InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 211 (divendres 26/09/2014) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
SUMARI
 
1) Eugeni S. Reig - xona
 
2) Eugeni S. Reig - xorrant sang
 
3) Antoni Llull Martí - Nina, pepa, pupil·la
 
4) Pere Ortís - Empobriment de la llengua catalana. Tot allò que li hem fet perdre i que cal restituir-li. Fraseologia lèxica. Lletra U.
 
5) Albert Pla Nualart - ¿Hi ha un greu error a “Això no l’hi donis”? (1)
 
6) Pere Ortís - Misèries que fem patir a la llengua
 
7) Roser Latorre i Gaia - Més errors lingüístics per influència de la llengua forana
 
8) Neus Nogué Serrano - Per anar tancant la llibreta de vacances
 
 
 
1)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

 

(Llibre inèdit)

xona

Persona curta d’enteniment, simple, de poca voluntat, fàcil d’enganyar o de sorprendre per altri.

¿Eixe és el noviet de la xicona? No sé què dir-te, li veig cara de xona.

 

¿A la tia xona eixa heu triat de presidenta de la casa? ¿No hi havia res millor?

La paraula xona, amb el significat especificat, és pròpia del parlar popular d’Alcoi.

En els anys quaranta i cinquanta del segle xx hi havia a Alcoi un pobre infeliç, de nom Camilo, que anava sempre vestit de negre, tenia una panxa bastant voluminosa i caminava inclinat cap avant. Els xiquets alcoians d’aquella època, que eren cruels com tots els xiquets de tots els llocs i de totes les èpoques, se li burlaven i li cantaven la cançoneta següent:

Camilo xona,

que té la panxa redona

i el cul en Barcelona.

 

En valencià també es diu: albercoc, alficòs, bacora, badoc, bajoca, bamba, bambau, bergerol, bifoi, bovo, fava, macoca
La llengua estàndard sol emprar: babau, bàmbol, beneit, beneitó,  tanoca, ximple
En castellà es diu: babieca, bobo, lila, lilón, papanatas, panoli, tonto, mentecato
 
NOTA: Done les gràcies a Maria Lluïsa Abad Segura per la seua ajuda. 
 
2)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

(Llibre inèdit)

xorrant sang

Fet una calamitat, fet una llàstima. Si es tracta d’una obra, d’un treball, d’una reparació: mal fet, mal acabat.

–¿Ja han acabat de pintar-te la casa?

–Acabar, han acabat, però s’ho han deixat tot xorrant sang. ¡Quin desastre, Senyor! Això és pagar i plorar.

 

–¿Has vist el vestit que li han fet a Lluïseta?

–Clar que l’he vist, està xorrant sang. A mi em fan això i em tire pel balcó.

Aquesta és una expressió popular pròpia del parlar d’Alcoi.
 
En valencià també es diu: fet un desastre
La llengua estàndard sol emprar: fet un desastre
En castellà es diu: hecho un desastre
 
 
3)
 
Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 115)
 
Nina, pepa, pupil·la
 
Antoni Llull Martí
 
Un nom que hauríem de procurar evitar, perquè és un groller castellanisme, és el de munyeca aplicat a la joguina que a Mallorca, quan jo era infant, li deien pepa i al Principat es diu encara nina. Nin i nina no s’usen només a la nostra illa per designar infants, però actualment només es conserven, amb aquesta accepció, a alguns pocs llocs de Catalunya, mentre que nina és d’ús general en el català continental per anomenar l’esmentada joguina.
 
Pens que és molt possible que la majoria de mallorquins haguem substituït pepa per munyeca no tan sols per la influència dels anuncis de joguines en castellà, sinó també perquè pepa ens devia semblar derivat del nom de dona Josepa, i poc apropiat per a l’objecte, i, a més, que el nom castellà resultava més fi. Però mirau per on, amb tot i que el castellà muñeca sigui en el seu àmbit ben antic i respectable, si pepa, com sospit i em sembla ben possible no prové de Josepa, sinó, del llatí puppa, variant de pupa ‘nina’ del que prové pupil·la ‘nineta’, introduït en la llengua moderna per via culta, tendríem que la paraula pepa seria germana del francès poupée i de l’alemany Puppe, i descendent de la paraula llatina amb la qual ja en temps de l’Imperi Romà era anomenada la joguina, i per tant d’origen tan noble i respectable, si no més, que la castellana.
 
Una cosa curiosa és que pupil·la ‘nineta’, que també és l’ètim de pubill i pubilla (a Mallorca pobil i pobila), s’hagi introduït en moltes llengües del món, i ben diverses, per substituir la denominació vulgar de «nina o nineta de l’ull», comuna a moltes d’elles, i és que des de temps ben antic, pertot arreu havien observat que dues persones que estan en front una de l’altra i molt a prop, cadascuna es pot veure reflectida en les pupil·les de la que té a davant, i del fet de veure aquella figureta, en principi no identificada, dins l’ull de l’altre, passaren a denominar aquesta part de l’ull nineta.
 
4)

Empobriment de la llengua catalana.
Tot allò que li hem fet perdre i que cal restituir-li.

Pere Ortís

Fraseologia lèxica.

 
Lletra U.
 

      “Unos días, unas semanas, unos meses”. Uns quants dies. Fa uns quants dies, unes quantes setmanes, uns  quants mesos que no plou.

 

5)
 
Publicat en el diari ARA dissabte 6 de setembre del 2014

Un lector ben format lingüísticament ens retreu molt educadament “dos greus errors” en titulars de l’ARA: hem publicat les formes l’hi i els hi on calia escriure li ho i els ho. Ell sap -ho sap tothom que estudia català- que quan pronominalitzem alhora un OI de 3a persona i un OD neutre (com ara això o una oració sencera) la solució estrictament normativa és li ho per a l’OI singular i els ho per al plural. “No diguis als nens que vinc” equival a “No els ho diguis” i no pas a “No els hi diguis”, tot i que això és el que diem la gran majoria de parlants.

Som davant un dels grans cavalls de batalla de la normativa. El quadre de combinacions de pronoms febles fabrià, un sistema híbrid i complex, és un dels punts de la gramàtica més difícils d’assimilar i també més mal assimilats. Potser per això qui fa l’esforç d’interioritzar-lo hi acaba tenint l’adhesió que suscita un ritu iniciàtic.

Ara bé, ¿és del tot imprescindible que torturem els alumnes fent que se l’aprenguin?, ¿crea algun problema que admetem també com a correcte el sistema que la majoria de catalans no interferits fem servir? M’he passat la vida corregint i puc assegurar que dir i escriure els hi allà on la norma obliga a distingir entre els, els hi, els ho, els el, els la, els els i els les no en crea cap, de problema. Ni parlant -fa segles que parlem així- ni escrivint.

El valencià té, certament, un altre sistema, i algú defensa el fabrià perquè s’hi acosta, però la norma ja dicta que ells escriguin li’l, li la, li’ls i li les on a nosaltres ens fa escriure l’hi, la hi, els hi i les hi, i havent-hi ja una diferència substancial el preu d’acostar-nos-hi en altres formes a costa de contradir el que diem resulta, crec, excessiu.

No parlo de proscriure el quadre fabrià sinó d’avançar (sobretot a les escoles) en el que ja es comença a fer: considerar-lo adequat en els registres més formals i passar a admetre per als altres el sistema intuïtiu més general, que seria potser l’únic que s’hauria d’ensenyar en els nivells més bàsics.

La frase del títol no hauria de ser un greu error sinó només poc adequada en els registres més formals. Quins ho són? En cap cas, tot el que s’escriu. M’aturo aquí i continuo dissabte.

 
 
6)
Misèries que fem patir a la llengua
Pere Ortís
 
    La nostra preciosa llengua no és objecte del nostre amor. Ni de la nostra delicada atenció, aquella que és deguda a una dama noble i rica. I tant com els necessita tots dos, puix que en els darrers setanta anys, que foren els de la guerra i la subsegüent dictadura militar, s’ha embrutat i empobrit fins a límits alarmants, que fan témer que ja li causaran un mal irreparable. Durant aquests anys negres s’ha escolat aquell flux vivificant que és allò que va  de-pares-a-fills i la nova generació no ha rebut a la llar aquella saba de la llengua neta i rica que les altres generacions heretaren. Sembla que imperi, inconscientment, allò de dir: “Jo això no ho he dit mai”, “ho desconec”, “per tant, fora, no ho dic”. En aquest context és fa molt difícil esmenar errors i tornar al català net i ric; a ningú no agrada corregir, i a ningú no agrada ser corregit, per tan netegem la llengua a fi que ni l’una cosa ni l’altra hàgim de fer.
 

   D’avisar que el català és mutilat públicament, i per qui més bé ens l’hauria de servir, malgrat tot ha estat fet  força vegades, potser amb una mica de fruit, però en molts, i massa tristos casos, no es corregeix res i alguns manlleus innecessaris i perjudicials acaben per prendre carta de naturalesa en els nostres mitjans de comunicació, d’on s’instal·len en el poble. Vull assenyalar-ne els principals, amb la súplica que en facin cas, súplica amigable i humil, em creuria que gens obcecada.   Comencem pel cavall de batalla dels pronoms adverbials, o adverbis pronominals, que són la fibra subtil de la llengua catalana i que, si noeren emprats quan cal, la desfiguren molt lletjament. Que aquesta desfiguració és un mal  seriós i molt estès a la Catalunya actual ─per l’influx pèssim del castellà com a mestre i senyor, per parlar el català que parlen pensant-lo en castellà─ mal estès, molt estès, ai las!, entre el jovent català. 

   Així sentíreu que habitualment diuen: *Només ha guanyat tres, dels vuit punts en joc’. Fixeu-vos que és com ho diu el castellà: “De los ocho puntos en juego, sólo... En català net i castís és: Dels vuit punts en joc, només n’ha guanyat tres. *Han estat trobats cinc, dels deu naufragats’, per Dels neu naufragats, n’han estat trobats cinc. *Dos dels cinc acusats del crim, han estat absolts’, per Dels cinc acusats del crim, n’han estat absolts dos. Per a la totalitat de locutors és exclusiva la manera de dir manllevada del castellà; cosa que mena a creure que algú així ho escriu i els ho dóna perquè ho llegeixin. Només n’he pogut sentir, fa poc, una gloriosa excepció.

   També és habitual en agendes, programes, propagandes, invitacions a activitats, publicacions, de veure escrit: *Organitza’, per Ho organitza; *Participa’, per Participa-hi. *Publica’, per Ho publica.*Edita’, per Ho edita. *Inscriu-te’, per Inscriu-t’hi. *Fes-te soci’, per Fest-te’n soci. Proposant una empresa, una activitat, després diuen o escriuen: *Informa’t’, per Informa-te’n. En la via pública veureu un plafó de propaganda, buit, que invita que us hi anuncieu i diu: *Anuncia’t’, quan hi ha de dir: Anuncia-t’hi. Que la invitació és que t’anunciïs, tu, la teva empresa, aquí, en aquest plafó, i el català, a aquest aquí s’hi refereix amb un pronom gloriós.

   En el camp dels esports trobem alguns manlleus del castellà que s’han volgut consolidar, esbandint altres locucions alternes del català d’abans de la guerra, les quals han desaparegut totalment de l’escena. Així tenim ‘atrapa’, quan el porter bloca la pilota, que no se sap (a) qui atrapa; és, escandalosament el castellà: “atrapa”, “Casillas atrapa”. El poble català sempre havia dit blocar. El porter l’ha blocat! Blocar vol dir interceptar, barrar el pas amb una tanca,  o sense tanca. Curiosament, també era usat sense nom o pronom, cosa que rarament fa el català, de deixar un verb penjat sense cap d’aquells dos. El porter bloca. Com bloca, aquet porter!  També tenim ‘golejada’, importat del castellà “goleada”, a darrera hora, per aquells que mai havien sentit pana, tan viu en el poble català del naixement del futbol ençà, i ara arraconat, incondicionalment, inapel·lablement substituït per ‘golejada’.  El Fabra no el registra. No dic que no sigui bo, com a mot modern, però ¿per això ha de desbancar incondicionalment, inapel·lablement el preciós clavar pana? Cinc a zero, quina pana! Li ha clavat pana: set a u!  Agrairíem, però molt, una alternança, per no empobrir la llengua suprimint-li recursos preciosos, suprimint-li més i més riquesa. Encara sort que algun mal cop diuen: L’ha apallissat. Li ha clavat pallissa, quatre a u!

   En el llenguatge col·loquial abans, quan algú sofria una embòlia dèiem: Ha tingut una feridura. O: S’ha ferit. Ara ho han arraconat del tot i diuen “vessament cerebral”, que té aquell avantatge incomparable, decisiu, d’assemblar-se al castellà “derrame cerebral”, que n’és importació, n’és servilisme. Ningú no el registra, llevat de la GEC, em creuria que per allò d’algun redactor ultra modern. Si avui dius feridura a un doctor o a un infermer joves, donen per descomptat que la tal paraula vol dir ’ferida’ i ho troben absolutament inacceptable. Són diferents, no tota ferida, un tall al dit, un trep al cap, encetat, són ferides, però no feridures.  I feridura és una ferida, però molt específica del cervell. També utilitzem el verb ferir-se, exactament amb el mateix sentir: El Joan s’ha ferit. Abans que “vessament cerebral”, utilitzem les variants embòlia, apoplexia, ictus, infart cerebral, hemorràgia, que enriqueixen la llengua.

   Tot sigui pel bé de la llengua i de Catalunya. Catalunya i llengua nobles, riques, sobiranes, reines i esveltes.

 

7)
 
Publicat en el número 87 de la revista LLENGUA NACIONAL (2n trimestre del 2014) pàg. 28
 
 

Més errors lingüístics per influència de la llengua forana

 

 

Roser Latorre i Gaia

 

Un cop més, ens sembla útil de recordar algunes frases i determinats verbs que, manllevats a la llengua forana, hem fet servir en català, sobretot en el llenguatge col·loquial.

 

N’exposem uns quants exemples:

 

1)  Si ets honrat, no pots canviar de jaqueta.

2)  Davant les protestes, feien oïdes sordes.

3)  Considerem que farà la feina el millor que pugui.

4)  Aquells eixelebrats han intentat prendre foc al paller de la masia.

5)  Tot allò ho feia a esquenes meves.

6)  Ara sí que t’he pillat, noi!

7)  No l’atossigueu més, pobra criatura!

8)  Aquesta actitud ratlla la ridiculesa.

9)  S’entretenen a fisgar què fan els nostres fills.

10)    T’has ben pringat els dits amb la confitura.

 

Intentarem, doncs, de substituir aquestes expressions traduïdes directament del castellà per formes catalanes equivalents i correctes.

 

1)  Si ets honrat, no pots canviar de camisa. En català no parlem de jaqueta sinó de camisa, una peça de roba que està més en contacte amb la pròpia pell i, per tant, més íntima, com poden ser-ho les idees o els sentiments.

2)  Davant les protestes fem, simplement, el sord, com si no hi sentíssim; de la mateixa manera que podríem fer el mut, com si no gaudíssim del do de la paraula, suposant que ens convingués callar pel motiu que fos.

3)  L’expressió el millor que pugui, que denuncia la traducció directa de la castellana «lo mejor que pueda», podria ser substituïda per tan bé com pugui, és a dir, farà la feina tan bé com pugui.

4)  El foc no es pren, si no és, potser, que agafem unes brases de la llar per introduir-les en un fogó, per exemple. Quan s’ha volgut cremar una construcció, una casa, un poble, o el que sigui, es parla de calar foc. Per tant: Aquells eixelebrats han intentat de calar foc al paller de la masia.

5)  No podem fer res a esquenes de ningú, perquè no tenim sinó una esquena. Per aquesta raó, caldria dir: Tot allò ho feia a la meva esquena. De fet, a esquenes de tradueix directament el castellà «a espaldas de».

6)  T’he pillat; una altra versió maldestra del castellà «te he pillado». En català tenim els verbs agafar, atrapar, enxampar, arreplegar, per a expressar una circumstància semblant. Doncs: Ara sí que t’he arreplegat, o agafat, o atrapat, o enxampat, o, simplement, descobert.

7)  Atossigar. Un verb catalanitzat ortogràficament però que correspon al castellà «atosigar» i que podria traduir-se, segons els nostres diccionaris, per les formes catalanes atabuixar, incitar, animar, estimular. Calia haver dit, per tant: No l’atabuixeu, o No la inciteu més, pobra criatura!

8)  Ratllem quan fem una o més ratlles a alguna cosa, o bé quan reduïm a trossets menuts algun aliment per mitjà d’un ratllador. Parlant de fets o d’actituds, podem dir que ens acostem a o que ranegem la ridiculesa.

9)  Fisgar, un altre mot castellà que hauríem de traduir per tafanejar, xafardejar, ficar el nas pertot.

10)    Amb la confitura, si badem, és fàcil que ens embrutem o empastifem els dits; no pas que ens els pringuem, que en català no vol dir res.

 

Pel bé de la nostra llengua, convé que rectifiquem tota mena d’errors lingüístics, i cal fer-ho no pas sí o sí, una expressió que s’ha imposat en els mitjans de comunicació, sinó tant sí com no, costi el que costi, passi el que passi o, si preferim unes formes més populars, caigui qui caigui o peti qui peti.

 
8)
 
Publicat en el blog en altres paraules diumenge 31 d'agost del 2014
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net
 
Si voleu donar-vos de baixa d'aquest butlletí, comuniqueu-ho enviat un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net