InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 144 (divendres 14/06/2013) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
SUMARI
 
1) Eugeni S. Reig - gaspatxa
 
2) Eugeni S. Reig - gatets i gossets
 
3) Antoni Llull Martí - Diglòssia i esquizoglòssia
 
4) J. Leonardo Giménez - El campanar no té parella
 
5) Pere Ortís - Netegem i enriquim la llengua catalana (Tractament de les persones)
 
6) Albert Pla Nualart - Podem entrar a un lloc?
 
7) Pere Ortís - Ciutadania i llengua
 
8) Joan-Lluís Lluís - Els noms nobles o innobles de la llengua d'aquest país
 
 
 
 
1)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

 

(Llibre inèdit)

gaspatxa

Dona que no és neta ni per a les coses que fa ni per a la seua persona.

–¿Has vist la criada que té la del tercer pis?

–Sí, una tia gaspatxa.

Conec la paraula del parlar d’Alcoi.

 

En valencià també es diu:
La llengua estàndard sol emprar:
En castellà es diu:
 
 
2)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

(Llibre inèdit)

gatets i gossets

Tota la gent, una gran quantitat de gent.

–¿Per què en lloc d’italià no estudies anglés, que és més útil?

–Perquè és una vulgaritat. Això d’estudiar anglés ho fan gatets i gossets.

 

Va cometre la figada de dir-li-ho al bocut del seu cosí i ara ho saben gatets i gossets.

Aquesta expressió és d’ús molt corrent en valencià. Jo l’he sentida, com a mínim a persones de València, Gandia, Real de Gandia i Tavernes de Valldigna.

 

En valencià també es diu: tot lo món, tothom

La llengua estàndard sol emprar: tothom

En castellà es diu: todo el mundo

 

3)
 
Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 28)
 
Diglòssia i esquizoglòssia
 
Antoni Llull Martí
 
La diglòssia, terme inventat pel lingüista C. A. Fergusson l’any 1959, i que tan útil ens ha estat per a definir la situació sociolingüística del nostre país, és un mal que només pateixen els qui parlen dues llengües i que fan un ús asimètric del seu bilingüisme. Sembla una afecció de caràcter mental generalment induïda, que no els permet veure la realitat de la pròpia llengua, talment com l’anorèxia no permet a qui la pateix veure la realitat de la pròpia figura, però contràriament amb el que ocorre als anorèxics, el diglòssics perceben la seva llengua materna com a extremadament magre i esquifida, i la imposada per motius polítics com a robusta i plena de salut. I, malauradament, no volen posar-hi remei, i creuen que la llengua externa ha d’esser la de la cultura, dels mitjans de comunicació, dels documents oficials, i fins i tot de la correspondència familiar, mentre que la pròpia només ha de fer-se servir per a converses de tipus familiar i poc més. Fins i tot n’hi ha que estan empegueïts d’expressar-s’hi a davant d’externs que només parlen la «llengua superior». És un trastorn psíquic que es cura amb un estudi seriós de la llengua pròpia reforçat amb el de la història del país. Si es persevera en el tractament durant una temporada, la curació és total i molt improbable una recaiguda.
 
Un altre mal, associat a la diglòssia, que s’incrementa de dia en dia, i pel que, segons sembla, de moment no tenim remei, és l’esquizoglòssia, mot inventat fa poc més de dos anys per Gabriel Bibiloni, professor de lingüística de la Universitat de les Illes Balears. El símptoma més notable dels esquizoglòssics és que passen sobtadament del català al castellà, o d’aquesta llengua a la nostra, sense transició ni motiu aparent, adreçant-se a una mateixa persona –o a un grup de persones en un mateix acte– o uns dies parlen a tothom en una llengua i altres dies en l’altra. En el nou mot, compost a partir del grec skhizo, que significa ‘dividesc, dissocii’, i glòssia, ‘pertanyent a una llengua’. El primer element té el mateix sentit amb què el trobam a esquizofrènia, que és una dissociació específica
de les funcions psíquiques entre intel·ligència i conducta que incapacita per a distingir entre allò que està bé i allò que no hi està. L’esquizoglòssia és com un estat de confusió mental que incapacita aquell qui la pateix per a reconèixer clarament quina de les dues llengües que parla és la seva pròpia i en quina de les dues, en determinades circumstàncies, és més apropiat expressar-se. Crec que la troballa del Dr. Bibiloni mereix esser incorporada ben aviat al diccionari normatiu i adoptada en altres llengües.
 

4)
 
 
 
Article publicat en el Levante-EMV divendres 31 de maig del 2013
 
El campanar no té parella
 
J. Leonardo Giménez
 
Sentim tocar les campanes en els campanars de les ciutats, en el del nostre poble, en el del costat i en tots, però mai en un “campanari”, com ara i adés diu algun presentador-estrella de Canal 9. Es pot tindre comprensió, davant d’eixe barbarisme, amb persones que estiguen aprenent a parlar en esta llengua, però no es tolerable que eixe “invent’ l’usen professionals de la televisió pública valenciana. RTVV sempre ha tingut un model lingüístic més que acceptable en els programes en què eixe model era controlat pels professionals de la casa, i en moltes sèries de producció pròpia, però amb les “estreles” contractades sempre ha sigut molt permissiva, de vegades irritantment permissiva en les destrosses de la nostra parla. Recorde que en els primers anys d’emissió hi havia un periodista-comunicador de cert prestigi que feia un programa d’entrevistes a personatges famosos, rellevants o coneguts. En un interviu conjunt a Aspar, Champi Herreros i Julián Miralles els presentà com “Els tres ases del motociclisme valencià”, en compte de “asos”. És a dir, encara que no era la seua intenció, titlà els tres esportistes de “burros”. La pronúncia, el lèxic i la sintaxi d’eixe comunicador eren propis d’un nouvingut i, per descomptat, les “e” i les “o” obertes, sempre les feia insuportablement tancades. Supose que ningú imagina un locutor valencià, català o balear en TVE que, retransmetent un València-Barça, diga que “No ha ‘calido’ la sustitución de Soldado porque se ha recuperado del golpe” o que una presentadora del mateix origen geogràfic, i en el mateix mitjà, anunciara que “la caída de la reina se ‘va producir’ porque se le salió la ‘sabata’”. Si això poguera haver ocorregut, i repetit, hagueren sigut tatxats d’analfabets; i potser despedits sense necessitat dels odiosos ERO. Seria el mateix cas que els del “campanari” i els “ases”, veritat? En TVV, això, malauradament, ha sigut i és una constant.
 

Tornant a les torres eclesials, el terme “campanar” ha donat lloc a topònims com l’antic poble de l’horta, i ara barri de València, Campanar, noms de carrers, de comissions falleres com Nou Campanar, confiteries com la que hi ha a Alcoi, al peu del campanar de Santa Maria, i molts exemples més. Les parelles juí/judici, servei/servici, monestir/monasteri sí que tenen tradició oral i/o escrita, però el campanar no té parella.

 
5)
Netegem i enriquim la llengua catalana
Pere Ortís

 
Tractament de les persones
 
 
 

                   Les dues formes clàssiques, tradicionals, de tractament de persones en català són tu i vós. També existeix el vostè, és a dir el de tercera persona del singular i del plural, el qual pot ésser un enriquiment i pot ésser un defecte. Per a molts el vostè té l'avantatge d'assemblar-se més al castellà "usted" i de crear la forma de tractament més atansada a la que empra aquesta llengua, que és l'esmentada de tercera persona.

         Hi ha un autor -ho he llegit, no sé si és Fabra o Jeroni Marvà- que en algun lloc tracta el vostè de groller. Fabra diu, respecte a aquest tractament, que en fem un gra massa, que en fem un abús per mimetisme amb el castellà quan el reiterem en poques paraules. Reparem, a més, que el vós és molt anterior al vostè, ja que aquest es deriva de vostra mercè.

         Ara bé, molta gent ha agafat angúnia al vós per considerar-lo exclusiu per a la gent gran, per als avis, i l'eviten quan s'adrecen a gent granada i no diguem quan ho fan als més joves. Tenim un cas aquí de degeneració del gust. Vós és un tractament de respecte bo per a totes les edats, per a senyors, senyores i senyoretes; tot depèn de l'entonació i del valor que hom li sàpiga donar en cada cas. La pena és que tants i tants han desterrat del tot el vós del seu ús per donar l'exclusiva al vostè. Cal no cedir al mal gust, sinó educar-lo. Així sentim que ens diuen: 'Els convidem a veure els detalls de la programació ... gràcies per la seva atenció ... que acabin de passar una bona nit ...', quan seria molt més català de dir: Us convidem a veure els detalls de la programació... gràcies per la vostra atenció... que acabeu de passar una bona nit.

         El tractament de vós és una espasa de dos talls, per allò que el seu verb, emprat sol, tant s'adreça a vós com a vosaltres. Així: No fumeu. No trepitgeu la gespa. Tanqueu la porta. Aquest és exactament el text dels rètols que s'han de presentar al públic. Vosaltres és el plural de vós i, igual que ell, honorífic i honorable: A vosaltres m'adreç, honorables membres des Parlament Balear. A vosaltres pertoca d'escoltar-me, distingides senyores dedicades al Benestar Social. Vós, senyoreta, passeu la primera.

         Personalment no hi puc fer més: l'abús del menys, la supressió dels adverbis pronominals i l'ús a l'ample del vostè i vostès fan que trobi aquest regust persistent de castellà en la parla de molts catalans.

     Finalment diguem que, pel que fa a la referència polida a una altra persona no present, a les terres de Ponent usen l'article definit el i la, el Jaume, l'Antoni, l'Arnau, el Pau, l'Anna, la Susanna, la Gemma, la Maria; i a les comarques centrals usen En i Na, n'Andreu, en Jordi, n'Oriol, en Tomeu, na Rosa, na Carme, n'Engràcia, n'Apolònia. A l’Urgell encara empren lo, en els noms masculins, lo Joan, lo Pere, lo Jaume; benvinguda sigui la varietat, benvingut sigui el dialectalisme.  Tot molt bonic, molt nostre.

 

     Hipèrbaton i tractament de persones, a la castellana.

  A certes gasolineres et diuen: ‘Ha triat, vostè, gasolina 95, sense plom’, “ha escogido, usted, gasolina...”, per Heu triat gasolina.. o Haveu triat gasolina sense plom.

 
6)
 
Publicat en el diari ARA divendres 15 de febrer del 2013

UN TAST DE CATALÀ

Podem entrar a un lloc?

Albert Pla Nualart

Per decidir si escrivim en o a davant de llocs físics, sol ser útil distingir entre verbs estàtics i verbs de moviment. En el primer cas hi va a o en depenent del que vingui al darrere ("Dino a Girona / al bar / en un bar / en algun bar / en aquest bar, etc."), mentre que en el segon tendim a posar-hi sempre a ("Vaig a Girona, al bar, a un bar, a aquest bar, etc.").

És un d'aquells casos en què la norma, arrossegada per l'ús culte, s'ha allunyat del magisteri de Fabra, que ens pretenia fer anar en un lloc o en aquest lloc malgrat que ja els escriptors del seu temps introduïen amb a el destí d'un verb de moviment.

¿De tots els verbs de moviment? D'entrada sembla que de tots: anem / ens dirigim / ens traslladem / venim / arribem , etc. a un lloc . Però hi ha un verb, entrar, que tot i ser de moviment té un altre funcionament.

És a dir, anem o arribem a un lloc, però hauríem d'entrar en un lloc. I dic hauríem perquè, tot i que en predomina, no és gens estrany trobar-ho escrit amb a. Passa fins i tot al DIEC2, on trobo vuit entrar en un enfront d'un entrar a un. (També hi ha nou anar a un enfront de tres anar en un .)

Crec que el peculiar comportament d'entrar respecte a verbs com anar, arribar o venir respon a un tret semàntic gens negligible. Mentre que aquests verbs descriuen un moviment que té origen i destí, entrar no. L'acció d'anar comença en un lloc i acaba en un altre. En canvi, el moviment que descriu entrar comença i acaba en el mateix lloc i, per tant, fa servir les mateixes preposicions que un verb estàtic.

 
7)
 
Ciutadania i llengua
 
Pere Ortís
 
     Fora de tota qüestió que el tema Llengua Catalana i com s’hi relaciona la nostra ciutadania donen per a sainets i per a drames en una diversitat tan fabulosa que aclapara; diversitat unes vegades espectacular i uns altres bèstia a tot ser-ho. És bo analitzar alguns d’aquest sainets i alguns d’aquests drames, triant els més significatius, perquè coneguem la realitat de l’estat de la nostra llengua i aprenguem a tocar de peus a terra. Hem guanyat molt, en vista de com estàvem, però hi ha aspectes i racons que se’ns giren més aviat com a impossibles, pel cap baix com a dificilíssims i summament adversos. M’explicaré.
 
Dinaven a la clastra de la torre El Pi un parell de famílies i hi féu cap un amic, procedent d’una torre veïna, que demanà si encara tenien una mica de carn per cuinar, que els sobrés. Li contestà un senyor de Barcelona dient-li: ‘carn no tenim’... però peix sí; és a dir: carne no tenemos, pero...
 
L’amic visitant restà un moment sense alè i no pogué sinó corregir-lo. Senyor, no és diu així com ho haveu dit, sinó que haveu de dir: de carn, no en tenim, però...
 
L’imponent senyor de Barcelona no estigué d’acord amb la correcció i reguitnà ─no per senyor, que això és molt bo, i se n’ha de venir de mena, no per ser de Barcelona, que això també és molt bo, sinó per imponent, que això és nefast─ i argüí que a Barcelona es diu així i prou.
 
Li fou admès que per desgràcia així ho diuen avui la majoria, però que és per intrusió del castellà i que la frase fa una servitud a aquesta llengua inacceptable, puix que és suprimir la preposició de, imprescindible en aquest cas, i el pronom en, també imprescindible gramaticalment, sense que el castellà disposi d’aquestes formes gramaticals tan elegants.
 
És clar, hi havia roba estesa i l’imponent senyor tretze són tretze. No volia blegar el seu ego, no volia perdre la categoria d’home fort i cultivat davant d’una petita cort de senyoretes que dinaven a la mateixa taula. Qui el corregí es mossegà la llengua, veient que sí, que s’havia plantat de peus al fang. “Fins el Fabra diu que el català és com el parla cada comarca, i prou!”, encara dogmatitzà l’imponent.
 
Comprovem una vegada més que la constant de la ignorància és l’entercament en l’error. D’això en podem tenir una mostra cada dia. El visitant plegà veles ─creuríem que era la més encertada que podia fer─ i se n’anà sense dir un mot de comiat. Cal suposar que en reprimia tot un esbart que li pugnaven per sortir; se’l veia trasbalsat, indignat, d’un color lila matisat de fàstic.
 
I aquí arribem a allò de quina és la realitat de la llengua, ara, avui, i com ens cal conèixer-la i com n’havem d’aprendre. Més d’un cop hem dit que una característica del ciutadà d’avui és el desconeixement de la seva llengua. Estem súper poblats de catalans que no saben l’abc de la pròpia llengua, i aquesta desventurada situació genera actituds absolutament negatives per al seu redreç, com és ara supèrbia, gosadia, pànic al ridícul, obstinació, ceguesa, refús de la norma per compensar-ho i no desacreditar el meu jo. Fan tant o més mal aquests catalans a la llengua que els botiflers en fan a la nostra independència. No rarament sentireu dir a aquests ignorants infatuats que els seus errors, que tot sovint tronen d’absurds i irracionals, han de ser admesos en la llengua catalana.
 
La feina és ingent. Com ho és la independència. Però cal empitrar-les, no hi ha pas excusa, ni rebaixa. Tenint molt en compte, en ambdues lluites, la quinta columna i el seu abast, i la seva ignorància, aquesta tot sovint agressiva.
 
Però Catalunya i llengua han de triomfar, no n’hi ha pas d’altra.
 
 
8)
 
Publicat a
 
Els noms nobles o innobles de la llengua d'aquest país
 
Joan-Lluís Lluís
 
No puc començar aquesta crònica sense recordar que la transformació del Diari de Balears en Ara Balears ha tingut com a efecte col·lateral la desaparició de Presència de les Illes en el seu format en paper, des de la setmana passada. Es tracta, doncs, de la primera d'aquestes cròniques que no podran ser-hi llegides amb normalitat. Regularment he anat rebent missatges de lectors mallorquins, uns missatges que em produïen una sensació de benestar que trobaré a faltar. Benestar una mica artificial per la sensació de realitat d'un espai lingüístic comú. Com si tot plegat fos normal que un escriptor de la Catalunya Nord escrivís una crònica en un setmanari del Principat de Catalunya per tal que fos llegida, entre altres llocs, a les illes Balears. Em sento, doncs, una mica menys acompanyat i una mica menys connectat a un dels territoris del nostre país que, com quasi tots els altres, pateix agressions frontals i constants contra la llengua catalana. Aquesta llengua que alguns textos oficials del Govern Balear anomenen «otra lengua oficial» com si tinguessin por d'embrutir-se la boca i les mans amb el seu nom. Eufemisme penós, insult real, estupidesa certificada.

I és evident que no és un atzar si el mateix fenomen –no anomenar la llengua– afecta d'altres territoris dels Països Catalans. Començant, és clar, pel ridícul, patètic i vergonyós LAPAO (Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental) inventat per algun funcionari zelós del govern d'Aragó. El nom, fa por. El nom, fa fàstic a qui voldria veure morir la llengua. I, és clar, la mateixa cosa passa també al País Valencià. Valencià és un nom bell i noble, molt digne d'anomenar la llengua comuna en una part del territori, però un nom usat sobretot, avui, com a arma ofensiva per fomentar la secessió lingüística i fer miques el català; un nom que ha estat manipulat per l'espanyolisme perquè esdevingui agressiu i excloent. Tot plegat pot fer l'efecte que els inventors d'aquests eufemismes esperen que a còpia de no anomenar la cosa, la cosa desapareixerà. Seria només una forma de pensament màgic aplicat a la incúria intel·lectual i a la mala fe abismal, si aquest pensament màgic no fos acompanyat de mesures de lingüicidi reals, concretes i coordinades des de Madrid.

Curiosament, aquí d'on escric, a la Catalunya Nord, no tenim aquest problema. El nom català és admès sense cap tipus de restricció, ja que els francesos han estat prou hàbils per no necessitar inventar termes grotescos per matar una llengua. Ens fan morir la llengua sense fer escarafalls a l'hora d'anomenar la víctima. A les Illes, a la Franja i al País Valencià encara teniu la llengua i els espanyolistes intenten, per començar, eliminar-ne el nom; a la Catalunya Nord tenim el nom, però la llengua s'està esvanint. Sí, és curiós. I tot plegat recorda la urgència d'aconseguir un parapluja (sí, en rossellonès ho diem així) prou ample perquè tots, d'una manera o d'una altra, puguem aixoplugar-nos-hi ni que sigui una mica. El parapluja, és clar, és una república catalana que pugui tutejar tant la monarquia espanyola com la república francesa per establir-hi lligams amistosos i pactes formals de respecte mutu de les llengües parlades a cada país. Sense això, ens mataran la llengua.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net
 
Si voleu donar-vos de baixa d'aquest butlletí, comuniqueu-ho enviat un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net