InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 150 (divendres 26/07/2013) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
SUMARI
 
 
1) Eugeni S. Reig - la Mare de Déu només ix una volta
 
2) Eugeni S. Reig - llavutxar
 
3) Antoni Llull Martí - Avantatges del bilingüisme
 
4) J. Leonardo Giménez - El xarnego és valencià oficial
 
5) Pere Ortís - Netegem i enriquim la llengua catalana (Una remarca important)
 
6) Albert Pla Nualart - Un símbol ortogràfic molt poc fabrià
 
7) Màrius Serra - Rocambolesc?  
 
8) Núria Puyuelo - Val més ser cap d’arengada...
 
9) Joan-Carles Martí Casanova - Dialectes preferents
 
 
1)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig
 
(Llibre inèdit)
 
la Mare de Déu només ix una volta

 

Les bones ocasions es presenten molt rarament i per això, quan es presenten, s’han d’aprofitar.

Si et fa il·lusió la caseta, compra-la ara que l’ama necessita diners i la ven a bon preu. ¡La Mare de Déu només ix una volta!

Aquesta frase feta valenciana, que he sentit moltes voltes a Alcoi, equival exactament a la coneguda frase castellana la ocasión la pintan calva, que ve de la llatina fronte capillata, post est occasio calva. També he sentit més d’una vegada la versió llarga i explicada: la ocasión la pintan calva y con un pelo en la frente y por eso hay que cogerla cuando viene de cara, porque luego ya es imposible.

En el DCVB, en l’entrada ocasió, trobem: «Agafar l’ocasió pels cabells: aprofitar una ocasió que rarament es presenta.». I també, la mateixa entrada: «“L’ocasió la pinten calba”; “L’ocasió té un pèl; estirè’l”: es diu perquè generalment les ocasions de fer una cosa molt profitosa es presenten poques vegades i convé aprofitar-les (Mall.).»

 

En valencià també es diu: el temps i l’ocasió sempre tenen pressa, qui s’encanta no les tasta
La llengua estàndard sol emprar: agafar l’ocasió pels cabells, l’ocasió la pinten calba
En castellà es diu: la ocasión la pintan calva
 
 
2)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

(Llibre inèdit)

llavutxar

Llavar a pressa i malament, imperfectament, d’una manera superficial.

Només ho he llavutxat per damunt damunt. Demà ja ho netejaré ben net.

La grafia que correspon a la manera com els valencians pronunciem aquest verb és, exactament, la que he usat en aquesta entrada. L’ús del dígraf tx ens diu clarament que en la darrera síl·laba d’aquest vocable pronunciem el so prepalatal africat sord. Amb aquesta grafia recull aquest verb el Diccionari Valencià, editat conjuntament per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, la Generalitat Valenciana i Editorial Bromera i el Diccionari Català-Valencià-Balear d’Alcover-Moll, que també arrepleguen els derivats llavutx i llavutxada. El Diccionari Ortogràfic Valencià-Castellà Castellà-Valencià de la Rel Acadèmia de Cultura Valenciana entra el verb que estudiem amb la grafia llavujar. Aquesta entitat propugna els criteris ortogràfics coneguts com a Normes del Puig segons els quals el so prepalatal africat sord s’ha de representar gràficament pel dígraf ch. Segons eixos criteris ortogràfics, que són els que s’han emprat en la redacció del diccionari de la RACV, el verb en qüestió s’hauria d’haver grafiat llavuchar, ja que la grafia llavujar implica, segons les anomenades Normes del Puig, que s’ha de pronunciar amb so prepalatal africat sonor, no sord. El motiu pel qual s’ha comés eixa errada ortogràfica és perquè s’ha copiat el citat verb del Diccionario General Valenciano-Castellano de Joaquim Martí Gadea, a on apareix grafiat així perquè Martí Gadea usava la lletra j (davat de a, o, u) i la lletra g (davant de e, i) per a representar els dos sons prepalatals africats, el sonor i el sord, i per això escrivia giquet, amb g i llavujar, amb j. Els redactors del diccionari de la RACV s’han limitat a buidar els diccionaris valencians del segle xix sense contrastar amb la llengua viva el lèxic que han anat arreplegant i per eixe motiu han comés errors fatals. De la mateixa manera que entren llavujar, entren gajul, que també es pronuncia amb so prepalatal africat sord i que, segons els seus criteris ortogràfics, haurien d’haver grafiat gachull. En els dos casos copien la grafia de Martí Gadea sense contrastar amb la llengua viva, amb la llengua del poble. Però no sempre les incorreccions són per copiar Martí Gadea. Així, en lloc de grafiar el substantiu tèxtil, amb accent a la e, el grafien textil, com en castellà, sense accent gràfic. Jo, que sóc d’Alcoi, lloc a on la indústia tèxtil té i ha tingut molta importància, estic cansat de sentir com els meus paisans pronuncien aquest mot fent recaure l’accent en la e, que és ben oberta. Als redactors del diccionari de la RACV no els hauria costat gens acostar-se a Alcoi i escoltar com parla la gent abans de grafiar textil sense accent gràfic.

El diccionari de la RACV, per desgràcia, no és un diccionari fiable, no únicament perquè usa una ortografia que no és la normativa que emena de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és la que acceptem i emprem la immensa majoria dels valencians, sinó perquè, damunt, usa incorrectament els seus propis criteris ortogràfics i comet faltes d’ortografia en un diccionari que s’autoanomena “ortogràfic”.

 

En valencià també es diu: mig llavar
La llengua estàndard sol emprar: rentussejar
En castellà es diu: jamerdar
 
 
3)
 
Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 37)
 
Avantatges del bilingüisme
 
Antoni Llull Martí
 
Deia la setmana passada que la més gran riquesa cultural d’un poble és la pròpia llengua. Aconseguir el domini d’un altre idioma és una riquesa afegida. Qui parla dues llengües té una doble riquesa, i molts dels qui només en parlen una, consideren que això no està gens bé, sobretot si la llengua que els altres parlen i ells no s’usa normalment dins el mateix estat i té també un estatus oficial. Però, si l’ús de la llengua oficial estatal ha estat imposat a tots els súbdits, i això ha obligat els parlants de l’altra a fer un gran esforç durant molts d’anys per a assimilar-la, és just que aqueix esforç els sigui d’alguna manera recompensat, que els reporti alguns avantatges, per molt que això els caigui tort a una gran part dels ciutadans monolingües, que sembla que no poden sofrir-ho, i que voldrien que tothom fos com ells, i que ningú parlàs més d’una llengua, la del govern, l’única digna d’esser vehicle de cultura, l’única digna d’esser tinguda en consideració en tots els aspectes.
 
És prou sabut que així com els músculs amb l’exercici guanyen flexibilitat i s’enforteixen, l’ús freqüent d’unes determinades habilitats mentals també fa que aquestes cobrin agilitat i força. Els bilingües, per imposició o per voluntat pròpia, no tan sols tenen l’avantatge de conèixer dues formes de llenguatge humà, sinó de tenir el cervell més desenvolupat en la part que governa la facultat de parlar, i en el cas que els interessi aprendre una tercera llengua, per distinta que sigui de les dues que ja dominen, la pràctica de «girar la llengua» que es diu vulgarment d’aquesta facultat, els facilita molt iniciar un nou aprenentatge. D’altra banda, l’ús d’una més extensa gamma de fonemes, els fa més fàcil l’accés als nous que contengui la tercera llengua, com també el costum d’usar paraules i estructures diverses per a expressar una mateixa idea, també els facilita el pas a noves formes i estructures i a nous recursos lingüístics. Amb tot, hi ha qui es deixa convèncer de la malignitat de parlar una llengua no estatal, i per no molestar o causar enuig als qui no tenen tanta riquesa lingüística, però que solen tenir més poder polític, o solen estar més amunt en l’escala social, consenten renunciar a la parla dels seus avantpassats, una renúncia que normalment afecta més als fills, que ja no la tendran en heretatge. Els qui així es comporten, creuen que com a contrapartida seran plenament admesos en una cultura superior, la dels qui comanden, però això quasi mai no succeeix com ho esperen.
 
4)

 

Article publicat en el Levante-EMV divendres 5 de juliol del 2013
 
El xarnego és valencià oficial
 
J. Leonardo Giménez
 
El xarnego ja és oficial. Em referisc a l’espècie de gos valencià caçador de conills, no a cap denominació idiomàtica nova com el lapao, ni relacionada amb l’iberovalencià de moda, ni a ninguna forma despectiva de denominar a ningú per la seua parla o pel seu mestissatge. La setmana passada la Comissió de Races Ramaderes del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va acordar el reconeixement del “xarnego valencià” com a raça canina autòctona valenciana, segons informava LEVANTE-EMV. Supose que amb l’esmentat reconeixement d’eixe terme nostrat, el de “xarnego”, aplicat a la raça de gossos conillers, cobrarà valor, i que l’AVL ho tindrà en compte (o potser ja ho té) posant eixe vocable, amb l’esmentat sentit, com a entrada principal sense marques acomplexades. El pobre gos valencià s’ha vist, fins ara, apartat del cens de races autòctones reconegudes, però també marginat en alguns diccionaris de referència, que l’inclouen amb la marca de antic, o simplement no l’arrepleguen, com fa el DIEC2, que sols entra “xarnego” com a ‘fill d’una persona catalana i d’una de no catalana, especialment francesa, dit despectivament’ i ‘immigrant castellanoparlant resident a Catalunya, dit despectivament’. Com en tants altres casos, el diccionari de l’IEC, com ara també en “quarto”, registra l’accepció catalana d’una paraula polisèmica i no la genuïna de l’Ebre cap al sud. La nostra joia lexicogràfica, el Diccionari català-valencià-balear, entra “xarnego”, i en la primera accepció, també amb la marca ant., descriu el gos coniller, encara que ho fa de manera restringida, ja que diu “gos per a caçar conills de nit”, com el Ferrer Pastor. El DV (Lacreu/GV(IIFV/Bromera) i el diccionari de la RACV sí que fan una definició d’acord amb l’ús corrent, perquè el nostrat ca també caça de dia. La influència del bandejament del significat valencià del terme en el model literari ha alcançat notables escriptors. No fa molts mesos, en un article publicat en este mateix diari, un dels nostres destacats literats, parlant de cacera, repetia dos vegades “gos coniller” i ninguna “xarnego”, que és com ho diuen els caçadors del seu poble. Enric Valor, que era caçador, sí que emprava el terme genuí. Per tant, recuperem el xarnego, ara que ja té identitat i marca valenciana, perquè si l’amaguem ens entrarà el “podenco”, que és com es diu en la llengua de ponent.
 

 

5)
 
Netegem i enriquim la llengua catalana
Pere Ortís

 
Una remarca important
 

 

     Cal fer avinent a tothom que no hi ha llengua al món que hagi produït paraules no viables, no utilitzables, estranyes al propi idioma i que hagin de causar vergonya en el subjecte que les pronuncia. Aquest fet universal no és cap excepció en el cas de la llengua catalana, ja que aquesta, en bona veritat, no ha produït cap paraula que als catalans ens hagi de fer abaixar el cap, quan la diem, o hagi de causar esgarrifor i alarma d'escàndol en els qui la senten.

     Això ho dic perquè trobem catalans que pensen que sí, que la llengua catalana ha produït paraules  horroroses, que són un fàstic de pronunciar i que han de ser condemnades bonament a l'ostracisme. Per exemple, aquella senyora que deia que ella no seria mai capaç de dir i que sempre hauria de dir "bueno". (Per cert que ni l'anglès, ni el francès, ni l'italià, i creuria que el xinès, no ho diuen "bueno", i se'n surten ben bé). O aquell altre senyor que deia que ell no seria mai capaç de dir navili. O aquell altre senyor que trucà al programa de Normalització Lingüística de l'Aparador i digué que el Nou Diccionari havia fet molt ben fet d'admetre "guapo", perquè ell no hauria estat mai capaç de dir formós. I el més trist del cas és que el mantenidor d'aquell programa de Normalització Lingüística estigué molt d'acord amb la grossa bajanada. Aquesta mena de catalans solen ésser avançats en el cultiu de la cultura de la incultura.

    Amic lector: no trobes que tot això és altament ridícul? Per què els catalans som els més durs, els més ignorants, els més discriminadors amb la nostra llengua? És un fenomen vergonyós respecte al valor número u de tot ciutadà, la llengua mare, que no trobareu repetit enlloc més del planeta.

     Anima't, lector amic. Hi ha una tasca immensa a fer, començant pels mateixos de casa. Estima la llengua, defensa-la, treu la careta que es posen els seus enemics, els quals són molts i ben camuflats, i els més temibles alguns dels teus germans de llengua i cultura.

    Salvem la llengua, que salvarem Catalunya. Catalunya salvarà la seva llengua o no serà.

 

 
6)
 
Publicat en el diari ARA divendres 5 de juliol del 2013

UN TAST DE CATALÀ

Un símbol ortogràfic molt poc fabrià

Albert Pla Nualart

EL PUNT VOLAT de la ela geminada corre el risc de convertir-se en un símbol nostrat que s'oposaria, en la línia del ruc al toro, a la titlla de la ñ .

L'intent està arribant al terreny del marxandatge i, més concretament, de les samarretes. Se suposa que hem d'estar molt orgullosos de lluir sobre el pit dues barres verticals amb un gran punt al mig.

Però el disseny que sovint es vol vendre hauria horroritzat Fabra. En primer lloc, perquè el punt ha de ser tan fi i petit com un punt final. En segon lloc, perquè no s'ha d'escriure a mig aire sinó més a prop de la base que de la punta de les eles. I en tercer lloc, perquè Fabra hauria volgut que no fos la suma de tres caràcters sinó un caràcter únic que ocupés el mateix espai que una ll .

De fet, Fabra, que era molt racional, va proposar escriure aquest so amb una doble ela ( ll ), que és com ho fa el llatí o l'anglès. Això l'obligava a buscar una altra grafia per a la ela palatal (la ella). Els candidats més ben situats eren ly i lh, un dígraf que ara associem al portuguès però que el portuguès va manllevar de l'occità.

Però en aquest punt, per desgràcia, va prevaler el criteri d'Alcover. I dic per desgràcia perquè el temps ha demostrat que la seva solució és una gran font de problemes tipogràfics, sobretot des de la irrupció de les TIC.

Es dóna, doncs, la paradoxa que volem convertir en motiu d'orgull i singularitat un punt volat que és un exemple de mala solució tècnica a un repte ortogràfic. Són coses que solen passar quan mitifiquem la diferència més enllà del seu valor intrínsec.

 
7)
 
Publicat en el suplement de cultura del diari EL PUNT AVUI divendres 12 de juliol del 2013
 
Motacions
 
Rocambolesc?
 
per Màrius Serra
 
Una de les sensacions d’aquest estiu són els gelats del Rocambolesc, la gelateria que el petit de can Roca promou al centre de Girona. Apuntem-nos-en el nom perquè té vocació de franquícia i ben aviat el veurem pertot. A més, és un dels pocs adjectius que neix en un personatge de ficció. L’epònim rocambolesc, que vol dir enrevessat i que potser associem a carambola, prové d’un personatge de ficció anomenat Rocambole, protagonista d’aventures tan enrevessades com increïbles a les novel·les del francès Pierre Alexis Porson du Terrail, molt populars al segle XIX. D’epònims com aquest, provinents de la ficció, n’hi ha pocs. Et poden dir hàmlet (si dubtes), otel·lo (si et mostres gelós) o quixot (si ets molt idealista), però els tres referents literaris encara hi són molt visibles. En canvi, en adjectius com rocambolesc o estentori els personatges originaris ens passen més desapercebuts. Estentori prové del nom de Stentor (el pregoner, el que brama), un personatge de La Ilíada conegut en l’obra homèrica per la qualitat poderosa de la seva rialla. Una rialla estentòria com la que els catalans podem proferir ara que ens toca viure situacions prou rocambolesques. Refredem-nos la boca, doncs, amb un gelat calent de can Roca. Foc gelat i bon estiu.
 
 
8)
 
Publicat en el suplement de cultura del diari EL PUNT AVUI divendres 28 de juny del 2013
 
Val més ser cap d’arengada…
 
Núria Puyuelo
 
Fa un parell de setmanes parlàvem de gats, i la passada, de gossos. Avui tancarem aquesta petita trilogia dedicada als refranys d’animals cintant-ne alguns altres de curiosos. Comencem parlant de llops –un dels personatges més temibles dels contes infantils–. El refrany “el llop muda les dents però no els pensaments” ens aconsella que vigilem amb aquella gent dolenta que intenta canviar d’aspecte, perquè tot i modificar l’aparença no poden evitar continuar tenint mals instints. També hem de tenir present el que diu “llops amb llops no es mosseguen”, és a dir, que les persones que estan unides per interessos comuns no se solen fer mal mútuament. Finalment hi ha, entre altres refranys, la dita “al llop magre tots els gossos li borden”, que seria allò que diuen els castellans de “a perro flaco todo son pulgas”, que s’utilitza per dir que les desgràcies sempre s’acumulen sobre aquelles persones que ja estan abatudes. Un refrany equivalent seria “ase magre, ple de mosques” o “ase magre, ple de nafres”.

Deixem el llop tranquil i parlem de lluços, estruços i arengades perquè “val més ser cap d’arengada que cua de lluç” (o de pagell, o de rajada) o “val més ser cap de lluç que cua d’estruç”. Aquest refrany aconsella que és millor ser el primer en un domini petit que no pas ser manat i últim en un domini gran, una dita que ens podríem aplicar als catalans, ja que tenim més ànsies de ser lluços que estruços. El reusenc Josep M. Sugranyes explica a Garbella de refranys que aquest refrany és universal i que tant es diu a la Xina com a Anglaterra. Els castellans diuen “más vale ser cabeza de ratón que cola de león” o “más vale ser cabeza de sardina que cola de salmón”, i els anglesos, “It’s better to be a big fish in a small pond” (és millor ser un peix gran en un estany petit”).

 

Altres refranys


De refranys d’animals, n’hi ha a cabassos. Us en deixo un petit tastet: “de porc i de senyor, se n’ha de venir de mena”; “saber ventar-se les mosques”; “tot bon cavall ensopega”; “haver mamat llet de cabra” (ser una criatura inquieta i entremaliada), i “aixecar la llebre”.

 

 

9)

 

Publicat en NÚVOL dimecres 26 de juny del 2013

http://www.nuvol.com/opinio/dialectes-preferents/

 

Dialectes preferents

 

Joan-Carles Martí Casanova

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net
 
Si voleu donar-vos de baixa d'aquest butlletí, comuniqueu-ho enviat un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net