InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.400 membres]
 
Butlletí número 698 (dimarts 02/10/2012) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig i Xavier Marí
 
 
SUMARI
 
1) Treballs de Sociolingüística Catalana - Crida d'articles
 
2) David Vila i Ros - Català a la carta
 
3) Francesc de P. Burguera - Des d'Ausiàs March a les Normes del Puig
 
4) Jornada «El multilingüisme i la gestió lingüística en els mitjans de comunicació. Els reptes de les comunitats lingüístiques mitjanes en el segle XXI» i Seminari «Language Rich Europe in the media»
 
5) Josep-Miquel Bausset - I en valencià quan?
 
6) Do de llengües: Sànscrit
 
 
8) 35 anys d'Al Tall
 
9) Josep Franco - 9 de setembre de 1911
 
10) 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú
 
 
1)
 
 
Treballs de Sociolingüística Catalana - Crida d'articles
 
 
Número 24 (2014)
 
Treballs de Sociolingüística Catalana és des del 1977 l'anuari de la Societat Catalana de Sociolingüística (abans Grup Català de Sociolingüística), filial de l'Institut d'Estudis Catalans. D'acord amb els objectius estatutaris de la Societat, Treballs de Sociolingüística Catalana estimula i reflecteix la recerca en sociolingüística, entesa en el sentit ampli i integrador que l'ha caracteritzada en els països de llengua catalana. Són doncs benvinguts a la revista tots els articles i col·laboracions inèdits dins dels camps de la sociologia de la llengua, l'antropologia de la llengua, el variacionisme, la psicologia social de la llengua, la política i planificació lingüístiques i el dret lingüístic, etc. especialment els referits a la nostra àrea lingüística i als processos de normalització lingüística, de manera preferent en llengua catalana. Els destinataris de la revista són tant els especialistes en sociolingüística,dins i fora dels àmbits universitaris, com els ciutadans amatents a conèixer en profunditat la situació sociolingüística als
nostres països. Podeu accedir al contingut de la revista mitjançant la pàgina web http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/
 
Treballs de Sociolingüística Catalana és una revista en format paper i electrònic que actualment té periodicitat anual. La revista fa una crida d'articles per al número 24 (2014), tant sobre la temàtica de la secció monogràfica «Les ideologies lingüístiques» com per a la secció miscel·lània, sobre qualsevol dels temes habituals de la revista. S'ha definit les ideologies lingüístiques com els conjunts de creences sobre el llenguatge que tenen els usuaris com a racionalització o com a justificació de la seva percepció de l'estructura i de l'ús lingüístics (Silverstein 1975). Els antropòlegs han preferit usar aquest terme d'ideologia mentre els psicòlegs socials s'han estimat emprar els termes propers d'actituds i representacions. (Woolard 1994) La varietat complexa i canviant de contextos sociopolítics als països de llengua catalana demana als investigadors que n'examinin les ideologies amb tanta profunditat com urgència. Podem suggerir, per exemple, alguns grans interrogants en aquest camp de recerca:
(1) Fins a quin punt les ideologies són coherents amb els comportaments lingüístics?
(2) Quina relació tenen les ideologies amb cada tipus d'estructura social?
(3) Quines ideologies tenen els parlants envers la diversitat lingüística? És vista aquesta diversitat com una maledicció o com una benedicció?
(4) Quines ideologies presenten els parlants envers la difusió de l'anglès com a lingua franca planetària?
(5) Com es distribueixen les ideologies lingüístiques per sectors socials i geogràfics? Per exemple, quines són les ideologies dels neoparlants del català, aquells que tot i no tenir-lo com a llengua inicial, l'han adquirit? I les ideologies de les diferents zones del domini lingüístic? I les dels grans mitjans de comunicació de massa (TV, ràdio, diaris…)? Fins a quin punt hi trobem ideologies de lleialtat i deslleialtat lingüística?
(6) Quines ideologies són més esteses envers la norma lingüística? Com trobem manifestacions de purisme i antipurisme lingüístic?
(7) Fins a quin punt el català és percebut com a llengua exclusivament dels autòctons (ideologia d'autenticitat) o com a llengua dels àmbits públics ( ideologia d'anonimat)
(8) Com podem mesurar millor els diferents graus de vitalitat etnolingüística subjectiva?
(9) Quina ideologia hi ha al darrera de les decisions dels òrgans del poder central espanyol que s'oposen a la política lingüística vigent a Catalunya?
 
Evidentment són aquests sols alguns elements a tenir en compte. Són convidats tots tipus d'aportacions teòriques, empíriques i metodològiques que ajudin a entendre millor el camp tan vast de les ideologies lingüístiques
 
La data màxima per a la recepció d'articles per al número 24 és el 30 d'abril de 2013. Podeu enviar-los mitjançant el formulari de la pàgina web
arribar les vostres propostes, o posar-vos en contacte amb els editors de la revista, mitjançant l'adreça tsc(arrova)iec(punt)cat
 
Des de la seva fundació i fins al número 14/15 (2000) la revista ha estat dirigida per Francesc Vallverdú i publicada per Editorial Tres i Quatre. El número 16 (2002) va estar a càrrec de Francesc Vallverdú i Emili Boix, mentre que a partir del 17 aquest darrer n'és el director. El número 14-15 (2000) va estar dedicat als «Aspectes sociolingüístics de la immigració extraeuropea als Països Catalans», el 16 (2002) a «Llengua i societat al País Valencià», el 17 (2003) a «L'ús oral del català. Dades, reflexions i propostes», el 18 (2004) a «La situació sociolingüística a les Illes Balears», el 19 (2006) a «La situació sociolingüística a Andorra», el 20 (2010) a «Llengua i ensenyament», el 21 (2011) a «La sociolingüística catalana, balanç i reptes de futur», el 22 (2012) a « Els usos lingüístics a Catalunya. Balanç i perspectives de futur» i «Competències, representacions i usos de la llengua en l'àmbit juvenil» i el 23 (2013) a «La sociolingüística de la variació en l'àmbit de la llengua catalana».
 
 
2)
 
Publicat en el blog Malgrat la boira dimarts 28 d'agost del 2012
 
 
David Vila i Ros
 
Quan l'Anna Muro va parlar-me del seu projecte Vents del canvi, una col·lecció de l'editorial Setzevents amb vocació didàctica que tenia com a objectiu ajudar a bastir, mitjançant un llenguatge planer, un nou pensament català des de disciplines diverses, de seguida em va bullir l'olla i vaig posar-me a treballar en uns textos que han acabat prenent la forma de Català a la carta, el llibre que tot just acabo de publicar. Català a la carta no vol ser un llibre de llengua per a lectors habituals d'aquesta temàtica, sinó un llibre que pugui llegir qualsevol català, estigui interessat en les qüestions sociolingüístiques o no, i en el qual trobi arguments que l'esperonin a fer servir la llengua amb normalitat. D'aquí ve el subtítol de l'obra, Tria la teva aventura lingüística: si hi ha molts perfils de catalanoparlant, cal oferir arguments a mida. Català a la carta, que s'obre amb un interessantíssim pròleg de Ferran Suay, està estructurat, doncs, en blocs: Un tastet de diversitat presenta curiositats que ens regala la diversitat lingüística global i vol ser un ham per aquells catalans que no tenen una consciència lingüística específica; Els hàbits lingüístics o com ajudar el català sense haver-nos de trencar les banyes va adreçat a persones conscienciades que volen usar més el català i fer-ho amb tota comoditat, i Sense estat no hi ha llengua té com a objectiu fer palès que, sense un escenari de llibertat política, és a dir, si no esdevenim un estat independent, difícilment podrem normalitzar el català. Per tant, Català a la carta és un llibre que podeu comprar i llegir els que tingueu interès pel tema, però també un llibre que podeu regalar a aquelles persones que no tenen aquest interès. L'objectiu és, precisament, arribar a tot tipus de catalanoparlant i animar-lo a usar una mica més la llengua.

Tot seguit teniu la presentació que vaig escriure per al llibre. Espero que us sembli interessant i que us animeu a llegir-lo. De cara als propers dies ja hauria d'estar disponible a les llibreries d'arreu del país!

Català a la carta. Tria la teva aventura lingüística. Presentació.

Pere Calders, en el conte Explorador celeste a la deriva, parla d'un cosmonauta procedent d'una galàxia propera que, per fer-se entendre, té un ventall de píndoles que li permeten expressar-se en qualssevol llengües. Les del català són rosades. Us ho imagineu? Quants conflictes i quants malabarismes lingüístics ens estalviaríem, els catalanoparlants! Una pastilla i llestos: tota persona que vingués als Països Catalans entendria el català i sabria expressar-s'hi. Ara, en canvi, no només hem d'oferir cursos de català, sinó que, a més a més, hem de fer front a una sèrie d'obstacles propis de les llengües minorades, com la supeditació legal a unes altres llengües –l'espanyol o el francès–, un fet que les converteix en llengües molt més necessàries que no pas el català; el desconeixement a priori que en tenen moltes de les persones que vénen de fora; o la invisibilitat social, és a dir, el fet que el català passa desapercebut als nouvinguts perquè els catalans, per norma general, ens hi adrecem sempre en espanyol.
Tanmateix, estem segurs que no tenim res de similar a aquestes pastilles rosades? Si els catalanoparlants, tant els que ho som des de sempre com els que hem après la llengua més tard, ens deixéssim estar de prejudicis i d'hàbits adquirits i comencéssim a fer servir el català amb molta més naturalitat, l'ús social se'n veuria beneficiat. Per què canviem de llengua quan el nostre interlocutor no ens parla d'entrada en català? Per què ens deixem influir pel color de la pell o per un accent diferent? Aquest fet de canviar de llengua, de passar-nos a l'espanyol sense ni tan sols saber si l'altre ens entén, és una de les raons que fan que el català estigui lluny de ser una llengua plenament normalitzada. És evident que el fet que els Països Catalans no siguin un estat independent, amb el seu marc legislatiu propi, és un factor decisiu, però els hàbits lingüístics dels catalanoparlants també són extremadament importants. Com més aprenguem a usar el català en qualsevol situació i sense prejutjar el grau de comprensió oral que en pugui tenir el nostre interlocutor, més presència social anirà assolint la llengua i, per tant, més a prop serà d'esdevenir una llengua normalitzada.
Aquest és, modestament, l'objectiu del llibre. De perfils sociolingüístics n'hi ha tants com catalanoparlants. Potser sou catalanoparlants en potència, que encara no heu fet el pas de parlar-lo; potser en sou parlants tímids, i només l'utilitzeu en entorns molt concrets; potser ja en sou parlants habituals, però canvieu de llengua sense adonar-vos-en; o bé potser en sou parlants fidels, d'aquells que us manteniu conscientment en català, tot i que de vegades sueu la cansalada per fer-ho i acabeu enrabiant-vos de valent. Sigueu com sigueu, aquest llibre és per a vosaltres. És un llibre de català per a tots els gustos, pensat perquè qualsevol català, nouvingut o de soca-rel, hi pugui trobar arguments que l'esperonin a emprar la llengua i a fer-ho amb tota comoditat.
Les pastilles rosades ens anirien molt bé, no us ho nego pas. De tota manera, tinguem present que nosaltres, els catalans, també podem fer que el català esdevingui una llengua útil i necessària als Països Catalans. Cadascú a la nostra manera. Parlant-lo més o bé participant en la construcció d'un país lliure. O tot plegat. I, sobretot, aprenent a gaudir-ne.
 
 
3)
 
Article publicat en el diari Levante-EMV dilluns 6 d'agost del 2012
 
 
Francesc de P. Burguera
 
El passat 23 de juliol, Josep Miquel Bausset, monjo de Montserrat, va publicar un article en el que ens feia notícia de la publicació, per part del professor Vicent Pitarch, d'un llibre titulat «Pompeu Fabra. L'autoritat admirada pel valencianisme», una obra molt interessant, on ens descriu la influència de Fabra en els prohoms valencianistes dels anys trenta, en especial amb Carles Salvador. Per la importància que tingué Fabra en el valencianisme dels anys de la República, Lo Rat Penat, el 1968, centenari del naixement de Fabra, publicà un editorial del consell de redacció, lloant «un gramàtic català que va realitzar la unitat ortogràfica de la llengua que parlem les dues bandes de la ribera de l´Ebre». I acabava el text del nostre Lo Rat Penat, en ple franquisme, homenatjant «aquell home que tant de benefici va fer, posant al dia una llengua parlada per set milions d´homes que viuen a la ribera de la Mediterrània, des de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó».

No sé si els responsables hui de Lo Rat Penat estarien d'acord amb aquest homenatge que els seus antecesors dedicaren a Pompeu Fabra, partidari de la llengua comuna, o estaran més d'acord amb les Normes del Puig. Lo Rat Penat es va fundar l'any 1878. El 31 de juliol, amb el suport de l'Ajuntament de València, es va celebrar la inauguració de Lo Rat Penat amb la intervenció de Constantí Llombart, en la que va dir coses com aquesta: «No és morta nostra expressiva llengua llemosina, com los seus enemics semblava que desitjaven, gràcies als generosos esforços dels nostres germans de Catalunya i les Illes Mallorques, esforços generosos que de hui en avant devem nosaltres imitar». Heus ací els primers fonaments sobre els que va començar la vida de Lo Rat Penat. Fonaments que aniran augmentant i fent-se forts amb els Jocs Florals que Lo Rat Penat convocarà així tots els anys: «Aquesta societat, cumplint un de sos principals propòsits, i desitjosa de dur avant lo renaixement de la nostra gloriosa literatura, acordà la celebració de Jocs Florals en lo present any, i així convoca als experts escriptors, inspirats poetes i artistas de l´antic Regne de València, als de Catalunya, les Illes Balears i de totes aquelles comarques a on nostra llengua és parlada o coneguda». També, però, als Jocs Florals de Barcelona acudien escriptors i poetes valencians i de les Illes. Uns i altres, catalans, illencs i valencians, s´havien posat com objectiu la defensa de la llengua comuna, utilitzant-la. Va ser una part important de la Renaixença. Una part on es van poder mantenir els nostres senyals d´identitat després de la desfeta d´Almança i els seus decrets de Nova Planta. I a la qual col.laboraren personalitats com Teodor Llorente des del seu diari Las Provincias i també des de Lo Rat Penat junt a Faustí Barberà.

Lo Rat Penat i els seus Jocs Florals estaven mantinguts i dirigits per persones de trellat, vers valencianistes, que hui serien qualificats de «catalanistes» pels actuals dirigents de Lo Rat Penat. Persones com Teodor Llorente, Constantí Llombart, Fèlix Pizcueta, el poeta W. Querol, Pasqual i Genis, Vicent Boix, Ciril Amorós. Tots ells participaren en els actes de Lo Rat Penat, donant-los suport, bé com premiats en els Jocs Florals o pronunciant el discurs del mantenidor. Els Jocs Florals, tant els celebrats a València com els celebrats a Barcelona, foren els vehicles mitjantçant els quals, la unitat de la llengua es feia ben palesa. A ningú se li va ocorrer inventar-se unes Normes del Puig per desfer aqueixa unitat. Com tampoc sant Vicent Ferrer per fer els seus sermons. Indistintament usava les dos denominacions de la llengua comuna. I si hem de referir-nos a Ausiàs March començarem per dir que no era català. Va nàixer a Beniarjó segons ­diuen uns, altres que no saben fill del poeta català Pere March, que no feia molt de temps que vivía al Regne de València, i de la valenciana Elionor Ripoll. En qué parlarien Pere i Elionor? I quan el fill Ausiàs començara a parlar? I en quina llengua escriuria els seus versos quan arribà el moment? La llengua comuna. Des de la Renaixença, passant per la República, la guerra i els anys del franquisme, la convicció de la llengua comuna va anar augmentant entre els valencians i les ­seues institucions, com ara, i molt especialment, Lo Rat Penat. On Carles Salvador donava classes de valencià en el domicili de Lo Rat Penat, amb la seua gramática, des de1949. Miquel Adlert i Xavier Casp van montar l´Editorial Torre després de la guerra i començà a publicar llibres de poesia, de narrativa en l´anomenada col·lecció L´espiga. L´anunci d´aquesta col·leció, publicat al butlletí de l´Obra del Diccionari de mossén Alcover, deia açò: «"Col·lecció l´Éspiga" de obras valencianas. Biblioteca de suma selección, pulcritud y economía. Imprescindible para el buen conocimiento de la literatura catalana contemporánea». En Lo Rat Penat estrenàvem obres de teatre d´autors en català, com per exemple, «Els condemnats», del mallorquí Baltasar Porcel. Això, en ple franquisme. També, durant el franquisme, Xavier Casp es presentava als Jocs Florals de la Llengua Catalana a l'exili, celebrats a Perpinyà el 1950, i obté la Flor Natural; l´any següent, 1951, es torna a presentar, els Jocs es celebren ara, a Nova York, i és premiat amb l´Englantina d´Or; i encara repeteix el 1952, i es presenta de nou als Jocs, que aquest any es celebren a Tolosa del Llenguadoc, i obté el premi Concepció Rabell. Casp escrivía els versos en la llengua comuna. És a dir, que durant el franquisme també seguirem utilitzant la llengua comuna com veníem fent des de la Renaixença. Des de la Renaixença i de més enllà. Des del Segle d´Or valencià. Des que el valencià Ausiàs March, escriptor en la llengua comuna, acabà per trencar els motlles de la poesía trobadoresca. Ausiàs era un home de lletres molt reconegut dintre de la literatura valenciana medieval. I ningun grupet de blaverets se li acostaren per oferir-li unes Normes del Puig. Ausiàs March, Joanot Matorell i els demés escriptors del Segle d´Or valencià, els valencianistes de la Renaixença i els que signaren les Normes de Castelló van anar conformant la llengua comuna. Constantí Llombart ja diu que no es morta la nostra llengua llemosina «gràcies als esforços dels nostres germans de Catalunya i les Illes Mallorques». Lo Rat Penat, al convocar els Jocs Florals, es dirigeix «als experts escriptors, inspirats poetes i artistes de l´antic Regne de València, als de Catalunya, les Illes Balears i de totes aquelles comarques a on nostra llengua és parlada o coneguda». En una paraula: lo del anticatalanisme no té cap sentit. Ausiàs va morir el 3 de març de 1459. I el tenim soterrat a la Catedral de València. Tots els anys, un grup anticatalanista li fa una visita el dia de la seua mort. No ho entenc. Ausiàs March era catalanista.
 
4)
 

Jornada El multilingüisme i la gestió lingüística en els mitjans de comunicació. Els reptes de les comunitats lingüístiques mitjanes en el segle XXI

Seminari Language Rich Europe in the media


El Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona (CUSC-UB) es complau en convidar-los a la jornada que consta del workshop «El multilingüisme i la gestió lingüística en els mitjans de comunicació. Els reptes de les comunitats lingüístiques mitjanes en el segle XXI», així com també al seminari «Language Rich Europe in the media» coordinats per Miquel Nicolás (Universitat de València) i F. Xavier Vila (Universitat de Barcelona).

Informació de l'acte:
Divendres, 19 d'Octubre de 2012 de 9 h a 16.30 h.
Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona (Sala del Professorat, 5è pis edifici Josep Carner).
IMPORTANT: Per tal d'assistir a la jornada cal enviar un correu electrònic a cusc@ub.edu abans del dia 10/10/2012

Programa:

9 h

Presentació de la jornada

Albert Bastardas (UB), Miquel Nicolás (UV) i F.Xavier Vila (UB)

9.30 h

La posició del català i les altres llengües en els mitjans de comunicació en els territoris de parla catalana / The position of Catalan and other languages in mass media in Catalan speaking societies

Bernat López, Universitat Rovira i Virgili

10.30 h

The position of Dutch and other languages in mass media in Dutch / La posició del neerlandès i les altres llengües en els mitjans de comunicació dels Països Baixos

Piet Bakker, Hogeschool Utrecht

11.30 h

Pausa- cafè

12 h

The position of Hebrew and other languages in mass media in Israel / La posició de l'hebreu i les altres llengües en els mitjans de comunicació a Israel

Zohar Kampf, Hebrew University of Jerusalem

13 h

La posició del polonès i les altres llengües en els mitjans de comunicació de Polònia / The position of Polish and other languages in mass media in Poland

Guillem Calaforra, Universitat de València

14 h

Dinar a càrrec del British Council, part del grup director del projecte Language Rich Europe – Una Europa rica en llengües

15 h – 16:30h

Seminari Language Rich Europe and the media/

L'objectiu d'aquest seminari és debatre les principals idees exposades durant el matí i elaborar un conjunt de propostes i suggeriments sobre la gestió del plurilingüisme europeu en el món de la comunicació. Aquestes recomanacions es presentaran al congrés sobre plurilingüisme que es farà a Brussel·les al març de 2013 i s'elevaran a la Comissió Europea en el marc del projecte Language Rich Europe – Una Europa rica en llengües.


Ací podeu llegir el programa del workshop i la informació relativa al projecte Language Rich Europe del British Council. Així mateix, seguidament adjuntem els enllaços web que poden ser del vostre interès:

Projecte Comunitats Lingüístiques Mitjanes: http://www.ub.edu/cusc/llenguesmitjanes/

Workshop Mitjans de Comunicació i TIC: http://www.ub.edu/cusc/llenguesmitjanes/?page_id=433

Projecte Language Rich Europe: http://www.language-rich.eu/home/welcome.html

 
5)
 
Article publicat en el diari Levante-EMV dimecres 15 d'agost del 2012
 
 
Josep-Miquel Bausset
 
La pàgina web de l'arquebisbat de València informava el passat 7 d'agost, de les misses que al litoral valencià, se celebren «en distintos idiomas, principalmente inglés y alemán». Així a Dénia, «un sacerdote católico alemán oficia todos los domingos y festivos en lengua germana». I a Xàbia es tradueixen «al inglés y alemán las lecturas de las misas todos los domingos del año». I també a Moraira, les Eucaristies tenen les lectures en «francés, holandés, inglés y alemán». O als Poblets, cada segon dissabte de mes hi ha «misas integramente en inglés». I a Dénia i a Gandia, a l'estiu, un prevere ucraïnès celebra en la llengua d'aquest país, per als cristians de ritu oriental.

Evidentment que em sembla bé la introducció dels diversos idiomes dels cristians que participen en les celebracions litúrgiques. Pentecostès sempre és una manifestació de la diversitat i de la pluralitat de llengües i de cultures. Però....I en valencià, quan? Quan tindrem a les nostres parròquies (del litoral i de l'interior) unes celebracions eucarístiques en valencià? O és que la nostra llengua, la llengua de Sor Isabel de Villena i de Sant Vicent Ferrer, encara no té un estatus suficient per a entrar a les esglésies?

Moltes voltes s´ha dit que el fet que la litúrgia no siga en valencià, és degut a que no hi ha una demanada per part dels cristians valencians. Però, ¿hi havia una demanada al final del Concili, quan, dissortadament, es va passar del llatí al castellà a les nostres parròquies? Evidentment que no! Però va ser per raons pastorals, que, encertadament, es va introduir la llengua vernacla a París, Salamanca, Milà, Lisboa, Buenos Aires, Nova York, Tòquio.....Però no a València, Onda, Alcoi, Gandia, Torrent, Borriana, Altea o Benicolet!

Encara més: per raons pastorals, i amb una actitud totalment il·lògica, se'ns va fer passar del llatí al castellà!

Tots trobem normal la introducció de les llegües vernacles en la litúrgia, en aquelles celebracions on hi han grups nombrosos, com fem a Montserrat quan tenim pelegrins de Màlaga o de París! O com fan a Dénia, Xàbia o Moraira amb els cristians anglesos, alemanys o holandesos. Però i la nostra llengua?

Una altra raó que s´ha utilitzat (erròniament) per no introduir el valencià a l´Església, ha estat el fet que (diuen!) hi ha un rebuig dels cristians al valencià. I això és rotundament fals. El passat mes de juliol vaig passar uns dies a la platja de Piles i (per l´amabilitat del seu rector) vaig poder presidir cada dia l´Eucaristia, que vaig fer alternant el valencià i el castellà. I sense cap queixa ni cap rebuig per part dels cristians que participaven de la celebració!

Als inicis del segle XXI, l´Església valenciana encara no és capaç (ni que siga per raons pastorals!) d´introduir el valencià a les nostres celebracions litúrgiques? Algú s´imagina a Paris, una Eucaristia que no es fera en francès? O a Londres, algú pot pensar que s´arribara a marginar l´anglès a la litúrgia? O a Lisboa, que no s´utilitzara el portuguès? No seria això surrealista i contrari a les raons pastorals? Però al nostre país (i amb honroses excepcions!) a l´Alcora, Ontinyent, Elx o Xàtiva, marginar el valencià de la litúrgia és normal!

Trobe que utilitzar el francès o l´holandès en les celebracions litúrgiques, quan hi ha fidels de parla francesa o holandesa, és bo! Però trobe que és un contrasentit i un escàndol, arraconar el valencià a les nostres parròquies i a les zones turístiques, ja que els cristians valencians també volem adreçar-nos a Déu en la nostra pròpia llengua! Algun dia, els rectors valencians faran possible que arribe la Pentecosta a les nostres parròquies?
 
6)
 
Do de llengües
 
amb Oriol Munné
 
Catalunya Ràdio
 
 
 
 
7)
 
Publicat en el blog L'INTERÉS PER LA LLENGUA DELS VALENCIANS
 
 
Josep-Daniel Climent
 
 
8)
 35 Anys d'Al Tall

 

 

Dia 6 d'Octubre 20 h.

AUDITÓRI MUNICIPAL DE CASTALLA

 

 

Al Tio Canya el menyspreaven no només per parlar com parlava, sino també per cantar com cantava. Això no ho diu la cançó, però és cert. I esta és la idea que ens ha guiat sempre per fer el nostre treball: contribuir a que la nostra llengua i el nostre llenguatge musical esdevinguen eines franques de comunicació en el nostre temps i en el nostre país.

 

A poc a poc, hem aprés el llenguatge musical, tal com els besnets del Tio Canya van aprendre a parlar la llengua del besavi. I hem fet un descobriment fonamental: el so de la nostra música tradicional és preciós i calent. I funciona espectacularment per expressar els nostres sentiments i per a dir qualsevol cosa que passa en la nostra vida.

 

                                                                                                         

Al Tall oferirà un concert antològic dels seus 35 anys de trajectòria: alguns dels temes que es poden qualificar com a “cançons de tota la vida” -el Tio Canya, el Darrer diumenge d'octubre o el Cant de maulets; amb el seu cant a capel·la, evocaran la memòria del jove alacantí Miquel Grau; no faltaran les cançons de festa i una selecció del nou repertori dedicat a Jaume I, VERGONYA, CAVALLERS, VERGONYA

                                  

Segons el Llibre dels Feits, Jaume I va esperonar els seus nobles  que no obedien l'ordre de llançar-se a l'atac, amb aquell crit –Vergonya, cavallers, vergonya-, que ha quedat com un símbol extrapolable a altres temps i situacions en les que el rei Jaume renyaria al poble, als intel.lectuals o als polítics si ho pogués fer.

 

L'any 1979 Al Tall va fer la cantata Quan el mal ve d'Almansa.

La pregunta “què es va perdre en Almansa” té una resposta clara. Eixa resposta és precissament la història que comença amb Jaume I i la seua obra: l'existència d'un estat sobirà, el regne de València i els altres estats confederats de la corona d'Aragó. Per dret de conquista, estos estats van passar a ser províncies de la corona de Castella. Així va nàixer Espanya.

 

L'obra de Jaume I està aturada des d'aquell moment. La construcció de futur del País passa per superar el parèntesi colonial dels darrers 300 anys i reconnectar amb l'obra de Jaume I.

 

 

 

Text: Vicent Torrent

Música: Vicent Torrent, Manuel Miralles, Miguel Blanco, Jordi Reig, 
Arranjaments: Manuel Miralles, Jordi Reig, Miguel Blanco, Xavier Ahuir, Ximo Caffarena.
Arranjaments de percussió: Robert Moreno
Text de Vent d'Autan: Bernart Sicard (segle XIII)
 
Interpretació: Vicent Torrent, Manuel Miralles,  Jordi Reig, Enric Banyuls,
Xavier Ahuir, Robert Moreno i Maribel Crespo
 
INSTRUMENTS: Veus, dolçaines, saxo midi, flautes dolçes, guitarra acústica, guitarrons, bandúrria,  llaüt, arxillaüt, busuqui, mandolina, baix elèctric, teclat, bateria i percussions menors.
 
 
9)
 
Article publicat en el diari Levante-EMV diumenge 9 de setembre del 2012
Josep Franco
 
 
10)
 
Publicat en el llibre 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú (CCG edicions, Girona, 2011, pàg. 57).
 

170. La difusió del coneixement ha de fer-se en anglès, espanyol, francès, català, euskera... Les llengües han  de ser corretges de transmissió dels coneixements, no frens.

 

Ángel Gabilondo

Ministre d'Educació del Govern espanyol

 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us preguem encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l'existència del butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací