InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.300 membres]
 
Butlletí número 782 (dimarts 26/02/2013) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig i Xavier Marí
 
 
SUMARI
 
 
1) 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú
 
2) Educació exigirà, ara, el valencià
 
3) Subtilment des del 1714
 
4) Curs de valencià en línia (UPV). Gratuït i obert
 
5) Aula de lletres valencianes. Revista velenciana de filologia. Número 1. Any 2011.
 
6) L'AVL aprova un conveni amb la Xarxa Vives i amb la Universitat Cardenal Herrera-CEU
 
 
1)
 
Publicat en el llibre 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú (CCG edicions, Girona, 2011, pàg. 80).
 

255. La llengua és l'ADN de Catalunya.

 

Pasqual Maragall

President de la Generalitat de Catalunya (2003-2006)

 
2)
 
 
3)
 
Publicat a
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/620738-subtilment-des-del-1714.html

Subtilment des del 1714

La Real Academia Española va ser creada pel rei Felip V per tenir cura del castellà, però històricament s'ha usat com un instrument més del centralisme espanyol

Ha anat sempre contra la normalització del català a l'escola, intervé en la justícia a través del Consell d'Estat i introdueix noves definicions i esmenes polítiques a gust del poder vigent

La Real Academia Española va ser creada el 1713 a iniciativa del marquès de Villena, si bé la data que es considera oficial és el 3 d'octubre de 1714 –tot just tres setmanes després de la caiguda de Rafael de Casanova en la defensa de Barcelona durant la guerra de Successió–, quan Felip V la va situar sota la seva “empara i protecció”, i li va donar el rang d'institució reial. Des del principi, la fita bàsica va ser tenir cura de la llengua castellana, buscant la major “puresa” i “elegància” dels seus vocables, i d'aquí ve la famosa llegenda adoptada en el seu escut: “Limpia, fija y da esplendor.” Tot i que amb els anys ha anat adaptant els estatuts, els objectius originals no han variat gaire, si bé avui afegeixen la “missió principal” de mantenir “l'essencial unitat” de l'idioma a tot el món hispànic.

Tal com ja feien augurar les circumstàncies històriques de la seva fundació, però, l'acadèmia ha estat al llarg d'aquests tres segles un instrument d'estat tradicionalment hostil a Catalunya, i en especial al català, el qual, com la resta de llengües espanyoles, no ha dubtat a mirar de minoritzar, tal com les filòlogues Montse Alberte i Silvia Senz, juntament amb altres col·laboradors, expliquen en el llibre El dardo en la Academia, publicat en dos volums per Editorial Melusina fa poc més d'un any. Un llibre, per cert, molt crític també amb altres preses de posició ideològiques de l'ens espanyol vers el sexisme o la religió, a més del nacionalisme, i arran del qual les autores han continuat amatents als moviments de la institució des del 2010, quan havien tancat la investigació inicial. “La RAE ha estat una eina al servei de l'Estat centralitzat i homogeneïtzat, de la purificació de la llengua, però també de substitució lingüística, ja que es pot vetllar pel castellà sense anar contra el català”, denuncia Senz.

D'episodis, se'n poden trobar una pila en el llibre, que recorda per exemple com la denúncia de la RAE a principi del segle XX contra la reintroducció del català en l'educació a Catalunya va desencadenar un agre enfrontament amb l'Institut d'Estudis Catalans. Una denúncia, de fet, que es va reproduir gairebé idèntica un segle més tard, ja que el Manifiesto por la lengua común del 2008, contra la suposada discriminació del castellà, va ser promogut sobretot per acadèmics, a més de professors de l'Instituto Cervantes, una altra institució afí que vetlla per la promoció i difusió del castellà.

Els tentacles de la RAE, però, s'estenen més enllà, ja que el seu president forma part per llei del Consell d'Estat, el principal òrgan consultiu del govern espanyol. Un òrgan que el 2010, sense anar més lluny, va emetre un dictamen decisiu que recomanava dur al Tribunal Constitucional la llei de consultes populars aprovada pel Parlament, emparant-se bàsicament en la utilització que feia del terme referèndum, reservat en exclusiva per la Constitució al govern estatal.

Si en alguna cosa, però, ha destacat la RAE és a anar canviant definicions de paraules amb certa connotació política, fent-s'ho venir bé sempre per portar l'aigua al seu molí, és a dir, al poder central espanyol. “Durant la seva història, la RAE ha anat sempre vinculada al govern del moment i així continua avui”, constata Alberte. Senz ho confirma: “És habitual que les paraules apareguin o s'esmenin en funció del context històric, i de la veu del poder.” La revisió del 1925, sota la dictadura de Primo de Rivera, és la primera per exemple que inclou la subentrada estat de guerra. També és curiós, en aquest sentit, veure l'evolució en la definició de termes com ara catalanisme, introduït per primer cop el mateix 1925 com a: “Partit polític, o doctrina de tal partit, que aspira que Catalunya tingui autonomia més o menys limitada.” Així es va mantenir en totes les edicions del diccionari fins al 1992, quan va passar a diferenciar-se de nacionalisme, amb un significat segurament més precís: “Moviment que propugna el reconeixement polític de Catalunya i defensa els seus valors històrics i culturals.” Ara bé, misteriosament, el 2001, i ja amb majoria absoluta d'Aznar, la definició va passar a ser tan lacònica com folklòrica, despullada de tot sentit polític: “Amor o afecció a les coses característiques o típiques de Catalunya.”

Aquesta fal·lera per canviar al seu gust el significat de les paraules, però, no sempre ha estat reeixida. No fa ni tres anys, el maig del 2010, la RAE va proposar una esmena al terme nacionalitat, que el diccionari del 2001 defineix com a: “Condició i caràcter peculiar dels pobles i habitants d'una nació.” El significat no devia agradar gaire als acadèmics, tenint en compte que la tercera accepció de nació, que no s'han atrevit a tocar fins ara, és ben aplicable a Catalunya: “Conjunt de persones d'un mateix origen i que generalment parlen un mateix idioma i tenen una tradició comuna.” Igual que amb la pila d'esmenes que proposa ara, l'ens volia canviar la definició de nacionalitat per: “Condició de pertinença a un estat per raó de naixement o de naturalització.” És a dir, que deixava de tenir res a veure amb la nació... Quan es van fer públiques les intencions, la majoria de grups polítics, i fins i tot el PP català, van aixecar la veu en contra, i es va acusar la institució de “fer política”. Tot i la defensa de veus com ara el socialista Alfonso Guerra, al cap de poc temps la RAE va admetre l'error, es va fer enrere i va tornar a la definició del 2001. Tot just la mateixa rectificació que les filòlogues esperen ara en els termes que han denunciat.

I al món?
 
No a tot arreu els diccionaris de la llengua tenen tant pes jurídic. A Alemanya, per exemple, les mateixes lleis defineixen els termes que poden crear dubtes. Als Estats Units, d'un ús gairebé nul fa 25 anys s'ha passat avui a un terç de les sentències estatutàries de la cort suprema basades en el diccionari, fet que ja hi està creant debat.
 
 
4)
Curs de valencià en línia (UPV). Gratuït i obert
 
La UPV ofereix un curs de nivell C1 de valencià dins MiríadaX, una plataforma de formació en línia, oberta i massiva.
 
MiríadaX s'inscriu dins el moviment de cursos en línia oberts i massius (MOOC n'és la sigla en anglès), que va nàixer fa a penes un any als EUA, quan la Universitat de Stanford va oferir el primer curs d'aquestes característiques, en el qual es van matricular 160.000 estudiants de 190 països.
 
Aquests cursos MOOC presenten algunes novetats respecte a la formació en línia clàssica: són gratuïts, estan oberts a tot aquell que s'hi inscriga (sense límit de participants) i presenten una metodologia didàctica basada en l'aprenentatge col·laboratiu, en la qual els alumnes cooperen i participen en l'aprenentatge dels seus companys. En acabar, han de superar un examen tipus test i reben un certificat digital.
 
Els MOOC es basen en la integració de tecnologies ja existents: el vídeo en xarxa, l'avaluació automàtica a distància i els fòrums de preguntes i respostes moderats pel professorat. D'aquesta manera es creen comunitats d'alumnes disperses que comparteixen coneixements i experiències, que s'ajuden els uns als altres i que donen a la formació en línia un nou enfocament col·laboratiu que afavoreix l'aprenentatge.
 
En aquesta primera edició dels cursos de MiríadaX, la UPV participa amb una oferta de 14 MOOC. L'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística de la UPV ofereix un curs anomenat "Preparació per al nivell C1 de valencià", que té com a objectius oferir formació sobre alguns aspectes ortogràfics i morfosintàctics del nivell C1 (Suficiència), i facilitar la preparació de la prova del nivell C1 de les universitats valencianes o de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
 
El curs comença el 4 de març i té una durada de 6 setmanes. Els continguts que s'hi tracten són l'accentuació, la dièresi, l'ús de les principals preposicions, les perífrasis verbals, els pronoms relatius, els indefinits, les conjuncions i els pronoms febles.
 
La inscripció està oberta fins al dia 3 de març. Per a fer-la, cal accedir a la pàgina de MiríadaX i registrar-s'hi.
 
 
FONT: José María Meseguer Dueñas
Director
Àrea de Promoció i Normalització Lingüística
Universitat Politècnica de València
 
5)
Aula de lletres valencianes
Revista velenciana de filologia
Número 1. Any 2011.
 
Director: Abelard Saragossà
Il·lustracions de Manuel Boix
 
Podeu llegir els articles següents:
 
- El valencià modern. Antecedets, formació, assoliments, propostes de millora i aplicacions socials. Taula de Filologia Valenciana.
- Quin valor té el valencià per als joves i com ha canviat amb els anys: un estudi sobre actituds lingüístiques. Raquel Casesnoves Ferrer.
- El lèxic valencià en els estudiants. Francesc Llopis Rodrigo.
- Alguns canvis intergeneracionals en el valencià de la Plana Baixa. Josep Saborit Vilar.
- Relats interculturals. Josep-Lluís Doménech Zornoza i altres.
- Pel matí, per la vesprada i per la nit. Eugeni s. Reig.
- Entre els drets humans i el futur del poble valencià. Abelard Saragossà.
 
Resum de l'article Pel matí, per la vesprada i per la nit d'Eugeni s. Reig:
 

La finalitat del treball és conscienciar el lector que l'ús temporal de la preposició per en sentit duratiu davant diverses paraules que els valencians emprem per a denominar les diferents parts del dia, com ara matí, vesprada i nit, és legítim i, per tant, cal emprar-lo en tots els registres, tant en la llengua escrita com en l'oral.

Els valencians, davant les paraules i locucions que utilitzem per a denominar les diferents parts del dia –mati, migdia, migjorn, mitjanit, vesprada, nit, mitjan matí, mitjan vesprada– i també de la paraula dia amb el significat de 'temps en el qual hi ha llum del sol', utilitzem les preposicions a, per, de i en. Els significats, encara que bastant semblants, no són idèntics ja que hi han certs matisos diferenciadors. En el treball s'expliquen aquests matisos i s'argumenta per quins motius substituir –com s'acostuma a fer– la preposició per per les preposicions a o de és inadequat i empobridor.

En el treball s'arrepleguen diversos fragments d'escrits d'autors clàssics i d'autors moderns en els quals trobem la preposició per usada en sentit duratiu i es posen alguns exemples de prohibicions injustificades i correccions inadequades.

 
Revista de l'Associació Taula de Filologia Valenciana.
Editada per la Institució Alfons el Magnànim.
 
 
6)

L'AVL aprova un conveni amb la Xarxa Vives i amb la Universitat Cardenal Herrera-CEU

L'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) va aprovar en l'última sessió plenària dos convenis de col·laboració institucionals: el primer, amb l'Institut Joan Lluís Vives, que aglutina les universitats públiques de l'àmbit lingüístic, i el segon, amb la Universitat Cardenal Herrera, per a potenciar la utilització del valencià en diferents àmbits de les seues institucions.

L'acord amb la Xarxa Vives permetrà fer visible la presència de l'Acadèmia dins del marc de les universitats, consolidar els projectes ja iniciats i coordinar futures propostes de foment de la llengua i la cultura pròpies. El conveni, que tindrà una vigència de quatre anys, també respectarà la pluralitat de la denominació de la llengua, d'acord amb el Dictamen aprovat per l'AVL l'any 2005.

L'aprovació d'este conveni s'ha produït poques setmanes després de la reunió celebrada a Vic amb membres de l'Institut Joan Lluís Vives, a la qual van assistir el president, Ramon Ferrer, i la secretària, Verònica Cantó. L'AVL continuarà col·laborant enguany amb la Xarxa Vives i el Ramon Llull en el Curs d'Introducció a la Didàctica de la Llengua, que cada any s'impartix en les localitats de Morella i Vinaròs.

Cardenal Herrera-CEU

D'altra banda, el conveni amb la Universitat Cardenal Herrera permetrà dur a terme projectes de col·laboració amb diferents facultats, com és el cas de la Facultat de Veterinària, per a elaborar un vocabulari o fer pràctiques de formació per a estudiants. Igualment, l'acord marc preveu la col·laboració i l'assistència tècnica en el camp de la promoció de l'ús del valencià en l'àmbit universitari.

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací