InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 156 (divendres 06/09/2013) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
SUMARI
 
1) Eugeni S. Reig - marina
 
2) Eugeni S. Reig - marxa
 
3) Antoni Llull Martí - Desbaratades adaptacions de mots estrangers
 
4) Ko Tazawa - La llengua catalana al Japó
 
5) Joan-Carles Martí i Casanova - "Baixsota" de quin sucursalime lingüístic?
 
6) Pere Ortís - Aportacions dialèctiques (Del dialecte nord-occidental)
 
7) Josep Daniel Climent - Francesc Ferrer Pastor. In memoriam (1918-2000)
 
8) Felip Gumbau Morera - ¿Per què diem vestits rosa, i no vestits roses?
 
 
 
1)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

 

(Llibre inèdit)

marina

Llonganissa roja de volta.

–Posa’m una marina, una poltrota i quarta i mitja d’andoles.

–¿Hui no vols blanquets?

–No, hui no.

La marina s’elabora de la manera següent:

Es capolen finament tres parts de magre de porc i una de cansalada, també de porc. Se li afig pebre roig, pebre negre, clavell –també anomenat clau d’espècie– i sal. Es pasta tot ben pastat i s’embotix en un budell de corder més aïna grosset. Les marines es fan d’uns quaranta centímetres de longitud i es pengen del fil que unix els dos extrems, amb la qual cosa prenen la forma de ferradura que les caracteritza.

Aquesta denominació és d’us habitual en el parlar d’Alcoi.

 

En valencià també es diu: llonganissa de volta
La llengua estàndard sol emprar:
En castellà es diu:
 
2)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

(Llibre inèdit)

marxa

1)

Norma d’actuació.

En aquesta accepció l’empra Enric Valor en la seua prosa literària. En la novel·la Temps de batuda trobem:

–Els diumenges quina marxa duen vostès?

–Jo, i tots els meus, santifiquem el diumenge. I no perquè siga molt afectat a l’Església. Complim i prou. Molts, ara en temps de batuda, ben catòlics i tot, diuen que no poden aturar, que pot venir mal oratge... Romanços! Jo trobe que un dia o dos més o menys no hi fa. Es matina més entre setmana i en pau.

–Però el forn...

–El forn i altres feinetes de casa, això és una distracció; no ho veiem com a treball.

–A la meua mare li deu agradar aixa marxa de vostès. No crec que consenta que es treballe en diumenge al nostre mas.

2)

Costum de fer una cosa d’una manera determinada.

A mi no m’agraden els imprevistos, les sorpreses i les aventures. Jo, la meua marxa i avant.

En aquesta accepció s’usa, molt sovint, en diminutiu. En la novel·la Enllà de l’horitzó d’Enric Valor podem llegir:

El meu treball rutlava: era la diària marxeta amb interès, amb il·lusió.

En la mateixa novel·la, una miqueta més avant:

No volia destorbar, o el menys possible, la marxeta de l’oficina.

I més avant encara:

Les cartes no eren perilloses; ni les de casa ni les poques d’Irene, no parlaven mai ni de la guerra ni de la política; en algunes, de coses econòmiques menors com els diners que tenien o no tenien a casa per a la marxeta diària.

 

En valencià també es diu: 1) norma  2) rutina
La llengua estàndard sol emprar: 1) norma  2) rutina
En castellà es diu: 1) norma  2) rutina
 
NOTA:
- Valor i Vives, Enric Temps de batuda (Tàndem Edicions, València, 1991, pàgs. 132 i 133)
- Valor i Vives, Enric Enllà de l’horitzó (Tàndem Edicions, València, 1991, pàgs. 213, 252 i 503)
 
3)
 
Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 45)
 
Desbaratades adaptacions de mots estrangers
 
Antoni Llull Martí
 
Deia la setmana passada que quan en una llengua cal anomenar una cosa de la que només se’n coneix el nom en una llengua estrangera, se’n fan imitacions més o menys reeixides, depenent de la coincidència o no dels fonemes que conté amb els que són usuals en la llengua d’acollida. Però quan el mot exòtic conté sons desconeguts pel qui en fa l’adaptació, o l’adaptació es fa sobre la grafia i no sobre la forma pronunciada, la deformació és inevitable, sobre tot quan el so atribuït a una mateixa lletra és distint en cada una de les dues llengües. Per exemple, el títol dels emperadors romans, Caesar, fou adoptat en alemany antic amb la forma Kaiser, pronunciació no molt allunyada de l’originària, però en el castellà César ja hi trobam una diferència de pronunciació molt grossa. També el rus tsar (escrit amb caràcters ciríl·lics) sembla que és una adaptació, amb tot i que no directa, del llatí Caesar, i quan ha estat necessari parlar dels sobirans de Rússia en la nostra llengua, o en anglès, o en francès, s’ha transcrit el nom rus per tsar, i la pronunciació no n’ha resultat gaire afectada, però sembla que en castellà agafaren el mot de l’alemany Zar (que en aquesta llengua es llegeix tsar), i donant a la z inicial el so que té en castellà i no el que li és propi en alemany, el mot resultà molt desfigurat.
 
Un cas molt notable de deformació lingüística és el nom ètnic dels habitants dels voltants del Pol Nord que coneixem per esquimals. Perquè no disposam de gaire espai, procuraré explicar-ho en poques paraules: els anglesos, imitant algun mot indígena, crearen el mot eskimo, pronunciat, aproximadament, èsquimou i els francesos, imitant-los, formaren Esquimaux (nom col·lectiu, plural), i d’aquest, posteriorment, esquimau, i els castellans que agafaren el mot del francès, veient que altres mots acabats en -aux en aqueixa llengua, en castellà acaben en –ales (maux = ‘males’) d’Esquimaux, per bàrbara analogia, feren esquimales, del que nosaltres, imitant-los, en férem esquimal, i esquimals, quan la forma apropiada a la nostra llengua, com assenyalà Coromines, hauria estat èskimo o èsquim.
 
4)
 
Publicat en el diari ARA dimecres 14 d'agost del 2013
 
La llengua catalana al Japó
 
Ko Tazawa
 
Avui he de parlar força de mi mateix, malgrat que va en contra de l'ètica japonesa, que valora molt la modèstia. Deu passar el mateix en la vostra cultura, perquè hi ha aquella expressió tan famosa que diu: "Que no tens àvia?" Doncs ja no en tinc cap, i heu d'aguantar-me una estona. Bé, el dia 8 d'agost es va publicar el meu Diccionari manual català-japonès (inclou un vocabulari japonès-català), editat per Ed. Daigakushorin. És un diccionari petit, però significa molt per a mi perquè amb aquest diccionari es completa la infraestructura per a l'aprenenttage de català al Japó que he vingut construint des de fa uns vint anys.
 

Quan em vaig posar a estudiar el català al Japó, l'any 1983, no hi havia materials didàctics en japonès. Havia d'estudiar amb llibres escrits en anglès o en castellà. Seria bonic si pogués dir que, davant d'aquella situació, vaig jurar que algun dia jo mateix escriuria manuals i diccionaris perquè els altres japonesos poguessin estudiar el català en la nostra pròpia llengua. Però no era així. No em va passar pel cap ni un moment una idea tan agosarada. Estava prou ocupat memoritzant la conjugació complicada dels verbs irregulars i la combinació increïblement diversificada dels pronoms febles catalans.

 

Al cap d'uns anys, se'm va presentar l'oportunitat d'escriure una introducció a la gramàtica catalana. Jo sabia millor que ningú que no estava prou preparat per a allò. Però ho vaig acceptar, dient-me: "Ets l'estudiant més avançat al Japó i, a més a més, si deixes escapar aquesta oportunitat vés a saber quan se'n tornarà a presentar una altra d'igual". Era una mena de malabarisme escriure un manual de gramàtica mentre estudiava la llengua.

 

Per aprendre una llengua estrangera d'una manera més o menys autodidacta calen com a mínim un manual de gramàtica, un diccionari llengua X - japonès i un altre diccionari japonès - llengua X. Un cop feta la introducció a la gramàtica catalana, em vaig posar a compilar el diccionari català-japonès. Com es pot imaginar, fer un diccionari és bastant més complicat. Vaig trigar uns deu anys (naturalment combinant-ho amb altres treballs) a publicar el Diccionari català-japonès . El nostre fill petit, en Kei, que tenia 3 anys quan vaig començar i que es queixava que dedicava massa temps al diccionari, ja té 23 anys! Al cap d'uns anys de la publicació del diccionari, vaig poder publicar el Diccionari japonès-català.

 

Naturalment, n'estava content, però hi havia un problema: són diccionaris molt gruixuts, pesats i sobretot molt cars. Costen uns 300 euros cadascun! És normal que costin més els diccionaris de les llengües menys estudiades, però 300 euros per un diccionari són massa diners per a un estudiant. Són més aviat per a les biblioteques. Perquè hi hagués més estudiants de català al Japó, era imprescindible un diccionari de dues direccions en un volum que fos més fàcil de portar i que costés menys. I aquest problema es va solucionar, com he dit abans, fa poc.

 

Ara passo a presentar la situació de l'ensenyament del català. Quan hi ha voluntat i materials necessaris, es pot aprendre una llengua sol. Evidentment, però, és millor que hi hagi algú que et dirigeixi en l'estudi al teu país, tot i que això no sempre és fàcil quan es tracta d'una llengua minoritària. Des de fa 3 anys el Japó és un dels països afortunats on s'imparteixen classes de català. Aquestes classes de la llengua i la cultura catalanes es donen a la nostra universitat, la Universitat Hosei a Tòquio, amb la subvenció íntegra de l'Institut Ramon Llull. Les dues classes setmanals van a càrrec de la professora Raquel Vila i apleguen una vintena d'estudiants. Que jo sàpiga, la nostra universitat és la primera al Japó on s'imparteixen classes de català d'una manera regular i com a assignatura oficial.

 

A part, dirigeixo un cercle de lectura de la literatura catalana obert per a tothom. És un lloc d'estudi per als estudiants avançats i hi llegim i comentem les novel·les catalanes. Actualment comptem amb una desena de participants, entre els quals hi ha una parella jubilada que va participar en les Estades Lingüístiques a Gironella patrocinades per l'Institut Ramon Llull. Van tenir-hi unes experiències inoblidables amb joves de diferents nacionalitats. Els esforços que fa aquesta parella malgrat la seva edat són realment admirables.

 

Bé, encara són llavors petites, però qui sap si algun dia creixeran arbres robustos dels estudis catalans.

 

5)
 
Publicat en el diari digital NÚVOL dilluns 22 de juliol del 2013

 
 
Joan-Carles Martí i Casanova
 
6)
Aportacions dialèctiques

 
Del dialecte nord-occidental
 
 
Pere Ortís

 

     No sembla pas que l’estandardització que han fet del català sigui del gust dels més coneixedors de la llengua. Han fet un standard que admet barbarismes dels que han estat en ús fins ara i incorreccions gramaticals del tot innecessàries. Cal insistir que en el món anglosaxó la paraula standard, a més del concepte de generalitat, inclou el de qualitat. Un ens defectuós no pot ser mai standard.
     Alguns autors han aportat, sobre les pàgines de LLENGUA NACIONAL, solucions lèxiques i sintàctiques que poden ajudar molt la llengua, en general, i la seva standardització. La qual ha de ser una proposta vàlida, i satisfactòria, per a tots els Països Catalans. Sota aquest concepte, voldria fer alguna aportació procedent del dialecte nord-occidental. Els dialectes són dimensió de la llengua, són reserva de la seva riquesa, són recurs i garantia de supervivència. Els dialectes han de ser tractats amb respecte i sense prejudicis, no hi ha de fer res la geografia, ni hi han de fer res els adagis sobre la incultura dels possibles terrossos. Han de ser coneguts i més i més explorats.
    Però aporto tan sols solucions que em semblen més necessàries i respecte a punts candents, equivocats, que duren i duren als nostres mitjans i en el llenguatge col·loquial.
    Amoïnar-se, preocupar-se, passar quimera. Sempre sentim dir, i sobre un cas concret: ‘No es preocupi’, “no se preocupe”. En un cas concret: No us hi amoïneu; no t’hi amoïnis. En general, sobre qualsevol afer: No us amoïneu.
     Ase, somera i ruc són el nom del tan anomenat “burru”, pres del castellà “burro”, ni que sigui de molt antic.
Ara, per aplicar-lo a un humà tenim: Capderuc, curt de gambals, capdetrons, ruc, bajoc, babau, beneit, capsigrany, talòs, tanoca. Una riquesa tan gran i tota llençada al pot d’escombraries. Que pobrament parlem els catalans amb una llengua tan rica que tenim!
    Badall és el nom d’un entrepà de pagès, gros, crostó partit pel mig, sucat i farcit d’un tall de botifarra, llonganissa o de qualsevol altre companatge.
    Broma és un núvol. De petits, no en dèiem d’altra. Als homes del temps no els sentireu mai dir res més que núvol i núvol. L’estàndard pot encarcarar la llengua; l’ús de l’alternativa dialèctica la fa flexible, variada, àgil, nova i divertida.
    Becada és la porció de menjar que la vella porta a les pelatxes del niu; també en diem pelatxos.
    Brossar-se és amatonar-se la llet.
    Ca barret! és la negació terminant d’una inconseqüència. També: Ca! i: I ca! O: I ara! Tots quatre, segons el cas, han de substituir el tan implantat castellanisme “Qué va!”
També pot ser dit: On vas a parar!, rebutjant una exageració o l’excés d’ignorant, en un càlcul.
     Desar vol dir col·locar les coses al seu lloc; per exemple, la vaixella al seu armari. Pot ser part d’endreçar. O de fer dissabte.
     Donat, subs., és aquell que no sap on caure mort i es dóna a una institució religiosa per a tenir càrrec de les feines humils. (Sagnant problema amb un corrector barceloní que suprimí la paraula, perquè  la ignorava, i es pensava que era un participi!).
     Eixerit, bell, bonic, formós, elegant, xamós, ben plantat. Per què hem condemnat formós a l’ostracisme? No ens cal “guapo”, en cap sentit.
     Escurar, deixar una cosa realment neta.
     Esquerar és fer viure un ésser petit, escanyolit, com un ocell, i fins un nen. (Altre gros problema amb idem de eodem! Mel substituí per esperar!).
     Estadants, que són els qui viuen en un habitatge. Inquilins ─del llatí incola─, o potser llogaters. Quan era nen corria un acudit: ¿En què s’assemblen el teu cap i el planeta Mart? En què a Mart no se sap si hi ha estadants i al teu cap...
     Estar d’ullera, estar d’humor, anar sempre ple d’acudits. Ara només saben dir “estar de broma”, que és barbàric. ─Per aquest auto te’n dono sis-cents. Estàs d’ullera!
    Fer un riu, metàfora preciosa que fa d’eufemisme per no dir pixar, que és l’únic que ara ensenyen als nens. No té res a veure amb pitjar, molt bonic i molt viu a Occident, bé que alguns pixapolits no el volen l’esquitllen perquè els sembla que s’assembla a pixar.
     Feridura, apoplexia, ictus, trencar-se una vena per la pressió de la sang. També ferir-se: En Joan s’ha ferit. Molts diuen “vessament cerebral”, servilisme de “derrame cerebral”.
     Galifardeu, entremaliat, trapella, gambirot, marrà, tifa, brètol, estraler, vàndal. O: patuf. Ara diuen “gamberro”. Sé que ho han admès al DIEC ─¿coneixien galifardeu els qui ho admeteren? ¿L’admeteren perquè ho diu tothom? Doncs, per què no han admès “gilipolla”, “guarro”, “capullo”, “joder”etc., etc., que també ho diu tothom? “Gamberrada”: marranada. Galifardeu pot ser tendrívol com canalla o canalleta.
     Padellàs és un test, o sigui, un fragment de test. Figurat: Jo ja sóc un padellàs, ja no sóc bo per a res.
     Piar aixafar el raïm amb els peus, en temps de verema.
     Rodalia, de rodal, que cada centre geogràfic només en té un. Si més no, aquí a Ponent, sempre usàvem, de petits, rodalia, en singular. La rodalia de Tàrrega, la rodalia d’Alcoi. La fan el terreny i els pobles més veïns a cada lloc. Els trens de la rodalia, o de rodalia. Ara diuen “rodalies” per la força d’allò que sempre havien dit: “cercanías”. Els trens de la rodalia d’Alacant. Extensa, però una sola rodalia, una sola circumferència, com cada poble té un sol terme, i cada ciutat una sola àrea metropolitana.
     Sense res de més avant, sense res més de nou o sense res de nou; sense que se’n derivi cap mal resultat. Els homes del temps sempre ens diuen Hi haurà núvols, però “sense més conseqüències”, que té tot el so de “sin más consecuencias”. ¿Fóra horrorós dir: Sense res de més avant?
     Somera, dit de la dona fava, insulsa, pàmfila. Per comptes de “sosa”.
     Sé molt bé que altres dialectes poden tenir les mateixes paraules i les mateixes locucions. El secret és no ressentir-se’n i utilitzar-les, a la pràctica. Que tot és llengua catalana, rica, enjoiada, potent i capacitada tant o més que la més imperialista i formosa.
Pere Ortís

 

7)

 
 
Publicat en el blog L'interés per la llengua dels valencians
 
 
Josep Daniel Climent
 
 
 
8)
 
¿Per què diem vestits rosa, i no vestits roses?
 
 
Felip Gumbau Morera
 

 

a) Els colors són, en general, adjectius que modifiquen noms (indiquen l’accident de color de les coses) i, per tant, com a adjectius que són, són generalment variables: vestits blancs, negres, grisos, blaus, rojos, verds, grocs, marrons... No ho són, però, quan es tracta de colors composts: vestits blau marí, groc fosc, blanc trencat... Ara bé, diem vestits rosa, i no *vestits roses. ¿Per què? La paraula rosa és principalment el nom d’una flor (una rosa), i en algun moment el vam habilitar com a adjectiu (vestit rosa). Això també passa amb els colors taronja, carabassa, crema, lila, violeta, fúcsia, grana, escarlata, magenta i turquesa, que són principalment noms de plantes, fruits, pedres o productes (tots ells femenins) amb uns colors característics que servixen de referència cromàtica. Així, tots eixos colors, en el moment que els hem habilitat com a adjectius, han esdevingut invariables: vestits rosa, taronja, carabassa, crema, lila, violeta, fúcsia, grana, magenta, escarlata, turquesa. De fet, són també invariables en gènere (tratge rosa / vestit rosa).
 
b) Podem dir que tots els noms que habilitem com a adjectius tenen el mateix comportament morfològic: esdevenen invariables. És per això que diem sofàs llit, i no *sofàs llits. Els exemples ho confirmen: peixos espasa, camions cisterna, hores punta, paraules clau, ciutats dormitori, decrets llei, proves pilot, etc.
 
Mireu com actua la Gramàtica Normativa Valenciana (pàgina 114, epígraf 12.3).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net
 
Si voleu donar-vos de baixa d'aquest butlletí, comuniqueu-ho enviat un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net