InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 199 (divendres 04/07/2014) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
SUMARI
 
1) Eugeni S. Reig - tarongeta
 
2) Eugeni S. Reig - tindre cara de marededeueta i fets de dimoni
 
3) Antoni Llull Martí - Tombar, tomar i tomar
 
4) Pere Ortís - Empobriment de la llengua catalana. Tot allò que li hem fet perdre i que cal restituir-li. Fraseologia lèxica. Lletra E.
 
5) Albert Pla Nualart - El dubtós ennobliment de la Barceloneta
 
6) Pere Ortís - Sobre abans d’ahir, amoïnar i tarda
 
7) Jaume Salvanyà - Victus: la traducció de les expressions col·loquials i del llenguatge groller
 
8) Neus Nogué Serrano - Empar Moliner sobre els lingüistes dels mitjans de comunicació
 
 
 
1)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

 

(Llibre inèdit)

tarongeta

Massa de magre de porc capolat i pastat amb ou batut, pa arremullat amb llet, jolivert, pinyons, escorfa de llima ratllada, canella, sal i, si cal per a fer-ho una mica més compacte, pa ratllat.

El capolat de carn, en lloc de fer-se només de magre de porc, es pot fer amb magre de porc i de vedella a parts iguals i, si se’l vol enriquir més, se li pot afegir una botifarra de car i una miqueta de sagí.

Aquesta és la pilota típica que els valencians incorporem a l’olla o putxero de Nadal. Té la forma i la grandària d’una taronja petita i, per això, rep la denominació de tarongeta en una àmplia zona del migjorn valencià que comprén tota la zona valencianoparlant al sud de la línia Biar-Busot i bona part de la Marina.

Josep Garcia Llopis en el seu llibre Revoltim arreplega la nadala següent.

Passen bones festes,

festes de Nadal;

bones tarongetes

i un conill ben gran.

 

En valencià també es diu: pilota
La llengua estàndard sol emprar: pilota
En castellà es diu: albondigón
 
NOTA: Garcia Llopis, Josep; Revoltim (Edició de l’autor, València, 1983, pàg. 27)
 
2)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

(Llibre inèdit)

tindre cara de marededeueta i fets de dimoni

Locució que s’usa per a expressar que algú te cara de persona agradable, bondadosa, dolça quan en realitat és una mala pècora capaç de les pitjors malifetes que, pèrfidament, parla, actua i es comporta de manera que desperta en els altres una falsa sensació de candidesa, de bondat, d’innocència.

No et fies de la teua veïna que eixa té cara de marededeueta i fets de dimoni.

He sentit aquesta dita en la ciutat de València.

 

En valencià també es diu: tindre bel d’ovella i mossegar de llop, tindre cara de Pasqua i fets de Divendres Sant, tindre cara de santet i fets de canalla
La llengua estàndard sol emprar: tenir cap d’ovella i garres de llop, tenir cara d’ovella i urpes de llop, tenir cara de Dijous Sant i fets de Carnestoltes, tenir Déu en la boca i el diable en el cor, tenir la creu en els pits i el diable en els dits, tenir paraules de sant i obres de diable, tenir ungles de gat i cara de beat
En castellà es diu: ser una mosquita muerta
 
NOTA: Dones les gràcies a Rafael Moreno Giménez per la seua ajuda.
 
 
3)
 
Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 98)
 
Tombar, tomar i tomar
 
Antoni Llull Martí
 
Segons el mestre de lingüistes Joan Coromines, tombar prové de la veu imitativa tumb!, que expressa «el soroll d’un cos pesant que gira rodant sobre terra». I afegeix que és un mot que ja es troba documentat en el segle XII. Per aquell temps, solia trobar-se amb l’accepció de ‘caure’, com en occità, i com tumbar en castellà i en portuguès, i també els seus germans el francès tomber, l’italià tombolare i l’anglès tumble.

 

A gran part de Catalunya, tombar, significa ‘fer donar mitja volta’ o ‘part de volta’, a una cosa, com a una clau ficada en el pany, accepció desconeguda a Mallorca, i també, com aquí, ‘fer caure allò que estava dret’, si bé crec que en tal cas usam més el seu derivat tomar. També deim que una cosa tomba quan la veim inclinada i a punt de caure. Un ús modern de tombar o tomar, sembla que molt generalitzat, és el de ‘fer perdre el curs a un estudiant no aprovant el seu examen’, o la plaça a un opositor, declarant que no ha superat les proves.

 

I com s’explica que tomar tengui un significat tan distint en català del que té en castellà? Idò perquè es tracta de mots coincidents en la forma, però de procedència distinta. Tomar és una veu peculiar del castellà i del portuguès d’origen no ben aclarit, si bé és possible que provengui del llatí autumare, a través d’una forma del llatí vulgar tumare. Tomar, en castellà és molt més antic que en català tomar, i mai no han significat la mateixa cosa. En aqueixa llengua, significà des d’un principi ‘apoderar-se d’alguna cosa, agafar, prendre’, i era un mot d’ús quasi exclusiu del vocabulari jurídic i de les cancelleries, però amb el temps es popularitzà. Un dels usos més corrents és el de ‘prendre’ amb el sentit de ‘ingerir una beguda, o un aliment’ i de ‘administrar-se una medicina», i també el de ‘prendre’ un camí, una decisió, etc. Una cosa curiosa és que a l’Argentina i altres països sud-americans, el verb coger ha pres el sentit obscè de ‘fer l’acte sexual’, i això ha produït un rebuig total del mot en qualsevol de les seves altres significacions, i per evitar-lo usen en molts de casos tomar, donant lloc a frases tan xocants per a nosaltres com un anzuelo para tomar peces o no veia donde tomarse para trepar a la roca, etc. Sembla que al Perú, més tost que tomar per evitar coger, diuen agarrar.

 

4)

Empobriment de la llengua catalana.
Tot allò que li hem fet perdre i que cal restituir-li.

Pere Ortís

Fraseologia lèxica.

 
Lletra E.
 
 
          “En alquiler”. *En lloguer”. Per llogar. Lloguem. Lloguem aquesta casa. Magatzem per llogar.
        En serio”. Seriosament. De debò. De va de bo. Parlar seriosament. T'ho dic de debò. M’ha ofès de va debò.
        “En vez de”. *En ves de”. Per comptes de. En comptes de. Enlloc de. Per comptes de coca, li han donat pa. En comptes de plorar, rius!
         “Estar de mala pata”. Estar de pega. Tenir mala sort, o estar de mala sort.  Jo sempre he d'estar de pega, mal llamp! Tinc mala sort, vatua el món!
 

 

5)
 
Publicat en el diari ARA dissabte 14 de juny del 2014

L’any 1964 la sociòloga Ruth Glass va crear el terme gentrification per descriure el procés a través del qual les famílies de classe mitjana anaven ocupant certs barris -en el seu cas eren de Londres- i desplaçant-ne les de classe treballadora.

El terme s’ha anat escampant per les llengües veïnes, que han optat per importar el manlleu adaptant-lo a la seva morfologia: gentrification en francès, gentrificación en castellà, gentrificação en portuguès, gentrificazione en italià, etc.

Però el Consell Supervisor del Termcat ha decidit desestimar que en català se’n digui gentrificació i diu que n’hem de dir ennobliment.

He criticat tan sovint aquesta poca assenyada tendència del Termcat a fer el que no fa ningú que avui, perquè el lector no hi acabi veient una obsessió personal, cedeixo la paraula al Sens dubte, el portal per gestionar consultes dels serveis lingüístics de la UB.

Gentrification és un mot recent [...] que neix amb la càrrega conceptual que la seva creadora li dóna inicialment. En canvi, ennobliment és un mot de la llengua general [...] que ja té incorporada una càrrega denotativa i connotativa determinada. De fet, l’especialització que se li vol donar a ennobliment en tant que equivalent de gentrification, xoca amb el sentit més general d’ ennobli ment com a derivat d’ ennoblir ”. Sobretot, quan “es posa èmfasi en les conseqüències negatives que pot tenir [...] per a un determinat sector social”.

¿Algú s’imagina què pot pensar un veí de la Barceloneta si algun mitjà gosa anomenar ennobliment la destrucció per via especulativa de l’entranyable teixit social que ha caracteritzat aquest barri?

Preguntes així sembla que no se les fan al Consell Supervisor i això em fa concloure que tot neologisme hauria de passar pel sedàs dels que de debò l’hauran de fer servir per comunicar i no només pel de filòlegs dominats per cabòries erudites.

 
6)

Sobre abans d’ahir, amoïnar i tarda

Pere Ortís

 

     El butlletí digital Migjorn, que surt cada dia de València, llevat del cap de setmana, i encara dissabte treu una cosa o altra d’interès, aixeca la llebre respecte als castellanismes ‘abans d’ahir’, ‘amoïnar’ i ‘tarda’. Sempre és molt ben vinguda la reflexió, ni que no hi puguem estar d’acord en tota línia. Diria que cal fer-hi algun oportú distinguo. I partiria d’aquell principi que sempre he inculcat, dels clàssics, error corrigitur ubi deprehenditur, sense que importi el nivell de convenciment amb que utilitzaves aquestes paraules, ni hi faci res el contracor que ara et reporta corregir-les. Que Déu n’hi do del convenciment amb què a casa  practicàvem el verb “amoïnar”, i jo l’he practicat fins ara, arran d’aquesta observació, sense mai sentir-li la ferum de castellà. Fem-hi una sincera anàlisi recolzats en els bons amics, i sòlids puntals,  Fabra, Moll, Coromines. També hi faria anar aquell altre principi clàssic, filosòfic, que els puntimirats exigim tant dels altres, en tots els camps: Bonum ex integra causa, malum ex quovis defectu. Perdoneu les llatinades, però sonen tan bé, són de quan estudiaves llatí que estàs encaterinat de la paraula viva i culta que et resta impresa per la resta de la vida, per caure’t sovint de la ploma.

          Abans d’ahir Coromines i el Fabra el registren tan normals, tan reposats, que no en sospiten res. El Moll no el registra, ni el nega explícitament. Admet despús-ahir, com el Fabra i com el dèiem de petits. El Moll registra abant-d’ahir, que potser sí que el deien els mallorquins amb qui vaig estudiar. Francament, a abans d’ahir no se li veu perquè hagi de ser castellanisme. El registren tots els diccionaris, llevat del Moll.

       Aquest  i el Coromines diuen categòricament que “amoïnar” és castellà,  el segon assegura que procedent de mohín, “ganya amb la qual hom expressa un disgust”. Coromines espella la paraula i diu que, de fet,  no apareix en el català fins al segle XVIII. El Fabra l’admet llisament, no hi remarca res de més avant, que és ben simptomàtic i fa procedir amb control d’emocions... A veure què hi diuen els magnats vivents de la llengua, com el mateix Migjorn. Personalment, no tinc cap inconvenient a prescindir-ne, sempre i tant que sigui per la puresa de la llengua ex integra causa. Hem sofert un desencís igual amb els verbs ‘entregar’, ‘preguntar’, ‘quedar’, que són manllevats del castellà. De fet el mallorquins, per comptes de ‘preguntar’, diuen demanar. I jo també ho dic, ara. Però podríem ficar-hi aquell element que “totes les llengües assimilen paraules foranes i les integren a la pròpia riquesa”. I que evident que és això, per exemple, respecte a l’anglès. Però si a una llengua minoritària, que corre perill d’extinció, i es va omplint de paràsits i desfigurant-se sintàcticament, per raó d’una de poderosa que se la menja per moments, li apliques aquest principi de l’assimilació, adéu-siau llengua! Que és el que volen enemics i “esperits oberts i receptors” respecte al català. Cal veure si, per comptes d’”amoïnar”, podem utilitzar molestar, patir o patir-hi, aclaparar, passar(-hi) quimera, empudegar, etc. Amb una llengua tan rica que tenim, no cal patir-hi gens. No cal que els catalans passem quimera i estretors per paraules, puix que en som prou rics.

    Com dic, a les llengües fortes i d’abast mundial no els cal patir per assimilar paraules foranes, que la bona salut ho supera tot, com un organisme pletòric que tot ho paeix i tot ho assimila. Nogensmenys, el castellà prou que hi para compte, i a desgrat de la forta salut de què gaudeix, Limpia, fija y da esplendor. Quina sort! Ja voldríem per al català una institució d’aquesta mena i amb un poder semblant, amb un amor a la llengua per damunt de tot i que res no vinclés. No hi puc fer més, em sento compel·lit a confessar que, un bon grapat, ho hem trobat a faltar això.

    I pel que fa a tarda, el Moll diu categòricament que és castellà, i addueix com a provar més forta que no el diuen ni a Mallorca ni a València ─horabaixa i vesprada, respectivament─, on conserven el català antic i potser més pur que al Principat. També es basa en la manera de pronunciar la paraula al ponent català i al centre, amb e molt tancada allà i amb la a normal a Barcelona. De la seva banda Coromines fa el mot ben antic i català i al capdavall ve a dir que és la substantivació del femení del l’adjectiu llatí tardus. tarda, que començà a dir-se per l’àrea més reculada de la influència del castellà, la de Perpinyà, al Principat,  i d’allí s’estengué per tot Catalunya. Tardus, a, um, vol dir “lent, dificultós, feixuc, tard, tardà”.

   Però vegem que tant horabaixa com vesprada tenen connotació d’acaballes del dia i passen per ull la tongada que va de després de dinar fins al vespre. Altres llengües tenen una paraula expressa per a omplir i designar aquest buit, més una altra per a les acaballes. L’anglès fa afternoon  i evening; l’italià fa pomeriggio, sera i vèspro; el francès fa après-midi i soir; el llatí fa postmeridiem  i vesper; el castellà fa tarde i crepúsculo. Els mallorquins també saluden: Bon vespre.

    Al capdavall, una gran riquesa. Però és bo analitzar-la, polir-la, donar-li esplendor, enriquir-se’n, que en som força lluny.

 
 
7)
 
Publicat en el núm. 87 de la revista Llengua Nacional (II trimestre del 2014)
 

Victus: la traducció de les expressions col·loquials i del llenguatge groller

 

Jaume Salvanyà

 
L'octubre del 2012, Albert Sánchez Piñol publicava la novel·la Victus en castellà. Uns mesos més tard, l’abril del 2013, el llibre sortia traduït al català per Xavier Pàmies. La feina de traducció no devia ser gens fàcil, perquè es plantejaven molts problemes: l’extensió de l’obra (un totxo de 600 pàgines), les detallades descripcions d’enginyeria militar amb abundants tecnicismes, l’ús d’un llenguatge col·loquial i de vegades estripat amb girs sovint sense un equivalent clar, l’adaptació de passatges complicats[1], etcètera. Tot i aquests entrebancs, i si hi afegim el poc temps i les presses constants amb què sol haver de treballar un traductor, el resultat final és prou reeixit.
En aquest article em centro en el llenguatge col·loquial i groller que es fa present al llarg de tota la novel·la. De fet, el mateix traductor en parla en una entrevista feta per Vilaweb titulada «Xavier Pàmies, trobant el to de “Victus”» (http://www.vilaweb.cat/noticia/4096832/20130319/xavier-pamies-trobant-to-victus.html). Pàmies explica que una de les dificultats amb què va topar va ser haver de trobar «el to, entre col·loquial i vulgar, que fa servir Sánchez Piñol», i ens ofereix una mostra de solucions concretes que va adoptar. Aquí en dono d’altres que no esmenta ell en aquesta entrevista (les pàgines entre parèntesis corresponen a la primera edició de la versió catalana, que solen correspondre’s amb les de la setena edició castellana).
D’entrada, constato que en la traducció no hi ha censura ni es rebaixa el to del llenguatge; al contrari, en algun cas fins i tot és més contundent: «ya se te debe poner dura» = «ja se’t deu posar dura» (p. 54); «el jodido ejército» = «el collons d’exèrcit» (p. 274); «vaya mierda de grado» = «quina merda de grau» (p. 333); «una jodida mula» = «un coi de mula» (p. 290); «¡Qué violencia ni qué leches» = «Què violència ni què punyetes!» (p. 323); «¡Ahora vienen a lamernos el culo!» = «Ara vénen a llepar-nos el cul!» (p. 355); «ya me estaba hinchando las pelotas» = «ja em començava a inflar els collons» (p. 373); «¡Jodeos, hijos de puta!» = «Foteu-vos, fills de puta!» (p. 503).
 
a)      Traduccions satisfactòries que mantenen el to col·loquial
 
1.     «Y luego, cuando le pareció bien, adiós muy buenas» = «I després, quan li va semblar bé, passi-ho bé i moltes gràcies» (p. 307); «Mi trinchera había podido engañar, con dificultades, a un Tres Puntos como Verboom. Pero si Dupuy-Vauban, un Siete Puntos, la analizaba a fondo, adiós muy buenas» = «... Però si en Dupuy-Vauban, un Set Punts, l’analitzava a fons, tururut» (p. 473).
2.     «era un momento inmejorable para ahuecar el ala» = «era un moment immillorable per tocar el dos» (p. 179).
3.     «cómo conseguí que la espichara» = «com vaig aconseguir que la dinyés» (p. 87); «la espichó con un gorgoteo infeliz» = «la va dinyar amb un barboteig infeliç» (p. 124).
4.     «para que le echara un polvo» = «perquè li fotés un clau» (p. 125); «Después de un buen polvo todo el mundo está de buen humor»= «Després d’un bon clau tothom està de bon humor» (p. 211).
5.     «Iba a soltarles un sopapo de despedida» = «Estava a punt de clavar-los un ventallot de comiat» (p. 183).
6.     «el fregado más grande del siglo» = «el merder més gran del segle» (p. 125).
7.     «¡No me importa la admiración de ese engendro!» = «Tant se me’n dóna l’admiració d’aquest monstre!» (p. 91); «un engendro de la naturaleza» = «un esguerro de la naturalesa» (p. 123); «un engendro llamado política de guerra» = «un monstre anomenat política de guerra» (p. 407).
8.     «para que no se me notara el pito tieso» = «perquè no se’m notés la tita dreta» (p. 36); «Cuando ya tenia el pito bien ordeñado» = «Quan ja tenia la tita ben munyida» (p. 60).
9.     «la polla» = «la cigala» (p. 30).
10.  «un mozo con una buena tranca» = «un mosso amb una bona cigala» (p. 125).
11.  «el más beodo» = «el que anava més trompa» (p. 354).
12.  «esos dos empollones» = «aquelles dues rates de biblioteca» (p. 22);
13.  «lo jodía todo» = «ho fotia tot enlaire» (p. 477).
14.  «¡Me cago en la leche, atacad de una vez!» = «Mecagon dena, ataqueu d’una vegada!» (p. 482).
15.  Els diferents sinònims col·loquials per a designar les prostitutes mantenen la variació en la versió catalana: fulana = meuca (p. 203); ramera = dona de mala vida (p. 203); furcia = mala pècora (p. 212) pelandusca = bagassa (p. 250).
 
És cert que moltes d’aquestes expressions són en el diccionari bilingüe d’Enciclopèdia Catalana; però, com veurem a continuació, en algun cas el mot original en castellà no hi figura (exemple 16) o bé les solucions que dóna no acaben de ser adequades pel context (exemples 17-20), i en aquest cas el traductor ha hagut de fer més aviat d’intèrpret:
 
16.  «Bueno, basta de chocherías» = «Va, ja n’hi ha prou de repapiejar» (p. 351).
17.  «Yo solo era un crío respondón» = «Jo només era un nen impertinent»(p. 276). Les solucions del diccionari per a respondón són replicaire, replicador.
18.  «Fue lo único que hizo bien, ese fardo humano» = «Va ser l’única cosa que va fer ben feta, aquella carronya humana» (p. 411); «Carlos II de España [...], un fardo babeante que...» = «Carles II d’Espanya [...], un mamarratxo bavós...» (p. 123). La traducció literal de fardo és fardell.
19.  «tenía que soportar sus entusiasmos y sus pedorretas mentales sobre la piedra filosofal» = «havia de suportar els seus entusiasmes i les seves diarrees mentals sobre la pedra filosofal» (p. 77). Una pedorreta és un ‘pet [fet] amb la boca’, però en aquest context el traductor ha hagut de buscar una alternativa més imaginativa.
20.  «con mi carácter buscón, no tuvo ninguna duda de que habría integrado la primera fila de los apedreadores» = «amb el meu caràcter busca-raons, no va tenir cap dubte que hauria integrat la primera fila dels apedregadors» (p. 203). El diccionari tradueix buscón per cercador o bé pispa, garrepa, que no s’ajusten al context.
 
b)      Traduccions que perden el to col·loquial
 
De vegades les solucions adoptades en la traducció abandonen el to col·loquial: en algunes no hi veig alternativa (exemples 21-22); en d’altres crec que es podria haver mantingut aquest to col·loquial, tot i que en algun cas hauria comportat ser una mica transgressor (exemples 23-28):
 
21.  «como mercenario de Francia, nunca dejaría de ser un segundón» = «com a mercenari de França, no deixaria de ser mai un personatge de segona fila» (p. 488).
22.  «Una noche los mayores de la escuela pillamos una borrachera de escándalo» = «Una nit, els grans de l’escola vam agafar una borratxera d’escàndol» (p. 15). Sí que té equivalents col·loquials borratxera (pet, bufa, merda, turca, etc.), però no el verb pillar en aquest context.
23.  «hubo un soplo, o dio la casualidad de que la noche anterior les llegaron refuerzos» = «hi ha hagut una delació, o casualment la nit anterior els van arribar reforços» (p. 391). S’hauria estat més fidel al to col·loquial dient, per exemple, «algú va piular» o «algú va xerrar més del compte» o «algú se’n va anar de la boca».
24.  «Os pensáis que el mundo se reduce a chocolatadas y jodiendas. ¡Idiotas!» = «Us penseu que el món es redueix a xocolatades i orgies. Idiotes!» (p. 230). Es podria haver optat per cardar (o follar) o per cardamenta, amb el sufix col·loquial -menta (de fet, una jodienda no ha de ser necessàriament una orgia): «Us penseu que el món es redueix a xocolatades i a cardamentes. Idiotes!»
25.  «Al principio fue un engorro» = «Al principi va ser una incomoditat» (p. 215). Una alternativa hauria estat murga o merder, o, en una opció més agosarada, conyàs.
26.  «Mi superior nominal como jefe de ingenieros era un tal Santa Cruz, un enchufado de los felpudos rojos» = «El meu superior nominal com a cap d’enginyers era un tal Santa Cruz, un recomanat dels pendons vermells» (p. 351). S’hauria pogut optar per l’opció enxufat, recollida pel Diccionari complementari del català normatiu i per l’ésAdir.
27.  «la política le importaba un pimiento» = «la política no li feia fred ni calor»(p. 478). Potser s’hi hauria adequat més «li importava un rave», expressió no recollida pel DIEC2 però sí pel Diccionari de sinònims de frases fetes. De fet, en altres passatges semblants s’opta per expressions més pròximes al to original: «le importaba un pito» = «tant se li’n fotia» (p. 469); «tu opinión importa un carajo» = «la teva opinió se me’n refot» (p. 307).
28.  «Hacía cuatro días que habían llegado y ya se habían hecho famosos por lo derrochones que eran en tabernas y burdeles» = «... i ja s’havien fet famosos per com eren de pròdigs a les tavernes i els bordells» (p. 360-361). Es podria haver mantingut el to una mica més col·loquial dient, per exemple: «... i ja s’havien fet famosos per rebentar-s’ho tot a les tavernes i els bordells». En qualsevol cas, el verb malgastar («per com malgastaven») segurament s’hauria acostat més al registre original que no pas pròdig.
 
c)      Traduccions poc satisfactòries
 
En algun cas puntual, la forma per la qual s’ha optat en la traducció trobo que no és adequada. Concretament:
 
29.  «Es más propio de un chupapollas como Voltaire» = «És més propi d’un cretí com en Voltaire» (p. 14); «¡Pero el chupapollas de Voltaire nunca lo entendió!» = «Però el cretí d’en Voltaire no ho va entendre mai!» (p. 410). No em sembla que un chupapollas sigui un cretí, sinó que és més aviat una forma despectiva per a qualificar Voltaire d’homosexual o bé d’adulador. Una possible opció hauria estat menjacigales.
30.  «Creí que me daba un patatús» = «Em vaig pensar que em venia un tropell» (p. 352). Avui dia tropell és una paraula poc utilitzada, i trobo que en la narració queda postissa. És veritat que és la solució del diccionari bilingüe, però em semblen més naturals expressions com agafar un atac o agafar alguna cosa. Fins i tot patatús mateix, recollit pel DCVB, podria haver estat una bona solució.
31.  «el doble de lo que pagaba a los mamones de los carmelitas» = «el doble del que pagava als fantasmes dels carmelites» (p. 54); «¡Andando, mamón de trinchera!»= «Tira, fantasma de trinxera!» (p. 208). Ni el significat ni el grau despectiu d’aquests insults no són comparables: mamón és un insult aplicat a algú menyspreable que s’aprofita de les coses, i és més fort i més desqualificatiu que no pas fantasma, que és més aviat un fatxenda. Cal dir que el diccionari bilingüe no recull mamón com a insult i, per tant, no fa cap proposta de traducció. Algunes de les opcions podrien haver estat desgraciat, miserable, canalla (fins i tot sangonera per al primer exemple).
 
d)      Formes satisfactòries que haurien d’entrar en el DIEC
 
Unes quantes paraules, significats i expressions que s’utilitzen en la traducció del llibre no consten en el DIEC2 (algunes sí que estan registrades en altres obres). Considero que, per l’extensió del seu ús, haurien de tenir entrada en el diccionari normatiu:
 
32.  Tirar-se (algú) ‘cardar-hi’: «corria cap a caseta, “reina, ja sóc aquí”, se la tirava i tornava al combat» (p. 140); «Havia vingut a tirar-me-la i me la vaig tirar» (p. 211). Aquest significat consta en el Gran Diccionari de la llengua catalana (GDLC), en el Diccionari d’ús dels verbs catalans (DUVC) i al Gran Diccionari 62 de la llengua catalana (GD62).
33.  Rotllo ‘llauna’: «era un rotllo» (p. 35). Aquest significat consta en el GDLC.
34.  D’una tacada ‘d’un sol cop’: «d’una tacada liquidarien dos objectius històrics» (p. 124).
35.  Palmar-la ‘morir’: «era obvi que [...] la palmaria sense haver tingut fills» (p. 124). Aquest mot consta en el GD62.
36.  Gavatxo (el DIEC2 només recull la forma gavatx): «¿I aquest gavatxo? ¿Què collons vol?» (p.177). Aquest mot consta en el GD62.
37.  «¡Esto lo arreglo yo en un plis plas!» = «Això ho arreglo jo amb un pim pam!» (p. 235). Aquesta expressió figura en el Diccionari de sinònims de frases fetes, amb la forma en un pim-pam.
 
En aquest sentit, trobo que en algun cas la traducció hauria pogut anar una mica més enllà i apostar per altres solucions que no trobem en el diccionari. Per exemple:
 
38.  S’ha optat per evitar gairebé sistemàticament l’ús de tonto i derivats: «¡qué tonto eres!» = «que encantat que ets!» (p. 278); «el tonto del pueblo» = «el curtet del poble» (p. 372); «para ayudar a su tontísimo nieto» = «per ajudar el seu obtusíssim nét» (p. 275); «tontaina» = «gamarús» (p. 269); «pandilla de atontados» = «colla de beneits» (p. 375); «¡El que no sabe nada eres tú, atontado!» = «Qui no sap res ets tu, burro!» (p. 467).
Si s’hagués optat per fer servir tonto –en detecto un cas, a la pàgina 270: «quina pregunta més tonta»–, s’hauria evitat alguna solució que potser no fa perdre col·loquialitat però sí que és més contundent que no pas l’original: «El único debate es saber si para sus súbditos es mejor que los gobierne un tonto del culo o un hijo de puta» = «L’únic debat és saber si per als seus súbdits és millor que els governi un deficient mental o un fill de puta» (p. 124); «¡Lo que necesitamos son más cojones y menos mantecosos, tonto del culo!» = «El que necessitem són més collons i menys cagats, subnormal!» (p. 316).
39.  Papanates. Tot i que la traducció de «hacer el papanatas» per «fer el poca-solta» (p. 56) ja és bona, es podria haver optat per mantenir papanates, un mot registrat pel DCVB.
40.  Ventilar-se ‘cruspir-se’ i ‘matar’. Aquests sentits no queden recollits en cap diccionari, però segurament haurien estat una bona solució en un cas com «Roger de Llúria se cepilló a cien mil turcos en tres desayunos», que es tradueix per «Roger de Llúria va pelar cent mil turcs en tres matins» (p. 451). Fixem-nos que en aquest cas la traducció ha comportat el canvi de desayunos per matins; si s’hagués fet servir ventilar-se, no hauria calgut fer aquest canvi: «Roger de Llúria es va ventilar cent mil turcs en tres esmorzars».
41.  Els cas ja vist patatús (exemple 30) i, de passada, també importar un rave (exemple 27) i, potser, conyàs (exemple 25).
 
Conclusions
 
La traducció al català de Victus manté i adapta d’una manera adequada el llenguatge col·loquial utilitzat en la versió castellana, tot i que en algun cas s’allunya del to informal de l’original. El text podria haver resultat força transgressor, però el traductor intenta cenyir-se al lèxic recollit en el diccionari normatiu. De tota manera, algunes solucions adoptades en la traducció –i d’altres que s’hi haurien pogut fer servir– palesen certes llacunes en el DIEC2.


[1]Per exemple, l’adaptació del malnom d’un capitost, que passa de Miérdez en l’original a Merdis en la versió catalana. Això implicava adaptar també l’explicació que es donava: «en los apellidos de origen castellano la terminación“ez” significa “hijo de”» passa a «als cognoms catalans d’origen castellà la terminació “is” significa “fill de”» (p. 384).

 
 
8)
 
Publicat en el blog en altres paraules dijous 22 de maig del 2014
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net
 
Si voleu donar-vos de baixa d'aquest butlletí, comuniqueu-ho enviat un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net