InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.300 membres]
 
Butlletí número 952 (dijous 20/02/2014) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 

Els subscriptors d'InfoMigjorn Cap de Setmana rebreu dissabte que ve, dia 22 de febrer, el treball d'Eugeni S. Reig

Pel matí, per la vesprada i per la nit

 
 
SUMARI
 
1) 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú
 
2) Eugeni S. Reig - Sobre la paraula tratge
 
3) Joan Tudela - Catalanisme lingüístic
 
4) J. Leonardo Giménez - Contornada, cansera i caramull
 
5) Núria Puyuelo - ‘Cadascú' o ‘cadascun'?
 
6) Carme Godino - Sóc xurra
 
7) Tudi Torró - Què ha passat amb la immersió lingüística?
 
8) Enric Sòria - Revistes de cultura
 
9) Josep Miquel Bausset - La Flama de la Llengua a Montserrat
 
10) Presentació del poemari Estranyament de Manel Rodríguez Castelló
 
11) Demà en InfoMigjorn Cap de Setmana
 
 
 
1)
 
Publicat en el llibre 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú (CCG edicions, Girona, 2011, pàg. 123).
 

413. Una llengua no mor perquè no guanye nous parlants; només mor si la deixen de parlar aquells qui la parlen.

 

Manuel Sanchis Guarner

Filòleg i historiador

 

 

2)
Sobre la paraula tratge

Eugeni S. Reig

 

    Anomenem tratge a un vestit que consta de jaqueta, pantaló –o falda, si és de dona– i, opcionalment, jupetí, tot de la mateixa tela.

Podem dir, per exemple:

T'has de fer un tratge nou que este el tens ja molt anadet.

En Els valencians pintats per ells mateix d'Enric Soler i Godes podem llegir:

Tratge de burell, calces blanques i sabates de frare.

En la novel·la Lina Morell, un cas apassionant de Jordi Valor i Serra trobem:

El xicot arrimà el carro a la carena de l'andana i en veure entre les poques persones que baixaren a una jove senyorívola amb tratge sastre negre i un petit maletí a la mà, se dirigí devers ella amb decisió:

–Senyoreta Paulina?

I en la mateixa novel·la, un poc més avant:

En efecte, oberta que fou l'antiquíssima caixa, d'allí anaren eixint vestits antics: vestidets d'ella de son temps de col·legiala, tratges de caçador del seu pare i, per fi, tot impregnat del ferum del patxolí, un magnífic vestit de vellut negre amb adreços i voreres de fil d'or de la seua àvia materna, que ambdues jóvens recordaven molt bé quan se'l posava encara na Beatriu, la mamà, que estava formosíssima quan apareixia els dies de festa abillada amb tal vestimenta.

En la novel·la Ribera de Josep Lozano podem llegir:

Però Miquel se'n va anar a l'altre món sense corbata, sense tratge, vestit de romà: enrotllat en un llençol de fil del dot d'Irene.

Jo quasi ho vaig preferir aixina, que no duguera tratge. Una, per la corbata, rogenca, horrible, que no sé d'on la degué haver treta; i una altra, perquè ell era d'esquerres o el que collons siga, o ho havia sigut, i crec que haguera volgut que el soterraren amb el coll de la camisa despassat... com van els treballadors.

En la novel·la Gràcies per la propina de Ferran Torrent trobem:

Vestia el tratge de sempre, l'únic que tenia i que es posava en compadíssimes ocasions.

La paraula tratge és un castellanisme fortament implantat en la parla dels valencians i considere que és adequat incorporar-lo a la llengua normativa, encara que només en l'accepció definida. No crec que calga acceptar-la com a sinònim del substantiu vestit en totes les seues accepcions. La paraula ja va ser arreplegada per Escrig i per Martí i Gadea en els seus diccionaris del segle xix, però no la inclouen ni el Diccionari General de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra ni el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans ni el Gran Diccionari de la Llengua Catalana de l'Enciclopèdia ni el Diccionari Valencià de l'IIFV. Sí que l'arreplega, en canvi, el Diccionari General de Francesc Ferrer Pastor que diu: «tratge. m. Vestit complet d'una persona, especialment d'home, tern [traje]». També recullen el mot el diccionari del SALT 3 i el Diccionari Ortogràfic i de Pronunciació del Valencià de l'AVL, però, en els dos diccionaris, apareix escrit trage. Considere que eixa grafia és totalment inadequada perquè, en la nostra llengua, totes les paraules que acaben en a tònica + prepalatal africada sonora + e àtona, s'escriuen amb tg. En cap cas –i tenim tres-cents huitanta paraules que acaben d'eixa manera– la prepalatal africada sonora es representa per una g. Fer una excepció amb la paraula tratge ho considere una complicació innecessària i sense cap justificació. Un bon grapat de les paraules acabades en –atge són manlleus d'altres llengües, especialment del francés, i han estat adaptades a la nostra llengua, a voltes d'una manera forçada, com en el cas de garatge, adaptació de la paraula francesa garage, que malgrat que tothom la pronunciem 'garaig' o 'garaix', l'escrivim garatge. També algunes són adaptacions de paraules d'origen castellà, com ara taquillatge. ¿Què té de diferent tratge per a fer-ne l'única excepció? ¿Té cap sentit escriue ultratge i, en canvi, trage? Els que defenen la grafia trage en lloc de tratge han d'explicar per quins motius hem d'acceptar aquesta absurda complicació ortogràfica.

 

Bibliografia
 
Lozano Lerma, Josep; Ribera. (Edicions Bromera, Alzira, 1998)
Soler i Godes, Enric Els valencians pintats per ells mateix (Noguera, València, 1962)
Torrent Llorca, Ferran; Gràcies per la propina. (Edicions Bromera, Alzira, 2010)
Valor i Serra, Jordi Lina Morell, un cas apassionant (Sicània, València, 1964)
 
 
NOTA 1:
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha publicat el 5 de febrer del 2014 una versió informatitzada del Diccionari normatiu valencià que es pot consultar en l'enllaç http://www.avl.gva.es:8080/dnv/ i a on es pot veure que la grafia triada és trage. L'AVL ha posat a disposició dels usuaris de la llengua l'enllaç http://www.avl.gva.es/propostesDNV.html en el qual es poden fer les propostes lingüístiques que es consideren oportunes. Us convide a fer ús d'aquest enllaç per a expressar el vostre acord o desacord amb la grafia que empra el Diccionari normatiu valencià per a aquest vocable.
 
NOTA 2:
Aquest article es va publicar en:
 
EL PUNT dilluns 21 de maig del 2012
 
InfoMigjorn dijous 31 de maig del 2012
 
 
3)
 
Publicat en el blog Anys d'aprenentatge del diari ARA dissabte 8 de febrer del 2014
 
 
Joan Tudela
 
(Publicat al diari Avui el 3 de juliol del 2007)
 
De la crisi d'identitat que viu el catalanisme polític, els diaris en van plens. De la crisi de vitalitat que pateix el catalanisme lingüístic, en canvi, se'n parla ben poc.

El catalanisme lingüístic és anterior al catalanisme polític: neix l'any 1833 amb el poema d'Aribau La Pàtria, que és l'acta fundacional de la Renaixença (època en què, com passa ara, la lluita per la recuperació del català coexisteix amb l'expansió del castellà a casa nostra). I si ara, de cop i volta, la Unió Europea incorporés un nou Estat anomenat República Federal dels Països Catalans, el catalanisme lingüístic encara tindria feina durant molts anys per dur la nostra llengua cap a la plenitud idiomàtica.

No hem d'arribar a l'extrem de dir que catalanisme polític i catalanisme lingüístic duen vides paral·leles, perquè les paral·leles no es troben mai i, en canvi, tots dos catalanismes tenen zones notables d'intersecció. Però sí que cal dir que viuen vides autònomes.

La crisi actual del catalanisme lingüístic no és pas d'identitat, perquè sap que vol ser quan sigui gran i sap com arribar-hi. És una crisi de vitalitat: no té prou força. Per exemple, dos objectius bàsics d'ara mateix: l'augment substancial de l'ús del català en les relacions interpersonals i la millora general de la qualitat lingüística del català als mitjans de comunicació, si no avancen més no és pas per falta de claredat, sinó per falta de força. De força demogràfica, de força de voluntat, de força política també. Per tant, el catalanisme polític hauria de deixar de considerar la llengua un “tema sectorial” i hauria de donar un suport més fort a la vitalitat del català.

El catalanisme polític ha canviat: ara és majoritàriament independentista. Però la feblesa del catalanisme lingüístic és la mateixa que l'any 2007, quan vaig publicar aquest article que ara reedito.

 

4)
 
Article publicat en el diari Levante-EMV divendres 31 de gener del 2014
 
Contornada, cansera i caramull
 
J. Leonardo Giménez
 
Un territori que envolta un lloc determinat és, genèricament, una “contornada”. Per exemple, “En el terme d'Alzira i en els de la contornada ara abunden les plantacions de caquis”. És una expressió amb sinònims com “en els/als voltants”, “en la rodalia”, “en els de la redor”. Eugeni S. Reig considera la contornada un nom de lloc en perill de desaparició i l'inclou en el seu excel·lent Valencià en perill d'extinció. La veritat és que no abunda en el valencià llibresc, que opta quasi sempre pel “voltant”, “Crevillent i els pobles del voltant formen un tot”, però també podem dir (i escriure) “Vilavella es troba en la contornada de Nules”, “Ha plogut per tota la contornada”. Abelard Saragossà arreplega esta expressió locativa en el seu El valencià de Bernat i Baldoví, que és també pròpia d'altres variants de la llengua, també sinònima de “contrada”, “Desert d'amics, de béns e de senyor, en estrany lloc i en estranya contrada”, canta Raimon, musicant el boníssim poema Desert d'amics de Jordi de Sant Jordi.
 
  “En la contornada de Bicorb agarres una bona cansera, de tanta pujada i baixada com n'hi ha”. Eixa, “cansera”, és una altra paraula que no té el favor del valencià de llibre, que preferix “cansament” i prou, però que és ben usual en la parla quotidiana valenciana, almenys de bona part del territori nostrat. També l'arreplega el referit lexicògraf alcoià en Valencià en perill d'extinció, en una frase com ara “Tinc una cansera que no m'hi veig. No puc amb la meua ànima. Ense que arribe a casa em gite sense sopar ni res”. I cansera mental ens provoquen els corruptes de tant de vore'ls en els diaris. I és que n'hi ha d'estos que, quan ha pogut, no s'han conformat amb poc, sinó que han robat i s'han omplit les butxaques i tots els recipients que han pogut “a caramull”, que com tots sabem vol dir que ‘una porció d'alguna substància sobreïx del recipient que la conté'. Alguns han fet bona cosa de caramull, tant que se'ls ha vist massa els excessos, i ara es veuen prop de la garjola, eixe lloc que en castellà, vulgarment, li diuen el “trullo”. “A caramull” té el sinònim “cormull”. I el cormullet dels corruptes és vore'ls a Picassent o a Fontcalent, però en les presons de les seues contornades.
5)
 
Publicat en el suplement de cultura del diari EL PUNT AVUI divendres 24 de gener del 2014
 
‘Cadascú' o ‘cadascun'?
 
Núria Puyuelo
 
De les frases següents quina diríeu que és correcta: “Per sopar, portarà un plat cadascun”, “Per sopar, portarà un plat cadascú”, o “Per sopar, portarà un plat cada u”, o “un plat cada un”? Les oracions correctes són la segona i la tercera. Vegem per què.
 
Cadascun/a i cada un/cada una són dos adjectius indefinits sinònims, és a dir, que podem fer servir l'un o l'altre indistintivament. Tenen formes per al masculí i el femení però sempre s'usen en singular. Acompanyen un nom de persona o de cosa i van seguits de la preposició de (“Han repartit una medalla a cadascun (o ‘cada un') dels premiats” o “Cadascun (o ‘cada un') dels problemes té una solució”). Ara bé, aquest nom es pot elidir sempre que pel context quedi clar quin és el referent: “A l'assemblea hi havia un miler d'assistents. Han regalat un adhesiu a cadascun (cada un)”. S'entén que és a “cadascun dels assistents”.
 
Per contra, les formes sinònimes cadascú i cada u designen tota persona sense distinció. Tenen un sentit semblant a tothom, però tenen més a veure amb la individualitat que no pas en la col·lectivitat. Van sempre en singular, perquè són invariables, tant pel que fa al gènere com al nombre, i els elements que hi fan referència sempre van en masculí singular: “Cadascú és lliure de pensar el que vulgui”. Una altra de les característiques que els diferencia és que cadascú sempre es refereix a persones (“Cadascú és lliure de pensar el que vulgui” o “Cadascú fa el que pot”), mentre que els indefinits cadascun i cada un poden tenir com a referent una cosa o una persona (“Han cosit una butxaca a cadascun dels pantalons” o “He anat de rebaixes i m'he comprat dos jerseis. M'han costat deu euros cadascun”).
 
Sabíeu que...
L'adjectiu cadascú és invariable mentre que cadascun/a té forma masculina i femenina, però sempre s'escriu en singular.

 
6)
 
Publicat en LA VEU DEL PAÍS VALENCIÀ dimecres 12 de febrer del 2014
http://opinions.laveupv.com/cartes-al-director/blog/3424/soc-xurra
 
Sóc xurra
 
 
Carme Godino
 
 
Els meus pares no són de València. No he tingut una educació en valencià, em costa parlar correctament i necessite ajuda per a escriure. Sóc allò que molta gent ha anomenat una "xurra".

Mon pare va arribar de Jaén als 8 o 9 anys, va rebre educació en valencià (pagada generosament per gent amiga del poble). Era un privilegiat estudiant en un col·legi privat d'Almàssera.

Ma mare, filla d'un "gañán" de Ciudad Real, es va deixar prompte els estudis. Als 12 o 13 anys va arribar a Foios. Ningú li va ensenyar l'idioma de la seua nova terra.
Tots dos compten com van viure l'experiència de ser de fora:

Per mon pare, va ser més senzill: era més jove quan va arribar a Almàssera i a més va tindre l'avantatge de l'idioma, així que va viure una bona integració. Ma mare va trobar més obstacles: "xurra" es el que més li varen dir. Una manera de ridiculitzar i discriminar en lloc de ser tractada com a una nou vinguda. I així es va sentir a aquest poble, niu del blaverisme més carca (per a ella: n'hi havia molt de fatxa... o n'hi ha molt de fatxa).

Mon pare no parlava en valencià a casa, curiosament si ho feia als seus treballs, on era un valencià més. Ma mare sempre li deia a la gent que li parlara en valencià: "t'entenc i m'agrada escoltar-te", solia afegir. A nosaltres, les seues filles i el seu fill, sempre ens parlaren en castellà. Varem créixer en la línia en castellà, tan sols escoltàvem el català a TV3 o als programes infantils de Canal 9 (i per suposat, a l'assignatura de Valencià). I quan res d'això ens interessava, el català va començar a ser un idioma d'altra gent que ens resultava complicat de pronunciar.

Als 17 anys, tenia vergonya de mi mateixa per tindre molt poca idea del meu idioma. Continuava tenint la barrera de ser una "xurra" amb alguna gent. També, el meu propi subconscient, em feia creure que jo no era part d'ací i que per tant, parlant malament el català faltava al respecte a la ciutadania d'aquesta terra (sentiment que ma mare tenia molt present).

En arribar a l'universitat, vaig agafar la línia en valencià, ja n'hi havia prou d'amagar-se! Però... SORPRESA!: totes les assignatures ens les donaven en castellà!

La relació amb els amics de parla valenciana es resumia en “amb tu, castellà”. La meua vergonya va anar en augment i el català era un idioma allunyat de mi.

Als 26 vaig començar a parlar alguna cosa més en valencià, amb molta, molta vergonya i aquest sentiment de faltar al respecte, d' embrutar un idioma.

Ara , amb 28, cada vegada utilitze més el valencià però em costa. Pense que no ho pronuncie correctament al 100% i que puc tindre errors constantment, que per a aprendre m'he de soltar i que la gent del meu costat, donarà suport a la meua iniciativa i em donarà temps per anar millorant.

Em pregunte quant de mal a fet aquest blaverisme al meu poble, que no deixava que la gent cometés errors, que no donaren la benvinguda amb els braços oberts, que feien que la gent de fora no tinguera un lloc, perquè als seus pobles eren els de ciutat i a la ciutat eren els "xurros".

Em pregunte quant de mal ha fet l'escola, on ningú parlava valencià i era una mera opció en algunes assignatures.

Em pregunte quant de mal s'ha fet intentat reduir al valencià com si fora un llenguatge de segona, perquè tot el món parla dels arrels, de que els idiomes fan créixer la gent, però quan parlem del nostre propi, ens han convençut de que damunt d'ell està el castellà, i que el valencià “es parla amb els de casa” i es silencia quan alguna persona pronuncia una paraula en castellà.

Em pregunte quant de mal ha fet la meua vergonya.

Em pregunte quan de mal m'ha fet no ser de fora i no ser d'ací.

No tindre identitat ni res semblant.

Ara tan sols demane temps, temps per anar trobant el meu lloc, ací, al meu poble, a la meua terra, no per negar-li'l a la gent d'altres llocs, tan sols per donar aquesta benvinguda que tot el món es mereix, sense furtar-li'ls la seua cultura, sinó afegint la de la seua nova terra, la que ens va negar l'història.

Demane temps per a entendre e interioritzar que la militància requereix d'integrar les lluites d'esquerres, com el feminisme, la lluita de la classe treballadora, i com no, el llenguatge, el nostre, el valencià, i el coneixement de la nostra historia.

Perquè, si alguna cosa tinc clara, és que ens han deixat sense identitat. Som la generació de l'abstracte i per això no tenim res per que lluitar.

No tenim terra, ni tenim bandera, ni tenim gènere, ni tenim res a dir.

Ha sigut la partida més bé jugada d'aquest sistema.

I jo ja estic farta de jugar-la.

 
7)
 
Des del sud valencià
 
Què ha passat amb la immersió lingüística?
 
Tudi Torró
 
No sé vosaltres però jo, cada vegada que als mitjans de comunicació estatals es parla de territoris amb llengua i cultura pròpies en una tertúlia, en debats o en notícies als mitjans de comunicació, mai em sent inclosa, es com si “La Comunidad Valenciana” només existira pels casos de corrupció, megalomanies constructives, “grandes eventos” i polítics impresentables que durant quasi 20 anys ni han treballat ni han preservat res del que ens és propi; estem desapareguts per a la resta del món, sense llengua ni cultura pròpies, amb un territori destrossat per l'especulació i sense cap tret que ens identifique, “los valencianos son muy muelles” i ens cap tot...
 
Per això, cada vegada que es parla de la defensa de la immersió a Catalunya, de la imposició del TIL a les Illes Balears, dels programes plurilingües a Galícia... apareix la contestació social, la implicació de la comunitat educativa, representants polítics, moviments socials a favor o en contra parlen, es posicionen i, els ciutadans de l'estat espanyol saben que hi ha un conflicte,  però de nosaltres, dels valencians, mai se'n parla, no tenim veu, no l'hem tinguda mai, se suposava que la RTVV ens l'hauria d'haver  donada però tots sabem que no era així, que el poble valencià no ha tingut cap altaveu que cridara les injustícies ni ens reivindicara.
 
Acabe de llegir en VilaWeb la notícia sobre  la Crida general a desobeir l'atac del TSJC contra la immersió perquè imposa a cinc escoles que el 25% de l'horari lectiu siga en castellà, Somescola, Esquerra, Iniciativa i la  CUP insten al Govern català a defensar la immersió lingüística i el Govern es pronuncia defensant la immersió a tot arreu.
 
Davant totes aquestes manifestacions podríem pensar que açò de la immersió és un posicionament polític i depèn de qui mane, però no és així, la immersió és una pràctica pedagògica que s'ha de usar davant un alumnat que no domina una de les llengües presents en la societat en la que viu, en el nostre cas, en una societat castellanitzada amb poca presència del valencià. Al País Valencià, des de l'any 1985 funcionen centres amb programa d'immersió lingüística, el Decret de Plurilingüisme, l'any 2012, eliminà el programa però no el concepte ja que la situació d'alumnat no valencianoparlant a les aules continua existint, però. Què està passant a les aules? La metodologia d'immersió està present? El professorat és conscient de la seua necessitat o  pensa allò de què no cal cap didàctica especial per l'alumnat no valencianoparlant, alguns diuen “es lo mismo pero en valenciano”, greu error. Quan s'aplica la metodologia d'immersió a les escoles, les aules són interactives, vives, creatives, quan els mestres presenten els alumnes la nostra manera de dir les coses i els mostra el seu lloc en el món en valencià, independentment d'on vinguen i de la llengua que parlen, l'alumnat aprèn. Al País Valencià la immersió és tant o més necessària que a Catalunya, i hem d'utilitzar la seua metodologia i les seues estratègies didàctiques, amb una pedagogia viva i emocionalment centrada amb l'alumne; l'hem de reivindicar davant un Govern que utilitza la “gota malaia” contra la nostra llengua, saben que si desactiven l'escola en valencià, la immersió lingüística, l'ànima del nostre poble no té futur. Eixe és el futur que volen.
 
8)
 
Publicat en QUADERN, suplement de cultura del dieri EL PAÍS, dimecres 15 de gener del 2014
 
 
Enric Sòria
 
9)
 
Publicat en LA VEU DEL PAÍS VALENCIÀ dimecres 12 de febrer del 2014
http://opinions.laveupv.com/josep-miquel-bausset/blog/3413/la-flama-de-la-llengua-a-montserrat
 
La Flama de la Llengua a Montserrat
 
Josep Miquel Bausset
 
10)
 
Presentació del poemari Estranyament de Manel Rodríguez Castelló
 
 
LI Premi Ausiàs March de Gandia.
 
La presentació anirà a càrrec del poeta Josep Mir.
 
Dia: Divendres 21 de febrer del 2014
 
Hora: 19.30 h
 
Lloc: Racó de la Corbella - Carrer de Maldonado, 39 - València
 
Estranyament és el desè volum de poesia de Manel Rodríguez-Castelló.

El llibre està dividit en cinc parts: Veus en un túnel, Suite per a Andrea, Punts de fuga, Els dies futurs i Seqüència d'Angus. “Es tracta de les etapes d'un riquíssim viatge interior, enllà de coneixement i memòria”.

Manel Rodríguez-Castelló, Comença publicant poemes solts en revistes locals i en 1979 publica el seu primer poemari: Ciutat del tràngol, que havia rebut el prestigiós Premi Vicent Andrés Estellés un any abans.

La seua poesia és intimista, centrada en el coneixement de les vivències personals mitjançant un ús precís del llenguatge.

 

11)
Demà en InfoMigjorn Cap de Setmana
Sumari
 
1) Eugeni S. Reig - preguntat
 
2) Eugeni S. Reig - prendre el bany
 
3) Antoni Llull Martí - Més precisions sobre l'ortografia
 
4) Pere Ortís - Empobriment de la llengua catalana. Tot allò que li hem fet perdre i que cal restituir-li. Els mots. Lletra I.
 
5) Albert Pla Nualart - Pensava senyar-se i s'ha tret un ull
 
6) Roser Latorre - Sobre el mot “Pirineu”
 
7) Esperança Costa - ‘Saó': un fet insòlit en la premsa valenciana
 
8) Jesús Bernat Agut - Carrers (1) Del Call, la Pols i l'Amargura
 
 
Si voleu rebre cada divendres el butlletí InfoMigjorn Cap de Setmana heu de manifestar-ho explícitament en un missatge electrònic que heu d'enviar a l'adreça infomigjorn@telefonica.net en el qual heu de fer constar el vostre nom i cognoms i l'adreça electrònica on voleu rebre'l.
 
El preu de la subscripció al butlletí InfoMigjorn Cap de Setmana corresponent a l'any 2014 és de 25 euros.
 
Els nous subscriptors podreu llegir en la web tots els butlletins d'InfoMigjorn i d'InfoMigjorn Cap de Setmana que s'han publicat fins ara.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací