InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.500 membres]
 
Butlletí número 1150 (dimarts 07/04/2015) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
Podeu donar d'alta en InfoMigjorn les adreces que considereu oportunes ací
Podeu donar-vos de baixa en InfoMigjorn fent clic en l'enllaç que trobareu al final d'aquest butlletí
 
SUMARI
 
 
1) Pau Vidal - El catanyol es cura. A la programació televisiva.
 
2) Presentació a Tordera del llibre 500 raons per parlar català de David Pagès
 
 
4) Bernat Joan i Marí - Propostes d'Acció Cultural per la igualtat lingüística
 
 
 
 
8) Bases del concurs de narracions curtes "Ploma de ferro" 2015
 
 
 
 
1)
 
Publicat en el llibre El catanyol es cura. Interferències castellà- català. de Pau Vidal (Editorial Barcanova, Barcelona, 2012)
 
 
El catanyol es cura
 
Pau Vidal
 

A la programació televisiva

Exemple d’Ús: «Viureu una Nit Bona inoblidable.»

Ús correcte: «Viureu una nit de Nadal inoblidable.»

Explicació: O sigui que no us n’oblideu: la Nochebuena i la Nochevieja castellanes són la nit de Nadal i la nit de Cap d’any, per a nosaltres. Igualment, año nuevo és (el dia de) Cap d’any.

 
2)
 
Presentació a Tordera del llibre 500 raons per parlar català
 
Ajuntament de Tordera, Biblioteca de Tordera i CCG Edicions es complauen a convidar-vos a la presentació del llibre de David Pagès i Cassú
 
500 raons per parlar català
 
L’acte tindrà lloc el proper  divendres 10 d’abril,  a 2/4 de 8 del vespre, a la Biblioteca de Tordera (c/ Joan Maragall, 6)
 
Hi intervindran:
Joaquim Arenas, mestre i pedagog
Josep Llorens, regidor de Cultura
David Pagès i Cassú, autor del llibre
 
3)
 
Publicat en EL PERIÓDICO DE CATALUNYA dilluns 30 de març del 2015
 
 
Marçal Sintes
 
4)
 
Publicat en El Punt Avui dilluns 30 de març del 2015

Propostes d'Acció Cultural per la igualtat lingüística

Bernat Joan i Marí
 
Acció Cultural del País Valencià ha consensuat un document amb la participació de les diverses universitats del país al voltant de com s'hauria de redireccionar la qüestió de la llengua. Certament, en més de trenta anys d'aplicació de la Llei dÚs i Ensenyament del Valencià, no s'ha aconseguit la igualtat lingüística –és a dir, la igualtat en l'exercici dels drets lingüístics- entre tots els ciutadans del País Valencià. I això que la LUEV tenia entre els seus projectes, almenys dels proclamats emfàticament, el d'aconseguir la igualtat de les llengües i el d'aconseguir la no discriminació dels ciutadans per raó de llengua. Pareix ben clar que ni una cosa ni l'altra no s'han aconseguit. Avui dia, el castellà continua sent la llengua clarament majoritària en el si de la societat, i es continuen produint casos de discriminació lingüística de determinats ciutadans (sempre a causa de l'ús del valencià). Fins i tot m'atreviria a dir que, durant aquests darrers anys, passades ja les reminiscències més pròximes del franquisme, s'ha produït un revifament del supremacisme lingüístic, i hi ha determinats sectors intel·lectuals i polítics que vindiquen la preponderància del castellà sense cap tipus de complex. Davant aquests sectors, ACPV esgrimeix el principi elemental de la igualtat entre llengües oficials, que, bàsicament, s'ha de traduir en el principi democràtic de la igualtat entre parlants. Perquè, subratllem-ho: no estam parlant bàsicament de llengües, sinó de persones. No es tracta dels drets de les llengües, sinó dels drets de les persones que les parlen.

Els aires de canvi polític que es respiren al País Valencià constitueixen una bona oportunitat per modificar també, substancialment, aquest estat de coses. El títol del document consensuat ja resulta del tot significatiu: “Per una nova i efectiva Llei d'igualtat lingüística: principis bàsics i àmbits d'actuació pràctica”. Tenint en compte que els objectius de la LUEV no s'han assolit, per una banda, i que la societat ha canviat extraordinàriament durant aquests darreres tres dècades, fa falta, inexorablement, una nova llei, que responga a les necessitats de la societat valenciana. Es tractaria, en definitiva, d'una llei per aconseguir que, efectivament, no es produeixi discriminació, entre els ciutadans del País Valencià, a causa de l'ús d'una o altra llengua oficial. Dit pla i ras: que cessi la discriminació envers els valencianoparlants, que no s'ha aturat al llarg d'aquestes últimes tres dècades (i ja venia de molt endarrere).

Del document es desprèn que, finalment, s'ha de passar de la despenalitzció (o de l'exaltació merament folklòrica) del valencià a l'àrdua tasca de treballar per la igualtat de drets lingüístics. No basta que les persones que parlen valencià no siguin perseguides per aquesta qüestió: perquè sigui efectiva la igualtat de drets, fa falta que es generin unes altres condicions. Per exemple, resulta del tot imprescindible que tots els servidors públics de les diverses institucions valencianes puguin treballar amb normalitat, a tots els nivells, en les dues llengües oficials. Si una part (els valencianoparlants) poden treballar en les dues, però en canvi n'hi ha una part que només poden treballar en la llengua oficial de l'Estat, qualsevol principi d'igualtat queda triturat. També cal que existeixi disponibilitat lingüística a l'àmbit laboral i al món del comerç. Si no existeix, com a mínim, un coneixement passiu generalitzat del valencià, els ciutadans que parlen la llengua pròpia del país pateixen la imposició dels monolingües. Des del meu punt de vista, un dels elements més contundents d'imposició és la ignorància. I això no ho hem de perdre mai de vista.

En aquest sentit, trobe molt interessant la proposta que el valencià sigui la llengua vehicular de l'ensenyament. Amb l'actual sistema dual no s'ha format una generació que conegui en peu d'igualtat les dues llengües. I s'ha de formar. Per compensar la desigualtat social entre llengües, l'ensenyament hauria de ser molt majoritàriament en la llengua pròpia del país. Si no, es fomenta la desigualtat lingüística.

I, finalment, resulta imprescindible que es generin mitjans de comunicació públics en la llengua del país i que es puguin rebre (i oferir a la resta) tots els mitjans de comunicació de la resta de l'àrea lingüística valenciano-catalana, tot superant el patètic intent de divisió de la nostra comunitat de més d'onze milions de parlants. La pressió dels mitjans en una llengua tan estesa com el castellà ja és prou contundent perquè encara es posin traves a la recepció dels mitjans de comunicació en llengua catalana. Al cap i a la fi, lliurement, haurien de ser els ciutadans els que decidissin el seu propi consum de mitjans de comunicació, o el seu consum cultural.

La proposta d'ACPV, en definitiva, obre les portes a un debat que hauria de donar els seus fruits en la redacció d'una nova llei (la idea de “Llei d'igualtat lingüística” em sembla democràticament impecable, cívicament positiva i jurídicament inapel·lable) que garantís, a la fi, la igualtat entre els ciutadans del País Valencià, sense discriminacions per raó de llengua. I ara no es tracta de proclamar-ho emfàticament, sinó de posar els mitjans perquè aquest bell objectiu es pugui dur a la pràctica.

 

5)
 
Publicat en el DIARI DE BALEARS dilluns 30 de març del 2015
 
 
 
6)
 
 
 
 
7)
 
Publicat en el diari Levante-EMV dimarts 31 de març del 2015
 
Podeu traduir el text amb www.internostrum.com
 
 
El portavoz popular saca pecho de la ley de Señas de Identidad en una conferencia en la entidad de Enric Esteve
 
El síndic del PP en las Corts, Jorge Bellver, lució ayer la nueva ley de Señas de Identidad en Lo Rat Penat, una de las entidades encumbradas por la norma „junto a la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV)„ por encima de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) de la propia Generalitat y que integrará el tribunal identitario para retirar las subvenciones a quien no acate la «individualidad» del valenciano. Bellver pronunció una conferencia en el Foro d'Opinió de Lo Rat Penat bajo el lema «Tota pedra fa paret. Per qué necessitem la Llei de Senyes d'Identitat», en la que presentó la norma como «una piedra más para hacer más fuerte la pared de lo valenciano».

Desde el público, un sector le pidió explicaciones de por qué el PP no deroga la AVL. Bellver, tras aclarar que la Acadèmia está blindada por el Estatuto, señaló que él siempre defendió la necesidad de una Academia valenciana frente a la izquierda,«que consideraba que no hacía falta porque ya estaba el Institut d'Estudis Catalans», y subrayó: «Lo que busco es que la AVL defienda la singularidad de la lengua valenciana». Bellver también previno contra los «peligros externos e internos» y aludió a Joan Fuster como referente de un «movimiento catalanista que no existe».
 
 
8)
 

Bases del concurs de narracions curtes “Ploma de ferro” 2015

DESTINATARIS

Aquest concurs literari es divideix en dues categories:

· Categoria adulta: adreçat a persones majors de 18 anys. Dividit en tres premis:

 primer premi

 segon premi

 premi per a autor/a local

· Categoria juvenil: tercer premi, destinat a l’alumnat de l’IES Capdepera.

 1r cicle d’ESO

 2n cicle d’ESO

 Batxillerat (incloent-hi PQPI)

REQUISITS I OBLIGACIONS

- Les narracions s’han de redactar en llengua catalana.

- Han de ser originals i inèdites; la temàtica és lliure.

- En el cas de la categoria adulta, no s’hi poden presentar narracions que, en el moment de presentar-se a aquest concurs, estiguin pendents de veredicte en un altre concurs o hagin estat guardonades amb anterioritat. Per acreditar aquesta circumstància l’autor/a haurà de presentar una declaració jurada que garanteixi que l’obra és inèdita i que en el moment de presentar-se al premi Ploma de Ferro no participa en cap altre concurs literari ni està pendent de resolució de premi; i que tampoc no ha estat guardonada amb anterioritat, ni està pendent de publicació.

- Cada autor/a només podrà presentar un màxim d’una obra.

- Les obres s’han de presentar sota pseudònim i aquest ha d’aparèixer obligatòriament a l’obra, a la primera pàgina manuscrita, sota el títol de la narració.

- L’extensió màxima de les narracions és de 10 fulls mecanografiats per una sola cara, a doble espai i amb un tipus de lletra Arial de mida 12, en format pdf.

En el cas de les narracions de la categoria juvenil (alumnat de l’IES), únicament caldrà presentar en suport digitalitzat les que resultin guanyadores.

- Les obres aspirants a la categoria adulta han de contenir la següent documentació:

a) 3 còpies impreses de la narració.

b) una còpia en suport informàtic (CD o llapis de memòria USB).

c) plica degudament emplenada i tancada en un sobre en el qual ha d’aparèixer

el pseudònim de l’autor/a.

d) declaració jurada que garanteixi que l’obra és inèdita i que en el moment de presentar-se al premi Ploma de Ferro no participa en cap altre concurs literari ni està pendent de resolució de premi; i que tampoc no ha estat guardonada amb anterioritat.

- Les narracions que no respectin aquests requisits quedaran automàticament fora de concurs.

- El fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació de les condicions que estableixen aquestes bases, així com de les obligacions i els drets que se’n deriven.

TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ

El termini per presentar obres de cada categoria serà el següent:

- Categoria juvenil: fins l'1 d'abril de 2015.

- Categoria adulta: fins el 15 de setembre de 2015 a les 14h.

S’han d’enviar per correu ordinari certificat a l’adreça següent:

Servei d’Assessorament Lingüístic. Ajuntament de Capdepera

c/ Ciutat, 20. 07580 Capdepera - Illes Balears

PREMIS

S’estableixen 6 premis:

· 1r premi : 600 euros i guardó commemoratiu del premi i despeses d’allotjament (1 vespre) i cotxe de lloguer, únicament en cas de ser guanyador/a de fora de Mallorca.

· 2n premi : 300 eurosi guardó commemoratiu del premi i despeses d’allotjament (1 vespre) i cotxe de lloguer, únicament en cas de ser guanyador/a de fora de Mallorca.

· 3r premi per a autor local : 200 euros i guardó commemoratiu del premi.

· 3 r premi patrocinat per l’Associació Cultural Cap Vermell (per a 3 autors juvenils del municipi de Capdepera, concretament a l’alumnat del 1r i 2n cicle d’ESO i Batxiller): 100 euros i diploma commemoratiu del premi per a cadascun dels 3 guanyadors.

Els premis estaran subjectes a la normativa fiscal vigent.

CESSIÓ DE DRETS DE LES OBRES GUANYADORES A L’AJUNTAMENT I PUBLICACIÓ

- L’Ajuntament de Capdepera es farà càrrec de la primera edició de les obres guanyadores, que es publicaran en suport digital al web www.ajcapdepera.net dins el mateix any d’obtenció del premi i, a més, formaran part d’una publicació quinquennal a càrrec de l’Ajuntament. També es publicaran a la web de l’Associació Cultural Cap Vermell www.capvermell.org, col·laboradora del concurs.

- No obstant això, l’autor/a guanyador/a podrà publicar l’obra guanyadora pel seu compte i en cada cas haurà de fer constar que “aquest relat ha obtingut el [primer, /segon premi/premi local, segons el cas] en l’edició del concurs de narrativa curta “Ploma de ferro2015, convocat per l'Ajuntament de Capdepera”.

- Les obres de la categoria que no siguin premiades es podran recollir al Servei d’Assessorament Lingüístic durant el mes de novembre de 2015. Així mateix, una vegada resolta la categoria juvenil, es retornaran l’IES Capdepera les obres no premiades d’aquesta categoria.

- Una vegada transcorregut aquest termini, l’Ajuntament disposarà de les obres no recollides de la manera que consideri més oportuna.

JURAT

- El jurat d’aquesta edició estarà format per:

a) 3 membres per a la categoria adulta:

- Vocals: Antoni Riera Vives, Antoni Tugores i M. Antònia Massanet.

- Secretària: personal del Servei d’Assessorament Lingüístic.

b) 2 membres per a la categoria juvenil:

- Vocals: Christian Sancho Romero i personal del Servei d’Assessorament Lingüístic.

- Secretari: M. Magdalena Melis Nicolau, bibliotecària municipal.

- Podrà declarar desert algun dels premis, si ho considera oportú.

- Qualsevol cas no previst en aquestes bases i en el desenvolupament d’aquesta convocatòria del concurs serà resolt per l’organització d’aquests premis.

LLIURAMENT I RECOLLIDA DE PREMIS

Els premis de la categoria juvenil es lliuraran dia 23 d'abril de 2015, en horari i lloc a determinar.

Els premis de la categoria adulta es lliuraran el divendres 23 d’octubre de 2015 a les 20h al Teatre de Capdepera i s’avisarà els guanyadors oportunament.

Els autors que resultin guanyadors hauran de venir obligatòriament a recollir el premi o, en el seu cas, delegar algú perquè el reculli.

Si no es compleix aquesta circumstància de venir a recollir el premi personalment o delegar algú per recollir-lo, l’organització entén que hom renuncia a l’obtenció del premi i, conseqüentment, es passarà a atorgar-lo a un altre participant, segons l’ordre de prelació obtinguda en la votació de possibles obres guanyadores.

Per a més informació contactau amb el:

Servei d’Assessorament Lingüístic

Tel. 971 56 30 52 ext. 114

sal@ajcapdepera.net

www.ajcapdepera.net

twitter @salAjCapdepera

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- PLICA

(adjuntau-la dins un sobre tancat)

- Títol de la narració:

- Nom i llinatges de l’autor/a:

- Pseudònim:

- DNI:

- Adreça i telèfon de contacte:

- Adreça electrònica (opcional):

Signatura:

He llegit les bases d’aquesta convocatòria i n’accept les condicions de participació.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

9)

Publicat en la web de la Generalitat de Catalunya divendres 27 de març del 2015
 
 
El Servei de Català de l'Alt Camp, amb el suport del Consell Comarcal de l'Alt Camp, la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Valls i l'Institut d'Estudis Vallencs, convoca, per dissetè any consecutiu, el Premi a la Normalització Lingüística en l'Àmbit Socioeconòmic de l'Alt Camp.

El premi té per objectiu afavorir l’extensió de l’ús del català en el sector socioeconòmic i el termini de presentació de propostes acaba el 24 d’abril. El guardó es lliurarà en el decurs del sopar de la Nit de Premis de Valls, que tindrà lloc el dia 30 de maig al Centre Cultural del municipi i consisteix en un diploma expedit pel Consorci per a la Normalització Lingüística(CPNL) i en una peça artística de l'associació Grup d'Artesans de l'Alt Camp, entitat que col·labora en l'organització del Premi.

Més informació

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací