Comentaris al Diccionari normatiu valencià (XII)

 

¿Guardaespatles o guardaesquenes?

 

Eugeni S. Reig

 

¿Quina paraula és la més adequada per a denominar la persona que es dedica professionalment a protegir la integritat física d'una altra persona evitant que siga víctima de possibles agressions? Eixa paraula ¿és guardaespatles? ¿És, tal volta, millor guardaesquenes? ¿O potser disposem d'altres paraules més adients?

En el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC), tant en la primera edició com en la segona, trobem la paraula guardaespatlles que té dues accepcions. La primera ens remet a cobriespatlles que el DIEC definix com a mocador d'espatlles'. La segona accepció és: 'persona que acompanya algú per protegir-lo de possibles agressions'.

Si cerquem la paraula guardaespaldas en el DRAE trobem la definició següent: 'persona que acompaña asiduamente a otra con la misión de protegerla'.

No és difícil adonar-se que la segona accepció de la paraula guardaespatlles que trobem en el DIEC és una còpia de la definició de guardaespaldas que trobem en el DRAE. I, a més, és una còpia bastant desafortunada per les dues raons que exposaré tot seguit.

La primera raó és que la paraula espatlla (espatla en els parlars valencians i balears) significa exactament: 'zona de l'esquena dels éssers humans i dels altres animals quadrumans immediatament posterior als muscles'. D'espatles, doncs, en tenim dues: la dreta i l'esquerra. Cada espatla és una petita zona de l'esquena immediatament posterior als muscles. Si la persona que ha de protegir la nostra integritat física defenent-nos de possibles agressions l'única part de cos que ens ha de protegir són les dues espatles, estem més perduts que un garrofí en alta mar. Ens poden pegar un tret al cap, una ganivetada al ventre, una bastonada a la canella, un puntelló al cul, traure'ns un ull, tallar-nos una orella, trencar-nos el nas, mossegar-nos un braç o xafigar-nos sàdicament un ull de poll i el guardaespatles, fent honor al seu nom, no farà res al respecte perquè ell l'única obligació que té és evitar que ens facen mal a les espatles.

La segona raó és que traduir la paraula castellana guardaespaldas per guardaespatlles (o guardaespatles) no és gens apropiat. I traduir-la per guardaesquenes, tampoc. La denominació castellana guardaespaldas té el seu origen en una expressió castellana ben castissa, guardar las espaldas (a una persona), expressió que significa 'mirar per ella, ajudar-la, protegir-la, evitar-li problemes, complicacions i maldecaps'. Nosaltres no tenim cap expressió equivalent a eixa expressió castellana que tinga una estructura semblant. La pressió que el castellà exercix sobre la nostra llengua des de fa, com a mínim, tres segles, fa que no siga estrany que es traduïsca guardar las espaldas per guardar las espatlles (o les espatles). Alguns autors han caigut en el parany.

Heus ací un fragment de Notes de color de Narcís Oller:

–Sort que darrera meu hi ha qui em guarda les espatlles!

En la novel·la Icària, Icària de Xavier Benguerel trobem;

Ara, rai, tenim qui ens guarda les espatlles.

El castellà s'infiltra d'una manera subreptícia i subliminar en el nostre subconscient i, lentament, subtilment, canvia en el nostre cervell estructures lingüístiques sense que ens n'adonem. Emprem paraules, locucions i construccions gramaticals que són còpies inconscients de les que sentim contínuament en castellà. No és gens estrany que emprem espontàniament, amb naturalitat, expressions com ara guardar les espatlles (o les espatles). Aquest castellanisme subtil el trobem en el Diccionari de locucions i frases fetes de Joana Raspall i Joan Martí. També el recull el DCVB. En l'entrada espatlla trobem: «Guardar o servar les espatlles a qualcú: protegir-lo, esser-li favorable i defensor».

¿Hauríem d'eradicar aquest castellanisme de la llengua culta? Considere que eliminar-lo dels diccionaris i prohibir-lo, no, però aconsellar que no s'empre, sí.

La qüestió de la paraula guardaespatlles (o guardaespatles) és diferent. Aquesta paraula, amb el significat de 'persona que acompanya algú per protegir-lo de possibles agressions', no la trobem en el Diccionari General de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra ni en cap diccionari català o valencià anterior al de Fabra. En el primer diccionari que he trobat aquesta accepció de guardaespatlles és el Diccionari de la Llengua Catalana de l'Enciclopèdia Catalana (3a edició, Barcelona, 1993). Després apareix en el DIEC (1a i 2a edicions) i en el GDLC. I tot seguit la copia tothom.

En el DNV trobem l'entrada guardaespatles, 'persona que es dedica professionalment a acompanyar a una altra per a protegir-la', i també l'entrada guardaesquenes que remet a guardaespatles. La paraula guardaesquenes és una innovació del DNV desafortunada a més no poder, ja que la persona protegida té nomes una esquena, com tots els éssers humans. El castellà es pot permetre fer guardaespaldas, en plural, perquè el castellà diu en plural moltes coses que, en bona lògica, hauria de dir en singular, però això és així, forma part del geni de la llengua castellana. Expressions com ara buenos días, buenas tardes, buenas noches, a finales (o a principios) de semana (o de mes, o de año, o de siglo), andar por esos mundos de Dios, bajar (o subir) las temperaturas, subir a los cielos, estar bajo las faldas de la madre (de uno), estar hasta las narices, felices Navidades, felices Pascuas, hablar a espaldas de alguien, muchas felicidades, poner las barbas en remojo, ponerse de espaldas a la pared, máquina quitanieves, saltar por los aires, hacer las Américas, tener muchas ganas de hacer algo, sonarse las narices, tocarse las narices, a los efectos de, salir a hombros (o en hombros), a todas horas, caerse de narices, en estos momentos, en aquellos tiempos, hacerse añicos, heces fecales, tener pocas luces, etc., o paraules com ara felicidades, cortafuegos, guardabarros, parabrisas, Navidades, etc., són sempre en plural en llengua castellana mentres que els seus equivalents en la nostra llengua els fem en singular, com fan les altres llengües del nostre entorn.

En altres llengües, la denominació que s'aplica al professional que es dedica a la protecció física de les persones significa 'guarda del cos' que té molt de sentit perquè expressa clarament que “et guarda el cos”, “et protegix el cos”. És el cas de l'anglés bodyguard, del francés garde du corps, de l'italià guardia del corpo o de l'esperanto korpogardisto.

¿Quina hauria de ser la denominació en la nostra llengua per al professional de la seguretat que tractem? Si ens n'haguérem d'inventar una, hauria de ser un derivat de guardar (o de protegir) i de cos i, a més, en singular, no en plural. I millor una paraula que una locució, com fan l'anglés i l'esperanto. Però la qüestió és que no ens cal inventar res perquè la paraula ja la tenim. És escorta. I si ja tenim la paraula escorta, ¿quina falta ens fa complicar-nos la vida amb guardaespatlles (o guardaespatles) i amb guardaesquenes?

Els responsables de normativitzar les llengües tenen l'obligació moral de conformar una llengua normativa assumible pels usuaris, tan clara, senzilla i comprensible com siga possible. Una llengua que no cree problemes, que en resolga.

Si no vaig errat, la paraula guardaespatlles (o guardaespatles) té, com a molt, vint anys de vida. I la paraula guardaesquenes és bastant nova. Són paraules sense tradició literària. Faríem un bé a la nostra llengua si tinguérem la sensatesa i la valentia d'eliminar-les dels diccionaris.

Pel que fa al mocador anomenat guardaespatlles que ja trobem en el Diccionari General de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra, la cosa és radicalment diferent. En aquet cas espatlla (o espatla) té el significat antic de muscle. Un mocador guardaespatlles (o guardaespatles) és un mocador que aprofita per a tapar els muscles. En aquest cas el DNV ens sorpren amb la cració de la paraula guardaesquena que definix com 'mocador gran d'abric'. Gran sí que és, evidentment, però no tant com una capa que tapa tota l'esquena.

Considere que en el DNV:

1) S'han d'eliminar les entrades guardaesquena i guardaesquenes.

2) S'ha d'eliminar la primera accepció de l'entrada guardaespatles.

3) En l'entrada guardaespatles s'ha de deixar com a única definició: 'mocador gran d'abric'.

 

Bibliografia

AADD; Diccionari de la Llengua Catalana. (3a edició) (Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1993)

AADD; Gran Diccionari de la Llengua Catalana. (Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1998) [= GDLC]

Alcover, Antoni Maria & Moll, Francesc de Borja (amb la col·laboració de Manuel Sanchis Guarner i Anna Moll Marquès). Diccionari Català-Valencià-Balear, (10 volums). (Editorial Moll, Palma de Mallorca, 1988) [= DCVB]

Benguerel i Llobet, Xavier; Icària, Icària. (Planeta, Barcelona, 1974, pàg. 21)

Fabra i Poch, Pompeu; Diccionari General de la Llengua Catalana. (7a edició, EDHASA, Barcelona, 1977)

Institut D'Estudis Catalans; Diccionari de la llengua catalana. (1a edició, Edicions 3 i 4 / Editorial Moll / Enciclopèdia Catalana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona / Palma de Mallorca / València, 1995) [= DIEC1].

Institut D'Estudis Catalans; Diccionari de la llengua catalana. (2a edició, Enciclopèdia Catalana i Edicions 62, Barcelona, 2007) [= DIEC2].

Oller i Moragas, Narcís; Notes de color. Quadros en prosa ab un prólech de Joseph Yxart. (Segona edició. Barcelona, Llibr. A. Verdaguer)

Raspall, Joana & Martí, Joan; Diccionari de locucions i frases fetes. (Nova edició amb un índex de paraules clau, Edicions 62, Barcelona, 1996)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------