migjorn.cat

Butlletí informatiu sobre llengua catalana

InfoMigjorn és un butlletí que distribueix documents informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:

  • Retalls de notícies de premsa.
  • Articles, publicats o inèdits.
  • Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
  • Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.

Així com altres informacions relacionades amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.

La tria d’informacions es fa de tots els territoris de parla catalana.

Es distribueixen quatre butlletins a la setmana: dilluns, dimarts, dimecres i dijous. InfoMigjorn s’envia gratuïtament.

Si voleu donar d’alta una adreça electrònica en InfoMigjorn, pitgeu damunt Formulari d'alta i, després, sobre el botó envia.

Si voleu donar-vos de baixa, simplement heu de fer clic en l’enllaç adient que trobareu al final de cada butlletí.

La llista InfoMigjorn –revista virtual sobre llengua catalana–funciona des del 18 d’agost del 2002, primerament dins la llista Migjorn –llista de debat sobre llengua catalana– i després com a butlletí informatiu independent. Des de l'1 de setembre del 2008 la distribució la fa el servei “Sala de premsa” de l’empresa de serveis informàtics “DRAC telemàtic”.

Feu arribar aquesta informació als vostres coneguts a fi que l’existència del butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.

Eugeni S. Reig
Administrador d’InfoMigjorn

powered by bit-Xo