InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.300 membres]
 
Butlletí número 1008 (dijous29/05/2014) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
Podeu donar d'alta en InfoMigjorn les adreces que considereu oportunes ací
Podeu donar-vos de baixa en InfoMigjorn ací
 
 

Els subscriptors d'InfoMigjorn Cap de Setmana rebreu dissabte que ve, 31 de maig, el treball d'Eugeni S. Reig

Comentaris al Diccionari normatiu valencià (XI)

 
 
SUMARI
 
 
1) 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú
 
2) 300 dites que faran història
 
3) Salvador Pardo - Espigolant el DNV
 
4) Lluís Meseguer - El savi nét de Treballets
 
5) J. Leonardo Giménez - Toll, moll i tou
 
6) Cursos de la 49a Escola d'Estiu de Rosa Sensat
 
7) Jesús Bernat Agut - Carrers, situació i orientació
 
8) Teresa Tort - Catxap
 
 
10) El 31 de maig, vine a posar la teva llauna!
 
11) Demà en InfoMigjorn Cap de Setmana
 
 
 
1)
 
Publicat en el llibre 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú (CCG edicions, Girona, 2011, pàg. 138).
 

469. Si vols anar pel món comunicant-te a un nivell senzill -On són els lavabos?”, “Quant val aquest gosset de l’aparador?”- és clar que més val fer-ho en un idioma que conegui molta gent, sigui l’anglès o qualsevol altre. Però si vius en un lloc concret, i necessites comunicar-te amb els teus veïns d’una manera més profunda, fins al punt de poder compartir els conceptes que només ells saben expressar, més val que aprenguis el seu idioma, ni que sigui ben petit.

 

Matthew Tree

Escriptor

 
2)
 
 
079 - A cada bugada es perd un llençol
 
080 - A poc a poc i bona lletra
 
081 - De més verdes en maduren
 
 
3)

Espigolant el DNV

Salvador Pardo

 

Vejam algunes ¿curiositats?

Mai he sentit dir paraigua, en singular; sempre en plural: agarra el paraigües per si plou; m’he deixat el paraigües en casa. S’hauria d’indicar, com es fa en tisora (m., pl.).

Es definix cataracta com a opacitat del cristal·lí, i no es recull el sentit de saltant d’aigua, que és com es diu en totes les llengües romàniques. Coromines comenta que ja Heròdot  es referia a les cataractes del Nil.

Irreconeixible. Crec que s’hauria d’incloure-hi irreconeixidor.

Madrastra. La forma viva és madastra.

La maquineta per a traure punta al llapis té una bona solució en afilamines (Termcat).

Anus. Recull com a formes col·loquials fogó i forigol, però també es diu furó.

Fa sinònims nadiu i natiu. Tradicionalment natiu era sols adjectiu, no nom.

Casc antic. Les formes ja consolidades eren nucli antic o històric, ciutat vella, centre antic, part antiga, entre altres, però no casc.

No hi ha fer harca, com a acció de tirar-se pedres entre els xiquets de bàndols rivals. Sí que es recull pedrega com a baralla a pedradas.

No hi ha pacotilla (de), que sí que recull el DIEC com a cosa de poc valor.

No figura enrecordar-se, però en l’exemple de recordar trobem: el fart no se’n recorda del dejú.

No fa distinció entre millora i milloria (advantatge): daus falsos o de milloria (DIEC).

Figura sancer com a forma secundària de sencer.

No hi ha halar (amb h aspirada), paraula valenciana d’origen caló, que vol dir menjar (col·loquialment), i també halo, totes dues molt vives.

Hi ha hòlding, però pronunciat  amb h muda (l’he sentit sempre amb h aspirada). 

No figura homeless, però sí hobby, happening, handicap o hinterland.

Hi ha solsida i ensulsida,  però no sulsida (també viva).

En l’entrada dot no hi ha la dita ben vivaç de : A l’olor del dot acudix el borinot (o el ninot).

Hi ha blog, però no bloguista o bloguer ni blogosfera.

En l’entrada caure, Eugeni S. Reig, assenyala amb encert que no figura l’accepció veure amb claredat alguna cosa de manera sobtada, i posa l’exemple “ah!, ara caic. Jo diria ara hi caic.

Eugeni S. Reig diu que no arreplega falqueta, com a mot que es repetix per hàbit, però tampoc inclou mot coixí (amb el mateix sentit).

En l’entrada dia hi ha l’expressió día i nit (nit i dia), com si la forma preferent fóra la primera, però crec que és al revés.

Trobe a faltar moltes paraules formades amb el prefix pre (prioritat temporal). Eugeni S. Reig assenyala preautonòmic, predemocràtic, prefabrià o preinscriure, però podríem afegir-hi moltes altres, com és ara preelectoral, precapìtalista o precientífic.

Hi ha píxel, però no pixelar ni pixelació (l’acció de pixelar) o pixelat (l’efecte).

Hi ha el verb escaure, però no els usos més importants: si escau (si és procedent, si s’adiu amb la llei). També hi ha escaure’s, amb el sentit de si es produïx, si esdevé, distinció que fem en llenguatge administratiu

L’equivalent del castellà “rulo” és corró, com a màquina aplanadora, però per a designar l’objecte que servix per a subjectar els cabells el DNV usa bigudins, que no és exactamente el “rulo” castellà, en què el Termcat proposa ruló o rul·ló.

 
4)
 
Article publicat en el Levante-EMV dijous 22 de maig del 2014
 
El savi nét de Treballets
 
Lluís Meseguer
 
Mentre escric la columna, el nét de Treballets està fent la seua darrera classe en la Universitat Jaume I. És segur que, amb verb murmurat a la intel·ligència més que cridat o imposat amb "noves tecnologies", està aclarint un punt controvertit de sintaxi o aportant un testimoni viscut a propòsit d´un mot o una pronúncia. Records d´un tresor científic vingut de lluny, d´Ascoli o del Wörter und Sachen, al costat d´algun dels grans mestres que l´han fet savi a ell –siga Joan Veny o Antoni Badia, o Joaquim Rafel o Germà Colón. O descobriments, no d´un prestatge de biblioteca, sinó en treballosa conversa amb algun dels centenars d´informants que, caminant per comarques i racons, li han fet conéixer l´autèntica profunditat de la llengua: la de la parla popular, quotidiana, de les gents. Potser l´acompanya, mentre convenç amb talent a les professores del futur sobre els misteris realistes de les paraules, l´evocació de l´elaboració dels seus llibres, llibrets i llibrots, amb informació i sentit comú, fins i tot a costa de renunciar a bells poemes de joventut, com un cadenciós Cant a Teresa recitat en una primavera de Barcelona davant d´una colla d´amics injusts. O el seu dolç o protestatari toc de la flauta en fa i la dolçaina –i per això captat amorosament per la veu i la vida d´Imma Lleó, que vingué de Tales. I consumint perilloses nits en enigmes verbalistes de la política radical, o innecessaris riscs com una manifestació en què compartí l´ofegament del fum de la policia franquista amb l´admirat Jordi Carbonell. No res comparat amb els bombardejos de Castelló del 1937 que li contà com patien la seua millor mestra, la mare Concepció Betí, neboda de mossén Manuel Betí, l´únic intel·lectual familiar que se li pot comparar, ja que féu passar l´erudició valenciana del segle XIX al XX, exhumant documents en l´arxiu de Santa Maria de Morella, com el delicat Llibre d´hores editat per Germà Colón. L´Europa del mestre que fa ara la seua darrera classe convencional, també ha fet un canvi de segle, i de mil·lenni. Ni el pas de les hores, ni la Filologia, ni la Universitat, ni el treball pacient, ni la festa al carrer, ni el talent de valorar les coses menudes (en una paraula o una cultura), ni el somriure afectuós o irònic, signifiquen el mateix que en els temps remots de la primera classe, potser dedicada al mateix detall de sintaxi o d´una paraula que ara mateix està evocant. En canvi, tals valors, i les moltes persones que amb ell els comparteixen, l´acompanyen acordats en les seues paraules. Canvien els oficis i els paisatges: el temps fuig. Però, amb memòria incerta, evoque un vers pres de no sé quin trobador: qui no aima la rosa no pot aimar el jardí... La comprensió del món és impossible per a qui no valora la radical gràcia d´un instant de saviesa científica o de bondat biogràfica, d´un bon savi fugint de la rutina, com ara mateix Lluís Gimeno Betí.
 
5)
 
Article publicat en el Levante-EMV divendres 16 de maig del 2014
 
Toll, moll i tou
 
J. Leonardo Giménez
 
Enguany s'han fet pocs tolls d'aigua com a conseqüència de les pluges, perquè de pluja, n'hi ha hagut ben poca. I és que en este país, com canta Raimon, «La pluja no sap ploure: o plou poc o plou massa». Esperem que a la tardor ploga ben plogut i puguem vore bons tolls i terra humida, que això dóna riquesa i alegra la vista. Hui parle, precisament, de la paraula «toll», un terme molt nostrat i genuí. Fa referència a «clot ple d'aigua, bassal», com els que fa la puja quan sap ploure. També és «lloc profund d'un riu o d'una séquia on l'aigua està neta i té poc de moviment». Però també és «massa de líquid» especialment quan eixa massa té una alçària apreciable. «La séquia porta un bon toll d'aigua», «No et claves en eixe clot que pareix que té un bon toll d'aigua», «Quina embassada que ha fet el teu cosí regant, el toll d'aigua alçava més de mig pam».

En el llenguatge col·loquial, este terme el gastem més en els tres últims sentits esmentats, quan volem ressaltar l'alçària de la massa d'aigua. O d'alguna altra massa, com ara terra. «Toll» seria també d'aplicació en una frase com: «Els plantons agarraran, i es faran els tarongers ben grans, perquè hi ha bon toll de terra».

Amb un sol canvi de lletra tenim els també molt genuïns «moll» i «tou», molt semblants en significat a «bla/blanet». En castellà també tenen, a més de «blando», els termes semblants «mullido» i «muelle». No ens oblidem d'allò que digué el comte-duc d'Olivares: «Tenemos a los valencianos por más muelles», és a dir, i segurament tenia raó, molls, tous, blanets, etc. No en tot ni tots, és clar. No obstant, eixos dos últims termes mencionats s'usen poc o gens, col·loquialment, en castellà. És més usual «blando», de manera que en l'idioma de ponent, quasi sempre, quan no la tenen «dura», la tenen «blanda» (o «blandita»), i prou, mentre que en esta llengua, la que va des de molt més amunt dels Pirineus fins a Guardamar, si no està o és dura pot estar o ser blaneta (o blana), molla (o molleta) o tova (o toveta). És un altre cas de la riquesa i la varietat dels recursos lèxics. Però a pesar d'això podríem ser no tan molls ni tan tous ni tan blanets, i que mai ens puguen dir allò de «muelles».
 
 
6)
 
Cursos de la 49a Escola d'Estiu de Rosa Sensat
 
Els cursos de literatura, poesia, promoció de la lectura i biblioteca escolar són:

A cor què vols: una passejada per la literatura infantil i juvenil
De l'1 a l'11 de juliol de 9:30 a 12:30
Coordinació: Amàlia Ramoneda. Amb la participació de: Ricard Bonmatí, Emma Bosch, Cristina Correro, Miquel Desclot, Mireia Manresa, Joan Portell i Neus Real

La contribució de la lectura al desenvolupament personal i social del lector, segons les aportacions de la intel·ligència emocional

Del 7 a l'11 de juliol de 15:00 a 18:00
Coordina: Assumpció Lisson. Amb la participació de: Isabel Darder, Pere Darder, Mariona Garcia, Conrad Izquierdo, Rosa Mut, Juli Palou, Jordi Quintana i Amàlia Ramoneda

La poesia a l’escola i l’Any Vinyoli

Del 7 a l'11 de juliol de 9:30 a 12:30
A càrrec de Miquel Desclot i Teresa Font


La biblioteca escolar

Del 7 a l'11 de juliol de 15:00 a 18:00
A càrrec de Mariona Trabal, amb la col·laboració d’Encarna Isanda, Mònica Badia, Xon Bover i Mònica Ricart

Tots els cursos són en català. Es pot consultar la informació de tots els cursos, tema general, diàlegs i jornades i matricular-se a la web de Rosa Sensat (http://www2.rosasensat.org/pagina/formacio).
7)
 
Publicat en el blog IMATGIES diumenge 18 maig del 2014
http://imatgies.blogspot.com.es/2014/05/carrers-7-situacio-i-orientacio.html
 
Carrers, situació i orientació
 
Jesús Bernat Agut
 
8)
 
http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/264250
 
Catxap
 
Teresa Tort
 
9)
 
 
 
 
10)
 
El 31 de maig, vine a posar la teva llauna!
 
El matí del dissabte 31 de maig entre les 10 i les 13 h, la plaça Catalunya de Barcelona serà l’escenari del #repteCocacola, l’acció multitudinària per l’etiquetatge en català que la Plataforma per la Llengua promou pel seu 20è aniversari. Com ja deus saber, l’acció pretén aplegar milers de llaunes buides de Coca-cola amb l’objectiu d’aconseguir estendre l’etiquetatge en català entre les empreses. L’acció formarà amb les llaunes recollides un mosaic a terra amb la demanda "ETIQUETEU EN CATALÀ!".
 
L’acte, que serà presentat per l’actor Jordi Martínez, inclourà xerrades sobre bones pràctiques lingüístiques en l’àmbit de l’empresa, tallers de reciclatge amb llaunes etiquetades en català i un concert de cloenda a càrrec de Titot i David Rossell, de Brams. El vídeo de l’acció i un informe sobre les polítiques d’etiquetatge de Coca-cola es faran arribar posteriorment a l’empresa. Trobaràs informació al web reptecocacola.cat.
 
- Mira en aquest enllaç l’espot de la campanya!
En els mesos que ha durat la campanya, ja hem aconseguit recollir més de 20.000 llaunes, però en volem més. El 31 de maig, vine tu també a posar la teva llauna i participa en el #repteCocacola! T’hi esperem!
 
I si encara vols fer més pel català i creus que accions com aquesta contribueixen a la normalització de la nostra llengua, et necessitem!
 
11)
Demà en InfoMigjorn Cap de Setmana
Sumari
 
1) Eugeni S. Reig - senyalets
 
2) Eugeni S. Reig - ser carrera de món
 
3) Antoni Llull Martí - Mestressa, metgessa, princesa, marquesa
 
4) Pere Ortís - Empobriment de la llengua catalana. Tot allò que li hem fet perdre i que cal restituir-li. Els mots. Lletra Z.
 
5) Albert Pla Nualart - Recolzar(-se), repenjar(-se) i arrepenjar(-se)
 
6) Maria Lladós - Un retret serè a la nostra hospitalitat lingüística
 
7) Pere Ortís - Colla d’entrebancs per a la llengua
 
8) Neus Nogué Serrano - ¿Té futur -laboral, s'entén-, estudiar Filologia Catalana?
 
 
Si voleu rebre cada divendres el butlletí InfoMigjorn Cap de Setmana heu de manifestar-ho explícitament en un missatge electrònic que heu d’enviar a l’adreça infomigjorn@telefonica.net en el qual heu de fer constar el vostre nom i cognoms i l’adreça electrònica on voleu rebre’l.
 
Els nous subscriptors podreu llegir en la web tots els butlletins d'InfoMigjorn i d'InfoMigjorn Cap de Setmana que s'han publicat fins ara.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací