InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 205 (divendres 15/08/2014) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
SUMARI
 
1) Eugeni S. Reig - tot al pes dels diners
 
2) Eugeni S. Reig - tot en un missot
 
3) Antoni Llull Martí - Rata pinyada, rat-penat, muricec
 
4) Pere Ortís - Empobriment de la llengua catalana. Tot allò que li hem fet perdre i que cal restituir-li. Fraseologia lèxica. Lletra N.
 
5) Albert Pla Nualart - Bo i esperant que s’assoleixi la resolució
 
6) Núria Puyuelo - Burro «versus» ase
 
7) Josep Daniel Climent - Memòria de Carles Salvador
 
8) Quaderns de Migjorn: revista d'estudis comarcals del sud del País Valencià Núm.1, 1993
 
 
 
 
1)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

 

(Llibre inèdit)

tot al pes dels diners

Pagant-ho tot amb els diners propis, sense cap mena d’ajuda.

Si com a mínim tinguera alguna subvenció que m’ajudara a pagar la residència de ma mare, encara podria suportar-ho, però és que no em dóna ningú ni cinc cèntims i ha de ser tot al pes dels diners i això un mes i un altre i un any i un altre, no hi ha qui ho resistisca. D’eixa manera me’n vaig a rutxe sense remei.

Aquesta expressió és d’ús habitual a Alcoi.

 

En valencià també es diu: pagant-ho tot
La llengua estàndard sol emprar: pagant-ho tot
En castellà es diu: pagándolo todo
 
 
2)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

(Llibre inèdit)

tot en un missot

Tot alhora, simultàniament, a la volta.

–Com hui és el nostre aniversari de boda i despús-demà fa els anys ta mare ¿vols que anem a la platja a fer-nos una paelleta i celebrem les dos coses a la volta?

–Mira, com la setmana que ve s’examina el xicon i segur que aprova i, damunt, trau bona nota, anirem a fer-nos la paella l’altre diumenge i aixina ho celebrem tot en un missot i au.

Aquesta locució la conec del parlar d’Alcoi.

 

En valencià també es diu: tot d’una, tot en un viatge
La llengua estàndard sol emprar: tot d’una
En castellà es diu: de una tacada, todo a la vez, todo de una
 
 
3)
 
Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 107)
 
Rata pinyada, rat-penat, muricec
 
Antoni Llull Martí
 
Aquest extraordinari mamífer que té ales i vola com els aucells és, em sembla, l’animal que més noms té en català, i no tenc notícia d’altra llengua en la qual en tengui tants. El diccionari d’Alcover i Moll, a l’entrada «RATA-PINYADA» en facilita els següents: rata-penada, rat-penat, rata-pinyat, rata-patxec, ratapenarra, rata-penat, rata-penella, rata-penera, rata-penyada, rata-petenera, rata-pinyat, rataplanera, rataspinyada, rata-pinat, rata-pinella, pinya-rata, rat-pelat, i a més, a altres entrades, muricec, muriac, voliac i volicec. I és ben possible que se’n deixassin
qualcun o me l’hagi deixat jo en copiar-los.
 
En aquests composts, pinyada no té res a veure amb ‘pinya’ ni penat o penada amb ‘pena’. Són formes procedents del llatí pinnatus (en femení pinnata), derivat de pinna ‘ploma’ que vol dir ‘proveït de plomes’ i també, per ampliació del seu significat, ‘alat’. És a dir, que rata-pinyada, rat-penat i formes semblants signifiquen ‘rata amb ales’. Un altre cas d’etimologia embullosa, és el del francès chauve-souris, que sembla que vol dir ‘rata calba’, perquè el primer mot coincideix formalment amb el que significa ‘calb’, però és possible que aquest chauve correspongui a l’antic francès choue, nom que es donava a l’òliba (actualment chouette), és a dir, que chauve-souris podria voler dir «òliba-rata».
 
Aquest animalet, considerat lleig per quasi tothom, tenia en llatí un nom ben eufònic. Es deia vespertilio, mot format damunt vesper, ‘vespre’, perquè surt a entrada de fosca, i en algun parlar italià s’hi troba encara talment, i en alguns altres com a vespertillo, que amb el temps es canvià en vipistrello i finalment en pipistrello que és el nom que actualment li donen. I en castellà s’ha conservat vespertillo, que coincideix, gràficament, amb l’antic mot italià.
 
Muricec, significa literalment ‘ratolí cec’, com el castellà murciélago, alteració formal de murciégalo, ampliació de mur ciego (mur ‘ratolí’, en castellà antic), nom també impropi, perquè les rates-pinyades no són cegues, i a més, mitjançant l’emissió d’ultrasons, poden volar dins una completa obscuritat sense xocar amb cap obstacle. Volicec és un mot creat a imitació de muricec, deformat per analogia de volar, i em sembla que es diu a molts pocs llocs.
 
 
4)

Empobriment de la llengua catalana.
Tot allò que li hem fet perdre i que cal restituir-li.

Pere Ortís

Fraseologia lèxica.

 
Lletra N.
 

“¿Necesita algo?”. *Necessita algo?”. Que us convé res? Benvinguts a casa nostra. Que us convé res?

     “No aguanto”. No puc més. Quin mal! No puc més.

     “No deixar de pecho”. Corrupció de: No deixar de petja. El xicot no la deixa de petja.

     “No hace falta”. No fa falta. No cal. No cal que firmis. No cal que ploris, per tombar-me.

     “No faltaría más!”. No faltaria més! Només caldria!  ─El Jordi té ganes de treballar amb nosaltres! ─Sí, només ens caldria aquest paio, al costat!   Ara només caldria que no vingués. 

     “No se preocupe”. No es preocupi. Ha desbancat, pràcticament del tot:  No patiu. O: No hi patiu. No passeu quimera. No us hi capfiqueu. ─No l’he pogut pas trobar. ─No passeu quimera. Us veig nerviós; no us capfiqueu tant, home. 

     “No hay derecho”. No hi ha dret. No s'hi val. No s'hi val a enganyar els altres.

      “No me digas!” Què dius ara! I això! ─He tret la rifa .─Què dius ara!

      “No más” (tal cosa). *No més explotació (de)...!”  Prou!  Prou d’explotar els nens! Prou de guerres! Prou de carretera amb accidents! Prou de maltractar les dones!

     “No sé qué, no se cuántos”. Que gira, que tomba. Que si naps, que si cols. Amb el moc que li clavà el deixà sec, però ell que si gira que si tomba.

     No te importa”. No n’has de fer res. ─D’on véns, tu, herbeta? ─No n’has de fer res!

     “No tener nada que ver”. *No tenir res que veure”. No tenir res a veure.  Això no té res a veure amb allò.

     “No tener vuelta de hoja”. *No tenir volta de fulla”. No tenir retop. La cosa és tan clara que no té retop.

    “No tenga cuidado”. *No tingui cuidado”. No hi patiu. No  passeu quimera. ─Et voldria ajudar. ─No hi patiu. ─T’ho voldria arreglar, però no hi veig la manera. ─No passeu quimera.

     “No tocar. No pasar”. No passar. No tocar. No passeu. No toqueu res. No ho trepitgeu. No trepitgeu la gespa. Mireu i no toqueu res, si us plau. En català sempre és millor la referència personal i no deixar un verb sol, penjat, com ho fa el castellà; el català va molt poc d’infinitius sols, penjats.

      Aprofito l’avinentesa per delatar que els senyals del trànsit a les vies públiques també estan escrits sota aquest concepte del regust de castellà. Així veureu que escriuen: ‘Recordi’. ‘Condueixi per la dreta’. ‘No giri’. ‘Guardi la distància’. Que estan ben escrits, però és allò d’inspirar-se en la tercera persona del castellà i deixar sempre de banda la manera tan bonica del català tradicional: Recordeu-vos-en, (de quelcom que abans ja s’ha avisat). Conduïu per la vostra dreta. No gireu. Guardeu la distància. I si hi ha espai per col·locar-hi un polit si us plau, encara força millor. És el tractament distingit de vós, adreçat a tu i a tothom. Privilegi d’aquesta paraula que tenim tan relegat.

 

5)
 
Publicat en el diari ARA dissabte 26 de juliol del 2014

A finals del 2010 una amiga que tradueix i corregeix envia un mail a les Oficines Lexicogràfiques de l’IECi els diu que creu haver detectat un error en l’entrada teló del DIEC2. L’entrada deia i diu: “Tela gran que es pot baixar i pujar i que, abaixada, tapa tot l’escenari”. L’amiga apunta que aquests baixar i pujar potser haurien de ser abaixar i apujar.

Passen tres anys de dens silenci administratiu i l’octubre del 2013, havent constatat que malgrat els centenars d’esmenes que s’han fet al DIEC2, teló no s’ha modificat, l’amiga hi torna: “Per segon cop em dirigeixo a vostès...” I, ara sí, n’obté una resposta.

“Us fem avinent que la Comissió de Lexicografia ja ha considerat la vostra proposta [...]. Si encara no la veieu reflectida és perquè [...] està estudiant les propietats sintacticosemàntiques del verb apujar ”. I se n’acomiaden “bo i esperant que s’assoleixi ben aviat la resolució”.

Diria que el teló només el pugem si el portem plegat a les golfes. Quan comença la funció, l’apugen (o el fan pujar). Algun dialecte el puja sempre però no l’estàndard. És la idea de gradació contínua, la mateixa que s’expressa apujant la veu o un preu, la que crec que obliga a apujar-lo.

Què entreté tant la Comissió? Potser massa respecte pel Fabra, del qual el DIEC2 calca la definició. No ho fa el GDLC, que evita mullar-se recorrent a fer baixar i pujar, ni el Diccionari normatiu valencià, que ja s’ha passat a apujar i abaixar.

Però el DIEC2 no calca del tot el Fabra: canvia baixada per abaixada. I és que, en el fons -per estrany que sembli-, nega la simetria abaixar / apujar: el primer el defineix com a “fer descendir a un nivell més baix” però no té clar que el segon sigui “elevar a un nivell més alt”. No li fa res abaixar el teló si no l’ha d’apujar.

Ho trobo molt antiintuïtiu i crec que en aquest punt, com en d’altres, un mal entès fabrisme li fa perdre el sentit comú i, sobretot, el fa lent, lentíssim, de reflexos.

 
 
6)
 
Publicat en el suplement de cultura del diari EL PUNT AVUI divendres 11 de juliol del 2014
 

Burro «versus» ase

Núria Puyuelo
 

Sabeu quina és una de les regles bàsiques del bon insult? Que tingui com a mínim dues síl·labes: babau, cabró, mesquí, milhomes... De fet és més habitual que siguin tetrasíl·labs (xitxarel·lo, ganàpia) o pentasíl·labs (pocavergonya). I si no us ho creieu podeu consultar l’índex del llibre dels 100 insults imprescindibles (Cossetània, 2014), del filòleg Pau Vidal. Ara bé, com sempre n’hi ha algun que és l’excepció que confirma la regla, com ara porc, que malgrat que és un monosíl·lab té prou força com a paraula gruixuda per la manera com la pronunciem. La intensitat en què diem un insult és una altra de les claus perquè la injúria aconsegueixi l’efecte desitjat. També hi ha altres recursos que ajuden a apujar-ne el to, com ara precedir-lo de l’expressió «tros de». «Un tros d’ase és més ase que un ase sencer, i la mateixa amb tros d’animal», indica l’autor del recull.

 

Entre el centenar d’insults que s’inclouen en el llibre, n’hi ha uns quants que curiosament provenen de noms d’ocell. Seria el cas de capsigrany; gamarús, que «només cal contemplar-lo un moment per entendre per què s’ha guanyat la mala reputació», explica Vidal; o de passerell, que incomprensiblement, assenyala l’autor, s’ha guanyat aquesta mala fama d’inexpert. A l’hora de formar insults, també cal destacar que tenim una predilecció pels mots compostos (escalfabraguetes, busca-raons, torracollons) i per aquells relacionats amb l’escatologia (cagalló, caguetes, cagamandúrries, llepaculs). Ara bé també en tenim de més «refinats» i «civilitzats», com per exemple cretí, mala persona, llepafils o mesquí.

 

Alguns insults han vingut de fora per quedar-se, tot i tenir equivalents ben catalans, com ara burro. «La vibrant múltiple “rr” li confereix una força que la essa sorda d’ase no pot ni somiar», assenyala Vidal. O el cas de tonto, que és un dels primers insults que aprenen els nens a l’escola. O la dificultat que tenim per traduir el chulo castellà, malgrat que en català podem triar entre milhomes, fatxenda i fanfarró.

 

I per saber si l’insult que busquem té la força necessària, cada entrada del llibre va acompanyada de l’emprenyòmetre, una escala de l’1 al 10 que mesura la intensitat de cada paraulota.

 

Sabíeu que...

 

Hi ha insults que sortosament han estat bandejats per unanimitat les últimes dècades perquè la societat s’ha conscienciat que provenen d’una patologia mental. És el cas de subnormal i mongòlic, que en la dècada dels vuitanta estaven molt estesos.

 

 
7)
 
Publicat en el blog Interés per la llengua dels valencians dimecres 17 de juliol del 2014
 
8)
 
http://www.cervantesvirtual.com/obra/num1-1993/
 
Quaderns de Migjorn: revista d'estudis comarcals del sud del País Valencià Núm.1, 1993
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net
 
Si voleu donar-vos de baixa d'aquest butlletí, comuniqueu-ho enviat un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net