InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.300 membres]
 
Butlletí número 980 (dijous 10/04/2014) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
Podeu donar d'alta en InfoMigjorn les adreces que considereu oportunes ací
Podeu donar-vos de baixa en InfoMigjorn ací
 
 

Els subscriptors d'InfoMigjorn Cap de Setmana rebreu dissabte que ve, 12 d'abril, el treball d'Eugeni S. Reig

Comentaris al Diccionari normatiu valencià (IV)

 
 
SUMARI
 
1) 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú
 
2) Gabriel Bibiloni - Destruir el que s'havia construït
 
3) J. Leonardo Giménez - Lèxic necessari i comunicatiu
 
4) David Paloma - Cartes que enganxen
 
 
6) Jesús Puig - Llengua i cançó
 
7) Magí Camps - Digueu-li 'carallot'
 
8) Bernat Puigtobella - Pau Vidal contra l'insult insuls
 
9) Presentació d'El valencià de la Valldigna a Gandia
 
10) Demà en InfoMigjorn Cap de Setmana
 
 
 
1)
 
Publicat en el llibre 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú (CCG edicions, Girona, 2011, pàg. 130).
 
 

441. Cada vegada hi ha més gent que aprèn a parlar català i que l'incorpora com a llengua per a usos socials i familiars.

 

Natxo Sorolla,

Xarxa Cruscat  (Coneixements, Representacions i Usos del Català de l'Institut d'Estudis Catalans)

 

 

2)

 

Article publicat en el núm. 1552 (11 de març de 2014) de la revista El Temps

Destruir el que s'havia construït

Gabriel Bibiloni

Una de les empreses més notables que ha abordat aquest país és l'edificació de la llengua catalana estàndard moderna; una acció iniciada al començament del segle XX i conduïda pel lingüista excepcional Pompeu Fabra. Aquest procés tenia per objectiu la construcció d'una llengua nacional, concebuda en tres grans dimensions: una llengua geogràficament unificada, com els estàndards moderns, elaborada per a una alta funcionalitat i decididament genuïna. Era un projecte altament ambiciós, creatiu, transformador, que, en la mesura justa, trencava amb la llengua real i bastia un català diferent del que ens havien donat uns quants segles de fragmentació i de subordinació a una llengua forana. Era un projecte progressiu que pretenia avançar així com el país aniria conquerint espais de normalitat lingüística i instruments per a anar materialitzant el pla. Esmentem només a tall d'exemple el desig de Fabra de recuperar el so labiodental de la ‘v', «en el moment que disposem de l'escola», segons deia el Mestre. Fa dècades que disposam de l'escola —de forma més o menys completa en el Principat— i la recuperació de la v labiodental és una idea lamentablement oblidada. Aquella progressivitat feia d'un projecte fortament ambiciós un projecte assumible. I avui el seu triomf parcial és una realitat: avui tothom veu com un fet de valor inqüestionable l'ús generalitzat de paraules que a l'inici del procés eren fantasia o utopia (‘bústia', ‘entrepà', ‘greuge', ‘menys', ‘vaixell', etc.) o la depuració —veritablement molt parcial encara— de la sintaxi i de la fraseologia. L'acció era teòricament continuable i Fabra ens havia exhortat a continuar-la sense por i fins allà on fos necessari.

Per sort, l'obra de construcció de la llengua nacional, concebuda d'aquesta manera, va tenir suports decisius a fora del Principat. A les Illes Balears, Francesc de Borja Moll promogué la conducció de la llengua pels camins traçats per Fabra, encara que el preu fos un cert distanciament del col·loquial local, fet amb un esperit de renúncia i sacrifici que cal valorar adequadament. Al País Valencià va ser decisiva l'obra de Carles Salvador, Manuel Sanchis Guarner i Enric Valor. Aquests il·lustres gramàtics adaptaren l'obra de Fabra a la varietat valenciana sense trair ni conculcar els principis fabrians esmentats al principi. El model de llengua que dissenyaren és el català formal escrit fins ara al País Valencià per la societat culta i veritablement lleial a la llengua del país. Un model que, posat en ple funcionament, té la potencialitat de garantir una situació qualificable de normalitat lingüística.

La revisió del camí fet començà a l'inici de la dècada de 1980, en el moment en què entraven en joc els grans mitjans de comunicació de masses en català. I els agents principals de la reacció foren precisament els components d'una escola de lingüistes del Principat que passaren a controlar aquells mitjans, pràcticament tots, amb alguna feliç excepció. La línia històrica d'elaboració de la llengua fou substituïda per la idea de ‘llengua real', pel retorn a l'hispanisme i al col·loquialisme local i per l'extirpació de bona part d'un cabal lingüístic enriquidor de la llengua, vehiculat amb esforç, que era declarat ‘non gratus'. És a dir, tot el contrari del que havia estat la línia conductora de l'estandardització del català modern.

Al País Valencià les ‘noves idees', defensades en nom del pragmatisme, han estat assumides bàsicament per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, només que en un grau més intens i exacerbat —i doncs més problemàtic— que al Principat. El ‘Diccionari normatiu valencià' és la culminació d'aquesta tendència en la trajectòria de la institució, que ja s'havia observat clarament de feia temps. En aquesta mateixa revista Francesc Esteve en fa una anàlisi acurada i detallada que m'excusa d'aportar més exemples.

L'acadèmia valenciana, que —tot i la anormalitat que representa l'existència de dues acadèmies per a una comunitat lingüística de deu milions de parlants— conjunturalment pot ser un instrument eficient contra el secessionisme lingüístic, s'ha perdut, segons el nostre modest parer, en la tasca que li han encomanat de dirigir la norma de la llengua. El diccionari dóna via lliure a un nombre considerable d'hispanismes totalment innecessaris —algun, insòlit— i a un altre nombre exagerat de variants redundants que el consens general avui considera dialectalismes que han d'estar fora de la llengua referencial. És un element que afavorirà la desorientació, la conflictivitat i la fragmentació de la llengua. A certs polítics aquestes tres coses ja els van bé, però als qui volem la plena normalització del català no. 

Gabriel Bibiloni
Lingüista, professor de la Universitat de les Illes Balears

 

3)

 
Article publicat en el Levante-EMV divendres 21 de març del 2014
 
Lèxic necessari i comunicatiu
 
J. Leonardo Giménez
 
Els vocables “aixina” “decepcionar”, “desaigüe”, “despedir”, “disfrutar”, “enterar-se”, “gasto”, “mentira”, “nóvio”, “nóvia”, han sigut inclosos en el Diccionari normatiu valencià (DNV). Són vàlids normativament, amb les marques de registre corresponents, per decisió de la institució normativa valenciana, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), per necessitat comunicativa i per estar perfectament integrats en la parla valenciana i de la resta del domini lingüístic des de fa moltes dècades (alguns des de segles). Un dels primers lingüistes valencians que va vore la necessitat de despenalitzar el seu ús en els mitjans de comunicació va ser Toni Mollà, que en el seu llibre, La llengua dels mitjans de comunicació (Ed. Bromera, 1990), els incloïa juntament amb una llarga llista de paraules no acceptades normativament pels reculls de “referència” ni pel model noucentiste i artificiós, dominant aleshores. Molts dels mots d'aquella innovació eren avalats pels lingüistes anomenats light de Barcelona i inclosos en el Llibre d'Estil del Diari de Barcelona. La major part de la proposta lèxica que feia Mollà, coincident amb altres lingüistes, s'ha vist reflectida en els diccionaris des de fa temps. I ara també els vocables citats al principi, en el DNV. També proposava la despenalització de “barco”, terme emblemàtic, que els puristes es negaven a admetre. I s'hi neguen, perquè no l'arreplega el DIEC2 ni el model llibresc. El diccionari de l'AVL sí que l'inclou, com s'esperava. La locució “de repent”, també recollida nornativament ara, ja la proposava el referit lingüiste. No obstant, hi ha algunes paraules que l'AVL no ha inclòs en el DNV, que Toni Mollà considerava “ben vàlides” i “legitimades per l'ús i utilitzades per significats lingüistes i/o mitjans de comunicació” com “enxufar” i “mansana” (‘illa de cases'). Confiem que l'AVL rectifique i accepte eixos vocables que Mollà considerava legítims. Però a pesar d'eixes significatives coincidències, Mollà, per desqualificar el DNV, tatxa l'AVL de ser “bàsicament, d'analfabets”. Fortíssim!!! Toni Mollà era (i és) un lingüiste solventíssim. Una autoritat lingüística per a mi. Però és també una persona encantada d'haver-se conegut. Mai aniria a un soterrar si no és ell el mort. Ni a un bateig si no és la criatura. Això explicaria (que no justificaria) eixa bipolaritat. Però d'ell ens quedarem, entre altres, amb la proposta lèxica de La llengua dels mitjans de comunicació, que el DNV pràcticament consagra en les seues pàgines.

 

4)
 
Publicat en el suplement de cultura del diari EL PUNT AVUI divendres 28 de març del 2014
 

Cartes que enganxen

 

David Paloma

 

Se n'han escrit moltes, de cartes, amb destinataris prou variats. Potser les més famoses són les que s'adrecen a un amic (com les de Paul Auster i J. M. Coetzee: Ara i aquí) i també les deu que va escriure Rainer M. Rilke a un jove poeta, Franz X. Kappus, que era cadet d'una escola militar. Els filòlegs també tenim des de fa poc una carta insigne: l'escriu el catedràtic Josep Murgades “a un (hipotètic) filòleg més incipient que no insipient” (Els Marges, núm. 100).
 
“Jove, fer requesta en pro de la filologia no és ben bé el mateix que proferir una crida com la de Shackleton”. Busco l'anunci que l'explorador irlandès va publicar el 1914 per reclutar tripulants per anar a l'Antàrtida. Deia: «Es busquen homes per a un viatge perillós. Sou baix. Fred extrem. Llargs mesos de foscor completa. Perill constant. No és segur tornar-ne amb vida. Honor i reconeixement en cas d'èxit.» El professor explica que, en la filologia, si bé els riscos a córrer no hi són tan greus, els guanys a obtenir-hi tampoc no són tan èpics. Aleshores m'imposo dues tasques.
 
Primera: assaborir la carta, abocant-me a la retòrica d'orfebreria del gran reusenc, plena d'observacions sapients, de paral·lelismes enginyosos, de citacions matisades. Què és la filologia? La disciplina de comprendre, d'explicar i de restablir la tradició literària i, més enllà, qualsevol tradició escrita en general. I qui és filòleg? El professional de la lectura.
Segona tasca: emprendre l'aventura, malgrat els riscos. De seguida t'adones que el fred extrem, la foscor completa, el perill constant… s'enganxen al mateix mascaró de proa de la nau. Tal com diu Lluís Payrató (De professió, lingüista), els estudis lingüístics són un dels camps científics que, paradoxalment, presenten una terminologia més confusa, donat l'objecte d'anàlisi i la precisió lèxica esperable. Un camp perillós, doncs.
Potser un dia caldrà també escriure una carta a un jove gramàtic, aspirant a l'estudi del funcionament de la llengua, i una altra a un jove lingüista, corprès pels encants sincrònics i diacrònics de tota llengua.
 
Destacat
 
Josep Murgades recomana a l'aspirant a filòleg que sàpiga llengües estrangeres. “No menyspreïs les que et són més pròximes, començant per aquelles que la història ha convertit en botxins seculars de la teva”.
 

 5)

 
Publicat en el diari ARA dilluns 31 de març del 2014
 
 
David Miró
 
Un dels efectes col·laterals de l'explosió de les xarxes socials és l'augment exponencial de la producció escrita mundial, de manera que gràcies al miracle de Twitter, Facebook i WhatsApp els aficionats a la psicoescriptura tenim una nova manera d'aproximar-nos als personatges públics. Sempre he cregut que l'escriptura és el reflex de l'ànima, perquè ens dóna múltiples pistes sobre la manera de pensar, que vol dir de ser, de l'autor del text. Si algú escriu enrevessat, amb frases llargues i una gran quantitat de subordinades, és perquè ell mateix és recargolat i complicat, i tendeix a veure les coses pel costat més insospitat. Si algú fa servir moltes metàfores i frases fetes és un esperit eminentment pràctic i té un cervell que funciona per analogia. Per contra, aquell que escriu fàcil i transparent, aquell que té la capacitat de veure-hi clar on altres hi veuen fosc, és perquè té el cap ben moblat i tot ho passa pel sedàs del raciocini.

Però més enllà de l'anàlisi estilística, la prova definitiva, allò que delata de veritat, són les faltes d'ortografia. Hi ha personatges públics, alguns amb altes responsabilitats de govern o a l'empresa privada, amb un perfil de patriota granític, que fan unes faltes que fan esgarrifar. I les fan, a més, sense avergonyir-se'n, davant de tothom. És una cosa que em deixa perplex i que em porta a la següent reflexió. Com puc confiar en algú que no és capaç d'aprendre's un senzill codi ortogràfic? Com he de dipositar algun crèdit en algú que no es pren seriosament la pròpia llengua? Farien el mateix a Anglaterra o a França? És més, tindrien la mateixa descurança en castellà?

Des d'aquest article vull fer una crida per començar a penalitzar socialment les faltes d'ortografia i a escarnir aquells que no tenen cap excusa per fer-ne. I recordant les figures de Joan Solà i Joan Fuster, diria que, per alliberar un país, el primer pas és escriure bé.

 

6)
 
Publicat en el diari Levante-EMV dimarts 2 d'abril del 2014
 
 
Jesús Puig
 
Recorden l'intent de boicot del GAV a Pep Gimeno, Botifarra? Sí, clar que ho recorden. Recorden la xiulada a Raimon per cantar en la seua llengua al concert homenatge a Miguel Ángel Blanco? Segur que sí, perquè això fa quatre dies com qui diu. Recorden quan Joan Manuel Serrat volgué cantar en català a Eurovisió i TVE s´hi va negar? Potser nasqueren després de 1968 i no ho han viscut, però segur que n´han sentit parlar. Puix ara li ha tocat el torn a Shakira, a la que posen a caldo en Twitter per incloure en un nou disc la versió en català de Boig per tu. De Serrat a Shakira ha passat quasi mig segle, i en aquest país encara hi ha estranyes criatures vinculades als simis que no evolucionen a homo sapiens.

Sí, ja ho sé, no he citat el cas del Circuit de Rock que en 1998 organitzà l´IVAJ dirigit aleshores per Unió Valenciana (se´n recorden?, d'UV, dic), al qual es presentà un grup local amb dues versions d´una mateixa música; en valencià normatiu amb el nom habitual del grup „Els Munlogs„, que fou eliminada; i una altra en anglès amb pseudònim „The Beanies„ que va passar a la fase final. I podria citar més casos, sí, però és que, si m´hi pose, el llistat serà tan exhaustiu que l´article semblarà el tiquet de la compra d´una gran superfície, amb IVA inclòs. I tampoc és això, carai.

Val a dir, doncs, que si cantes en anglès, francès, italià i si cal swahili o quítxua, no passa res. Et valoren pel que fas. Però si cantes en valencià-català et plouen insults i diatribes ad nauseam. I més hui, en què les xarxes socials han esdevingut amfiteatre dels exabruptes. Com els que ha patit Shakira que, com a prova d´amor al seu estimat „el futbolista Gerard Piqué„, ha cantat en la llengua d´aquest i li han dit des d´«imbècil» a «subnormal». I això per no repetir ací insults tan indicibles que sols podria reproduir en codi Morse. En fi, un merder de fòbies i prejudicis que no hi ha marca Espanya que ho netege. O seria més adequat dir que això és també marca Espanya?
 
7)
 
Publicat en LA VANGUARDIA dilluns 17 de març del 2014
 
Digueu-li 'carallot'
 
Magí Camps

Pau Vidal publica '100 insults imprescindibles', perquè l'improperi també cal dir-lo amb correcció

 

A l'hora d'insultar, tot el que hi ha entre la cintura i les extremitats inferiors pren un gran protagonisme. És a dir, la sortida d'humors i les parts pudendes (altrament dit: el sexe), amb totes les seves variants i conseqüències, intervenen en la creació i formació de paraules per insultar. Veiem-ne alguns exemples: cagacalces, cagadubtes, cagaelàstics, cap de fava, torracollons, culcagat, escalfabraguetes, llepaculs, malparit, pixapins, titafreda i, també, cagabandúrries (no cagamandúrries, que tot i que és freqüent, és una distorsió fonètica de l'instrument, la bandúrria). Estan extrets del llibre 100 insults imprescindibles, de Pau Vidal (Cossetània). El subtítol ho deixa ben clar: "Dels cretins, tòtiles i poca-soltes a les putes i la seva descendència".

L'autor ja va cridar l'atenció sobre un centenar de paraules que podien desaparèixer al llibre En perill d'extinció, i ara ha dedicat els esforços a fixar, descriure i exemplificar una bona colla d'insults catalans -vora tres-cents- tot i que estan classificats en cent entrades. Vidal avisa que no s'ha de confondre l'insult amb el terme merament despectiu. El primer "s'ha de poder proferir en veu alta i directament a la persona interessada". El segon és descriptiu, com ara nyeu-nyeu o arracada. I encara hi ha el renec, mecàsum, que tampoc no és un insult, i en aquest cas és la religió la que acostuma a sortir-ne mal parada.

Calia estudiar i sistematitzar l'insult en català? No n'hi ha prou amb l'espontaneïtat del parlant? Doncs no, es veu que no. Pel que fa a l'argot, com ja s'ha dit en aquesta secció en ocasions anteriors, el català està excessivament influït pel castellà. Els catalanoparlants renuncien inconscientment a expressions genuïnes i en fan servir de l'altra llengua. Les primeres, a voltes, els sonen massa tronades o, fins i tot, pagesívoles; les agafades del castellà, en canvi, els semblen perfectament adequades per la seva força i expressivitat.

Diu Vidal que "nou de cada deu lingüistes estan d'acord que la idiosincràsia castissa del gilipollas es correspon exactament a la del carallot". I afegeix: "A l'hora de la veritat, què fa el poble català? Que poder sentiu gaires tanoques o capsigranys per aquestes teles i ràdios de Déu? No, el que sentim d'uns anys ençà són gilipollas a tort i a dret. Perquè som tan ídems que fins i tot l'improperi del veí ens sembla més improperi". La proposta de l'autor, doncs, és que aprenguem a insultar "com Déu mana".

En això, com en tot, només cal la voluntat del parlant. La correcció lingüística, doncs, també ha d'abastar l'insult.
 
8)
 
Publicat en la revista digital NÚVOL dimarts 1 d'abril del 2014

Pau Vidal contra l'insult insuls

Bernat Puigtobella
 
9)
 
 
Presentació d'El valencià de la Valldigna a Gandia
 
 
El divendres 11 d'abril, a les 20.00h, el filòleg Joan Giner presentarà el seu llibre El valencià de la Valldigna a la Fundació Casal Jaume I de la Safor-Valldigna.
 
Aquest és el primer estudi complet del valencià que es parla a la Safor, circumscrit als pobles del nord de la comarca. En la presentació, l'autor mostrarà amb diversos mapes les diferències lingüístiques entre els pobles de la Valldigna i contrastarà aquestes característiques amb les de la resta de la Safor. A partir de la distribució local de paraules com pebre/pebrera, mal/malalt o cacau/cacaua s'aniran mostrant quins factors han influït en la configuració del valencià col·loquial actual de la Valldigna i la Safor.
 
El llibre, a més de fer una extensa arreplega de paraules tradicionals de la comarca i una descripció dels aspectes fonètics i morfològics més destacats, analitza també la llengua d'escriptors de Tavernes, Simat, Benifairó i Barx i inclou un apèndix amb mapes que faciliten la comprensió de l'obra a tots aquells que no tinguen coneixements de filologia.
 
Enllaços externs:
·         Pàgina de Publicacions de la Universitat de València, coeditora del llibre: http://puv.uv.es/product_info.php?cPath=21_24_1529_11952&products_id=24841
·         Ressenya a la pàgina de crítiques Llibres per llegir: http://www.llibresperllegir.cat/llibres/el-valencia-de-la-valldigna
·         Ressenya de la presentació del llibre al monestir de Simat: http://lacotorradelavall.blogspot.com.es/2013/03/joan-giner-presenta-el-llibre-els.html
·         Ressenya publicada a la revista Serra d'Or: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=618321704875732&l=8a8c72ddd1
·         Ressenya publicada a la revista El Temps: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=583536798354223&l=0a05b7cda7
 
 
10)
Demà en InfoMigjorn Cap de Setmana
Sumari
 
1) Eugeni S. Reig - regal
 
2) Eugeni S. Reig - relaix
 
3) Antoni Llull Martí - Sols que m'entenguis
 
4) Pere Ortís - Empobriment de la llengua catalana. Tot allò que li hem fet perdre i que cal restituir-li. Els mots. Lletra Q.
 
5) Albert Pla Nualart - “Tingues cura de tu mateix!”
 
6) Pere Ortís - Interès nacional de la llengua
 
7) Lluís Marquet - Vertigen i llatinismes anàlegs en -gen
 
8) Neus Nogué Serrano - Non plus ultra
 
 
Si voleu rebre cada divendres el butlletí InfoMigjorn Cap de Setmana heu de manifestar-ho explícitament en un missatge electrònic que heu d'enviar a l'adreça infomigjorn@telefonica.net en el qual heu de fer constar el vostre nom i cognoms i l'adreça electrònica on voleu rebre'l.
 
Els nous subscriptors podreu llegir en la web tots els butlletins d'InfoMigjorn i d'InfoMigjorn Cap de Setmana que s'han publicat fins ara.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací