InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 216 (divendres 31/10/2014) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
SUMARI
 
1) Eugeni S. Reig - a tota virolla
 
2) Eugeni S. Reig - abissini
 
3) Antoni Llull Martí - Pirates, filibusters, bucaners i corsaris
 
4) Pere Ortís - Empobriment de la llengua catalana. Tot allò que li hem fet perdre i que cal restituir-li. Article i apòstrof.
 
5) Albert Pla Nualart - Quan la sintaxi s’encomana per por de contagiar-se
 
6) Carme Junyent: 'No ho fem bé. El català no té el futur assegurat'
 
7) Salvador Pardo - Més llenguatge administratiu
 
8) Neus Nogué Serrano - Segon premi FilCat.UB
 
 
 
1)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

 

(Llibre inèdit)

a tota virolla

1)

Molt de pressa, a tota velocitat.

Vés molt en l’erta en creuar el carrer que ací passen els cotxes i les motos a tota virolla i poden atropellar-te.

2)

Referit a un aparell acústic, a la màxima potència sonora.

No poses la ràdio a tota virolla que la veïna del costat està malalta.

Considere que no hi ha cap relació entre la paraula virolla i la idea de velocitat o potència sonora. En valencià també són molt corrents, amb el mateix significat, locucions com ara a tota castanya o a tota pastilla. De la mateixa manera, en castellà s’usen les expressions equivalents a toda castaña, a toda pastilla i a toda galleta i en italià a tutta birra (= a tota cervesa). No veig que hi haja cap relació possible entre les castanyes, les pastilles, les galetes o la cervesa d’un costat i la velocitat o la potència sonora d’un altre. Són, simplement, expressions que crea la gent jove i que fan fortuna i els substantius citats apareixen en les locucions per factors extralingüístics. No cal que li peguem més voltes al nano perquè no traurem la mà del carabassí.

La locució a tota virolla és molt corrent en la ciutat de València però tinc notícia que s’usa en molts altres llocs. Probablement és d’ús general.

 

En valencià també es diu:
1) a cent per hora, a tot gas, a tota castanya, a tota marxa, a tota paleta, a tota pastilla, a tota velocitat, a trentaqueté,
2) a tota castanya, a tota marxa, a tota paleta, a tota pastilla
La llengua estàndard sol emprar:
1) a brida abatuda, a cent per hora, a rem i vela, a tot drap, a tot estrop, a tot gas, a tot past, a tot rem, a tot vent, a tota brida, a tota castanya, a tota màquina, a tota marxa, a tota pastilla, a tota velocitat
2) a tota castanya, a tota marxa, a tota pastilla
En castellà es diu:
1) a cien por hora, a todo trapo, a todo gas, a toda castaña, a toda galleta, a toda máquina, a toda mecha, a toda pastilla, a toda velocidad
2) a toda castaña, a toda galleta, a toda mecha, a toda pastilla
 
 
2)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

(Llibre inèdit)

abissini

Galló d’ou dur arrebossat i fregit.

L’abissini és una de les tares típiques d’Alcoi. Podem trobar la recepta en els llibres de cuina Punt de sal i Cocina tradicional alcoyana. En el darrer trobem també la recepta dels abissinis de llonganissa, una variant ben interessant.

–¿Què li pose de tareta?

–Posem uns abissiniets i un platet de lleterola.

 

En valencià també es diu:
La llengua estàndard sol emprar:
En castellà es diu:
 
NOTA 1: La paraula tara és la que s’usa a Alcoi com a sinònim de tapa. Vegeu l’entrada tara.
NOTA 2: A Alcoi es diu habitualment abisinio, en castellà, però considere que la forma idònia per a ser normativitzada és abissini, tal com apareix en el llibre Punt de sal.
NOTA 3:
- Cardenal, Gustavo & Llorens, Ximo, Punt de sal. Receptes de cuina alcoiana (Els viatges de paper, S.L., Alcoi, 2007, pàg. 41)
- Carbonell Pastor, Lorenzo, Cocina tradicional alcoyana (Edicions Tívoli, Alcoi, 2006, pàg. 18)
 
3)
 
Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 119)
 
Pirates, filibusters, bucaners i corsaris
 
Antoni Llull Martí
 
 
La denominació de pirata com a bandejat de la mar, que assalta, roba, i en molts de casos mata, a tots aquells amb qui es topa dins la mar, i fins i tot a aquells que viuen a la costa, prové d’un mot llatí, pirata, que venia a significar el mateix. Filibuster té un origen molt distint, germànic, i es donà aquest nom als pirates que poc després del descobriment d’Amèrica atacaven els vaixells que anaven al nou món o en venien. Sembla que filibuster és una corrupció del mot holandès vrijbuiter, que significa, com l’anglès freebooter, ‘el qui obté un botí’ (robant, se sobreentén) Els bucaners, en principi eren aventurers de diversos països europeus que s’havien establit a l’illa de Santo Domingo i algunes altres de les Antilles, i que utilitzaven molt una espècie de graella anomenada bucan, procedent dels indis del Brasil, per sotmetre la carn i el peix a l’acció del fum, perquè aqueixos aliments es conservassin i prenguessin un gust especial, i s’alimentaven bàsicament d’aquestes viandes fumades. I perquè era tan general l’ús entre ells del bucan els digueren bucaners. Aquesta gent vivia pacíficament en les illes que havien trobat desertes i les havien ocupat fins que a l’any 1630 en foren expulsats per Fadrique de Toledo i aleshores es concentraren a l’illa de Tortuga i, empesos per la necessitat, s’aliaren amb els filibusters i es dedicaren a atacar els vaixells espanyols i les colònies espanyoles.

 

Els corsaris, en canvi, actuaven amb permís reial, i només atacaven els vaixells de nacions enemigues. Havien de donar al rei una part del botí, i era una professió considerada honorable. A les nostres illes, els corsaris tingueren un paper ben destacat, fins ben entrat el segle XIX, i molts de nobles i comerciants illencs compraven vaixells per dedicar-los a aquesta activitat, arriscada, però d’altra banda ben lucrativa. Durant la Guerra del Francès (en castellà de la Independencia), els corsaris mallorquins, mitjançant una paga fixada per les autoritats, escortaven combois d’embarcacions mercants que anaven o venien de la Península perquè no fossin atacades pels corsaris francesos. I a més, també transportaven mercaderies i, si s’esqueia, passatgers!

 

 

 

4)

Empobriment de la llengua catalana.
Tot allò que li hem fet perdre i que cal restituir-li.

Pere Ortís

 

Article i apòstrof
 
 

     Davant els substantius començats per una vocal que no sigui i o u àtones, cal usar l'apòstrof quan aquells van precedits de l'article definit el o la. Això molts no ho tenen present i per aquesta raó fan en aquests casos tal com fa el castellà. Així diuen: *el u, el onze, el home, el equip, el objecte, el obstacle, el Àlex, el Antoni”, etc., per l'u, l'onze, l'home, l'equip, l'objecte, l'obstacle, l'Àlex, l'Antoni, etc. No és opcional aquest apòstrof, cal fer-lo tant parlant com en l'escriptura, per imperi gramatical. I és tan lleig no fer-lo!

     Però: La universitat, la idea, la imatge, la unió, etc. Fixeu-vos que es tracta de vocals inicials febles, àtones. Cal veure'n les excepcions a la gramàtica, poques.

         L’apòstrof és tan important, en català, que ell sol pot canviar diametralment el sentit d’una frase: A un contenidor de roba, de  Caritas, hi diu: Roba i calçat.  Col·locant un apòstrof en el segon mot tenim: Roba i calça’t (verbs tots dos; és a dir: Pren ─roba sabates─ i calça’t).

     Igualment, quan la preposició de s'escau davant d'un mot començat en vocal o amb h, cal elidir la seva e i al lloc d'aquesta posar-hi l'apòstrof. No hi ha excepcions de cap mena. Així, no pot ser dit *de higiene, de harmonia, de analogia, de il·lusió”, ans cal dir: d’higiene, d’harmonia, d’analogia, d’il·lusió. Normes que també són vàlides quan es tracta de noms de casa, en un petit rètol, al carrer. Cal escriure: Ca N’Alzina, Ca l’Agustí, Ca l’Andreuet, Ca N’Adelaida. No és pas correcte: *Cal Alzina, Cal Agustí, Cal Andreuet, Ca Na Adelaida”.

 

5)
 
 
Albert Pla Nualart

El virus de l’Ebola ha forçat els mèdia catalans a triar entre contagiar i encomanar. Són, en principi, dos verbs sinònims, però, com veurem en aquest tast, d’una sinonímia força traïdora.

En la tria hi actuen dues forces oposades. La més inercial, per pressió del castellà, arrossega a contagiar. I la més conscienciada, per reacció identitària -per evitar el contagi-, prefereix encomanar.

A diferència d’altres tries, que alhora que allunyen del castellà també allunyen del que sempre havíem dit ( apropar per acostar n’és un clar exemple), aquesta té una bona base. Diria que “M’has encomanat la grip” és més genuí que “M’has contagiat la grip”.

Això explica que alguns mitjans,en un reflex massa automàtic, converteixin el contagiar (català o castellà) en encomanar, sense adonar-se que, per fugir del que només és un paral·lelisme lèxic (i tanmateix correcte), cauen en un de sintàctic (del tot incorrecte).

I aquest reflex indocumentat, que té el terreny adobat allà on té un paper el traductor automàtic, està propiciant una inquietant aparició de titulars del tipus “La dona es va encomanar del segon missioner” o “Vaig saber pel mòbil que m’havia encomanat”.

Un pastís es pot encomanar i també podem encomanar algú a Déu o a un sant. Són altres sentits del verb, però -en el sentit de què aquí parlem- una persona no es pot encomanar i sí que es pot, en canvi, contagiar. Són verbs que, quan tenen el mateix significat, no funcionen sintàcticament de manera idèntica.

Com moltes coses superficials, el lèxic enlluerna però el lingüista sap que l’ànima d’una llengua és sintàctica i que el terreny cedit en sintaxi difícilment es recupera. Sap, doncs, que el correcte però poc genuí “M’ha contagiat la grip” fa menys mal a la llengua que un “No sé com m’he encomanat” que hauria de ser “No sé com m’he contagiat” o, si voleu, “No sé com me l’han encomanat”.

 
 
6)
7)
Més llenguatge administratiu
 
Salvador Pardo
 
"Afueras". Els afores, les foranies, els voltants, els encontorns, la rodalia (singular).

 

Agència de col·locació ("de empleo").

 

Agilitzar, agilitar; agilització (DNV), agilitació.

 

Agenda (coses que s'han de fer). "Agendar": programar o incloure en l'agenda.

 

Agnició: aprovació o reconeixement d'un dret (ant.)

 

"Agotar". 1. Esgotar, exhaurir, posar fi. El recurs exhaurix la via administrativa. 2. Aclaparar, consumir, esgotar, extenuar. Estic esgotada.

 

"Agravante". Agreujant. Fets i circumstàncies agreujants. Com a substantiu és masculí: un agreujant. "Agravar". Agreujar-se la situació, el malalt, empitjorar. Agreujament. "Agraviar": agreujar, ofendre, molestar, perjudicar. Les circumstàncies que agreugen el delicte. "Agravio": greuge, injúria, ofensa, ultratge, tort; greuge comparatiu. "Desagravio": desagreujament. El síndic de greuges. El raonador del ciutadà (Andorra). L'ombudsman europeu. "El defensor del pueblo". " El justicia aragonés".

 

"Ahorrar". Estalviar, economitzar, alforrar. "Ahorro": estalvis.

 

Aïllar, isolar. Aïllament, isolament

 

"Ajeno". 1. Alié, ena, d'altri. Els béns d'altri; sens perjudici d'altri. 2. Estrany, a.

 

Ajustar-se a dret: un fet estar d'acord amb la llei.

 

Alardo: 1. Revisió sobre la tramitació de plets i causes. 2. Desfilada o revista de tropes.

 

"Albacea". Marmessor, a: persona encarregada de complir la voluntat del testador. Executor testamentari. "Albaceazgo": marmessoria.

 

Albarà. Escrit amb la declaració d’haver lliurat una cosa a algú

 

“Albedrío”. Albir. Franc o lliure albir.

 

“Alcance”. Abast, capacitat. Un coet de llarg abast.  Els medicaments no han d’estar a l’abast de les criatures. En els comptes: dèficit o descobert comptable o descobert de comptes. Una notícia de “alcance”: d’última hora. En el trànsit: col·lisió posterior.

Alegal, alegalitat.

Al·legar: citar com a argument. Escrit, període d’al·legacions. Al·legar indefensió. Al·legat: exposició de les raons en què es fonamenta alguna cosa.

“Alevosia”. Traïdoria: cautela per a assegurar la comissió d’un delicte sense cap risc. Atacar algú amb premeditació, nocturnitat i traïdoria. És una circumstància agreujant de la responsabilitat penal. Traïdorenc, a; traïdor, a. Traïdorament.

Alíquota, proporcional. Part alíquota: nombre que cap en un altre un nombre exacte de vegades: 3 és una part alíquota de 12.

Alienar: fer passar a altri el domini. Alienació dels béns. Alienació mental.

“Alijo”. Comís, mercaderies de contraban.

“Almacén”. Magatzem. Grans magatzems. Emmagatzemar. Emmagatzemament, emmmagatzematge. El magatzematge és el dret que es paga per emmagatzemar.

Al·locució: discurs generalmente breu, especialmente el dirigit per un superior als subordinats.

“Alquilar”. Llogar, arrendar. Arrendador i arrendatari. Llogador (tots dos), llogater (qui paga el lloguer). “Alquiler”: lloguer, renda, censal. Pis de lloguer o per llogar (no “en lloguer”)

 

8)
 
Publicat en el blog en altres paraules dilluns 6 d'octubre del 2014
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net
 
Si voleu donar-vos de baixa d'aquest butlletí, comuniqueu-ho enviat un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net