InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 184 (divendres 21/03/2014) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
SUMARI
 
1) Eugeni S. Reig - ¡què!
 
2) Eugeni S. Reig - quedar-se enganxat
 
3) Antoni Llull Martí - De sons i tons
 
4) Pere Ortís - Empobriment de la llengua catalana. Tot allò que li hem fet perdre i que cal restituir-li. Els mots. Lletra N.
 
5) Albert Pla Nualart - Una escola, una llengua, un país
 
6)  Albert Pla Nualart - La temuda pregunta del ‘tirachinas'
 
7) Antoni Puigverd - Llengües
 
8) David Paloma - De nou en nou
 
 
 
1)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

 

(Llibre inèdit)

¡què!

Interjecció que s'usa per a expressar incredulitat sobre allò que s'acaba de dir o també per a negar-ho, per a desmentir-ho d'una manera vehement.

–Creia que vindria a disculpar-se.

–¡Què! Eixe no es disculpa ni encara que el maten. No el coneixes tu bé.

Aquesta exclamació l'usa l'escriptor i gramàtic Enric Valor i Vives en la seua obra literària. En la novel·la L'ambició d'Aleix trobem:

–Però deu haver passat una vida trista –vaig objectar.

–Què! Ja ho veu: si semble jo més alegre que vostè! Vostè està sempre pensarós i cavil·lejant. Vostè pensa massa, pateix massa de tot.

I en la novel·la Temps de batuda també d'Enric Valor, podem llegir:

–Però va amb l'escopeta amb el ramat?

–Què! Ell en té prou amb la fona. Es fa unes fones curtes d'espart picat, i pedra que tira és una bala. Un arma que fa por, la veritat. Si hi ha un conill a trenta passes, compte'l a casa. Mata de tot, perquè la cacera no fuig del ramat, s'hi confia.

I també enTemps de batuda, més avant:

–Quin odi! –vaig dir jo esfereït–. Tant, tant?... I això quedarà en el misteri, no?

–Què! No ho crega. Era a la matinada, però a vegades hi ha molts ulls que no veiem. Hi ha qui ho va veure tot.

I en la mateixa novel·la, una miqueta més avant:

–Ja els atrapa a la correguda? –vaig preguntar després del “bon dia” tradicional.

–Què! No fa més que jugar, pero així s'afeccionen.

L'exclamació ¡què!, pronunciada amb una e ben oberta, és d'ús habitual en la comarca del Baix Vinalopó. Joan Carles Martí i Casanova, bon coneixedor del parlar tradicional d'Elx, m'assegura que allí no es diu d'altra manera i que ell va tardar molts anys a saber que hi ha la forma equivalent ¡ca!, que és la majoritàriament usada.

La interjecció ¡ca! és una reducció de l'expressió exclamativa ¡què ha de ser! pronunciada ['kadeser]. La forma ¡què!, pronunciada amb e oberta, s'explicaria per un tancament de la a de ¡ca!, encara que també podria ser el pronom què de l'expressió ¡què ha de ser! Açò darrer resulta una mica més difícil de creure perquè tots els valencians, excepte els del Maestrat, pronunciem el pronom què amb e tancada i la interjecció ¡què!, amb e doble oberta, és pròpia de la zona valencianoparlant més meridional.

Si Enric Valor usava repetidament la interjecció ¡què! en la seua prosa literària és molt probable que ho fera perquè coneixia l'exclamació del parlar de la seua Castalla natal. Com Castalla es troba en la zona de transició del valencià nord-meridional al sud-meridional, el fet que la interjecció ¡què! s'use tant a Castalla com a Elx em va fer pensar que molt probablement és (o ha sigut) d'ús generalitzat en tota la zona valencianoparlant al sud de la línia Biar-Busot. Li vaig preguntar al professor Brauli Montoya Abat si coneixia l'exclamació de la seua Novelda natal i em va dir que sí. Del 12 al 14 d'octubre del 2007 vaig preguntar a tres persones de diferents poblacions de la zona –Maria Jesús Navarro Garcia, del Fondó de les Neus, Joan Serrano Vidal, de Monòver i Josep Tendero López, del Pinós– si coneixien la interjecció ¡què!, amb e doble oberta, i si sabien si era viva actualment en la seua població i tots tres em varen assegurar categòricament que sí. A més, Maria Jesús Navarro em va informar que també s'usava habitualment a l'Alguenya i a Crevillent. El professor Antoni Mas Miralles, en un missatge privat de data 19 d'octubre del 2007, em va confirmar que l'expressió s'usa també a Santa Pola. Encara que seria convenient que es fera un estudi més exhaustiu de la qüestió, considere que amb les dades que aporte n'hi ha prou per a poder afirmar que la interjecció ¡què!, pronunciada amb e oberta, s'usa (o s'ha usat) en tota la zona valencianoparlant al sud de la línia Biar-Busot.

Encara que ¡què! siga una variant formal de ¡ca!, si s'usa habitualment en una àmplia zona del sud valencià i, a més, apareix repetidament en l'obra literària d'Enric Valor, resulta sorprenent que no l'haja arreplegada mai cap diccionari. Sorprenent i injust.

 

En valencià també es diu: ¡ca!
La llengua estàndard sol emprar: ¡ca!, ¡què va!
En castellà es diu: ¡ca!, ¡que va!, ¡quia!
 
NOTA 1:
- Valor i Vives, Enric L'ambició d'Aleix (Tàndem Edicions, València, 2000, 3a edició redactada de nou per l'autor el 8 de gener de 1994, pàg. 41)
- Valor i Vives, Enric Temps de batuda (Tàndem Edicions, València, 1991, pàgs. 133, 295 i 328)
 
NOTA 2: Done les gràcies a Joan-Carles Martí i Casanova, Antoni Mas Miralles, Brauli Montoya Abat, Maria-Jesús Navarro Garcia, Joan Serrano Vidal i Josep Tendero López per la seua ajuda.
 
2)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

(Llibre inèdit)

quedar-se enganxat

Quedar-se immobilitzat per un dolor molt fort que apareix de manera sobtada com a conseqüència d'un lumbago o d'una ciàtica.

Ahir de matí, quan anava a alçar-me del llit, em vaig quedar enganxat i no vaig poder ni plantar-me. Un dolor grandíssim. Em vaig tornar a gitar com vaig poder i ací em tens, com si fóra la Mare de Déu d'Agost. No puc ni girar-me.

Aquesta expressió és d'ús general. Per desgràcia.
 
En valencià també es diu: quedar-se immobilitzat
La llengua estàndard sol emprar: quedar-se immobilitzat
En castellà es diu: quedarse inmovilizado
 
 
3)
 
Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 79)
 
De sons i tons
 
Antoni Llull Martí
 
Tots sabem que en la nostra llengua els mots estan composts de sons, uns de simples i uns altres de composts, i que hi ha mots que consten només d'una síl·laba i d'altres d'unes quantes, i que aquests mots es poden dir amb tons distints que hi afegeixen un matís significatiu: la interrogació, l'afirmació, l'admiració, el dubte, la burla, etc., però que allò que distingeix un mot d'un altre és els sons que el componen, no el to amb què es diu. Però vet ací que hi ha moltes llengües en el món en les quals el to té una funció significativa, tant com el so o els diversos sons que componen la paraula. És el cas del xinès, en el qual una paraula d'una sola síl·laba, com ma o ta pot significar cinc coses distintes segons el to en què es diguin.
 
En les llengües que tenen aqueixa particularitat i han adoptat l'alfabet llatí per a la seva escriptura, cal recórrer a signes complementaris per indicar el to a cada forma escrita. En el sistema xinès, el pin yin, del que parlava la setmana passada, segons duguin o no les vocals uns determinats signes diacrítics el mot s'ha de dir en un to o en un altre, i la seva significació vendrà marcada per aquest to. Aquests indicadors, posem-los per exemple damunt la o, són: o, sense marca, per al to neutre; o per al primer to; ó per al segon; o per al tercer, i ò per al quart. Si la màquina d'escriure o el teclat d'ordinador no disposen d'aqueixos signes, es poden posar darrera el mot les xifres 1, 2, 3, i 4 per a indicar-hi el to. Així: ma, ma1, ma2, ma3, ma4. O ma1, ma2, ma3, ma4.
 
Per als qui estam acostumats a diferenciar els mots només pels sons que els formen, acostumar-nos a diferenciar els tons d'una llengua com la xinesa és una tasca ben feixuga, i si hem après a dir bé una paraula, però no encertam en el to, podem trobar-nos amb què el nostre interlocutor entengui una cosa molt distinta de la que volem dir, i segons quina és aquesta cosa, podem trobar-nos amb problemes tan grossos com els derivats de no saber distingir entre segons quines consonants, com els ocorre amb la r i la l als xinesos i als japonesos, amb la particularitat que els primers, si no hi estan prou entrenats, pronuncien [l] en tots els casos, i diuen «lata» per «rata» o «palat» per «parat», mentre que els segons no saben fer més que el so de [r] i diuen «Máraga» per «Málaga» o «Barcerona» per «Barcelona».
 
4)

Empobriment de la llengua catalana.
Tot allò que li hem fet perdre i que cal restituir-li.

Pere Ortís

Els mots.

Lletra N.
 

     Novedoso”, *novedós”.  Nou. Novell. Novençà. Innovador. Inèdit.  Un estil nou. Un criteri inèdit.

     “Novio”. Xicot. Promès. Nuvi. Galindoi. Aquesta noia és la meva xicota; ella i jo festegem. Abans no dèiem mai *novio”, *llavors érem novios”, sinó Llavors festejàvem.

 

5)
 
Publicat en el diari ARA diumenge 16 de febrer del 2014

“Una escola, una llengua, un país”, el lema que han penjat moltes escoles a instàncies de la plataforma Som Escola, ha suscitat en Ciutadans i el gens negligible grup social que s'hi identifica una reacció digna de comentari: creuen que el podria firmar el franquisme.

És una reacció que planteja si el que feia feixista voler per a tot Espanya una escola, una llengua i un país era l'objectiu que expressa el lema en abstracte o el fet que l'imposés una dictadura amb el gens inconfessable desig de fer desaparèixer per sempre altres llengües i cultures.

Ciutadans sap prou bé que molts dels petits estats europeus que avui es consideren l'avantguarda de la democràcia i la civilització subscriurien aquest lema, i n'han fet pedra angular d'una cohesió social que és motiu d'enveja a tot el món.

Ho sap i tanmateix ens pretén crear mala consciència per un model d'escola que està obert al debat crític i transformador de tota la comunitat educativa. I per crear-la atia el populisme burxant el nostre flanc més inconsistent: el del bilingüisme.

Bilingüisme i immersió, més mites que realitats, són ideals difícils de reconciliar. Ho intentem dient que només la immersió pot garantir sortir bilingüe de l'ensenyament. I avui això és cert a la gran majoria d'escoles: les de zones densament poblades on domina el castellà al carrer i el pati.

Però proclamar-nos bilingües com a port d'arribada -i no com a tram en la normalització lingüística- planteja el raonable dubte de fins quan l'escola i la immersió hauran de servir per compensar la realitat social asimètrica.

“Una escola, una llengua, un país” és un lema que grinyola si el país no té altre horitzó que el bilingüisme. I algun dia haurem d'entendre que aquest horitzó -que ara tan pocs gosen qüestionar pensant en la consulta- posa data de caducitat a la immersió.

 
6)
 
 
Publicat en el diari ARA dissabte 22 de febrer del 2014

El lingüista d'un mitjà sap que indefectiblement, tard o d'hora, se li acostarà algú per preguntar-li com es diu tirachinas en català. Sovint l'algú és becari i t'arriba amb aquella fe del catecumen que encara espera respostes clares a preguntes simples.

I sí, al Termcat i l'Optimot hi surt l'equivalent català de tirachinas, no se l'han descuidat: és tirador.

Si només es pretén omplir el buit, tirador fa el fet com qualsevol altra paraula. Si es vol donar resposta a una necessitat comunicativa, és tan poc útil com el buit que omple.

El lexicògraf o terminòleg que decideix que d'això en direm així sense posar-se a la pell de l'usuari, sense plantejar-se si a la vida real és viable dir-ne així, potser en sap molt però la seva saviesa falla per la base.

Si ara fos aquí potser em diria: “Però és que la llengua no té cap més paraula, vols que me la inventi?” Doncs, sí, si cal, però és que ni cal. L'únic que cal és consensuar una proposta comunicativament viable i vehicular-la amb la força que dóna l'autoritat lingüística.

Se me n'acuden tres. Podem tirar per la invenció i dir-ne, per exemple, tiracòdols. O preferir resemantitzar i decidir que en estàndard especialitzarem mandró, que ara és sinònim de fona, en el sentit de tirachinas. O fer la simple adaptació del que ja es diu i conformar-nos amb tira-xines.

El que no podem fer mai és dir-ne tirador, perquè tirador ja significa tantes coses que és com no tenir cap paraula. I no estic denunciant un cas anecdòtic, denuncio tot un corrent de fons que fa que, correctament, les làmpares siguin llums ; els bolsos, bosses ; els trajos o tratges, vestits ; els taparrabos, tapalls i un llarg etcètera.

L'error bàsic és no entendre que en essència la llengua és convenció, i si la filologia ens du a un atzucac comunicatiu, cal fer servir l'enginy per trobar-hi amb consens, seny i arbitrarietat una sortida en lloc de resignar-nos a la sàvia impotència.

 

7)
 
Article publicat en el diari LA VANGUARDIA dimecres 12 de febrer del 2014
http://www.lavanguardia.com/encatala/20140212/54400176946/llengues-antoni-puigverd-opi.html
 
 
El catalanisme té un compte pendent amb la llengua castellana
 
 
Antoni Puigverd
 

És curiós que, en aquest moment suposadament històric, obtingui tan poca atenció estratègica el tema més delicat i potencialment inflamable: el de la pluralitat lingüística catalana.

Ja se sap que, en l'entorn periodístic i polític espanyol, la llengua catalana continua sent sospitosa. Sempre ha estat percebuda com un problema, una nosa. Una infecció en el domini de la llengua "nacional" (també anomenada "comuna" o "espanyola per antonomàsia"). L'Espanya majoritària (la de matriu castellana ) no projectarà mai sobre el català la intel·ligència emocional que José Antonio Zarzalejos demanava ahir a El Confidencial. És inútil esperar aquesta empatia, si en el Manifiesto por la lengua común, escriptors de la talla de Marina o Pombo van defensar, sense rubor, la tesi que el castellà, al marge del seu estatus polític, és una llengua superior en tres àmbits: cultural, democràtic i social.

La batalla de la llengua catalana com a llengua espanyola, es va perdre de seguida. L'antifranquisme havia aplaudit Raimon i Espriu, però es va irritar amb la normalització social del català. Aviat va arrelar la tesi pseudoliberal: els territoris no tenen llengua, només els individus en tenen. Un argument que, tot negant una obvietat (les llengües són instruments de comunicació social), condemna les llengües de menys parlants a la privacitat o a la reserva índia.

S'esdevé, però, que el tema lingüístic no es planteja només en termes de Catalunya vs. Espanya. Allà on les llengües estableixen contacte real és a l'interior de Catalunya. I és a Catalunya, per tant, on caldria cuidar, amb delicadesa d'hivernacle floral, l'empatia dels parlants d'una llengua i l'altra. Si la qüestió de les dues llengües es deixa créixer com un bosc abandonat, el perill d'incendi augmentarà, encara que no ho detecti cap bomber.

Passats 30 anys de normalització institucional del català i de l'experiència en la immersió escolar, ha arribat l'hora d'avaluar i revisar la política lingüística. Per dues raons. Primera: ara el català està prou més ben protegit del perill d'extinció del que ho estava als anys vuitanta (cosa que, per cert, demostra el poc rigor amb què el sobiranisme avalua els anys de conllevancia democràtica). La segona raó afecta a tot el catalanisme (rupturista o no): l'objectiu d'un sol poble no s'ha assolit. Si l'ascens de C's demostra que l'espai perdut del PSC no l'ocupa el sobiranisme, sinó l'espanyolisme, també a l'entorn escolar progressa la cultura de l'enfrontament. Allà on el PSC, tan afeblit, ja no aconsegueix alçar murs de contenció, avança el malestar lingüístic.

El catalanisme té un compte pendent amb el castellà. Els líders sobiranistes comparteixen aquesta idea, en teoria, però a la pràctica cultiven l'essencialisme romàntic (Herder). Si per necessitats tàctiques (l'ebullició dels carrers mana), no s'avança en aquest sentit, el perill d'incendi augmentarà. I si arribés a esclatar, el català té les de perdre. La història demostra que les llengües petites no es poden permetre el luxe d'un enfrontament.

 
8)
 
Publicat en el suplement de cultura d'EL PUNT AVUI divendres 14 de febrer del 2014
 

 

De nou en nou

David Paloma

 

 

Fa vint-i-vinc anys la Dra. M. Teresa Cabré Castellví va crear per al català el que altres llengües romàniques han trigat anys a tenir: un observatori de neologia. Una talaia, com ha escrit ella mateixa, centrada a detectar i estudiar noves unitats lèxiques en el discurs dels parlants: paraules noves en l'ús, tant en català com en castellà.

 

L'Observatori va néixer a la Universitat de Barcelona, però fa vint anys que és un projecte de la Universitat Pompeu Fabra. La seva activitat constant la porten a terme amb gran èxit una cinquantena de membres, sobretot estudiants, graduats i doctors en filologia, lingüística i traducció. Tots segueixen una metodologia de buidatge de textos en què la definició de neologisme és primordial: ‘qualsevol paraula que no apareix en el corpus lexicogràfic referencial'. En el cas del català, aquest corpus el formen la segona edició del diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans i el Gran diccionari de la llengua catalana d'Enciclopèdia Catalana. L'Observatori de Neologia ha tret unes quantes publicacions des de 1989, sorgides en part de seminaris i congressos, i també una utilíssima base de dades d'accés obert, el BOBNEO, on es poden consultar tots els neologismes recollits.

 

Amb motiu del 25è aniversari de l'Observatori, hi ha programades diverses iniciatives com ara un concurs de creativitat lèxica adreçat als parlants en general (s'anomena Neologènia i començarà el 21 de març) i la celebració d'un nou seminari de neologia, en aquesta ocasió centrat en els registres de la llengua (7 de novembre). Una altra iniciativa, que funciona des del 22 de gener, és la Neolosfera, un blog dedicat a difondre els neologismes de la llengua catalana (obneo.iula.upf.edu/neolosfera). Cada dia, una paraula nova. Aquest és el lema i tothom és convidat a rebre cada dia un neologisme al seu correu electrònic.

 

En català i en altres llengües, hi ha projectes semblants en què se selecciona diàriament una nova paraula del lèxic general i se'n dóna una informació completa. En el cas de la Neolosfera, cada entrada presenta un neologisme lexicogràfic nou. El llançament del blog va tenir l'honor de recaure en un verb tranquil, ravalejar, és a dir, ‘passejar i impregnar-se de l'atmosfera i de l'estil de vida del Raval'. En un dels contextos que es mostren, aquest verb apareix utilitzat en el diari Avui. També s'indica, com a observació, que la conjugació completa del verb es pot trobar en un plafó al mur del MACBA, “i la seva creació respon a la voluntat de l'Ajuntament de Barcelona (amb el suport posterior de comerciants i veïns) de donar una nova imatge a un barri que es considerava marginal i insegur”. Altres paraules que ja s'han difós són hispter, fotogaleria, sessió golfa, matinal, llauner, cos tècnic, ni-ni… És curiós d'assenyalar, també, la paraula crac: segons el Diccionari de la llengua catalana, un crac és una ‘persona d'escassa vàlua', un significat totalment oposat al que la majoria dels parlants li associen avui en dia quan parlen, per exemple, de cracs futbolístics.

 

La Neolosfera ensenya que el neologisme es pot haver format de maneres diferents: adoptant-lo d'altres llengües (indie), amb prefixos (copagament) i sufixos (exitós-exitosa), amb la incorporació d'un significat nou (com ara crac), per conversió o canvi de categoria gramatical (és el cas del nom imaginari, provinent de l'adjectiu homònim), etc. Les entrades inclouen informació gramatical bàsica, el tipus de neologisme de què es tracta, els contextos mediàtics en què s'ha recollit la paraula (premsa escrita, revistes i textos orals radiofònics), i també una breu explicació relacionada amb la formació o l'ús de la paraula.

 

Elisenda Bernal, responsable del projecte, explica que l'objectiu de la Neolosfera és mostrar la feina de l'Observatori, “tot presentant neologismes de caire i procedència molt diversos mitjançant un format d'accés i consulta fàcils”. Les entrades permeten veure els mecanismes que la llengua catalana empra per cobrir les necessitats denominatives i expressives amb què es troba, i presenten tant neologismes actuals, com ni-ni, micromecenatge i selfie, com d'altres que, tot i haver aparegut per primera vegada ja fa uns quants anys, com externalitzar, microcrèdit i subtitulació, encara no han estat inclosos en els diccionaris.

 

Apunt

 

La Neolosfera incorpora un glossari de quinze termes bàsics que van des d'abreviació fins a variació passant per composició, conversió i manlleu. Una desena d'enllaços, a més, ajuden els usuaris que vulguin endinsar-se en el món de la neologia. Bernal anima els usuaris a participar-hi activament enviant propostes de paraules que poden convertir-se en futures entrades del blog. Neòfits o no, els visitants de la Neolosfera seran tots, sense excepció, neolosfèrics.

 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net
 
Si voleu donar-vos de baixa d'aquest butlletí, comuniqueu-ho enviat un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net