InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 247 (divendres 05/06/2015) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
SUMARI
 
1) Eugeni S. Reig - cantamussa
 
2) Eugeni S. Reig - cànter
 
3) Antoni Llull Martí - Rams i rameres
 
4) Albert Pla Nualart - Si mires al DIEC què vol dir ‘mitòman’, no t’enervis
 
5) Rudolf Ortega - Llengua i empresa
 
6) Abelard Saragossà - Entre els drets humans i el futur del poble valencià
 
7) Pere Ortís - Vents de renovació
 
8) La riquesa del català parlat a Vic
 
 
 
1)

 

Entrada d'El valencià de sempre d'Eugeni S. Reig (Edicions Bromera, Alzira, 2015)

cantamussa

Allò que es diu sempre en determinades circumstàncies. Les paraules, les expressions, les frases, poden no ser iguals segons qui les diga i quan les diga, però sempre es repetixen, de manera més o menys semblant, les mateixes idees, els mateixos tòpics.

Sí, ara la mare m’amollarà la mateixa cantamussa de sempre: no córregues, no begues, no tornes tard, sigues prudent. Ja m’ho ha dit quaranta mil voltes, però bé, ho tornaré a escoltar. Jo ja sé que ella ho diu per bé, però la veritat és que cansa una miqueta. ¡Ja ho sé massa, caram!

En la novel·la Temps de batuda d’Enric Valor podem llegir:

–Ai, quina salut, aquests homes del camp! –va comentar la mare amb enveja de la bona.

Llorenç tenia l’edat d’ella, i evidentment es mantenia molt més jove d’aspecte i de fets.

–Gràcies a Déu, o a qui siga –va enorgullir-se vanament el procurador–, no m’ha polsat mai un metge... No sé si de xic, quan vaig tenir la pallola... Però de gran, mai.

Era la cantamussa acostumada de la gent del camp. El so David, home de seny i a vegades d’un humor certer i agre, com vaig saber ben bé en la llarga relació que tinguérem temps avant, solia dir:

–En acabant, comencen a descomptar un parell de pulmonies, la febreta de l’arròs que agafaren segant-ne a la Ribera, i feu-vos compte que s’han passat mitja vida en el llit.

La paraula cantamussa naix d’un encreuament entre el verb cantar i el substantiu camcamussa, que significa 'allò que es diu per a enredrar algú i enganyar-lo fent-li creure el que no és'. El mateix origen que camcamussa tenen la paraula murciana cancán que significa 'molèstia, pesadesa, feixuguesa' i la paraula francesa cancan que significa 'xafarderia, embolic' i que és també el nom d’un ball molt sorollós i mogut que va estar en voga a mitjan segle xix, així com també les paraules cancanero –en el parlar de l’Horta d’Oriola– i cancanoso –en el parlar de Múrcia– que signifiquen 'pesat, molest'.

La paraula cantamussa no l’arreplega cap diccionari de la nostra llengua.

 

En valencià també es diu: cançó, cançoneta

La llengua estàndard sol emprar: cançó, cançoneta

En castellà es diu: canción, cantilena, cantinela

 
 
2)

 

Entrada d'El valencià de sempre d'Eugeni S. Reig (Edicions Bromera, Alzira, 2015)

cànter

Mesura de capacitat per a líquids.

Quan jo vivia al mas, ja fa molt de temps, cada any es feen tres cents cànters d’oli i més de cinc cents de vi. No sé si ara encara es faran els mateixos.

Aquesta antiga mesura de capacitat és fàcil trobar-la en les obres dels diversos escriptors valencians. Així, en la novel·la Temps de batuda d’Enric Valor podem llegir:

El poal penjava de la corriola a la punta de la corda, aquesta capdellada en un clau gros dins la capella. Toni el deixà anar avall.

–Hi ha molta aigua?

–Quanta n’hi cap?

–Diuen que dotze mil cànters. És fondo.

En la mateixa novel·la, uns renglons més avall, diu:

Toni féu pujar el poal i l’abocà en una piqueta dins mateix de la capella, que, per un canonet de ferro, quan calia obturat per un drap, servia per a omplir una pica de cinc o sis cànters de cabuda, de la qual passava l’aigua, per una canaleta, a un abeurador d’un parell de braces de llarg.

I una mica més avant, en la mateixa novel·la, trobem:

Tenien també altres avantatges com blat i ordi per a mòlta prou per a l’any, dotació d’oli per als cresols, i la de vi, que, en el cas de Toni, s’havia estipulat entre aquest i Llorenç des d’abans de ser nostra la Casa Gran, en quaranta cànters anyada, fora de la sega, en què en rebia dos litres diàris.

En la novel·la Sense la terra promesa, també d’Enric Valor, podem llegir:

Es deien Batiste del Mengatxo i Pere de l’Arganella, i tots dos eren ex-mitgers que collien ja en terra pròpia els seus cinc o sis mil cànters de vi cadascun.

En la mateixa novel·la, un poc més avant, escriu:

A part d’això, ell sentia molt poc respecte per Emili Estelric i Eduard Amorós, que no collien entre tots dos més allà de tres mil cànters de vi i amb penes i dolors podien viure de les seues rendes, i que, per acabar d’adobar-ho, eren de l’odiat partit lliberal.

En el Diccionari Valencià, editat conjuntament per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, la Generalitat Valenciana i Edicions Bromera (2a edició, València, 1996), en la 3a accepció de l’entrada cànter diu: «Mesura de capacitat per a vi i oli, de valor variable.»

En el DCVB, la 3a accepció de l’entrda cànter, diu: «Mesura de líquids, que conté poc més d’onze litres i serveix per mesurar principalment oli i vi (occ., val.); cast. cántaro. Altra caldera tinent dos canters, doc. segle xiv (arx. de Montblanc). Una caldera gran nova e bona tinent sis cantis, doc. a. 1431 (Est. Univ. x, 130).»

Cal especificar que l’equivalència en litres d’un cànter és: 11,55 a Alacant, 11,27 a Castelló de la Plana i 10,77 a València. 40 cànters fan una pipa. L’equivalència de la pipa en litres és, doncs: 462 a Alacant, 450,80 a Castelló de la Plana i 430,80 a València.

 

En valencià també es diu:

La llengua estàndard sol emprar: càntir

En castellà es diu: cántaro

 

3)
 
Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 153)
 

Rams i rameres

 
Antoni Llull Martí
 

Les paraules ram i ramera tenen el mateix origen que les castellanes ramo i ramera, però en la llengua forana la segona ha adquirit un significat que no té en la nostra. Ramera és el conjunt de rama, de branques d’un arbre o arbust. Record quan jo era al·lot haver sentit una cançó popular que diu: Madò Bet, s’aufabeguera / que teniu dalt es portal / ha de mester una destral / per taiar-li sa ramera. En castellà, en canvi, una ramera és una prostituta. D’altra banda, hi ha un refrany que diu el bon vi no ha de menester ram. A quin ram es refereix, que pugui estar relacionat amb el vi? I perquè ramera es diu en castellà a una dona de mala vida? Miraré d’explicar-vos-ho amb poques paraules.

 

A mitjan segle XX encara era usual a molts de pobles de Mallorca vendre vi a cases particulars que no eren botigues ni cellers. De vegades es tractava de vi d’elaboració pròpia d’aquell qui el venia, però també el podia vendre per compte d’altri. Aquest tipus de venedor solia tenir una sola bóta dins l’aiguavés de davant, i els seus clients solien esser del veïnatge. Però també podia donar-se el cas que qualcú de més enfora cercàs un lloc on comprar vi, i per indicar-li que en aquella determinada casa se’n venia, es posava penjat sobre el portal un ram o branqueta de pi, i tothom sabia què significava això. El refrany esmentat vol dir que quan una cosa és molt bona no necessita que se’n faci propaganda, que prou s’ho diu la gent una a l’altra. És el mateix significat que aquell que en castellà diu que el buen paño en el arca se vende.

 

També a terres castellanes i d’altres llocs de la Península un ram sobre el portal d’una casa indicava que allà es venia vi o que era una taverna. Les dones que exercien la prostitució per compte propi, a casa seva, prengueren el costum de posar un ram (no sé si també de pi o d’altre arbre) dissimulant així una mica la proclamació de la seva professió fingint tenir taverna, si bé tothom sabia que es tractava d’una altra cosa, i per això la gent començà a conèixer-les per rameras nom que encara perdura, però que en la nostra llengua és un castellanisme totalment innecessari.

4)
 
Publicat en el diari ARA dissabte 23 de maig del 2015
 
Fa uns dies un amic va escriure al Facebook “No sóc mitòman però admiro molt...”, i algú, de seguida i amb la millor intenció, li va fer saber que mitòman no volia dir el que ell creia que volia dir. Les correccions d’aquest estil parteixen de tres malentesos: 1) creure que el sentit d’una paraula no canvia amb el temps, 2) creure que els diccionaris estan al dia i 3) creure que és l’ús el que ha de seguir els diccionaris i no pas els diccionaris els que han de seguir l’ús.

Que les paraules canvien de sentit és tan evident que no cal ni demostrar-ho. Però sí que val la pena reiterar que fins i tot els millors diccionaris en línia poden estar -és lògic que estiguin- una mica desfasats respecte a l’ús actual. Per què? Perquè un diccionari aspira a l’estabilitat mentre que l’ús -en una llengua viva- s’esforça a recrear, estirar i esprémer una paraula per treure’n tot el suc.

És cert que sovint un nou sentit, avalat per un ús massiu, triga massa a entrar al diccionari, però que trigui un temps és del tot aconsellable, perquè l’ús és massa vel·leïtós per al seriós diccionari, sobretot si és normatiu i no d’ús.

Quan el febrer del 2013 el DIEC va afegir a enervar-se el sentit que ja tenia per a la immensa majoria de parlants -quan la seva primera accepció va passar de perdre el nervi a la quasi antònima posar-se nerviós -, no és que el verb se’ns transvestís de la nit al dia sinó que el DIEC va admetre per fi el que ja volia dir des de feia més d’un segle, el sentit que ja li donava Josep Pla el 1925: “No podia dormir. El tic-tac del rellotge m’enervava”.

És mitòman qui pateix mitomania, i avui la mitomania, segons el DIEC, és la “tendència malaltissa a inventar mites o històries fantàstiques”, però demà (o d’aquí uns anys) també serà la “tendència a mitificar o admirar exageradament persones o coses”. I la millor prova és que aquest ja és el seu primer sentit al Diccionari normatiu valencià, que va gairebé sempre un pas endavant.

5)
 
Publicat en el diari EL PAÍS diumenge 29 de març del 2015

L’organització d’una fira dedicada a la llengua seria un vehicle poderós per portar el català al món dels negocis

Ens ataca un cop més la Direcció General de Política Lingüística amb una campanya de conscienciació per a l'ús de la llengua, aquesta vegada (enèsima?) en el món de l'empresa, a fi que el sector privat s'adoni, entengui finalment la importància de fer servir la llengua catalana en la seva activitat. Una cosa que a Catalunya hauria de ser òbvia sembla que s'ha d'explicar a base de tríptics en policromia i bones intencions, un cop constatat l'efecte bumerang pervers de la política sancionadora i de les famoses multes lingüístiques. Ara sembla que torna a ser millor anar amb el lliri a la mà.

Però iniciatives d'aquesta índole demostren que seguim ancorats en codis pretèrits, molt propis dels anys vuitanta, quan una campanya com la de la Norma ho va petar fins i tot abans que existissin els mitjans de comunicació públics només en llengua catalana i encara recordem eslògans d'un ganxo indiscutible, com aquell «El català, cosa de tots». D'aleshores ençà, l'efecte de les campanyes similars promogudes per la DGPL ha estat més aviat modest (o estèril), fins al punt d'aixecar crítiques i, en alguns casos, també aversió confessa (us recordeu d'aquella odontomascota?). Les estratègies que funcionaven fa trenta anys no tenen per què anar bé ara.

Al món dels negocis, avesat a les coses clares, se li ha de parlar de tu a tu, de volum de negoci, de nombre de consumidors, de balanços i de relacions cost-benefici. I se l'ha de sacsejar agafant-lo per les solapes i dir-li: «Però que no ho veus?!». Deixem-nos de tríptics amb bones paraules i portem la llengua al seu terreny muntant una senyora fira de mostres dedicada al català. Això el món dels negocis ho entendrà de seguida. ¿No diuen que hi tenim la mà trencada, a fer fires, i que som un dels destins preferits per al turisme de negocis? ¿No hem estat el centre del món tecnològic amb el Mobile World Congress? Enriu-te'n de l'Alimentària i el Saló del Manga.
 
Part de la feina, de fet, ja està feta, ja existeix. Disposem d'un bon nombre de petits esdeveniments que ja tenen la llengua com a eix central, però és clar, de forma sectorial i dispersa, i de la mateixa manera que som capaços de muntar un aplec del cargol, doncs també tenim traça a fer una fira de la joguina. Però cal canviar de dinàmica, això és petit, entranyable, assertiu però ineficaç. La Setmana del Llibre en Català, la Festa per al Joc i la Joguina, la Mostra de Revistes en Català, el De Tot Cat (la fira de productes etiquetats en català), etc., són fires que ja existeixen, i només caldria fer-les coincidir en l'espai i en el temps per donar un volum fenomenal a la proposta.

Però de coses se'n poden fer més, se n'han de fer més si l'objectiu és mostrar el pes que una llengua té en un mercat. Tot un pavelló podria estar dedicat a la canalla. Com passa al Saló de la Infància, on hi ha tot espai enorme amb tirolines, inflables i pistes de minibàsquet patrocinats per colacaos i nesqüics, es podria fer el mateix, però amb empreses que etiquetin en català. Més coses: un espai a imatge de la Setmana del Llibre però dedicat al disc en català, i si ens estirem una mica, amb actuacions en directe. Un petit cinema, amb cadires plegables si es vol, amb una programació de pel·lícules doblades o subtitulades al català. Un espai professional, on empreses dedicades a l'assessorament lingüístic poguessin donar a conèixer els seus serveis. Una zona institucional, és clar, amb informació dels cursos del Consorci, i del programa de parelles lingüístiques, amb un espai per fer-hi parelles. Estands per a les institucions acadèmiques, com ara l'IEC, el Termcat i les universitats. Llengües convidades, flamenc, friülà, basc, cors. I els mitjans de comunicació? Només faltaria. Els diaris en català podrien portar-hi les seves firmes més importants per atansar-se al lector i aplegar subscriptors. Les ràdios, amb els mitjans per fer des d'allà alguns dels seus espais en directe. I tot plegat amb un programa de conferències, taules rodones, lectures públiques, concursos de dictats, campionats de Scrabble (Màrius Serra i Pau Vidal, vetats) i ja no sé quantes coses més. M'ha sortit un paràgraf llarguíssim.

Seria una festassa de por. Amb l'impacte mediàtic del congrés dels mòbils ja em conformaria. Però la clau seria l'endemà. És el que fa sempre el món dels negocis: fer balanç del nombre d'expositors, de gent que ha visitat la fira, de productes adquirits, en definitiva, d'impacte econòmic sobre l'economia real. A Esade en prendrien nota. I llençarien el tríptic.

 
6)
 
 
7)
 
 

Vents de renovació

 

Pere Ortís

     Tornen a bufar vents de remodelació de la llengua. En els temps que m’ha tocat viure amb l’atenció fixada en els combats que ha rebut, i que rep, la nostra llengua, observant com ella els encaixa i va tirant aquí caic, allà m’aixeco, he pogut veure com alguns d’aquests atacs els inspira la recta intenció d’afavorir-la i sobretot de posar-la al dia, de modernitzar-la. I, de la meva banda, no em puc estar de dir que aquests vents em fan angúnia. Vàrem travessar, fa uns quinze o vint anys, la maltempsada del català light. Però si les llengües no en tenen de light; les llengües són el que són i no pot anar un avançat a descarregar-les de sí mateixes ni a cercar-los la lluna en un cove respecte al seu pes, al seu caràcter y a les normes que la seva naturalesa inspira.

     L’elenc de reformistes és prou divers i amè, però parem compte que per comptes d’una llengua reformada, no ens surtin amb una llengua deformada. Però no siguem pessimistes, d’entrada, deixem fer, sospesem, analitzem i vegem què hi ha d’acceptable i què de secret desig de fer-se discordant, per a emportar-se això, la palma de la discòrdia.

    No aniríem pas a fer unes matemàtiques, o una aritmètica, light. És clar que no és igual ─no podríem fer el light aritmètic que dos i dos facin cinc─ però per a entendre’ns va bé. Les llengües tenen una fesomia i unes normes que neixen de la seva constitució, com hem dit, i que no poden ser violades així com així, és a dir, sense alterar-la a ella i desfigurar-la, perquè perdi el seu tremp i la seva qualitat. No hauríem pas d’anar mai a parar en allò que tants caps tan barrets. Si la llengua estigués exposada a l’opinió de cadascun, pobres de nosaltres. Però vegem-ne més perspectives.

   N’hi ha alguns que es queixen de les dièresis sobre paraules que diu que no hi calen. Els hi col·locà mestre Fabra i diria que en sabia més i hi tocava més que cap de nosaltres. Potser que tot tingui a veure amb què no havem assimilat la teoria, l’estructura i la saviesa de la fixació fabriana, que no obeí a un antull o a un impromptu, ans a una reflexió  docta i repensada, a un coneixement profund de l’idioma a quo, el llatí, i de l’idioma ad quem, el català. Fabra no tenia pressa i no es deixava atabalar per fums de renovació i per plantar bandera de reformador modern. El presidí la cultura, el seny, la penetració, que floriren en una obra acceptable als més coneixedors del ram i més exigents. Potser que tots aquests vents i neguits per retocar allò que ha estat ben tocat, no siguin més que falta d’assimilació de la norma fabriana. Cal conèixer-lo de dalt a baix, Fabra, en la seva gramàtica, en la seva ortografia, en les seves converses filològiques. No trobaríem un aglutinador eficient com ell.

    Se’n perfilen d’altres que vindiquen que les llengües “evolucionen”, amb la qual cosa volen justificar els barbarismes que utilitzen, grossa arreplegada de paràsits de la pobra llengua, i pretenen amagar la seva ignorància de la llengua y dissimulen la seva impotència per parlar-la com Déu mana. Em creuria que n’haveu trobat més de tres. Emplenar-se de barbarismes no és evolució, ans camí de mort.

    A uns altres els fan nosa els accents gràfics. Diu que no calen pas. Que el llatí no en té i l’anglès tampoc. Però segur que embelleixen la llengua, els accents gràfics, li donen amenitat, varietat, i diria que totes les romàniques els tenen. Ajuden el qui fa tentines, els neòfits que n’enceten l’estudi, el mateix lector de la mena que sigui, i col·laboren a aclarir mots i lectures. Són un revestiment favorable de l’escriptura, de la lectura.

    Allò que més neguiteja és que n’hi ha molts d’impacients per fer, no saben exactament què, però per fer, a favor de la llengua, per respirar, per exonerar-se d’una burxada interna. Potser per fer-se notar com a innovador i savi, home exacte del moment. Com cal que vigilem i anem ben desperts i alertats compensant aquests vents.

    Amb l’espanyol, majorment a la península, mireu què hi ha: Existeix La Real Academia de la Lengua, amb el lema Limpia, fija y da esplendor. Manoi que bé que ho tenen, quin plantejament més savi. Ha de ser càrrec d’experts, d’alts experts, de gent sàvia i seriosa, i no de qualsevol  il·luminat del moment, reformar la llengua. Limpia, elimina brossa, paràsits, el manlleu no és cap riquesa ni cap “evolució”, és malaltia i lletjor. Tot i que el castellà, com l’anglès, és un idioma potent, estès a mig món i que no ha de passar quimera per combats o infiltracions deturpadores.

   I encara vull manifestar que no sóc un conservador d’aquells tossuts que s’oposen als canvis que imposen la vida i el progrés legítim; no sóc partidari d’allò encarcarat (...) nihil innovetur, nisi quod traditum est. Tan sols demano que hi hagi amor sincer a la llengua, que el seu caràcter en sigui ben preservat, i que la cosa sigui feta amb seny i saviesa.

8)
 
Publicat en Nació Digital.cat dissabte  16 de maig del 2015
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net
 
Si voleu donar-vos de baixa d'aquest butlletí, comuniqueu-ho enviat un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net