InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.300 membres]
 
Butlletí número 998 (dimarts 13/05/2014) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
Podeu donar d'alta en InfoMigjorn les adreces que considereu oportunes ací
Podeu donar-vos de baixa en InfoMigjorn ací
 
 

Els subscriptors d'InfoMigjorn Cap de Setmana rebreu dissabte que ve, 17 de maig, el treball d'Eugeni S. Reig

Comentaris al Diccionari normatiu valencià (IX)

 
 
SUMARI
 
 
1) 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú
 
2) 300 dites que faran història
 
3) Eugeni S. Reig - ¿Aixovar funerari?
 
 
 
 
 
 
1)
 
Publicat en el llibre 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú (CCG edicions, Girona, 2011, pàg. 135).
 

460. El català és extraordinàriament important! A través de la llengua es vehiculen moltes coses. Discrepo dels que diuen que la llengua és només un mitjà de comunicació. En absolut! La llengua és mitjà de comunicació i medi: el medi ambient d'una gent, d'un país, d'una literatura, d'una història… El que ve de fora i aprèn el català no només aprèn una llengua, aprèn moltes coses associades al nostre tarannà. Ara bé, també penso que el dia que s'aconsegueixi la independència, ho farem amb gent que parlarà el castellà, que se sentirà vinculada al país per altres aspectes…

 

Josep Maria Terricabras

Catedràtic de Filosofia de la Universitat de Girona

 
 
2)
 
 
 
 
3)

¿Aixovar funerari?

 

Eugeni S. Reig

 

En l'entrada aixovar del DNV trobem aixovar funerari que definix de la manera següent:

«Béns, utensilis i vaixella que es col·locaven dins de la tomba en el moment de sepultar-hi un difunt.»

El significat que per als valencians té la paraula l'aixovar és el següent: «Conjunt de roba d'ús personal (mudades, camises de dormir, mocadors, etc.) o per a ús de la casa (tovalles, tovalloles, jocs de llit, etc.) que la dona aporta al matrimoni i que ha adquirit amb els seus diners o li ha estat regalada pels seus pares o altres persones de la seua família i que, sovint, ella mateixa ha cosit i ha brodat».

Per extensió, també s'anomena aixovar al conjunt de roba d'ús personal que porta la novícia quan ingressa en el convent i al conjunt de roba que la futura mare amanix per a ús del xiquet que ha de nàixer. Per a aquest darrer concepte s'usa normalment el diminutiu aixovaret, encara que també s'usa la paraula aixovar. L'aixovaret comprén únicament la robeta del futur nadó. No s'inclouen objectes que no siguen de roba, com ara el bressol, el cotxet, sonalls, joguets, aigua de colònia, sabó, etc.

Per als valencians, aquests són els únics significats que té la paraula aixovar. No en té cap altre.

En l'entrada ajuar del DRAE trobem que la primera accepció és:

«Conjunto de muebles, enseres y ropas de uso común en la casa.»

I la segona:

«Conjunto de muebles, alhajas y ropas que aporta la mujer al matrimonio.»

La primera accepció correspon al nostre de parament de casa. La segona correspon al nostre d'aixovar de núvia, però és més ample ja que inclou mobles i joies (i supose que altres objectes i valors, també). Segons Coromines, la segona accepció –més acostada al català i al portugués– seria el significat primitiu en castellà i, a partir del segle xvi, va nàixer el segon significat. Alguns diccionaris, com el de María Moliner i el de Manuel Seco, donen com a primera accepció la segona del DRAE i com a segona accepció la primera del DRAE.

Per tant, la paraula valenciana aixovar i la paraula castellana ajuar, encara que tenen moltes coses en comú i tenen el mateix origen etimològic, no són equivalents.

La definició d'aixovar funerari que dóna el DNV no és gens adequada a la idea d'aixovar que tenim els valencians. Eixa expressió –aixovar funerari– és, sense cap mena de dubte, un calc de l'expressió castellana ajuar funerario. Com hem vist, la paraula castellana ajuar, al contrari de l'aixovar valencià, s'usa per a denominar un conjunt de béns que inclouen objectes diversos entre els qual pot haver-hi, fins i tot, mobles. En castellà, ajuar funerario té sentit, però, per a nosaltres, l'expressió aixovar funerari no té gens de sentit. Per a expressar eixe concepte, l'italià s'usa corredo funerario, el portugués equipamento funerário, el francés dépot funéraire, trousseau funéraire i mobilier funéraire, l'occità mobiliari funerari, el romanés mobilier funerar, l'anglés grave goods o tomb equipment, l'holandés funerair meubilair i l'alemany Grabbeigaben. Les denominacions usades en occità, romanés i holandés són calcs de la francesa mobilier funéraire.

Considere que, en valencià, les denominacions adequades per a aquest concepte són equipament funerari o depòsit funerari.

L'arqueòleg barceloní Miquel Tarradell i Mateu –que va ser catedràtic de la Universitat de València– en la revista Fonaments. Prehistòria i món antic als Països Catalans –revista que ell dirigia– en l'escrit Sobre alguns termes d'arqueologia en català parla sobre Aixovar funerari? Dipòsit funerari?  Escriu Tarradell:

«En castellà s'ha generalitzat el terme ajuar per indicar les troballes d'objectes dins de tombes.

»Observem que en català, simplement per un mecanisme de calc, prou conegut, es tendeix a utilitzar, com a equivalent, “aixovar”.

»Cal advertir que l'ajuar castellà ja pot ser discutible si ens atenim a la definició corresponent del Diccionario de la Real Academia. I que, per altra banda, no deixa de ser un concepte poc precís arqueològicament, ja que entre els objectes que han estat trobats dins d'una tomba, si es tracta d'una excavació correcta, cal distingir entre els que duia la persona enterrada o incinerada, peces d'indumentària o joies (fíbules, botons, plaques de cinturó, anells, collarets, etc.) i les que foren dipositades a la sepultura en una acció ritual, com acostuma a passar amb les peces ceràmiques, amb les armes etc. Però deixem aquest matís, prou important, i que no caldria oblidar sempre que sigui possible, per centrar-nos en el terme “aixovar”.

»La definició del mot que trobem als diccionaris és molt lluny del sentit que li atribueixen els arqueòlegs: “Aportació de béns feta per un home, en contemplació de matrimoni, a la seva futura muller”, copiem del Diccionari de la llengua catalana de la Fundació Enciclopèdia Catalana, i el mateix concepte ens dóna el diccionari de P. Fabra.

»El terme, doncs, ni correspon a la funció que li és atribuïda, ni és un terme fàcil, del català parlat o escrit, normal i corrent. És evident que del sentit jurídic originari s'ha estès, com en castellà, al conjunt d'objectes de la casa. Però no té res a veure amb el món funerari.

»Proposaríem de substituir-lo pel terme que utilitzen els francesos: dépot funéraire. Si en lloc d'aixovar diem o escrivim “dipòsit funerari”, utilitzem un terme més propi i tothom l'entén (inclosos els lectors estrangers).»

Fins ací el que va escriure Miquel Tarradell.

El DIEC, en l'entrada dipòsit, arreplega la denominació que proposava Miquel Tarradell. En la primera edició la definix com a «objectes trobats dins les tombes, entre els quals cal distingir els que duia la persona enterrada o incinerada, les peces d'indumentària o joies (fíbules, botons, anells, etc.), i els que foren dipositats a la sepultura en una acció ritual (peces ceràmiques, armes, etc.)» –definició calcada pràcticament de la que proposava Tarradell– i en la segona com a «conjunt d'objectes dipositats dins les tombes, entre els quals cal distingir els que pertanyien al difunt i els que tenien una finalitat ritual». El DNV, en l'entrada dipòsit, no diu res en absolut d'aquesta qüestió.

Considere imprescindible que s'elimine del DNV el castellanisme aixovar funerari i es substituïsca per equipament funerari o depòsit funerari

 

 
4)
 
Publicat a VilaWeb dilluns 5 de maig del 2014
 
 
 
5)
 
Publicat a NÚVOL dissabte 3 de maig del 2014
 
 
6)
 
 
 
 
55 diputats del Parlament Europeu, de diferents estats i diferents partits, han presentat un manifest per protegir les minories nacionals i lingüístiques a la darrera sessió parlamentària abans les eleccions del 25 de maig, segons informacions de Nationalia.

El text demana a la Comissió Europea que es comprometi amb la resolució dels problèmes territorials “quan les solucions bilaterals i internes no siguin possibles”. Més enllà, el document demana “preservar la diversitat” i assenyala que totes les persones tenen el dret de triar la seva “identitat nacional” i que aquesta “decisió lliure” no es pot qüestionar.

El text recorda que 50 milions de persones de l'Unió Europea, és a dir el 8% de la població, fan part de minories nacionals. També diu que un de cada deu europeus parla una llengua minorizada, i té en compte que hi ha 30 milions ciutadans de la Unió que tenen com a llengua materna una llengua procedent de l'immigració.

Els signants del manifest demanen que es dissenyi una estratègia europea de protecció de les minories, que es creï un òrgan d'experts sobre minories nacionals i lingüístiques qu'assessori a les institucions europees, i lleis vinculants que protegeixin els drets d'aquests col·lectius. A més, recomana als estats que volgan formar part de la Unió Europea, que respectin les seves minories.

El document anomenat “Manifest d'Estrasburg”, l'han fet arribar a la Comissió Europea, al Consell Europeu, al Consell d'Europa, als estats membres i als estats candidats de formar part de la Unió. Entre els signants cal destacar el diputat ecosocialista cors François Alfonsi, el socialista hongarès Csaba Sándor Tabajdi, el català Ramon Tremosa (CiU) i els diputats bascos Inaki Irazabalbeitia (Aralar) i Izaskun Bilbao (EAJ-PNV).

Aquesta darrera s'ha referit al procés català. “Si la Unió Europea fa el paper de mediator en conflictes territorials fora de la Unió Europea, és completament absurd que no es comprometi a resoldre tensions com les que es viuen a Catalunya, quan no és possible resoldre-les a l'estat afectat”, ha declarat.

 

7)

https://www.youtube.com/watch?v=lkb5kcac-O0

10 raons per a escollir Bromera Text

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací