InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.400 membres]
 
Butlletí número 377 (dilluns 25/10/2010) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
1) Joan Solà - Adéu-siau i gràcies!
 
2) Gabriel Bibiloni - La pel·lícula i el film
 
3) Màrius Serra - Hodiern?
 
 
5) Conferència inaugural del curs 2010-2011 del Màster d'Ensenyament de Català per a l'Acolliment Lingüístic de la UAB
 
 
 
 
 
1)
 
Publicat en el suplement de cultura del diari AVUI dijous 21 d'octubre del 2010
 
 
 
Adéu-siau i gràcies!
 
Amics lectors: ha arribat el moment de cloure la meva col.laboració en aquesta secció del diari. Durant 36 anys d'escriure un article setmanal a la premsa, n'he publicat uns 1050 en tres rotatius: Diari de Barcelona (1974-1976, 1990-1991), setmanari El Món (1981-1984) i Avui (des de 1991). Crec que era l'Espinàs que va acceptar d'escriure una columna diària però no hauria acceptat d'escriure'n una cada setmana. Ho devia trobar més difícil: ell era i és periodista i, com deia Pla, el periodista veu el món en forma d'article. Però jo no sóc periodista i els primers anys del Diari de Barcelona vivia angoixat tota la setmana pensant en l'article. Després n'he anat aprenent, no hauria calgut sinó!; però més del noranta per cent han sigut fruit de moltes hores i mesos i anys; i tot, a la vora de les meves altres obligacions: les classes a la universitat, la investigació i la direcció de projectes.
 
La pràctica de l'article setmanal m'ha proporcionat diversos beneficis clars: m'ha ensenyat a escriure i m'ha fet viure contínuament obert i alerta a la lingüística catalana i universal, a llegir i escoltar les opinions dels col.legues; però també m'ha impedit d'arrepapar-me en el sagrat clos de la lingüística pura o massa pragmàtica (els problemes gramaticals, els barbarismes, etc.), i he hagut d'estar atent a les vicissituds polítiques, socials i literàries del poble que parla la llengua de què m'ocupava. Avui, fruit d'aquest exercici d'anys, estic completament convençut de dues coses: primera, que si una llengua no ens serveix per crear-hi comunicació i bellesa, ¿de què ens serveix?, no té futur; i segona, del lligam inextricable entre poble, individu i llengua: una llengua no pot ser digna i mantenir-se si qui la parla no viu amb dignitat i confiança i si el poble que la té com a patrimoni no és lliure sinó que viu subjugat, com nosaltres, durant segles a un Estat que sempre ens ha sigut hostil. No són poca cosa, doncs, els guanys. L'esforç ha valgut la pena. Sempre i d'arreu m'han arribat veus de col.legues, d'amics, de desconeguts de tota mena que m'han encoratjat fent-me veure que la secció els era útil. Moltíssimes gràcies, legió de lectors més o menys anònims: els qui escrivim no fórem res sense vosaltres, no existiríem o ens colltorçaríem aviat.
 
Però és llei de vida: cal donar pas als més joves, que tenen molta més empenta i més informació (i molta més facilitat d'obtenir-ne amb les noves tècniques) i veuen la vida de la llengua de més a prop, sense els nostres encarcaraments. Afortunadament hi ha des de fa mesos i anys més d'un col.lega que barrina amb molta preparació i molta gràcia sobre aquesta llengua, que és inexhaurible, com ho és tota ciència: cada generació renova els punts de vista i la metodologia de tot allò que toca, i gràcies a això podem avui llegir més bé que ahir els grans poemes homèrics o la Bíblia, podem escrutar amb menys mitologia el passat històric, podem «llegir» amb més claredat les excavacions d'Empúries, podem veure la llengua sota prismes ja molt diferents dels que tenien / teníem als anys seixanta-setanta del segle passat. I això no és sinó un gran signe de civilització i d'esperança. Deia l'Iu Forn, que va plegar també d'escriure en aquest diari fa uns mesos, que darrere meu en vindrà un altre, i un altre, perquè la vida continua, i el que és passar passar, no passa mai res de més transcendent, encara que les presses i els reclams dels mitjans de comunicació i dels polítics de vegades sembla que ens volen posar l'ànsia i la por al cos.
 
Apa, lectors, a continuar fidels als mitjans escrits o dits en català, a continuar gaudint dels comentaris lingüístics que els especialistes voldran anar-nos proporcionant. I moltíssimes gràcies.
 
Joan Solà

 
NOTA.- El text d'aquest article és l'original que Joan Solà ha enviat al diari AVUI i que ha tingut l'amabilitat d'enviar també al butlletí InfoMigjorn, per tant podria haver-hi alguna petita diferència entre aquest text i el publicat en el diari.
 
 
2)
 
Article publicat a  l'Espira, suplement cultural del Diari de Balears, dissabte 9 d'octubre del 2010
http://dbalears.cat/arxiu/pdf/1047/6
http://bibiloni.cat/ambbonesparaules/film.html

Amb bones paraules
 

La pel·lícula i el film


Gabriel Bibiloni

Abans de l'aparició de la fotografia i el cinema hi havia a les llengües romàniques la paraula pel·lícula, procedent del llatí pellicula, diminutiu de pelle (pell), però per via culta, car per via evolutiva hauria donat formes molt diferents: en català, pellella. Amb tot, la documentació històrica ens mostra diferències cronològiques entre les llengües: en francès pellicule apareix al començament del segle XVI amb el significat de ‘pell prima', i, fins i tot, amb el de ‘peladura d'una poma'; en espanyol apareix película en el segle XV, també amb el significat de pell prima que envolta alguns òrgans del cos; per contra, en català no trobam escrit el mot fins ben avançat el segle XIX. Potser ja el trobarem en documents anteriors, perquè no hi ha cap raó perquè un mot que s'usa en espanyol i francès no s'usi també en català.

Fins i tot l'anglès té el mot pellicle, agafat del francès i documentat a mitjan segle XVI. Amb tot, la paraula anglesa que s'usa normalment per a designar les coses que nosaltres anomenam pel·lícula, en les accepcions pre-fotogràfiques i pre-cinematogràfiques, és film. Un film és una pell o membrana prima, sigui natural o sigui la que s'usa per a embolicar algun objecte que es vol protegir. O la capa prima d'una matèria sòlida que es forma a la superfície d'un líquid. El mot sembla relacionat amb la paraula grega pelma, que significa ‘planta del peu', i amb la paraula anglesa fell (pell), que al seu torn es relaciona amb l'alemany Fel (pell) i el llatí pellis. Les llengües indoeuropees són un mocador.

Amb la fotografia aparegué un terme nou per a designar el full de matèria plàstica recoberta d'una emulsió sensible a la llum, sobretot quan aquest objecte tenia forma de rodet. L'anglès va utilitzar la seva vella paraula film, i les llengües romàniques tant van recórrer al mot equivalent, pel·lícula, com a l'anglicisme film. Les mateixes paraules s'usaren després per a designar el suport material de les imatges filmades en el cinema. Només que l'anglès va fer una metonímia particular: a l'obra cinematogràfica també li va dir film, és a dir, la va designar amb el nom del seu suport material (sense comptar  motion pictures i movie, que és contracció de moving picture). És com si a un llibre li diguéssim un paper, o si a un quadre li diguéssim una tela (metonímia que ja es fa), o si a una escultura li diguéssim una pedra (un bronze sí que de vegades es diu), o si a un moble li diguéssim una fusta (o un aglomerat!).

Les llengües romàniques de vegades també fan la mateixa metonímia. En francès es pot dir une pellicule i en italià una pellicola per designar l'obra cinematogràfica, però no ho solen fer: normalment es diu un film. De fet, la majoria de llengües del món usen l'anglicisme film per a referir-se a l'obra cinematogràfica, des del danès fins a l'indonesià. L'espanyol, en canvi, ha preferit la metonímia sobre el terme universal i, tot i que de vegades es diu un film, la paraula neutra i general és película. Crec que nosaltres hauríem de seguir els usos universals i dir film al producte o a l'obra, i aleshores usarem una paraula que enllaça amb filmar, filmació, filmografia o filmoteca. I per al suport material podríem emprar indistintament pel·lícula o film. Llavors ens hauríem d'avesar a no dir «aquesta ja l'he vista» sinó «aquest ja l'he vist».

 
3)
 
 
Publicat en el suplement de cultura del diari AVUI dijous 21 d'octubre del 2010
 
Motacions

per Màrius Serra
 

Hodiern?

 Al discurs que Pompeu Fabra va pronunciar l'any 1924 com a president de l'Ateneu Barcelonès llegeixo la llista de tasques ciclòpies que la generació de Fabra va emprendre per transformar la llengua catalana en una eina moderna i eficaç. Impressiona la tossuderia i el rigor que traspua el projecte: “examinar un per un tots els mots, les significacions de cada mot, totes les construccions i frases fetes de la llengua actual, a fi de descobrir-ne tots els castellanismes i incorreccions...” L'estudi de la llengua antiga hi és invocat, però sempre amb els ulls fits en el futur. Fabra posa l'èmfasi en la llengua moderna amb una paraula que crida l'atenció, perquè és una de les poques del discurs que avui percebem com un arcaïsme: “estudiar pregonament la llengua antiga i els parlars hodierns”. Hodierns? Vet aquí un adjectiu derivat d'avui (d'hui) que volia dir “del dia d'avui, del temps present” i que, tanmateix, ha quedat atrapat en el passat. En desús. Una paradoxa, doncs, que un terme destinat a tractar amb el present immediat perdi el tren. Altrament, hodiern hauria pogut desenvolupar un nou sentit relacionat amb l'AVUI. Gairebé com un gentilici d'aquest diari.

 

4)
 
Publicat a
  • Avui 16-10-2010 Pàgina 25
http://avui.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/317096-el-cgpj-converteix-valencia-i-catala-en-idiomes-diferents.html
 

El CGPJ converteix valencià i català en idiomes diferents

Una resolució sobre els mèrits dels alumnes de l'Escola Judicial publicada al BOE diferencia entre les dues parles

Una associació de juristes envia una carta de queixa als vocals del Poder Judicial

Jordi Panyella

La justícia ha tornat a atemptar contra les convencions de la comunitat lingüística internacional que reconeixen el català com una llengua romànica compartida per 9 milions de persones que parlen diverses varietats dialectals, de nord a sud i d'est a oest, en el dit territori dels Països Catalans. Una resolució del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) publicada al BOE el juliol passat dóna categoria d'idioma diferenciat al valencià i el català.
 
La resolució té com a finalitat reconèixer el coneixement oral i escrit de les llengües oficials de les comunitats autònomes, perquè els alumnes ho puguin presentar com a mèrit en els concursos de provisió de places. Van ser sis els alumnes als quals es va reconèixer el mèrit, tres amb coneixement del català i tres amb coneixement de valencià i català, com si es tractés de dues llengües diferenciades.
 
La resolució del CGPJ ha motivat la queixa de l'Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia, que des de fa anys treballa en el difícil àmbit de la normalització lingüística dels jutjats. Des de l'entitat s'ha tramès una carta a tots els vocals del Consell exposant el seu malestar per aquest acte que atempta “contra la racionalitat més essencial”. Les cartes també s'han tramès als vocals catalans, Ramon Camp i Carles Cruz.
 
Des de l'Associació es recorda que la lingüística proclama la unitat lingüística del català i que “l'Acadèmia Valenciana de la llengua així ho va recordar el 2003”. Els advocats argumenten que l'únic criteri existent per proclamar la distinció entre les dues parles és el d'aquells sectors polítics que “desitgen la disgregació i l'extermini de la llengua”. La carta acaba sol·licitant als integrants del CGPJ que “en reconeixement d'un fet científic i indiscutible anul·lin en el futur qualsevol distinció entre valencià i català”.
El problema de la segregació de les llengües es posa de manifest cada any que els alumnes de l'última promoció de l'Escola Judicial, amb seu a Barcelona, reben el seu despatx en un acte solemne a l'Auditori de la Ciutat. En la informació que es lliura a la premsa es relata les característiques de la promoció, i en especificar els mèrits i coneixements es distingeix sempre entre el català i valencià com a llengües diferents.
 
El que l'Escola ensenya
 
L'Escola Judicial ja ha estat objecte de polèmica lingüística en altres ocasions pel fet d'oferir un aprenentatge diferenciat del valencià i el català als seus alumnes. Els cursos no són gaire seguits, i el tema de la llengua no desvetlla gaire interès entre els jutges.
Una mostra d'això és la visita que va fer el president de la Generalitat, José Montilla, a l'Escola a principis d'any, en la qual alguns alumnes li van qüestionar la necessitat d'aprendre català per poder exercir en un jutjat de Catalunya.
 

5)
 
Conferència inaugural del curs 2010-2011 del Màster d'Ensenyament de Català per a l'Acolliment Lingüístic de la UAB
 
 
La diversitat a les aules: motor de canvi
A càrrec d'Ignasi Vila, catedràtic de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de Girona

Dia: 27 d'octubre
Hora: 17.30 h
Lloc: Aula 47 de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB


 
6)
 
Publicat en el butlletí d'ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ
http://acpv.cat/php/acpv-butlleti-e/butlleti-22-10-10.html
 

La Mesa del Congrés espanyol confirma que la ILP "Televisió sense Fronteres" continua el seu tràmit

El dilluns 18 d'octubre el Ministeri de la Presidència va presentar a la Mesa del Congrés un informe en el que demanava a la Mesa la retirada del projecte de llei “Televisió sense Fronteres” en base al suposat alt cost econòmic que implicaria la seua implementació. Amb això, el Ministeri reconeixia implícitament que el projecte de llei està ben fonamentat des del punt de vista jurídic i tècnic, i que per aquests flancs no és atacable.

Tanmateix, la Mesa del Congrés va rebutjar la pretensió del Ministeri de la Presidència, de manera que la ILP continua el seu tràmit. Alhora, ACPV ha demanat diversos informes a diferents empreses sobre el cost econòmic de l'aplicació del projecte de llei, i tots ells confirmen que la xifra és molt inferior a l'aportada pel Ministeri.

Informe PDF
Notícies relacionades: VilawebVilawebVilawebVilawebDirecte
Avui+ElPuntAvui+ElPuntAvui+ElPuntElSingularDigitalElTriangle,
CrònicaRacóCatalàValencianisme.com20minutosLevante-emv,
ABC
ABC

 

7)
 
Publicat a
  • Avui 23-10-2010 Pàgina 45

El govern valencià veu “inviable” TV3

L'executiu de Camps reclama un nou múltiplex per a la reciprocitat

Enric Orts

El govern valencià va insistir en un comunicat que “es mantindrà ferm en el seu propòsit de posar fi a les emissions il·legals de TV3” al País Valencià, després que el govern espanyol haja mostrat el seu desacord amb la Iniciativa Legislativa Parlamentària (ILP) Televisió sense Fronteres, presentada per Acció Cultural, que reclama la lliure difusió de canals per territoris que compartisquen llengua.

L'executiu de Francisco Camps, segons la seua portaveu, Paula Sánchez de León, està a favor, en canvi, de la reciprocitat entre TV3 i Canal 9, tot i que aquesta ha de fer-se —va matisar— “en igualtat de condicions tècniques i a l'empara de la legalitat”.

Amb tot, Sánchez de León va dir que a hores d'ara el principal obstacle per a l'intercanvi de canals és el govern de Rodríguez Zapatero, que encara no ha concedit al País Valencià el tercer múltiplex que reclama la Generalitat, argument que va conduir la portaveu a assegurar que la reciprocitat “no és viable avui dia”.

“El govern socialista no ha atorgat a la Comunitat Valenciana el tercer múltiplex i fins on hem pogut saber aquesta setmana, tampoc té intenció de fer-ho”, va dir Sánchez de León en al·lusió a les raons econòmiques esgrimides per l'executiu espanyol per paralitzar noves ampliacions de l'espectre en relació a la ILP.

 

8)
 
Publicat en el diari Levante-EMV diumenge 24 d'octubre del 2010
http://www.levante-emv.com/panorama/2010/10/24/alzira-acull-les-ii-jornades-taula-filologia-valenciana/750393.html
 

Investigadors i experts debatiren sobre l'ús, la promoció i l'estudi de la llengua

 
Alzira es va convertir ahir en punt de trobada de l'estudi i promoció de la llengua, ja que va ser on es va celebrar les II Jornades de Taula de Filologia Valenciana. Investigadors i experts debatiren sobre l'ús del valencià mitjançant diferents conferències que foren seguides pels assistents amb molta atenció al Saló Daurat del Cercle Alzireny (la Gallera).

La alcaldessa d'Alzira, Elena Bastidas, va dirigir unes paraules als participants i va posar l'accent en l'objectiu del colectiu, com es "consolidar i prestigiar el valencià tradicional i la parla viva i moderna del nostre poble". A més a més, Bastidas va animar a "postular un model de llengua culte i genuïnament valencià" i a "recuperar i consolidar el nostre cabal lingüístic, amb la finalitat que la nostra llengua siga, cada dia més, un element cabdal de la nostra personalitat com a valencians i valencianes, assumit, apreciat i usat en tots els àmbits i sectors de la societat valenciana", va manifestar en el seu discurs.

Les ponències tractaren aspects com la comunicació digital, les aportacions sociològiques, polítiques i lingüístiques i sobre la manera de crear consciència valenciana, entre altres matèries, totes ellas amb clau d'anàlisi i espenta del valencià.

A les II Jornades de Taula de Filologia Valenciana celebrades en la localitat d'Alzira, asistiren el president d'Escola Valenciana, Diego Gómez, professors de diferents Universitats, així com mestres d'instituts i doctors en comunicació.
 
-----------------------
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us pregue encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l'existència del nou butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com