InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 169 (divendres 06/12/2013) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
SUMARI
 
1) Eugeni S. Reig - passar la nit en blanc
 
2) Eugeni S. Reig - pedra
 
3) Antoni Llull Martí - La notable unitat de la llengua catalana (1)
 
4) Mònica Montserrat - Anant al gra (Una carta inèdita de Pompeu Fabra)
 
5) Mònica Montserrat - Fabra i Patxot
 
6) David Paloma - Les cartes de Fabra
 
7) David Paloma - Un col·loqui internacional
 
8) Albert Pla Nualart - La ideologia subliminar de les paraules
 
 
 
1)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

 

(Llibre inèdit)

passar la nit en blanc

Passar la nit sense dormir.

He passat tota la nit en blanc. No he dormit ni miqueta ni gens.

És una locució molt usada pels valencians. L'origen de l'expressió és medieval, quan els aspirants a ser armats cavallers es passaven tota la nit anterior sense dormir vetlant les armes, abillats amb un vestit blanc com a senyal de puresa.
 
En valencià també es diu:
La llengua estàndard sol emprar: passar la nit en blanc
En castellà es diu: pasar la noche de claro en claro (o en blanco, o en claro, o en vela), pasar una noche toledana
 
 
2)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

(Llibre inèdit)

pedra

Fang fi, cuit i envernissat que s'usa per a fer plats, tasses i altres peces de la vaixella.

A mi m'agraden més els plats de pedra que els de duralex.

La paraula pedra, en l'accepció definida, la trobem en l'obra literària d'Enric Valor. En la novel·la Temps de batuda podem llegir:

Damunt la petita taula dels àpats pagesos, no lluny del banc de vora la llar, hi havia un plat de pedra amb dues llesques de pa moré solcat de talls de ganivet i amb l'oli que hi pertanyia.

Aquesta accepció de la paraula pedra és d'ús general en valencià però, inexplicablement, no l'arreplega cap diccionari.

 

En valencià també es diu:
La llengua estàndard sol emprar: pisa
En castellà es diu: loza
 
NOTA: Valor i Vives, Enric Temps de batuda (Tàndem Edicions, València, 1991, pàg. 121)
 
 
3)
 
Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 61)
 
La notable unitat de la llengua catalana (1)
 
Antoni Llull Martí
 
El gran mestre de lingüistes Joan Coromines, en el seu llibret titulat El que s'ha de saber de la llengua catalana, publicat primerament en anglès i després en català, l'any 1950, deia que les diferències entre els dialectes catalans són molt més reduïdes que les que es troben en els de les llengües castellana, italiana o anglesa (pàgina 58). Prou que també ho sabia mossèn Alcover, i ho digué moltes vegades. Anys després d'haver-ho llegit, la meva experiència personal m'ho confirmà amb relació a la nostra llengua i la castellana, però en aquests últims mesos i alguns de l'any passat, ho vaig poder experimentar més extensament per l'oportunitat que vaig tenir d'assistir a dos cursos organitzats per la Universitat de les Illes Balears, sota la direcció del Dr. Jaume Corbera, titulats La Romania conflictiva (I i II), dins els quals, especialistes de cada una de les llengües presentades dedicaren quatre hores perhom a explicar-ne les principals característiques i mostrar-nos com es parlen. Vàrem rebre informació acurada de l'occità, del francoprovençal, del vènet o venecià, del cors, del sard, del friülès, del retoromànic, del ladí, i d'altres, i poguérem veure ben clarament que la fragmentació dialectal dins cadascun sembla superior a l'existent dins la nostra llengua.
 
Entre els estats que formen la Romania (aquells en els quals es parla una llengua derivada del llatí, o més d'una, com és el cas d'Espanya), aquell en el qual sembla que hi ha més llengües, i més dialectes, i més diferenciats entre ells, és Itàlia. Un mallorquí que no conegués altra forma de parlar que la del poble on viu, i un gironí o lleidatà que es trobàs amb les mateixes circumstàncies, segurament tendrien, en principi, algunes dificultats de comprensió per mantenir una conversa fluida, però ben aviat les haurien superat, talment com ocorreria amb un aragonès que es trobàs amb un murcià o amb un navarrès de parla castellana, però en la comunicació entre un italià d'una regió i el d'una altra que no coneguessin més que els seus respectius dialectes, hi hauria molts més entrebancs. Fins i tot sense anar tan enfora. Els naturals de Nàpols, per exemple, quasi no entenen res dels parlars de pobles que estan a menys distància d'aqueixa ciutat de la que hi ha entre Palma i Algaida, i a la Vall d'Aosta, regió d'extensió aproximada a la de la nostra illa, però només amb devers 130.000 habitants, on es parla el francoprovençal, es troben que tenen, per a denominar la pinya del pi o de l'avet en la llengua pròpia del país, més d'una dotzena de paraules distintes! Seguirem la setmana que ve, si Déu ho vol.
 
4)
 
Publicat a EL PUNT AVUI divendres 15 de novembre del 2013
 
Anant al gra
 
Mònica Montserrat
 

 

A les portes de la primavera d'aquest any 2013, el matemàtic i expresident de l'Institut d'Estudis Catalans Manuel Castellet va arribar a Barcelona, provinent de Suïssa, amb una carta manuscrita de Pompeu Fabra a les mans, de la qual, fins llavors, se'n desconeixia l'existència. La carta la hi havia donada la senyora Núria Delétra-Carreras Patxot, néta de Rafael Patxot i Jubert, destinatari de la missiva del Mestre i important mecenes de la cultura catalana. La primera cosa que va fer Castellet en aterrar a Barcelona, va ser dur la carta a l'Institut d'Estudis Catalans, però quan el document va poder ser registrat a l'Arxiu de la institució, feia pocs dies que s'havia tancat l'edició del 9è volum de les Obres completes de Pompeu Fabra i ja no se n'hi va poder incloure el material ni la referència.

 

El que té d'interessant aquesta carta és precisament que s'hi parla només de qüestions lingüístiques, sense gairebé cap concessió a l'àmbit personal ni entretenint-se en excessives convencions de cortesia; d'aquestes, les justes i necessàries. Sembla que aquest estil directe i cortesament auster era propi de Fabra, que escrivia allò que era estrictament necessari i es limitava a donar respostes concretes a les qüestions plantejades, com exemplifica molt bé la carta que estem tractant. El Mestre anava al gra (el fragment de la carta que reproduïm comença, precisament, amb aquesta fórmula).

 

Pompeu Fabra escriu la carta el dia 18 de gener del 1907 des de Bilbao, on vivia des de l'any 1902, quan va guanyar una càtedra de Química general a l'Escola d'Enginyers Industrials d'aquesta ciutat. En aquesta carta, el que s'havia de convertir en el seny ordenador de la llengua catalana hi intenta resoldre set qüestions lingüístiques que, suposadament (no es té constància, si més no per ara, de la carta remesa per Patxot), Rafael Patxot li havia plantejat. Fabra respon aquestes set qüestions des del seu propi punt de vista, prioritzant la seua opinió, al marge, doncs, de fonts i del que fins llavors s'apliqués. Fidel al seu estil, no reprodueix cap fragment ni pregunta de la carta de Patxot, sinó que les respostes a cada un dels temes es presenten sense cap mena d'introducció. Les set qüestions que s'hi tracten són: l'accent gràfic; els mots esdrúixols (a partir de la percepció de Patxot que en castellà n'hi ha més que en català); la –d final de paraula; la l palatal; les grafies je/ji; les grafies tg/tj i g/j, i el gènere dels adjectius i participis.

 

L'any que començava quan Fabra va respondre a Patxot havia de ser un any important, especialment, perquè el 18 de juny Enric Prat de la Riba, llavors president de la Diputació de Barcelona, va fundar l'Institut d'Estudis Catalans.

 

 

5)

 

 

Publicat a EL PUNT AVUI divendres 15 de novembre del 2013
Fabra i Patxot
Mònica Montserrat
 
 
La figura de Pompeu Fabra és sobradament coneguda, tot i que l'atzar o la tenacitat investigadora puguin fer-nos conèixer-ne més documents i treballs. En el context de presentació d'aquesta carta inèdita, destaquem essencialment el moment vital i acadèmic de Fabra el 18 de gener del 1907.
 

Fa cinc anys que viu a Bilbao, on ocupa la càtedra de Química General de l'Escola d'Enginyers Industrials, i ja ha publicat “La representació de la l palatal en català” (1903), Silabari català (1904), Tractat de ortografia catalana (1904) i “Les e toniques du catalan” (1906). Ha començat a col·laborar amb El Poble Català, plataforma des de la qual alguns intel·lectuals li reclamen que torni a Catalunya, i a partir del 1907, aquesta col·laboració es materialitza en la publicació regular de les “Qüestions gramaticals”. El 1906 visita Barcelona per participar en el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, en què va presentar el treball “Qüestions d'ortografia catalana”.

 

Rafael Patxot i Jubert respon perfectament al perfil d'un gran humanista. Va ser meteoròleg i escriptor, i va dedicar la major part de la seua vida al mecenatge i la difusió de la cultura catalana en tots els seus vessants. Va néixer a Sant Feliu de Guíxols el 1872, en el si d'una família benestant, i el 1936 va emigrar a Ginebra, on va morir el 1964.

 

Entre les seues accions de mecenatge i promoció de la cultura catalana hi ha, entre d'altres, la creació de molts ajuts i beques per a la recerca, i la institució de fundacions pedagògiques i musicals en memòria de les seues filles i d'altres membres de la família, com la seua cunyada Concepció Rabell o el seu pare, Eusebi Patxot Llagustera, en record dels quals va instituir un premi musical de composició i un concurs per a compositors. També són destacables les promocions de l'Estudi de la Masia Catalana i l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya.

 

L'interès de Patxot per la llengua catalana també queda pal·lès amb la col·laboració que va oferir a l'Onomasticon Cataloniae de Joan Coromines, i els ajuts per a la publicació del sisè volum del Diccionari Aguiló (1929), l'Atles lingüístic de Catalunya d'Antoni Griera (1923-1964), els sis números del Butlletí de Dialectologia Catalana (entre 1925 i 1930) i la Gramàtica històrica del català antic, també de Griera (1931).

 

Aquests dos prohoms de la cultura catalana tenen en comú la vinculació, en algun moment de les seues vides, amb institucions importants del país, com L'Avenç, el Centre Excursionista de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans.

 

 

6)

 

 

Publicat a EL PUNT AVUI divendres 15 de novembre del 2013
 
Les cartes de Fabra
 
David Paloma
 
 
El volum 8 de les obres completes de Pompeu Fabra conté l'epistolari global del Mestre: 516 cartes, targetes postals, postals, notes i algun altre text, la major part dels quals (394) són cartes enviades per Fabra: la resta són cartes, targetes, postals… enviades a Fabra. Gràcies a la recerca de Jordi Manent, que és el curador, van sortir a la llum 198 cartes fins aleshores inèdites.
 
A part de l'estructura i els criteris d'edició, que Jordi Manent explica amb precisió, l'autor valora les cartes des d'un punt de vista lingüístic, filològic, sociolingüístic i històric. Tot de notes aclaridores apareixen al peu de cada epístola, amb detalls biogràfics, acadèmics, històrics, etc. El rigor en la presentació de l'epistolari és màxim, cosa que es nota en l'amenitat que en resulta. Fins i tot és agradable de llegir les comunicacions administratives que Fabra signava com a president de l'Institut d'Estudis Catalans, de l'Ateneu Barcelonès o del Patronat de la Universitat Autònoma.
 
El vuitè volum comprèn també el Curs de llengua catalana per correspondència que Fabra va dur a terme el mateix 1948, pocs mesos abans de morir. Jordi Mir explica que la insistència a donar veus per poder localitzar aquests textos va tenir una indicació providencial gràcies a un investigador gironí: Pep Vila. A l'Arxiu Departamental dels Pirineus Orientals de Perpinyà hi van trobar “un conjunt de fulls ciclostilats en paper ceba, envellits però sense cap deterioració important… que constituïen el conjunt complet del material que havia compost el Curs”. L'alumne era Robert Gendre, els hereus del qual van cedir tot de material a l'arxiu perpinyanès.    
 
El volum 9 és l'últim, el més prim de tots (només té 900 pàgines…), i recull material produït directament o indirectament per Fabra al llarg de la seva vida. Quant a la vida professional, el volum conté 77 textos sobre la reforma lingüística, la descripció de la llengua catalana (en castellà), la divulgació gramatical i la cultura de la llengua (una trentena de conferències reportades). Quant a la vida pública, destaca la vintena de textos relacionats amb l'Institut d'Estudis Catalans i Palestra. Quant a la vida personal, hi ha 38 referències entre semblances, entrevistes, declaracions, manifestos, paraules i comentaris. En cadascun d'aquests blocs, s'indica el diferent grau d'implicació de l'autor. A banda dels que són pròpiament autògrafs, n'hi ha amb pseudònim, subscrits, anònims, reportats (potser sense cap control per part de Fabra), controlats per l'autor, etc.
 
El volum conté, a més a més, una extraordinària introducció al pensament (socio)lingüístic de Fabra, a càrrec de Georg Kremnitz i Francesc Vallverdú; una detallada cronologia general, escrita per Albert Jané i Jordi Mir, i una llarga bibliografia sobre l'obra i la figura de Fabra, a càrrec d'Anna Pineda.
 
Els dos últims volums de les obres completes de Pompeu Fabra conformen una gran aportació al coneixement de l'evolució sociolingüística i històrica de la llengua catalana durant la primera meitat del segle xx.
 
L'apunt
 
El 2005 va sortir el primer volum de l'edició científica de l'obra completa de Pompeu Fabra, fruit d'un acord de l'Institut d'Estudis Catalans i dels governs català i balear, i gràcies, també, al compromís de les editorials coresponsables. Jordi Mir i el malaguanyat Joan Solà, els directors, van anunciar-ne nou volums.

 

 

7)

 

 

Publicat a EL PUNT AVUI divendres 15 de novembre del 2013
 
 
Un col·loqui internacional
David Paloma
 
El primer Col·loqui Internacional “La lingüística de Pompeu Fabra” va coincidir amb el 50è aniversari de la mort de Pompeu Fabra. Era el 1998. Cada cinc anys els especialistes en l'obra fabriana es reuneixen a Tarragona per ensenyar les noves recerques entorn del referent principal en la codificació de la llengua catalana. Dilluns començarà, doncs, el quart col·loqui. Es revisarà la feina de Fabra des del punt de vista científic i acadèmic, les coordenades històriques que la van fer possible i la seva vigència en l'àmbit de la planificació lingüística actual. Tot plegat s'emmarcarà en el centenari de les Normes ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans.
 
Algunes de les ponències d'aquesta edició són L'ortografia de la llengua catalana entre els segles xx i xxi, de Mila Segarra; Viure Fabra a partir dels cursos orals, de Maria Rosa Lloret, La inseguretat lingüística i el model de llengua de l'ensenyament al País Valencià, de Josep Maria Baldaquí, i El valor comunicatiu de la llengua. Un criteri per a la gestió de la variació lingüística en la varietat formal de la llengua catalana, de Miquel Àngel Pradilla. S'exposarà també una teoria de l'estandardització, centrada en el cas del francès al Quebec, a càrrec de Jürgen Erfurt, i també del croat, a càrrec de Nikola Vuletic.
 
8)

 

 Publicat en el diari ARA diumenge 3 de novembre del 2013
 
Albert Pla Nualart

 

Es una veritat cada cop més admesa que com més democràtic és un govern més tendeix a passar del control per la violència al control pel llenguatge.

 

En la democràcia més antiga això va donar origen a un ofici, el de sofista, que tenia l'objectiu precís de convèncer de qualsevol argument a qualsevol audiència.

 

En la moderna, pensadors com Chomsky anomenen fabricació del consentiment al subtil sistema de propaganda que cau com pluja fina dels mèdia i estalvia a les institucions exercir una repressió contundent.

 

Part d'aquest sistema confia en el principi de Göring que converteix en veritat una mentida mil cops repetida. Una altra part està feta de sil·logismes capciosos que fan passar bou per bèstia grossa. Però la part més efectiva i que passa més desapercebuda és la que actua a través de la resemantització de les paraules.

 

Efectiva perquè la gran debilitat de la propaganda és que en siguem conscients. Davant la subliminar estem tan indefensos que s'han fet lleis i codis per protegir-nos-en.

 

I així és, subliminar, la que contenen les paraules. Les fem servir per pensar, partint de l'enganyosa creença que són maons que aixecaran dòcilment els nostres arguments. Però tenen vida pròpia, contradiccions internes i sentits fluctuants.

 

Les paraules no volen dir -en termes comunicatius- el que nosaltres creiem que volen dir o volem que diguin. Ni tan sols el que diuen els diccionaris. Les paraules volen dir, a efectes pràctics, el que creu que volen dir la nostra audiència. I aquest sentit depèn en bona part de l'ús reiterat que en fan els mitjans més potents i, normalment, més propers al poder.

 

És un sentit que té una part central, denotativa, que costa força alterar; i una altra part perifèrica, connotativa, molt més manipulable. Normalment, és en la connotació que treballa la propaganda per estigmatitzar idees o col·lectius.

 

Hi ha paraules tòxiques, com ara terrorisme , que valdria més no fer servir mai, perquè ficades en una informació ja destil·len ideologia, ja ens impedeixen ser objectius.

 

En relació al procés sobiranista, potser la paraula objecte d'un ús més pervers és nacionalisme , i per això veig estratègicament assenyat evitar-la i parlar de sobiranisme o independentisme (fins i tot no nacionalista).

 

I no és que el terme nacionalista tal com el fa servir, per exemple, CDC no tingui arrels nobles i legítimes. De fet, en un dels seus sentits (el recull el DIEC) vol dir "ideologia que reivindica l'organització política independent d'una nació", però en l'altre (el recull el GDLC) vol dir "actitud política derivada d'atribuir un valor altíssim a la nació". I és aquest sentit, passat per la Segona Guerra Mundial i la propaganda d'uns estats que no volen nacions que els dinamitin, el que ha fet forat en l'inconscient del ciutadà mitjà del món, cosa que fa del terme -sobretot pel que connota- una pèssima carta de presentació.

 

¿Vol dir això que no tenim més remei que anar abandonant paraules quan la propaganda dels sectors més poderosos ens les girin en contra? No ben bé, però sí que vol dir que hem de ser sempre conscients de què entén la nostra audiència quan les fem servir i, en el cas que estigui fora del nostre abast influir en aquesta percepció, ser prou hàbils per passar-nos a altres termes més neutres que no tenyeixin el nostre discurs contra els nostres interessos.

 

I això sí, paral·lelament, fer tot el que calgui per tenir una ciutadania prou culta i educada perquè els sistemes de propaganda ho tinguin més difícil a l'hora d'inocular un verí tan subtil i efectiu en aquesta cambra fosca del pensament que és el significat d'una paraula.

 

Al final, la condició necessària perquè un polític pugui manipular ideològicament les persones a qui s'adreça a través del llenguatge és que aquestes persones tinguin un nivell deficient en aquest art aparentment tan simple, i en realitat tan complex, que planerament s'anomena saber llegir i escriure.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net
 
Si voleu donar-vos de baixa d'aquest butlletí, comuniqueu-ho enviat un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net