InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.300 membres]
 
Butlletí número 1012 (dijous 05/06/2014) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
Podeu donar d'alta en InfoMigjorn les adreces que considereu oportunes ací
Podeu donar-vos de baixa en InfoMigjorn ací
 
 

Els subscriptors d'InfoMigjorn Cap de Setmana rebreu dissabte que ve, 7 de juny, el treball d'Eugeni S. Reig

Petot, pototet, petorrí i altres paraules de la família de petit

 
SUMARI
 
 
1) 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú
 
2) 300 dites que faran història
 
3) J. Leonardo Giménez - Alcançar, apretar i despedir
 
4) Màrius Serra - Artfòbia?
 
5) Núria Puyuelo - Si no o sinó?
 
6) David Paloma - Folclor i ortografia
 
 
8) Antoni López Quiles - El valencià en el Vaticà
 
9) Hervé Pi - L'esperança avança pel sud
 
10) Demà en InfoMigjorn Cap de Setmana
 
 
 
1)
 
Publicat en el llibre 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú (CCG edicions, Girona, 2011, pàg. 139).
 

473. El que s'ha de fer amb els immigrants és tractar-los bé i per començar a tractar-los bé, cal parlar-los en català, ensenyar-los el català i integrar-los a la vida catalana.

 

Joan Triadú

Pedagog i crític literari

 
2)
 
 
 
 
 
 
 
 
3)
 
Article publicat en el Levante-EMV divendres 23 de maig del 2014
 
Alcançar, apretar i despedir
 
J. Leonardo Giménez
 
Quan el mal ve d'Almansa a tots alcança» és una coneguda sentència relacionada amb la històrica batalla lliurada el 25 d'abril de 1707 en la ciutat manxega. Contesa en què els valencians perdérem els furs i molt més. És una dita que consta de huit paraules amb una preposició apostrofada que la immensa majoria de valencianoparlants no dubtarien que són totes ben valencianes. Però hi hauria algú que diria que «alcança» és incorrecte en valencià.

Si ho diu un nostàlgic de l'enlluernament noucentista dels seixanta-setanta no és gens estrany, però que «alcançar», un verb integrat en la parla dels valencians des de fa segles i documentat en el s. XVI, siga titlat de barbarisme per una instància valenciana com l´Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana és una cosa que no comprenc. Efectivament, l'esmentat institut ha fet públic un informe en què fa una crítica generalitzada del Diccionari normatiu valencià de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Entre moltíssims altres retrets, els autors de la mencionada censura qualifiquen el verbs «alcançar», «apretar», «despedir» i altres paraules incloses en el diccionari de l'AVL, no ja com a castellanismes, sinó directament com a barbarismes. Em sembla que eixa posició és esbiaixada, dogmàtica i d'una ortodòxia paralitzant; i té poc, o gens, en compte la realitat de la parla valenciana i la història del nostre lèxic.

El verb «alcançar», que forma part de la valencianíssima dita citada, de més de 300 anys, és d'ús general, està plenament integrat en la parla dels valencians i, a més, s'ha usat també de manera escrita fa més de 400 anys. Apareix documentat en l'Eiximenis Scala i en altres escrits del s. XVI. «Despedir», a més de l'ús generalitzat, està documentat, potser, més antigament que l´anterior: en el Vita Christi de sor Isabel de Villena. I usat per mossén Verdaguer. La integració del verb «apretar» en la nostra llengua segurament no és tan antiga com la dels anteriors, però potser és més general territorialment en l'ús que els mencionats, com certifica la nostra joia lexicogràfica, el DCVB. I per això els tres verbs citats els va incloure l'impagable Ferrer Pastor, que no era ningun bàrbar, en els seus diccionaris. L'informe esmentat és d'un altre temps i per a un país imaginari. Fins i tot considera falta que puguem dir i escriure que «hem dinat paella», o qualsevol altre plat. El DNV ho considera natural i correcte. Però ja en parlarem més.
 
4)
 
Publicat en el suplement de cultura del diari EL PUNT AVUI divendres 30 de maig del 2014
 
Motacions
 
Artfòbia?
 
per Màrius Serra
 
Molts lectors d'aquest suplement seguíem amb delit i deliri les tires còmiques que Guillem Cifré hi va publicar entre el Fòrum i el segon Tripartit, com si diguéssim, de primer en blanc i negre i després en color. Les tires, recollides en llibre per Edicions de Ponent el 2008, responen a l'entorn artístic d'aquest suplement, i d'aquí la seva irònica paüra: l'artfòbia. De fòbies patològiques n'hi ha centenars, però ara per ara, el DIEC en recull (només) vint-i-dues. Moltes són antònimes, com la monofòbia (por a la soledat) i l'antropofòbia (a la societat humana). També hi figuren les clàssiques pors morboses de caire sensorial: pànic als llocs elevats (acrofòbia) o a les profunditats (batofòbia), als corrents d'aire (aerofòbia), a l'aigua (hidrofòbia), a la llum (fotofòbia), als espais oberts (agorafòbia) o tancats (claustrofòbia), als animals (zoofòbia), a prendre aliments (sitofòbia) o a la sexualitat (sexofòbia). Però també n'hi ha de caire ideològic. El DIEC recull l'homofòbia (als homosexuals), la xenofòbia (als estrangers), la catalanofòbia, l'anglofòbia i la neofòbia (a les innovacions de tota mena). La pèrdua sobtada de Guillem Cifré me'n fa subratllar dues: la nosofòbia (a les malalties) i la tanatofòbia (a la mort). Busco entre les 22 fòbies normatives algun exemple tan irònic com la seva artfòbia i no el trobo. Potser la fòbia més semblant seria la bibliofòbia (por als llibres). Lamentablement, aquesta sembla molt estesa entre gent que no comparteix l'aproximació irònica del gran Cifré.
 
5)
 
Publicat en el suplement de cultura del diari EL PUNT AVUI divendres 16 de maig del 2014
 

Si no o sinó?

Núria Puyuelo

 

Tot sovint es confon la conjunció adversativa sinó amb la forma negativa del condicional si no. Totes dues formes són correctes però tenen significats diferents, que veurem a continuació. Sinó, escrit junt i amb accent, és una conjunció que designa una cosa que s'ha negat en l'element anterior. Per exemple: «No ho ha fet ell, sinó el seu germà», «No ha vingut la Maria, sinó la veïna».  Si la coordinació és entre dues oracions, llavors es fa servir sinó que. Per exemple, «No estudia a la universitat, sinó que hi treballa». Però si el verb de les dues oracions és el mateix, no cal repetir-lo en la segona oració ni tampoc posar-hi la partícula que: «No ha marxat sol, sinó (que ha marxat) amb el Miquel».

 

La forma sinó, a més del sentit adversatiu, també significa ‘no... més que', no... excepte'. Per exemple: «No té sinó un fill», és a dir, «No té més que un fill»; «No feia sinó plorar», és a dir, «No feia més que plorar», o «No vam anar-hi sinó ell i jo», que vol dir que no va anar-hi ningú més que ell i jo.

 

Per contra, la forma si no correspon a la conjunció condicional si més l'adverbi negatiu no. La frase «Si no ho compres aquí, et sortirà més barat» nega l'oració condicional afirmativa «Si ho compres aquí, et sortirà més barat». Igual com passava en el cas de sinó, si la segona oració fa servir el mateix verb que la primera, no cal repetir-lo ni tampoc en aquest cas afegir-hi la partícula que. Per exemple, «Estudia molt, si no (estudies), no aprovaràs els exàmens», «Quedem d'hora perquè, si no (quedem d'hora), arribarem tard al cinema». Cal parar atenció en aquests casos perquè són els que generen més confusió a l'hora d'escriure'ls i provoquen més errades.

 

Finalment l'oració introduïda per la forma negativa del condicional si no tant pot anar en primer terme com en segon terme. És a dir, que tant és correcte si diem «Si no pots fer el sopar, compra una pizza» com «Compra una pizza, si no pots fer el sopar».

 

Sabíeu que...

 

Si no és la suma de la conjunció condicional si i l'adverbi negatiu no, i no s'ha de confondre amb la conjunció adversativa sinó. En cas de dubte, es pot provar de transformar l'oració condicional en afirmatiu: si es pot fer, llavors voldrà dir que si no s'escriu separat.

 

6)

 

Publicat en el suplement de cultura del diari EL PUNT AVUI divendres 23 de maig del 2014
 

Folclor i ortografia

 

David Paloma
 

El 2 de juliol de 1995 Nèstor Luján va escriure el seu article habitual per a la secció «El pont estret dels 50» de l'Avui Diumenge. Tot evocant Joan Amades, Luján datava la primera aparició escrita de la paraula folklore: “El primer que la va escriure va ser l'arqueòleg anglès William John Thams, en una carta que, amb el pseudònim Ambrose Merton, va publicar el 22 d'agost de 1846 a la sàvia revista The Atheneum”.
 
La paraula folklore no la va recollir el Diccionari ortogràfic de Pompeu Fabra (1917), però sí el seu Diccionari general de la llengua catalana (1932), amb la marca anglicisme des de la primera edició. La Gran enciclopèdia catalana va mantenir-hi la marca (com també el DLC1, el DLC2 i el DLC3), fins que el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans (1995) la'n va treure. Folklore, provinent de folk ‘poble' i de lore ‘saviesa, saber tradicional' (lore té la mateixa arrel que el verb anglès learn ‘aprendre') és doncs un anglicisme antic, si bé no ho és tant com el gal·licisme minuet, que és del segle xix, o l'italianisme ragatxo, que és del segle XIV.
 
En el marc dels estrangerismes, amb marca o sense, hi ha sovint un debat ortogràfic obert: com s'han d'escriure? Hi ha estrangerismes, per exemple, que han entrat al DIEC2 en la forma original (skarn, twist, swing, sommelier…) i n'hi ha que ja hi han entrat adaptats (dúmping, lífting, aiatol·là, maputxe…). De tant en tant s'alcen veus expertes per reclamar més adaptacions de formes ja adoptades. Destaco unes observacions de Josep Ruaix a propòsit de possibles millores al DIEC2. El savi eclesiàstic i gramàtic del Moianès defensa escriure folclor, amb c i sense la e final (també folclòric, folclorista, etc.), “a semblança del que es fa en italià i en castellà”. Ruaix també proposa escriure viquing i viquinga, tal com fan alguns mitjans (i no pas víking, amb k i invariable, tal com diu la normativa), així com crusant, pitza (i pitzer, pìtzeria…). Caldria “adaptar gràficament a l'alfabet català mots que ja han esdevingut habituals, s'han adaptat fonèticament i han produït derivats”.
 
Destacat
 
El Termcat aconsella l'adaptació total de l'anglicisme fanzine, és a dir, fanzín. “És un substantiu molt conegut, gairebé de la llengua general”. Els arguments serveixen per escriure folclor.
 

7)
 
Publicat en EL PUNT AVUI dilluns 26 de maig del 2014
 
És un debat antic, sempre present i sempre ple de confusions. Més encara quan un país ha engegat un procés per definir-se, o redefinir-se, davant del món, i la cultura i la llengua formen part substancial d'aquesta definició. A casa nostra, amb molta bona fe, solem identificar l'àmbit propi d'un idioma i el marc d'una cultura, però el tema és més complex que no sembla, i ací només hi ha espai per fer-hi algunes precisions que puguen resultar aclaridores. Podem parlar, posem per cas, de la cultura i les cultures de l'Europa medieval, unides per l'església, pel llatí, per l'arquitectura romànica o gòtica i per tantes altres coses, però progressivament separades per llengües diferents que donaven origen a literatures i a espais de comunicació cada vegada més coincidents amb el territori de l'idioma. Així, al segle XV, la cultura catalana era sobretot una expressió regional de la cultura europea occidental, no diferent, en tant que tal, de la italiana, la castellana o la francesa. Però en segon lloc, havia desenrotllat un conjunt de trets que apareixen especialment en els territoris on es parla català, com ara uns aspectes característics de les relacions comercials, de les institucions de govern, o d'aquella arquitectura que segles després es va dir gòtica. I en tercer lloc, hi apareix una literatura que, tinga o no tinga continguts específics, es distingeix de les altres per la llengua en què s'expressa.
 
Però l'Europa medieval estava feta de fronteres poc estables, i de pobles que no eren rígidament estats amb límits polítics precisos. Després, les condicions van canviar progressivament, per bé i per mal: els territoris es tanquen amb fronteres vigilades, les llengües --no totes, és clar-- esdevenen instrument i expressió dels estats, i alguns estats, amb la llengua fent camí darrere del poder, s'escampen fora dels seus límits originals. Entre el segle XVI i el XX, encara que sovint no ho recordem, Europa va estar feta sobretot de monarquies expansives i d'imperis, interiors i exteriors. I en cada espai imperial s'estenia, amb uns mitjans o uns altres, una llengua sobirana, que era invariablement la llengua del sobirà, o del poble que més directament s'hi identificava: el turc o el rus, l'alemany, el francès, l'espanyol o l'anglès. Llavors, no sé si es pot parlar d'una cultura turca que hauria arribat des d'Anatòlia fins al Danubi, d'una cultura russa ocupant igualment el Turquestan i Finlàndia, o d'una cultura espanyola des de Barcelona fins a Xile.
 
Semblen ganes de parlar per parlar, però no ho són. ¿es podria parlar, al segle XVIII, d'una cultura romanesa o macedònica, quan a les regions que després es van dir Macedònia o Romania les llengües escrites no eren el macedoni o el romanès sinó l'alemany o l'hongarès de Transilvània, el grec dels comerciants o el turc de l'administració imperial? Potser sí, però es tractaria només d'un cultura “popular” sense dimensió “culta”, i en tot cas no de cultures nacionals. En l'altre extrem, què tenen en comú les expressions culturals del Mèxic postcolonial, del Perú i de l'Argentina, a part el fet de compartir justament el passat de colònies d'un imperi, i de compartir després la mateixa llengua escrita? Vull dir: quin sentit té parlar d'una “cultura hispanoamericana” si ha d'incloure per igual el passat --i el present– castellà, quítxua, guaraní, maia i asteca? Té poc sentit, però té algun sentit: sobretot té algun sentit en aquella part de la cultura que en diem literatura, literatura en llengua espanyola, és clar.
 
I la mateixa cosa podem dir d'una cultura alemanya: inclou o no inclou Àustria i Suïssa en el mateix sentit que Baviera o Berlín? I la cultura francesa és també francesa al Quebec, a Haití i a Ginebra? I la resposta no és simple: segons com i en què, sí que és una mateixa cultura (Rousseau és un pensador “francès”, Mozart és un músic “alemany”, T.S. Eliot és un poeta “anglosaxó”...), i segons com, no ho és (Amiel és un filòsof suís, Schönberg és un músic austríac i Byron és un poeta anglès). I ens podem preguntar a quina cultura “pertany” la música del català Isaac Albéniz --La Alhambra, El Albaicín, Rapsodia española...--, la pintura napolitana del valencià Josep Ribera, dit lo Spagnoletto, o la ceràmica de l'Alcora del segle XVIII produïda per mestres francesos: si a la catalana, a l'espanyola o, en el seu cas, a la italiana o a la valenciana. La resposta, la deixe per als amants de les moltes formes de nominalisme poc dialèctic que encara circulen pel món. Cofats, sovint, amb un clàssic barret de patriota.
 
8)
 
Publicat en el diari Levante-EMV divendres 9 de maig del 2014
 
 
Antoni López Quiles
 
A pesar de la damnatio memoriae que els aplicà Giuliano della Rovere (el papa Juli II), es conserven alguns vestigis importants de la presència en la ciutat eterna dels dos papes Borja, introductors i impulsors de l'humanisme. Durant el seu pontificat, el valencià ressonava per les dependències pontifícies amb normalitat. Podem descobrir, per exemple, les línies mestres de l'espiritualitat del papa Alexandre VI en els consells que adreça al seu fill Joan de Borja, duc de Gandia: «si vols haver la gràcia e benedicció nostra, te manam que tu sies devot de la Nostra Dona gloriosa, e bon cristià, tement e observant los manaments de nostre Senyor Déu, a quo duncta bona procedunt, oint cascun dia devotament ta missa. E guarda d´ésser mentirós, xismer ni reportador de noves, ni de dir enuig ni injúria a persona alguna del món, portant-te ab tos parents e tothom ab molta humanitat e cortesia, guardant-te de tota manera de paraules e inconvenients, essent molt cortés de la barreta e graciós de paraules a qui te farà honor».

Devoció mariana, adhesió a l'Eucaristia,...7 constituiran els fonaments de la vida del duc si vol la benedicció del papa. Les propostes que li fa després resulten sorprenents perquè contrasten amb la imatge de la llegenda que tenen, tan carregada de tinta nega.

I sí: la carta estava escrita en valencià, tal com l'he reportat; i és que el valencià circulava pel món amb solvència i autoritat. Tot es perdé i ja només quedava el record no molt estés, que el valencià havia tingut en Roma una elevada consideració. Però el passat dilluns 5 de maig, en el Pontificio Istituto di Musica Sacra del Vaticà es va viure un moment històric, perquè el valencià es féu present com a llengua oficial en la defensa d'una tesi doctoral. En efecte, un tribunal constituït per Monsenyor Vincenzo de Gregorio com a Preside, i integrat per Monsenyor Valentí Miserachs (anterior Preside i actual Mestre de Capella de la Basílica Papal de Santa Maria la Major), els prestigiosos musicòlegs Francesco Luisi, Giancarlo Rostirolla i l'historiador Cesare Marinacci, va jutjar la tesi presentada pel musicòleg valencià Abel Puig Gisbert, redactada en valencià. L'ingent treball estudia «La Capella Musical de Santa Maria la Major a Roma del 1709 al 1809 i l'aportació de Pompeo Cannicciari». En efecte, es tracta d'un estudi sobre el conjunt de l'activitat musical de la més important capella musical del món, la «Liberiana», de la qual, entre d'altres, n'han estat mestres Palestrina, Scarlatti, Refice, Bartolucci. Nòmina impressionant a la qual haurem d'afegir l'històric paper de Pompeo Cannicciari, successor del mestre Scarlatti i excel·lent compositor.

Els savis integrants del tribunal lloaren el fet d'estar redactada en valencià, llengua que vinculava la tesi amb aquell papa Alexandre Borja el blassó del qual no va patir les ires del della Rovere i encara figura en el fastuós enteixinat de la Basílica per a recordar-nos la presència d'un papa la figura del qual mereix estudis desapassionats i que tant estimava la seua / nostra llengua. Convé no perdre de vista que les universitats pontifícies tenen com a oficials l'italià, el francés, l'espanyol, l'alemany i l'anglés, però l'eficaç gestió de Monsenyor Miserachs al front del PIMS va fer possible la inclusió del valencià com a llengua oficial i, com a conseqüència, que en el Vaticà tinguera lloc la defensa de la tesi d'Abel Puig en la nostra llengua. Subratllaré que els membres del tribunal dedicaren lloances tant al contingut de la tesi com a la defensa, raó per la qual va meréixer la màxima qualifició de 10 sobre 10 en tots dos aspectes. Enhorabona, senyor Puig. Ens congratulem, doncs, que una obra de tanta qualitat, i escrita en valencià, haja obtingut la millor consideració per part del tribunal, perquè, a través d'un treball excel·lent, el valencià ha tornat a ser «oficial» en el Vaticà.
 
9)
 

Article publicat a L'Independent de Gràcia (Barcelona), núm. 527 (25 d'abril del 2014), pàg. 12

http://independent.cat/gracia/Independent_527.pdf

 

L'esperança avança pel sud

 

Hervé Pi

Activista de la Catalunya Nord

 

Arreu dels Països Catalans els atacs a la llengua pròpia són corrents i denunciats per la ciutadania, estranyament a Catalunya Nord hem deixat de reaccionar. Cal recordar que a Catalunya Nord ni la llengua pròpia, ni els parlants tenim drets, només se'ns tolera. L'article 2 de la “Constitution” que ens regeix diu “la langue de la repúblique est le français”, un article suficient per a negar drets a tots els altres idiomes.

 

El Consell General i els municipis fan declaracions a favor del català, sense cap traducció visible, i la Generalitat al·legant la crisi econòmica se desentén de la situació de la llengua a les comarques del nord. retallant subvencions però també suport moral. El 2012 en el marc de les manifestacions a favor de les llengües pròpies administrades per França, la Generalitat va enviar Yvonne Grisley, directora de Política Lingüística, a Tolosa de Llenguadoc per a donar suport a l'occità i no va fer cap gest a favor del català a Catalunya Nord. El Consell General compensa part de les subvencions sud-catalanes retallades, unes desenes de milers d'euros l'any per a mantenir sota perfusió entitats tan importants com l''Associació Per L'Ensenyament del Català (APLEC), que intervé a l'escola pública, Òmnium Catalunya Nord, que organitza cursos de català per a adults i Ràdio Arrels, l'única que emet íntegrament en català. A nivell municipal, batlles i regidors han creat un sindicat a favor de les llengües catalana i occitana, que al cap de 9 mesos no té res al seu actiu.

 

Pel que fa a la societat, segons les enquestes, més d'un terç de pares volen que els fills tinguin ensenyament en català, un terç més hi és més aviat favorable i el darrer terç no té pas cap opinió. Els oposats a l'ensenyament en català són marginals. La realitat és que l'oferta no respon pas a la demanda: menys de mil alumnes poden seguir un ensenyament immersiu i uns dos mil, un ensenyament dit bilingüe o a paritat horària. Tot plegat uns 6% de l'alumnat.

 

Uns 5.000 alumnes més gaudeixen d'un ensenyament opcional, però “l'ensenyament opcional” varia de 30 minuts a dues hores setmanals, molt poc, massa poc per a crear nous locutors. A l'espai públic,perdem espai sense que hi hagi reaccions visibles de defensa. La Federació d'Entitats en Defensa de la Cultura i de la Llengua Catalanes arran del tancament del CeDACC, de la Casa Pairal, o quan la Universitat de Perpinyà va projectar fusionar el Departament de Català amb el de Turisme, o encara quan Perpinyà va substituir l'Institut Font Nova per un simple servei municipal… havia denunciat la descatalanització a les nostres comarques, però segueix progressant perquè el 2013 hem perdut eines essencials. S'ha tancat una escola Bressola a Càldegues i el Col·legi Comte Guifré a Perpinyà. La liquidació la delegació nord-catalana de TV3 ha implicat la desaparició a les ones de la nostra variant dialectal i de la imatge del Castellet. Perpinyà ha tancat el centre d'autoaprenentatge per a adults. La Casa de la Generalitat és invisible. La “Inspection Accadémique” posa pals a les rodes de qualsevol projecte d'obertura de fileres bilingües. Les escoles immersives Arrels i Bressola cada any refusen inscripcions per falta de mitjans. La televisió pública francesa ha retallat els pocs minuts d'informació en català durant totes les vacances escolars.

 

Sembla que la societat nord-catalana accepti finalment una mort programada. Els segles de pressió social i d'adoctrinament podrien tenir raó de la voluntat de ser. La integració a França podria significar la desintegració de la catalanitat.

 

Però amb un futur tan fosc, mirant cap al sud l'esperança torna, l'esperança que un futur Estat Català pugui nos ajudar a recuperar autoestima i ensenyar-nos que tot és possible.

 

 
10)
Demà en InfoMigjorn Cap de Setmana
Sumari
 
1) Eugeni S. Reig - ser del puny tancat
 
2) Eugeni S. Reig - sobresequier
 
3) Antoni Llull Martí - Paraules molt conegudes que quasi ningú sap què volen dir
 
4) Pere Ortís - Empobriment de la llengua catalana. Tot allò que li hem fet perdre i que cal restituir-li. Fraseologia lèxica. Lletra A.
 
5) Albert Pla Nualart - Petit repàs al revelador argot polític
 
6) Pere Ortís - Pantano? I altres aigües
 
7) Laura Basagaña - Raimon: “La llengua és l'expressió del que un és”
 
8) Neus Nogué Serrano - Pompeu Fabra i les tematitzacions
 
 
Si voleu rebre cada divendres el butlletí InfoMigjorn Cap de Setmana heu de manifestar-ho explícitament en un missatge electrònic que heu d'enviar a l'adreça infomigjorn@telefonica.net en el qual heu de fer constar el vostre nom i cognoms i l'adreça electrònica on voleu rebre'l.
 
Els nous subscriptors podreu llegir en la web tots els butlletins d'InfoMigjorn i d'InfoMigjorn Cap de Setmana que s'han publicat fins ara.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací