InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 114 (divendres 16/11/2012) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
SUMARI
 
1) Eugeni S. Reig - desemboirar-se
 
2) Eugeni S. Reig - dormir com una pedra
 
3) Antoni Llull Martí - Xítxeros, pèsols, estiragassons, pitxos...
 
4) Pau Vidal - Romanços
 
5)  Pere Ortís - Netegem i enriquim la llengua catalana (Frases manllevades al castellà. Lletra H)
 
6) Articles d'Albert Pla Nualart
 
7) Joan-Lluís Lluís - Els criolls, nascuts del fuet i els grillons
 
8) Vicente Moreno Cullell - La llengua catalana en el segle XVIII
 
9) Ramon Sangles i Moles - Qui escriu diu veritats
 
10) El futur del català, 27 anys després - Joan Tudela: La normalització del català, entre el cofoisme i la desesperació (IV)
 
 
 
1)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

 

(Llibre inèdit)

desemboirar-se

Distraure el pensament de les preocupacions o maldecaps que ens atabalen o de l'afer que ens absorbix l'atenció.

Me'n vaig al carrer a desemboirar-me que de tant llegir estic ja marejat.

Aquest verb, amb el significat especificat, és d'us habitual en la major part de les terres de parla valenciana però, inexplicablement, l'accepció definida no l'arrepleguen els diccionaris.

A la Plana de Castelló i a la Marina es pronuncia [dezamboj'rase] i al Baix Vinalopó [dezembori'ase]. A Alcoi, però, és ben viu el verb desduir-se, amb el mateix significat.

 

En valencià també es diu: desduir-se, escampar la boira, esplaiar-se
La llengua estàndard sol emprar: esbargir-se, escampar la boira, esplaiar-se
En castellà es diu: despejarse, distraerse, esparcirse
 
NOTA: Dones les gràcies a Josep Andrés Caselles, a Joan-Carles Martí i Casanova i a Josep Saborit Vilar per la seua ajuda.
 
 
2)

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

(Llibre inèdit)

dormir com una pedra

Dormir molt profundament.

Esta nit he dormit tota la nit com una pedra. ¡Xe, que bo!

Aquesta locució l'empra Martí Domínguez Barberà en la seua prosa literària. En la novel·la Els horts podem llegir:

¡Santa Maria i quina dormida! D'un colp s'adonà de tot. L'havien cridada vanament per al rosari. L'havien tornada a cridar a l'hora del refetor, també debades. ¡Dormia com una pedra! I somrigué imaginant l'angúnia de l'abadessa i de totes les monges havent de deixar-la sense sopar, pensant que podia despertar-se famolenca a mitjanit i cavil·lant arbitris fins a aplegar a l'ardit d'aquell plat i aquell pitxer, que Begonya començà per mirar divertida i acabà contemplant amb tendresa.

Els valencians també emprem, amb el mateix significat, les locucions dormir a plom, dormir com l'algeps, dormir com un plom i dormir com una soca de carrasca o com una soca d'olivera.

 

En valencià també es diu: dormir a plom (o com l'algeps, o com un plom, o com un tronc, o com una soca de carrasca o com una soca d'olivera)
La llengua estàndard sol emprar: dormir com el guix (o com un bigalot, o com un mort, com un peix, o com un soc, o com un tronc, o com una pedra, o com una rabassa)
En castellà es diu: dormir como un lirón (o como un tronco, o como una marmota)
 
NOTA: El text que he posat com a exemple podem trobar-lo en Els horts de Martí Domínguez Barberà (Editorial L'Estel, València, 1972, p23 i Edicions Bromera, Alzira, 1990, p48).
 
 
3)

Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 275)

 

Xítxeros, pèsols, estiragassons, pitxos...

 

Antoni Llull Martí

 

Entre els llegums d'ús corrent al nostre país, cap no en conec que tengui més noms que aquest que a Manacor (i a Artà, Sant Llorenç, Vilafranca, Porreres, Llucmajor, i potser qualque poble més) li diuen xítxero, més generalment conegut com a pèsol, al qual també donen el nom de pitxo (a Santa Margalida), i d'estiregassó (a Felanitx). El perquè de tantes denominacions per una llavor més petita que un ciuró a una illa no gaire gran com és Mallorca, és un misteri que no he pogut aclarir. Pens que potser és degut a una generalització del seu ús relativament tardana amb relació als altres llegums, coneguts des de temps més antic, i que només tenen un nom a l'Illa, com són els ciurons, les mongetes, les faves, les llenties, etc., i sobre tot per distingir el pèsol del ciuró i de la guixa, però anau a saber quines són les causes reals d'aquesta proliferació de noms realment extraordinària.

 

El nom llatí de la planta era pisum, i d'un diminutiu seu, písulu, sortí pèsol, i d'una confusió que antigament es produí entre el pèsol i el ciuró, el nom del qual, en llatí, era cicer, sembla que també sortiren, a través dels parlars dels mossàrabs, el nostre xítxero i el castellà chícharo. I es dóna el cas que a algunes regions un mateix nom es dóna al pèsol, al ciuró i a la mongeta, com ocorre a Extremadura, on chicharro pot valer per qualsevol d'aquests tres llegums, talment com chichu a Astúries.

 

D'altra banda, també en castellà és conegut aquest llegum per molts de noms distints. En temps antic li deien arveja, que sembla que procedeix del nom de la planta anomenada en llatí ervília, i als països hispanoamericans li diuen alveja (el canvi de r en l es troba en molts de mots, tant en la nostra llengua com en altres). Del llatí pisum sápidum ‘pèsol saborós' sortiren els noms castellans bisalto, bisalte, bisán, disante, sisante, guisalto i, finalment, guisante, potser transformada la síl·laba inicial per influència del mot aragonès guija ‘guixa', o de guisar, o per una i altra. I també li diuen grísol, gríjol, brisuelo, pésol, pésul, présul, a més del ja esmentat chícharo, i probablement encara més noms que no conec.

 

4)

 
Publicat en el llibre EN PERILL D'EXTINCIÓ (100 paraules catalanes per salvar) de Pau Vidal (Editorial Empúries, Barcelona, 2005, pàg. 141)
 
 
Romanços
 
Pau Vidal
 

–No estic per romanços, tu, que tinc pressa, i a més estic de mal humor perquè m'espera una feinada de por.

–Romanços! El que passa és que fa massa temps que no en sents, però els romanços eren uns poemes novel·lescos que es contaven pels pobles sobre herois de capa i espasa que...

–Au, va, deixa't estar de romanços, que entre històries de família i llegendes urbanes no em deixeu viure.

–Saps què et dic?, que si vols anar a casa a veure el futbol ja te n'hi pots anar, però no em vinguis amb romanços.

 

«-Encara hi falta mitja hora... Mira, jo, pel meu poc parentiu amb la tia Berta, no he tingut necessitat de servar dol rigorós més d'una setmana. A banda, això són tot romanços i convencionalismes. Però en fi cal acceptar-los. La qüestió és que ja he anat al casino i he sentit, de la gent de pes, en aquests darrers dies, alguns elogis de la vostra captinença» (Enric Valor, Sense la terra promesa I, 1980).

 

Iepa-la!

 

La gènesi del mot romanç és una de les més boniques del diccionari. Ve del llatí romanice, que vol dir ‘a la romana', i s'aplicava als parlars de les nacions romanitzades a mesura que s'anaven diferenciant del llatí. Posteriorment es va estendre a les obres escrites en llengua romànica de caràcter narratiu i de temàtica atractiva per al poble analfabet, com ara el Romanç de Roseta menorquí o el Romanç de Santa Llúcia.

 

5) 
Netegem i enriquim la llengua catalana
Pere Ortís

Frases manllevades al castellà
H
 

Haber empezado por aquí. 'Haver començat per aquí'. Calia començar per aquí. Haguéssiu començat per aquí.

     Calia començar per aquí i ara sabries on dar-la.

Hace como una hora. ´Fa com una hora'. Fa cosa d'una hora.

     Fa cosa d'una hora que ha partit.

Hacia abajo. ´Cap a baix´. Avall. Cap avall. Per avall.

     Tots aquests van avall, o cap avall, o per avall.

Hacia arriba. ´Cap á dalt´. Amunt. Cap dalt. Per amunt.

     Els paquets més grossos van amunt. Els nens van per amunt.

Hay más. 'Hi ha més'. Encara n'hi ha més. Hi ha més cosa.

     No s'ha acabat tot; encara n'hi ha més.

Hay que. 'Hi ha que'. Cal. S'ha de fer.

     S'ha de creure el que ell diu. Cal creure-ho.

 

6)
 
Articles d'Albert Pla Nualart
 
(del 29 d'octubre al 2 de novembre del 2012)

 
----------------

Publicat en el diari ARA dilluns 29 d'octubre del 2012

http://www.ara.cat/ara_premium/claus_dia/Esmolet_0_548945107.html

UN TAST DE CATALÀ

Donar garsa per perdiu

Albert Pla Nualart

Divendres un lector terrassenc plantejava quina podria ser la versió catalana de marear la perdiz, i veig que algú a internet proposa fer la puta i la Ramoneta, una frase feta que sorprèn perquè coordina dues categories que no són homologables: el genèric puta i el concret Ramoneta.

Potser ho explica el fet que ve d'una anterior (1812) fer la puta Ramoneta. I com que la idea clau de la frase és actuar amb duplicitat, amb afalacs falsos, qui sap si la llengua popular hi va acabar posant una i al mig que la desdoblava. (L'amic Enric Gomà, lector impenitent de Coromines, sosté teories més sofisticades.)

Ara bé, ¿és una bona traducció de marear la perdiz ? Diria que en molt pocs casos, perquè la frase castellana no expressa duplicitat en la manera d'actuar sinó la voluntat de retardar sine die la resolució d'un afer donant-hi voltes i voltes: una versió maquiavèl·lica del vuelva usted mañana.

De vegades pot fer el fet embolicar la troca, però li falta la mala intenció. I tampoc és tan diferent fer passar amb raons, una versió més gustosa de donar allargs. Però, de fet, per més que hi rumiem, no trobarem una equivalència exacta.

I és que sovint una frase feta només es pot traduir per aproximació. Per això, quan un polític la tradueix literalment i diu marejar la perdiu, els mitjans ens veiem en el dilema de secundar el calc o arriscar-nos a fer-li dir el que no ha dit.

Es pot entendre, doncs, que -per poc que sigui defensable- un llibre d'estil l'acabi acceptant. El que no s'entén, i deprimeix, és que el nostre millor castellà-català, el que està incorporat a l'Optimot, digui -al costat de molts altres despropòsits- que marear la perdiz vol dir buscar les pessigolles.

----------------

 
Publicat en el diari ARA dimarts  30 d'octubre del 2012

UN TAST DE CATALÀ

Estem a Europa?

Albert Pla Nualart

Avui enceto una sèrie de tastos dedicats a analitzar des d'un punt de vista lingüístic els programes electorals dels partits de cara al 25-N. Em centraré només en alguns usos, correctes o incorrectes, que mostrin per on va l'estàndard: quins ideals i prejudicis reflecteix i quins dèficits pateix.

Començo amb el programa de CiU i, d'entrada, m'aturo en un dels missatges estrella: "Catalunya no està a Europa, Catalunya és Europa". I m'hi aturo perquè és un magnífic exemple de com els ideals identitaris de la normativa topen de vegades frontalment amb els funcionals.

Tal com està escrita, la frase l'entens la primera vegada que la sents. Ara bé, vulnera la normativa i, per tant, no és correcta. La paradoxa, que per desgràcia no és tan insòlita, és que si la corregim l'empitjorem, la fem més ineficaç. La versió corregida seria: "Catalunya no és a Europa, Catalunya és Europa".

Dient-ho així -per exemple en un espot de ràdio- pot semblar que ens hem tornat bojos: primer ho neguem i després ho afirmem. El contrast entre l'ús locatiu i atributiu depèn només d'una vocal neutra que es fon en l'enllaç amb la següent paraula.

Però totes les gramàtiques consideren "Catalunya no està a Europa" un ús interferit pel castellà que, tot i estar molt estès, cal combatre. I en casos així o seguim la norma o la canviem, però no ens la podem saltar quan ens fa nosa.

El marc sociolingüístic ens permet entendre que qui redacta el programa no domini la norma. No s'entén tant que un partit catalanista, abans de fer-lo públic, no el faci revisar per correctors competents. Prendre's seriosament la llengua és també una manera de deixar més clar que Catalunya és Europa.

---------------------------
 
Publicat en el diari ARA dimecres  31 d'octubre del 2012

UN TAST DE CATALÀ

Fracàs escolar a Nicaragua

Albert Pla Nualart

Si el programa electoral de CiU sembla fet per gent que sap redactar i coneix la llengua però fa algun error, el del PSC és obra d'algú que, a més de tenir un català més que justet, senzillament no sap escriure. En cap llengua.

No busco errors: no em moc del primer paràgraf. Tercera frase: "El gran acord que va suposar el pacte constituent de 1978, el consens entre totes les forces polítiques és el que va permetre l'evolució de l'Estat Espanyol i de Catalunya amb la seva transformació en un Estat de Dret descentralitzat, l'Estat de les Autonomias [sic], i un Estat del Benestar".

Costa reunir tants problemes en el que només piadosament podem anomenar frase. Arrenca ("El gran acord que... de 1978") amb el que sembla el subjecte, però arribem al punt sense haver-li trobat cap predicat.

Després apunta que l'Estat i Catalunya s'han transformat en "un Estat de Dret descentralitzat, l'Estat de les Autonomias, i un Estat del Benestar". No m'estranya que Rubalcaba se'ns posi nerviós veient que Catalunya esdevé més d'un Estat.

Quarta frase:"Els problemes als quals ens enfrontem avui són tot sovint altres que llavors, i en aquells que no han variat, les circumstàncies i el moment històric res tenen a veure amb els d'aquell pacte constituent, i per tant no poden ser abordades de la mateixa manera".

Deixant de banda la puntuació, hi ha un telegràfic "altres que llavors" que ni un SMS, un "res tenen a veure" que calca "nada tienen que ver" i, per acabar-ho d'adobar, un "abordades" referit a "les circumstàncies i el moment històric" que ignora com funciona la concordança. Potser per avui ja n'hi ha prou.

----------------

Publicat en el diari ARA dijous 1 de novembre del 2012

UN TAST DE CATALÀ

Fracàs escolar a Nicaragua (i 2)

Albert Pla Nualart

El programa del PSC per al 25-Nexemplifica molt bé el drama del fracàs escolar. El tenim tan assumit que sembla normal que s'arribi a càrrecs en què dominar la llengua és bàsic ignorant tècniques elementals de lectoescriptura.

També evidencia fins a quin punt un programa electoral, que hauria de ser la bíblia per decidir el vot, s'ha convertit en un mer tràmit, en un munt de fulls que ningú llegeix, perquè ningú creu que comprometi en cap sentit.

Aquesta doble crisi, educativa i democràtica, fa possible aquí el que seria impensable en un país plenament europeu: que el primer partit de l'oposició ens miri de convèncer amb un text ple de faltes i incoherències.

I així confon desvetllar amb revelar o enteniment amb entesa o posta amb posada ; ignora com es formen els relatius ("cruïlla en la que ens trobem", "àmbits en que progressar"); no sap què coi és la caiguda de preposició ("confien en que", "es comprometen a que"); alterna els "perquè" finals amb l'inexistent "per a que", etc., etc.

Al PSC no li fa vergonya exhibir que desconeix les beceroles d'una norma que té quasi un segle i és l'esforç, sovint heroic, de diverses generacions per dignificar la llengua.

Però el problema és més greu, és de cohesió i coherència, com ho prova un ús caòtic de les convencions, des de la puntuació fins a les majúscules passant per l'intent ridícul de no ser sexistes alternant 50 "els socialistes" amb 15 "els i les socialistes".

No hi falten ni els errors de picatge: "Parlem d'un gran acord en la que es tornin a sentar les bases de quina és l'Espanya vque olem al Segle XXI". No sé quina Espanya volen, però jo vull una Catalunya on escriure així passi factura.

----------------

Publicat en el diari ARA divendres 2 de novembre del 2012

UN TAST DE CATALÀ

El prestigi de la normativa

Albert Pla Nualart

Un lector em fa saber que, avisat que al seu programa electoral hi havia faltes, el PSC l'ha revisat, però amb això no ha millorat la imatge perquè el revisor se n'ha deixat un 80%.

El de CiU tampoc és cap model. Trobo aquesta perla a la pàgina 40: "Malgrat l'actual situació financera de la Generalitat ens comprometem a que quan es normalitzi la mateixa, el termini màxim de pagament [...] es vagi aproximant als 30 dies".

I al final t'adones que la normativa gairebé només la domina un petit exèrcit de correctors que fa el que pot per dissimular que bona part de l'elit del país, educada en escoles que reten culte a la catalanitat i l'excel·lència, no l'ha acabat d'assimilar.

Els blogs i els tuits, que ningú corregeix, mostren que el líder més catalanista afirma que s'ha criat en la pertinença a "allò col·lectiu" i crida els militants a la manifestació "a la que Convergència participarà". Què cal esperar, doncs, de les escoles públiques dels barris deprimits, on el català és un exotisme?

Però no crec que tants errors en certs punts de sintaxi -com ara el relatiu compost o la caiguda de preposicions- s'expliquin només per deixadesa. Són punts en què la norma de Fabra no és realista: confon evolució amb interferència i fixa una correcció antiintuïtiva.

Flexibilitzar-los farà més raonable i factible que exigim després un ús públic impecable. Una llei només té prestigi si s'obeeix però la millor estratègia per aconseguir-ho no és la repressió sinó fer-la més sensata.

Si no volem estar sempre flagel·lant-nos, a més d'exigir i formar, caldria actualitzar la normativa seguint les pistes que ens ha deixat Joan Solà.

 
7)
 
 
 
Joan-Lluís Lluís
 
La majoria de parlants de crioll, siguin al país que siguin, solen patir d'un complex d'inferioritat lingüístic: tendeixen a creure que la seva llengua és per essència inferior a les llengües dels colonitzadors de les quals aquests criolls són, en part, els descendents. El Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans dóna aquesta definició del crioll: «Llengua mixta originada per la combinació de dues llengües, especialment la formada amb elements d'una llengua europea i la llengua vernacla de les antigues colònies americanes.» Sense cap ànim d'entrar en polèmica amb ningú, voldria fer observar que «llengua vernacla de les antigues colònies americanes» pot fer pensar que es tracta de les llengües dels amerindis, mentre que les llengües que han participat a la formació de criolls són més aviat d'origen africà. Existirien avui uns cent vint criolls parlats arreu del món, el noranta per cent dels quals tindria el seu origen en el tràfic d'esclaus a gran escala dels segles XVI a XIX. Per això, les llengües que han servit a la creació de la base lexical de criolls no són gaire nombroses: anglès, francès, espanyol, portuguès, neerlandès, alemany i italià. Per la seva banda, les llengües africanes han influït sobretot sobre la sintaxi dels criolls i, per això, són més difícils de detectar. Es tracta de llengües de la costa occidental d'Àfrica: éwé, kikongo, ioruba o fongbe, entre d'altres.

Un crioll, doncs, és una llengua nascuda de la fusió ràpida de llengües diferents, generalment per situacions d'urgència comunicativa originada per la violència feta per uns quants a molts altres: sense l'esclavatge com a comerç intercontinental la major part de criolls no haurien existit mai. La barreja organitzada de les ètnies d'origen dels esclaus, que dificultava que es poguessin comunicar entre ells, i la prohibició expressa feta tant als esclaus com als seus vigilants de parlar en cap llengua africana va crear el menester immediat de trobar una llengua que fos a l'encop comuna i legalment acceptada pels esclavistes. Així doncs, el crioll va esdevenir ràpidament llengua transmesa de pares a fills. Ja que un crioll no és només un parlar generat per la necessitat de comunicar-se entre dues persones que no parlen la mateixa llengua –això seria un pidgin– sinó el resultat d'aquesta barreja quan ha esdevingut llengua total, llengua materna, llengua suficient. I per això mateix existeix un gran nombre de criolls, generalment sense intercomprensió fins i tot quan comparteixen orígens comuns: el criolls de l'illa de Reunió o de la Martinica, tot i tenir una mateixa base lexical francesa, no són comprensibles entre ells. Per això una bona solució per tal que les poblacions que parlen un crioll assumissin amb més naturalitat que la seva llengua és tan completa, digna i plàstica com qualsevol altra, seria de no anomenar-la més crioll sinó de referir-s'hi amb el gentilici del territori en què es parla: el jamaicà, l'haitià, el capverdià, el mauricià, etcètera.

És clar que un estatus legal ajudaria molt a fer aquest indispensable pas mental, però són pocs els territoris, fins i tot independents, en què una llengua criolla és oficial. Haití, primer país independent de població negra, hauria pogut fer del crioll una llengua d'estat ja a l'inici del segle XIX (hi és cooficial només des del 1987) però, en aquell moment, la minoria alfabetitzada que dirigia el país va preferir optar pel francès per no tallar-se dels corrents comercials, diplomàtics i culturals dominants. Sens dubte, l'ús i el prestigi de qualsevol crioll d'arreu del món al segle XXI seria força diferent si els rebels haitians del 1804 haguessin optar per donar el lloc merescut a la seva llengua.

 
8)
 
 
 
Vicente Moreno Cullell
 
 
9)
 
Publicat en el llibre COMUNICAR-SE, TOT UN ART de Ramon Sangles (2a edició, Edicions SPD, Barcelona, 2010, pàg. 104)
 
Qui escriu diu veritats
 
Ramon Sangles i Moles
 
No pot ser que, havent llegit un text, hom s'hagi de demanar: «Què ha escrit, aquest?», «Què vol dir, ara?» Haver-se de demanar això, significa que hi ha hagut, si més no, una falta de consideració de l'escriptor envers el lector. Així, doncs, a l'hora d'escriure hem de sospesar bé com el lector interpretarà les nostres lletres i si tot serà prou entenedor. A més a més, el lector ha de sentir-se satisfet de la substància que li oferim i ha de percebre que li pot ser d'ajut en la vida; ell ha de percebre que amb amor i esperit de servei li brindem allò que de més preuat hi ha dins el nostre cor i en el nostre pensament.

 

No podem resignar-nos a ser persones mediocres ni, menys encara, a caure en la vulgaritat o vilesa d'escriure beneiteries o mentides. Desgraciadament, els nostres mitjans de comunicació, com ja hem dit, intentant fer gràcia, cauen en la bajaneria o, massa dependents de l'èxit, no es ruboritzen de l'engany o de les mitges veritats. Al diable les coses sense substància, tèrboles o de contingut innoble!

 

En escriure hem de comunicar pensaments, idees, coneixements; si assabentem, hem de ser precisos i complets; si es tracta de fer una crítica, hem de ser molt prudents; si donem ordres, hem de dipositar confiança en qui les ha de complir i no hem de pecar d'autoritarisme. Tot ha de ser dit agradosament i ha de ser certificat per la claredat, la concisió, la bellesa, l'harmonia.

 

Per a captivar l'atenció del lector no hi ha res més eficaç que explicar coses a partir dels fets. I si per entremig s'hi barreja una mica de polèmica, això encara li desperta més la curiositat. Naturalment, hem d'haver pres bones dades dels fets (causa, repercussió, abast...) i explicar-los amb ordre i detall, i, si convé, relatar-los també d'una manera esquemàtica.

 

Assabentar, doncs, vol dir ser realista i veraç: presentar fets, exemples, dades estadístiques, il·lustracions, testimonis... Les nostres afirmacions ens han de fer creïbles i edificants, no pas intrusos, mercenaris, aprofitats, innobles.

 

10)

 

El futur del català, 27 anys després

 

 

La normalització del català, entre

 el cofoisme i la desesperació (IV)

 

article de Joan Tudela

 publicat al setmanari “El Món” el 31 d'octubre de 1985

EL TEMPS, UN FACTOR AMBIVALENT

En el procés de signe contrari, el de la recatalanització, Catalunya juga el paper de locomotora. El català sobreviurà o no depèn de com vagin les coses a Catalunya. Els altres territoris de parla catalana aniran a remolc, com s'ha vist per exemple en l'elaboració de les lleis de normalització lingüística.

Si més no, ara tenim un avantatge que no havia existit abans: temps. La Mancomunitat, constituïda l'abril de 1914, només duraria onze anys. L'autogovern català proclamat en nom de la República l'abril de 1931, amb prou feines arribaria als vuit anys de trasbalsada vida. En canvi, tot fa pensar que l'actual Generalitat de Catalunya i els ajuntaments democràtics aniran complint abrils durant dècades.

Tenim temps per davant, però no val a badar: la inèrcia castellanitzadora és fortíssima i, accelerada per l'actual situació idiomàtica de la societat catalana i per la cultura de masses, podria acabar imposant-se del tot ben aviat. Els anys presents són crucials.

La desaparició del català podria produir-se per tres vies. La primera, la substitució pura i simple del català per part del castellà en tots els àmbits d'ús i en tots els nivells lingüístics. La segona, la dialectalització: que el català acabi transformant-se en un calc –lèxic, sintàctic i fonètic– del castellà, convertit doncs en un dialecte. La tercera via seria la conversió en llengua sagrada, amb connotacions rituals i emocionals, reservada a certs àmbits oficials i folklòrics. Totes tres tendències hi són actualment, i sembla que les de la dialectalització i la sacralització són més fortes i més ràpides que no la de la substitució, on fins i tot assistim a alguns fenòmens de signe contrari: l'ús del català creix en espais fins fa poc monopolitzats pel castellà, com ara l'Administració pública, la televisió i el sistema educatiu.

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net
 
Si voleu donar-vos de baixa d'aquest butlletí, comuniqueu-ho enviat un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net