InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 182 (divendres 07/03/2014) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
SUMARI
 

1) Eugeni S. Reig - quan ja s'ha mort l'haca, bon cabàs de garrofes

2) Eugeni S. Reig - que es fa tard i ve plovent

3) Antoni Llull Martí - El pin yin i les noves grafies dels noms propis xinesos (1)

4) Pere Ortís - Empobriment de la llengua catalana. Tot allò que li hem fet perdre i que cal restituir-li. Els mots. Lletra L.

5) Albert Pla Nualart - Vigileu, nois, que se us nota el 'cuidado'

6) Francesc Viadel - Llei Wert, espanyolitzar "sin que se note el cuidado"
 
7) Jaume Fàbrega - Creps, crespells i bunyols
 
8) Griselda Oliver i Bernat Puigtobella - Ona Domènech: “Els neologismes ens permeten seguir la vida real del món”
 
 
 
1)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

 

(Llibre inèdit)

quan ja s'ha mort l'haca, bon cabàs de garrofes

El remei arriba quan ja no fa falta.

¿Ara portes tu la cervesa fresca, ara que ja fa quasi una hora que hem acabat de dinar? Quan ja s'ha mort l'haca, bon cabàs de garrofes.

Aquesta dita l'he sentida a Alcoi.

 

En valencià també es diu: ara és hora de tocar a temps
 
La llengua estàndard sol emprar: quan fou mort el combregaren
 
En castellà es diu:
a buenas horas mangas verdes;
después de muerto Pascual, le llevan el orinal;
después de vendimias, cuévanos
 
 
2)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

(Llibre inèdit)

que es fa tard i ve plovent

Locució que indica pressa. S'usa normalment per a incitar algú a fer alguna cosa o a que deixe de fer la que fa en aquell moment.

L'escriptor Enric Valor i Vives usa aquesta expressió en la novel·la Temps de batuda, a on podem llegir:

Llorenç tallà:

–Xe, que es fa tard i ve plovent.

En el parlar tradicional d'Alcoi s'usa l'expressió equivalent que es fa tard i vol ploure.
El Diccionari de locucions i frases fetes de Joana Raspall i Joan Martí arreplega la locució és tard i vol ploure que és quasi idèntica a l'alcoiana.
 
En valencià també es diu: que es fa tard i vol ploure
La llengua estàndard sol emprar: és tard i vol ploure
En castellà es diu: que el tiempo vuela
 
NOTA: Valor i Vives, Enric Temps de batuda (Tàndem Edicions, València, 1991, pàg. 213)
 
 
 
3)
 
Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 77)
 
El pin yin i les noves grafies dels noms propis xinesos (1)
 
Antoni Llull Martí
 
 
Us deia la setmana passada que l'alfabet llatí avui en dia és usat per moltes llengües del món que res tenen a veure amb la Romania. Cap a mitjan segle passat, els xinesos s'adonaren dels avantatges de tenir un sistema de lletres que representassin sons per a escriure la seva llengua. I pensaren que de tots els alfabets coneguts, el llatí els seria el més pràctic, i començaren a estudiar com aplicar-lo, sens renunciar, però, a l'ús dels seus antiquíssims ideogrames. Fruit d'aquest estudi fou el sistema anomenat pin yin, oficial a la Xina des del 1979, en el qual cada signe té un únic so, que en molts de casos no coincideix amb el qual li atribuïm nosaltres.
 
Per a la transcripció dels noms propis xinesos, de lloc i de persona, fins a l'any 1980 s'usà en anglès, i llavors d'aquesta llengua solien passar les formes adoptades a altres, el sistema anomenat Wade-Giles, ideat pel diplomàtic i professor de xinès a la Universitat de Cambridge Thomas F. Wade, dins la segona meitat del segle XIX, lleugerament modificat i perfeccionat l'any 1912 pel també especialista en xinès Herbert A. Giles. En aquest sistema s'havien divulgat noms de personatges com Mao Tse-Tung, i Chou En-lai, que en pin yin s'escriuen Mao Zedong, i Zhou En-lai, i el nom del riu Yang-tse (en català Iang-tsé), que ara és Yangzi.
 
Menció especial mereix el nom de la capital, Pequín en català i en castellà, Peking en anglès i en alemany, i formes semblants en altres idiomes. Perquè el trobam ara quasi pertot arreu escrit Beijing? Idò perquè el govern xinès ha aconseguit imposar a tots els mitjans de comunicació occidentals la forma escrita en pin yin. I potser que penseu: si el nou sistema d'escriptura és fonètic, o quasifonètic, què passa, que abans el dèiem de manera molt distinta a com ho diuen els xinesos? Tan mala oïda tenien Wade, Giles i altres eminents professors de xinès per entendre i transcriure Beijing per Peking? Res d'això. L'explicació és que en pin yin la b sona aproximadament com la nostra p, la j té un so inexistent en la nostra llengua, però que se sembla molt al de la k, i ng sona poc més o menys com en anglès, i en el diftong ei la i és quasi imperceptible. Per tant, la forma més aproximada de llegir Beijing és... pekíng. El que s'ha aconseguit amb la nova forma internacional, és que a la majoria de països ara es digui de forma fonèticament més decantada del xinès que abans. Seguirem la setmana que ve, si Déu ho vol.
 
4)

Empobriment de la llengua catalana.
Tot allò que li hem fet perdre i que cal restituir-li.

Pere Ortís

Els mots.

Lletra L.
 

     “Leader”. *Líder”. Capdavanter. Cappare. Capitost. Cap de brot. En Jordi és el capdavanter dels nois escoltes. La Laia és la capdavantera del moviment feminista.

     *Liderar”. Encapçalar. Presidir. El Barça encapçala la lliga amb tants de punts.

     “Lío”. Embolic. Embull. Embrolla. Pastell.  El paio s'ha fet un embull que ni sa mare l'en traurà! Mira, t'has fet un embolic ruc i la cosa és força més fàcil que no te l'imagines. Utilitzen molt el verb *liar-se”, inadmissible. Embolicar-se. Embullar-se. Confondre's. S'ha fet un embolic tan gros, que no sap com sortir-ne. Mira, no t'emboliquis, agafa-t'ho pel dret i fora.

 

5)
 
Publicat en el diari ARA diumenge 2 de febrer del 2014
 
 
Albert Pla Nualart
 
Lúltim segle ha sigut testimoni del gran èxit de les llengües fortes quan s'han proposat deglutir-ne de petites i uniformitzar lingüísticament un territori. És totalment fals, doncs, que els parlants d'una llengua no estiguin disposats a desertar-la deixant-la de parlar als seus fills.

Però, si jo fos Wert, el primer que em preguntaria és quan i per què passa això, i com és que el castellà -a diferència del francès o l'italià- no se'n surt. Si més no, a Catalunya.

La resposta no pot ser més simple: això passa quan uns pares creuen, enganyant-se o amb raó, que parlant als fills amb la llengua dels avis els estan posant a la motxilla un pes mort que no els deixarà arribar tan lluny com ells voldrien.

L'espanyolització dels infants catalans no fracassa per falta de lleis ni de jutges -no falla la repressió-. Fracassa perquè no sap fer creïble que el castellà, i el que hi va associat, sigui el millor camí cap al benestar que associem a cultures avançades.

El gran trumfo amb què juga la normalització és haver aconseguit crear la sensació que com més català sàpiga un nen a Catalunya més fàcil ho tindrà de gran. Serà més europeu i cosmopolita, com ho eren molts dels joves integrants de la Via Catalana que el PP veu tan adoctrinats

Ficar els jutges a l'escola en ple segle XXI és una patètica mostra d'impotència que hauríem de saber afrontar amb fermesa tranquil·la, cordial, competent i engrescadora.

Si 40 anys de llibres de FEN i de religió van convertir la universitat en una sucursal del PSUC, no crec que calgui gaire temps de llei Wert per convèncer els indecisos que hem de canviar tot el que calgui perquè siguem nosaltres i no ells els que manem a l'escola dels nostres fills.

Algú a Madrid hauria de rellegir els clàssics -els seus clàssics- i adonar-se que, quan el cuidado es nota tant, hi ha moltes possibilitats que l'efecto t'acabi sortint per la culata.

 
6)
 
Article publicat al butlletí Blanquerna núm 177, Universitat Ramon Llull.
 
 
Francesc Viadel
 
No cal ser un sociolingüista entenimentat per comprendre que la Llei Wert suposa, entre d'altres, la fi del miratge d'un Estat que es pretenia -val a dir que sense cap entusiasme- plurilingüe. Especialistes com ara Rafael Lluís Ninyoles o Lluís Vicent Aracil ja van dir-hi la seva als inicis de la transició sense rebre, però, ni un sol aplaudiment. Certament, les “altres llengües” no estaven destinades a ser cap cosa en la realitat més enllà d'un dret entre tants a penes tolerat en les respectives gàbies d'or de les autonomies. Pel motiu que sigui, i per circumstàncies especials, l'educació n'ha estat l'excepció relativa.
Cal recordar que el català, el gallec o el basc inicialment entraren a l'escola al final del franquisme, per la porta de darrere. Fou una mena de concessió del règim considerada innòcua, a to amb l'aperturisme polític, inspirada pels nous corrents pedagògics internacionals, defensors de l'ensenyament en la llengua materna. Però el fet d'ensenyar el català o el gallec o el basc, en el context d'una visió supremacista del castellà, calia que fos una cosa voluntària, l'afegit exòtic a un sistema educatiu que es volia afectuós amb tot el que representava la “variedad regional” de l'Espanya inequívoca.

Tot plegat, la perspectiva en relació amb les llengües distintes del castellà era tan colonial com la que es tenia a França i que va ser magistralment radiografiada a la primera meitat dels setanta per Louis-Jean Calvet. El cas és que l'entusiasme i la voluntat dels sectors educatius van forçar -no sense resistències numantines- la introducció de les llengües “perifèriques” en el sistema educatiu en unes condicions que depassaven de llarg les de la voluntarietat o l'exotisme. Així, doncs, de cop i volta, amb unes esquerres més permeables als canvis i amb ganes de guanyar clientela, el castellà va deixar de ser -només aparentment- la llengua principal.

D'altra banda, el fet que la causa de les llengües “perifèriques” fos promoguda pels sectors de la renovació pedagògica va posar en alerta els sectors més conservadors -tant de la dreta com de l'esquerra- en un país amb una tradició educativa antirepublicana, autoritària i culturalment centralista. L'ensenyament del català al País Valencià o del gallec a Galícia, per exemple, van ser percebuts per no pocs sectors socials com un factor de pertorbació social i, encara, de disgregació nacional.

El 1978 la consellera d'educació d'UCD, Amparo Cabanes, va assegurar públicament que era molt més important que els nens aprengueren l'anglès que no el valencià. Dècades després la premsa conservadora valenciana es felicitava pel projecte de trilingüisme del PP, en què el valencià -”un patrimonio querido por todos”- quedava reduït a la subsidiària condició de matèria optativa mentre es reforçaven l'anglès i el castellà, les úniques llengües veritablement útils per anar pel món. Arguments similars els hem sentit aquests dies a ses Illes, on el català retrocedeix a cop de decret i de pronunciaments polítics d'una solemnitat inquietant. Tornem, doncs, a la casella número ú, a la del decret de “lenguas nativas” de 1975 del ministre franquista Cruz Martínez.

No importen, doncs, els resultats pedagògics de la immersió lingüística, ni la voluntat d'una majoria social de realitzar-se culturalment i evitar convertir-se en un país buit. Tampoc que la reforma Wert no compti amb recursos ni humans ni econòmics.

Al capdavall, l'objectiu de la maniobra és obtenir uns beneficis ideològics que poc tenen a veure amb l'eficiència educativa o amb la integració d'una societat en el món que, ara com ara, és incapaç d'integrar les pròpies diferències internes amb naturalitat. Del que es tracta, ja ho saben vostès, és d'”españolizar”, com deia el comte-duc Olivares, “conseguir el efecto sin que se note el cuidado”, of course.

7)

Creps, crespells i bunyols

Jaume Fàbrega
Professor d'Enogastronomia de l´Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB

Hem adoptat la paraula crep, procedent del francès crêpe. Si fos una llengua forta, segurament haguérem mantigut l´autòcton crespell (i la variant crispell) mot encara viu en algunes comarques. Recordem, de pas, que hi ha creps dolces i creps salades- com els crispells de bacallà-. I recordem que en bretó la crep és krampouez- un nom que els francesos han amagat curosament-, i que les original no es fan amb farina de blat, sinó amb fajol- una planta que també tenim a la Garrotxa- “tan segur com el fajol a Olot”-.
Al Libre de totes maneres de potatges, un manual català paral.lel al tan comentat Libre de Sent Soví (s. XIV) hi apareixen les crespes o crespells , així com la variant freixol (en castellà frijuelo; hi ha formes asturs i gallego-portugueses- filloa, filhó) una elaboració que no és només francesa- ni tan sols bretona-, sinó pràcticament universal, del Llevant ibèric (crespell, crispell, orelleta, bunyeta, pascaió, tannara) a Occitània (pascajon, crespèl, crespa, crespèth, crespèra, torton, farinada, pascada, pastèra i crespèra- Vall D'Aran-, pascadon), passant per França (merveille, crêpe, galette), a Hongria i Romania (palacsinta, del llatí placenta, nom ben curiós), – el terme mèdic és una adaptació posterior, que, curiosament, ve del llatí placenta, que volia dir el mateix); escrit palacinta a la resta de països balcànics, Txèquia, etc.- per Grècia- filo-, Turquia- yufka- el Vietnam- nem- i el Magrib- ouarka, rghaif-.
Els noms catalans i occitans fan referència el temps- Pasqua- pascaió- , a l' ingredient- farinada- o a la forma- crepell/crispell ve del llatí crispus, arrissat; els gallego-portuguesos i espanyols al gruix- hojuela, filhó/filloa) i l' italià, a part de , crispella i crespella- a la tècnica (frictelle, fritelle). En altres llengües productes semblants porten el nom d'orella- de les orelletes catalanes i occitanes (aurelhetas) a les orelles d' Aman dels jueus askenasites (Aman tashen) , fins a les galaico-portugueses orelhas de frade- o les orelletes i orellanes de les Balears, passant per les bunyetes rosselloneses, que son el mateix, si bé el seu s' emparenta amb bunyol- en francès beignet; bigné en piemontès-.
La diferència dels bunyols amb les creps és que aquells estan bufats i es fregeixen per immersió...però recordem que a Cadaqués dles bunyols se' n diu crespells. Bé en realitat, “brunyols”, que és el terme corrent a la regió de Girona- brunyols de Sant Antoni, brunyols de Sant Josep- dels que en parla Josep Pla, i són molt típics a València, per les Falles-, bunyols mallorquins de la Festa de les Santes, i és clar, els brunyols dits de l´Empordà o de Setmana Santa, que en realitat també es fan al Pla de l´Estany, al Gironès i a la Selva, que són dels millors bunyols que es fan i es desfan.

 
 
8)
 
Publicat en la revista digital NÚVOL dimecres 29 de gener del 2014
http://www.nuvol.com/entrevistes/ona-domenech-els-neologismes-ens-permeten-seguir-la-vida-real-del-mon-2/

Ona Domènech: “Els neologismes ens permeten seguir la vida real del món”

Griselda Oliver i Bernat Puigtobella
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net
 
Si voleu donar-vos de baixa d'aquest butlletí, comuniqueu-ho enviat un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net