InfoMigjorn, revista virtual sobre llengua catalana [10.000 membres]
 
http://www.migjorn.cat/
 
Butlletí número 154 (dimarts 23/06/2009) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
1) Eugeni S. Reig - Caravina
 
 
3) Joan Tudela - Excèntrics
 
4) Nou llibre: Prenint el demble a les paraules. Defensa de la llengua, etimologia, història, curiositats.
 
 
6) David Paloma - EL PAISATGE FAVORIT (ressenya d'Escrits lingüístics mallorquins de Joan Veny)
8) Màster universitari oficial en Estudis Superiors de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes
 
========================================================================================
 
1)
 
Entrada del llibre inèdit Valencià d'ahir i de hui

caravina

per Eugeni S. Reig

 

Arma de foc semblant al fusell però més curta i més lleugera.

–¿Te'n recordes dels caraviners?

–Clar que me'n recorde, portaven gorra de plat i caravina. Per això es deien caraviners, perquè portaven caravina en lloc de fusell.

Enric Valor i Vives usa aquesta paraula en la seua prosa literària. Així, en la novel·la Sense la terra promesa trobem:

Albert duia la seua pistonera carregada amb bala, i pólvora, bales, postes, espart picat per a fer tacs i una capseta de pistons, en una bossa; Roc portava al muscle la Remington, una caravina que tirava amb molta precisió, amb moltíssima més precisió que l'escopeta. Era una arma d'autoritat. A més, s'havia posat la bandolera amb la xapa de guarda. 

I en la mateixa novel·la, més avant, podem llegir:

Els treballadors, allà i ací, estaven sempre desarmats; si de cas, algun de temperament més exaltat duia una arma curta, però eren comptades excepcions. Els fusells dels soldats i de la guàrdia civil i les caravines dels guardes rurals representaven una desproporcionadíssima potència de tir.

Joan Coromines en el seu DECat (II, 585b28) ens diu que la paraula carrabina o carabina deriva del francés carabine. El DCVB ens diu que carrabina (o carabina) deriva de l'italià carabina. En tot cas, tant si l'origen n'és un com si n'és l'altre, és clar que, d'acord amb la seua etimologia, la paraula s'ha de grafiar amb una sola r i amb b. Pompeu Fabra, en el seu Diccionari General de la Llengua Catalana de 1932 va arreplegar únicament la forma carrabina, amb dues erres, a fi de reflectir la pronúncia popular catalana del mot que és amb erre apicoalveolar vibrant sonora, també dita de vibració múltiple. Aquesta ha sigut, d'aleshores ençà, l'única forma normativa d'aquest vocable. La primera edició del DIEC, el DGLC, el GD62 i el DVal arrepleguen únicament i exclusivament la forma carrabina. La segona edició del DIEC, el DCVB, el Diccionari General de Francesc Ferrer Pastor i el diccionari del SALT3 recullen les dues formes, però carabina remet a carrabina, és a dir, la variant formal que reflectix la pronúncia popular catalana del vocable és la forma principal i l'etimològica n'és la secundària. L'entrada del DECat de Coromines diu carrabina o carabina: posa les dues formes al mateix nivell, però escriu en primer lloc la forma popular catalana. El Diccionari valencià-castellà de la RACV i el Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià de l'AVL arrepleguen només carabina, que és la forma etimològica, i bandejen la variant formal carrabina. Però ¿a on és la forma caravina, la que reflectix la pronúncia popular valenciana del mot, amb erre apicoalveolar bategant sonora –anomenada també vibrant simple– i ve labiodental? En el Diccionario general valenciano-castellano de Joaquim Martí i Gadea trobem carabina i caravina, però la segona remet a la primera. La forma caravina, a més de per Martí i Gadea, ha estat usada per diversos escriptors valencians, especialment meridionals, com ara l'erudit alteà Francesc Martínez i Martínez, però ha sigut l'escriptor i gramàtic Enric Valor i Vives el lingüista que més ha defés aquesta forma ja que la va incloure tant en la seua Llista de paraules del Fabra que caldrà esmenar com en els seus vocabularis, el Vocabulari Fonamental i el Vocabulari escolar de la llengua i, a més a més, la va usar a bondó en la seua obra literària. Concretament, en el primer volum de la novel·la Sense la terra promesa, editada per Prometeo l'any 1980, trobem la paraula caravina nou voltes, set en singular i dos en plural. Les variants carabina i carrabina no apareixen cap volta. Enric Valor va nàixer a Castallà (l'Alcoià) l'any 1911, fill de penaguiler i de deniera, parlava un valencià meridional magnífic, va estudiar molt a fons la nostra llengua durant tota la seua vida i coneixia molt bé el lèxic valencià, sobretot el meridional. A més, era caçador i coneixia bé les armes de foc. La seua decisió d'usar la forma caravina, amb una sola r i amb v, va ser conseqüencia, sense cap mena de dubte, d'un estudi molt seriós i d'una meditació pregona.

La pronúncia amb so labiodental fricatiu sonor és la pròpia de la zona no betacista i ho seria de tot el domini lingüístic si la plaga del betacisme no s'haguera estés tant, empobrint i despersonalitzant la nosta llengua. Els valencians no betacistes pronunciem amb so labiodental moltes paraules que, d'acord amb la seua etimologia, hauríem de pronunciar amb so bilabial, sobretot quan la b va seguida d'una i.  En valencià no betacista és habitual pronunciar amb so labiodental paraules com ara bicicleta, bisturí, biberó, bitllet o billar. Eixa pronúncia es reflectix en la grafia normativa d'alguns vocables que no s'escriuen amb la b que correspondria a la seua etimologia sinó amb la v de la pronúncia popular. Un exemple és el verb canviar i els seus derivats, procedent del llatí tardà cambiare. Mentres el castellà i el portugués escriuen cambiar i l'italià cambiare i scambiare, nosaltres escrivim canviar. De la mateixa manera grafiem amb v la paraula llavi procedent del llatí labĭum, mentres que el castellà grafia labio i el portugués lábio (l'italià usa labbro, procedent de la forma més clàssica labrum). Quelcom de semblant passa amb la paraula savi, derivada del llatí sabius, que el castellà escriu sabio i el portugués sábio, però l'italià savio. Especialment interessant és el cas de savina (que acaba   en –avina, com caravina), paraula derivada del llatí sabīna que en castellà, italià i portugués s'escriu sabina i en francés sabine però que nosaltres grafiem amb v.

Fem una ullada a veure com escriuen les llengües del nostre entorn la paraula que estudiem. El francés usa carabine, l'anglés carbine i l'italià, el castellà i el portugués carabina. Però aquesta darrera llengua té, al costat de la forma etimològica, la variant formal clavina, amb v labiodental, que reflectix la pronúncia popular portuguesa del mot i que també és normativa i s'empra en la llengua culta.

¿Què devem fer els valencians a l'hora de normativitzar el vocable que estudiem? Pense que podem fer dues coses:

1) Seguir el criteri de Pompeu Fabra i normativitzar únicament i exclusivament la grafia que reflectix la nostra forma popular de pronunciar el mot, és a dir, caravina, i, cosa que l'IEC ha tardat quasi un segle a fer, admetre la variant etimològica carabina com a forma secundària.

2) Fer com els portuguesos: normativitzar com a principal la forma etimològica carabina i admetre com a secundària, però també normativa, la forma popular valenciana caravina.

Però, tant si prenem una decisió com si prenem l'altra, considere que, per una qüestió de dignitat, la paraula caravina, la nostra forma popular i genuïna, ha de ser imprescindiblement normativa.

El Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià de l'AVL ja ha seguit el criteri de grafiar determinats vocables d'acord amb la pronúncia genuïna valenciana de la zona no betacista, com és el cas de la valencianització de la paraula castellana bobo i el seu derivat bobada, incloses en el DOPV com a bovo i bovada, respectivament. El mateix criteri obliga a grafiar caravina.

 

 

NOTA:

- Casanova i Herrero, Emili, “Aportacions d'Enric Valor a la lexicografia catalana: el Vocabulari Castellut de 1948, d'Enric Valor i Josep Giner” dins Simposi Enric Valor. Actes (Diputació d'Alacant, 1996, pàg. 160)

-Valor i Vives, Enric, Sense la terra promesa (volum I, Editorial Prometeo, València, 1980, pàgs. 160 i 344)

-Valor i Vives, Enric Vocabulari fonamental (Editorial Plaza & Janes, Esplugues de Llobregat, 1988)

-Valor i Vives, Enric, Vocabulari escolar de la llengua (Carena editors, València, 1989)

 

 
2)

 

Publicat en POSDATA, setmanari cultural del diari Levante-EMV, divendres 5 de juny del 2009

http://medias.levante-emv.com/documentos/2009-06-12_DOC_2009-06-05_00_31_40_posdata.pdf

 

Valencià a l'escola, 75 anys de reivindicacions

 

Josep Daniel Climent

 

El 1934 fou un any especialment actiu per al moviment valencianista, principalment per la puixança que adquiriren els projectes relacionats amb la introducció de l'ensenyament del valencià a l'escola, tema que preocupava des de feia anys a un important col·lectiu de mestres que vivien cada dia a l'escola una sagnant situació, la castellanització forçosa dels xiquets i xiquetes valencianes.

Efectivament, el 1917 Enric de Vallmanya, des de les pàgines d'El Poble Valencià, proposava seguir l'exemple de Catalunya, on s'havia fundat el 1898 l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana (APEC), i crear una “associació que protegixca i ampare l'Ensenyança valenciana”, i Carles Salvador s'afegia immediatament a aquella iniciativa, alhora que plantejava la formació d'una agrupació de mestres valencianistes. Serà el mestre de Benassal qui, al llarg d'aquests anys, durà a terme una significativa tasca propagandística en favor de l'ensenyança valenciana, i que es concretarà tant publicant nombrosos articles a la premsa com impartint conferències, com ara “L'idioma valencià a l'escola” davant dels mestres de Castelló.

No serà, però, fins el 1921 que Carles Salvador publicarà l'opuscle propagandístic Pro Associació Protectora de l'Ensenyança Valenciana, i farà una crida a les principals societats valencianistes, Lo Rat Penat, Societat Castellonenca de Cultura, Centro de Cultura Valenciana, i partits valencianistes, per constituir aquesta societat. Malgrat la resposta positiva d'uns i altres, i d'haver obert una Oficina d'Acció a Benassal dirigida per Carles Salvador, el projecte no arribarà a quallar, tant per l'allunyament de València de l'actiu mestre valencianista com per les accions de la Dictadura de Primo de Rivera que va ofegar les primeres actuacions de la Protectora.

Anys més tard, en la dècada dels anys trenta, tant bon punt proclamada la II República que portà nous aires de llibertat, la idea de constituir una entitat que s'ocupara de fomentar l'ús del valencià a les escoles va ressorgir amb renovada empenta. Enric Navarro Borràs proposava el juny de 1932 la constitució d'una entitat, Foment de la Parla Valenciana, que s'ocupara de “la defensa i la difusió de la llengua valenciana”, i destacats valencianistes com Carles Salvador o Nicolau Primitiu s'adherien a ràpidament a la proposta.

Malgrat aquests intents en favor d'una entitat que treballara per la introducció del valencià a l'escola, encara haurem d'esperar a principis de 1934 per assistir a la constitució de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Valenciana. El 7 de febrer es va celebrar l'assemblea constituent on es va elegir el Consell Directiu i es van aprovar els Estatuts de la societat. Antonio Tarín com a president, Francesc Caballero Muñoz, com a president segon, Vicent Vilaplana com a secretari, juntament amb altres valencianistes com Robert Moroder, Carles Salvador, Pascual Asins o Baldomer Vendrell, encapçalaven l'associació que, immediatament, començà a organitzar activitats: al mes de març Carles Salvador iniciava un Curs de Morfologia per correspondència, a principis de maig apareixia el primer exemplar del Butlletí de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Valenciana o en el més de juliol convocava el I Concurs Infantil de lectura i escriptura.

La iniciativa va quallar al llarg de nombroses comarques del País Valencià on es constituïren Delegacions de l'entitat, impulsades per destacats valencianistes: Enric Valor a Alacant, Josep Lluís Bausset (l'actual col·laborador de Levante-EMV) a L'Alcudia, Joan Beneyto a Bocairent, Antoni Porcar a Canet lo Roig o Lambert A. Castelló a Socovos. Fins i tot, valencians residents a Estats Units o Argentina s'adheriren a la nova societat.

La flamant entitat proclamava la necessitat de crear “centres d'ensenyança a base valenciana”, “publicar llibres docents per facilitar l'ensenyança valenciana”, “convocar concursos per a fomentar el conreu i coneixement de la nostra llengua, de la nostra literatura, de la nostra història, de la nostra geografia, del nostre dret o qualsevol atre ordre de coneixements relacionats amb el cos o amb l'esperit del País Valencià”. Els objectius eren molt ambiciosos, però els mitjans amb què comptaven i les possibilitats del moviment valencianista d'aquells anys eren molt limitats. Així i tot, i a tall d'exemple, un parell de mesos després de la seua constitució, el maig de 1934, més de 300 persones, la majoria mestres d'escola, estudiaven valencià gràcies als cursos organitzats per la Protectora, i gràcies també a l'esforç de Carles Salvador a València, d'Enric Valor a Alacant i de Gaetà Huguet a Castelló que s'encarregaven d'impartir-los.

Ara, setanta-cinc anys després del naixement de la Protectora de l'Ensenyança Valenciana i vint-i-sis de la introducció de l'ensenyament del valencià a les nostres escoles, als valencians encara ens cal una associació semblat, i per això tenim des de 1990 un moviment especialment actiu i ben estructurat com és Escola Valenciana - Federació d'Associacions per la Llengua (FEV), que té com a objectiu prioritari la normalització lingüística en tots els àmbits de la llengua, especialment en l'educatiu, atés que la resposta de les institucions polítiques responsables, especialment la Conselleria d'Educació, s'allunya cada vegada més de les demandes de la nostra societat respecte a l'ús del valencià com a mitjà de comunicació habitual de les nostres escoles. En aquest sentit, Escola Valenciana denuncia que el proper curs quasi 100.000 xiquets i xiquetes valencianes no podran estudiar en valencià per manca en l'oferta de places, alhora que reclama la catalogació lingüística de les places d'educació secundària així com l'existència del requisit lingüístic valencià en la nova llei de la funció publica valenciana.

Fidel al seu ideari i recollint l'herència de la Protectora de l'Ensenyança, Escola Valenciana ens sorprén cada primavera amb la mobilització milers de persones reivindicant una major presència del valencià a l'escola i a la societat en general, amb l'organització de les Festes per la Llengua, les conegudes Trobades d'escoles en valencià, una de les més significatives activitats de l'entitat, que enguany, amb el lema “El valencià és teu”, compleixen 24 anys. Per tot açò, no està de més que ara recordem d'aquests primers valencianistes que lluitaven per uns mateixos objectius, i que fem d'aquest record un homenatge en reconeixement de la tasca que van dur a terme. Dissortadament, 75 anys després, els valencians encara hem de reivindicar en el nostre país l'ús amb normalitat de la llengua pròpia.

 

============================================================================================================
 
 
3)
 
Publicat en laMalla.net dilluns 15 de juny del 2009

Excèntrics

 Joan Tudela

(Publicat al diari Avui el 19 d'octubre del 1987)

A aquestes altures de la vida, ja he abandonat tot afany proselitista. Faig, però, una excepció. Miro de convèncer els compatriotes (la meva pàtria és la llengua catalana) que parlin sempre i amb tothom en català. Predico amb l'exemple. És més útil per a la causa el bon costum de viure tot el dia en català, que no pas mil discursos sobre la catalanitat. La causa no és altra que mantenir viva la llengua catalana, que és una part valuosa del patrimoni cultural de la humanitat. Un idioma mort és com una naturalesa cremada, com un antic temple enrunat.

Jo subscric plenament un paràgraf de l'article que l'altre dia va publicar l'Aina Moll en aquest diari: "Una enquesta sobre l'ús lingüístic actual per part de la població de Catalunya donarà uns resultats molt desequilibrats en favor del castellà. Però aquests resultats no serien efecte de la mancança real d'ocasions d'ús del català, sinó del desaprofitament d'aquestes ocasions, sovint per culpa dels catalanoparlants que abandonen la llengua pròpia amb  els parlants de l'altra, fins i tot contra la voluntat d'aquests."

La veritat és que avui dia els que parlem amb tothom i a tot arreu en català som uns excèntrics, perquè som quatre gats; el que és normal és passar-se cada dos per tres al castellà. És una excentricitat que cada dia té més prestigi, això sí. Però no anirem bé fins que els excèntrics siguem majoria; és a dir, fins que els excèntrics siguin els altres.

Rellegir aquest article meu del 1987 l'any 2009 ens fa adonar que el discurs de l'Aina Moll ha fracassat i el de Joan Solà ha triomfat. I és una llàstima. Joan Solà predica que, per salvar el català, hem de plantar cara als polítics i s'oblida de la responsabilitat personal dels parlants i de la responsabilitat professional de periodistes, escriptors, traductors i actors. D'aquesta manera, Solà rep tot d'aplaudiments, però no ajuda gaire al redreçament del català. Un bon negoci per a ell, un mal negoci per a la nostra llengua.

============================================================================================================
 
4)

 

Nou llibre:

 

Prenint el demble a les paraules.

Defensa de la llengua, etimologia, història, curiositats.

 

d'Antoni Llull Martí

 

Edicions Documenta Balear, 2009.

 

Aquesta obra és sobretot una recopilació d'articles apareguts entre 2004 i 2008 amb un propòsit comú: donar a conèixer al gran públic algunes peculiaritats de la nostra llengua. L'autor hi explica diversos aspectes de la llengua que parlam; els drets lingüístics; els les maneres com podem defensar-la i evitar-ne la desaparició; els avantatges i els desavantatges del bilingüisme; els diversos sistemes d'escriptura; l'origen, la formació i l'evolució dels mots; els sinònims i antònims; les llengües franques i pidgins; els problemes de traducció; els tecnicismes i mots populars; els noms de les festes i celebracions anyals; els mesos i els dies de la setmana; els noms de lloc i de persona, i fins i tot els noms comercials, com les marques de cotxe.

A més de la divulgació cultural, l'autor pretén despertar en els més joves l'interès i la curiositat per l'estudi de la llengua, una afició que no fa mal a ningú i pot reportar moltes satisfaccions a aquells qui l'emprenen.

 

Per a més informació: http://www.documentabalear.cat/cataleg.php?id=375

 

==========================================================================================================
 
5)
 
 
============================================================================================================
 
6)

 

Ressenya publicada en el número 1946 de la revista Presència (del 12 al 18 de juny del 2009)

 

«Escrits lingüístics mallorquins»

Autor: Joan Veny

Editorial: Editorial Moll

Pàgines: 280

PVP: 15 euros

 

Veny aplega catorze estudis lingüístics centrats sobretot en la lexicografia i la cultura popular

 

El llibre conté des de pròlegs d'obres de cultura popular fins a ponències llegides en reconeguts congressos. El gust per l'etimologia i per la col·lecció de noms diversos atreu el lector encuriosit. 

 

 

El paisatge favorit

 

Devem a Joan Veny, lingüista, algunes grans obres de la llengua catalana dels últims cinquanta anys: Els parlars catalans, Mots d'ahir i d'avui, Onomàstica i dialectologia i, d'una manera especial, l'Atles lingüístic del domini català. Però Veny és tan prolífic (i tan docte) que altres obres aparentment menors, com un article o un pròleg o un petit estudi seus, es converteixen ben aviat en referències contínues per l'interès lingüístic que desperten. Un bon exemple en pot ser aquest llibre, aplec de catorze treballs entorn de cinc àmbits habituals en la producció del lingüista mallorquí: la lexicografia, la dialectologia, la cultura popular, l'entorn natural i l'onomàstica. Les troballes hi emergeixen amb precisió, contraposant-se si escau a les teories existents: petó no és “un derivat afectuós de pet”, sinó un postverbal de potonar, del llatí tardà POTT ‘llavi'; diversos noms de peixos, com ara anxova o jonqueti, són imputables al genovès; el pop mesquer, dit així per l'olor de mesc que desprèn, ha passat a anomenar-se pop mesquí… perquè aquella era una forma opaca des del punt de vista semàntic, etc. Quant a la cultura popular, Veny recull i estudia 50 cançons mallorquines. Quant a l'onomàstica, el lingüista aborda els cognoms medievals mallorquins, la toponímia del litoral de Campos i també un estudi diacrònic de noms de lloc i de persona. El lector no pot sinó admirar totes aquestes troballes, explicades per un savi el paisatge favorit del qual el configuren la llengua i la cultura. Un últim apartat el formen sis semblances que Veny ha escrit al llarg de vint anys sobre personatges baleàrics d'anomenada: Antoni M. Alcover, Moll (Francesc de Borja i Aina), Jaume Vidal, Damià Huguet i Josep Massot i Muntaner.    

 

 

David Paloma

 
============================================================================================================
 
7)
 
Notícia publicada al diari AVUI, pàgina 38, dissabte 13 de juny del 2009

 

El novel·lista i dramaturg obté el 29è premi Sant Joan Caixa Sabadell amb 'La nit de les papallones', novel·la en què recrea la vida de Christa Leem i la seva època

Jordi Coca guanya el Sant Joan

Jordi Coca ha guanyat el 29è premi Sant Joan Caixa Sabadell amb la novel·la La nit de les papallones, que és un homenatge a l'artista de cabaret Christa Leem: "No és un biopic de la seva vida, només m'hi he inspirat", aclareix l'autor.

El Sant Joan és "el tercer premi més ben dotat en català, amb 60.000 euros lliures d'impostos i que no van a compte de drets d'autor", va recordar ahir Salvador Soley, president de Caixa Sabadell. Aquest any s'hi han presentat 50 obres i el jurat estava format per Pere Gimferrer, Vicenç Villatoro, Baltasar Porcel, Giuseppe Grilli i Fermí Pons, secretari del jurat i director de l'Obra Social Caixa Sabadell. "És el primer cop que algú que ha estat finalista [Coca ho va ser el 1994] aconsegueix guanyar el premi", va comentar Pons, i Coca va afegir: "Estic content pels diners, no ho nego, però també perquè és un premi que fa anys que cobejava".

Jordi Coca, col·laborador de l'AVUI des de fa molts anys, va aprofitar l'ocasió per declarar: "Mentre sigui membre del Consell de les Arts, no em presentaré a cap més premi literari". I la veritat és que n'hi falten ben pocs dels grossos, gràcies a la seva extensa i ben administrada carrera com a novel·lista i home de teatre.

La nit de les papallones, que publicarà Edicions 62, recrea la vida de l'artista Christa Leem (1954-2004), renovadora del gènere de l'estriptis, a través del personatge de Carla. Un periodista especialitzat en la nit barcelonina de l'època del final del franquisme investiga la vida de Carla quan s'assabenta de la seva mort. D'aquesta manera Coca ens ofereix una visió d'aquella Barcelona en què determinats cercles intel·lectuals es movien per la Rambla, el Panam's, el Drugestore del passeig de Gràcia, el Bocaccio, i també pel Paral·lel de la Bodega Apolo, El Molino...

"Treballo com un pintor, en diferents obres alhora, i aquest era un projecte en què treballava fa anys i ha acabat sent una novel·la més meva del que jo pensava, més personal", va explicar Coca, que va rebre l'ajut de l'agitador cultural Joan Estrada pel que fa a la documentació d'una època en què també hi havia un altre mite, Ocaña. "Puc dir que sóc l'home que més cops ha dormit amb l'Ocaña a sobre, perquè vam fer la mili junts, a marina, i ell ocupava la llitera de damunt de la meva", va confessar Coca.

Més seriós es va mostrar Estrada en recordar que cap dels intel·lectuals que van convertir Leem en musa de la Transició, mentre feien cua per veure-la actuar, van anar al seu enterrament. "Només hi havia deu persones, la majoria vedets del Paral·lel", va explicar l'actor i empresari.

Tot i el final amarg de Christa Leem i del personatge de Carla, segur que aquest és un premi especialment dolç per a Coca.

 

============================================================================================================
 
8)
 
Màster universitari oficial en Estudis Superiors de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes (3a ed.)

Universitat Rovira i Virgili
Departament de Filologia Catalana
Tarragona


Informació sobre el màster:
http://www.urv.cat/masters_oficials/estudis_catalans.html
(Hi ha un enllaç per a la preinscripció.)

Informació general sobre el funcionament dels màsters a la URV:
http://www.urv.cat/estudis/postgraus_formacio_permanent/
 
 
============================================================================================================
 
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us pregue encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l'existència del nou butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
============================================================================================================