InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 206 (divendres 22/08/2014) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
SUMARI
 
1) Eugeni S. Reig - tots d'un ventre i cadascú el seu temple
 
2) Eugeni S. Reig - traure l'aclarida
 
3) Antoni Llull Martí - Calces i mitges
 
4) Pere Ortís - Empobriment de la llengua catalana. Tot allò que li hem fet perdre i que cal restituir-li. Fraseologia lèxica. Lletra O.
 
5) Emili Casanova - Ullada històrica dels sufixos genticilicis catalans
 
6) Josep Daniel Climent - Fidelitat vers les nostres coses
 
7) Quaderns de Migjorn : revista d'estudis comarcals del sud del País Valencià Núm. 2, 1994-1995
 
8) Neus Nogué Serrano - Una mica d'exercici
 
 
 
1)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

 

(Llibre inèdit)

tots d'un ventre i cadascú el seu temple

Frase que s'usa per a posar de manifest que, en un col·lectiu format per diversos germans (dos o més), cadascú té el seu temperament, el seu caràcter, la seua manera de ser.

–Pareix mentira que eixos xiquets siguen germanets. Es comporten d'una manera completament diferent.

–¡Ai filla meua! Tots d'un ventre i cadascú el seu temple.

El Diccionari Català-Valencià-Balear d'Alcover-Moll, en l'entrada temple, arreplega la variant tots són d'un ventre, i cada un té son temple i aporta aquest exemple de la Rondalla de Rondalles de Benet Monfort (València, 1776):

Tenia dos germans... Vostés reparen, tots d'un ventre, y cadascú de son temple.

En la narració La idea de l'emigrant d'Enric Valor podem llegir:

Vicent era deu anys més gran que Bernat. I no semblaven germans, ni tan sols físicament. Potser una retirada com de cosins. Tots d'un ventre i cadascun del seu tempre, deien els vells que els coneixien.

La paraula temple és una variant formal de tempre, forma antiga de tremp, i significa ‘temperament, caràcter psíquic, manera de ser, de comportar-se, d'actuar, de reaccionar una persona'.

Joan Coromines en el seu DECat (VIII, 747b7) diu: «La forma tempre fou certament la dominant o general en la llengua antiga o tradicionalista: L'hem vista ja en JRoig, i era usual des del S. xiv almenys».

Evidentment Enric Valor escriu tempre perquè intenta recuperar en la seua obra literària aquesta forma antiga amb r, i però la forma que actualment emprem tots els valencians és temple, amb l.

Encarna Sant-Celoni usa la dita en la seua novel·la Al cor, la quimereta.  

Té barra, la cosa!, les tres d'un mateix ventre i cada una d'un temple, menys a l'hora de fer maldats, que sempre van a vore quina de les tres se n'emporta la palma...

Observem que la novel·lista de Tavernes de Valldigna sí que empra la forma temple, amb l, però ho escriu en cursiva.

En el glossari que hi ha al final del llibre trobem ser d'un ventre i cada un -a d'un temple: es diu dels germans que són de caràcter diferent.

 

En valencià també es diu: dos fills d'un ventre, i cada u del seu temple;
tots fills d'un ventre i cadascú de són temple
La llengua estàndard sol emprar:
En castellà es diu: diez hijos de un vientre y cada uno es diferente;
muchos hijos de un vientre, y cada cual de su miente;
siete hijos de un vientre, cada uno de su miente
 
NOTA 1: El texts dels exemples podem trobar-los:
La idea de l'emigrant dins de l'Obra Literària Completa d'Enric Valor, volum III, Fernando Torres Editor, S.A., València 1982, p.209.
Al cor, la quimereta d'Encarna Sant-Celoni, Editorial Tabarca, València 2002.
 
NOTA 2: Done les gràcies a Joan Mascarell i Gasol per la seua ajuda.
 
2)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

(Llibre inèdit)

traure l'aclarida

Aconseguir entendre alguna cosa que era fosca, confusa, que estava amagada, que no es podia comprendre. Resoldre un problema, descobrir un secret, desvelar un misteri.

–¿Per fi has pogut traure l'aclarida?

–Sí, m'he passat tres setmanes pegant-li voltes al nano i al remat ho he vist clar. Ara ja sé com funciona.

Aquesta expressió la conec del parlar d'Alcoi. Ma mare l'usa habitualment.

 

En valencià també es diu: trobar la solució
La llengua estàndard sol emprar: treure el desllorigador, trobar la solució
En castellà es diu: encontrar (o hallar) la solución
 
 
3)
 
Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 108)
 
Calces i mitges
 
Antoni Llull Martí
 
En la nostra llengua, com ocorre amb totes les altres que són parlades en distints països o regions, hi ha paraules que un lloc tenen un significat i en un altre on es parla la mateixa llengua en tenen un distint, i això pot esser causa de malentesos i situacions incòmodes. El fet que vaig a contar-vos succeí fa prop de cinquanta anys a Barcelona a una senyora, aleshores una joveneta,
mallorquina. Era l'època en què les teles de niló eren una novetat, i ella s'havia comprat unes calces d'aqueix teixit de fibra sintètica. Estaven ella i els seus pares amb uns amics catalans prenent un refresc a la terrassa d'un bar cèntric i ella, amb tota la innocència del món, els va contar que s'havia comprat unes calces de niló, que duia posades, i els va demanar: «Les voleu veure?» Els catalans, visiblement torbats, respongueren que no, que no calia, però ella, sense escoltar raons, tota ufanosa allargà una cama, amb falda fins al genoll, i els mostrà la meravella, i aleshores descobriren que les calces eren les mitges i no les bragues que ells havien suposat.
 
Potser més d'un lector es preguntarà com és que a Mallorca els deim, a aqueixes peces del vestuari, calces, mentre que a Catalunya els diuen mitges. La resposta és ben senzilla. Dins l'edat mitjana les calces anaven dels peus als genolls, i podien esser de cuiro o de llana o d'algun tipus de tela. Amb el temps i l'evolució de la moda, les calces anaren allargant-se, arribant primer a les cuixes i finalment a la cintura. Dins el segle XVI, qualcú va tenir la idea de xapar les calces a l'altura de les cuixes o part davall dels genolls, fent-ne dues peces diferenciades, i a Catalunya a les de la part de baix els digueren mitges calces, i seguiren dient calces a les de la part de dalt, que amb el temps evolucionà cap a una nova peça prou diferenciada a la qual es donà el nom de calçons. A Mallorca i a València, i a alguns llocs del Principat, abreujaren allò de mitges calces deixant-ho en calces, i a la major part dels territoris de parla catalana ho feren eliminant
l'altre mot, deixant-ho en mitges. En castellà es procedí de la mateixa manera, reduint medias calzas a medias. Una altra cosa curiosa és que en portuguès calças és el nom que es dóna als calçons o pantalons, calcinhas o cuecas als calçotets o bragues, i meias a les mitges.
 
4)

Empobriment de la llengua catalana.
Tot allò que li hem fet perdre i que cal restituir-li.

Pere Ortís

Fraseologia lèxica.

 
Lletra O.
    

Olor a”. Olor de.

      Això fa olor de florit. Sentir olor de roses.

 

5)
 
http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/05_casanova_0..PDF
 
 
Emili Casanova
 
 
6)
 
 
7)
 
 
 
 
 
8)
 
Publicat en el blog en altres paraules dimecres 16 de juliol del 2014
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net
 
Si voleu donar-vos de baixa d'aquest butlletí, comuniqueu-ho enviat un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net