InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.300 membres]

Butlletí número 856 (dijous 05/09/2013) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig i Xavier Marí 

 

Sumari

 

1)  Joan Abril Español Una llei per a tothom

 

2)  Més pel català

3)  Una llengua socialment combativa

4)  Lluïsa Domènech I el Consorci per a la Normalització Lingüística?

5)  Òmnium Cultural, entre les entitats i empreses que col·laboren amb la Setmana del Llibre en Català

6)  Destituïts fulminantment tres directors d'escola per negar-se a aplicar el decret de llengües de Bauzá

7)  Alina Moser Dubbel: "Escollim cada dia en quina llengua volem viure"

8)  Impuls a la llengua

9)  El nombre de sentències en català, al nivell més baix

10)  Bernat Dedéu Els nostres traductors

11)  Demà en InfoMigjorn Cap de Setmana

.                                                                                                                                                                                     .

 

1)

Una llei per a tothom

Joan Abril Español, filòleg

      

El Punt Avui, 18 de juliol del 2013

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/663793-una-llei-per-a-tothom.html

   

Dilluns, 15 de juliol, es va celebrar al Parlament de Catalunya l'acte commemoratiu del trentè aniversari de l'aprovació de la llei de normalització lingüística a Catalunya. La llei havia d'esmentar en el preàmbul que ens trobem dins el marc legal de la Constitució, la qual estableix que “tots els espanyols tenen el deure de conèixer el castellà i el dret d'usar-lo”, que segueix i contrasta (amb un to paternalista) amb el respecte i la protecció especial de les modalitats lingüístiques d'Espanya.

 

Aquesta llei, però, neix d'una paradoxa, perquè l'article 2 ens diu que “el català és la llengua pròpia de Catalunya i tots els ciutadans tenen el dret de conèixer-lo i d'expressar-s'hi”, però és només un dret, no pas un deure, com passa amb el castellà, tal com regula la Constitució Espanyola. A Catalunya tenim tres llengües oficials (no ens oblidem de l'aranès), i una de pròpia que és el català (i l'aranès a la Vall d'Aran), i resulta que els ciutadans que viuen a Catalunya no tenen el deure de conèixer el català, però sí el castellà.

 

Aquesta paradoxa ja ens ve del mateix Estatut de 1979, aprovat per les Corts Generals, i que dóna carta de naturalesa a aquesta relació de llengua de primera i llengua de segona. De fet, i per evitar aquesta paradoxa, el Parlament de Catalunya va intentar contrarestar aquesta injusta relació de les dues llengües, i en la primera redacció d'Estatut que va proposar el 2005, l'article 6.2 hi diu que “totes les persones tenen dret a utilitzar les dues llengües oficials i els ciutadans de Catalunya el dret i el deure de conèixer-les”, un intent que el Constitucional va tallar de soca-rel amb la sentència que suspenia la reivindicació més que justa del “deure de conèixer-les” (¡català i castellà com a llengües agermanades!).

 

Doncs bé, resulta que aquesta diferència entre el dret i el deure s'hauria de concebre com un atemptat a la mateixa Constitució, ja que la magna llei espanyola diu que “la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que ha d'ésser objecte d'un respecte i una protecció especials”. I per acabar de reblar el clau, malgrat que no és una norma jurídica, l'article 10 de la Declaració Universal dels Drets Lingüístics “considera inadmissibles les discriminacions contra les comunitats lingüístiques basades en criteris com ara el grau de sobirania política”, una declaració que va tenir, el 1996, el suport unànime del Congrés i el Parlament. Finalment, aquesta categoria de llengües s'ha hagut de reflectir en la llei de normalització i després en la llei de política lingüística, sense una protecció especial per la llengua pròpia i oficial del país.

 

La llei de normalització lingüística ha viscut des d'aquest greuge comparatiu molts intents de recursos i atacs. Dilluns, 15 de juliol, en vam celebrar els 30 anys, un període per recordar processos i sobretot per agrair el compromís de les institucions i de la societat a l'hora de defensar els grans objectius que van motivar aquesta llei, que eren i continuen sent fomentar l'ús del català i assegurar l'extensió del seu coneixement, i és que la normalització –el restabliment del català en el lloc que li correspon com a llengua pròpia de Catalunya– és un dret i un deure irrenunciables de Catalunya com a nació i com a següent estat d'Europa.

 

Nota: Agraeixo l'assessorament de Joan Ramon Solé, expert en legislació lingüística.

   

2)

Més pel català

El nombre d'entitats que promouen la llengua es dobla en tres anys

L'assetjament lingüístic i la conscienciació social han mobilitzat les associacions

El govern ha buscat la complicitat de les organitzacions

       

El Punt Avui, 17 d'agost del 2013

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/670694-mes-pel-catala.html

        

El català continua donant mostres de vitalitat. L'última, l'espectacular augment del nombre d'entitats que promouen la llengua pròpia del país. Només en tres anys s'ha doblat i s'ha passat de les 55 del 2010 a les 120 d'aquest any, segons el Cens d'entitats de foment de la llengua catalana, actualitzat recentment.

 

L'espectacular creixement del cens, que aplega les entitats que porten a terme accions a favor del català amb independència de si la seva activitat principal té a veure o no amb la llengua, coincideix amb uns anys d'especial hostilitat política i judicial contra el català que, paradoxalment, no han fet més que enfortir la consciència col·lectiva per la llengua catalana.

 

Així ho argumenta Daniel Mundet, director de la Plataforma per la Llengua: “Els atacs dels últims anys han estat un element catalitzador de complicitats. La gent s'adona que coses com la LAPAO no tenen cap sentit i prenen consciència de la necessitat de defensar el català.” El resultat, explica Mundet, és que “cada cop hi ha més entitats que ajuden que el català sigui present en àmbits on abans no hi era, com ara l'hostaleria”.

 

Ester Franquesa, directora de Política Lingüística, admet que “ les adversitats de l'Estat i d'algunes organitzacions polítiques” han fet que “moltes entitats s'identifiquin” amb la causa del foment del català, però reivindica, alhora, el paper de l'executiu. “Des del govern s'ha fet una acció de política lingüística basada en la col·laboració amb les entitats, que actuen directament en el territori. Se les ha convidat a formar part del cens [que permet a les entitats que els socis i els qui els fan donacions se'n desgravin una part] i hi han respost de forma positiva”, explica. “De manera –afegeix– que el cens s'ha convertit en un instrument per fomentar l'ús i el coneixement del català”.

 

Anna Delclòs, directora de la Fundació Cecot, Persona i Treball, una de les 37 que s'ha incorporat aquest any al cens, en dóna fe. “La Generalitat ens va convidar a formar part del cens i des de fa uns mesos col·laborem amb Política Lingüística.”

 

Ho fan en un sector, l'empresarial, tradicionalment poc permeable al català. “Les empreses no coneixen gaire el Codi de Consum ni tot el que fa referència a l'etiquetatge, i nosaltres fem tallers amb els gremis per informar-los-en”, diu Delclòs, que ha detectat que “des de fa uns mesos hi ha més sensibilitat”. Delclòs assegura que no s'han apuntat al cens pels beneficis fiscals, ni per obtenir ajudes. “Vam tenir una subvenció per a una campanya de sensibilització –relata–, però només era el 20% del cost total. No surt a compte, ho fem per “consciència nacional.”

 

Pel director de la Plataforma per la Llengua, el fort creixement del cens és “una mostra de maduresa” de la societat catalana. “Tal com demostra l'Informe CAT [de la Plataforma per la Llengua], en tots els àmbits en què el català no està sotmès al reconeixement oficial, és dinàmic”, assenyala Daniel Mundet, que, d'una banda, posa com a exemple la presència del català a internet, molt per sobre del seu pes demogràfic, i, de l'altra, els atacs a l'escola en català.

 

Suport als extutelats

 

Una de les entitats que s'ha afegit aquest any al cens és Punt de Referència, consagrada a afavorir la plena integració dels joves extutelats. ”Per aconseguir-ho –explica Mercè Garet, tècnica dels programes de mentoria– el domini lingüístic és importantíssim, especialment en el cas de joves autòctons castellanoparlants i dels nouvinguts que provenen d'altres països.” L'entitat té un programa en què els joves conviuen amb una família catalana perquè incorporin el català com a llengua d'ús quotidià i un altre en el qual se'ls dóna suport lingüístic perquè facin els deures o participin en activitats culturals.

    

3)

Una llengua socialment combativa

         

El Punt Avui, Editorial, 19 d'agost del 2013

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/7-editorials/670691-una-llengua-socialment-combativa.html

            

L'assetjament polític i judicial espanyol que des de fa uns anys ha revifat de manera descarnada i indissimulada contra la llengua catalana no tan sols no ha aconseguit els seus objectius a curt termini, sinó que ha fet reprendre d'una manera extraordinària la militància lingüística de la societat civil, que ha de ser la principal defensora d'una llengua viva.

 

Només l'any 2013 s'han registrat 37 entitats de foment de la llengua catalana. Una dada que, sumada a la dels tres últims anys, ha fet que de les 55 entitats d'aquestes característiques que hi havia el 2010 s'hagi passat a un total de 120, segons el cens de la llengua catalana actualitzat recentment. És altament positiu i profundament esperançador que la defensa d'un dels patrimonis principals del país provingui de baix, de la societat, de la població cada cop més sensibilitzada perquè cada cop se sent més agredida, exclosa i humiliada per un estat que fa segles que juga en contra d'una part del que considera ciutadans però que tracta purament i simplement com a enemics a batre. La llengua catalana porta segles de resistència contra uns poders públics estatals que, tret de comptadíssimes excepcions històriques, ha tingut com a objectiu principal eradicar una parla que no consideren un patrimoni propi sinó estrany i perjudicial.

 

Amb aquestes dades a la mà queda clar que Espanya continuarà trobant els catalans de cara en el seu intent d'arrencar-los la llengua a cops de lleis injustes i injustificades i de sentències aberrants. El català és una llengua ben viva perquè així la volen uns ciutadans que, a banda de defensar-la, pensen que l'única solució és canviar d'estat.

     

4)

I el Consorci per a la Normalització Lingüística?

Lluïsa Domènech, Barcelona

    

El Punt Avui, El lector escriu, 26 d'agost del 2013

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/23-lectorescriu/672183-i-el-consorci-per-a-la-normalitzacio-lingueistica.html

     

Em sap molt de greu que el Sr. Raül Garcia i Aranzueque a l'article Més pel català, publicat el dia 17 d'agost del 2013, en escriure sobre les entitats que promouen la llengua catalana i la feina que fan, de les noves entitats i de les que ja fa temps que treballen en aquest camp, no esmentés en cap moment el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). Aquest consorci es va crear ara farà 24 anys, el dia 1 de setembre de 1989, i des de sempre aquesta ha estat la seva activitat: promoure l'ús de la llengua catalana i treballar en els àmbits de: l'ensenyament de la llengua catalana, l'assessorament lingüístic a empreses, entitats, ajuntaments i al públic en general, i la dinamització de la llengua catalana.

 

De fet aquest oblit no és que em sorprengui. Gairebé ningú no ha parlat mai de la feina que es fa des del CPNL, i, si algú ho ha fet, ha estat d'una manera molt insuficient.

    

5)

Òmnium Cultural, entre les entitats i empreses que col·laboren amb la Setmana del Llibre en Català

 

Òmnium Cultural, 29 d'agost del 2013     

http://www.omnium.cat/ca/noticia/omnium-cultural-entre-les-entitats-i-empreses-que-col-laboren-amb-la-setmana-del-llibre-en-catala-7485.html?idbutlleti=23921

    

La 31a edició de la Setmana del Llibre en Català comptarà amb més de 250 activitats que es duran a terme del 6 al 15 de setembre a l'avinguda de la Catedral de Barcelona. L'èxit de La Setmana recau en les nombroses col·laboracions que s'estableixen cada any, per això, en aquesta edició unes 40 entitats participaran activament en la programació d'activitats juntament amb biblioteques, llibreries i editorials. 

 

Una de les entitats col·laboradores, com ja és habitual, és Òmnium Cultural. Igual que l'any passat, els socis de l'entitat gaudiran d'un descompte del 5% en la compra de llibres mostrant el seu carnet de soci. Aquest procés per potenciar la Setmana del Llibre en Català, que inclou expositors, entitats, ambaixadors i empreses amigues va creixent any rere any. 

 

En aquesta línea, l'any 2011 es va impulsar la creació dels Amics de La Setmana que en aquest moment sumen més de 5.500 – subscriptors del butlletí que participen i/o difonen les diverses accions i convocatòries de La Setmana -. D'altra banda, el 2012 va néixer el Cercle d'Empreses Amigues de La Setmana –empreses compromeses amb la lectura en català que fan una aportació econòmica per la compra de llibres a La Setmana per al fons de les biblioteques públiques–. Enguany, La Setmana compta amb la col·laboració de diversos Ambaixadors, com companyies de teatre amateur, escoles i biblioteques públiques de tota la geografia catalana que tenen com a missió la difusió d'aquesta 31a edició per tal que el foment de la lectura en català pugui arribar a tots els racons del país.

 

Us animem a fer-vos Amics de La Setmana a través de la web www.lasetmana.cat, així rebreu el butlletí i estareu informats de totes aquestes novetats. A més, també la trobareu a facebook i twitter.

      

6)

Destituïts fulminantment tres directors d'escola per negar-se a aplicar el decret de llengües de Bauzá

Els tres directors han estat suspesos de funcions i feina per "desobediència oberta a les ordres d'un superior"

      

Ara, 31 de juliol del 2013

http://www.ara.cat/societat/Educacio-directors-negar-se-aplicar-llengues_0_965903592.html

    

La conselleria d'Educació de les Illes Balears ha comunicat aquest dimecres que sancionarà els primers tres directors de centres escolars que s'han negat a aprovar els projectes educatius de l'any adaptats als criteris del decret de llengües, que impliquen una rebaixa de l'ús del català a l'escola. Educació ha destituït de manera fulminant els directors 'rebels', ja que han estat suspesos de funcions i sou amb caràcter immediat.

 

La conselleria ha emès una nota en la qual assegura que "lamentablement s'ha vist obligada a incoar un expedient disciplinari als directors de tres centres per desobediència oberta a les ordres o instruccions d'un superior". Es tracta dels IES Joan Ramis i Ramis, IES Cap de Llevant i IES Pasqual Calbó i Caldès, tots tres de Maó.

 

La conselleria assenyala que els directors, a més de ser funcionaris, i en funció del seu càrrec, són els representants de l'administració educativa als centres i tenen l'obligació "de complir i fer complir" la normativa vigent. Segons la conselleria d'Educació, el seu objectiu és "evitar la inseguretat jurídica que genera el fet que una minoria dels centres educatius balears no hagi aprovat el projecte lingüístic adient, com sí que ho ha fet, a hores d'ara, la gran majoria".

 

Aquestes tres escoles no seran les primeres, però, a veure's afectades per les sancions de la conselleria, atès que desenes d'escoles arreu de les Illes han enviat projectes educatius sense adaptar al TIL.

 

7)

Alina Moser Dubbel: "Escollim cada dia en quina llengua volem viure"

 

Vilaweb, 1 d'agost del 2013

http://www.vilaweb.cat/noticia/4136926/20130801/alina-moser-dubbel-escollim-cada-quina-llengua-volem-viure.html

 

El poder més gran dels catalanoparlants és parlar la seva llengua, afirma la lingüsita alemanya Alina Moser. Alina Moser és un dels testimonis recollits en el documental 'Són bojos, aquests catalans?', dirigit per David Valls. Aquesta jove lingüista alemanya sosté en un vibrant article publicat a Núvol que el futur de la llengua catalana depèn sobretot dels catalans.

 

Quan la gent em pregunta si és veritat que no parlo castellà ho acostumen a fer amb una cara entre desconcert i incomprensió. Això sí, la majoria de gent agraeix el meu aprenentatge de la seva llengua amb un afecte i uns ulls brillants que em fan sentir tan important que em fa vergonya...  Però és curiós, perquè si ens ho mirem fredament, no seria el més normal aprendre la llengua pròpia del territori on un se n'hi va a viure? Sembla que gairebé 40 anys després de la caiguda del règim franquista encara no han assumit que la seva llengua ja és -o al menys podria ser- lliure.

 

Em ve al cap una situació molt reveladora que vaig viure fa poc més d'un any, buscant feina a l'àrea metropolitana de Barcelona. Havia enviat un currículum a una empresa que buscava parlants nadius de l'alemany que parlessin català també, per un servei d'urgències d'atenció telefònica. Quan vaig veure l'anunci vaig pensar: Vaja, em busquen a mi! I sí, em van trucar pocs dies després.

 

La senyoreta a l'altra banda, per desgràcia, només parlava castellà, així que vaig fer un esforç per fer-me entendre en la seva llengua, perquè aleshores ja m'havien encomanat que millor no parlar en català en segons quines situacions. (És sorprenent amb quina rapidesa assumim els prejudicis lingüístics.) Però al cap d'una estona de conversa prou esperançadora em va preguntar pel meu castellà, perquè al meu CV deia que en tenia un nivell bàsic, només. Jo, sincera i convençuda que això no podia influir en el procés de selecció, ja que buscaven algú que parlés català i alemany, li vaig dir que això era correcte, que no el portava massa bé. Greu error. Amb una frase havia perdut l'accés a la feina. "Moltes gràcies, quan hagis après castellà torna a enviar el CV." Com? La veritat és que em vaig quedar parada.

 

Podeu llegir l'article sencer a Núvol (http://www.nuvol.com/noticies/el-poder-del-parlant/).

   

8)

Impuls a la llengua

L'informe de la comunicació 2011/2012 de la UAB constata l'auge de la ràdio i de la premsa generalista diària en català, que augmenta un 83% la difusió

    

El Punt Avui, 26 de juliol del 2013

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/13-comunicacio/20-comunicacio/665896-impuls-a-la-llengua.html

    

Els mitjans de comunicació en català, en un marc general condicionat per la crisi econòmica, no solament es mantenen, sinó que en determinats àmbits fins i tot creixen de manera significativa. És una de les conclusions, referents a l'apartat de llengua, de l'informe de la comunicació a Catalunya 2011/2012, un estudi biennal de l'Institut de la Comunicació de la UAB, que vol ser una radiografia del sector i analitzar l'evolució dels dos últims anys.

 

En l'informe s'assenyala que la ràdio en català, tant la generalista com la musical, es manté a l'alça i també el consum televisiu i la influència de les emissores i els canals en català. El principal creixement, però, és en la premsa generalista diària en català, que augmenta un 83% la difusió en dos anys, la qual cosa representa al voltant d'un terç dels exemplars que es venen en territori català. Les xifres d'audiència demostren, segons els analistes, que, quan hi ha oferta en català, la societat la consumeix preferentment. La coeditora de l'informe Marta Civil va explicar en roda de premsa, però, que encara hi ha forats negres, àmbits on el català flaqueja, com ara en l'ús de la llengua en la premsa esportiva, les publicacions de periodicitat no diària, sobretot setmanaris, i els videojocs. En el document també es fa referència al cinema i s'indica que les produccions catalanes lluiten per fer-se un forat en el panorama d'exhibició, dominat en més de dos terços per la producció nord-americana. En general, l'estudi de la UAB confirma que el consum dels mitjans en català creix, però que també continua el predomini del castellà en els àmbits analitzats.

 

L'informe recalca que la inversió publicitària generada a Catalunya en mitjans de comunicació cau un 26% després de la recuperació que hi va haver a finals del 2010. Així, una de les dades més cridaneres és que la televisió ha deixat de ser líder per volum d'inversió, per primer cop el 2012, i passa a un segon lloc, superada per la publicitat personalitzada. Es detecta, per tant, una reducció generalitzada dels pressupostos dels anunciants i el desplaçament de la inversió cap a suports digitals, a causa sobretot de l'expansió de les xarxes socials.

 

La davallada publicitària en els mitjans ha provocat la reestructuració interna dels grups de comunicació amb reduccions de plantilla, fusions i absorcions, canvis accionarials i tancament de mitjans. Marta Civil va alertar que el període de crisi que hi ha hagut en aquest àmbit ha “empobrit l'oferta comunicativa als ciutadans, ha fet perillar la qualitat informativa i ha abocat a l'atur molts professionals”.

 

En la presentació, el secretari de Comunicació, Josep Martí, en resposta a la part de l'informe que diu que “la política de la Generalitat és erràtica”, va assegurar que pel govern els mitjans públics són “sagrats i intocables”, i que els defensarà “amb dents i ungles”. Alhora va explicar que aquest any es destinaran 6,5 milions a mitjans privats, però va deixar clar: “Si l'any vinent en puc donar 9, ho faré.”

      

9)

El nombre de sentències en català, al nivell més baix

Només el 12,7 % de les resolucions es van escriure en la llengua del país el 2012

  

El Punt Avui, 24 de juliol del 2013

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/665341-el-nombre-de-sentencies-en-catala-al-nivell-mes-baix.html

   

Només dotze de cada cent sentències que redacten els jutges establerts a Catalunya està escrita en català. Aquesta dada suposa un altre retrocés en l'ús de la llengua pròpia del país en l'administració de la justícia, que des del 2004, quan es va arribar al 20,6%, no ha deixat d'anar a la baixa fins a situar-se l'any passat en el nivell més baix.

 

La dada, difosa ahir per la conselleria de Justícia, s'inscriu en un any en què l'activitat judicial va anar a la baixa, ja que es van dictar 255.328 sentències, 10.000 menys que durant el 2011 Aquell any el nombre de sentències en català va ser del 13,1%.

 

Amb la voluntat de corregir el deficitari ús del català, la conselleria de Justícia i la de Cultura van convocar ahir tots els professionals implicats en el món del dret i de la paperassa oficial per impulsar diverses mesures de foment de la llengua.

 

Advocats, notaris, procuradors, registradors de la propietat i graduats socials van signar acords de col·laboració amb els consellers Germà Gordó i Ferran Mascarell. En anys precedents, l'administració ja havia signat acords de col·laboració similars amb diversos d'aquests col·lectius, amb un resultat efectiu poc engrescador. Amb la signatura d'ahir es vol incidir en la pràctica diària de més de 25.000 professionals, que rebran l'assessorament i tindran a la seva disposició les eines lingüístiques.

 

La presència del català a les sentències va començar a baixar en picat arran de la decisió del govern tripartit d'eliminar la partida econòmica amb què es gratificava els jutges i funcionaris judicials que feien l'opció de treballar en català. Aquesta mesura havia estat introduïda pels governs de CiU, en l'època de Jordi Pujol, i havia repercutit de forma positiva en l'estadística lingüística. Amb el temps s'ha demostrat que el criteri de pagar per treballar en català és l'únic que s'ha demostrat efectiu. Quan ha desaparegut l'incentiu ha desaparegut la llengua.

     

10)

Els nostres traductors

Bernat Dedéu

    

El Punt Avui, 23 de juliol del 2013 

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/665052-els-nostres-traductors.html

   

Ara que la llibertat condicional ens regala hores per llegir, valdria la pena retre un petit homenatge estival als nostres traductors. Per si ho desconeixien, els traductors són aquells proletaris de la lletra que els nostres crítics es ventilen amb una miserable frase a les seves ressenyes. Ben injust, perquè aquest curs ens ha deixat magnífiques versions catalanes d'obres universals: cal aplaudir, per exemple, l'extraordinària traducció que ens ha regalat Jaume Creus del Contra tota esperança de Nadejda Mandelstam (deixin el que fan i corrin a llegir aquest llibre!). El vodevil de novetats que monopolitza els suplements culturals ha fet passar desapercebuda una de les grans notícies d'enguany: Clara Formosa ha conclòs la traducció de la Pentalogia biogràfica de Thomas Bernhard, amb una traça bestial que atrapa tota la força de la sintaxi sageta de l'autor. Jordi Martín Lloret també ha fet el cim amb la pencada enorme que significa transvestir al català L'escuma dels dies de Boris Vian, i Martí Sales ens ha continuat alegrant l'existència amb una nova perla de John Fante: La Germandat del Raïm.

 

Cal aplaudir els editors de Quaderns Crema, El Gall, Viena i 1984 per aquests grans llibres i denunciar per enèsima vegada l'escassa importància que donem als nostres traductors, que subsisteixen com poden en condicions laborals pèssimes. Segons l'informe del CEATL, Catalunya té el trist privilegi de ser el quart país d'Europa amb més traductors literaris per metre quadrat, però el divuitè en termes de sous i dignitat laboral. Mentre els governs de països amb llengües minoritàries com Holanda impulsen la traducció de llibres estratègics per la salut literària del país –amb independència dels antulls del món editorial– els nostres traductors esprinten les neurones a 10 euros la pàgina, i amb obres no sempre majors. Quan aquest estiu obrin un llibre dediquin un pensament al camàlic que l'acaba de traduir, si és que ha tingut la mercè de sortir a la portada. Vist el panorama i el futur del seu art, una simple ullada compassiva serà tot un homenatge als nostres traductors.

          

11)

Demà en InfoMigjorn Cap de Setmana
 
SUMARI
 
1) Eugeni S. Reig - marina
 
2) Eugeni S. Reig - marxa
 
3) Antoni Llull Martí - Desbaratades adaptacions de mots estrangers
 
4) Ko Tazawa - La llengua catalana al Japó
 
5) Joan-Carles Martí i Casanova - "Baixsota" de quin sucursalime lingüístic?
 
6) Pere Ortís - Aportacions dialèctiques (Del dialecte nord-occidental)
 
7) Josep Daniel Climent - Francesc Ferrer Pastor. In memoriam (1918-2000)
 
8) Felip Gumbau Morera - ¿Per què diem vestits rosa, i no vestits roses?
    

Si voleu rebre cada divendres el butlletí InfoMigjorn Cap de Setmana heu de manifestar-ho explícitament en un missatge electrònic que heu d'enviar a l'adreça infomigjorn@telefonica.net en el qual heu de fer constar el vostre nom i cognoms i l'adreça electrònica on voleu rebre'l.

El preu de la subscripció al butlletí InfoMigjorn Cap de Setmana corresponent a l'any 2013 és de 25 euros.

Els nous subscriptors podreu llegir en la web tots els butlletins d'InfoMigjorn i d'InfoMigjorn Cap de Setmana que s'han publicat fins ara.

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com

PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací