InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.300 membres]
 
Butlletí número 960 (dijous 06/03/2014) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
Podeu donar d'alta en InfoMigjorn les adreces que considereu oportunes ací
Podeu donar-vos de baixa en InfoMigjorn ací
 

 

Els subscriptors d'InfoMigjorn Cap de Setmana rebreu dissabte que ve, dia 8 de març, el treball d'Eugeni S. Reig

La locució conjuntiva concessiva mas que

 
SUMARI
 
1) 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú
 
2) Joan Tudela - Sense nom i sense mapa
 
3) J. Leonardo Giménez - Ja podem dinar paella
 
 
5) Núria Puyuelo - Els refranys més usuals
 
 
8) Pau Vidal - Conflictivitat
 
9) Empar Moliner - El ‘catalight’
 
10) Josep A. Mas - L’oportunitat de València
 
11) Quim Gibert - Una Franja de possibilitats
 
12) Demà en InfoMigjorn Cap de Setmana
 
 
 
1)
 
Publicat en el llibre 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú (CCG edicions, Girona, 2011, pàg. 125).
 
 

421. Qui no estima la sua llengua no vol bé al sou país.

 

Cartell de l’Escola d’Alguerès Pasqual Scanu

 

2)

 

 
Publicat en el blog Anys d'aprenentatge del diari ARA dissabte 22 de febrer del 2014
 

Joan Tudela

(Publicat al diari Avui el 17 de juliol del 2007)

Els éssers humans som animals simbòlics. El nom fa la cosa, les paraules funden la realitat. I els mapes també. Fins i tot en realitats articulades de forma complexa. És el cas del Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord. És, també, el cas de la mateixa Gran Bretanya, formada per tres països: Anglaterra, Escòcia i Gal·les. Tots tres amb nom propi i amb mapa ben delimitat. Ara i aquí, no parlo de sobirania política, sinó de consciència cultural. Una terra que no comparteix ni el nom ni el mapa amb cap altra és una terra amb personalitat pròpia.

I què passa al Regne d’Espanya? La situació és ben diferent. El nom d’Espanya i el mapa d’Espanya és un sol nom i un sol mapa. L’Estat de les autonomies és, simplement, una divisió interna d’un concepte –semàntic i visual– indivisible, que a més s’assembla molt a la divisió regional de l’Espanya franquista. Espanya –la idea i la paraula– són impensables sense els Països Catalans, sense el País Basc, sense Galícia. El mapa d’Espanya sense les tres nacions no castellanes és un mapa amputat. Vet aquí una gran diferència amb el Regne Unit.

I què passa amb el cas català? Doncs que és, certament, tot un cas. En això, el contrast entre el catalanisme polític i el catalanisme lingüístic és notable. El catalanisme polític viu sense nom i sense mapa: Catalunya o Països Catalans? I el debat polític actual, fora d’algunes poques excepcions, amaga el cap sota l’ala, evita plantejar-se aquest problema, tot i que és una cosa bàsica. El catalanisme lingüístic, en canvi, si més no té clar el nom de la llengua catalana i té al cap el mapa sencer de tota la nostra àrea idiomàtica.

Quan vaig publicar aquest article que ara reedito, l’any 2007, la comparança que feia entre Espanya i el Regne Unit era certament interessant. Ara és, a més a més, d’allò més actual.

 
3)
 
 
Article publicat en el Levante-EMV divendres 14 de febrer del 2014
 
Ja podem dinar paella
 
J. Leonardo Giménez
 
Ja podem dinar paella, putxero o arròs al forn. I escriure-ho, gràcies a l’aparició del Diccionari normatiu valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, sense temor que cap sabut ens diga que això està mal dit. I també podrem desdejunar un café amb llet amb dos torrades. I esmorzar (o almorzar) un entrepà de pernil. I si tenim ganeta, berenarem xocolate fet amb magdalenes. I finalment soparem mig panet i una xulleta. Sempre ho hem fet i dit, però la norma fonamentalista i artificiosa, imperant encara en la universitat i en l’ensenyament, no deixava/deixa escriure-ho, sobretot en un examen, perquè proscrivia/proscriu la transitivitat dels verbs propis de les menjades, als quals eixa norma sols els considera intransitius. Encara recorde la cara de sàdica satisfacció repressora d’un coordinador de cursos de reciclatge de valencià, fa uns quants anys, explicant que no “No dinarem arròs a banda, sinó que per a dinar menjarem arròs a banda”. I després, alguns encara pretenen que l’AVL era (o és) innecessària! La institució normativa valenciana ha disposat, en l’esmentat diccionari, que els verbs “desdejunar”, “esmorzar” (o “almorzar”), “dinar”, “berenar” i “sopar”, a més de l’ús intransitiu, com ara: “Demà dinarem en ma casa”, “Ahir sopàrem molt bé”, també siguen transitius i es puguen usar normativament com en els exemples de més amunt, d’acord amb la realitat i la naturalitat de l’ús. Així apareix en les entrades corresponents en el DNV. Tota una alenada (eixes noves accepcions i centenars més de novetats) per a estudiants i examinands de valencià, i usuaris en general, sempre que l’AVL i, sobretot, l’autoritat educativa, el difonguen i establisquen el seu caràcter prescriptiu, com correspon a la seua condició de document oficial i normatiu. I com més difusió tinga, més apreciat serà, pel seu caràcter valencià, obert, rigorós i realiste, alhora que certificador, òbviament com toca, de la unitat de la llengua. Des d’algun vicariat de l’essencialisme lingüístic s’han afanyat a desqualificar-lo, cosa que ja s’esperava, amb els arguments previsibles propis del sucursalisme identitari i cultural, la qual cosa certifica, també, l’encert del treball dels acadèmics de l’AVL. Hi ha algú que la crítica desqualificadora l’ha feta a l’endemà de la publicació i n’hi ha qui ho ha fet dos dies abans de vore el DNV la llum cibernètica. Quanta clarividència! I felicitacions als mestres de l’AVL.
 
4)
 
Article publicat en la web La calamarda diumenge 2 de març del 2014
http://lacalamanda.com/territori_cultural/722/sobre-la-conveniencia-del-diccionari-normatiu-valencia
 
 
Sobre la conveniència del Diccionari normatiu valencià
 
Felip Gumbau Morera
 

Són molt simptomàtiques i molt representatives de la societat valenciana les nombroses reaccions que ha generat el Diccionari normatiu valencià des que es va publicar el dia 5 de febrer d’enguany. Només cal fullejar els titulars del recull de premsa que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua oferix en l’apartat «Gabinet de comunicació» de la seua pàgina web per corroborar, una vegada més, que no vivim en el millor dels països possibles –valga la lítote. Les reaccions polítiques i més mediàtiques, que no són poques, miren el dit de qui assenyala sempre la lluna (la definició de «valencià») en comptes de mirar la lluna en si (el diccionari i la llengua). No cal dir que això és el que pretenen aquells que veuen i han vist sempre el valencià com una nosa (o un defecte, com ells mateixos reconeixen), més que no com una riquesa de la qual hem de sentir-nos ben orgullosos. Per la seua banda, les reaccions no institucionals han sigut igualment ideològiques i majoritàriament negatives, per no dir poc constructives, ja que s’han dedicat a tirar per terra tant el diccionari com l’acadèmia sense massa fonaments objectius, palesant poca autoestima i poca confiança en la seua societat. Al capdavall, el còctel explosiu de reaccions contràries al diccionari no són directament atribuïbles a eixa obra lexicogràfica, sinó que la publicació del diccionari no ha fet més que posar de manifest involuntàriament les moltes mancances que té el país. Al meu parer, som una societat tan poc vertebrada, tan poc madura i tan incendiària que, encara que l’Acadèmia hagués aconseguit fer el millor diccionari del món civilitzat, igualment l’hauríem cremat a les falles. La culpa, per tant, no és tota del diccionari.

Així, una de les coses que més es critica del diccionari no és el diccionari en si, sinó el fet mateix que existisca. I és que molts posen en dubte inclús la necessitat d’un diccionari per als valencians, argüint que no calia, que ja teníem un diccionari, el Diccionari de la llengua catalana de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. He de confessar que fa uns anys, quan es va crear l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, jo pensava el mateix, i recelava de les raons per les quals es creava. Però la veritat és que, pensant-ho bé, hi havien precedents, com les Normes de Castelló (1932), la Gramàtica valenciana de Sanchis Guarner (1950) o el Diccionari valencià (1995), entre altres, que manifestaven la indiscutible voluntat dels valencians de bastir una modalitat pròpia de la llengua. Pompeu Fabra mateix era conscient d’eixa situació i la reconeixia obertament, quan deia:

«Nosaltres, catalans, no desitjaríem altra cosa sinó que emprenguéssiu una obra de forta depuració del vostre idioma, encara que no us preocupéssiu gens d’acostar-vos al nostre català; que tractéssiu de descastellanitzar el valencià i, enriquint-lo, procurar acostar-lo al valencià dels vostres grans escriptors medievals».

Així, per a entendre per què era necessari que els valencians disposàrem d’un diccionari normatiu (i també d’una acadèmia), hem de ser conscients d’un fet social que és evident, encara que alguns sectors encara no ho accepten, i és que vivim –ens agrade o no– en una comunitat lingüística que té dos (inclús tres) sensibilitats identitàries: la valenciana i la catalana (i encara la balear). És per això que hem adoptat una normativa composta de modalitats. M’atreviria a dir que la major part de les crítiques que rep el Diccionari normatiu valencià són fruit de no haver reconegut encara ara eixa realitat manifesta, la que dibuixava fa cent anys l’il·lustre i poc llegit Pompeu Fabra en les seues extraordinàries Converses filològiques, però actualment interpretada no d’ací cap allà, sinó d’allà cap ací.

«Molts valencians i balears creuen encara que l’obra d’unificació del català escrit suposaria la supeditació de llurs varietats dialectals al català de Catalunya. No, no es pretén de supeditar cap varietat a una altra: es tracta simplement que, dins cadascuna de les tres grans regions de llengua catalana, es realitzi una obra de depuració, de redreçament de la llengua. Cadascuna d’elles té els seus clàssics dins la nostra gran literatura medieval: que cadascuna els prengui per models per depurar i redreçar la seva varietat dialectal; i això sol faria que, sense sortir-nos els uns i els altres del nostre català, ens trobaríem escrivint modalitats no pas molt diferents d’una sola llengua literària».

Alguns han volgut veure en l’Acadèmia Valenciana de la Llengua el fantasma del secessionisme lingüístic, però la veritat és que, des de la seua fundació fins ara, no se li pot retraure cap declaració inquietant ni cap actuació sospitosa sobre eixa qüestió; ans al contrari: l’Acadèmia no ha amagat mai la seua defensa de la unitat de la llengua, a pesar de tindre en contra els poders fàctics valencians, els quals ja hem vist de quina manera tan aïrada i interessada reaccionen quan es toca el tema. Però la millor declaració d’unitat de la llengua que ha fet l’Acadèmia, més que no la definició de «valencià», és tot el Diccionari normatiu valencià, ja que incorpora totes les solucions del Diccionari de la llengua catalana.

L’única crítica presumptament fundada contra el diccionari valencià és que, més enllà de les esperables diferències de preferència (espill / mirall, granera / escombra, etc.), este conté moltes divergències respecte al diccionari català, la qual cosa és realment inquietant. En efecte, el DNV incorpora bona cosa d’accepcions i entrades exclusives que no apareixen en el DLC. Això és així, innegablement, i la llista de divergències no és curta, certament. Però si diem que la crítica és presumptament fundada és perquè una anàlisi detinguda del corpus lexicogràfic del diccionari de l’Acadèmia (podeu llegir el meu article «Les aportacions del Diccionari normatiu valencià», publicat en el diari digital Núvol) demostra que la immensa part d’eixes divergències no són atribuïbles al diccionari valencià i, en molts casos, són positives.

Però mirem primer els casos més polèmics, els anomenats doblets, que conformen la minoria de les divergències. És veritat que el DNV incorpora entrades secundàries poc productives de l’estil de creiximent, acaminar, almorzar, abraç, apretar i avort. Es diu que eixes entrades són innecessàries perquè multipliquen les variants de paraules que s’havien consolidat amb una forma comuna. Però resulta que eixes paraules apareixen en la llengua clàssica (Ramon Llull escrivia creximent i Isabel de Villena, acaminar), són ben vives en la llengua actual (almorzar i abraç) i, en alguns casos, són d’ús general (apretar i avort), no debades apareixen reflectides en el Diccionari català-valencià-balear (DCVB). En altres casos, però, la divergència és més gran, vist que les entrades exclusives són considerades principals, com albergina, argilaga i anou, entre altres, preferibles respectivament a albergínia, argelaga i nou. Finalment, encara hi ha un grupet molt reduït de paraules que palesen una notòria i ridícula descoordinació entre les dos institucions normatives, ja que són conceptes que cada diccionari expressa de manera diferent: ens referim a casos flagrants com malhumor / mal humor, quetxup / quètxup o pudent -a / pudent.

Estem tots d’acord, ací, que es produïx un conflicte d’interessos gens beneficiosos per a la normativa comuna, sobretot en l’acceptació d’entrades preferents. En efecte, l’actuació del DNV és, sens dubte, polèmica i criticable, ja que comporta un trencament dels principis de simetria, composicionalitat i recipocitat. Ara bé: ¿és això atribuïble només a l’Acadèmia? ¿Per què no conté el Diccionari de la llengua catalana moltes de les paraules reivindicades, tot i estar ben justificada la seua acceptació? ¿A més, per què conté el DLC doblets igualment «innecessaris» des del punt de vista valencià, com ara cargol (caragol) o cartró (cartó)? El problema no és tant saber quin dels dos criteris és millor, sinó que el problema és que existixen dos criteris, i confiem que són perfectament (i necessàriament) conciliables. En este punt, considerar que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua és la «culpable» de generar divergències, tot i que en part és cert, no és del tot just. La Secció Filològica, que ha prestat i presta un servici admirablement extraordinari a la llengua, també hauria de reflexionar seriosament sobre fins a quin punt ha pretés supeditar massa, volgudament o no, «les varietats dialectals» «al català de Catalunya», com volia evitar Fabra cent anys arrere. Sobre aquest conflicte, donem alternatives en l’article esmentat.

Però anem ara als aspectes més positius del Diccionari normatiu valencià. I és que les encegadores polèmiques que acompanyen el diccionari no han permés destacar amb la justícia que es mereixen les grans aportacions que fa aquesta obra lexicogràfica. Resulta que el DNV incorpora bona cosa d’entrades o accepcions exclusives que no apareixen en el Diccionari de la llengua catalana però que han sigut llargament reivindicades pels professionals de la llengua. Es poden dividir en cinc grups:

a) Neologismes: baguet, bolo, cel·lo, dòberman, opa, pàdel, quiròfan, xilena, etc.

b) Préstecs: mojito, catering, partenaire, cello, jacuzzi, etc.

c) Lèxic genuí: apreci, bambar, batistot, bragues, comboi, despedir, rosquilleta, etc.

d) Lèxic col·loquial: acollonant, apoquinar, bovo, carinyo, emparrat, espitós, tonto, etc.

e) Expressions: a rastrons, anar a més, de repent, no dir ni xufa, ser-ne cent i la mare, torna-li la trompa al xic, etc.

Eixes divergències no creen doblets ni entren en contradicció amb les del diccionari català, sinó que, contràriament, amplien i enriquixen el cabal lèxic normatiu i omplin un buit important i, en moltíssims casos, incomprensible del DLC. De fet, l’anomalia metodològica en què incorre el DNV, tot i ser reprovable, és una resposta peremptòria a les necessitats comunicatives dels valencians, que sovint s’han vist encorsetats per un diccionari normatiu (el de l’Institut d’Estudis Catalans) no prou representatiu. Per posar un exemple, si haguérem de fer cas estrictament al DLC, la paraula muixeranga, que és patrimoni de la humanitat, encara ara no seria normativa, i com eixa moltes altres. És per això que les crítiques que rep el Diccionari normatiu valencià per l’adopció de solucions lingüístiques exclusives són, en gran part, injustes, ja que el fet que no apareguen en el DLC no és demèrit seu, ans al contrari.

Sobre l’adopció de lèxic genuí, la Secció Filològica hauria de reconsiderar seriosament el tractament que ha fet de les diverses «varietats dialectals», ja que el Diccionari normatiu valencià ha deixat en evidència l’enorme forat que hi havia en este aspecte en el Diccionari de la llengua catalana. Potser darrere d’eixe problemàtica hi ha una concepció diferent dels dos diccionaris que arranca ja de principis de segle xx, quan Pompeu Fabra i Antoni Maria Alcover van manifestar les seues desavinences seguint dos models de diccionari diferents. El cas és que s’ha demostrat que la incorporació de paraules d’ús no general en el diccionari normatiu, a part de respondre a una demanda social, té efectes enormement positius: sobretot la dignificació i l’enriquiment del nostre patrimoni lèxic, però també la identificació dels parlants amb la llengua comuna, un aspecte que no s’ha de deixar mai de banda. Respecte a això, crec que ens ha d’omplir d’orgull i satisfacció que el Diccionari normatiu valencià haja acceptat una part molt important del «vocabulari de cruïlla» arreplegat pacientment pel tortosí Joan S. Beltran i Cavaller, com per exemple ablair, aïna, baso, corrompina, cutxamander, encanar-se, esbelegar, garrama, garramanxo, passera, tufar-se i ventolera, entre altres.

Contat i debatut, i a tall de conclusió, tot i que el Diccionari normatiu valencià fa un bon grapat d’aportacions molt positives, com hem intentat demostrar, i enriquix i amplia en la major part dels casos el Diccionari de la llengua catalana,les moltes valoracions i crítiques que se n’han fet han sigut majoritàriament i immerescudament negatives. Moltes, com déiem al principi, són de clar interés polític i de molt poc crèdit, perquè no volen gens de bé per a la llengua. Altres, que consideren que el diccionari era innecessari, atribuïxen equívocament al diccionari un fet (advertit ja per Pompeu Fabra) que hauria de ser assumit amb normalitat, i és que –ens agrade o no– tenim una normativa composta de modalitats, entre elles la valenciana. I, finalment, inclús les crítiques de caràcter filològic mínimament fundades no són totalment atribuïbles al diccionari valencià, ja que l’atreviment de l’Acadèmia d’acceptar unilateralment solucions lingüístiques exclusives és tan criticable com la impassivitat de la Secció Filològica per no acceptar-ne cap. Encara hi ha una darrera crítica, que considera que no calia tocar la normativa de la llengua, sinó que calia i cal promocionar-ne l’ús, i la compartisc però amb matisos, per mitjà d’una cita amb la qual concloc: «Tot esforç per regular i dignificar la llengua és debades si esta no es preserva ni s’estén decididament a tots els àmbits de la societat».

 
5)
 
Publicat en el suplement de cultura del diari EL PUNT AVUI divendres 21 de febrer del 2014
 

Els refranys més usuals

Núria Puyuelo

 

En Víctor Pàmies, a banda de ser un gran amant dels refranys, no para quiet, i els amants de llengua li ho agraïm. Després d’impulsar el 2010 una enquesta per internet per escollir quin eren els deu refranys catalans més populars, en què van participar més d’un miler de parlants, ara torna a posar tota la carn a la graella amb una altra macroenquesta per internet sobre les dites catalanes més usuals. Com l’última vegada, la implicació dels internautes és primordial perquè com més parlants hi participin més fiables seran les conclusions que se n’extreguin, i també és molt important que la responguin parlants de tot el domini català, així com de totes les edats. Només cal saber parlar català (tant és si s’és nadiu o no) i disposar d’uns minuts per classificar els refranys que s’hi recullen (n’hi ha 500). Al costat de cada un, cal marcar en una casella si es coneix el refrany, i en cas afirmatiu, si es fa servir. També hi ha la possibilitat d’escriure variants que hagueu sentit o utilitzat.

 

Jo m’hi vaig posar fa uns dies. De refranys, n’hi ha de ben populars: «sempre plou sobre mullat»; «cel rogent pluja o vent»; «hi ha més dies que llonganisses»; «qui no vulgui pols que no vagi a l’era»; «com més serem més riurem»; «qui no s’arrisca no pisca»... D’altres que no coneixia, com ara «sempre plou quan no hi ha escola»; «casa de dues portes fa de mal guardar» i «la llengua no té ossos però en trenca de ben grossos», i alguns que, tot i no ser gaire coneguts, em van semblar d’allò més divertits: «qui va amb un coix, al cap de l’any ho són tots dos»; «una mà renta l’altra i les dues la cara» o «poll revifat, pica més que cap».

 

També em vaig trobar altres refranys que he de reconèixer que em sonen més en castellà que en la seva versió catalana, com per exemple, «d’allò que els ulls no veuen el cor no se’n dol», «no hi ha mal que per bé no vingui» o «no hi ha més cera que la que crema».

 

Gràcies, Víctor, per la iniciativa i la feinada, i també als col·laboradors del projecte: Joan Fontana (UB), José Enrique Gargallo (UB) i Xus Ugarte (UVic). Estarem atents a les conclusions de l’estudi.

 

Per participar-hi...

Entreu a www.refranysmesusuals.cat, descarregueu-vos l’arxiu de l’enquesta i seguiu les instruccions. Teniu temps fins a Sant Joan.

 
6)
 
Publicat el EL PUNT AVUI dilluns 10 de febrer del 2014
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/715272-ambits-de-la-llengua.html?cca=1
 
Àmbits de la llengua
 
Josep M. Pasqual
 
 
7)
 
Publicat el EL PUNT AVUI dilluns 10 de febrer del 2014
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/717927-demanen-a-wert-que-pague-lescolaritzacio-en-valencia.html?cca=1
 
Demanen a Wert que pague l'escolarització en valencià
 
Tere Rodríguez
 
 
8)
 
Publicat a NÚVOL divendres 21 de febrer del 2014
http://www.nuvol.com/opinio/conflictivitat/
 
Conflictivitat
 
Pau Vidal
 
 
9)
 
Publicat en el diari ARA dijous 20 de febrer del 2014
 
 
Empar Moliner
 
 
M’alegra poder afegir noves incorporacions a la llista d’expressions en català antic perdudes pel camí definitivament. I les hem d’afegir gràcies, com sempre, als tertulians i periodistes que, incansables, treballen pel reconeixement del catalight. El catalight és el nou català. Un idioma més pla que un cedé de Melendi però que, en canvi, s’enriqueix amb traduccions literals, com ara “de raïms a peres” o “no caurà aquesta breva”. El catalight ja domina la televisió i la ràdio, així com el Parlament. Amb algunes excepcions, és cert, però que, amb l’ajuda de tots, aviat deixaran de ser-ho.

En primer lloc i definitivament implantada tenim l’expressió “no molt” que substitueix el difunt “no gaire” i el difunt “no massa”. El “no molt” és l’expressió preferida dels homes i dones del temps quan han d’indicar que no farà gaire fred o que no farà massa calor. El “no gaire” i el “no massa”, doncs, queden només per a friquis i nostàlgics.

En segon lloc tenim l’expressió “els dos” que substitueix l’antiga “tots dos”. L’expressió “tots dos” ja no la diu ningú, fins al punt que a la facultat de periodisme de Sant Kevin de Vallfosca et suspenen automàticament si la fas servir. Dir “tots dos” és voler-se fer notar. Les persones integrades a la nostra societat diuen “els dos”. “Podrà venir el teu pare a la reunió o també vindrà la teva mare?” “Vindran els dos”.

I en tercer lloc, però no per això menys important, hi ha el verb treure. Treure substitueix per sempre el prendre que feien servir els nostres pares antiquats. “Em van treure la cartera”, direm, en lloc del lletjot “Em van prendre la cartera”. “Si no deses el mòbil, te’l trauré”, direm, en lloc de l’ancià “Si no deses el mòbil, te’l prendré”. I ara que hi penso. He dit “deses”? Perdó, perdó, perdó. Volia dir “guardes”. Amb “la que està caient” i jo dic “deses”. Ai, mira. “De perduts al riu”...

10)

 

http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/eapc-rld/2014/02/20/l%E2%80%99oportunitat-de-valencia-josep-a-mas/

 
 
Josep A. Mas

 

Durant les darreres setmanes s’ha parlat i s’ha escrit molt sobre l’ofensiva contra el català que estan duent a terme els governs central, balear i valencià, tots del Partit Popular. A més d’aquesta resposta mediàtica, també la major part d’institucions no governamentals i molts sectors de l’anomenada societat civil l’han contestada amb força. En el cas valencià, fins i tot hem pogut sentir veus fins ara aliades sense matisos del nacionalisme espanyol conservador. Qui signa aquestes línies voldria que serviren de modest homenatge a la resistència lingüística valenciana d’ara i, sobretot, de sempre. En el terreny més pragmàtic, cal confiar que alguna de les interpretacions i sobretot de les propostes d’articulació discursiva del present apunt els/ens puguen ser d’alguna utilitat.

És fàcilment constatable que el País Valencià ha estat històricament el territori on més esforços ha pogut dedicar l’espanyolisme a anul·lar les senyes d’identitat pròpies, com també ho és que ara mateix els valencians que volem fer valdre el dret de viure en la llengua pròpia estem patint una allau inaudita d’agressions en un estat que s’autoanomena democràtic. Aquest grau de fustigament es pot atribuir a la confluència de tres línies de força: a) els primers resultats d’una política lingüística de llarg abast, la política lingüística del PP per a Espanya; b) la intensificació d’altres actuacions més locals i un tant erràtiques, més dependents de les circumstàncies, tot i que sempre coherents amb aquella política lingüística general, i c) els danys col·laterals en la llengua de mesures amb altres objectius.

L’exemple més palmari del primer cas és l’atac als programes d’ensenyament bilingüe que tenen el català com a llengua base de l’aprenentatge. El fet que estiga donant-se d’una manera tan sincronitzada a tots els territoris del domini lingüístic, subratlla que aquesta és una part essencial de la política d’estat del PP en matèria lingüística. Balears és l’autonomia on sembla que es vol implantar amb més força l’alternativa espanyola a la immersió, el trilingüisme, mentre que a Catalunya el PP només pot intentar guanyar als jutjats el que no pot guanyar a les urnes, parafrasejant una dita que els dirigents d’aquest partit solen usar en altres circumstàncies. Quant al País Valencià, és cert que el plurilingüisme s’està aplicant sense substituir els models anteriors, si més no de moment, però, a l’hora de valorar l’impacte i la intencionalitat de la mesura, cal tindre en compte que l’escola és l’únic àmbit on la llengua ha aconseguit avanços significatius.

La segona línia d’actuació es refereix al foment de l’aïllacionisme simbòlic entre els diversos territoris on es parlen varietats de la nostra llengua. Ha estat sempre la “qüestió valenciana” per excel·lència, tot i que estem assistint, d’un temps ençà, a una activació generalitzada d’aquesta (la desaparició del terme català dels textos institucionals autonòmics a Balears, com denuncia Antoni Nadal en un apunt d’aquest mateix blog o l’esperpent del LAPAO a Aragó) que fa pensar que l’estratègia s’ha incorporat al manual del PP a nivell estatal com una de les respostes al procés d’autodeterminació català. Potser no tant per por al contagi del separatisme com simplement per càstig. Siga com siga, al País Valencià s’ha arribat a límits que sobrepassen el ridícul, com la declaració en seu parlamentària de l’origen ibèric del valencià o les recents manifestacions en contra de l’AVL per la definició de valencià del seu diccionari. Cal incloure ací la desconnexió dels senyals de TV3 i Catalunya Ràdio sota amenaça de sancions duríssimes, mentre dotzenes d’emissores il·legals emeten a plaer.

En canvi, el tall abrupte de les emissions d’RTVV no s’ha d’interpretar com un atac directe a la llengua. El tancament va tindre l’origen en un ERO tan mal fet que va ser declarat nul –sense que ningú haja dimitit per haver fet un nyap així– en un moment en què la nova direcció –que no va assumir l’ERO– semblava decidida a abandonar la senda del sectarisme, en adonar-se que era l’única via de remuntar unes dades d’audiència en mínims històrics. El panorama de la retransmissió televisiva de la desfilada de polítics del PP visitant els jutjats, no era gens afalagador. L’única manera de continuar evitant imatges i notícies negatives per al partit, que haurien d’haver estat per força més nombroses que en altres mitjans d’abast més ample que el valencià, era tancar RTVV. En definitiva, el fet que els valencians perderen el que havia sigut i podria tornar a ser el principal mitjà de comunicació en llengua pròpia va ser calibrat pel Consell com un dany col·lateral perfectament assumible.

Però les conseqüències d’aquesta política, lingüística i no, sobre la llengua dels valencians poden ser dramàtiques. No es tracta ara d’agitar el fantasma de la desaparició de l’idioma, sinó de tindre en compte la realitat que dibuixen les dades (SIES, AVL): el retrocés de l’ús oral de la llengua és significatiu i només hi ha algun avanç en les habilitats escrites –gràcies al model escolar que ara el PP vol dinamitar. I encara que no fóra així, la resposta hauria de ser igualment contundent: si els valencianoparlants assumeixen plenament que tenen el dret de viure en la seua llengua a la seua terra, no poden consentir que se’ls aplique una política lingüística supremacista que pretén blindar la posició de privilegi del castellà posant traves al més mínim avanç de la llengua pròpia i històrica.

D’altra banda, també hi ha circumstàncies favorables en aquests moments. Són, ras i curt, les desfavorables al PP, l’enemic més perillós del valencià. Aquesta és una dada objectiva si atenem tant a les actuacions de política lingüística que estem comentant com al discurs que les sustenta. Un discurs manipulador que descansa en l’igualitarisme de drets com a tapadora de la situació de desigualtat entre la llengua dominant i la minoritzada i en el populisme del sentiment enfront de la raó intel·lectual. Si aquest discurs ha aconseguit ser hegemònic és principalment pel control dels grans mitjans de comunicació, una de les bases dels governs del PP. Però això ara es clevilla, gràcies a les seues errades de càlcul i a les possibilitats que ofereix Internet. En un moment, cal afegir, que la manera de fer dels polítics professionals és observada críticament, en una societat més sensible que en altres moments a les denúncies d’estratègies de perpetuació en el poder i d’ingerència en assumptes de fora del seu àmbit.

Però la més important de les circumstàncies propícies al valencià és que tots els sondejos d’opinió assenyalen que el PP, ofegat per la corrupció i el descrèdit de la política, està perdent la seua hegemonia social i a punt de perdre la política. Així, és més que probable que el pròxim canvi de govern siga més favorable al valencià, per tal com els previsibles nous governants valencians tenen un discurs molt més compromés amb la normalització lingüística, incloent-hi un consens en la darrera campanya electoral que confiem que es repetirà en la nova comesa. Ara bé, limitar-nos a fregar-nos les mans davant aquest probable canvi de tendència seria mostrar una ambició de molt curta volada.

Sóc de l’opinió que ens trobem en una oportunitat històrica per al valencià. Més enllà d’uns canvis circumstancials i epidèrmics per a la pròxima legislatura, hauríem de treballar ja per a aconseguir uns veritables canvis de rumb permanents en determinats aspectes de la política lingüística que fins i tot minen sovint la convivència social. És a dir: cal començar a divulgar massivament, amb les correccions necessàries, el relat del conflicte lingüístic que es basa en estudis, en dades objectives, en el comparatisme amb altres situacions semblants a escala internacional. A construir-lo, si es vol, escoltant tota la pluralitat de veus de tots els realment compromesos amb els drets lingüístics dels valencianoparlants.

Això implica necessàriament no fer el de sempre, si no volem quedar-nos on sempre, i superar fins i tot rancúnies personals per qüestions de matís. L’oportunitat implica un repte molt considerable, per al qual cal amplitud de mires i visió de futur a llarg termini. Es tracta, ni més ni menys, que de transcendir el cercle dels convençuts, d’aconseguir que una majoria social considerable acabe assumint la normalització lingüística com un objectiu col·lectiu just i profitós per als valencians; que la majoria social diga no per sempre més a la cortina de fum de la valenciania buida de contingut i veja amb més simpatia el valencianisme del progrés social, econòmic i, per què no dir-ho, moral. Es tracta, al capdavall, d’incloure la política lingüística en l’agenda de la regeneració política necessària al País Valencià.

 

11)

 

Una Franja de possibilitats

 

Quim Gibert

Pindulí és una hiena joveneta que desitja aprendre a caçar i anar al seu aire per la sabana. La seva mare n’està enamorada: «ets la hiena més bonica del món». Tal dit, tal fet, un matí se’n va il·lusiona a la recerca d’aliment per la família. Els primers animals amb qui coincideix a l’abeurador són uns licaons, que de seguida fan burla sobre el seu aspecte: «si no tingués la pell ratllada, amb aquestes orelles que té m’hauria pensat que era un nadó d’elefant!». Just més tard, ensopega amb un lleó, que li engalta: «aquest serrell punxegut no t’afavoreix gens, noieta.» I, per acabar d’espessir el suc, es troba amb una zebra, acompanyada d’amigues, que li etziben, amb menyspreu, que la pell de hiena és una «desagradable vaguetat dels dibuixos». Arran de tantes mofes, queda convençuda que «les seves ratlles estaven esgarriades». Un espiral inesperat d’esdeveniments capgira el dissortat passeig de la hiena. Però no us contarem res més. El desenllaç és tan feliç que la mare queda convençuda que la filla, a més de ser la més bonica, també és «la hiena més intel·ligent del món».

Janell Cannon (Minnesota, 1957), l’autora de Pindulí, títol que coincideix amb el nom de la protagonista, va constatar que hi ha una sèrie d’animals que, a causa dels seus costums, són titllats de maleïts, lletjos, antipàtics. I que aquesta mala fama és a conseqüència d’un fals mite, que els associa a la por, el perill, el fàstic. Aleshores Cannon es va proposar, per mitja de rondalles, trencar l’estigma que els persegueix. En aquest sentit, Janell Cannon també ha dedicat relats a murcegots; serps; escarabats... Quan en una ocasió, la rondallaire nord-americana fou interpel·lada per una periodista sobre perquè escrivia a propòsit de bèsties i bestioles que ningú estima, Cannon va dir que aquestes criatures no són tan diferents de les més populars: «cada animal té una funció important a la natura encara que a vegades no sabem quina és, m’inspiro quan vaig al zoo, observo tant als humans com als animals, poso atenció en les reaccions de la gent, els que desencadenen un impacte més negatiu són candidats immediats per un conte». En les darreres pàgines de Pindulí, hi ha apunts dels animals que tenen ratlles, dels que tenen orelles grans i detalls sobre el món de les hienes.

Janell Cannon és una primera espasa de la literatura infantil. La tendresa que desprèn envers la fauna erròniament repudiada encomana entusiasme. És una línia a seguir aplicable en el món de les llengües: n’hi ha que són tractades com a maleïdes, lletges, antipàtiques. La llengua pròpia de la Franja de Ponent, la catalana, és menyspreada per la majoria de les institucions de govern. Les llengües tenen una funció a la natura: expliquen, posem per cas, com és l’entorn.

Amb l’objecte de suscitar empatia cap a les llengües territorials, el matí de dissabte 8-3-14 Fraga acollirà, en el palau Montcada (St. Josep de Calassanç 12), una nova edició de les jornades de dignificació lingüística. Enguany amb la participació de Tallers per la Llengua, l’escriptora Laura Borràs, la presentació de l’Any Desideri Lombarte i un debat amb representants de les comarques de la Franja.

Tant a la vida com en els contes, les possibilitats per canviar allò que no ens plau passa per actuar. No fer res, és pitjor. «Fer és la millor manera de dir», afirmava el poeta.

Quim Gibert, psicòleg i autor de Qui estima la llengua, la fa servir

 

 

12)

Demà en InfoMigjorn Cap de Setmana
Sumari
 
 
1) Eugeni S. Reig - quan ja s’ha mort l’haca, bon cabàs de garrofes
 
2) Eugeni S. Reig - que es fa tard i ve plovent
 
3) Antoni Llull Martí - El pin yin i les noves grafies dels noms propis xinesos (1)
 
4) Pere Ortís - Empobriment de la llengua catalana. Tot allò que li hem fet perdre i que cal restituir-li. Els mots. Lletra L.
 
5) Albert Pla Nualart - Vigileu, nois, que se us nota el 'cuidado'
 
6) Francesc Viadel - Llei Wert, espanyolitzar "sin que se note el cuidado"
 
7) Jaume Fàbrega - Creps, crespells i bunyols
 
8) Griselda Oliver i Bernat Puigtobella - Ona Domènech: "Els neologismes ens permeten seguir la vida real del món"
 
 
Si voleu rebre cada divendres el butlletí InfoMigjorn Cap de Setmana heu de manifestar-ho explícitament en un missatge electrònic que heu d’enviar a l’adreça infomigjorn@telefonica.net en el qual heu de fer constar el vostre nom i cognoms i l’adreça electrònica on voleu rebre’l.
 
El preu de la subscripció al butlletí InfoMigjorn Cap de Setmana corresponent a l'any 2014 és de 25 euros.
 
Els nous subscriptors podreu llegir en la web tots els butlletins d'InfoMigjorn i d'InfoMigjorn Cap de Setmana que s'han publicat fins ara.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací