InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.300 membres]
 
Butlletí número 909 (dilluns 09/12/2013) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig i Xavier Marí
 
 
SUMARI
 
 
1) 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú
 
2) L’AVL penja en el web les lectures dominicals i les de les principals celebracions de l’any litúrgic
 
3) Rudolf Ortega - La restitució de l’idioma
 
 
 
6) Seminaris interuniversitaris sobre la implantació de la normativa
 
7) I Jornada acadèmica sobre la gestió de la qualitat en traducció
 
8) II Jornades "La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana" (2013)
 
9) El Departament de Cultura participa a les II Jornades "La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana"
 
10) Cloenda de l'Any Villangómez a l'IEC
 
 
 
 
 
1)
 
Publicat en el llibre 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú (CCG edicions, Girona, 2011, pàg. 112).
 

370. La llengua és la característica que defineix millor la personalitat col·lectiva de Catalunya. Sense la llengua catalana, el nostre país no seria el que és, ni tindria la voluntat i el dinamisme necessaris per seguir endavant com a nació.

 

Josep-Maria Puigjaner

Escriptor

 
2)
 

NOTA DE PREMSA DE L'AVL

L’AVL penja en el web les lectures dominicals i les de les principals celebracions de l’any litúrgic

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha penjat en el seu web, dins de l’apartat de Textos Religiosos, les lectures dominicals i les de les principals celebracions de l’any litúrgic, començant per les dels quatre diumenges de l’Advent.

En desembre, el web de l’AVL publicarà les de Nadal, i així, regularment, segons avance l’any litúrgic, aniran penjant-se les lectures dels diumenges de Quaresma, Pasqua i les del temps ordinari, i també les de les solemnitats.

L’objectiu de l’AVL, que té la funció de «vetlar per l’ús normal del valencià», és oferir als fidels les versions en valencià d’estes lectures, perquè puguen llegir i escoltar la Paraula de Déu en la llengua pròpia.

L’AVL va aprovar la versió valenciana dels textos litúrgics el 17 de juny del 2002 i en va fer acte d’entrega als bisbes amb jurisdicció a la Comunitat Valenciana a fi que iniciaren els tràmits per a la seua aprovació canònica. Les lectures que es pengen en la pàgina web estan pendents d’aprovació per les autoritats eclesials.

 
3)
 
Publicat en la revista digital NÚVOL dimecres 27 de novembre del 2013
 
4)
 
Publicat en la revista digital NÚVOL divendres 15 de novembre del 2013
 
5)
 
Publicat a VilaWeb dimarts 26 de novembre del 2013
 
 
 
6)
 
Seminaris interuniversitaris sobre la implantació de la normativa
 

Joan Borràs (Universitat Pompeu Fabra)

Conceptes d’anàlisi estadística i disseny experimental. Aplicació a l’avaluació de l’ús lingüístic

· Josefina Carrera (Universitat de Barcelona) i Imma Creus (Universitat de Lleida)

Normes que es fan i es refan a l’entorn del component fonètic de la gramàtica

· Jordi Ginebra (Universitat Rovira i Virgili)

Els punts més difícils de la sintaxi normativa: què n’hem de fer?

· Sílvia Llach (Universitat de Girona)

Ortografia i escola

· Laura Puigdomènech (Secció d’Avaluació, Direcció General de Política Lingüística)

Fonaments teòrics de l’avaluació de la competència lingüística

· Lluís Payrató (Universitat de Barcelona)

     Es pot normativitzar la pragmàtica?
 

Organitzat per: Avalnorm

Amb la col·laboració de: CQUID (24 PlaQUID 2013-2014)
 
7)
 
I Jornada acadèmica sobre la gestió de la qualitat en traducció

Organitza: Grup consolidat CEDIT (Centre d’Estudis de Discurs i Traducció)

La qualitat és un valor que s’espera de les traduccions professionals. A la universitat li interessa conèixer les bones pràctiques de gestió de la qualitat a les empreses de traducció, i a tots ens interessa conèixer com s’implanta aquesta competència a la formació superior en traducció i interpretació.

Proposem una jornada de divulgació i reflexió sobre el concepte de qualitat amb una sèrie de ponències de persones responsables de la gestió de la qualitat en els seus entorns professionals i acadèmics.

Ponents:
· Jordi Ainaud (Aibana productora editorial)
· Tia Müller (Audioprojects, doblatge)
· Ester Garcia (LocTeam, traducció i localització)
· Blanca Vidal (Lucy Software, la post-edició com a mesura de qualitat en entorns on s’usen programes de traducció automàtica)
· Cristina Gelpí (FTI, la competència transversal de gestió de la qualitat en els plans d’estudi de Grau en Traducció i Interpretació i de Màster en Estudis de Traducció)

L’assistència és gratuïta, amb inscripció prèvia a l’adreça electrònica jornadaqent@gmail.com.

Data: 11 de desembre, de 9:30 a 14:30

Lloc: 55.309 de l'edifici Tànger (Entrada per Roc Boronat 138, UPF)

 
8)
 
II Jornades "La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana" (2013)
 

Lloc i dates

Dimecres 11 i dijous 12 de desembre de 2013

Barcelona, Institut d’Estudis Catalans (Carme, 47), sala Pi Sunyer i sala Nicolau d’Olwer.

Presentació

La comunitat lingüística catalana compta amb una important tradició de recerca sociolingüística. L’esmentada tradició ha anat prenent forma a partir d’una amalgama d’aportacions que li han arribat des de vèrtexs disciplinaris diversos, de manera que avui dia disposem d’una disciplina calidoscòpica que encara un horitzó d’excel·lència.

Les primeres jornades es van celebrar l’any 2011 amb un resultat molt satisfactori. Amb aquesta segona trobada d’investigadors, la Xarxa CRUSCAT de l’IEC consolida una activitat que té com a objectiu nuclear visualitzar en el seu conjunt la recerca en curs o acabada de realitzar. Aquesta posada en comú permetrà avançar en el coneixement intern de les temàtiques que s’hi aborden i, alhora, projectar-les internacionalment.

Inscripció

Per tal d’assistir a les Jornades, cal que us hi inscriviu. Feu-nos arribar un correu electrònic amb el vostre nom, cognoms, NIF i institució.

Web i seguiment en temps real

Podeu consultar el programa i les actualitzacions al web. Les sessions es podran seguir en línia els dies 11 i 12 de desembre des del web de l’IEC.

Organització

L’organització de les Jornades va a càrrec de la Xarxa CRUSCAT de l’Institut d’Estudis Catalans <http://www.demolinguistica.cat>.

La Xarxa CRUSCAT és una xarxa científica que depèn de l’Institut d’Estudis Catalans i aplega diversos centres i grups de recerca que treballen sobre la situació i l’evolució del català. El principal objecte d’estudi són els usos, els coneixements i les representacions de la llengua. Les tasques que la Xarxa CRUSCAT duu a terme són:

  • Aplegar la informació existent i analitzar-la críticament.
  • Destriar els factors crucials de l’evolució de la comunitat lingüística catalana.
  • Generar sinergies entre els especialistes en estudis de l’ús.

Les Jornades compten amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Programa

11 de desembre de 2013 (dimecres)

Sala Pi i Sunyer

09:30 Presentació de les Jornades. Joandomènec Ros (President de l’Institut d’Estudis Catalans), Miquel Àngel Pradilla (Director de la Xarxa CRUSCAT – IEC) i Ester Franquesa (Directora General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya).

10:00 Conferència inaugural. «La sociolingüística del euskera: del movimiento social a la práctica académica», I. Martínez de Luna (UPV−EHU)

11:00 Pausa – Cafè

Demolingüística: resultats i prospectiva

11:30 «La situació sociolingüística a Catalunya i Euskadi. Una perspectiva comparativa», A. Fabà (Societat Catalana de Sociolingüística)

11:45 «El coneixement i l’ús del valencià a la Comunitat Valenciana: població autòctona i població immigrada», X. Sanjuan Merino

12:00 «La transmissió lingüística intergeneracional al País Valencià. Una perspectiva territorial», A. Fabà (SOCS) i B. Montoya (UA)

12:15 «Correlacions empíriques i modelització de sistemes d’interacció lingüística des de la física», E. Querol (UOC) i M. Perucho (UV).

12:30 «Enquesta d’usos lingüístics a la població 2013 (EULP 2013). Novetats metodològiques», J. Solé (DGPL-Generalitat de Catalunya) i M. Masats (IDESCAT)

12:45 «L’enquesta sociolingüística per Internet com a metodologia de recerca sectorial aplicada. Alguns exemples recents.», A. Torrijos (DGPL−Generalitat de Catalunya)

13:00 «Cens lingüístic 2011», M. Farré Mallofré i M. Navarro (Idescat−Generalitat de Catalunya)

13:15 Discussió

13:45 Final de les presentacions del matí de dimecres

Variacionisme i planificació del corpus

15:45 «Distància lingüística en els eixos espacial i temporal: aspectes fonològics i morfològics del català», E. Clua (UPF)

16:00 «Fonètica catalana en diferents situacions comunicatives per part d’adolescents catalanoparlants que tenen el català, romanès i l’àrab com a L1» J. Carrera-Sabaté (UB)

16:15 «Direccionalitat, ritme, abast i naturalesa del canvi lingüístic en curs en català nord-occidental. De l’anàlisi dialectomètrica a la reflexió sociolingüística», E. Valls (UB)

16:30 «Avalnorm: Avaluació de la implantació de la normativa lingüística», J. Costa (UPF)

16:45 «L’anàlisi del canvi lingüístic en temps real. Variació i canvi al nord valencià» M. À. Pradilla (URV)

17:00 Discussió

17:30 Descans

Politologia lingüística

17:45 «La legitimació de les regulacions lingüístiques en les democràcies liberals occidentals. Una aproximació teòrica i comparada», E. Riera (UPF)

18:00 «La política lingüística en les eleccions valencianes de 2011», J. À. Mas i E. Mestre (UPV)

18:15 «Diversitat Productiva? La gestió de la diversitat lingüística als entorns urbans. Barcelona com a estudi de cas», M. Solé (UOC) i V. Climent−Ferrando (UPF)

18:30 «Llengua i independència», J. Torres i A. Fabà (Xarxa CRUSCAT i SOCS)

18:45 Discussió

Psicologia lingüística

19:15 «Joves migrants i “autòctons” a Catalunya: Actituds, Autoidentificacions i Competències Lingüístiques», À. Huguet i C. Lapresta (UdL)

19:30 «La previsión del futuro de las comunidades bilingües en contextos multilingües: el caso catalán aquende y allende nuestras fronteras», R. Casesnoves (UPF)

19:45 «La dissecció d’argumentaris ideològics sobre política lingüística de Catalunya», M. Strubell i E. Querol (UOC)

Paisatge lingüístic

20:00 «L’oferta lingüistica al comerç de Barcelona (2005-2012)», A. Fabà (CPNL) i J. Solé (DGPL−Generalitat de Catalunya)

20:15 «Caracterització i percepcions del paisatge visual i auditiu en una avinguda comercial de Barcelona», L. Comajoan (UVic, CUSC–UB, Xarxa CRUSCAT–IEC).

20:30 Discussió

21:00 Final de les presentacions del primer dia

12 de desembre de 2013 (dijous)

Sala Nicolau d’Olwer

Immigració i llengua

9:30 «Multilingüisme i mobilitat: Pràctiques lingüístiques i construccions d’identitat», M. Sabaté Dalmau (UdL)

Treball i llengua

9:45 « Racionalització Lingüística del Treball», A. Alarcón (URV)

Joventut i llengua

10:00 «Les trajectòries lingüístiques de les persones joves a Catalunya», A. Torrijos (DGPL−Generalitat de Catalunya)

10:15 Discussió

10:30 Pausa – Cafè

Comunitats lingüístiques

11:00 «Comunitats locals d’enclavament: dinàmica de les llengües, cultura, processos sociolingüístics. Català», J. Argenter (UAB)

11:15 «Llenguatge, cognició i comunicació des de la perspectiva complèxica», A. Bastardas i À. Massip (UB)

11:30 «Globalització i plurilingüisme social i familiar en comunitats lingüístiques mitjanes», E. Boix (CUSC-UB)

11:45 «Cultura, memòria, llengua: la construcció de la identitat en els territoris fronterers de la llengua catalana», J. M. Nadal (UdG) i F. Feliu (UdG)

12:00 Discussió

Dret lingüístic

12:30 «La protecció jurídica de la llengua catalana a Catalunya», A. M. Pla Boix (UdG)

12:45 «Els drets lingüístics en el sistema educatiu. Els models de Catalunya i les Illes Balears», E. Pons (UB), A. Milian (UAB)

13:00 Discussió

13:15 Final de les presentacions del matí de dijous

Sociolingüística educativa

15:15 «Escolars d’origen romanès a Catalunya: algunes implicacions del Programa de “Llengua, Cultura i Civilització romanesa», À. Huguet i C. Lapresta (UdL).

15:30 « Diversitat sociocultural i adquisició de l’autoconfiança lingüística en català i castellà (RecerCaixa, 2012)» i «Plurilingüisme social i educació secundària (no obligatòria) (RESOL3)», F. X. Vila (CUSC–UB)

15:45 «La construcció de les actituds i ideologies lingüístiques dels joves llatinoamericans i xinesos a Catalunya: la influència del nucli familiar, el procés d’acollida i l’edat d’arribada», M. Trenchs (UPF)

16:00 «L’escenari sociolingüístic dels joves escolars d’Andorra: causes i conseqüències», E. Margarit Viñals.

16:15 «Usos i actituds lingüístics dels estudiants de Segona Ensenyança d’Andorra» C. Bastida (Grup de Recerca en Llengües – UdA)

16:30 «Actituds lingüístiques de romanesos, àrabs i xinesos a Catalunya en ensenyament secundari i universitari» I. Creus Bellet (UdL) i J. Carrera-Sabaté (UB)

16:45 «’El catalán no me gusta’: estratègies i actuacions per millorar la competència oral en català d’alumnes de secundària», M. Solís

17:00 «Competència lingüística i rendiment acadèmic en aules multilingües», J. Arnau (UB)

17:15 Discussió

17:45 Cloenda

18:00 Final de les Jornades

Tornar a Jornades de la Xarxa CRUSCAT

 
9)

El Departament de Cultura participa a les II Jornades "La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana"

 
La Xarxa CRUSCAT de l’Institut d’Estudis Catalans organitza els dies 11 i 12 de desembre les II Jornades "La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana". La presentació de les jornades anirà a càrrec de la directora general de Política Lingüística del Departament de Cultura, Ester Franquesa, el president de l’Institut d’Estudis Catalans, Joandomènec Ros, i el director de la Xarxa CRUSCAT – IEC, Miquel Àngel Pradilla.
 
La Direcció General de Política Lingüística hi intervindrà amb les ponències següents:
 
"Enquesta d’usos lingüístics a la població 2013 (EULP 2013). Novetats metodològiques", J. Solé (DGPL) i M. Masats (IDESCAT)
"L’enquesta sociolingüística per Internet com a metodologia de recerca sectorial aplicada. Alguns exemples recents" A. Torrijos (DGPL)
"L’oferta lingüística al comerç de Barcelona (2005-2012)", A. Fabà (Consorci per a la Normalització Lingüística) i J. Solé (DGPL)
"Les trajectòries lingüístiques de les persones joves a Catalunya", A. Torrijos (DGPL)
 
Les primeres jornades es van celebrar l’any 2011 amb un resultat molt satisfactori i amb aquesta segona trobada d’investigadors, la Xarxa Cruscat de l’Institut d’Estudis Catalans consolida una activitat que té com a objectiu nuclear visualitzar en el seu conjunt la recerca en curs o acabada de realitzar. Aquesta posada en comú permetrà avançar en el coneixement intern de les temàtiques que s’hi aborden i, alhora, projectar-les internacionalment.
 
Xarxa Cruscat

 
10)
 
Cloenda de l'Any Villangómez a l'IEC

Com a cloenda de la commemoració del centenari del naixement de Marià Villangómez, el 10 de desembre, a les 18.30h, celebrarem una sessió a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, organitzada juntament amb el Consell Insular d’Eivissa, el Consell Insular de Formentera, l’Ajuntament d’Eivissa, l’Institut d’Estudis Eivissencs,

la Institució de les Lletres Catalanes i l’Institut Ramon Llull.

Podeu veure la invitació de l’acte en aquest enllaç: http://normesortografiques.espais.iec.cat/files/2013/12/Invitació-cloenda-IEC-AnyVillangómez_def.pdf.

Us convidem a assistir-hi o a seguir la sessió en directe per Internet.

Així mateix, fins el 20 de desembre es mostraran a l’IEC les exposicions «Cent anys del naixement de Marià Villangómez Llobet (1913-2002)», del Consell Insular d’Eivissa; «Villangómez, fotògraf: l’Eivissa del seu temps en imatges i poemes», de Arxiu Històric d’Eivissa i l’Arxiu d’Imatge i So Municipal, i «Marià Villangómez: declarat amb el vent», de la Secció Filològica de l’IEC.

 
11)
 
 
 
12)
 
 
(dijous 5 de desembre del 2013)
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací