InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.300 membres]
 
Butlletí número 881 (dilluns 21/10/2013) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig i Xavier Marí
 
 
SUMARI
 
 
1) 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú
 
2) Presentació a Alacant de la novel·la Els països del tallamar de Joan-Carles Martí i Casanova
 
3) Bases 31è Premi de Poesia MANUEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ - Ciutat d'Alcoi
 
4) XXVI CURS DE SOCIOLINGÜÍSTICA DE LA NUCIA: 100 ANYS DE NORMES ORTOGRÀFIQUES. SOCIOLINGÜÍSTICA I ENSENYAMENT
 
5) Presentació del llibre La Compagnie catalane en Orient
 
 
 
 
 
 
1)
 
Publicat en el llibre 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú (CCG edicions, Girona, 2011, pàg. 104).
 

342. Als catalans els agrada, que parlis català, però a mi també m'agrada. És una forma de sentir-se especial, de dir que estàs fent la teva vida aquí, i que en certa forma ja ets d'aquí. Del meu país tinc bons records, però la cosa més important que m'ha passat a la meva vida, que és veure néixer un fill, m'ha passat aquí.

 

Bolívar Peralvo Morocho

Immigrant equatorià

 
2)
 
Presentació a Alacant de la novel·la
 
Els països del tallamar
 
de l'autor elxà Joan-Carles Martí i Casanova,
 
Editorial Documenta Balear, Palma.
 
La benvinguda la farà Brauli Montoya Abad, professor de la Universitat d'Alacant i membre de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i director de la Delegació de l'IEC a Alacant.

La presentació del llibre la farà Josep M. Escolano, professor de la Universitat d'Alacant.
 
Lloc: Delegació de l'Institut d'Estudis Catalans a Alacant - Seu Universitat d'Alacant - Av. Ramón y Cajal, 4 - 03001 Alacant - Telèfon: +34 965 145 986
 
Data: dimecres 23 d'octubre del 2013
 
Hora: 20.15 h
 
3)
 
31è Premi de Poesia MANUEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ - Ciutat d'Alcoi

Bases

1. Hi podran concórrer treballs poètics, en qualssevol modalitats, escrits en llengua catalana.

2. L'extensió de les obres, que hauran de ser originals i inèdites, no serà menor de 400 versos ni inferior, en d'altres casos, a la d'un volum normal de poesia. No hi podran concursar obres guardonades en d'altres certàmens.

3. Els originals, per quintuplicat i en òptimes condicions de lectura, faran constar nom, adreça postal, correu electrònic i telèfon de l'autor/a. L'ús de pseudònims es regirà per l'habitual sistema de plica, a l'interior de la qual hom consignarà les dades completes de la persona interessada.

4. Els treballs hauran de ser tramesos, abans del 7 de gener de 2014, a AMICS DE JOAN VALLS, Pintor Salvador Abril 11, 11ª, 46005 València. Els manuscrits de les obres no guardonades podran ser recuperats dins el termini de trenta-un dies a comptar des del lliurament del premi sol·licitant-ne la devolució contra reemborsament. Passat aquest termini els originals seran destruïts per a la seua conversió en paper reciclat.

5. S'hi estableix un únic premi, indivisible, de 1.500 euros. El premi, tanmateix, podrà ser declarat desert si les obres presentades no reuneixen, a parer del jurat, mèrits suficients o no s'ajusten a les condicions de la convocatòria. El jurat podrà fer mencions honorífiques de l'obra o obres finalistes.

6. El treball que en resultés guanyador serà publicat dins la col·lecció de poesia Edicions de la Guerra de l'Editorial Denes.

7. El jurat serà integrat per Eduard Marco, Hugo Mas, Josep Mir, Josep Porcar i Manel Rodríguez-Castelló, que hi actuarà de Secretari.

8. L'acte públic d'adjudicació del premi tindrà lloc a la ciutat d'Alcoi el 15 de març de 2014, en el transcurs d'un acte públic on es lliuraran també els XX Premis Joan Valls i Jordà Per l'Ús i Promoció del Català.

A la ciutat d'Alcoi, 9 d'octubre de 2013, Diada Nacional del País Valencià

amicsjoanvalls@gmail.com

http://amicsdejoanvalls.blogspot.com

 
4)
 
XXVI CURS DE SOCIOLINGÜÍSTICA DE LA NUCIA: 100 ANYS DE NORMES ORTOGRÀFIQUES. SOCIOLINGÜÍSTICA I ENSENYAMENT

8-9 i 29-30 de novembre de 2013

http://web.ua.es/va/seus/lanucia/cursos-i-jornades/2013-2014/xxvi-curs-de-sociolinguistica/xxvi-curs-de-sociolinguistica-de-la-nucia-100-anys-de-normes-ortografiques-sociolinguistica-i-ensenyament.html


INFORMACIÓ GENERAL

Enguany fa 100 anys que l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) va promulgar les Normes ortogràfiques (1913). Al llarg d'aquest segle, malgrat els entrebancs, aquestes normes s'han difós i han arrelat arreu, amb lleugeres modificacions i adaptacions territorials.

La fixació del sistema d'escriptura de les llengües és un fet d'una gran importància: una condició bàsica perquè aquestes puguen actuar com a vehicle de comunicació i de coneixement, això d'una manera especial en la societat contemporània. L'ortografia, a més, arriba a condicionar la mateixa identitat de les llengües i dels grups humans que les parlen.

El XXVI Curs de sociolingüística de la Nucia (8 i 9, 29 i 30, novembre, 2013) pararà atenció sobre la gestació i la difusió de les Normes ortogràfiques de l'IEC i sobre el paper que han fet en el procés de normalització.

Parlar d'ortografia i d'expressió escrita és, en bona mesura, parlar d'ensenyament; per això, aquest curs inclou un espai molt important per a la reflexió sobre el paper de les institucions escolars (sobretot, l'educació infantil, la primària i la secundària) en la difusió de la norma escrita i també del model de correcció de l'expressió oral formal que se'n deriva. Com s'ha de fer l'ensenyament d'aquestes habilitats bàsiques? Com es pot millorar la competència comunicativa escrita i oral dels estudiants? Cap a on va la didàctica de l'ortografia i de l'expressió oral en la societat de la informació i la comunicació?

Comité organitzador: Profs. Drs. Maria Antònia Cano, Vicent Martines, Sandra Montserrat, Maria Àngels Fuster, Elena Sánchez (UA), i Sr. Jordi M. Antolí (UA).

Comité Científic: Prof. Dr. Joan Veny (UB, IEC), Prof. Dr. Antonio Cortijo (University of California at Santa Barbara, EUA), Prof. Dr. José Antonio Pascual (RAE)

Doctorat: Aquest XXVI Curs de Sociolingüística de la Nucia forma part de les Activitats Formatives Específiques del Programa de Doctorat en Transferències Interculturals i Històriques en l'Europa Medieval Medieterrània (Universitat d'Alacant, Facultat de Filosofia i Lletres, ISIC-IVITRA [ISIC-2012-022].
Investigació: Aquest Curs forma part de les activitats d'investigació i transferència dels projectes d'investigació FFI2009-37103, Prometeo-2009-042 i Vigrob-125, i de l'Institut Superior d'Investigació Cooperativa IVITRA [ISIC-IVITRA, Ref. ISIC-2012-022].

Data: 8, 9, 29 i 30 de novembre de 2013
Lloc: Seu Universitària de La Nucia
Coordinació:
Josep Martines Peres
Crèdits: 2 LRU
Aquests crèdits són computables també per a l'obtenció del "Certificat de Capacitació Docent" i el "Diploma de Mestre en Valencià" però només per als itineraris en extinció. Per als alumnes matriculats en el curs acadèmic 2013-2014 hi ha una nova normativa.
Hores Ice: (30 hores) 20 hores lectives i 10 en línia
Llengua vehicular: valencià
Import: 60 euros
Aquest curs és gratuït per als professors d'educació primària o secundària en actiu en el moment de matricular-se prèvia acreditació de la seua condició. Perquè la matrícula siga vàlida has d'acreditar la condició de professor enviant justificant al correu electrònic s.seus@ua.es
Transport: Per als matriculats hi haurà un servei gratuït d'autobusos des de la Universitat d'Alacant (parada de l'Aulari I, al costat de l'eixida de l'autovia) fins a la Nucia. Aquest servei no estarà disponible quan el nombre d'alumnes que ho sol·liciten siga menor de 20.
Per a reservar plaça en l'autobús, cal enviar un correu electrònic a l'adreça seulanucia@lanucia.es o telefonar al 966897733.
L'eixida serà una hora abans de l'inici de la primera sessió de cada dia; la tornada en acabar l'última activitat de cada dia (arribada a la Universitat d'Alacant).
Requisits per a l'obtenció del diploma o certificat: assistència a totes les sessions i resum individual de cadascuna de les conferències i valoracions personals dels temes tractats.


Matrícula: oberta fins al 7 de novembre

  • Presencial: - De 9 a 14 hores: Seu Universitària de La Nucia. Antic col·legi Sant Rafel. Av. Porvilla, 8. La Nucia (Alacant)

- De 9 a 14 hores: En el Secretariat de Seus Universitàries, Edifici Germà Bernàcer, planta baixa. (Campus de Sant Vicent del Raspeig)

  • Telefònica: -De 9 a 14 hores: 965 90 93 23 - Secretariat de Seus Universitàries

    - De 9 a 14 hores: 966 89 77 33 - Seu Universitària de La Nucia
  • A través del formulari web

* Si el nombre d'alumnes matriculats en el curs no supera el mínim establit, el Secretariat de Seus Universitàries pot resoldre que aquest curs no es duga a terme.

PROGRAMA

Divendres 8 de novembre

16:00-16:30h Lliurament de materials als inscrits. Acte d'inauguració
16:30-17:30h Maria Antònia Cano, Maria Àngels Fuster, Elena Sánchez, Josep Martines, Vicent Martines, Sandra Montserrat (Universitat d'Alacant): «100 anys de normes ortogràfiques. Sociolingüística i ensenyament. Presentació»
17:30-18:30h Isidor Marí (President de la Secció Filològica, Institut d'Estudis Catalans): «Les normes ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans: un centenari»
19:00-20:00 h Vicent Pitarch (Universitat Jaume I; Institut d'Estudis Catalans): «Les normes de Castelló, una fita del valencianisme»
20:00-21:30h Josep Nadal (Universitat de Girona; Institut d'Estudis Catalans): «Ortografia i identitat»

Dissabte 9 de novembre

09:00-11:00h Hans-Ingo Radatz (Universitat de Bamberg, Alemanya): «‘Écrire le patois? À quoi ça sert?'. Les Llengües Regionals d'Europa Occidental (LleROc) i l'escriptura»
11:30-12:45h Francisco Franco Sánchez (Universitat d'Alacant): «L'àrab escrit: evolució, referents i simbologia»
13:00-15:00h Joan Miralles (Universitat de les Illes Balears; Institut d'Estudis Catalans): «Les normes ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans a les Illes Balears. El paper de Francesc de Borja Moll»

Divendres 29 de novembre

16:00-17:30h Miquel Àngel Pradilla (Universitat Rovira i Virgili de Tarragona; Institut d'Estudis Catalans): «Les normes ortogràfiques de l'IEC: present i futur»
18:00-19:30 h Ferran Robles Sabater (Universitat de València): «La norma escrita en llengua alemanya: de Martin Luther a la neue Rechtschreibung (2006)»
20:00-21:30h Maria Àngels Fuster i Elena Sánchez (Universitat d'Alacant): «La influència de la norma en l'ensenyament de la L2»

Dissabte 30 de novembre

9:30-11:00h Daniel Cassany (Universitat Pompeu Fabra): «Escriptura, ortografia i didàctica a l'època d'Internet»
11:00-12:30h Josep Martines (Universitat d'Alacant; Institut d'Estudis Catalans): «Normes, escola i canvi lingüístic»
12:45-13:45h Sandra Montserrat & Carles Segura (Universitat d'Alacant): «Didàctica de l'escriptura i de l'expressió oral»
13:45-15:00h Antoni Ferrando (Universitat de València, Institut d'Estudis Catalans): «La difusió de les normes fabrianes al País Valencià»


http://web.ua.es/va/seus/lanucia/cursos-i-jornades/2013-2014/xxvi-curs-de-sociolinguistica/xxvi-curs-de-sociolinguistica-de-la-nucia-100-anys-de-normes-ortografiques-sociolinguistica-i-ensenyament.html

5)
 

L'Institut français-Barcelona i El Museu d'Història de Catalunya es complauen a convidar-vos a la presentació del llibre:

La Compagnie catalane en Orient

d'Agnès i Robert Vinas

Hi intervindran Agustí Alcoberro, director del Museu d'Història de Catalunya; Yannick Rascouët, director de l'Institut français-Barcelona, Eusebi Ayensa Prat, hel·lenista i exdirector de l'Institut Cervantes d'Atenes, i els autors.

L'acte tindrà lloc dimarts 5 de novembre de 2013, a les set del vespre, al Museu d'Història de Catalunya (Pl. Pau Vila, 3, Barcelona).

 
6)
 
 
 
7)
 
Publicat en la web de la Generalitat de Catalunya dilluns 14 d'octubre del 2013
Ha començat l'edició de tardor del Cicle de Cinema Infantil en Català (CINC), que en aquesta ocasió arriba a 35 municipis. El cicle va néixer el 2001 i té dues edicions cada any: una a la primavera i una a la tardor. Les projeccions del cicle de tardor comencen als municipis de Barcelona, Sant Vicenç dels Horts, Lleida, la Seu d'Urgell, l'Hospitalet de Llobregat i Cerdanyola del Vallès. En aquesta edició s'hi incorporen per primera vegada Cerdanyola del Vallès, Olot, Sant Vicenç dels Horts i Vilafranca del Penedès. El cicle s'allargarà fins al desembre.
 
8)
 
 
(dijous 17 d'octubre del 2013)
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací