InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.300 membres]
 
Butlletí número 905 (dilluns 02/12/2013) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig i Xavier Marí
 
 
SUMARI
 
 
1) 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú
 
2) Presentació a Barcelona de la novel·la Els països del tallamar de Joan-Carles Martí i Casanova
 
3) II Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana” (2013)
 
 
 
6) S'acosta la Festa pel joc i el lleure en català
 
 
8) Conferència Els drets lingüístics dels valencians
 
 
10) L’exposició "Català, llengua d’Europa" arriba a Girona el 2 de desembre
 
 
 
 
1)
 
Publicat en el llibre 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú (CCG edicions, Girona, 2011, pàg. 111).
 

366. El català és una porta oberta, una eina que permet esborrar les etiquetes, un element transversal que ens cohesiona com a societat.

 

Miquel Pueyo

Filòleg i polític

 

2)

 

Presentació a Barcelona de la novel·la
 
Els països del tallamar
 
de l'autor elxà Joan-Carles Martí i Casanova,
 
Editorial Documenta Balear, Palma.
 
La presentació la faran Rafael Castellanos i Llorenç i Salvador Bennàssar
 
Lloc: Espai Mallorca, Plaça Vicent Martorell, 1 - 08001-Barcelona
 
Data: Dimarts 3 de desembre del 2013
 
Hora: 19.00h
 
 
3) 

II Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana” (2013)

Lloc i dates

Dimecres 11 i dijous 12 de desembre de 2013

Barcelona, Institut d’Estudis Catalans (Carme, 47), sala Pi Sunyer i sala Nicolau d’Olwer.

Programa en pdf

Presentació

La comunitat lingüística catalana compta amb una important tradició de recerca sociolingüística. L’esmentada tradició ha anat prenent forma a partir d’una amalgama d’aportacions que li han arribat des de vèrtexs disciplinaris diversos, de manera que avui dia disposem d’una disciplina calidoscòpica que encara un horitzó d’excel·lència.

Les primeres jornades es van celebrar l’any 2011 amb un resultat molt satisfactori. Amb aquesta segona trobada d’investigadors, la Xarxa CRUSCAT de l’IEC consolida una activitat que té com a objectiu nuclear visualitzar en el seu conjunt la recerca en curs o acabada de realitzar. Aquesta posada en comú permetrà avançar en el coneixement intern de les temàtiques que s’hi aborden i, alhora, projectar-les internacionalment.

Inscripció

Per tal d’assistir a les Jornades, cal que us hi inscriviu. Feu-nos arribar un correu electrònic a cruscat(arrova)demolinguistica(punt)cat amb el vostre nom, cognoms, NIF i institució.

Web i seguiment en temps real

Podeu consultar el programa i les actualitzacions al web. Les sessions es podran seguir en línia els dies 11 i 12 de desembre des del web de l’IEC.

Organització

L’organització de les Jornades va a càrrec de la Xarxa CRUSCAT de l’Institut d’Estudis Catalans <http://www.demolinguistica.cat>.

La Xarxa CRUSCAT és una xarxa científica que depèn de l’Institut d’Estudis Catalans i aplega diversos centres i grups de recerca que treballen sobre la situació i l’evolució del català. El principal objecte d’estudi són els usos, els coneixements i les representacions de la llengua. Les tasques que la Xarxa CRUSCAT duu a terme són:

  • Aplegar la informació existent i analitzar-la críticament.
  • Destriar els factors crucials de l’evolució de la comunitat lingüística catalana.
  • Generar sinergies entre els especialistes en estudis de l’ús.

Les Jornades compten amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Programa

11 de desembre de 2013 (dimecres)

Sala Pi i Sunyer

09:30 Presentació de les Jornades. Joandomènec Ros (President de l’Institut d’Estudis Catalans), Miquel Àngel Pradilla (Director de la Xarxa CRUSCAT – IEC) i Ester Franquesa (Directora General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya).

10:00 Conferència inaugural.

«La sociolingüística del euskera: del movimiento social a la práctica académica», I. Martínez de Luna (UPV−EHU)

11:00 Pausa – Cafè

Demolingüística: resultats i prospectiva

11:30 «La situació sociolingüística a Catalunya i Euskadi. Una perspectiva comparativa», A. Fabà (Societat Catalana de Sociolingüística)

11:45 «El coneixement i l’ús del valencià a la Comunitat Valenciana: població autòctona i població immigrada», X. Sanjuan Merino

12:00 «La transmissió lingüística intergeneracional al País Valencià. Una perspectiva territorial», A. Fabà (SOCS) i B. Montoya (UA)

12:15 «Correlacions empíriques i modelització de sistemes d’interacció lingüística des de la física», E. Querol (UOC) i M. Perucho (UV).

12:30 «Enquesta d’usos lingüístics a la població 2013 (EULP 2013). Novetats metodològiques», J. Solé (DGPL-Generalitat de Catalunya) i M. Masats (IDESCAT)

12:45 «L’enquesta sociolingüística per Internet com a metodologia de recerca sectorial aplicada. Alguns exemples recents.», A. Torrijos (DGPL−Generalitat de Catalunya)

13:00 «Cens linguïstic 2011», M. Farré Mallofré i M. Navarro (Idescat−Generalitat de Catalunya)

13:15 Discussió

13:45 Final de les presentacions del matí de dimecres

Variacionisme i planificació del corpus

15:45 «Distància lingüística en els eixos espacial i temporal: aspectes fonològics i morfològics del català», E. Clua (UPF)

16:00 «Fonètica catalana en diferents situacions comunicatives per part d’adolescents catalanoparlants que tenen el català, romanès i l’àrab com a L1» J. Carrera-Sabaté (UB)

16:15 «Direccionalitat, ritme, abast i naturalesa del canvi lingüístic en curs en català nord-occidental. De l’anàlisi dialectomètrica a la reflexió sociolingüística», E. Valls (UB)

16:30 «Avalnorm: Avaluació de la implantació de la normativa lingüística», J. Costa (UPF)

16:45 «L’analisi del canvi lingüístic en temps real. Variacio i canvi al nord valencià» M. À. Pradilla (URV)

17:00 Discussió

17:30 Descans

Politologia lingüística

17:45 «La legitimació de les regulacions lingüístiques en les democràcies liberals occidentals. Una aproximació teòrica i comparada», E. Riera (UPF)

18:00 «La política lingüística en les eleccions valencianes de 2011», J. À. Mas (UPV)

18:15 «Diversitat Productiva? La gestió de la diversitat lingüística als entorns urbans. Barcelona com a estudi de cas», M. Solé (UOC) i V. Climent−Ferrando (UPF)

18:30 «Llengua i independència», J. Torres i A. Fabà (Xarxa CRUSCAT i SOCS)

18:45 Discussió

Psicologia lingüística

19:15 «Joves migrants i “autòctons” a Catalunya: Actituds, Autoidentificacions i Competències Lingüístiques», À. Huguet i C. Lapresta (UdL)

19:30 «La previsión del futuro de las comunidades bilingües en contextos multilingües: el caso catalán aquende y allende nuestras fronteras», R. Casesnoves (UPF)

19:45 «La dissecció d’argumentaris ideològics sobre política lingüística de Catalunya», M. Strubell i E. Querol (UOC)

Paisatge lingüístic

20:00 «L’oferta lingüistica al comerç de Barcelona (2005-2012)», A. Fabà (CPNL) i J. Solé (DGPL−Generalitat de Catalunya)

20:15 «Caracterització i percepcions del paisatge visual i auditiu en una avinguda comercial de Barcelona», L. Comajoan (UVic, CUSC–UB, Xarxa CRUSCAT–IEC).

20:30 Discussió

21:00 Final de les presentacions del primer dia

12 de desembre de 2013 (dijous)

Sala Nicolau d’Olwer

Immigració i llengua

9:30 «Multilingüisme i mobilitat: Pràctiques lingüístiques i construccions d’identitat», M. Sabaté Dalmau (UAB)

Treball i llengua

9:45 « Racionalització Lingüística del Treball», A. Alarcón (URV)

Joventut i llengua

10:00 «Les trajectòries lingüístiques de les persones joves a Catalunya», A. Torrijos (DGPL−Generalitat de Catalunya)

10:15 Discussió

10:30 Pausa – Cafè

Comunitats lingüístiques

11:00 «Comunitats locals d’enclavament: dinàmica de les llengües, cultura, processos sociolingüístics. Català», J. Argenter (UAB)

11:15 «Llenguatge, cognició i comunicació des de la perspectiva complèxica», A. Bastardas i À. Massip (UB)

11:30 «Globalització i plurilingüisme social i familiar en comunitats lingüístiques mitjanes», E. Boix (CUSC-UB)

11:45 «Cultura, memòria, llengua: la construcció de la identitat en els territoris fronterers de la llengua catalana», J. M. Nadal (UdG) i F. Feliu (UdG)

12:00 Discussió

Dret lingüístic

12:30 «La protecció jurídica de la llengua catalana a Catalunya», A. M. Pla Boix (UdG)

12:45 «Els drets lingüístics en el sistema educatiu. Els models de Catalunya i les Illes Balears», E. Pons (UB), A. Milian (UAB)

13:00 Discussió

13:15 Final de les presentacions del matí de dijous

Sociolingüística educativa

15:15 «Escolars d’origen romanès a Catalunya: algunes implicacions del Programa de “Llengua, Cultura i Civilització romanesa», À. Huguet i C. Lapresta (UdL).

15:30 « Diversitat sociocultural i adquisició de l’autoconfiança lingüística en català i castellà (RecerCaixa, 2012)» i «Plurilingüisme social i educació secundària (no obligatòria) (RESOL3)», F. X. Vila (CUSC–UB)

15:45 «La construcció de les actituds i ideologies lingüístiques dels joves llatinoamericans i xinesos a Catalunya: la influència del nucli familiar, el procés d’acollida i l’edat d’arribada», M. Trenchs (UPF)

16:00 «L’escenari sociolingüístic dels joves escolars d’Andorra: causes i conseqüències», E. Margarit Viñals.

16:15 «Usos i actituds lingüístics dels estudiants de Segona Ensenyança d’Andorra» C. Bastida (Grup de Recerca en Llengües – UdA)

16:30 «Actituds lingüístiques de romanesos, àrabs i xinesos a Catalunya en ensenyament secundari i universitari» I. Creus Bellet (UdL) i J. Carrera-Sabaté (UB)

16:45 «’El catalán no me gusta’: estratègies i actuacions per millorar la competència oral en català d’alumnes de secundària», M. Solís

17:00 «Competència lingüística i rendiment acadèmic en aules multilingües», J. Arnau (UB)

17:15 Discussió

17:45 Cloenda

18:00 Final de les Jornades

Jornades de la Xarxa CRUSCAT

4)
6)
S'acosta la Festa pel joc i el lleure en català
 
El proper 30 de novembre, el passeig Lluís Companys i tot l’entorn de l’Arc de Triomf de Barcelona serà un any més l’escenari de la Festa pel joc i el lleure en català, que aquest any està d’aniversari: ja fa 10 anys! Podeu veure l’espot de la Festa aquí!
10 anys i 10 festes en què hem reivindicat que l’àmbit de les joguines i els videojocs encara és un dels sectors on s’ha d’avançar més en la tasca de normalització lingüística, ja que actualment només un 6% de les joguines del mercat incorporen la llengua catalana.
Així doncs, et convidem a compartir amb nosaltres aquesta festa tan especial, que començarà a les 10 del matí i s’allargarà fins a les 3 de la tarda, i que oferirà nombroses activitats per a petits i joves. Hi haurà tallers, jocs, lectures de contes i actuacions musicals, entre altres. No t’ho pots perdre!
Recorda, el proper 30 de novembre t’esperem a l’Arc de Triomf per celebrar la 10a Festa pel joc i el lleure en català!
A més, no oblidis que si aquest mes et fas soci de la Plataforma per la Llengua entraràs en el sorteig de 10 subscripcions anuals a les versions digitals dels diaris El Punt Avui i El 9 Esportiu!
 
No deixis passar aquesta oportunitat! Fes-te soci aquí!
 
7)
 
 
 
8)
Conferència Els drets lingüístics dels valencians
 
L’Agència de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Mutxamel programa per a commemorar el 30 aniversari de la Llei d’Ús i Ensenyament de Valencià quatre sessions en què es tractaran quatre aspectes del llenguatge.
 
El dia 2 de desembre es tractarà el tema del valencià i l’administració, primer es realitzarà un taller de llenguatge administratiu i a les 19 hores tindrà lloc la conferència Els drets lingüístics dels valencians a càrrec del professor Josep Ochoa de la Facultat de Dret de la Universitat d’Alacant. Departament d’Estudis Jurídics de l'Estat. En esta ocasió col·labora el Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística de la Universitat d’Alacant, que oferix la conferència dins del programa Espai Cultural Enric Valor de la UA i la Diputació d’Alacant.
 
Les sessions es realitzaran al centre de Formació de Persones Adultes de Mutxamel que es troba a l’IES L’Allusser i la inscripció ha de fer-se en AVIVA MUTXAMEL Agència de Promoció del Valencià. normalitzacio@mutxamel.org 965955910-ext. 740, Av. Carlos Soler, 64.
 
 
9)
 
Publicat en la revista digital NÚVOL divendres 29 de novembre del 2013
10)
 
L’exposició "Català, llengua d’Europa" arriba a Girona el 2 de desembre
 
El dia 2 de desembre s’inaugura a l’Espai Santa Caterina de Girona (Joan Maragall, 2) l’exposició “Català, llengua d’Europa”. En l’acte d’inauguració, el periodista internacional Martí Anglada pronunciarà la conferència “Al gran club lingüístic europeu dels 10 milions” sobre la llengua catalana en el marc europeu. En l’acte d’inauguració intervindran, també, la directora general de Política Lingüística del Departament de Cultura, Ester Franquesa; el director general d’Atenció Ciutadana i Difusió, Ignasi Genovès, i l’alcalde de Girona, Carles Puigdemont.

L’exposició “Català, llengua d’Europa”, creada per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura i que ja s’ha exhibit a Brussel·les i Barcelona, es podrà visitar del 2 de desembre al 31 de gener de 2014. S’hi presenta el català com a 9a llengua d’Europa, amb més de 10 milions de parlants, i se n’explica la situació en àmbits tan diversos com el món socioeconòmic, la cultura o l’esport entre d’altres. En versió bilingüe català-anglès, va adreçada tant a la ciutadania de Catalunya com a les persones que visiten el país procedents de l’estranger i volen conèixer el català.

Al voltant de l’exposició s’organitzen nombroses activitats. Els visitants, a més, podran emportar-se un desplegable que en mostra els principals continguts.

 
11)
 
 
(dijous 28 de novembre del 2013)
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací