InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.500 membres]
 
Butlletí número 732 (dijous 29/11/2012) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig i Xavier Marí
 
 
SUMARI
 
1) 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú
 
2) Joan Tudela - El 1830 trontolla!
 
3) J. Leonardo Giménez - Enraonar o raonar
 
4) Màrius Serra - Fotim?
 
5) Núria Puyuelo - 25-N, una sigla amb xifres
 
6) Salvador Pardo - Apropar (-se), acostar (-se)
 
7) Joan Ventura - Braseria i travessar: un mot nouvingut i un mot marginat
 
8) Ferran Suay - "Otras lenguas"
 
9) Demà en InfoMigjorn Cap de Setmana
 
 
 
1)
 
Publicat en el llibre 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú (CCG edicions, Girona, 2011, pàg. 66).
 
 

205. La llengua ens ha servit al llarg del temps per posar nom a les coses que formen part del territori, hi hem expressat les emocions, hi hem comunicat les nostres tendreses, els nostres amors, l´hem fet servir perquè expressàs els mons imaginaris que creàvem. I sabíem que, amb els segles, cada paraula es carregava de sentit. És aquest pelegrinatge a través dels significats que nosaltres hem heretat. Això la fa insustituïble. És la memòria del món, la definició del temps.

 

Gabriel Janer Manila

Escriptor

 

 

2)

 

Publicat en el bloc Anys d'aprenentatge del diari digital XarxaNotícies, dilluns 19 de novembre del 2012
 

El 1830 trontolla!

Joan Tudela

(Publicat al diari Avui el 23 de maig del 2006).

L'any 1830, quan el senyor Esteve va fundar la merceria la Puntual, el català era una llengua absent de la vida pública. La llengua dels usos públics era el castellà, en companyia del llatí eclesiàstic. Però el català era realment la llengua d'aquí i gaudia d'una vitalitat extraordinària. Avui dia, la presència pública del català és molt notable i en alguns àmbits –per exemple, la toponímia de carrers i places de pobles i ciutats– gairebé ha arribat a la plenitud. En canvi, la vitalitat actual de la nostra llengua és clarament menor que la que tenia l'any en què va fundar-se la famosa botiga imaginada per Santiago Rusiñol. Per què?

La resposta és òbvia. Però ja sabem que els humans som d'una mena de manera que ens obstinem a ignorar les obvietats i per això cal repetir-les de tant en tant. Som-hi, doncs: dels àmbits d'ús d'una llengua viva, el més important de tots és l'ús lingüístic interpersonal. Precisament, l'àmbit en què ha posat més èmfasi Miquel Pueyo, secretari de Política Lingüística de la Generalitat fins a l'última crisi de govern. La persona que el substitueixi hauria de continuar donant prioritat als usos lingüístics interpersonals, perquè, si no, malament rai! El 1830 trontolla! exclamava el senyor Esteve quan anaven mal dades. I sí: trontolla la vitalitat que tenia la nostra llengua el 1830.

A més a més, la política lingüística de la Generalitat de Catalunya comença a tenir un problema greu i és la poca durada en el càrrec dels màxims responsables de la matèria. Aina Moll, Miquel Reniu i Lluís Jou van treballar al capdavant de Política Lingüística més de set anys en cada cas. Jordi Roigé, Antoni Mir i Miquel Pueyo, només un any en cada cas. Així no anem bé.

Rellegit aquest article meu ara que han passat més de sis anys, trobo que és una reflexió del tot vigent.

 

3)
 
Article publicat en el Levante-EMV divendres 16 de novembre del 2012
 
Enraonar o raonar
 
J. Leonardo Giménez
 

Raonar, en l'accepció sinònima de parlar, conversar, xarrar és un verb que no s'usa, o s'usa poc, en el valencià de llibre, perquè l'elitisme lingüístic noucentista no degué considerar-lo digne d'integrar-lo en el llenguatge culte. En el seu lloc ens proposaren “enraonar”, en un exemple més de marginació d'una bona part de la parla popular i genuïna majoritàriament valenciana i d'altres zones de parla catalana. No és cap castellanisme, perquè el verb castellà morfològicament corresponent, “razonar”, no té eixa accepció en la llengua veïna. Fa ja a muntó d'anys, en l'Escola de Magisteri, vaig haver d'aguantar el “puro” d'una professora pel meu encabotament a dir i escriure “raonar” en el sentit apuntat. De res em va servir invocar Francesc Ferrer Pastor ni Alcover-Moll, que en el magnífic Diccionari català-valencià-balear inclou el sentit esmentat, amb cites del Tirant lo Blanch, del Vita Christi  i de la Crònica de Jaume I. El sermó sobre la fixació de l'estàndard va ser el ja aleshores sabut i conegut. Però si una paraula, expressió, o significat es deien fa més de cinc segles, no s'ha deixat de dir, i s'usa encara, se suposa que s'han de considerar correctes i pròpies de la llengua escrita. De tota manera, entre la gent jove, sobretot dels pobles i ciutats grans, el sentit de “raonar”, com a sinònim de “parlar” i “conversar” va  perdent ús, cosa que representa un empobriment, i una certa interferència del castellà “hablar”, a través del seu equivalent “parlar”. Els principals diccionaris fets a Catalunya no inclouen el significat esmentat en l'entrada “raonar”, però el SALT, el Diccionari de sinònims  (Lacreu, Bromera), el de la RACV i els altres mencionats sí que arrepleguen eixa accepció tan nostrada, de manera que podem usar-la sense temor que el sabut o la sabuda de torn ens traga els colors de la cara. “Raonar” té l'altra accepció, més general de ‘fer ús de la raó, pensar':Solament les persones raonen. La passió no raona. Este xic no raona”; ‘discórrer, donant les raons que expliquen o justifiquen alguna cosa': “Raonar per inducció, per deducció”; ‘sotmetre (una cosa) a raonament': “Convé que raones la teua proposta” o ‘adduir les raons que expliquen o que justifiquen (una cosa)':Encara no ha raonat la decisió que ha pres”. Enraonar, sí, però raonar també, en tots els sentits.

 
4)
 
Publicat en el suplement de cultura del diari EL PUNT AVUI divendres 23 de novembre del 2012
 
 
Motacions
 

Fotim?

 
per Màrius Serra
 
El parlar d'Arbeca sempre ha provocat comentaris. D'entrada per la pronúncia: els arbequins (gent d'Arbecààà) viuen en una lla de la A envoltada per mars de parlants ponentins de la E. Però també el lèxic és particular. Quan em documentava per anar-hi a fer la secció del programa “Divendres” de TV3, vaig parlar amb l'escriptor arbequí Vidal Vidal. A banda de moltes de les paraules que ja vam comentar per antena (guglegin “Paraules en ruta Arbeca” i ho trobaran), ell em va parlar de fotim en una accepció que no he trobat enlloc. L'Alcover-Moll recull fotim i el defineix com un infant menut i bellugadís que es fica pertot i destorba. També el DGLC recull l'expressió “tenir un geni de fotims” (ser molt irascible). Però enlloc rep el sentit que els nois arbequins de la quinta de Vidal li donaven: esperma, semen, llet. Un líquid relacionat amb el sentit sexual del verb fotre, esclar, i que conté éssers menuts, bellugadissos i que es fiquen pertot anomenats espermatozoides. La gràcia de fotim és que un derivat seu és molt més popular que la seva arrel: fotimer (gran quantitat). Un altre cas de mot superat en popularitat pel seu derivat és atzagaia (llança curta), del qual deriven les atzagaiades (bestieses). I un cas invers és el de la berla (fragment) que es desprèn d'alguna cosa que s'esberla.

 

5)
 
Publicat en el suplement de cultura del diari EL PUNT AVUI divendres 9 de novembre del 2012
 
25-N, una sigla amb xifres

Núria Puyuelo

 

 
Aquesta mitjanit ha començat la campanya per a les eleccions al Parlament. Es faran el diumenge 25 de novembre, però des de fa unes setmanes més que d'aquesta data sentim a parlar del 25-N. És una sigla que la trobem en titulars, tertúlies, xarxes socials… És una fórmula que respon a una economia del llenguatge cada vegada més estesa en els mitjans de comunicació i les xarxes socials.
 
La sigla 25-N combina una lletra i una xifra. La normativa no fa cap referència a la manera com hem d'escriure aquest tipus de sigles, tot i que el criteri que es fa servir més per enllaçar aquests dos elements és el guionet, sobretot pel que fa a les dates. Per tant, diem que celebrem l'11-S, que els madrilenys recorden les víctimes dels atemptats de l'11-M, que els carrers de Barcelona es van omplir el 10-J del 2010 i que al Congrés dels Diputats es conserven els impactes de bala del 23-F.
 
El criteri d'escriure un guionet entre la xifra, tant aràbiga com romana, i la lletra és també generalitzat en el cas de les carreteres i autopistes. Així, fem referència a les obres de l'N-II, els peatges de l'AP-7 i les cues de la C-35. Ara bé, el criteri no és tan clar amb altres sigles: com hem d'abreviar la fórmula 1, F-1 o F1? I la terminal 1 de l'aeroport del Prat, T-1 o T1? I els cursos de parvulari, s'escriuen amb guionet –P-3, P-4 i P-5– o sense –P3, P4 i P5?
 
Hi ha poques fonts bibliogràfiques que aportin informació de la manera com hem d'escriure aquestes sigles mixtes. El Manual d'estil de Josep M. Mestres, Joan Costa, Mireia Oliva i Ricard Fité assenyala que es pot fer servir el guionet, però en cas que no s'utilitzi recomana deixar un espai fi entre les lletres i la xifra. El Diccionari d'abreviacions d'Enciclopèdia Catalana també en parla i assenyala que la unió de les sigles alfanumèriques de vegades es marca amb un guionet, i posa els exemples de TV3 per Televisió de Catalunya i 20-N per 20 de novembre. En tot cas, sigui quin sigui el criteri que utilitzem hem de tenir en compte que s'ha d'aplicar de manera uniforme.
 

Sabíeu que…

 
Les sigles alfanumèriques uneixen una inicial o una sigla amb una xifra. La unió no sempre es marca amb un guionet, com ara un R19 (Renault 19).

 
6)
Apropar (-se), acostar (-se)
 
Salvador Pardo
 
 
    Apropar (-se), apropament són castellanismes mentals recents (1890) formats a partir de l'adverbi prop per paral·lelisme amb el castellà “acercar-se” i “cerca”.
 
    Nosaltres sempre hem dit (fa més de sis segles) acostar (-se): acosta el vi.

    Acostar regix la preposició a (acostar-s'hi), i pot conviure pacíficament amb anar (vés a l'estanc), arribar-s'hi (arriba't a cal notari), passar (passa pel despatx), fer cap a (fes cap a la botiga), i altres verbs depenent dels contexts: aproximar, ranejar, vorejar, atracar, arrimar, atansar, arrambar, etc.
 
    Com era de preveure, l'expansió de apropar ha arrossegat l'adjectiu proper, que reproduïx el cas ara amb l'adjectiu pròxim.
 
    Els valencians fem servir pròxim i no proper. Hom ha intentat d'especialitzar-ne els usos, dient que proper és locatiu i pròxim temporal o d'ordre lògic, però l'ús espontani de la llengua no avala aquesta hipòtesi, si més no en el nostre dialecte. A més, la llengua tira al dret, no es deixa encarcarar i fornix solucions més naturals: gireu a la primera cantonada; ens veurem dimarts vinent, heu de presentar el treball el mes entrant; fixeu-vos en l'apartat següent; una altra vegada demana xulles; dormien en un hotel a prop; ho farem la setmana que ve, i altres possibilitats, com és ara estar a un pas de, a tocar de, a frec de, etc.
 
   I sovint se'n pot prescindir: aquesta mitjanit hi haurà un eclipsi de lluna; el termini acaba el 30 de setembre.
 
   Finalment, cal dir que el substantiu corresponent a pròxim és  proïsme: no cobejaràs la muller del proïsme.
 
7)
 

Braseria i travessar: un mot nouvingut i un mot marginat

 

Hi ha dos mots que em tenen fascinat per una qüestió ben contraposada: l'un perquè és un neologisme de recent aparició que s'ha escampat ràpidament i l'altre perquè sembla condemnat a l'ostracisme. Es tracta dels mots braseria i travessar.
 
El mot francès brasserie, que vé de brasseur (cerveser), vol dir cerveseria, generalment amb servei de restaurant. A Catalunya hi ha molts restaurants “especialitzats” en carn a la brasa.  Algun dia desconec en quina època exacta, però ha de ser ben recent–  algú que devia haver observat el lligam que hi havia entre els mots brasserie i restaurant degué relacionar de manera simplista el primer amb brasa. I si aquest inventor de neologismes tenia un restaurant on el seu producte estrella era la carn a la brasa, el va convertir sense manies en una braseria. No és pas criticable que un restaurant especialitzat en carn a la brasa es vulgui denominar a si mateix com una braseria, o potser millor brasaria, però hauríem de tenir molt clar que no té res a veure amb una brasserie francesa.
 
Joan Ventura
20 novembre 2012
 
8)
 
Publicat en EL PUNT AVUI dimarts 20 de novembre del 2012
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/594625-otras-lenguas.html
 
 
"Otras lenguas"
 
Ferran Suay
 

Els establiments d'El Corte Inglés mai no han estat —si més no al País Valencià— un exemple de bones pràctiques lingüístiques. Dic això —malgrat que personalment he estat atés amb molta freqüència en valencià, quan hi he anat— pel tractament que dispensen a l'idioma propi del territori on tenen instal·lats alguns dels seus establiments. A les sucursals d'Alacant o València, les obres literàries en valencià es troben en una prestatgeria retolada “Idioma autonómico” o bé “Otras lenguas”.

Personalment, ho considere un insult. “Otras lenguas” podrien ser l'anglés o el francés (malgrat la seua importància quantitativa), el suomi o el romanés, però en cap cas, la nostra, la de molts dels clients que hi comprem, i la que la legalitat vigent (estatut d'autonomia) reconéix com a oficial i pròpia dels valencians. I “Idioma autonómico” és un nom absurd i ridiculitzador, que pretén reduir —falsament— l'àmbit d'ús d'un idioma, a una entitat de caràcter administratiu, com és una comunitat autònoma.

Entenc perfectament que una empresa amb una orientació tan comercial i centrada en el client com aquesta, només adopta segons quines mesures si considera que li resulten favorables. Deu ser, per tant, que la direcció d'El Corte Inglés considera que insultar-nos li resulta rendible i afavoreix els seus interessos comercials, i que tractar-nos com a estrangers, estant a casa nostra, és una bona política comercial.

Potser tenen raó, i els valencians (dels dos sexes, eh?) som criatures estúpides i mancades de la mínima dignitat que cal per a dir a qui t'insulta que no li aportaràs ni un euro més. No sé si és així, si la direcció d'aquesta empresa tan madrilenya té raó i als valencians no ens fa res que ens insulten, ens pixen damunt i continuen fent negoci amb nosaltres. Sé —en qualsevol cas— que no és així per a mi. Que a mi no m'agrada que m'insulten. Que no em dóna la gana que classifiquen el meu idioma com si fos una cosa exòtica, de reserva indígena, que ni tan sols mereix un nom propi.

És per això que he destruït la meua targeta de l'esmentat establiment, que no hi tornaré fins que no rectifiquen l'insult, i que faré campanya entre amics, coneguts i saludats, en persona i a través de les xarxes socials, perquè tothom sàpia que El Corte Inglés insulta els valencians qualificant la seua llengua com si es tractara d'alguna vel·leïtat exòtica, que no arriba ni a meréixer una denominació que la identifique.

Propose que totes aquelles persones a qui no els agrade que els insulte qui depén dels seus diners per a fer negoci, facen el mateix. Que no es limiten a tornar la targeta o no anar-hi a comprar, sinó que els ho facen saber per correu electrònic (clientes@elcorteingles.es), per carta o en persona. I —sobretot— que ho escampen al llarg de tot el seu radi d'influència, de manera que no quede ningú sense saber que El Corte Inglés insulta els valencians.

 
9)
Demà en InfoMigjorn Cap de Setmana
Sumari
 
1) Eugeni S. Reig - dies i olles, curen les coses
 
2) Eugeni S. Reig - dur un guitarró com una corda d'estendre
 
3) Antoni Llull Martí - Melons, melicotons i codonys
 
4) Pau Vidal - Sarró
 
5) Pere Ortís - Netegem i enriquim la llengua catalana (Frases manllevades al castellà. Lletra L)
 
6) Articles d'Albert Pla Nualart
 
7) Andreu Salom i Mir - ELOGI DELS MOTS ÀNNERA I POLLASTRE
 
8) Albert Bastardas i Boada - Política lingüística mundial a l'era de la globalització: diversitat i intercomunicació des de la perspectiva de la 'complexitat'
 
9) Pau Vidal - El catanyol es cura
 
10) Ramon Sangles i Moles - El pensament s'educa escrivint-lo
 
 
Si voleu rebre cada divendres el butlletí InfoMigjorn Cap de Setmana heu de manifestar-ho explícitament en un missatge electrònic que heu d'enviar a l'adreça infomigjorn@telefonica.net en el qual heu de fer constar el vostre nom i cognoms i l'adreça electrònica on voleu rebre'l.
 
El preu de la subscripció al butlletí InfoMigjorn Cap de Setmana corresponent a l'any 2012 és de 25 euros.
 
Els nous subscriptors podreu llegir en la web tots els butlletins d'InfoMigjorn i d'InfoMigjorn Cap de Setmana que s'han publicat fins ara.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us preguem encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l'existència del butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací