InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.300 membres]
 
Butlletí número 795 (dimecres 20/03/2013) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig i Xavier Marí
 
 
SUMARI
 
 
1) 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú
 
2) Alta en InfoMigjorn
 
3) Bases del concurs de narracions curtes "Ploma de ferro" 2013
 
4) Enllaçats per la llengua: Comunicat públic d'agraïment
 
5) Dia de la Valldigna 2013: Joan Giner presenta el llibre "El valencià de la Valldigna"
 
6) 50 anys lluitant pel català
 
7) Els Recull premien autors d'arreu dels Països Catalans
 
8) Publicació de la “Guia didàctica de les làmines Vivim junts. Carrers amb història”
 
9) Francesc Bernàcer guanya el XXXè Premi de Poesia Manuel Rodríguez Martínez – Ciutat d'Alcoi
 
10) Maria Conca i Aramultimèdia premis Joan Valls 2013
 
 
 
 
1)
 
Publicat en el llibre 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú (CCG edicions, Girona, 2011, pàg. xx).
 

268. Jo no estic disposat a dimitir en la lluita per l’ús del català. Si als simpàtics estrangers del meu estudi només els parlo en català, els ajudo a enriquir el seu bagatge cultural, els obligo a fer un esforç mental i els evito la nefasta llei del mínim esforç. Si al món no hi hagués gent llançada, sense mandra i disposada a fer esforços per créixer intel·lectualment, no hauríem avançat gens. I diguin el que diguin, per a tota la gent que ve a Catalunya a viure-hi i a treballar-hi, no és ni pot ser cap dificultat insalvable aprendre el català.

 

Josep Martorell

Arquitecte

 
2)
 
 
Podeu donar d'alta en InfoMigjorn les adreces que considereu oportunes ací
 
 
3)
 

BASES CONCURS DE NARRACIONS CURTES

 

“Ploma de ferro” 2013

 

DESTINATARIS

 

Aquest concurs literari es divideix en dues categories:

  • Categoria adulta: adreçat a persones majors de 18 anys. Dividit en tres premis:

ü      primer premi

ü      segon premi

ü      tercer premi: per a autor/a local

  • Categoria juvenil: tercer premi a l’alumnat de l’IES Capdepera.

ü      1r cicle d’ESO

ü      2n cicle d’ESO

ü      Batxillerat (incloent-hi PQPI)

 

REQUISITS I OBLIGACIONS

 

- Les narracions s’han de redactar en llengua catalana.

 

- Han de ser originals i inèdites; la temàtica és lliure.

 

- En el cas de la categoria adulta, no s’hi poden presentar narracions que, en el moment de presentar-se a aquest concurs, estiguin pendents de veredicte en un altre concurs o hagin estat guardonades amb anterioritat.

Per acreditar aquesta circumstància l’autor/a haurà de presentar una declaració jurada que garanteixi que l’obra és inèdita i que en el moment de presentar-se al premi Ploma de Ferro no participa en cap altre concurs literari ni està pendent de resolució de premi; i que tampoc no ha estat guardonada amb anterioritat, ni està pendent de publicació.

 

- Cada autor/a només podrà presentar un màxim d’una obra.

 

- Les obres s’han de presentar sota pseudònim i aquest ha d’aparèixer obligatòriament a l’obra, a la primera pàgina manuscrita, sota el títol de la narració.

 

- L’extensió màxima de les narracions és de 10 fulls mecanografiats per una sola cara, a doble espai i amb un tipus de lletra Arial de mida 12, en format pdf.

En el cas de les narracions de la categoria juvenil (alumnat de l’IES), únicament caldrà presentar en suport digitalitzat les que resultin guanyadores.

 

- Les obres aspirants a la categoria adulta han de contenir la següent documentació:

a) 4 còpies impreses de la narració.

b) una còpia en suport informàtic (CD o similar).

c) butlleta d’inscripció degudament emplenada i tancada en un sobre en el qual ha d’aparèixer el pseudònim de l’autor/a.

d) declaració jurada que garanteixi que l’obra és inèdita i que en el moment de presentar-se al premi Ploma de Ferro no participa en cap altre concurs literari ni està pendent de resolució de premi; i que tampoc no ha estat guardonada amb anterioritat.

 

- Les narracions que no respectin aquests requisits quedaran automàticament fora de concurs.

 

- El fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació de les condicions que estableixen aquestes bases, així com de les obligacions i els drets que se’n deriven.

 

TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ

 

El termini per presentar obres de cada categoria serà el següent:

- Categoria juvenil: fins el 12 d’abril de 2013

- Categoria adulta: fins el 27 de setembre de 2013 a les 14h.

S’han d’enviar per correu ordinari certificat a l’adreça següent:

 

Servei d’Assessorament Lingüístic

Ajuntament de Capdepera

c/ Ciutat, 20

07580 Capdepera - Illes Balears

 

 PREMIS

 

S’estableixen 6 premis:

·         1r premi: 600 euros i guardó commemoratiu del premi i despeses d’allotjament (1 vespre) i trasllat, únicament en cas de ser guanyador/a de fora de Mallorca.

 

·         2n premi: 300 euros i guardó commemoratiu del premi i despeses d’allotjament (1 vespre) i trasllat, únicament en cas de ser guanyador/a de fora de Mallorca.

 

·         3r premi per a autor local: 200 euros i guardó commemoratiu del premi.

 

·         3r premi patrocinat per l’Associació Cultural Cap Vermell (per a 3 autors juvenils del municipi de Capdepera, concretament a l’alumnat del 1r i 2n cicle d’ESO i Batxiller): 100 euros i diploma commemoratiu del premi per a cadascun dels 3 guanyadors.

 

Els premis estaran subjectes a la normativa fiscal vigent.

 

CESSIÓ DE DRETS DE LES OBRES GUANYADORES A L'AJUNTAMENT I PUBLICACIÓ

 

 - L’Ajuntament de Capdepera es farà càrrec de la primera edició de les obres guanyadores, que es publicaran en suport digital al web www.ajcapdepera.net dins l’any posterior a l’obtenció del premi i, a més, formaran part d’una publicació quinquennal a càrrec de l’Ajuntament. També es publicaran a la web de l’Associació Cultural Cap Vermell www.capvermell.org, col·laboradora del concurs.

 

- No obstant això, l’autor/a guanyador/a podrà publicar l’obra guanyadora pel seu compte i en cada cas haurà de fer constar que “aquest relat ha obtingut el [primer, segon tercer premi, segons el cas] en l’edició del concurs de narrativa curta “Ploma de ferro2013, convocat per l'Ajuntament de Capdepera”.

 

- Les obres de la categoria que no siguin premiades es podran recollir al Servei d’Assessorament Lingüístic durant el mes de novembre de 2013. Així mateix, una vegada resolta la categoria juvenil, es retornaran l’IES Capdepera les obres no premiades d’aquesta categoria.

 

- Una vegada transcorregut aquest termini, l’Ajuntament disposarà de les obres no recollides de la manera que consideri més oportuna.

 

JURAT

 

- El jurat d’aquesta edició estarà format per:

a) 3 membres per a la categoria adulta:

- Vocals: Miquel Àngel Lladó Ribas, Rosa Planas Ferrer i Antoni Xumet Rosselló.

- Secretària: personal del Servei d’Assessorament Lingüístic.

 

b) 2 membres per a la categoria juvenil:

- Vocals: Marina Valero Mut i personal del Servei d’Assessorament Lingüístic

- Secretari: Pere Cortada Obrador (Tècnic de Cultura de l’Ajuntament de Capdepera).

 

- Podrà declarar desert algun dels premis, si ho considera oportú.

- Qualsevol cas no previst en aquestes bases i en el desenvolupament d’aquesta convocatòria del concurs serà resolt per l’organització d’aquests premis.

 

LLIURAMENT I RECOLLIDA DE PREMIS

Els premis de la categoria juvenil es lliuraran dins el mes d’abril, dins els actes de la Festivitat de Sant Jordi.

 Els premis de la categoria adulta es lliuraran el divendres 25 d’octubre de 2013 a les 20h al Teatre de Capdepera i s’avisarà els guanyadors oportunament. 

 

Els autors que resultin guanyadors hauran de venir obligatòriament a recollir el premi o, en el seu cas, delegar algú perquè el reculli.

 

Si no es compleix aquesta circumstància de venir a recollir el premi personalment o delegar algú per recollir-lo, l’organització entén que hom renuncia a l’obtenció del premi i, conseqüentment, es passarà a atorgar-lo a un altre participant, segons l’ordre de prelació obtinguda en la votació de possibles obres guanyadores. 

 

Per a més informació contactau amb el:

Servei d’Assessorament Lingüístic.

Tel. 971 563052 ext. 114 - sal@ajcapdepera.net

www.ajcapdepera.net

  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Butlleta d’inscripció

(adjuntau-la dins un sobre tancat)

- Títol de la narració:

- Nom i llinatges de l’autor/a:

- Pseudònim:

- DNI: 

- Adreça i telèfon de contacte:

- Adreça electrònica (opcional):

Signatura:

He llegit les bases d’aquesta convocatòria i n’accept les condicions de participació.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4)
Enllaçats per la llengua: Comunicat públic d'agraïment
 

ENLLAÇATS PER LA LLENGUA vol agrair públicament a les persones, escoles, instituts, universitats, mitjans, entitats i organitzacions de tots els territoris, la seva participació en la cinquantena d’actes que el passat 9 de març, de Perpinyà a Elx i de Fraga a l’Alguer, van respondre a la nostra crida en defensa de la llengua que ens enllaça.

La participació i la repercussió obtingudes, reforcen la nostra voluntat de continuïtat i de treballar, ja des d’ara mateix, en noves accions que garanteixin el respecte i la pervivència del català en tota la seva riquesa de variants, i el nostre futur com a poble.

Les prop de 6.000 signatures del manifest obtingudes i l’adhesió de més de 700 entitats ens indiquen la voluntat decidida de seguir lluitant. Ho farem amb el vostre ajut i aviat us anunciarem noves iniciatives.

Entretant, féu córrer el manifest. Les organitzacions convideu els associats i associades. Els i les particulars divulgueu-lo a través de correus, xarxes i el que cregueu convenient. Necessitarem un bon suport en tots els moments de la campanya iniciada.

També us animem a seguir fent us del llaç i a enllaçar els vostres actes, per modestos i senzills que siguin, incloent-los dins el moviment D’ENLLAÇATS PER LA LLENGUA. Per això posem a la vostra disposició el correu d’enllaçats, enllacatsperlallengua@gmail.com.

Podeu consultar el ressò als mitjans aquí [+]

I veure alguns vídeo aquí [+]

A totes i tots vosaltres MOLTES GRÀCIES!

 
Correu: enllacatsperlallengua@gmail.com
Bloc: http://exllengua.blogspot.com/
Facebook perfil: https://www.facebook.com/enllacats.perlallengua
Facebook pàgina: https://www.facebook.com/pages/Enlla%C3%A7ats-per-la-Llengua/411353605624643
Twitter: https://twitter.com/EnllacatsLlengu
 
 
5)
 
http://lacotorradelavall.blogspot.com.es/2013/03/joan-giner-presenta-el-llibre-els.html?showComment=1362919898988&m=1
 
Dia de la Valldigna 2013: Joan Giner presenta el llibre "El valencià de la Valldigna"
 
 
6)
 
Publicat a
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/13-comunicacio/20-comunicacio/626383-50-anys-lluitant-pel-catala.html

50 anys lluitant pel català

Un documental retratarà, a través d'històries humanes, la defensa de la llengua a les Illes en les cinc dècades d'existència de l'Obra Cultural Balear (1962-2012)

L'Obra Cultural Balear (OCB) va celebrar l'any passat els seus 50 anys d'existència (1962-2012), i per commemorar l'efemèride un documental recollirà les cinc dècades de lluita dels ciutadans de les Illes per mantenir viva la llengua catalana. Serà un documental basat en històries humanes, en les petites lluites de diverses persones per defensar el català a l'arxipèlag balear. El títol és significatiu: L'obra de tots.

Darrere del projecte, actualment en fase de documentació i guió –el rodatge està previst pels mesos d'abril i maig–, hi ha el jove director Antoni Mir Marí, autor de L'obra d'un gegant, un documental sobre la serra de Tramuntana. Mir deixa clar que L'obra de tots “no serà un documental polític ni tampoc un documental purament històric ni cronològic”. La idea és acostar-se a la lluita pel català a partir d'històries personals i universals, “tant de gent il·lustre com de la gent de carrer, com ara el professor que ensenya el català, pares i nins...”. Vol ser un retrat també de “la represa d'un país” i per això Mir ha decidit també incloure algunes lluites dels anys quaranta i cinquanta.

El projecte es va presentar el 14 de desembre dins de la Nit de la Cultura Balear i la idea és estrenar el documental en la pròxima edició. Després de l'anunci i en vista de les dificultats que afronta actualment l'OBC –que li impedeixen finançar el projecte–, es va obrir una campanya per recollir diners a través del micromecenatge, que va ser un èxit. En 40 dies es van recollir 17.570 euros i es va superar l'objectiu inicial de 15.000. En total, va aconseguir 488 mecenes, la majoria amb aportacions d'entre 5 i 100 euros.

El director, però, explica que la recaptació continua oberta. D'una banda, perquè, tot i que amb TV3 hi ha hagut primeres negociacions i hi estan interessats, no hi ha res segur. De l'altra, perquè es vol fer un documental amb tanta qualitat com es pugui. L'objectiu és arribar als 60.000 euros.

Les aportacions econòmiques es poden fer a través de la web www.obradetots.cat, en què també es demana col·laboració per crear un fons audiovisual d'imatges i documents, sobretot de les primeres dècades dels seixanta i setanta. “Volem que la gent hi participi, que el fons quedi allà, que tingui vida més enllà del documental”, explica Mir.

Implicació catalana

El documental serà realitzat per la productora catalana Tu Diràs i s'espera tenir la col·laboració de TV3.

Mir deixa clar que un dels objectius és implicar-hi també la societat catalana. “El nostre objectiu és que Catalunya no giri l'esquena a Mallorca”, afirma, i hi afegeix que això vol dir “no solament suport econòmic, sinó també conèixer-la millor”, cosa a què creu que pot ajudar aquest documental.

 
 
7)
 
Publicat a
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/627014-els-recull-premien-autors-darreu-dels-paisos-catalans.html
 
Els Recull premien autors d'arreu dels Països Catalans
 
 
8)

Publicació de la “Guia didàctica de les làmines Vivim junts. Carrers amb història”

La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura ha publicat la Guia didàctica de les làmines Vivim junts. Carrers amb història. Amb aquesta publicació es complementa la col·lecció de làmines publicades al 2012 amb una proposta d’explotació didàctica del material fàcil d’aplicar a l’aula. La Guia està pensada per a professionals de l’acolliment lingüístic, ja sigui professorat o personal dinamitzador o mediador que tingui aprenents que parlen o coneixen una llengua romànica i que, per tant, poden llegir amb facilitat el català.

Les làmines Vivim junts. Carrers amb història s’adrecen a qualsevol aprenent que vulgui conèixer els fets més rellevants de la història de Catalunya. No es tracta, però, d’un manual d’història i caldrà l’ajuda d’un professional de la llengua o de la història perquè l’aprenent entengui el que s’hi esmenta i el que s’hi pot a arribar a treballar.
 
Accés a la publicació:
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=baf32b93bda0f210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=baf32b93bda0f210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
 
Font: Direcció General de Política Lingüística
 
 
9)
 

Francesc Bernàcer guanya el XXXè Premi de Poesia Manuel Rodríguez Martínez – Ciutat d'Alcoi

Amb el llibre El pes de les ales l'alcoià Francesc Bernàcer (1943) ha guanyat la trentena edició del premi que organitza l'Associació Cultural Amics de Joan Valls i Jordà d'Alcoi. Un jurat integrat per Jordi Botella, Joan Jordà, Hugo Mas, Josep Ribera i Manel Rodríguez-Castelló va triar aquest poemari d'entre un total de 22 obres concursants. El premi, que té una dotació de 1.500 euros, serà publicat per l'editorial valenciana Denes en la seua col·lecció de poesia Edicions de la Guerra.
 
El pes de les ales és el primer llibre editat d'un autor que ha escrit articles de crítica literària i estudis diversos, molts d'ells sobre el seu paisà Juan Gil-Albert, i que ha donat algunes mostres del seu quefer poètic en antologies i revistes. El poemari, d'una serena, concentrada i senzilla bellesa, és una reflexió sobre el pas del temps i les experiències viscudes que s'organitza en tres parts: Vida i tot, Ars poetica i Autografia. El configuren un total de 48 poemes la majoria dels quals són presidits per cites de ben diversa procedència a través de les quals Francesc Bernàcer ret un petit homenatge a alguns dels seus autors de capçalera: Joan Vinyoli, Ghoete, Juan Gil-Albert, Ausiàs March, Josep Palau i Fabre, Cesare Pavese, Horaci, Konstantino Kavafis, Màrius Torres, Miguel Hernández… És aquesta, així, una de les constants del treball de Bernàcer: el diàleg literari a través del qual el lector accedeix als estrats més profunds de l'experiència humana i les reflexions poètiques que se'n deriven. Es tracta, doncs, d'un treball de sedimentació de molts anys d'experiència i treball poètics que posa en contacte per fi l'autor amb el lector, el primer esclat públic d'una veu plenament consolidada.
 
El pes de les ales serà presentat el 23 de març al Club d'Amics de la Unesco d'Alcoi en una cerimònia pública on també es lliuraran els XIX Premis Joan Valls i Jordà Per l'Ús i Promoció del Català, que enguany han reconegut el treball i la trajectòria de la professora de Beneixama Maria Conca i del diari digital Aramultimèdia.
 
 
10)
 
Maria Conca i Aramultimèdia premis Joan Valls 2013
 
L'activista, professora i escriptora Maria Conca i el diari digital Aramultimèdia han estat guardonats, en l'apartat individual i en el collectiu respectivament, en la dinovena edició dels Premis Joan Valls i Jordà per l'Ús i Promoció del Català que l'Associació Cultural Amics de Joan Valls i Jordà concedeix a persones i entitats de l'àmbit civil de les comarques de l'Alcoià i el Comtat en reconeixement al treball en favor de l'extensió i dignificació de l'ús del valencià.
 
Maria Conca i Martínez (Beneixama, 1948) és professora del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València i membre de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. Persona molt activa de l'esquerra independentista i fundadora, juntament amb el seu marit Josep Guia i altres companys, del PSAN, Maria Conca fou una de les pioneres de l'ensenyament en català al País Valencià, tasca a la qual va dedicar algunes publicacions, i una destacada investigadora en el terreny de la paremiologia, o estudi lingüístic dels proverbis, i la fraseologia del català. En relació a l'ensenyament en català fou coautora d'Escola i llengua al País Valencià (1976); quant a la investigació lingüística, li devem llibres com Paremiologia (1987), Els refranys catalans (1988) o Teoria i història dels proverbis catalans. Aplicació a un corpus paremiològic del segle XVI, la tesi amb què es va doctorar i que fou publicada en 1995. Amb Josep Guia, a més de nombrosos articles i comunicacions, va publicar Els primers reculls de proverbis catalans (1996), premi Valeri Serra i Boldú de Cultura Popular i Premi Manuel Sanchis Guarner a la Unitat de la Llengua Catalana, i va encarregar-se de l'edició d'El Tractat d'Almisrà (precisament l'espectacle que cada any es fa a Biar fou premi Joan Valls de l'any 2004) en 2008, i amb diversos autors Text i gramàtica. Teoria i pràctica de la competència discursiva (1998).
 
Més directament vinculats amb el seu compromís cívic i polític, i sovint en collaboració amb Josep Guia i amb especial incidència en l'àmbit de les comarques valencianes del sud, són treballs com "Noves dades sobre presos i presons del primer temps de la repressió franquista a Alacant", Revista del Vinalopó (2009), "Anàlisi d’un sumaríssim d’urgència: el 7545 d’Alacant, contra Vicent Conca Amorós, alcalde de Beneixama", Cahiers de Prohemio, 11 (2010) o "Tres voltes rebel: El compromís nacional, de classe i feminista de Maria-Mercè Marçal (PSAN 1976-1980)", III Jornades Marçalianes: Obertures teòriques i polítiques en l’obra de Maria-Mercè Marçal des de la perifèria (València, 12 i 13 de novembre 2010), entre molts d'altres.
 
Altres fites del seu compromís amb la llengua, la cultura, el poble i el país van ser la creació de la revista La Llobera en 1978, la fundació de l'associació cultural La Quarantameula, la participació en la campanya “No trenquem la comarca. Per la unitat de l'Alcoià-Comtat” en 1986 o, entre moltes d'altres iniciatives, la creació de l'Institut d'Estudis de les Valls de Mariola (IEVM) en 2009. L'any 2010 Maria Conca va tenir una participació decisiva en l'organització de la XXII Trobada d'Escoles en Valencià a Beneixama.
 
Per la seua banda, el diari digital Aramultimèdia fou creat en gener de 2010 com una prolongació del projecte AlcoiDigital, iniciat en 2003. Els socis fundadors del diari van ser els periodistes Jordi Orts, Natxo Lara i Germà Llorca, equip a què es va afegir més tard Lídia Vila, l'actual coordinadora, juntament amb els redactors Rafa Cerdà i Andrea Moreno. El valencià ha estat, així, el vehicle normal d'informació i opinió multimèdia adreçada especialment a l'àmbit d'algunes de les denominades comarques centrals valencianes, l'Alcoià i la Foia de Castalla, el Comtat, la Vall d'Albaida i la Costera i també l'Alacantí. Es tracta d'una empresa periodística de les nostres comarques innovadora i que obté els seus ingressos per la via de les subscripcions de lectors i els anuncis publicitaris. Malgrat la seua evident “joventut”, Aramultimèdia està consolidant-se ja com un mitjà de comunicació per Internet de referència a les nostres comarques, amb una mitjana d'unes 15.000 visites úniques cada mes, i per a les institucions sensibles al procés de normalització del català al País Valencià. Prova del procés d'expansió en què es troba el diari a hores d'ara ha estat l'obertura recent d'un espai físic per a la redacció al centre d'Alcoi.
 
Els guardons, simbolitzats en sengles escultures d'Antoni Miró, juntament amb el XXXè Premi de Poesia Manuel Rodríguez Martínez – Ciutat d'Alcoi a Francesc Bernàcer i Valor (Alcoi, 1943) per la seua obra El pes de les ales, seran lliurats per l'entitat patrocinadora dels premis el dissabte 23 de març a partir de les 20.00 h. al Club d'Amics de la Unesco d'Alcoi.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací