InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.300 membres]
 
Butlletí número 780 (dijous 21/02/2013) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig i Xavier Marí
 
 
SUMARI
 
1) 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú
 
2) Josep Lluís Doménech i Zornoza - Bipolaritat, monopolaritat, tripolaritat… multipolaritat
 
3) J. Leonardo Giménez - Agarrat a una sueca
 
4) Màrius Serra - Tabernacle?
 
5) Núria Puyuelo - Gerundis incorrectes
 
6) Quim Gibert - El bes que encara no ens hem fet
 
7) Ramon Solsona - El plat i les tallades
 
8) Demà en InfoMigjorn Cap de Setmana
 
 
 
1)
 
Publicat en el llibre 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú (CCG edicions, Girona, 2011, pàg. 80).
 
 
253. Per a mi la nació és la llengua. No dic l'Estat, ni tampoc dic la pàtria, és la llengua.
 
Joan Maragall
Escriptor

 

2)

 

Article publicat en EL PUNT AVUI dilluns 11 de febrer del 2013

Bipolaritat, monopolaritat, tripolaritat… multipolaritat

Josep Lluís Doménech i Zornoza (*)

Sembla que el tema del trastorn bipolar està de moda. I, fins i tot, allò que podríem anomenar com a trastorn bipolar social. ¿I per què no lingüístic? Segons sembla ens reafirmem a mostrar que la llengua és encara un tema d'interés, malgrat els greus problemes socials pels quals travessa la societat de la mundialització, Europa, Espanya, el País Valencià, el poble de cadascú, cada casa, i quasi quasi, cada persona. I de no ser així, ¿Per què les estadístiques mostren que temes com la corrupció i l'atur són en realitat els de major preocupació ara per ara?

Doncs bé, per a qui encara l'interesse la qüestió lingüística, paga la pena dedicar una mica d'atenció. Vaja per davant la creença per a molta gent, entre la qual m'identifique, que moltes de les discussions que en matèria lingüística ocupaven pàgines de diari, discursos per la ràdio, debats en televisió i, en definitiva, el carrer de tots, estan en les nostres terres plenament desterrats. Comparem la situació actual amb èpoques no molt llunyanes que, a partir del Decret de Nova Planta del 29 de juny del 1707, fins als nostres dies ens ha ocupat i preocupat a la gent del carrer. La problemàtica lingüística ha anat brollant intermitentment (recordem la recent situació de conflicte social i lingüístic que sorgix durant la Transició democràtica, sí, això és, l'anomenada Batalla de València.

No crec que siga molt difícil de solucionar aquella fictícia bipolaritat que pot ocasionar-se per a alguns usuaris del valencià que, amb molt bona intenció, òbviament, pensen que pot ocórrer una situació de bipolaritat normativitzadora per als valencians i valencianes de hui en dia. També hi ha qui pensa que, en realitat, existix una tripolaritat en considerar que una fundació preocupada per la cultura, tot i ser pràcticament centenària pot obrar com si es tractara d'una acadèmia de la llengua. Però, cal anar amb molta cura, ja que en la nostra història lingüística s'han donat casos d'anarquia, això és, del que podríem anomenar com a multipolaritat, i si no, ¡Què han sigut els passatges de vespres de la Renaixença valenciana, o de vespres de la proclamació i signatura de les Normes o Bases de Castelló el 1932 i, fins i tot, la creació d'un Departament de filologia específica en les diverses universitats públiques de l'antic Regne de València. I algú podria dir, a més a més, que en eixa línia també s'hi troba la creació (any 1998) i posada en funcionament, amb el nomenament dels primers acadèmics i la signatura de l'anomenat “Pacte per la llengua” (any 2001), que en cap moment s'ha de passar per alt. Però, segurament, no paga la pena parlar d'això. És història més o menys contemporània. Són uns fonaments que, de cap de les maneres convé oblidar. Però, hem d'avançar. Les llengües han sorgit per a entendre's, complementar-se, per a unir, per a sumar, no mai per a restar.

La vida que vivim, immersa en la mundialització, no pot bandejar la vertadera realitat psicolingüística i sociolingüística del moment: la convivència en la multiculturalitat i el multilingüisme, això sí amb el recte reconeixement de la base, de la pròpia realitat cultural i lingüística i social, l'amor per la pàtria, la defensa i l'ús predominant de la pròpia llengua.

I això pot fer-nos reflexionar i arribar a pensar que no es pot parlar ja de monolingüisme per damunt de tot. Ni tampoc de bilingüisme individual o grupal que, en realitat, en moltes ocasions el que produïx és una situació de submissió lingüística. Caldrà pensar, ¿Com no?, en l'enfocament que haurem de donar a l'aplicació d'un multilingüisme real, això sí, sempre, com hem dit, a partir del respecte de la pròpia realitat. Però això, molt probablement són figues d'un altre paner. Pas a pas.

(*) Josep Lluís Doménech i Zornoza és Doctor en Psicologia. Professor de valencià. Membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

 
3)
 
Article publicat en el Levante-EMV divendres 8 de febrer del 2013
 
Agarrat a una sueca
 
J. Leonardo Giménez
 
Les traduccions literals poden produir situacions incòmodes per als afectats, com aquella que deia que els consellers de la Generalitat catalana “Acudiren a la recepció amb les seues manilles”, en compte de “les seues esposes”. O jocoses com la de “La cantant fesol”, en lloc de la “cantant jueva”, procedent de la “judía”. Al revés, és a dir del valencià al castellà, també trobem traduccions instantànies hilarants. En recorde una, a mitjans dels seixanta, relacionada amb el sentit diferent del verb “acostar”. Mon tio Quico se m'enduia algunes vegades a vore alguna correguda de bous a Xàtiva i a València. En una d'estes torejava Santiago Martín, El Viti, un torero molt elegant, però que no s'arrimava massa al bou, el citava a distància, i els naturals els feia vistosos, però allargant la mà i la muleta. En plena faena d'este, un espectador començà a increpar-lo dient: “Poreguita, miedoso, acuéstate al toro!, acuéstate al toro!”. Jo, ple de vergonya aliena, li vaig dir a mon tio: “Tio, eixe home no sap lo que diu, o parla en castellà o en valencià, pero ‘acuéstate' no és igual que ‘acosta't'. Mon tio em contestà que això eren romanços dels que anàvem a escola. Però pitjor va ser el cas que li passà a un mestre d'Alzira, que, assabentat que la seua millor alumna s'havia posat malalteta, anà a passar-li el deure a sa casa. L'home es posà als peus del llit a fer-li les explicacions pertinents, però el pare de la criatura, per tal que la xiqueta ho sentira millor, digué al docent: “No pase pena señor, acuéstese a mi hija, acuéstese a la niña”.
 
I graciós, dins del dramatisme de la situació, va ser el cas d'un operari del pantà de Tous quan ocorregué el desastre de la pantanada de 1982. L'home, després de jugar-se la vida, amb altres companys, intentant alçar les comportes, hagué de fugir ribàs amunt, però en vista que una ràfega d'aigua l'alcançava, s'agarrà on va poder. Quan al sendemà un locutor de TVE li preguntà com havia passat la riuada, va contestar: “Yo? Agarrao a una sueca”. La veritat és que agarrats a una sueca, de l'estil d'Anita Ekberg, per exemple, no importaria passar algunes penalitats, però la cosa era més prosaica. L'home salvà la vida agarrat a la soca d'un garrofer.
 
4)
 
Publicat en el suplement de cultura del diari EL PUNT AVUI divendres 15 de febrer del 2012
 
 
Motacions
 

Tabernacle?

 
per Màrius Serra
 
A Manlleu trobo ben viva l'expressió “ser un tabernacle”. La primera impressió, ja em perdonaran els manlleuencs, és més aviat tavernària. De fet, alguns dels meus informants per a la secció “Paraules en ruta” del programa Divendres de TV3 ho escriuen amb ve baixa, com taverna. Els diccionaris catalans el recullen amb be alta, però els generals només li atorguen el sentit bíblic. Tabernacle prové de tabernaculum (tenda de campanya) i el seu significat més divulgat és el de la tradició hebrea: “envelat mòbil que els hebreus feren servir de santuari abans de l'erecció del temple de Jerusalem, que contenia les taules de la Llei i l'arca de l'aliança”. Ja ho veuen, pur Spielberg disfressat d'Indiana Jones A la recerca del tabernacle perdut. D'altres accepcions cristianitzades relacionen el mot amb el sagrari de l'altar major i amb el baiard que permet portar els sants en les processons. L'únic diccionari que recull el sentit que trobo viu a Manlleu és l'Alcover-Moll: “ximplet, persona curta d'enteniment o mancada de gràcia”. El lligam no és evident, però el vi hi deu jugar un paper. No pas el vi de la taverna, sinó el del sagrari. O el que devia córrer a la festa de les Cabanyelles o dels Tabernacles, amb la qual els jueus commemoren la travessa del desert. Brindeu tant com calgui, però no sigueu tabernacles, que els Mossos us faran bufar.

 

5)
 
Publicat en el suplement de cultura del diari EL PUNT AVUI divendres 1 de febrer del 2013
 
 
Gerundis incorrectes

Núria Puyuelo

 

Una de les formes verbals que tot sovint s'utilitzen incorrectament és el gerundi. El gerundi fa la mateixa funció que un complement adverbial: “Li ho va explicar plorant emocionada”, és a dir, respon a la pregunta “com?” o “de quina manera?”, “plorant emocionada”. El simple expressa una acció que no ha acabat i que coincideix amb la del verb principal o que succeeix immediatament abans de l'acció principal (“Els agrada sopar mirant la televisió”). Per contra, si l'acció del gerundi ja ha finalitzat farem servir el compost (“Havent insistit tant, ara no hi podem faltar”).

Ara bé, quan el gerundi fa referència a una acció posterior a la del verb principal és incorrecte. Pompeu Fabra ho exemplifica amb la frase “Va caure del terrat al carrer, trencant-se una cama”, en què s'observa com el fet de trencar-se la cama és posterior a l'acció de caure. Per detectar si el gerundi és de posterioritat, Fabra proposa posar l'oració de gerundi davant de la principal i observar si ens queda una frase amb sentit. En aquest cas, l'oració “Trencant-se una cama, va caure del terrat al carrer” no tindria ni cap ni peus. Altres exemples de gerundis incorrectes extrets de la Gramàtica del català contemporani serien “Va fugir de pressa, detenint-lo la policia poc després” o “Va rentar el jersei de llana amb aigua calenta, fent-lo malbé”. Per refer aquestes frases, s'aconsella de transformar-les en oracions copulatives: “Va caure del terrat al carrer i es va trencar una cama”,“Va fugir de pressa i el va detenir la policia poc després” o “Va rentar el jersei de llana amb aigua calenta i el va fer malbé”.

Cal però assenyalar que tant Joan Solà com Josep Ruaix han fet constar que hi ha gerundis que fan referència a fets succeïts just després del verb principal que, tot i no ser vius en la llengua oral, haurien de ser acceptats, ja que han estat utilitzats en obres històriques, com en l'exemple que cita Ruaix de Tirant lo Blanc: “…anam tots ab lo Rei a caça, fent gran matança de salvatgines.”
 
Sabíeu que…
Els gerundis acabats en -guent com ara sapiguent, correguent, coneguent i poguent són incorrectes. Les formes correctes són sabent, corrent, coneixent, podent.
 
6)
 
El bes que encara no ens hem fet
 
Quim Gibert


El saguaro és un cactus altíssim del desert de Sonora (Arizona). Combat l'enorme calentor atès que disposa de moltes arrels, gran part de les quals s'estenen horitzontalment per tal de xuclar l'aigua de la rosada. També disposa d'una arrel principal, de més gruix, que s'endinsa terra endins tot cercant aigua.

Als antípodes del saguaro, hi ha l'andròsace. Viu prop de les glaceres, per davall dels 0 graus, a mercè d'intenses ventades. El seu hàbitat és en roques pelades, les quals queden cobertes per capes de flors. Aprofita les poques setmanes de bonança estiuenca, un cop el gel s'ha desfet, perquè l'arrel central s'interni fins a dos metres de profunditat per captar l'aigua no congelada.

En els tròpics, hi ha dues plantes més que destaquen per la seva bravura, el tec i el mangle negra. El primer és un arbre d'arrels ben clavades al sòl humit de la selva, que actuen de contrafort. Les dures arrels del tec s'escampen a una distància considerable, fet que li permet nodrir-se de la descomposició de natura morta. El mangle negra, que creix a les desembocadures fluvials, ha de resistir el contacte amb l'aigua salada. És un arbust d'arrels grandioses que emergeixen a la superfície per poder respirar i falcar el tronc en el fang.

El desplegament i l'ancoratge de les arrels és l'estratègia essencial perquè aquestes plantes puguin suportar condicions climàtiques extremes i sobreviure. En el cas del saguaro, els fruits que produeix són comestibles i, a voltes, es fan servir per elaborar xarops. I del tec, arran de l'alçada tan alta del tronc i de la qualitat de la fusta, s'utilitza en la fabricació de mobles.

«Ben plantat», «de bona soca», «ben cepat»... són expressions nostrades lligades a la natura que confirmen la importància de l'arrelament a la mare terra.

En rigor, l'escriptora Mercè Ibarz, filla de Saidí (Baix Cinca), en la primera part de Vine com estàs, el seu darrer llibre, s'aferra a les arrels per descriure «la vida dels qui m'han donat la vida». Ho fa a partir de les notícies i records dels anys de la guerra al seu poble natal, «que m'han anat explicant a casa (...) em sento dipositària d'una memòria». Per Ibarz, un temps convuls en un llogarret dels afores de Saidí té prou suc i bruc per ser relatat, «no es parla de res més que no passi al mas i a la rodalia immediata».

La segona part de Vine com estàs és una carta arran de la mort d'un amic de l'ànima. La va redactar assaonant el terreny: «Va ser així com, empesa per la música Veloso, que em va ajudar molt, vaig anar escrivint». El plaer de narrar neutralitza el dolor, «m'ho he passat molt bé construint aquesta novel·la».

Segons la saidinenca, amb el clima i el paisatge t'hi retrobes però la novel·la s'acaba adreçant «a la vida i com entomem la continuació». Les arrels, el passat, les pèrdues, el demà... es barregen. La Franja de Ponent deixa de ser un racó de món quan els escriptors autòctons (és aplicable a qualsevol altra àmbit creatiu), hi troben motius per festejar-la i fer-la estimar per mitjà de la literatura. Aleshores els veïns, que sempre han viscut convençuts que un racó de món no pot ser altra cosa que un racó de món, un cop refets del sobresalt, la comencen a acceptar tal com és. Amorosir radicalment els catalanoparlants envers les pròpies coses és el que persegueixen les Jornades per la dignificació lingüística de Fraga, convocades enguany pel 8, 9 i 10 de març, amb la participació de Mari Zapater, Màrius Serra, Ferran Suay, entre d'altres.

Un càstig diví impedeix que la bella dorment del bosc, reclosa en el jaç d'una cova, pugui escapar del son etern. L'irresistible bellesa de la valquíria castigada esdevé una provocació per un príncep nòrdic que la localitza. El bes que li fa és tan dolç que ni la ira dels déus evita que la noia obri ulls. Besos. Sobretot, besos.

Quim Gibert, psicòleg i coautor d'Elogi de la transgressió

 

7)
 
Publicat a
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/617989-el-plat-i-les-tallades.html
 
 
Ramon Solsona
 
El títol d'aquest article és el mateix del que va publicar Vicent Sanchis dijous en aquest diari. Jo no coneixia l'expressió valenciana “estar en el plat i les tallades” o, com atesta l'Alcover-Moll, “mirar el plat i les tallades”. Pel context (“Artur Mas va intentar fer equilibris entre el plat i les tallades”) ja es veu que vol dir estar pendent de dues coses alhora, de la mateixa manera que fa uns dies s'entenia què volia dir una expressió usada pel mateix Sanchis arran de la corrupció. Deia “on n'amollen n'entomen”, molt semblant al títol d'un article seu bastant recent: “Qui n'amolla que n'entomi.” És un equivalent molt genuí del castellà Donde las dan las toman.

Dels articles que Vicent Sanchis i Isabel-Clara Simó publiquen a El Punt Avui aprenc un català deliciós que m'és quasi desconegut. L'escriptora alcoiana m'ha fet conèixer, entre d'altres, expressions com “amb tot el lleu” (sense vergonya) o “de fil de vint” (molt bo, de primera categoria). Un text no és millor ni pitjor pel fet de contenir expressions genuïnes, però, si són pertinents i, sobretot, si estan usades amb naturalitat, sense aquella intenció antropològica que esdevé ortopèdica, transmeten als lectors l'alegria del llenguatge.

El valencià està corromput, sí, però el valencià viu, el que parla el poble i que conserva el geni de la llengua dels avis i els rebesavis és, a parer meu, la modalitat del català que té més recursos expressius. El valencià, per exemple, domina com ningú l'art del diminutiu que converteix la llengua en una melodia d'afectes espontanis. Tot és xicotet, com el dit petit de la mà, conegut també al País Valencià com a manuelet, corrunxet o garrinet. A Valencià en perill d'extinció, Eugeni S. Reig reprodueix aquesta cançoneta de Benigànim (Vall d'Albaida): “Este es el pare, esta és la mare, este demana pa, este diu que no n'hi ha. Corrunxet, corrunxet, el xicotet al corralet!” Una delícia.

 
8)
Demà en InfoMigjorn Cap de Setmana
Sumari
 
1) Eugeni S. Reig - estil manró
 
2) Eugeni S. Reig - estirar més els peus que la flassada
 
3) Antoni Llull Martí - El teatre i alguns termes teatrals
 
4) Pau Vidal - Viu
 
5) Pere Ortís - Netegem i enriquim la llengua catalana (L'adverbi menys)
 
6) Articles d'Albert Pla Nualart
 
7) Josep-Daniel Climent - Les Normes de l'Institut d'Estudis Catalans: repercussions al País Valencià
 
8) Francesc Viadel - Octavi Monsonís, la vida, carrer de pas…
 
9) Pere Ortís - Alguns barbarismes (II)
 
12) Ramon Sangles i Moles - Som deutors els uns dels altres
 
 
Si voleu rebre cada divendres el butlletí InfoMigjorn Cap de Setmana heu de manifestar-ho explícitament en un missatge electrònic que heu d'enviar a l'adreça infomigjorn@telefonica.net en el qual heu de fer constar el vostre nom i cognoms i l'adreça electrònica on voleu rebre'l.
 
El preu de la subscripció al butlletí InfoMigjorn Cap de Setmana corresponent a l'any 2013 és de 25 euros.
 
Els nous subscriptors podreu llegir en la web tots els butlletins d'InfoMigjorn i d'InfoMigjorn Cap de Setmana que s'han publicat fins ara.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací