InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.300 membres]
 
Butlletí número 958 (dimarts 04/03/2014) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
Podeu donar d'alta en InfoMigjorn les adreces que considereu oportunes ací
Podeu donar-vos de baixa en InfoMigjorn ací

 

Els subscriptors d'InfoMigjorn Cap de Setmana rebreu dissabte que ve, dia 8 de març, el treball d'Eugeni S. Reig

La locució conjuntiva concessiva mas que

 
SUMARI
 
1) 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú
 
2) Eugeni S. Reig - La nefasta influència del castellà en el català culte (III): El rebuig de la concordança del verb impersonal haver-hi amb el sintagma nominal que l'acompanya
 
3) Joan Castellano - En defensa de ‘hi han'
 
 
 
6) XIX Jornada de Sociolingüística d'Alcoi 2014 : Tenim una llengua invisible?
 
 
 
 
1)
 
Publicat en el llibre 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú (CCG edicions, Girona, 2011, pàg. 125).
 
 

419. Cada llengua és una formidable creació artística, fruit de la història de molts segles.

 

Yves Sauvingac

Pensador

 
 
2)
La nefasta influència del castellà en el català culte (III)
 

El rebuig de la concordança del verb impersonal haver-hi amb el sintagma nominal que l'acompanya

 

 

Eugeni S. Reig

 

 

¿Cal fer concordar el verb impersonal haver-hi amb el sintagma nominal que l'acompanya i que el parlant percep com a subjecte de l'oració, és a dir, podem hem dir i escriure hi han dos llibres damunt la taula o imprescindiblement hem dir i escriure hi ha dos llibres damunt la taula?

Joan Solà, en el llibre Sintaxi normativa: estat de la qüestió, publicat l'any 1994 per l'editorial Empúries, escriu:

«Sembla clarament una incongruència mantenir la prohibició en el cas de 1 [es referix a la concordança del verb haver locatiu amb el sintagma nominal que l'acompanya]. Llevat que hi hagués algun fonament per haver-la prohibida, que a mi em sembla que no hi és: hi ha, simplement, una primera malfixació, que després ha estat mantinguda per raons extralingüístiques. I aquella primera malfixació, es pot moralment assegurar que ens vingué provocada pel castellà: a finals del segle XIX les gramàtiques castellanes del Principat es preocupaven molt de prohibir la concordança que els catalans feien parlant en castellà. Vet aquí l'embolic: per culpa del castellà abandonàvem un tret que era totalment genuí i coherent

Aquesta qüestió ha estat estudiada en profunditat pel professor Abelard Saragossà en el capítol 5é del seu llibre Reivindicació del valencià. Una contribució titulat “La concordança del verb haver locatiu (De persones com ell, {ja no en queden / ja no n'hi han}): teoria i evolució”. El llibre ha estat editat per editorial Tabarca (València, 2007). Aquest capítol del llibre es pot trobar en internet en la web Eines de llengua. Els enllaços són els següents:

En html: http://www.einesdellengua.com/Fitxes/Textos/Arxius/haver-hi/entorn.htm

En pdf: http://www.einesdellengua.com/Fitxes/Textos/Arxius/haver-hi/Haver-hilocatiu.pdf

En la web Eines de llengua trobem també un escrit de Miquel Boronat dedicat a aquesta concordança. L'enllaç és el següent:

http://www.einesdellengua.com/Fitxes/Textos/C/concordanca.htm

El lingüista Albert Pla Nualart va dedicar a aquesta qüestió quatre dels articles que amb el títol Un tast de català publica de dilluns a divendres en el diari ARA. Podeu llegir-los en l'enllaç http://www.rodamots.com/public/apn_haver-hi.htm

La gramàtica de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua en 32.2.2 diu:

«També té un comportament ben característic el verb impersonal haver-hi. El sintagma nominal que acompanya este verb es comporta com un complement directe i, per això, en l'ús més tradicional no s'establix concordança entre el verb i el sintagma nominal.

A ma casa hi ha més cadires.

Tot i amb això, el fet que el verb siga impersonal i no tinga verdader subjecte explica la tendència a percebre el sintagma nominal com un subjecte gramatical i a establir, per tant, la concordança amb el verb:

A ma casa hi han més cadires.

És acceptable tant la falta de concordança com la concordança, però en els registres formals es considera més adequada la manca de concordança, d'acord amb l'ús tradicional

Fins ací el que diu la gramàtica de l'AVL.

Com veiem, fer la concordança és normatiu perquè així ho accepta l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Recomane al lector el llibre Sintaxi normativa: estat de la qüestió de Joan Solà, el treball d'Abelard Saragossà sobre “La concordança del verb haver locatiu”, l'escrit de Miquel Boronat en la web Eines de llengua i els articles d'Albert Pla Nualart en el diari ARA. Cal llegir aquests documents molt atentament i cal reflexionar sobre el seu contingut. Nomes llegint, estudiant, pensant, raonant, reflexionant i argumentant podrem arribar a conclusions que ens siguen útils per a fer la nostra llengua més comprensible i assumible pel conjunt de la població. Jo ho vaig fer i vaig decidir fer sempre en la llengua escrita la concordança que faig sempre en la llengua parlada. Considere que perdre aquesta concordança és perdre una part important de la genuïnitat i de la personalitat de la nostra llengua a canvi d'un acostament innecessari a la llengua castellana.
 
3)
 
Publicat en NÚVOL dimarts 11 de febrer del 2014
http://www.nuvol.com/opinio/en-defensa-de-hi-han/

En defensa de ‘hi han'

Joan Castellano
 
 
4)
 
Publicat a VilaWeb dimecres 26 de febrer del 2014
http://www.vilaweb.cat/noticia/4175614/20140226/petit-atles-linguistic-recerca-seixanta-anys.html

El 'Petit atles lingüístic', una recerca de més de seixanta anys

Es publica el quart volum de l'obra, dirigida pel dialectòleg Joan Veny · És extret de l'Atles lingüístic del domini català', projectat el 1952 i encara inacabat

Un diccionari de sinònims ens dirà que 'blat de moro' també es pot dir 'moresc', 'panís' o 'blat dindi', però amb això no sabrem pas en quines contrades fan servir l'un terme o l'altre. Doncs aquesta informació, per exemple, és la que trobarem en el quart volum del 'Petit atles lingüístic del domini català', aquesta vegada dedicat exclusivament al lèxic del camp i dels conreus.

L'obra, publicada per l'Institut d'Estudis Catalans, conté un total de 121 mapes: 94 mapes lèxics, 26 de fonètics i un de comparatiu. I tot plegat és complementat amb un apartat de bibliografia, un glossari de terminologia lingüística i un índex dels mots comentats. La informació que aporta aquest volum ha estat recollida en 190 localitats dels Països Catalans.

Aquest volum és un dels deu que ha de contenir el 'Petit atles lingüístic del domini català'. Els que ja s'han publicat tracten del cos humà i les malalties (volum 1); el vestit, la casa i les ocupacions domèstiques (volum 2); la família, el cicle de la vida, el món espiritual, els jocs, el temps cronològic, la meteorologia i la topografia (volum 3); i aquest darrer sobre el camp i els cultius (volum 4).

Una petita joia extreta d'un gran tresor

El 'Petit atles lingüístic del domini català' és tan sols la versió més divulgativa d'una tasca ingent que té l'origen fa seixanta-dos anys: l'obra 'Atles lingüístic del domini català' (ADLC).

L'any 1952 els filòlegs Antoni M. Badia i Margarit i Germà Colón van anunciar la intenció d'elaborar un 'Atles lingüístic del domini català'. Al cap de dotze de preparació, el 1964 van començar les enquestes per a confegir aquesta obra, i no les van acabar fins el 1975. Sota la direcció de Badia i de Colón, els principals enquestadors foren Joan Martí i Castell, Lídia Pons, Joaquim Rafel i Joan Veny, que n'esdevingué director.

L'obra restà interrompuda per motius econòmics i professionals, però el 1989, arran de la reestructuració de l'Institut d'Estudis Catalans, l'ALDC fou acollit com un programa de recerca dins la Secció Filològica. Joan Veny i Lídia Pons encapçalaren el projecte, s'elaboraren els programes informàtics corresponents i es treballà en la introducció i el processament de les dades.

Un banc de dades de 475.425 registres

El resultat de les enquestes, un cop acabades, és extraordinari. A partir d'un qüestionari de 2.452 preguntes aplicat a 190 poblacions de tot el domini de llengua catalana, es van obtenir un conjunt ingent de respostes. En total, el banc de dades resultant consta de 475.425 registres, presentats en forma fonètica i en grafia convencional. Aquest arreplec de dades permet d'estudiar amb profunditat i fiabilitat la variació lèxica, fonètica, morfològica i sintàctica del català. A banda l'atles estricte, l'any 1998, aprofitant el material 'en brut' es va editar l'Atles Lingüístic del Domini Català: etnotextos del català oriental', un conjunt de texts enregistrats magnèticament que reprodueixen la parla espontània de les generacions més grans en les diverses modalitats de la llengua. El volum conté 152 texts, un glossari i una casset.

 

5)
 
Publicat en tribuna.cat dimecres 26 de febrer del 2014
http://www.tribuna.cat/noticies//linguapax-premia-escola-valenciana-per-la-seva-tasca-a-favor-del-respecte-a-la-diversitat-linguistica-i-a-la-pau-26-02-2014.html
 
Linguapax premia Escola Valenciana per treballar a favor de la diversitat lingüística i la pau
 
 
6)
 

 

XIX Jornada de Sociolingüística d'Alcoi 2014

 

Tenim una llengua invisible?

 

Alcoi, 29 de març de 2014

Universitat Politècnica de València

Campus d'Alcoi

 

 

Objectiu

 

L'objectiu de la XIX Jornada de Sociolingüística d'Alcoi és analitzar i debatre sobre l'ús del valencià en els àmbits on encara no ha accedit amb certa normalitat o és clarament insuficient, com poden ser els següents: la justícia, els registres de la propietat, les notaries, els cossos de seguretat (guàrdia civil, policia nacional, exèrcit...), etc., i entre els quals es pot incloure l'absència de mitjans de comunicació autonòmics arran del tancament recent de la RTVV.

 

Programa

 

9.00 h – 9.15 h

Recepció i lliurament de la documentació

 

9.15 h – 9.30 h

 

Inauguració a càrrec de Georgina Blanes, directora del Campus d'Alcoi de la UPV, i Antoni Francés, alcalde d'Alcoi

 

9.30 h – 10.15 h

Conferència inaugural: “Quan els drets lingüístics no es fan visibles”, Mercé Teodoro, Acció Cultural del País Valencià

Presenta: Sandra Obiol, Centre Ovidi Montllor d'Alcoi

 

10.15 h – 11.15 h

 

Diàleg: “El valencià en la justícia: un casus belli?”, entre Josep Ochoa, Universitat d'Alacant, i Anselm Bodoque, Universitat de València

 

11.15 h – 11.45 h

 

Café i visita a l'exposició “Ensenyar en temps difícils. Carles Salvador i Enric Matalí”, guiada per Brauli Montoya

Sala d'exposicions del Campus d'Alcoi (planta baixa de l'edifici de Carbonell)

 

11.45 h – 12.45 h

 

Diàleg: “L'administració pública de l'estat en la promoció i l'ús de les llengües cooficials”, entre Juan Antonio Blay,  periodista de Público, i Adolf Beltran, periodista d'El País

 

12.45 h – 13.45 h

Diàleg: “El tancament de RTVV: i ara què?”, entre Xelo Miralles, periodista i exmembre del Consell d'Administració de RTVV, i Vicent Partal, periodista i director de Vilaweb

 

14.00 h – 16.00 h

Dinar

 

16.00 h – 17.00 h

Documental: Nosaltres els valencians, d'Andreu Signes, amb Jordi Tormo, Ajuntament d'Alcoi

 

17.00 h – 18.00 h

 

                           Taller: “Siguem assertius. Una conducta positiva per no perdre els sentits”, Ferran Suay, Universitat de València

 

18.00 h – 18.20 h

 

Monòleg: “El valencià, un malalt imaginari”, a càrrec de Rosanna Espinós

 

 

Lloc

 

Universitat Politècnica de València. Campus d'Alcoi

Sala de graus Roberto García Payá

Edifici de Carbonell, plaça de Ferrándiz i Carbonell

03801 Alcoi

 

Inscripció: en línia

 

Preu: 20 euros. Inclou: matrícula, documentació, dinar i certificat d'assistència.

 

El termini per a inscriure's finalitza el dimecres 26 de març de 2014.

 

 

Organitzen

 

Universitat Politècnica de València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, Institut d'Estudis Catalans - Delegació d'Alacant, Ajuntament d'Alcoi, Centre Ovidi Montllor i Coordinadora de l'Alcoià i el Comtat pel Valencià

 

Col·laboren

 

Universitat d'Alacant, Universitat de València, Universitat Jaume I i Universitat Miguel Hernández d'Elx

 

Més informació

 

www.upv.es/josociol

www.facebook.com/josociol

 

 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací