InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.300 membres]
 
Butlletí número 797 (dilluns 25/03/2013) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig i Xavier Marí
 
 
SUMARI
 
 
1) 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú
 
 
 
4) "La Lluna en un Cove · Revista de Relats en Català" convoca un nou procés de selecció
 
5) Premis SOLSTICI de literatura jove 2013
 
6) Ignasi Moreta - Lo de l'article neutre
 
7) Joan-Carles Martí i Casanova - Lo lo neutre i el el neutres o no
 
 
 
 
 
1)
 
Publicat en el llibre 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú (CCG edicions, Girona, 2011, pàg. 84).
 

270. La llengua catalana és un patrimoni integrador i inqüestionable.

 

Rita Marzoa

Periodista

 
2)
 
Publicat per europapress.cat dijous 14 de març del 2013
 
 
Plataforma per la Llengua ha registrat un total de 501 queixes per les deficiències d'atenció lingüística escrita o oralment en català en comerços, empreses i establiments i també per incompliments del dret del consumidor en matèria d'etiquetatge, ha informat aquest dilluns en un comunicat.

Segons l'informe del 2012, elaborat per la Plataforma per la Llengua i Consum Català, el 60% de les 501 queixes rebudes --302-- ha estat per la "disponibilitat lingüística" en relació amb l'atenció en català, seguida per les de l'etiquetatge, que representen un 17% del total amb 85 reclamacions.

Un total de 57 queixes han estat davant d'administracions públiques, entitats i institucions, entre les quals hi ha casos que afecten la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, a falta d'atenció quan un ciutadà es dirigia a l'agent en català, i per "casos flagrants" de discriminació, menyspreu i burla al ciutadà i a la llengua catalana.

També s'han registrat queixes per la retolació i l'atenció oral en català a Renfe i metro de Barcelona, i relatives a organismes de l'administració que tenen empreses contractades amb bars, restaurants o màquines expenedores que serveixen productes no etiquetatges en català, malgrat que des de 1993 és un requisit del contracte.

L'informe també detalla que el comerç minorista és el sector que més queixes rep --un 25% del total, amb 124--, seguit per empreses productores --un 19% amb 95 queixes--, i el sector de la restauració i l'hostaleria --un 16% amb 79 queixes---.

Plataforma per la Llengua també ha destacat les denúncies a empreses productores de joguines per no incorporar el català a l'etiquetatge dels seus productes, el que incompleix el Codi de Consum de Catalunya.

A l'àmbit privat, s'han rebut queixes en el sector de la telecomunicacions, i també figuren en un lloc destacat les companyies energètiques.

PEN Català, noranta anys de diplomàcia cultural

 

Una exposició a la Biblioteca de Catalunya recorda la importància de l'entitat

 

N'hem parlat amb Carme Arenas, l'actual presidenta

 

 

4)

"La Lluna en un Cove · Revista de Relats en Català" convoca un nou procés de selecció

Visita la web oficial de "La Lluna en un Cove" i informa-te'n.

Clau de cerca:

la lluna en un cove revista de relats en català

 
Noves seccions:

"Una imatge, un text"

"La Lluna en un Cove" us proposa un interessant joc literari que interrelaciona dues disciplines artístiques: l'art visual i l'art verbal. A partir d'una determinada obra gràfica, seleccionada per la nostra redacció, els participants hauran d'escriure un relat de temàtica lliure, que estigui, això sí, inspirat o basat en l'obra proposada. Si voleu participar, consulteu la fitxa informativa de la secció "Una imatge, un text", on veureu l'obra gràfica que us proposem.


"Jocs verbals"

Els jocs verbals van més enllà d'una simple activitat lúdica: ajuden a adquirir i consolidar lèxic, a recuperar i descobrir fraseologismes de la nostra llengua; desenvolupen la memòria i la intuïció, i contribueixen a mantenir i preservar la salut i bon funcionament de determinades àrees de l'intel·lecte. Són, sobretot, un repte molt estimulant. "La Lluna en un Cove" us ofereix en exclusiva aquesta secció de jocs verbals en català que no trobareu en cap altre lloc. Informeu-vos-en visitant la fitxa informativa dels "Jocs verbals".

 

5)
 
Premis SOLSTICI de literatura jove 2013
 

            El departament de Cultura de l'Ajuntament de Manises convoca l'edició vint-i-huit dels PREMIS SOLSTICI DE LITERATURA JOVE 2013, en les modalitats de POESIA, NARRATIVA CURTA I CÒMIC, la qual es regirà per les següents bases:

1- Els Premis Solstici estan oberts a la participació de qualsevol jove entre tretze i trenta anys, en les categories i característiques següents:

* SOLSTICI CATEGORIA "D" - Per a joves que cursen Primer o Segon d'ESO en qualsevol dels centres d'Educació Secundària Obligatòria de Manises.

* SOLSTICI CATEGORIA "C" - Per a joves que cursen Tercer i Quart d'ESO en qualsevol dels centres d'Educació Secundària Obligatòria de Manises.

* SOLSTICI CATEGORIA "B" - Per a joves entre 17 i 21 anys residents a la Comunitat Valenciana.

* SOLSTICI CATEGORIA "A" - Per a joves entre 22 i 30 anys, residents a la Comunitat Valenciana.

Cada categoria dels Premis Solstici  presenta les tres modalitats de participació: Poesia, Narrativa Curta i Còmic.

2- Les obres que es presentaran als Premis Solstici seran originals, inèdites i  redactades en valencià.

3- Es podrà participar en este premi, en una o en diverses modalitats -dins la corresponent categoria, i es podrà presentar al mateix més d'una obra. En cas de presentar-ne diversos originals, caldrà fer-ho en sobres separats.

4- Cada original, sense signar ni posar-hi el nom, haurà de presentar-se per triplicat -en una correcta presentació i enquadernació-,  amb un títol o lema i en un  sobre tancat. A la portada de cada sobre figurarà el títol de l'obra i la referència XXVIII PREMIS SOLSTICI. Categoria: Solstici A, Solstici B, Solstici C o Solstici D. Modalitat: Poesia, Narrativa Curta o Còmic.

            Dins de cada sobre n'hi haurà un altre, també tancat, on constarà:

* el formulari que s'adjunta degudament omplit i signat amb:

* Lema o títol de l'obra

* Nom i cognoms

* Adreça i telèfon

* Correu electrònic

* Fotocòpia del DNI per les dos cares

L'alumnat d'ESO que curse estudis als IES de Manises, i es presente en les categories “C” i “D”, haurà d'adjuntar un certificat del centre en el que es faça constar, juntament amb les seues dades personals, el curs en el que està matriculat.

5- Les obres hauran  de presentar-se en les dependències de la Casa de Cultura i Joventut (C/ Major, 91. CP 46940 - Manises) fins a  les 13:30 hores del divendres, 24 de maig de 2013.

6- El lliurament dels premis es farà durant l'acte que tindrà lloc el dijous, 27 de juny de 2013, a la Casa de Cultura i Joventut de Manises.

7.- El jurat serà designat per l'Alcaldia, a proposta de la Regidoria de Cultura, i estarà format per la regidora de Cultura, com a presidenta, set vocals designats entre el professorat d'institut i persones de l'àmbit literari i cultural;  i l'asesor de cultura que actuarà com a secretari amb veu i vot.

El jurat està facultat per resoldre tota qüestió de la seua competència que no haja quedat establida de forma explícita en les presents bases, i la seua decisió serà inapel·lable.

La composició del jurat es farà publica el dia del lliurament dels premis.

8- Els originals premiats restaran en poder de l'Ajuntament de Manises. L'autor o autora dels originals no premiats podrà retirar-los durant els mesos d'octubre i novembre de 2013.

9.-       S'estableixen dos premis per categoria:

            * Solstici "A": Primer Premi 400 euros i Segon Premi 250 euros.

            * Solstici "B": Primer Premi 250 euros i Segon Premi 150 euros.

            * Solstici "C": Primer Premi 150 euros i Segon Premi 100 euros.

* Solstici "D": Primer Premi.- lot de llibres valorat en 100 euros

                                 Segon Premi, lot de llibres valorat en 60 euros

10- L'Ajuntament de Manises es reserva els drets d'edició de les obres premiades. L'import del premi cal entendre'l com a pagament dels drets d'autor de l'edició.

11- El fet de presentar els treballs als XXVIII PREMIS SOLSTICI comporta l'acceptació íntegra de les bases generals de la convocatòria, i de les particulars de cada modalitat i categoria.

 


BASES ESPECÍFIQUES DE LA MODALITAT DE POESIA

En ell s'admetrà en esta modalitat, la prosa poètica, així com qualsevol composició gràfica que es realitze a l'obra. Els originals es presentaran per triplicat, escrits per una sola cara, a doble espai, amb el tipus de lletra Arial i 12 punts de grandària.

Categories A i B:

Hauran de tindre una extensió mínima de sis DIN-A4 i una extensió màxima de vint-i-cinc.

Així mateix, els participants de estes categories, hauran de presentar una còpia digital del treball, en Cd o dispositiu semblant.

Categories C i D:

L'extensió mínima de estes categories serà lliure i l'extensió màxima serà de vint-i-cinc DIN-A 4.

BASES ESPECÍFIQUES DE LA MODALITAT DE NARRATIVA CURTA

Els originals que opten als premis de narrativa curta, prosa narrativa: contes, novel.les, cròniques...,  també podran dur-hi il.lustracions. Els originals es presentaran per triplicat, escrits per una sola cara, a doble espai, amb el tipus de lletra Arial i 12 punts de grandària.

Categories A i B:

Hauran de tindre una extensió mínima de sis DIN-A4 i una extensió màxima de vint-i-cinc.

Així mateix, els participants de estes categories, hauran de presentar una còpia digital del treball, en Cd o dispositiu semblant.

Categories C i D:

L'extensió mínima de estes categories serà lliure i l'extensió màxima serà de vint-i-cinc DIN-A 4.

BASES ESPECÍFIQUES DE LA MODALITAT DE CÒMIC

Els treballs que opten  als  Premis Solstici de Còmic podran estar realitzats en qualsevol tècnica i suport, en blanc i negre, o a color amb una extensió mínima equivalent a dos DIN-A3 (29,7 x 42 centímetres) i una extensió màxima de sis DIN-A3. Els treballs es presentaran per triplicat (original i dos còpies a color).

Categories A i B:

Hauran de tindre una extensió mínima equivalent a dos DIN-A3 (29,7 x 42 centímetres) i una extensió màxima de sis DIN-A3.

Categories C i D:

L'extensió mínima de estes categories serà lliure i l'extensió màxima serà de sis DIN-A 3

 
6)
 
Publicat en NÚVOL dimarts 19 de març del 2013

Lo de l'article neutre

Ignasi Moreta
 
7)
 
Publicat en NÚVOL dimarts 19 de març del 2013

Lo lo neutre i el el neutres o no

Joan-Carles Martí i Casanova
 
 
8)
 
 
 
9)
 
 
(dijous 21 de març del 2013)
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací