InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 189 (divendres 25/04/2014) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
SUMARI
 
1) Eugeni S. Reig - retoria
 
2) Eugeni S. Reig - riure's a barra catxa
 
3) Antoni Llull Martí - Els pidgins i criolls en els processos de colonització
 
4) Pere Ortís - Empobriment de la llengua catalana. Tot allò que li hem fet perdre i que cal restituir-li. Els mots. Lletra S.
 
5) Albert Pla Nualart - “A Montoro la desigualtat no li preocupa”
 
6) Joan-Lluís Lluís - Llengües d'Àfrica massa poc oficials
 
7) Francesc Viadel - Enric Sòria o passar la vida mentre llegim
 
8) Neus Nogué Serrano - ¿Què hi diu, aquí?
 
 
 
1)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

 

(Llibre inèdit)

retoria

1)

Càrrec o lloc de treball de poca faena i molt de profit.

A vore si tinc sorteta i ara que es jubila Rafel em donen a mi el seu càrrec. Allò és una retoria.

 

2)

Situació privilegiada, privilegi.

–¿Com pot viure el teu germà en eixa casa tan gran i tindre eixe cotxot que té? Això li costarà un dineral ¿no?

–No li costa res, li ho paga tot l'empresa.

–Fosca, quina retoria més bona que té el teu germanet.

He decidit emprar la grafia retoria, que reflectix la pronúncia popular del mot, perquè pense que el cas del doblet retoria/rectoria és idèntic al del doblet dotor/doctor. Considere que, en els dos casos, les grafies que corresponen a la pronúncia popular, sense c, és convenient usar-les per als significats populars dels vocables, mentres que les grafies etimològiques, amb c, s'han de reservar per als significats tradicionals.

La paraula retoria, en les dues accepcions definides, és d'ús habitual en valencià. Sempre s'ha usat molt i encara continua usant-se però, per desgràcia, actualment, la paraula castellana chollo tendix a substituir-la. És un empobriment lamentable i gratuït.

 

En valencià també es diu: 1) canongia, prebenda 2) privilegi
La llengua estàndard sol emprar: 1) canongia, prebenda, sinecura, vinya  2) privilegi
En castellà es diu: 1) canonjía, chollo, mina, prebenda, sinecura  2) bicoca, chollo, privilegio
 
 
 
2)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

(Llibre inèdit)

riure's a barra catxa

Riure d'una manera discreta, sense cap soroll i amb gestos molt subtils, bé perquè la persona que riu ho fa per motius íntims i està abstreta amb els seus pensaments, bé perquè vol dissimular el riure a fi que els altres no se n'adonen.

Sa mare la va mirar i, sense dir res, se'n va anar al carrer rient-se a barra catxa.

En la narració Home roig, gos pelut i pedra redona d'Enric Valor podem llegir:

Després en pegà un altre a la vora i el colgà. ¡Bona emplastrada de rebolls n'eixiria! (Tonet es reia a barra catxa.) Però ell ¡ben bé que havia complit i l'havia sembrat tot!

Aquesta expressió és d'us habitual en el parlar tradicional d'Alcoi però actualment, per desgràcia, cada volta s'usa més poc. El verb riure s'usa sempre com a pronominal.

 

En valencià també es diu: riatxar-se, riure per davall del bigot
La llengua estàndard sol emprar: riure per sota el nas
En castellà es diu: reírse por bajines (o por lo bajini)
 
Bibliografia
Valor i Vives, Enric; Home roig, gos pelut i pedra redona dins Obra literària completa (vol. II, Editorial Gorg, València, 1975, pàg. 262)
 
 
3)
 
Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 87)
 
Els pidgins i criolls en els processos de colonització
 
Antoni Llull Martí
 
Si llegireu l'article de la setmana passada ja sabeu poc més o menys que és un pidgin i la seva importància en les relacions comercials, però similars sistemes de comunicació oral molt simplificats serviren sobretot en els segles XVIII i XIX per a desenvolupar les colònies, mitjançant la mà d'obra indígena i la d'esclaus importats. Quan dins aqueixa massa treballadora s'hi parlaven diverses llengües, el pidgin que aviat s'hi desenvolupava no tan sols servia als amos per a donar ordres i als subordinats, per entendre-les, sinó que entre aquests, quan provenien de llocs distints, el pidgin era l'únic mitjà de comunicació de què disposaven. D'altra banda, els colonitzadors no tenien cap intenció de facilitar-los l'aprenentatge de la llengua normal, puix que consideraven que el pidgin ja els bastava per a allò que d'ells volien, i que com més ignorants fossin més bo de fer seria manejar-los.
 
Tots hem vist a pel·lícules o novel·les d'aventures alguna mostra de pidgin, o d'imitació de pidgin, quan exploradors o navegants arribaven a un lloc on ja s'hi havia establert prèviament alguna mena de relació, i s'adreçaven als indígenes amb frases com «jo voler passar riu, tu ajudar i jo donar tu collar»; «tu donar jo cocos, jo donar tu ganivet»; «jo no content, jo voler més», etc.
 
A les colònies es donava el cas de parlants de distintes llengües, que formaven parella i entre ells s'entenien en pidgin, i que quan tenien fills, l'única forma de parlar que els ensenyaven era aqueixa rudimentària forma de llenguatge. Però si la població esdevenia estable i prou nombrosa, es produïa una evolució del pidgin: els seus parlants inventaven nous vocables o els adquirien
de la llengua dels colonitzadors, ideaven artificis per determinar amb més precisió allò que volien dir i, amb el temps, el pidgin es transformava en una llengua en la qual es podia expressar qualsevol idea o pensament. A les llengües originades d'aquesta manera, els lingüistes els donen el nom de criolls o llengües criolles. A Amèrica n'hi ha moltes, basades en l'espanyol, el portuguès, l'anglès o altres idiomes. Durant molts d'anys els lingüistes sentiren una certa repugnància envers l'estudi d'aqueixes formes de parlar, però avui en dia n'hi ha molts que les consideren molt útils per a comprendre l'evolució del llenguatge, la més característica de les facultats humanes.
 

 4)

Empobriment de la llengua catalana.
Tot allò que li hem fet perdre i que cal restituir-li.

Pere Ortís

Els mots.

Lletra S.
 

“Sangrar”. Sagnar. Sortir sang. Sagnar un malalt. Sagnar per una ferida. Es féu un tall i li'n sortia un galet de sang.

     “Solo”, *sol” (adverbi). Sol només és adjectiu. Sols. Tan sols. Solament. Només. De Pàtria tan sols n'hi ha una, la catalana. No podem dir *sol” hi ha un nen; cal dir tan sols hi ha un nen. *Solzament” no existeix en català.

     “Soso”. Fat, fada. Insípid. Insuls. Aquesta escudella és fada per falta de sal. Una persona: Sonso. Fava. Favota. Somera. Pàmfil, pàmfila.  Aquesta paia és molt fava. Quina somera, també!

 

5)
 
Publicat en el diari ARA dissabte 5 d'abril del 2014

No, no sembla que li preocupi gaire. Ni a Montoro ni al PP. Però el que ens preocupa als lingüistes d'una frase com aquesta és si Montoro (o qui sigui) hi fa d'objecte directe (OD) o d'objecte indirecte (OI): si hem de dir el preocupa o bé li preocupa.

És un d'aquells casos en els quals la intuïció de molts parlants contradiu la normativa. Som molts els que diríem li preocupa, però els diccionaris només admeten un preocupar transitiu i ens obliguen a dir i escriure el preocupa.

El fenomen no es limita al verb preocupar i l'han explicat molt bé els lingüistes Teresa Cabré Monné i Jaume Mateu. En verbs del tipus pre ocupar, molestar o sorprendre, el preocupat, molest o sorprès, segons la normativa, és sempre l'OD: “El preocupa”, “El molesta” o “El sorprèn”. Però sovint diem i sentim “Li preocupa”, “Li sorprèn” o “Li molesta”.

Cabré i Mateu expliquen que aquests verbs poden ser causatius -causen un canvi d'estat psicològic- o estatius -descriuen un estat psicològic-. Són causatius a “El que li vas dir la va preocupar / molestar / sorprendre” i estatius a “Li preocupa / molesta / sorprèn que fumis”.

Com queda clar als exemples, si són causatius, el que experimenta un canvi d'estat psicològic n'és l'OD. I, si són estatius, el que manté un cert estat psicològic n'és l'OI.

Si la norma fos sensible a aquest interessant matís i al canvi de règim verbal que se'n desprèn, es limitaria a fer un pas que ja ha fet en casos similars. És el pas que fa el DIEC2 respecte al DIEC1 quan admet que interessar pugui ser intransitiu.

Al DIEC1, a algú un tema només el podia interessar. En canvi, el DIEC2 també deixa que li interessi. És, però, un pas petit, ja que acceptant tots dos usos nega que depenguin del caràcter causatiu o estatiu del verb, tot i que sembla clar que diem “Vaig ser jo qui el va interessar en el tema” però “És un tema no li ha interessat mai”.

 
6)
 
Publicat en EL PUNT AVUI diumenge 30 de març del 2014
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/728525-llenguees-dafrica-massa-poc-oficials.html?cca=1

Llengües d'Àfrica massa poc oficials

Joan-Lluís Lluís

 
I mig de la trista col·lecció de presidents electes però dictadors de fet, o viceversa, un dels menys coneguts a escala internacional és Yahya Jammeh, president de la república de Gàmbia. De caràcter estrafolari i mitòman patològic (afirma poder curar l'asma, la hipertensió i la sida amb herbes remeieres), va anunciar fa uns dies que havia decidit abolir l'oficialitat de la llengua anglesa al seu país. Més enllà del fet que es tracta possiblement d'una improvisació sense solta d'un president conegut per les seves excentricitats innocents o mortíferes, aquest anunci és, en si, interessant. Gàmbia, país petit d'un milió i mig d'habitants a l'oest d'Àfrica, és una antiga possessió britànica que va conservar l'oficialitat de la llengua colonial perquè les seves elits s'havien format en aquesta llengua i perquè encara perdura la idea entre molts africans que les llengües africanes no són aptes a servir de llengües d'estat i de comunicació modernes. Es tracta, aquí, és clar, d'autoodi inoculat en part pel colonialisme.

A Gàmbia, segons ethnologue.com (un dels llocs web més precisos sobre la repartició i la salut de les llengües del món), tan sols un miler de persones té l'anglès com a llengua materna. Això significa que si bé deu haver-hi un segon cercle de gambians que domina l'anglès, la gran majoria de la població deu considerar aquesta llengua com a estrangera. Llengua de poder però llengua llunyana. En aquest context, substituir l'anglès com a llengua oficial no sembla, en si, forassenyat. Així, per exemple, un columnista de Le Pays, diari de Burkina Faso, trobava virtuts a la decisió presidencial, argumentant amb raó que “tenir com a llengua oficial una llengua local presenta avantatges incontestables en el procés d'adquisició i d'apropiació dels coneixements”. A més, si bé Àfrica aplega la meitat de les llengües parlades al món, en canvi molt pocs països d'aquest continent disposen d'una llengua pròpia com a llengua oficial. En alguns països, la Constitució reconeix a l'encop una llengua oficial (anglès o francès, essencialment) i llengües nacionals (un estatus sovint sense repercussions pràctiques). Seria pura justícia que més llengües africanes accedissin al rang de llengua oficial però en gairebé tots els països això representa un problema concret: quina llengua triar?

En definitiva l'ús oficial d'una llengua colonial té també un paradoxal aspecte pacificador en la pugna interna que pot haver-hi entre diverses llengües del mateix país, representades o no per ètnies diferents. L'anglès, a Gàmbia, pot semblar més neutral que una llengua autòctona que, si fos oficial, podria ser acusada d'imposar-se a les altres. A Gàmbia la llengua més parlada és el mandinga (mig milió de parlants), seguit pel pulaar (tres-cents mil), el wolof (dos-cents mil) i nou llengües més. El mandinga convindria perfectament del punt de vista acadèmic però els parlants d'altres llengües podrien refusar una preeminència que viurien com a injusta. Sense oblidar que Yahya Jammeh, originari de l'ètnia diola, podria voler imposar la seva llengua materna.

A Àfrica, avui, el país més avançat en termes de justícia lingüística és Sud-àfrica, ja que a costat de les llengües colonials –anglès i afrikaans– nou llengües autòctones hi són oficials. Sud-àfrica és certament un exemple que podria inspirar el president de Gàmbia, i gairebé tots els països del món. Ara bé, el nombre total de llengües parlades a Sud-àfrica supera les trenta i, per tant, un nombre important d'entre elles romanen excloses de la respectabilitat oficial. Encara no ho teniu resolt, doncs, amics sud-africans.

 

7)
 
Article de Francesc Viadel publicat a La Veu del País Valencià dimecres 2 d'abril de 2014
Publicat en el blog de Francesc Viadel dijous 3 d'abril del 2014
 
Enric Sòria o passar la vida mentre llegim
 
Francesc Viadel
 
8)
 
Publicat en el blog en altres paraules dijous 6 de febrer del 2014
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net
 
Si voleu donar-vos de baixa d'aquest butlletí, comuniqueu-ho enviat un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net