InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.300 membres]

Butlletí número 853 (dilluns 02/11/2013) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig i Xavier Marí 

 

Sumari

 

1)  L'AVL desautoritza el PP i recorda que català i valencià són la mateixa llengua

 

2)  L'AVL critica Fabra per la moció secessionista

3)  Vicent Sanchis Joc brut

4)  Josep Ferrer El català i la llei de la gravetat

5)  Jordi Pausas Llengua: la cinquena prioritat

6)  El vocabulari LGBT surt de l'armari

7)  Presentació de la col·lecció de diccionaris terminològics cartogràfics

8)  Softcatalà presenta un nou corrector gramatical de català

9)  Òmnium Bages convoca el premi de Planificació Lingüística 2013

10)  Correllengua 2013: 10 anys sense Miquel Martí i Pol

.                                                                                                                                                                                     .

 

1)

L'AVL desautoritza el PP i recorda que català i valencià són la mateixa llengua

L'entitat manifesta que la proposició que remet a l'iber no respecta el seu dictamen i demana no utilitzar la llengua com a instrument polític

 

Vilaweb, 1 de juliol del 2013

http://www.vilaweb.cat/noticia/4130856/20130701/lavl-desautoritza-pp-recorda-catala-valencia-mateixa-llengua.html

       

L'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha traslladat a la mesa de les Corts Valencianes una declaració institucional en què es mostra contrària a la Proposició no de llei presentada pel PP relativa a l'origen del valencià (provinent de l'iber) i on es reclamava a la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola un canvi en la definició de la llengua per deixar de considerar-la part de la llengua catalana. L'entitat considera que el text presentat pel PP vulnera l'ordenament jurídic perquè ignora el 'Dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa de la denominació i l'entitat del valencià' emès per l'AVL i perquè no respecta la normativa lingüística oficial.

 

En la seva declaració institucional, l'AVL manifesta que amb el valencià 'com ocorre en qualsevol altre idioma, s'ha configurat al llarg de la història amb aportacions de les diferents civilitzacions i cultures que, en èpoques passades, es van assentar en l'actual territori valencià'.

 

En aquest sentit però deixa clar que 'el valencià, pròpiament dit, es va conformar a partir del segle XIII, en què fou dut ací pels repobladors catalans i aragonesos vinguts amb Jaume I, com demostra la història, la documentació medieval, l'onomàstica i la filologia, en especial la fonètica, la morfologia, la sintaxi i el lèxic històrics, que mostren la seua procedència del llatí. Per això, valencians, catalans, balears, i els habitants d'altres territoris de l'antiga Corona d'Aragó, compartim una mateixa llengua, tot i que a causa del pas dels segles cada zona ha mantingut o incorporat formes i vocables propis'.

 

L'AVL emmarca aquestes particularitats del català en el llegat que han deixat altres pobles als diferents territoris (l'àrab, l'aragonés, el castellà, el francés o l'occità) i deixa clar que 'les relíquies dels pobles remots, com l'iber, són inexistents o imperceptibles'.

 

L'Acadèmia recorda que el 9 de febrer de 2005 es va efectuar i aprovar per unanimitat el 'Dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa de la denominació i l'entitat del valencià' com a entitat normativa i reguladora de la llengua segons l'Estatut valencià i que aquest va ser comunicat a les Corts Valencianes. L'AVL confia que els serveis de documentació del parlament valencià puguin fer arribar al portaveu del PP aquest dictamen.

 

L'entitat insta a la mesa de les Corts a comunicar, tant al grup parlamentari popular com a la resta de grups parlamentaris, que el text de la proposició no de llei 'vulnera l'ordenament jurídic valencià en la mesura que ignora un pronunciament oficial -com el Dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa de la denominació i l'entitat del valencià- emès per l'AVL, la institució normativa de l'idioma valencià'. L'entitat afegeix que no respecta, en la redacció, la normativa lingüística oficial de l'AVL, la qual 'és d'aplicació obligatòria a totes les administracions públiques de la Comunitat Valenciana' –segons l'article 41 de l'Estatut d'Autonomia.

 

L'Acadèmia conclou reclamant 'fermesa als grups parlamentaris que no s'utilitze la llengua com a instrument polític de confrontació entre els valencians'.

 

Aquest text respon a la Proposició no de llei d'especial urgència a les Corts Valencianes presentada pel PP el passat dia 13 de juny instant a que el govern valencià s'adreci a la Reial Acadèmia Espanyola (RAE) perquè aquesta reconegui al diccionari que el valencià és una llengua pròpia diferenciada de la llengua catalana.

 

La proposició està escrita amb termes poc normatius i propis de les entitats que defensen el secessionisme lingüístic com 'ab', 'llenguage', 'aixina', 'periodos', 'bolletí' o 'llingüistes', entre altres. Al text, el PP assenyala que el valencià parteix de la prehistòria, al segle VI abans de Crist en l'època dels ibers, i que ha arribat fins a l'actualitat després de les aportacions de fenicis, grecs i llatins.

        

2)

L'AVL critica Fabra per la moció secessionista

L'entitat subratlla que vulnera l'ordenament jurídic i la seua normativa

 

El Punt Avui, 2 de juliol del 2013

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/659428-lavl-critica-fabra-per-la-mocio-secessionista.html

          

El PP valencià va rebre ahir [1 de juliol] un important correctiu de l'entitat a la qual l'Estatut atribueix la competència normativa del valencià. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) va fer pública una declaració en què es referma en els seus plantejaments i principis unionistes i rebutja amb contundència la proposició no de llei presentada pel grup parlamentari popular a les Corts fa unes setmanes. Un escrit en què insta la RAE a incloure en el seu diccionari una nova definició del valencià perquè es deixi de considerar part de la llengua catalana i en què afirma, entre altres coses, que els orígens del valencià cal buscar-los en l'iber.

 

L'entitat argumenta amb la documentació medieval, l'onomàstica i la filologia, en especial la fonètica, la morfologia, la sintaxi i el lèxic històrics la procedència llatina del valencià. “El valencià, pròpiament dit, es va conformar a partir del segle XIII, en què fou dut ací pels repobladors catalans i aragonesos vinguts amb Jaume I (...) Per això, valencians, catalans, balears, i els habitants d'altres territoris de l'antiga Corona d'Aragó compartim una mateixa llengua, tot i que a causa del pas dels segles cada zona ha mantingut o incorporat formes i vocables propis”. Per reblar seguidament amb rotunditat que “les relíquies dels pobles remots, com ara l'iber, són inexistents o imperceptibles”.

 

A més, la declaració, que va ser debatuda en el ple celebrat divendres passat, considera que el text presentat pel PP “vulnera l'ordenament jurídic perquè ignora un pronunciament oficial”. L'entitat es referix al seu Dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa de la denominació i l'entitat del valencià, emès el 9 de febrer del 2005, en què utilitzant perífrasis i circumloquis certifica la unitat lingüística. Així, confia que els serveis de documentació de la cambra envien al síndic del PP, Jorge Bellver, el dictamen perquè tinga ben present que es tracta d'un document elaborat per “la institució normativa de l'idioma valencià”.

 

L'entitat hi afegeix que l'escrit que els populars volen tramitar amb “especial urgència” no respecta, en la redacció, la normativa lingüística oficial de l'AVL, la qual “és d'aplicació obligatòria a totes les administracions públiques de la Comunitat Valenciana”. L'Acadèmia conclou reclament “fermesa als grups parlamentaris perquè no s'utilitze la llengua com a instrument polític de confrontació entre els valencians”.

    

3)

Joc brut

Vicent Sanchis

         

El Punt Avui, 28 de juny del 2013

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/658374-joc-brut.html

       

Dignes representants d'Escola Valenciana es van reunir ahir [27 de juny] amb el ministre d'Educació, Cultura i Esports (!). Debades. Li van portar una demanda justa i concreta. Com que el ministeri ha fet un dipòsit previ de cinc milions d'euros anuals per pagar l'escola privada als pares catalans que vulguin escolaritzar els seus fills en castellà, en justa correspondència esperen un gest idèntic per als pares valencians que volen escolaritzar els seus fills en català. És a dir, un dipòsit semblant però que arribi fins als 100 milions. I potser més, perquè la demanda afecta més de 100.000 alumnes. El ministre Wert se'ls va espolsar amb molta amabilitat i pràctica adduint que “això que vostès demanen és una competència autonòmica”. Exacte. Tan competència i tan autonòmica com la decisió de convertir el castellà en llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya. O no? O el castellà és una qüestió d'Estat, que l'ha de preservar i defensar a mort, i el català que se'l defensi qui vulgui sempre que sigui en broma? Joc eternament brut.

         

4)

El català i la llei de la gravetat

Josep Ferrer, filòleg i polític, membre fundador de l'ANC

          

Vilaweb, 26 de juny del 2013

http://www.vilaweb.cat/opinio_contundent/4129072/josep-ferrer-catala-llei-gravetat.html

      

Com més s'estén entre el poble de Catalunya la voluntat de constituir (de fet, caldria dir reconstituir) el propi estat, més gent demana sobre quines bases s'organitzarà aquest nou estat. És lògic i natural. I un dels aspectes que interessen d'aquesta situació futura és el del règim lingüístic que s'hi pugui establir, atès que una part considerable de la població actual de Catalunya és d'origen forà immediat o de primera generació o segona i té una llengua d'origen o una altra. De fet, hom calcula que n'hi ha més de tres-centes. Certament, és molt important estudiar i debatre com es pot gestionar en el nou estat aquesta diversitat lingüística, tant des del punt de vista dels drets de les persones com des del punt de vista de la riquesa, cultural i econòmica, que pot significar per al nostre país.

 

És molt preocupant, tanmateix, que l'interès pel règim lingüístic del futur estat català no comenci precisament pel català mateix, per la llengua que ens constitueix com a país des de fa més de mil anys i que ens dóna l'aspecte més visible i més tangible de la nostra personalitat nacional davant els altres pobles i les altres cultures. Doncs, de l'estatus jurídico-polític del català al nou estat no se'n parla. Fet i fet, s'esdevé el fenomen paradoxal que com més es parla d'independència menys es parla de la llengua. Com si la llengua catalana no fos un dels problemes més greus que haurà d'afrontar la reconstrucció nacional protagonitzada pel nou estat. O és que no és per a una veritable i completa reconstrucció nacional, per a un futur nacional ple i garantit, que volem un estat propi? I la recuperació plena i garantida de la llengua nacional no ha de fer part d'aquella reconstrucció nacional?

 

Sembla com si això no preocupés. Continua preocupant i mobilitzant, certament, la 'defensa' de la llengua dels atacs provinents de l'estat espanyol. Però és la defensa –encara necessària, no cal dir-ho– d'un estatus, el del règim autonòmic, precari, estantís, que no ha servit per a aturar la castellanització de molts sectors de l'activitat social en les grans àrees urbanes, ni la castellanització de l'estructura lingüística del català parlat i escrit. Ara, sobre el futur estatus jurídic del català i sobre les mesures de govern necessàries per a revertir la situació actual del català, plana un silenci que esbalaeix.

 

Cosa pitjor encara: el silenci general només s'ha trencat tot recentment per molt lacòniques manifestacions del sector polític i d'algunes entitats cíviques que l'únic que expressen no és pas la preocupació per com el nou estat farà sortir la llengua nacional de l'atzucac en què es troba atrapada, sinó per assegurar sigui com sigui el vot positiu de la població d'origen castellanoparlant en la consulta sobre el futur polític de Catalunya, mitjançant previsions sobre el futur estatus jurídico-polític del castellà a la Catalunya independent, les quals, per acabar-ho d'adobar, podrien comprometre o fins impedir la sortida del català de l'atzucac actual.

 

Tot plegat –silenci sobre el català i manifestacions pro-castellanes esporàdiques– sembla mostrar una desorientació general i un sentiment de feblesa i fins d'inferioritat que, si és explicable, no anuncia res de bo ni per al català ni per a la independència. Car, si els qui haurien de fer les propostes de futur demostressin finalment no tenir les idees clares –sobre qualsevol problema bàsic del país i, doncs, també i molt principalment sobre la llengua– o bé demostressin inseguretat o traspuessin feblesa, comprometrien aquest mateix futur.

 

Sigui com sigui, en podem deduir –del silenci i de les manifestacions– dues coses: a) una tendència generalitzada a percebre com a natural i bona la situació sociolingüística actual de Catalunya i, per tant, digna d'assegurar-ne la continuïtat en el futur, i b) una ignorància també general de les lleis sociològiques que regeixen la superposició de llengües en una mateixa societat. Mirarem de fer-ne una breu anàlisi.

 

Sens dubte a hores d'ara a molta gent li sembla veure que l'existència d'un ús social creixent del castellà a molts indrets del país és degut al fet que hi ha arribat una gran quantitat de persones d'origen castellà, les quals, 'naturalment', han continuat parlant el castellà a Catalunya, i encara els seus fills. Per tant, l'ús del castellà a Catalunya avui és percebut per molta gent com un fet 'normal' i 'natural', que lògicament cal reconèixer i incorporar.

 

La immigració és un fet normal, sí, però la causa de l'actual ús social del castellà a Catalunya no és la immigració, sinó la imposició política del castellà com a llengua dominant, com a 'llengua oficial'. Aquesta n'és l'única causa. Si Catalunya hagués continuat del segle XVIII ençà amb el seu estat i amb el seu sistema constitucional, per molts castellans que haguessin vingut al segle XX, ni aquests no haurien pogut continuar, com fan ara, amb el seu monolingüisme funcional (és a dir, que una gran majoria podria parlar en català, però de fet parla 'normalment' en castellà), ni els catalans no haurien adquirit la norma implícita de canviar de codi lingüístic davant d'aquests immigrants (coneguda també com a norma de subordinació).

 

A diferència de les altres llengües d'origen immigratori que actualment també es parlen a Catalunya, el castellà hi té, doncs, dos estatus ben clarament diferenciats. El castellà té a Catalunya, d'una banda, l'estatus de llengua de dominació, que pretén imposar-se per llei com a llengua d'ús social general, com a llengua territorial, suplantant el català en aquesta funció i en aquest estatus; d'una altra banda, hi té l'estatus de llengua d'origen immigratori d'una part de la població, estatus que comparteix amb les altres llengües d'immigració. El problema lingüístic, amb la consegüent regressió del català, és causat per l'estatus del castellà com a llengua de dominació i és aquest estatus precisament allò que una independència política cal que aboleixi, si es tracta d'una veritable independència política.

 

I això no és una opció política, perquè no hi ha cap més opció. No hi ha opció. Només hi ha un camí, un sol camí, si no es vol que la llengua del país, el català, sigui substituïda per una altra, perquè no poden coexistir en un mateix territori d'una societat moderna dues llengües amb la pretensió de tenir totes dues alhora l'estatus de llengua territorial. Ni hi poden coexistir, ni tan solament hi podria arribar a aparèixer una llengua territorial nouvinguda, si no és, com veiem en el cas del castellà, com una anomalia transitòria produïda per una imposició política.

 

I aquest és l'altre aspecte que sembla que s'ignora o es vol ignorar de la situació actual. Dues llengües, en efecte, no poden coexistir en l'ús lingüístic general estable d'una mateixa societat moderna, industrial o postindustrial. En una societat pre-industrial sí, especialment en formacions polítiques de tipus imperial. Però en una societat moderna no; aquest és precisament un dels trets del fet nacional i de les societats nacionals. Quan aquesta aparent coexistència s'hi esdevé és sempre per raons d'una anomalia d'arrel política (d'una imposició política) i s'acaba sempre amb la desaparició de la llengua agredida, subordinada, políticament, si és que el procés no es pot o no es vol revertir amb una acció política en la direcció contrària. Una acció política que només pot ser estatal.

 

Una persona pot ser bilingüe, i n'hi ha moltes, sense cap problema. Però una societat no ho pot ser. Un estat (en el sentit d'estructura política i administrativa) sí que ho pot ser, també, si administra diferents territoris amb una llengua diferent cadascun i vol ser respectuós amb aquesta diversitat territorial. Però en un mateix àmbit territorial no hi pot haver un ús social general bilingüe d'una manera natural i, per tant, estable. Això forma part de les beceroles de la sociolingüística.

 

Però a Catalunya no cal ser sociolingüista per a saber-ho. Només cal veure com ha evolucionat la realitat lingüística contra el català d'ençà que Castella es va annexar Catalunya i com més l'estat castellà (reanomenat 'espanyol') ha esdevingut un estat modern (ni que sigui 'sui generis'). I ni això; no cal ni saber història de la llengua, tampoc. Només cal veure com han evolucionat les coses des de la restauració de la Generalitat el 1980.

 

Una Generalitat que no ha tingut més remei que gestionar un anomenat 'bilingüisme' com si es tractés d'una realitat natural, però que ha comès l'error persistent de no denunciar aquest fals i impossible 'bilingüisme' com una imposició política (com la continuació de la imposició política iniciada amb el decret d'annexió de 1716). No solament no ho ha denunciat sinó que s'ha dedicat a maquillar la realitat de l'ús social del català, que era i és regressiva malgrat tots els esforços (insuficients per les limitacions de la 'legalitat' espanyola) que la Generalitat mateix ha fet per contrarestar-la.

 

Aquesta política errònia, afegida a l'acció secular d'imposició lingüística de l'estat espanyol, ha produït l'efecte pervers de fer aparèixer com a normal i justa una realitat sociolingüística actual absolutament anormal i injusta. Un efecte que és especialment pervers en les generacions crescudes i educades en aquest període de règim autonòmic, per a les quals aquesta anormalitat 'normal' ha aparegut associada amb la idea de normalitat democràtica.

 

Ningú no pot pensar que cap català, sigui d'antiga soca, sigui d'immigració recent, ningú que senti el país com a propi, vulgui la desaparició de la llengua del país, la llengua catalana. I tampoc no podem pensar que la vulguin els qui intenten tirar endavant el procés d'independització i de recuperació de l'estat català. Tanmateix, vistes les poques però astoradores declaracions que s'han fet sobre aquesta qüestió i el silenci, el mutisme, que a la pràctica van imposant i autoimposant-se els grans mitjans de comunicació sobre la gravetat de la situació sociolingüística a Catalunya (encara més greu als altres països de llengua catalana) i sobre la necessària reversió del procés de substitució lingüística, sembla talment com sí que es volgués o s'acceptés la desaparició de la llengua catalana.

 

Es pot comprendre el dilema d'alguns capdavanters polítics i cívics actuals a l'hora de guanyar adhesions per al procés d'autodeterminació nacional. D'una banda, volen aplegar, i cal que així ho facin, la majoria social més àmplia a favor de l'estat català. D'una altra banda, temen que aquesta majoria es vegi minvada si no fan unes determinades promeses que potser és agosarat de fer en alguns casos i que és segur que no poden fer en uns altres.

 

Entre les promeses que és segur que no poden fer, la que amb més seguretat no poden fer és que hi hagi a Catalunya dues llengües amb el mateix estatus de llengua territorial (que és això que vol dir 'llengua oficial' en la perversa terminologia política espanyola que a tothom li han ficat al cap) sense que l'una, el castellà, continuï substituint l'altra, el català, fins a deixar-la rebentada per dins (estructuralment) i en situació absolutament residual per fora (socialment). Seria la promesa de la suspensió de la llei de la gravetat en l'àmbit sociolingüístic.

 

Tothom pot entendre que no seria gens aconsellable, per exemple, que algú declarés, per molt que ho cregués beneficiós per als resultats d'un pronunciament plebiscitari d'autodeterminació nacional, que l'endemà d'haver-se constituït la República Catalana deixaria de regir a Catalunya la llei de la gravetat i els catalans podríem posar els objectes allà on ens abellís, sense suport i sense que caiguessin.

 

Doncs, d'aquesta mateixa mena són les declaracions que afirmen, ras i curt, que el castellà podria continuar essent 'llengua oficial' (o formulacions consemblants) a la Catalunya acabada d'alliberar del Regne d'Espanya (pseudònim modern del Regne de Castella). I no solament per la ironia política que això significaria (consagraríem la 'dependència' lingüística, que també vol dir cultural en sentit ampli, al moment mateix que esdevindríem políticament 'independents'), sinó, primer de tot, perquè això implicaria una visió de la realitat greument esbiaixada i greument contrària al funcionament social de les llengües.

 

Tothom, i especialment els qui fan declaracions públiques, hauria de tenir la prudència de no fer afirmacions que no solament depenen d'una voluntat política, o d'un interès polític, sinó que per començar depenen de les lleis de la natura, com la llei de la gravetat o com les lleis sociolingüístiques. I tothom hauria de sentir la responsabilitat de no fer l'orni sobre la greu situació de la llengua i la necessitat de superar-la.

 

[Publicat originàriament a la revista Llengua Nacional, 83, II trimestre del 2013]

   

5)

Llengua: la cinquena prioritat

Jordi Pausas, París

       

El Punt Avui, El lector escriu, 27 de juny del 2013  

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/23-lectorescriu/657982-llengua-la-cinquena-prioritat.html

        

El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, en vista de les retallades que afecten el seu departament, ha manifestat que defensa sis prioritats: “Primer, mantenir viva la creativitat; segon, el fenomen de les empreses culturals; tercer, el sistema cultural públic i les altres institucions; quart, l'associacionisme; cinquè, la llengua, i sisè, el patrimoni.”

 

La notícia ha deixat perplexos i bocabadats molts ciutadans, ja que sembla evident que les últimes prioritats haurien de ser les primeres i prescindir i oblidar-se de “la primera”, dedicada en bona part als esoterismes abstractes, happenings, instal·lacions, etc. que perviuen subvencionats i sense pena ni glòria. El senyor Mascarell no sembla adonar-se del moment històric en què ens trobem abocats...

           

6)

El vocabulari LGBT surt de l'armari

El centre de terminologia Termcat publica un recull de termes relacionats amb el col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals

 

Vilaweb, 28 de juny del 2013

http://www.vilaweb.cat/noticia/4129212/20130628/noticia.html

 

La mateixa setmana del Dia de l'Orgull Gai, el 28 de juny, el Termcat ha publicat el Vocabulari terminològic LGBT, amb prop de dos-cents termes relatius al col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals (que el document anomena 'transgènere'). El vocabulari, a més, es pot pot consultar en línia.

 

Es tracta de terminologia vinculada amb l'orientació sexual i la identitat sexual, i inclou termes referents a la relació del col·lectiu LGBT amb la societat ('sortir de l'armari', 'gueto', 'invisibilitat', etc.) i d'específicament relacionats amb l'activisme ('besada', 'outing'…), els drets i la família ('adopció homoparental', 'gestació subrogada', 'matrimoni igualitari', etc.), l'oci ('ambient, drag-queen', etc.) i l'organització i els models socials ('heterocentrisme', 'patriarcat', etc.).

 

També s'hi recull un petit apartat amb termes referits a símbols del col·lectiu, com ara 'lambda' i 'triangle rosa'.

 

El vocabulari l'ha elaborat la traductora Marta Breu a partir d'un treball de final del màster en Correcció i Assessorament Lingüístic de la Universitat Autònoma de Barcelona, i ha estat revisat pel Termcat.

         

7)

Presentació de la col·lecció de diccionaris terminològics cartogràfics

 

http://www.termcat.cat/ca/Actualitat/Noticies/456/

         

El dijous 11 de juliol a les 19 hores es va presentar la col·lecció Diccionaris Terminològics, impulsada per l'Institut Cartogràfic de Catalunya, que inclou el "Diccionari terminològic de cartografia", el "Diccionari terminològic de fotogrametria", el "Diccionari terminològic de sistemes d'informació geogràfica", i el "Diccionari terminològic de teledetecció". Tots els volums han estat revisats pel Termcat i editats per Enciclopèdia Catalana i el mateix Institut. L'acte és obert al públic interessat i té lloc al Palau Marc, seu del Departament de Cultura.

          

8)

Softcatalà presenta un nou corrector gramatical de català
   
Softcatalà presenta un nou corrector gramatical i d'estil <http://www.softcatala.org/corrector> de català, disponible a partir d'ara a la seva pàgina web. El nou corrector, a més de la ja habitual detecció d'errors ortogràfics, incorpora la detecció de moltes altres errades (gramaticals, tipogràfiques, sintàctiques, de puntuació, de picatge, confusions), i fa també recomanacions d'estil. Té en compte les principals variants territorials de la llengua i és completament configurable.

El corrector es pot usar de diferents maneres: en un editor en línia <
http://www.softcatala.org/corrector>, com el de la pàgina web de Softcatalà; com a programa independent; com a extensió del processador de textos LibreOffice, o com a extensió del navegador Firefox. Vegeu-ne aquí <http://www.languagetool.org/ca> totes les possibilitats.

El corrector en català s'ha desenvolupat sobre la plataforma de programari lliure i multilingüe LanguageTool <
http://www.languagetool.org>, amb els coneixements tecnològics i lingüístics de Riurau Editors <http://riuraueditors.cat/web/content/12-eines> i Softcatalà.

S'ha provat sobre un extens corpus de text, i gràcies a això té un grau notable d'exhaustivitat i precisió. És l'eina de revisió automàtica més completa que s'ha fet fins ara per a la nostra llengua. Això no obstant, els resultats s'han d'entendre com a recomanacions, i requereixen sempre una supervisió experta. El corrector està en desenvolupament continu, i anirà millorant amb el temps i amb la col·laboració dels usuaris.

Amb aquesta nova eina, Softcatalà continua la seva línia de posar a l'abast de tothom eines per a millorar la qualitat del català i facilitar-ne i ampliar-ne l'ús en l'àmbit de la informàtica, amb correctors, traductors i diccionaris (ortogràfic, de sinònims, de divisió de paraules).

     

9)

Òmnium Bages convoca el premi de Planificació Lingüística 2013

 

Òmnium Cultural, 2 de juliol del 2013

http://www.omnium.cat/ca/noticia/omnium-bages-convoca-el-premi-de-planificacio-linguistica-2013-7396.html?idbutlleti=23524

 

En el marc de la convocatòria d'enguany dels premis Lacetània, la seu territorial al Bages d'Òmnium Cultural convoca el novè Premi Òmnium Bages de Planificació Lingüística, per a projectes que promoguin i potenciïn l'ús del català, tant en diferents sectors o col·lectius de la societat com en tota la població.

 

El premi és dotat amb 1.000 euros (impostos exclosos) per Òmnium Bages. El termini per a la presentació de propostes acaba el dia 31 d'octubre de 2013 i les bases detallades es poden obtenir per internet (www.bages.omnium.cat).

 

Per a més informació cal adreçar-se a Òmnium Cultural del Bages (bages@omnium.cat), carrer del Bruc, 99. 08242 Manresa. Tel. 938726321.

      

10)

Correllengua 2013: 10 anys sense Miquel Martí i Pol

 

Tribuna catalana, 12 de juliol del 2013

http://www.tribuna.cat/la-fotografia//correllengua-2013-10-anys-sense-miquel-marti-i-pol-12-07-2013.html

            

El Correllengua d'enguany retrà homenatge a una de les figures més destacades de la literatura i cultura catalanes, i de les més influents del món de la literatura.

L'entitat organitzadora del Correllengua, la Coordinadora d'Associacions per la Llengua catalana (CAL), ha decidit homenatjar Miquel Martí i Pol en el Correllengua d'enguany a través d'una pila d'activitats literàries: una ruta literària, el Gran Concurs de la Llengua, l'espectacle Reconeixença, i molts d'altres.

El Correllengua, una eina de transmissió de la llengua pròpia a les persones nouvingudes i de manifestació de la cultura dels Països Catalans, visitarà des del 13 de juliol i fins al 9 de novembre diferents comarques de la nació fins a la seva finalització a la ciutat de Perpinyà. La iniciativa comptarà amb la participació del filòsof Josep Maria Terricabras.

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com

PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací