InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.300 membres]
 
Butlletí número 870 (dimarts 01/10/2013) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig i Xavier Marí
 
 
SUMARI
 
 
1) 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú
 
2) Declaració sobre la marginació del català
 
3) Nou llibre: LA UNIÓ EUROPEA, UN MOSAIC LINGÜÍSTIC
 
4) L'AVL inicia el curs acadèmic acostant-se a les aules per a lliurar material de consulta i lectura
 
5) Ramon Ferrer presenta la campanya «l'AVL en l'aula»
 
 
 
 
 
10) Hèctor Serra - 30 anys d'Edicions del Bullent
 
 
1)
 
Publicat en el llibre 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú (CCG edicions, Girona, 2011, pàg. 102).
 
 

331. El català té una sonoritat que enganxa.

 

Remigi Palmero

Pioner del pop-rock a la Mediterrània

 
2)
 

 Publicat en el núm. 84 (pàg. 3) de la revista Llengua Nacional (III trimestres del 2013)

 

Declaració sobre la marginació del català

Atesa la seva importància, Llengua Nacional s'adhereix a la declaració que reproduïm tot seguit.

 

Davant les iniciatives que recentment han adoptat el govern espanyol i els governs autonòmics de la Comunitat Valenciana, les Illes Balears i Aragó sobre l'ús, l'ensenyament i la denominació de la llengua catalana, la Junta de Govern de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC) denuncia:

 

1. La planificació i aplicació d'unes mesures legislatives, en particular a les Balears i el País Valencià, que, invocant sovint com a pretext l'aprenentatge de llengües estrangeres, tenen com a objectiu marginar encara més la llengua catalana en tots els àmbits d'ús, particularment en l'educatiu.

 

2. La inacceptable denominació que aplica a la llengua catalana la Llei de llengües d'Aragó recentment aprovada per les Corts autonòmiques, que recorre al circumloqui “llengua aragonesa pròpia de l'àrea oriental” (popularitzat a través de l'acrònim LAPAO) per a designar el català de la Franja, tot establint alhora regulacions que en dificulten greument l'ús normal i l'aprenentatge.

 

3. La constant i creixent obstrucció política a la intercomunicació audiovisual entre tots els territoris de llengua catalana, que no sols lesiona la cohesió lingüística i la normalitat cultural de la comunitat catalanoparlant, sinó que s'oposa als més elementals principis de lliure circulació de la informació, de foment del mercat audiovisual i d'estímul de la intercomunicació entre regions veïnes de la Unió Europea.

 

4. El setge judicial, legislatiu i administratiu a les polítiques educatives favorables al manteniment o la implantació del català com a llengua vehicular en els sistemes d'ensenyament propis (una eina indispensable per a assegurar l'adquisició suficient de l'idioma propi per part de tots els ciutadans, tal com ja queda garantit per a la llengua oficial de l'estat), dins una estratègia sistemàtica òbviament orientada a preservar una situació heretada de dissimetria i subalternitat per a la llengua catalana. 

 

5. La manipulació de la qüestió onomàstica i de la variació geogràfica, que persegueix la fragmentació de la consciència lingüística unitària, la degradació de les estructures del sistema lingüístic comú i el foment artificial de barreres innecessàries en la intercomunicació fluida entre els parlants d'un mateix idioma.

 

6. Les estratègies polítiques destinades a obstaculitzar la visibilització de la llengua catalana, tant al si dels estats on es parla, llevat d'Andorra, com en les institucions de la Unió Europea. A l'estat espanyol, en concret, es troba a faltar l'adopció de mesures que assegurin la reconeixença efectiva de la pluralitat lingüística de l'estat, especialment en els àmbits educatiu, institucional i mediàtic, i la projecció internacional de la llengua catalana i de les seves manifestacions culturals.

 

Totes aquestes actuacions no sols vulneren els drets lingüístics i civils més bàsics dels ciutadans de llengua catalana, sinó també les recomanacions explícites de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (articles 7, 8 i 10), les quals vetllen per garantir els usos normals d'aquestes llengües i la seva denominació acadèmica. De més a més, les regulacions i disposicions restrictives que denunciem contravenen l'esperit i fins i tot la lletra dels diversos estatuts d'autonomia, que encomanen a les institucions la promoció decidida de la llengua pròpia, i a més s'oposen al precepte de “especial respecte i protecció” de les llengües cooficials, entre les quals la catalana, nítidament expressat a l'article 3 de la Constitució espanyola de 1978.

 

Així mateix, la Junta de Govern de l'AILLC observa amb preocupació que l'estat francès no hagi signat encara la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries i que no adopti unes mesures suficients per a assegurar el respecte i la protecció de les llengües "regionals" de França, entre les quals la catalana, que l'article 79 de la Constitució francesa proclama com a "patrimoni" de la República.

 

En conseqüència, l'AILLC demana als responsables polítics corresponents que observin els criteris científics en el tractament de la llengua catalana, assegurin els drets lingüístics consagrats per la normativa internacional (Declaració Universal dels Drets Humans, Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries), interpretin i apliquin favorablement a les diverses llengües de cada estat els principis establerts per la legislació vigent, els millorin, si és el cas, en aquest sentit i posin fi a la discriminació dels seus ciutadans catalanoparlants pel fet d'expressar-se en aquesta llengua i de reivindicar la seva normalitat política i cultural. 

 

 

Barcelona, 7 de juny de 2013

 

 

3)
 
Nou llibre:

LA UNIÓ EUROPEA, UN MOSAIC LINGÜÍSTIC

La diversitat lingüística de la Unió Europea, els parlars, les seves grafies i les relacions entre ells. S'acompanya d'un CD-A amb una cançó per a cada comunitat lingüística.
 
Autor: Jaume Corbera Pou
Prologuista: Aureli Argemí
Edita: Documenta Balear
Col·lecció: Arbre de mar
Tema: Filologia-Lingüística
Pàgines: 314
PVP: 26 euros
ISBN:978-84-15432-39-5
Data d'Edició:28/05/2013
 
Podeu llegir la introducció en l'enllaç següent:
 
Sinopsi
La intenció d'aquesta obra és mostrar la diversitat i complexitat lingüística de la Unió Europea. Els capítols se succeeixen per famílies lingüístiques, per branques d'aquestes famílies i per grups de parlars. El llibre es limita a la Unió Europea (i concretament als territoris europeus de la Unió) perquè és aquest el marc polític més ample en què ens movem, del qual feim, voluntàriament, part institucional. I també es limita a tractar de les comunitats lingüístiques considerables autòctones, les que són europees des de fa segles, encara que no tenguin un territori propi delimitat, com la romaní, la jiddisch o l'armènia. Aquesta limitació espacial no significa, tanmateix, que quedin sense ser tractats molts de parlars europeus, perquè l'actual Unió els inclou, totalment o parcialment, a quasi tots. Només deixen de ser al·ludits en aquesta obra parlars europeus diversos que es troben únicament a Rússia i al Caucas (si és que el Caucas és Europa...).
Aquest llibre ofereix una novetat important respecte a altres obres dedicades a aquest tema: de cada grup de parlars en podeu sentir i llegir una mostra. Per això hi ha com a mínim una cançó per grup, cançons de pronúncia clara, en què la veu destaca per damunt de l'acompanyament musical. Totes les cançons duen el text escrit, la qual cosa també permet veure la diversitat de grafies (hi són representats quatre alfabets diferents), i la traducció en català, perquè en sentir i llegir la cançó sapiguem què diu. Però no tan sols s'hi presenten els diversos parlars (socio)lingüísticament i històricament, sinó que s'hi esmenten les relacions que aquests parlars, o les comunitats que els tenen com a propis, han tengut en el transcurs de la història i en el moment present, si hi escau, amb la comunitat catalana. Així, els lectors es poden fer una idea succinta, per exemple, de quines han estat les relacions històriques entre francesos i catalans, o entre alemanys i catalans, o entre maltesos i catalans..., i quines influències de tots aquests diversos parlars ens han arribat: castellanismes, francesismes, anglicismes, occitanismes, germanismes, eslavismes, etc. I també en sentit contrari, quins catalanismes es troben en castellà, en sicilià o en altres parlars amb els quals hem tengut contacte.
 
Jaume Corbera Pou
(Palma, 1954), doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (1991) amb una tesi sobre l'alguerès (per la qual rebé el premi Josep Sanna atorgat per l'Escola de Alguerés Pasqual Scanu), és professor del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears (des de 1982). Entusiasta de la diversitat lingüística, s'ha centrat fins ara sobretot en l'estudi de l'alguerès i del mallorquí, en la defensa de la genuïnitat catalana contra les interferències de les llengües externes imposades al nostre país, en la defensa de la normalització de la llengua catalana i en la història lingüística catalana (Alfa. Mètode d'autocorrecció gramatical assistida, amb Jaume Morey i Joan Melià, 1994 i 1995; Frases i texts. Exercicis d'autocorrecció de llengua catalana (Edicions Documenta Balear) (2000); Parlar bé. Orientacions per a l'ús correcte de la llengua catalana, amb especial referència a les Illes Balears, 1996-2002-2012; Caracterització del lèxic alguerès, 2000; Crònica de l'Obra del Diccionari, d'Antoni M. Alcover i Francesc de B. Moll, selecció del text i notes per J. C., 2006). Ha estat director, i parcialment entrevistador, de la col·lecció de vídeos Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears, premi Aula Francesc de Borja Moll de l'Estudi General Lul·lià de Palma (1996). Autor de nombrosos articles científics i de divulgació de tema lingüístic, ha estat col·laborador del Diari de Balearsdes dels primers anys i, des de novembre de 2011, col·laborador de la secció «La llengua a l'abast» del suplement cultural d'aquest diari, «L'Espira».

4)
 

L'AVL inicia el curs acadèmic acostant-se a les aules per a lliurar material de consulta i lectura

L'Acadèmia Valenciana de la Llengua llançarà, coincidint amb el nou curs, una campanya de promoció i difusió del valencià «l'AVL en l'aula» amb l'enviament a tots els centres d'Educació de Secundària i Batxillerat d'un lot de publicacions editades per la institució normativa.

La iniciativa ha partit del mateix president de l'AVL, Ramon Ferrer, que d'esta manera vol contribuir a fer que els centres educatius del nostre territori compten amb més publicacions en valencià, sobretot en un moment com l'actual en què els recursos econòmics són prou escassos.

«Crec que la campanya “l'AVL en l'aula” servirà perquè els col·legis i instituts de la Comunitat tinguen al seu abast un material de consulta i de lectura en valencià. Espere que la iniciativa siga ben rebuda, perquè d'esta manera complim amb un del nostres deures», ha declarat Ferrer.

La campanya consistirà en l'enviament de publicacions com ara el Diccionari ortogràfic valencià, vocabularis, lèxics, unitats didàctiques, llibres de recerca, còmics, documentals, compactes en valencià i material fungible d'ús habitual com bolígrafs i llapis.

Esta iniciativa es completa amb la campanya «Acosta't a l'AVL» iniciada el maig passat amb el propòsit d'aproximar l'Acadèmia a la societat valenciana i de donar a conéixer la seua tasca amb el doble vessant normatiu i divulgador de la llengua, com correspon a una institució del segle xxi.

 

5)
 

Ramon Ferrer presenta la campanya «l'AVL en l'aula»

València, 19 de setembre

Ramon Ferrer, president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, ha presentat hui, en l'Institut Rascanya de València, la campanya de promoció i difusió del valencià «l'AVL en l'aula», que acollirà els 385 centres de Secundària i Batxillerat de tot el territori valencià i que consistix en l'enviament d'un lot de publicacions editades per la institució normativa.

“El que volem és que l'AVL estiga en contacte amb els usuaris de la llengua i que les publicacions normatives, de divulgació i de lectura que hem editat en estos anys estiguen a l'abast dels nostres estudiants en les aules i en les biblioteques. Eixe és el nostre compromís amb la societat valenciana i amb el món de l'ensenyament”.

La campanya preveu la distribució i el repartiment d'una part de les publicacions editades per la institució, com ara el Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià, la Gramàtica normativa valenciana, els vocabularis i lèxics, les unitats didàctiques de l'Escriptor de l'Any, llibres de recerca, còmics, documentals i discos compactes de cançons en valencià, entre altres materials.

Ferrer s'ha oferit a col·laborar amb el centre i a facilitar que els seus alumnes i professors visiten la seu de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua dins de la campanya «Acostat a l'AVL», iniciativa posada en marxa el curs passat, que té per objecte aproximar la institució a la societat i donar a conéixer el monestir de Sant Miquel dels Reis.

Per la seua part, el director de l'Institut Rascanya, Miquel Real, ha agraït en nom del claustre de professors la iniciativa de l'AVL, l'elecció del centre com a punt d'inici de la campanya i l'entrega del material editat per la institució normativa, unes publicacions que des de hui formen part dels fons de la seua biblioteca i, en breu, de la de tots els instituts de la nostra Comunitat.

D'alta banda, Ramon Ferrer, a preguntes d'alguns mitjans de comunicació, ha declarat que «fins ara no s'ha constituït cap comissió per a revisar la definició de valencià que figura en el Diccionario de la Real Academia Española, i que els òrgans de l'AVL ho tractaran quan arribe el moment», tal com reclamaven algunes entitats valencianistes.

Igualment, Ferrer ha reiterat la necessitat de projectar la cultura i la llengua dels valencians tant dins com fora del nostre territori, en col·laboració amb altres entitats culturals de l'àmbit lingüístic i universitats valencianes, «sempre amb l'objectiu de fomentar la nostra cultura i la nostra llengua com a símbols identitaris dels valencians».

 
6)
 
Publicat en EL PUNT AVUI divendres 20 de setembre del 2013

Condemnat a presó un conductor valencià per parlar català a la Guàrdia Civil

L'Audiència de Castelló revoca una primera sentència absolutòria de desobediència a l'autoritat

Esquerra Republicana, formació de la qual és militant el condemnat, assegura que es tracta d'un “càstig polític” als que volen viure en la seua llengua

L'Audiència de Castelló ha condemnat Carles Mateu Blay, veí d'Almenara, a sis mesos de presó per desobediència a l'autoritat per negar-se a parlar en castellà en un control rutinari de la Guàrdia Civil. La justícia el va absoldre en primera instància, ja que la primera instància va apreciar que no hi havia motius per a la condemna i Mateu va ser absolt. Això no obstant, el fiscal va recórrer en contra de l'absolució i, ara l'Audiència l'ha revocada.

Per a la secretària general d'Esquerra Republicana del País Valencià, Núria Arnau, de la qual Mateu és militant, ha afirmat que es tracta d'una sentència “inexplicable”. “Quin interés pot tindre el ministeri fiscal a demanar per a Mateu la pena de presó i privació del permís de conducció, si el jutjat no va veure delicte en les acusacions de la Guàrdia Civil ni fou positiu el control d'alcoholèmia?”, raona Arnau.

Des de la formació independentista resulta contradictori que la sentència de l'Audiència s'haja basat en l'article 383 del Codi Penal, per negar-se a sotmetre's al test d'alcoholèmia, quan la realitat és que en aquesta prova va donar negatiu. Per a Arnau es tracta d'“un càstig exemplar a Mateu, sis mesos de presó, inhabilitació per al dret de sufragi passiu i retirada del permís de circulació durant un any i un dia, és un càstig polític: un advertiment a qui vol viure en la llengua pròpia del País Valencià, el valencià, en tots els àmbits, també davant de la policia que hauria de defensar aquesta voluntat de llibertat d'expressió”

Arnau recorda que “des d'Esquerra ja vam portar el cas al Congrés per la seua gravetat, abans de conéixer-se aquesta sentència, i hem sol·licitat diverses vegades una reunió amb el ministre de l'Interior pel multitud de casos de discriminació lingüística per part dels cossos i forces de l'Estat que han ocorregut al País Valencià. Els valencians els paguem amb els nostres impostos i a sobre patim les conseqüències de la seua valencianofòbia”.

Des que s'ha conegut la sentència, el condemnat a rebut nombroses mostres de suport a través de les xarxes socials sota l'etiqueta #totssomCarlesMateu.

 
7)
 
Publicat en el diari ARA diumenge 22 de setembre del 2013
 
 
L'executiu del PP fa servir 'català' per parlar de la llengua en documents oficials
 
Ni el mateix govern de l'Aragó fa servir el nom LAPAO per parlar del català. Així queda palès en el conveni que la conselleria d'Educació aragonesa va signar al juliol amb la Generalitat per coordinar algunes polítiques educatives. En el document, les dues institucions acorden diverses mesures de treball conjunt "d'acord amb els lligams històrics, culturals i lingüístics": intercanvis escolars, trobades de mestres, difusió d'iniciatives pedagògiques, recursos didàctics, projectes educatius compartits, etc. I el més curiós és que al llarg del text en tot moment al català se li diu català , i no pas LAPAO. El conveni el signa la consellera aragonesa d'Educació, Dolores Serrat.
 
Nova llei de llengües

Enmig d'una gran polèmica, el Parlament aragonès va aprovar al maig, amb els vots del PP i el Partit Aragonès, una nova llei de llengües que evitava fer servir el mot català per referir-se a la llengua catalana i es treia de la màniga la denominació llengua aragonesa pròpia de l'àrea oriental. LAPAO és l'abreviació del llarguíssim i estrambòtic nom. Una denominació que de seguida va provocar la mofa d'una part de l'opinió pública i crítiques dels patits de l'oposició, que van acusar el govern del PP de fer "el ridícul". Al LAPAO encara s'hi va afegir el LAPAPYP (llengua aragonesa pròpia de l'àrea pirinenca i prepirinenca). El mateix president de la Generalitat, Artur Mas, es va riure del nom assegurant al Parlament que havia entès "perfectament" una pregunta del diputat de la CUP David Fernàndez, que va demanar permís per utilitzar "el LAPAO".

El 'català', tres vegades

En el conveni assumit per la conselleria aragonesa, la paraula català hi apareix tres vegades i en cap cas es fa referència al LAPAO. Concretament es parla de "facilitar l'aprenentatge del català i la innovació educativa referida a aquest aprenentatge", de "promoure la difusió, l'intercanvi i la producció d'eines pedagògiques en català" i d'"establir acords d'homologació dels estudis de català realitzats en l'ensenyament reglat".

Davant l'allau de crítiques després de l'aprovació de la nova llei de llengües, la consellera aragonesa d'Educació, Dolores Serrat, va acusar l'oposició d'inventar-se els mots LAPAO i LAPAPYP perquè en el text de la llei, segons va dir, en cap moment hi apareix l'abreviació. Serrat va dir que eren "acrònims ficticis" a partir de les referències del text. En realitat, però, al conveni de l'Aragó tampoc no hi surt ni una sola vegada la denominació "oficial" llengua aragonesa pròpia de l'àrea oriental. Després de tot l'enrenou, el govern de l'Aragó sembla que ha conclòs, senzillament, que del català se'n diu català .

 
 
8)
 
Publicat a
 
 
 
El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, va reivindicar ahir la creació d'“eines d'estat” per aconseguir que la llengua catalana rebi el reconeixement internacional que li pertoca i es pugui considerar normalitzada definitivament. Ho va reclamar a la Franja, en una conferència feta en el marc de la segona jornada sobre Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana celebrada a Calaceit (Matarranya), en la qual va vindicar i va agrair els esforços fets des de la societat civil en defensa del català i d'una comunitat lingüística “que ha aconseguit el petit miracle d'arribar fins aquí”. “La història del català –va afegir– és avui, malgrat tot, la història d'un gran èxit col·lectiu. Tot i les coses que les lleis tracten d'embolicar a la Franja, tot i les dificultats de la comunitat educativa a les Illes, tot i les traves que l'estat tracta d'imposar permanentment a la immersió a Catalunya.” Mascarell considera que el principal problema del català no és lingüístic, sinó polític, i per això va subratllar la necessitat de tenir un estat propi.
 
 
9)
 
Publicat en el diari ARA dimecres 25 de setembre del 2013

Wert vol blindar el castellà com a llengua vehicular a les aules

El PP i UpyD ultimen un acord en la tramitació de la Lomce perquè el castellà sigui la llengua prioritària de l'ensenyament a tot l'Estat

La lluita del govern del PP per acotar la presència del català a les escoles no s'atura. Els populars i UPyD ultimen un acord en la tramitació parlamentària de la llei Wert perquè el castellà sigui la llengua vehicular de l'ensenyament a tot l'Estat. D'entrada sembla que no és res nou, perquè els partits matisen que als territoris on conviuen dues llengües es compartirà aquest privilegi, d'acord amb els seus estatuts d'autonomia. La qüestió és que es plantegen que la protecció que poden donar els estatus a la llengua pròpia quedi bloquejada si hi ha una normativa que digui el contrari. D'aquesta manera, anul·len la possibilitat que el català pugui ser la llengua vehicular a les Illes Balears, amb la llei lingüística decretada per José Ramón Bauzá, i obre la porta que altres comunitats amb dues llengües puguin fer el mateix.

El PP no es planteja en cap cas que desaparegui el polèmic redactat que diu que les "administracions educatives garantiran el dret dels alumnes a rebre l'ensenyament en castellà", que va permetre al ministre d'Educació, José Ignacio Wert, advertir a la Generalitat que, directe o indirectament, haurà de finançar l'escolarització en castellà dels estudiants que ho demanin.

L'esmena negociada entre el PP i UPyD s'aprovarà -si tanquen l'acord- aquest dijous, dia que finalitzarà la tramitació parlamentària de la llei per a la millora de la qualitat educativa (Lomce) al Congrés per anar al Senat, on s'aprovarà definitivament. Ahir, en el primer dia de debat en comissió, el diputat del PP Eugenio Nasarre va denunciar que "irònicament" el castellà pateix la mateixa discriminació a Catalunya que patia el català quan es va instaurar la democràcia. "Estem en presència d'algunes normes autonòmiques que no tan sols no garanteixen suficientment el castellà a les escoles, sinó que fins i tot l'impedeixen", va proclamar. Nasarre va admetre que la Lomce pretén, "malgrat que sigui tard", que es garanteixi el dret a escollir.

En el text que es debat aquests dies el PP ja hi va introduir 42 modificacions respecte del que va sortir de la Moncloa. La majoria són tècniques, però n'hi ha alguna de polèmica, com la possibilitat de permetre la construcció de centres privats en sòl públic o el fet que professors de centres privats puguin corregir les revàlides. L'oposició hi veu una clara aposta per la privada.

 
10)
 
Publicat en el diri digital NÚVOL dimarts 24 de setembre del 2013
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací