InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 148 (divendres 12/07/2013) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
SUMARI
 
1) Eugeni S. Reig - huitava
 
2) Eugeni S. Reig - joligroc
 
3) Antoni Llull Martí - La deplorable desprotecció lingüística
 
4)  J. Leonardo Giménez - Fer cap i altres caps
 
5) Pere Ortís - Netegem i enriquim la llengua catalana (Fort regust de castellà)
 
6) Albert Pla Nualart - Els mitxelins poden fer baixar el caixet
 
7) Màrius Serra - Betzarria?
 
8) Núria Puyuelo - Quants peus té el gat?
 
9) Pau Vidal - El man
 
10) Josep-Daniel Climent - Els ibers i els orígens del valencià (i del català)
 
 
 
1)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

 

(Llibre inèdit)

huitava

Espai de huit dies.

 

La frase:

Tots els sants tenen huitava.

es diu quan se'ns ha oblidat felicitar alguna persona el dia de la seua onomàstica i la felicitem uns dies més tard.

La paraula huitava s'usa, especialment, en l'expressió missa de huitava, que és com es denomina la missa de difunts que es celebra huit dies després d'haver faltat una persona.

Farem la missa de huitava en el convent dels franciscans.

Aquest vocable és d'ús habitual en el parlar d'Alcoi.

 

En valencià també es diu: huitada, octava
La llengua estàndard sol emprar: vuitada, octava
En castellà es diu: octava
 
2)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

(Llibre inèdit)

joligroc

Lliri de l'espècie Iris pseudacorus. Té fulles en forma d'espasa i flors grans, grogues i inodores. Es cria en els aiguamolls. El suc del rizoma s'ha usat tradicionalment per a fer tinta, per a tenyir teixits, per a adobar cuiros i, també, per a preparar un remei antihemorroïdal.

La paraula joligroc és pròpia de la zona costanera de la Plana de Castelló. Joan Coromines en el seu DECat (IV, 919a29) cita els fragments següents del pintor i escriptor castellonenc Joan Baptista Porcar Ripollés: «la nostra vora-mar és formada per --- aquest dors que hui jau al llarg de les escumes, entre algues i nacres i ullals de joli-groc» «aquells lliris --- que hui esquifidament apareixen --- tindrien aleshores una ufanor semblant al nostre joligroc de les marjals» JBPorcar (BSCC xiv, 79, 244).

El botànic borrianenc Roberto Roselló Gimeno m'informa que ha tingut notícia que un llaurador d'Almassora coneix la paraula joligroc i recorda l'ús que se'n feia del rizoma per a elaborar un remei contra la inflamació de les morenes.

Quan Àngel Sànchez Gozalbo va fer de mantenidor dels Jocs Florals de Lo Rat Penat, va dir:

[...] flor de nafa de les planúries, violes de Penyagolosa, romaní i ginesta de les llometes properes de la mar, joligrocs i junces de les meues marjals [...]

 
En valencià també es diu: boga (o bova) granotera (o bavosa, o de gangols, o de gatjol, o plana), ganjol groc, ganjolera, lliri de les marjals, lliri groc
La llengua estàndard sol emprar: coltell groc, espadella, garitjol groc, ginjol groc, lliri groc
En castellà es diu: ácoro bastardo (o palustre, o falso), azucena amarilla, espadaña amarilla (o fina), falso ácoro, lirio amarillo (o de agua, o espadañal), rabiacán
 
 
NOTA 1: El fragment que he posat com a exemple l'he extret del parlament que el metge i escriptor castellonenc Àngel Sànchez Gozalbo (1894-1987) va pronunciar quan l'any 1934 va fer de mantenidor dels Jocs Florals de Lo Rat Penat. El paràgraf complet és el següent: «Portantveu d'aquelles terres castellonenques sóc jo que vinc a dur-vos unes flors boscanes de les aspres serralades, flor de nafa de les planúries, violes de Penyagolosa, romaní i ginesta de les llometes properes de la mar, joligrocs i junces de les meues marjals, per confegir un ram que oferir a Vós, Regina d'unes hores i dir-vos: –Heus ací unes petites flors de la vostra terra, de la terra nord del Regne, Vós sobirana excelsa que simbolitzeu la Pàtria, que sou la divinització d'ella per la vostra reialesa i per la vostra beutat; Vós que sou tan gentil, acolliu el nostre present amorosida, porteu la toia de flors modestes al vostre pit i que el vostre cor bategue accelerat, mentrimentes jo, el més insignificant dels valencians, el més modest dels escriptors, endut per una fe pregoníssima i per una amor intensíssima envers la nostra pàtria, m'emociono al trobar-me entre tants germans i davant l'ara de la pàtria encarnada en la vostra joventut i en la vostra bellesa, voltada de les dignes autoritats, de la Junta rectora de "Lo Rat Penat", vidriola de les essències valencianes, dels conreadors de la nostra història, dels poetes cantors de les nostres gestes i d'esta concurrència valencianíssima que espera de mi allò que no puc donar, perquè ja ho sabeu tots: d'on no n'hi ha no es pot traure.»
Es troba en El paisatge de la literatura valenciana d'Àngel Sànchez Gozalbo (1934, pàg. 12).
 
NOTA 2: Done les gràcies a Roberto Roselló Gimeno per la seua ajuda.
 
3)
 
Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 35)
 
La deplorable desprotecció lingüística
 
Antoni Llull Martí
 
Com ja he dit altres vegades, en les últimes dècades han proliferat arreu del món lleis i altres disposicions legals encaminades a preservar animals i vegetals en perill d'extinció, cosa que em sembla molt bé, però fins i tot dins països que gaudeixen d'una prestigiosa tradició cultural no es fa res o es fa molt poc per salvar d'una imminent i definitiva desaparició les llengües minoritàries que parlen alguns dels seus ciutadans, i en alguns fins i tot s'ha intentat eliminar aqueixes llengües, volent fer veure que aconseguir-ho seria un gran avanç per la cultura.
 
Des del punt de vista de la ciència és això una aberració, però no ho és per a la política de molts estats multinacionals centralitzadors, perquè els seus governants tenen clar que si s'anul·len els sentiments nacionals dels pobles perifèrics, i un dels mitjans més eficaços per aconseguir-ho és procurar que renunciïn a la pròpia llengua en favor de la de l'Estat, en un temps relativament
breu aqueixos pobles desapareixeran absorbits per la cultura aliena. Però també pot ocórrer, i sol ocórrer, que per al poble degradat i pràcticament aniquilat, no hi hagi una efectiva integració en la cultura oficial dominant, quedant aquells qui han perdut les seves arrels en una situació marginal irreversible. Amb tot, una llengua només s'extingeix si el poble que la parla hi consent, si no sap fer front a les pressions i coaccions d'aquells qui tenen interès per fer la desaparèixer. I deia mossèn Alcover: «arribar un poble a no tenir a casa seva i haver d'anar a manllevar a casa d'altri una cosa tan indispensable com la llengua, és la darrera i la més afrontosa de les misèries en què es pot veure un poble».1 Quan una llengua desapareix, una part important de la cultura humana es perd per sempre, i són molts els qui no ho veuen o no ho volen veure, o no els importa gens ni mica, o, pitjor encara, conscientment fan el que poden per accelerar aquesta desaparició, cosa certament horrible per a la cultura humana.
 
 
4)

 

Article publicat en el Levante-EMV divendres 21 de juny del 2013
 
Fer cap i altres caps
 
J. Leonardo Giménez
 
La paraula “cap” és de les més polisèmiques que tenim en la nostra llengua. Com sabem, “cap” pot ser adjectiu o pronom en frases com “No té cap desig de vore't, “Quants fills tens? Cap”. Pot ser preposició: “Anem cap arrere per culpa de les sangoneres financeres”, “Vas cap a casa o véns cap ací?”, “Cap a les cinc ens vorem”. Però com a substantiu és com té més rendiment, tant en el sentit físic com en els figurats, relacionats amb la part davantera, principal, destacada, singular, amb molts refranys, frases fetes, refranys, locucions, etc.
 
Una d'estes expressions és “fer cap”, que els diccionaris, tant els valencians com els catalans, arrepleguen, però que es veu poc, o gens, en la literatura i en els llibres de text. És una expressió molt nostrada, encara que potser no és general en tots els territoris del nostre idioma; és de les genuïnes sense traducció directa a la llengua de ponent, crec, però que com moltes altres, pense que està en regressió, almenys en les poblacions mitjanes i grans. M'ha cridat l'atenció eixa locució, perquè fa pocs dies, en un estanc de la zona del Cabanyal de València, la vaig sentir a un jubilat, en la ratlla dels setanta, quan quedava a vore's amb el nét per anar de pesquera el dissabte següent: “Tu fes cap a la Xità a les huit del matí, jo t'esperaré allí”, però el xicon, de quinze anys més o manco, li contestà: “Iaio, què és ‘fer cap'?”. L'avi li replicà: “Que acudisques a la Xità a l'hora que t'he dit!”. Perquè eixa expressió significa ‘comparéixer, anar, arribar o vore's (algú, alguna cosa) en algun lloc determinat'.
Una altra locució molt privativa, en la forma, és “de cap a cap”. En una traducció “exquisida” vaig llegir “de cap a cua”, del castellà “de cabo a rabo”, i és que fugint del foc, de vegades, hi ha qui cau en les brases (o viceversa). Els primmirats fonamentalistes ens han volgut tallar el rabo, i algun indigestat de normativa “selecta” , fugint dels rabos només troba cues, però la locució esmentada no té ni rabo ni cua,
Tot sense oblidar-nos dels caps de la nit i el dia de Cap d'Any, ni del cap de setmana, formes molt nostrades, i diferents de les corresponents castellanes.

 

5)
 
Netegem i enriquim la llengua catalana
Pere Ortís

 
Fort regust de castellà
 

 

     En aquest apartat vull remarcar tot allò que més dóna regust de castellà al català que sents parlar. No diré res respecte a l'accent, perquè és cosa tan volàtil, i el qual no fóra tant si el lèxic i la sintaxi eren correctes, puix que amb el temps la fonètica s'afina i no pot pas ser exigida de bell antuvi a tothom. Si hi ha bona voluntat, i un poc de talent, serà corregida a base de l'ús, i potser més aviat que l'interessat no s‘espera. Com hi fan en aquests casos l'interès i la bona voluntat!

     Però sí que la fonètica de moment pot ser el número u d'aquest regust de castellà en el català parlat per molts. Sóc conscient que aquí repeteixo ja cosa dita, però s'ho val, que aquest petit apartat ve a ser una peça clau, molt important.

     El factor número dos podria ser la supressió dels pronoms adverbials en i hi. De fet aquest particular és la pedra de toc per a discernir si el català parlat és de trinca o no, diríem si és de naixença o no; i aquí dic diríem perquè, de vegades, n'hi ha que parlen català de naixença i s'han deixat encomanar d'aquest vici funest que el mutila bàsicament. La supressió d'aquests dos pronoms indica que la llengua que parlen ha estat producte de pensar-la en castellà i no en català. La forta influència de la llengua castellana sobre la nostra, tants d'anys indefensa, ha imposat aquesta mena de pensar en castellà el català que hom parla. Aquest és un vici que afecta molts dels elements pertanyents a l'alta classe dels involucrats en la correcció de la nostra llengua. I pel que fa a això de pensar en català, quan se'l parla, ho dic perquè és un dir general en tot àmbit i país quan és qüestió d'aprendre un idioma, però sóc molt conscient del nexe misteriós que hi ha entre pensament i paraula, que el vehicle del pensament és la paraula, i si no hi ha vehicle no hi ha pensament, és a dir, que quan hom en coneix les paraules i llurs combinacions gramaticals, hom pot  pensar en aquest idioma, i no abans de conèixer-les-hi. Per tant, el secret és conèixer-n'hi com més millor, aprendre-les, abans de pensar, puix que voler fer-ho sense elles és pura inanitat.

     El tercer factor, i si no tercer el que figura entre els principals, és l'ús del datiu anticipat ‘li', tal com el castellà anticipa el seu “le”.  Així, molts diuen: ‘Fes-li un petó al nen', (“dale un beso al niño”), quan han de dir: Fes un petó al nen.

     Altres factors, quarts, cinquens, sisens, fóren la multitud de mots i d'expressions manllevades del castellà. Entre els quals aquells paràsits que més carta de naturalesa falsa han pres en la llengua del poble, com és ara, “vale”, “algo”, “cariño”, “cole”,  “tio”, “tenir que”, “en vez de”, i un llarg etcètera.

     Un altre és la supressió de la preposició de generalment després de l'article indeterminat un, una, i davant de l'adjectiu que el segueix: “Dóna'm una blanca i una vermella”, per Dóna-me'n una de blanca i una de vermella.

També són factors del mal regust els mots “admesos” innecessàriament, és a dir, admesos quan ja la nostra llengua té paraules prou aptes a expressar el concepte en qüestió, però certs alts responsables de la llengua insisteixen a fer-la agenollar davant la castellana i a donar preferència als mots d'aquesta, per clavar galtada als nostres. Aquests mots admesos són una colla, suficients a intensificar prou aquell regust. Vegeu l'apartat dedicat a aquests Mots admesos.

També n'és factor l'ús del tractament de tercera persona per comptes del de segona: No passin, no es moguin, no enraonin, etc, per comptes de no passeu, no us mogueu, no enraoneu. O en singular: No es pensi, per no us penseu.

Et iterum, segons el defecte gramatical ja assenyalat, fer les oclusives b i g, suaus com les fa el castellà, és a dir, no doblar-los el so davant la líquida l, “segle”, “moble”, cobla”, per comptes de seggle, mobble, cobbla, funesta moda aquella que s'imposa entre els mestres, el jovent i la canalla d'avui, en especial a la Terra Ferma.

En fi, allò de netegem, que diu el títol d'aquest llibre, fa referència a la necessitat de suprimir aquest regust de castellà de la nostra parla, per tal de donar-li el dring de trinca i de plena identitat, factors aquests de casta, de dignitat i de legítim orgull.

 

 
6)
 
Publicat en el diari ARA divendres 21 de juny del 2013

UN TAST DE CATALÀ

Els mitxelins poden fer baixar el caixet

Albert Pla Nualart

L'APARICIÓ DE MITXELINS, uns sacsons al voltant de la cintura que amarguen algun primer dia de platja, pot fer baixar el caixet -és a dir, la cotització- d'alguns actors i actrius que triomfen pel seu tipet. (No era el cas del malaguanyat James Gandolfini.)

Lingüísticament, però, el problema el planteja com catalanitzem algunes paraules franceses, com ara Michelin i cachet , que ens arriben a través -i, per tant, amb l'empremta- del castellà. Tant podríem escriure mitxelín i catxet com mixelín i caixet .

El so fricatiu (de xeix) de la ch francesa esdevé africat (de tx ) amb la ch castellana, de manera que per tornar-lo a fer fricatiu cal corregir un ús ja molt estès. Diria que el criteri més assenyat, en casos així, és no contradir l'ús en els registres més informals.

Tant el GD62 com l'ÉsAdir abonen aquest criteri i només tornen al so original francès amb el terme més neutre i inusual caixet , que és també l'opció del Termcat. En canvi, la versió en línia del GDLC, el Diccionari.cat, fa just el contrari i opta per mixelín i catxet .

Però aquesta informalitat consubstancial als mitxelins recomana que no filem tan prim, i per això jo us aconsello que no aneu pel món dient que teniu més, o menys, mixelins , si no voleu que, a més de grassonets, o esvelts, us vegin com uns pedantets.

I crec que seria bo que el Diccionari.cat, que és molt útil i consultat, convergís amb l'ús més general aprofitant una de les seves periòdiques actualitzacions. Tant per coherència amb el criteri esmentat com per no desconcertar els seus usuaris.

 
7)
 
Publicat en el suplement de cultura del diari EL PUNT AVUI divendres 28 de juny del 2013
 
Motacions
 
Betzarria?
 
per Màrius Serra
 
A Palafrugell sento un munt de palafrugencades. Les recullen de manera admirable la Maria Bruguera i en Carlos Serra a la monografia Coses sentides; el parlar de Palafrugell (Edicions Baix Empordà), que ja porta dues edicions. Dues són, també, les expressions que més em criden l'atenció: xena i betzarria. La xena és una barreja d'animadversió i repulsa que ells consideren genuïnament palafrugellenca, un d'aquells mots idiosincràtics: “quan algú no ens cau bé, sobretot perquè té un caràcter cínic, fanfarró o vol fer-se sempre el graciós, diem que ens fa xena o que és xenós”. Xena surt als diccionaris associat als dipòsits de matèries fecals i no sembla forassenyat associar-lo al mot grec xénos (estrany, estranger). Pel que fa a la betzarria, et “ve la betzarria” quan tens “unes ganes irresistibles de fer quelcom, sobretot en moments inadequats”. Bruguera i Serra ho exemplifiquen així: “Amb el temps que ha tingut per fer-ho, i ara li ha vingut la betzarria de pintar la casa”. Ni Fabra ni Coromines no recullen el terme, i el seu betzarrut (panxut) prové de betza. L'Alcover-Moll en situa l'ús a Llofriu, municipi de Palafrugell, i el defineix com una “idea fixa i poc raonable”. Jo a betzarria hi veig la petja del francès bizarre (estrany, estrafolari).
 
8)
 
Publicat en el suplement de cultura del diari EL PUNT AVUI divendres 14 de juny del 2013
 
Quants peus té el gat?
 
Núria Puyuelo
 
 
Si una cosa tenim clara és que els gats tenen quatre peus, però quan algú vol trobar una explicació a una cosa que és injustificable què diem, que busquem (o cerquem) tres peus al gat o cinc peus al gat? La forma més estesa actualment és la dels “tres peus” –79.200 entrades al Google enfront de les 7.820 de “cinc peus al gat”–, però originàriament el refrany era amb cinc peus, perquè buscar tres peus al gat és una feina ben fàcil, no trobeu? En canvi, si li hem de trobar el cinquè peu la cosa ja es complica una mica més. Tot indica, però, que aquest cinquè peu feia referència originàriament a la cua. El Diccionari català-valencià-balear d'Alcover-Moll també recull la forma “cercar cinc peus a un moltó”, que té el xai com a protagonista, com la dita equivalent en italià: “Cercare (o trovare) cinque piedi al montone”.

I els castellans quants en busquen? També tres. El refrany “buscar cinco pies al gato” ja es troba documentat el 1611 en el llibre Tesoro de la lengua castellana de Sebastián de Covarrubias. Però la dita ja apareix deformada, no se sap si de manera intencionada o equivocada, per Cervantes en El Quixot, en el capítol 22 de la primera part. “Váyase vuestra merced, señor, norabuena su camino adelante… y no ande buscando tres pies al gato. Vos sois el gato y el rato y el bellaco, respondió Don Quijote”, relata la gran novel·la.

Finalment encara es pot trobar una altra variació del refrany: “buscar tres pèls al gat”. Hi ha qui assegura que aquesta seria la dita original perquè mai no trobarem un gat que tingui tres pèls de diferent color, perquè si un gat és tricolor només es pot tractar d'una femella. Els defensors d'aquesta teoria expliquen que el so de la l darrere de vocal de pèls ha donat lloc, com passa en altres paraules, al so de la u de peus. N'hi ha per a tots els gustos.
 
Més refranys
Els gats són els protagonistes de molts altres refranys: “donar gat per llebre”; “ser un orgue de gats”; “jugar al gat i la rata”; “ser un gat vell”; “els gats sempre cauen de potes (o de quatre potes)”; “estar com gat i gos”; “gat escaldat, amb aigua tèbia en té prou”; “quan el gat no hi és les rates ballen (o van per la cuina)”, entre d'altres.
 
9)
 
Publicat en ¨NÚVOL dimarts 18 de juny del 2013
 
Pau Vidal
 

«El man se chivó al cap d'estudis». És la frase que posen com a exemple un equip d'investigadors de l'Autònoma que han estudiat la influència del castellà de Llatinoamèrica en la parla del jovent de Barcelona. Ells han batejat aquest poti-poti com a llatí-espanyol, i la cosa no deixa de tenir gràcia si penses que el llatí, pobre, tants segles després ha ressuscitat en un altre continent sense saber-ho.

Que no s'espanti ningú. Ni la notícia explica tot el que ha d'explicar (els diaris sempre tenen poc espai) ni els estudiosos en qüestió són uns tocacampanes. No cal témer que ara la canalla ens tornin a casa parlant com si fossin en Cantinflas. Els fenòmens de convivència de llengües són molt antics i generen uns resultats o altres en funció de moltes circumstàncies. Les llengües criolles del Carib, per exemple, van tenir gran vitalitat durant el temps del tràfic d'esclaus, des del XVII fins al XIX i avui van molt de baixa; a l'extrem contrari, l'espanyol de l'Argentina va rebre un sotrac tan profund a conseqüència de la massiva emigració italiana del XIX i el XX que avui és la parla castellana més fàcilment identificable per tots els habitants del planeta. Aquí, la possibilitat que les diverses parles anomenades llatines influenciïn el català és ben real però alhora quantitativament irrellevant. Primer, perquè el flux d'emigració ja s'ha pràcticament aturat i per tant el nombre de parlants nadius d'equatorià, peruà, bolivià i altres és, percentualment, força baix. A més, la segona generació ja tenen una parla força influenciada pel castellà d'aquí, i la tercera ni tan sols heretarà la dels avis, més enllà d'unes quantes paraules i expressions. Finalment, a mesura que aquests col·lectius, que avui conformen els estrats més baixos de l'escala social, vagin ascendint, s'aniran desprenent de tot allò que els identifica o els associa a aquella condició (tal com passa, per exemple, amb els mexicans als Estats Units), i això inclou l'accent i el lèxic de la parla d'origen. De fet, aquest és un fenomen universal que es pot comprovar ara mateix amb els néts catalanoparlants de l'emigració andalusa, extremenya i murciana.

Tot plegat, naturalment, igual que qualsevol altre fenomen lingüístic i social, està en funció de com evolucionin els grans moviments migratoris dels pròxims anys, que és una cosa de mal preveure. Però mentre es mantinguin les actuals circumstàncies, allò que continuarà afectant, i no pas poc, l'estructura de la llengua catalana no és el man sinó, tal com ha estat fins ara, el se chivó.

 

10)

 

Publicat en el blog L'interés per la llengua dels valencians
 
 
Josep Daniel Climent
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net
 
Si voleu donar-vos de baixa d'aquest butlletí, comuniqueu-ho enviat un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net