InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 107 (divendres 28/09/2012) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
 
1) Eugeni S. Reig - de rumb i traca
 
2) Albert Jané - Sobre la «sicalipsi»
 
3) Antoni Llull Martí - De jous i jovades
 
4) Pau Vidal - Provar
 
5)  Pere Ortís - Netegem i enriquim la llengua catalana (Barbarismes. Lletra Y)
 
6) Pau Vidal - Iepa-la!
 
7) Pere Ortís - Als locutors
 
 
9) Ramon Sangles i Moles - Un bon plantejament és clau
 
10) El futur del català, 27 anys després: Entrevista de Joan Tudela a Enric Vives i Jem Cabanes
 
 
 
1)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

 

(Llibre inèdit)

de rumb i traca

D'importància. De categoria. Sumptuós. Extraordinari.

Caram, açò és un pis de rumb i traca.

Aquesta expressió l'usa l'escriptor alcoià Jordi Valor i Serra. En la narració Rapsòdia tràgica trobem:

Pel poble ja començava a parlar-se del seu casament. Noces de rumb i traca se prometeren els veïns, car la vistositat i importància local de la parella així ho demanava.

 
En valencià també es diu: de categoria, de repica'm el colze
La llengua estàndard sol emprar: d'upa, de categoria
En castellà es diu: de campanillas, de categoría, de órdago, de padre y muy señor mío, de postín, de rechupete
 
NOTA: El fragment que he posat d'exemple podem trobar-lo en la narració curta Rapsòdia tràgica dins el llibre Narracions alacantines de muntanya i voramar de Jordi Valor i Serra (Editorial Sicània, València, 1959, pàg. 126)
 
 
2)

Article publicat en el núm. 72 de la revista Llengua Nacional (III trimestre del 2010)
http://taller.iec.cat/filologica/documents/ajr/Jane,A(2010-3)SobreLaSicalipsi.pdf

Sobre la «sicalipsi»

Albert Jané

 

3)

Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 266)

 

De jous i jovades

 

Antoni Llull Martí

 

Així com avui en dia es parla normalment de quarterades, per explicar l'extensió d'una finca rústica (quan no es fa directament en metres quadrats o hectàrees), a l'edat mitjana la mesura utilitzada solia esser la jovada, mot derivat de jou, considerada com a l'extensió de terreny que un jover o pareller podia llaurar, amb un parell de bous junyits a un jou, i estirant l'arada, en un dia (jover podia esser també un fabricant de jous). Pel que fa a l'origen del mot, és prou clar, puix que té un precedent llatí, etimològic i d'aplicació agrària: el jugerum, derivat de jugum ‘jou', i que sembla que com a mesura agrària equivalia a poc menys de mitja quarterada. També es conta que a tot aquell que accedia a la ciutadania romana, l'estat li donava dos jugera (plural de jugerum) perquè els cultivàs pel seu compte i així es pogués guanyar les sopes.

 

El que ja no està tan clar és l'equivalència exacta, en metres quadrats, de la jovada, en castellà yugada, en portuguès jugada, i en italià giogata (mot inusual des de fa cents d'anys, substituït per bifolca, biolca, bobolca i bubulcata, formes derivades del nom del bou en grec i en llatí). El diccionari d'Alcover i Moll ens diu que, segons Quadrado, una jovada equival a setze quarterades, cosa que em sembla una barbaritat, i tot seguit, citant una altra font, a 299,19 àrees, és a dir, poc menys de tres hectàrees, que serien prop de quatre quarterades. Les mides corresponents a la jovada a València i a Catalunya són distintes a les de la nostra, i les de la bifolca italiana també varien molt d'una regió a una altra, i les mesures de la yugada castellana tampoc no concorden amb les nostres ni amb les de la jugada portuguesa, si bé tots els diccionaris i llibres d'història solen indicar que es tracta de l'extensió de terreny que es pot llaurar amb un parell de bous en un dia. I si és així, com s'explica que en nou o deu o dotze hores a un lloc determinat es poguessin llaurar setze quarterades, i a un altre només quatre, o dues i en molts no arribassin ni tan sols a mitja? Era que en alguns indrets eren més forts i ràpids els bous i més falaguers els parellers que en altres, o que la terra hi era més o menys flonja, o que uns tenien el costum de fer els solcs més fondos i espessos i uns altres de més superficials i clars? No sé si qualcú ho podria respondre. Jo no ho he pogut aclarir. Seguirem parlant-ne la setmana que ve, si Déu ho vol.

 

4)
 
Publicat en el llibre EN PERILL D'EXTINCIÓ (100 paraules catalanes per salvar) de Pau Vidal (Editorial Empúries, Barcelona, 2005, pàg. 129)
 
 
 
Provar
 
Pau Vidal
 
 

“Tu, aquest color tan cridaner que li han posat a la coberta li queda molt bé, al llibre”

“Bufa, estic empatxada, em penso que tantes paraules de cop no m'han sentat bé”.

Exercici: substituïu els esguerros en cursiva pel verb que hi escau.

 

«-No em prova, no em prova... Falòrnies! Digues-me quin mal em poden fer unes pipades al dia?» (Pere Foix, Catalunya, símbol de llibertat, 1942).

 

Iepa-la!

 

El món a l'inrevés. Mentre provar recula com a sinònim d'anar bé, fer profit', s'escampa en l'ús impropi de tastar. O és que algú ha sentit mai parlar del provaolletes o el provavins?

 

5) 
Netegem i enriquim la llengua catalana
Pere Ortís

Barbarismes
Y
 

Ya, 'ia'. Ja.

        Ja és hora que te'n vagis.

        (Donant pressa o començ a una acció:) Ara mateix. Va! Au! Apa! Hala!

        La mare diu que hi vagis, ara mateix! Fuig d'aquí, ara mateix! Saltem tots alhora, va!

Yo, 'io'. Jo.

        Jo, primera persona del singular.
 
 
6)
Iepa-la!
 
Pau Vidal
 
 
Amables lectors em demanen pel significat de l'expressió Iepa-la! que remata algunes de les entrades del meu recull En perill d'extinció (Empúries, 2005). I res més senzill: no és sinó una de les moltes formes que pot prendre la interjecció ep!, probablement amb creuament d'apa, i l'afegitó del fals pronom la o li que compleix una funció, crec, purament epentètica. Es tracta d'exclamacions d'ús quasi exclusivament oral, atès que s'insereixen en registres col·loquials, i per això resulten xocants en veure-les escrites (tot i que la variant apa-li, popularitzada pel periodista radiofònic Jordi Vendrell als anys vuitantes i norantes, ha fet més fortuna i ja no causa aquest mal d'ulls). En el cas concret de "iepa-la", és probable que la I que l'antecedeix es degui a la influencia d'exclamacions infantils com ara iupi! o llenguatge de dibuixos animats ("¡Yepa, yepa!", cridava el correcaminos o no sé quin altre personatge de la meva infantesa, televisament encara del tot espanyolitzada). Sigui com vulgui, quan la vaig triar com a reclam d'atenció per a un llibre que té un to volgudament popular, tant l'editora com el corrector de proves la van reconèixer sense cap dubte, segurament per una simple qüestió d'afinitat generacional. Aclareixo que en el meu entorn habitual es pronuncia allargant força la E, que és tancada, "iééépa-la", tot i que no vaig gosar escriure-la d'aquesta manera per no caure en la caricatura.

 
7)
Als locutors
Pere Ortís
 
Benvolguts locutors d'esports de TV3 i de Catalunya Ràdio:
 
        Tinc el gust de saludar-vos a tots.
        I de dir-vos que els catalans us estem molt agraïts per la cura que poseu a parlar un  català net de cara al redreçament de la nostra pobra llengua i perquè els oïdors s'hi facin com més aviat millor. Estem molt enrere del nivell desitjable, el públic en general, vull dir que hi està, i als qui ocupem els llocs més crítics ens cal parar-hi molt de compte.
      Bé, pel que fa a vosaltres sí que us voldria remarcar alguns puntets que caldria esmenar en bé de la llengua. Suplicant-vos que no us ho preneu malament, puix que ens anima la més bona intenció a favor de la llengua, la qual estimem de debò, a favor dels nostres mitjans i a favor de tots.
      Allò primer que volem suplicar-vos és que, en parlar de resultats de futbol, no utilitzéssiu el fantasmal “golejada”, servil del castellà “goleada”, el qual no havíem sentit mai fins que un locutor d'esports, que no en sabia d'altra, el prengué, sí, del castellà “goleada”. (El diccionari de l'Institut l'admet, ja ho sabem, però n'admet tants d'altres de despropòsits,  com és ara “gamberro” quan tenim tot un ventall de mots bellíssims per comptes seu!). Per què hem d'anar a manllevar paraules espúries quan som tan rics i per al cas tenim paraules i expressions vellíssimes, bellíssimes, i encara vives entre nosaltres? Fora dels mitjans en dèiem, i en diem clavar pana. Els homes deien: El Barça ha fotut pana al Madrid, quatre a zero! La canalla dèiem: El Barça ha fumut una pana al Madrid que Déu n'hi do! No pot ser dit així, als mitjans, però bé hi podeu dir: El Barça ha clavat pana al Madrid, 4 a 1! L'ha apallissat! L'ha estovat, cinc a zero! O, simplement: Quina pana!
Ara potser que se us farà una mica difícil dir-ho així, però moltíssims catalans ho celebrarem, us ho agrairem, i vosaltres donareu una mostra de seny i fareu una bona passa endavant cap a la normalització. Mireu a qualsevol diccionari català el verb: empanar.
      Tampoc és correcte dir: “Valdés atrapa”, com ho diu el castellà: “atrapa”. El català no ho fa això de deixar un verb penjat, sense el seu complement de nom o de pronom. Sempre hem dit: El porter bloca la pilota; el porter bloca l'esfèrica.. En català blocar vol dir interceptar, impedir el pas amb una tanca. “Atrapa” no ho deia mai ningú, abans dels mitjans en català, bé que també sigui un verb català.
     Tampoc, i per la mateixa raó, no és correcte de dir: “L'extrem no arriba”. Cal dir: L'extrem no HI arriba ( Hi: a la pilota que corre).  
      Un locutor deia: Messi va fer dos gols, a la primera part, i encara “faria un tercer”, a la segona. I calia que digués: Messi va fer dos gols, a la primera part, i encara en faria un altre a la segona. El català no ho diu això d'”un tercer”, “un quart”; diu un altre, i si tant convé especificar, diu: en faria un altre, el tercer, o ... un altre, el que fa tres, que és molt gramatical i alhora molt elegant.
   Gràcies per la vostra atenció. Sincerament,
 
Pere Ortís
 
 
8)
 
Publicat en el blog L'interés per la llengua dels valencians
 
 
 
 
Josep Daniel Climent
 

 

9)
 
Publicat en el llibre COMUNICAR-SE, TOT UN ART de Ramon Sangles (2a edició, Edicions SPD, Barcelona, 2010, pàg. 101)
 

Un bon plantejament és clau

Ramon Sangles i Moles
 
Per a un resultat final bo del treball a fer, l'autor, tenint clares aquelles tres característiques anunciades, s'ha de plantejar bé el discurs i organitzar-lo de tal manera que s'hi vegi ordre i s'hi projecti eficàcia. En el planteig, doncs, tindrà en compte tres fases: (a) com organitzarà el contingut del text i quina mena de llenguatge farà servir, (b) com classificarà i tractarà tot el recull d'informació obtinguda, i (c) en la redacció, quines definicions i convencions farà servir.

 

Pensem també que, a mesura que anirem redactant un text, ens vindran noves idees i noves maneres d'expressar-les, de manera que hi haurà una influència mútua entre allò que teníem previst i allò nou que se'ns acudirà, i que hem d'inserir en el lloc apropiat. Al capdavall, es tracta sobretot d'aconseguir un cos de text ben estructurat d'informació, destinat a ser llegit per un públic que ens imaginem.

 

Per una banda, hem d'estar atents a articular bé una sèrie de continguts, portadors novetat en el tema tractat, i, per l'altra, els hem d'ordenar bé seguint una lògica successiva. Això ens emmenarà a disposar el text d'una manera ben identificable, on hi hagi, per exemple, un títol, uns paràgrafs bens distribuïts, unes notes, unes citacions... i on seguirem un model d'ordre dins el temps, o dins l'espai, o alfabètic.

 

 
10)

 

El futur del català, 27 anys després

 

Entrevista de Joan Tudela

a Enric Vives i Jem Cabanes

 

Enric Vives és responsable lingüístic de TV3 i Jem Cabanes ho és del circuit català de TVE

 

La castellanització greu no és la del lèxic, sinó la de la sintaxi i la fonètica catalanes

 

La televisió en català té una gran influència en la llengua parlada. L'Enric Vives i en Jem Cabanes són els responsables lingüístics de TV3 i del circuit català de TVE, respectivament. Per tant, tots dos tenen una gran influència en el català que es parla avui. Com a sil·logisme és impecable; però no és cert. En Vives –coordinador dels serveis lingüístics de TV3– i en Cabanes –corrector de català de Miramar, a més de poeta i traductor– ja el voldrien, ja, el poder de canviar la llengua corrent de la massa catalanoparlant. Però ells i els seus companys correctors dels mitjans de comunicació són només els apuntadors d'una funció en la qual el personatge principal és un altre: el periodista, el locutor, el doblador, l'actor.

Cabanes: El procés d'espanyolització lingüística, fins fa vint anys, era només de vernís, superficial. Es podia dir busson o sellu, però la substància lingüística es conservava gairebé intacta. Però de vint anys ençà, l'espanyol ha penetrat el nostre sistema lingüístic. La llengua s'hauria de mirar com una mena de fet arquitectònic, en què el lèxic serien les totxanes, però el més important és l'estructura, el disseny. Una masia catalana és una masia catalana encara que la facis amb totxanes, tot i que s'estila més fer-la amb pedres. És per la seva estructura que una masia és una cosa diferent d'un cortijo andalús.

UN TALL GENERACIONAL

Jo veig que en l'espanyolització hi ha un tall generacional, més que no pas una divisió territorial o social. La immensa majoria dels menors de vint anys de Barcelona i algunes altres poblacions dels voltants parlen un català, que no és el dels seus pares, que és la destrucció del nostre sistema lingüístic. Fonèticament, un apitxament general, la desaparició de les sonores en tots els contextos, sigui dins d'una paraula o en un enllaç fònic, reducció de les vocals neutres a a en totes les posicions. Sintàcticament, substitució dels pronoms febles i una equivalència total i constant amb l'espanyol. És a dir, que parlen aparentment català, però parlen en realitat a l'espanyola.

Vives: La gran majoria de queixes que rebem a TV3 pel català que s'hi parla són referides al lèxic, que si és millor dir batlle que no pas alcalde i coses així. És clar que el vocabulari és important, però és l'aspecte menys greu de la contaminació castellana i anglesa que tenim a sobre. Són pitjors les infiltracions castellanes en la sintaxi i en la fonètica, perquè són més difícils de corregir.

Cabanes: Les paraules es poden canviar amb relativa facilitat. Termes com la bústia, la cimera o la travessa han fet forat. Però això ha estat així perquè tots els mitjans de comunicació hi hem estat d'acord. Tenim l'experiència que quan hem discrepat no ens n'hem sortit. Jo crec que seria una bona mostra de responsabilitat que, ara que tenim en català una televisió sencera, una televisió a estones, algunes ràdios i alguns diaris i revistes, tots els correctors i els qui treballem en això trobéssim un marc d'acord, tot respectant l'autonomia de cada corrector. Hauríem de trobar la manera de no fer estridències: de vegades, per exemple, l'”Avui” s'obstina, contra el parer de tots els altres mitjans, a mantenir unes formes determinades, sigui en l'adaptació del nom d'un personatge rus, sigui en una expressió periodística freqüent.

LES HIPERCORRECCIONS

Parlar de l'”Avui” és parlar del problema de les hipercorreccions. Miquel Prat i Amat, en un article recent (El Món, 11 de gener del 85), recordava una afirmació de Pompeu Fabra que hauria de ser el lema de tot model normalitzador: “S'ha d'anar en compte de no farcir inútilment el llenguatge de mots arcaics. Quan el mot corrent és bo, a ell convé en general donar la preferència”. I afegia, irònic, que probablement els responsables lingüístics de l'”Avui” van entendre que el Mestre deia: “Quan el mot estrany fa riure, a ell convé en general donar la preferència”.

Però el problema no es limita a un sol mitjà. És, poc o molt, general. Expressions artificials com la propera setmana estan guanyant la batalla a les catalaníssimes la setmana que ve, la setmana vinent, la setmana entrant o la pròxima setmana, tot i que aquesta última tingui la desgràcia d'assemblar-se al castellà. Ja ha dit Joan Coromines que les normes lingüístiques catalanes han de ser catalanes, ni antifranceses ni anticastellanes. A més, la manca de naturalitat sovint dissimula una forta castellanització. És el cas de l'ús del quelcom, terme desenterrat del cementiri de paraules i implantat a corre-cuita als mitjans de comunicació, perquè calia trobar una equivalència sistemàtica a l'algo castellà, encara que fos bandejant el res –ben viu– o l'alguna cosa –tan natural.

MANCA D'UN MODEL FONÈTIC ÚNIC

Vives: Un altre problema que tenim és el de la manca d'un model fonètic únic per al català. Jo crec que no podem caure en una falsa polèmica sobre si es discrimina el català occidental. En el cas de les televisions, jo diferenciaria els informatius del que són telefilms. En els informatius, a TV3 de periodistes occidentals n'hi ha pocs, és cert, però no només se'ls permet el català occidental, sinó que se'ls estimula perquè l'usin. Ara, el doblatge de Dallas al català és una convenció, perquè passa en un ambient on parlen l'anglès. Seria absurd, vaja, faria riure, que uns personatges parlessin en oriental i uns altres en occidental. Una altra cosa són les sèries de producció pròpia, en les quals, si hi surten personatges de Balaguer o de València o de Barcelona, és obligat que parlin amb la fonètica pròpia de cada lloc. El criteri ha de ser que en una sèrie televisiva comprada a l'exterior la fonètica de tots els personatges ha de ser unitària. Si a València, quan tinguin el tercer canal, doblen al català una sèrie de fora, ho faran lògicament en català occidental però de forma unitària, i aquesta sèrie la podrem veure a Catalunya, de la mateixa manera que escoltem les cançons de Raimon.

Cabanes: Això del model fonètic únic no és un problema només del català. En la nostra llengua les diferències dialectals són mínimes. L'espanyol i el francès han creat un patró únic, i així l'andalús no encaixa en el patró de l'espanyol. Però en l'alemany o en l'anglès tenen la mateixa respectabilitat totes les fonètiques. L'anglès de la BBC només el parlen els periodistes i els actors de cinema. En el nostre cas, la qüestió demogràfica afavorirà el català oriental i, concretament, el central.

Barcelona, 23 d'agost de 1985

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net
 
Si voleu donar-vos de baixa d'aquest butlletí, comuniqueu-ho enviat un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net