InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 102 (divendres 24/08/2012) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
 
1) Eugeni S. Reig - dalt o baix
 
2) Albert Jané - La fraseologia popular
 
3) Antoni Llull Martí - Dits, macs i computadores
 
4) Pau Vidal - Penjaments
 
5)  Pere Ortís - Netegem i enriquim la llengua catalana (Barbarismes. Lletra R)
 
6) Articles d'Albert Pla Nualart
 
7) Rafael Roca - Teodor Llorente, escriptor valencià
 
8) Pere Ortís - Rèquiem pels pronoms adverbials
 
9) Josep Miquel Bausset - Pompeu Fabra i el valencianisme de la República
 
10) Ramon Sangles i Moles - Prestigiar la lectura
 
11) El futur del català, 27 anys després: Entrevista de Joan Tudela a Josep M. Nadal i Modest Prats
 
 
 
1)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

 

(Llibre inèdit)

 
dalt o baix
 

Aproximadament.

El xicot eixe deu tindre, dalt o baix, la meua edat.

L'expressió dalt o baix l'he sentida a la ciutat de València. També he sentit, amb el mateix significat, la variant poc dalt o baix.

 

En valencià també es diu: poc dalt o baix, poc més que menys, poc més o manco, poc més o menys, si fa no fa

La llengua estàndard sol emprar: poc ençà poc enllà, poc més o menys, poc més poc menys, si fa no fa

En castellà es diu: poco más o menos

 
2)
Article publicat en el núm. 68 de la revista Llengua Nacional (III trimestre del 2009)
http://taller.iec.cat/filologica/documents/ajr/Jane,A(2009-3)LaFraseologiaPopular.pdf
 
Albert Jané
3)

Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 262)

 

Dits, macs i computadores

 

Antoni Llull Martí

 

 

Els dígits designen els elements bàsics d'un sistema numeral, que en el cas del decimal són deu, com els dits de les dues mans d'una persona, i tenen aquest nom perquè els dits (en llatí dígitos), degueren esser en temps prehistòrics la primera, o una de les primeres maneres de mostrar un conjunt numeral bàsic, de deu al principi, i en una segona passa, indicar sumes o múltiples o divisions d'aqueix nombre bàsic. Quan els dits no bastaven, sembla que qualcú tingué la idea d'utilitzar macs o pedretes (en llatí cálculos) per determinar amb exactitud una quantitat: tants de macs, tants d'objectes comptats, o tants de múltiples del nombre bàsic. Del mot llatí prové el nostre calcular, i el tecnicisme càlcul, que tant pot referir-se a l'acció de treure un compte com a una pedra petita, com la concreció que pot formar-se en un ronyó, o en el fetge, i dificultar-ne el funcionament.

 

Tant comptar com contar, com el cultisme computar, són derivats del verb llatí computare, que al seu torn prové del també llatí putare, que, entre altres coses, significava ‘fer una estimació, considerar, avaluar, pensar', i finalment ‘comptar', i amb el prefix con-, amb la ena transformada amb ema, computare s'usà amb caràcter general per designar el procediment d'enumerar objectes, materials o immaterials, i amb el temps, també es digué al fet de narrar coses que havien succeït. En l'escriptura del català antic no es distingia entre una i altra definició,  i comtar, contar i comptar tant podien voler dir comptar com contar. La moderna distinció, només gràfica en la nostra llengua, és prou útil en la majoria de textos, si bé no imprescindible, perquè el castellà usa contar tant en la llengua escrita com en la parlada i els qui hi parlen i escriuen així mateix s'hi entenen.

 

Els moderns aparells anomenats computadores o ordinadors, treballen bàsicament amb senyals digitals, que en electrònica designen unes magnituds que solen esser representades per una curta sèrie de valors discrets (discontinus), com apagat/encès, blanc/negre, alt/baix, etc., contràriament als senyals analògics que solen esser continus i variables.

 

4)
 
Publicat en el llibre EN PERILL D'EXTINCIÓ (100 paraules catalanes per salvar) de Pau Vidal (Editorial Empúries, Barcelona, 2005, pàg. 122)
 
 
Penjaments
 
Pau Vidal
 

Les injúries, mecàsums i maldiences pengen del calumniat com llufes invisibles però indelebles.

 

«L'ànima de Dalí, però, no sofrí cap commoció. El nostre home està fet a tot i no s'immutà. Tornà la pilota als seus antics amics dient-ne quatre penjaments i canviant de casaca. No li costa molts d'esforços de canviar d'opinió» (Sebastià Gasch, Expansió de l'art català al món, 1953).

 

Iepa-la!

 

Penjats de l'etimologia-ficció, però ara cap al futur. Encara que d'aquells telèfons de pel·lícula de gàngsters en què la comunicació es tallava al moment de penjar l'auricular del ganxo ja pràcticament no en queden, tots sabem que aquest és el motiu pel qual de l'acció de prémer el botonet vermell del fòtil en continuem dient penjar. Però quantes generacions falten perquè l'ús d'aquest verb comenci a ser un misteri?

 

5) 
Netegem i enriquim la llengua catalana
Pere Ortís

Barbarismes
R
 

Rally.   Cursa.

         Una cursa d'autos.

         La paraula "rally" té una connotació molt ampla: competició, aplec, esforç, etc

Rasgo.   Tret.

         El trets fisonòmics d'una persona.

Rastrero, 'rastrer'. Roí. Vil. Mesquí. Coquí. Menyspreable.

         És un subjecte roí.

Rato.    Estona.

         Fer una estona de repòs.

Ratonera. Niu de rates.

         Endreçant, ha trobat un niu de rates.

         Ratera. Parany.

         L'hem enxampat amb la ratera. Aquesta proposta és un parany.

Reacio, 'reaci'. Rebec. Renitent.

         És rebec a la idea d'estudiar.

         Repatani.

         No vol canviar els seus costums, és un repatani.

Recadero, 'recader'. Ordinari. Transportista. Traginer.

         Donar un paquet a l'ordinari de Barcelona. El traginer fa encàrrecs de pes.

Recado.  Encàrrec. Comanda.

         Anar al centre a fer un encàrrec.

Recaudar. Col·lectar. Acaptar.

         Col·lectar almoines.

         Recaptar.

         Recaptar impostos.

Recebo.  Terregall.

         Sobre el terregall compactat, el paviment de ciment.

         Grava.

         Un caminal de grava.

Recibidor. Rebedor.

         La visita seu al rebedor.

Recibo.  Rebut.

         Pagar sempre contra rebut.

Recién,  (adverbi) Nou. Acabat de. De nou. Recentment. Novellament.

         El nou vingut. Acabats de casar. Acabat de pintar.

         (Adjectiu) Recent.

         Un fet recent.

Recio.   Revingut. Cepat. Robust. Ferm. Musculós.

         És un xicot revingut. L'atleta és ben musculós.

Red.     Xarxa. Filat. Tremall.

         Pescar amb xarxa. La xarxa viària. Pescar amb filat.

Redada.  Batuda. Agafada. Ràtzia.

         El sometent ha fet una batuda. Els minyons han fet una agafada.

Reembolso. Reembossament.

         Cobrar, o comprar, per reembossament.

Reflejar, 'reflexar'. Reflectir.

         El color blanc reflecteix la llum.

Reflejo, 'reflexe'. Reflex, reflexos.

         Tenir bons reflexos. El reflex del firmament.

Refrendar. Ratificar. Referendar.

         El sindicat ha ratificat la proposta dels obrers. El poble referendar la sobirania.

Regaliz, 'regalís'. Pega dolça.

         Mastegar pega dolça.

Registro, 'registre'. Escorcoll.

         Els minyons han fet un escorcoll a la casa del sospitós.

Regla,   (instrument per a amidar o per a traçar una línia). Regle.

         El mestre m'ha pegat amb el regle.

Reinar.  Regnar.

         El rei regna al seu regne.

Rellenar. Farcir.

         Olives farcides. Farcir l'indiot.

Reloj, 'relotge'. Rellotge.

         Un rellotge d'or.

Remachar. Reblar.

         Reblar el clau. Posar rebles al perol.

Remiendo. Adob. Adobament. Apariament.

         Fer un adob a la teulada. A una màquina.

         (A la roba) Apedaçament.

         Fer un apedaçament a l'abric.

Renta.   Renda.

         La declaració de renda.

Rentable. Rendible.

         Un negoci rendible.

Reparo.  Repèl.

         Dir-ho sense repèls.

         Recer.

         Aquesta cabana és un bon recer. Fes recer amb les mans, que encendré el llumí.

Repostar. Fer gasolina.

         Fer gasolina amb el motor apagat.

Respondón. Resposter. Respostejador.

          Ets un resposter, mal educat!

Restregar. Fregar. Refregar.

          Frega't la fulla per la mà i en sentiràs l'olor.

Rezar, 'resar'. El Fabra diu que aquest verb és un castellanisme. Pregar. Dir. Encomanar-se a Déu.

         És hora de fer els nostres precs. Dir el rosari. Nen, abans d'anar al llit, encomana't a Déu.

Resguardo. Recer.

         Posar-se a recer del vent.

         Resguard.

         Conservar el resguard del pagament.

Respaldo. Respatller.

         El respatller de la cadira.

         Suport. Costat.

         Ho ha fet amb el suport del mestre.

Resto.   Resta. Restant.

         La resta dels hostes romangueren a l'hotel.

Retintín. Dring. Cantarella.

         Ho digué amb aquell dring!

Retiro.  Retir. Jubilació.

         Cobrar del retir.

         Recés. Recer.

         És tard i cal anar a recés. És hora d'anar a recer, noi.

Retrasar, 'retrassar'. Retardar.

         La pluja ens ha retardat. Aquest rellotge retarda.

         Endarrerir.

         Els pobles endarrerits del Tercer Món.

Robo.    Robatori. Lladronici. Furt.

         Han fet un robatori a un banc.

Roce.    Frec. Fregament. Fregadís.

         El frec amb els de pro l'ha espavilat.

Rodaballo. Rèmol. Rom.

         El rèmol és un peix exquisit.

Rossetón. Rosassa.

         La rosassa de l'església del Pi, la més gran d'Europa.

 

6)
 
Articles d'Albert Pla Nualart
 
(del 6 al 10 d'agost del 2012)

 
----------------

Publicat en el diari ARA dilluns 6 d'agost del 2012

http://www.ara.cat/premium/opinio/metres-lliure-lliures_0_750524980.html

UN TAST DE CATALÀ

800 metres lliure o lliures?

Albert Pla Nualart

Un lector vol saber si Mireia Belmonte va fer plata en els 800 metres lliures o lliure, perquè ha trobat de tot.

Som davant un cas en què la raó i la intuïció es contradiuen. La raó ens diu que no són els metres els que són lliures sinó l'estil, i que igual que diem X metres papallona o esquena hem de dir X metres lliure.

No és com la prova reina de l'atletisme, els 100 metres, que ho són a seques o en tot cas són llisos, un adjectiu que clarament fa referència als metres i no pas a l'estil, tot i que no falten els que es confonen i també en diuen 100 metres lliures.

L'estil lliure deixa nedar com es vulgui però, a la pràctica, és sinònim de crol, perquè està demostrat que el crol és l'estil més ràpid i, per tant, tots el trien, tot i que seria ben legal que algú es posés a nedar papallona.

A la intuïció, en canvi, l'arrossega l'habitual concordança substantiu-adjectiu, malgrat que aquí l'adjectiu forma part d'un sintagma singular: lliure vol dir estil lliure .

Aquest xoc provoca un desconcert general. El català oficial -Termcat, Federació de Natació, GEC, etc.- opta per metres lliures mentre que els mitjans vacil·len. El francès fa mètres nage libre o mètres libre, l'italià metri stile libero, el portuguès una mica de tot i el castellà, també amb dubtes, sembla abonar metros libre .

Fins ara jo preferia metres lliure -sense fer-m'hi fort- però veient que la nostra norma ha optat per acostar-se a l'ús més general i intuïtiu, i que això no crea problemes, penso que el més raonable és seguir-la i fer metres lliures .

----------------

 
Publicat en el diari ARA dimarts 7 d'agost del 2012

UN TAST DE CATALÀ

Què és un 'colador'?

Albert Pla Nualart

Diumenge el telenotícies de TV3 deia que "Panamà és un colador de narcotraficants" i se'm va encendre una alarma de corrector de guàrdia que ni en ple agost puc desconnectar.

Fa estrany que colador tingui dos sentits tan contradictoris com el de deixar passar amb prou dificultat perquè hi quedin atrapades totes les impureses, una mena de sedàs, i el de deixar passar amb gran facilitat, que és el que té a la frase esmentada.

Aquest últim ús prové del castellà coladero, que en teoria també es fa servir en l'altre sentit, tot i que, a la pràctica, només l'usen en el segon, ja que per al primer tenen colador .

Un coladero és, per exemple, un examen molt fàcil o un professor que aprova a tothom. I el GD62 també admet que ser un colador tingui aquest sentit al costat del tradicional, i avui poc utilitzat, de beure en excés .

No és tan estrany que ho faci si tenim en compte que colar-se -tant en el sentit de saltar-se una cua com en el d'entrar sense pagar-, un verb que tradicionalment no era admès per castellanisme, va ser acceptat pel DIEC (1995) com a forma popular i és, per tant, correcte.

Però mentre que colar i colar-se són dues formes per a dos sentits, els noms que en deriven -que el castellà diferencia amb colador i coladero- en català convergeixen en colador .

Potser caldria dir coladero d'una altra manera i restringir colador -com fan el DIEC2 o el GDLC- a sentits derivats de colar. Usar-lo en el que deriva de colar-se, a més de ser confús, sembla poc adequat al registre informatiu.

---------------------------
 
Publicat en el diari ARA dimecres 8 d'agost  del 2012

UN TAST DE CATALÀ

Cursa, carrera i correguda

Albert Pla Nualart

Això de l'Usain Bolt, va ser cursa, carrera o correguda? No tothom ho veu igual. Joan Coromines, per exemple, instava a revitalitzar, per a aquest sentit, la per ell més genuïna correguda en detriment de l'hispanisme carrera i el gal·licisme cursa .

Però li han fet poc cas, i és que correguda té un to col·loquial que canta una mica en les asèptiques classificacions. Ara bé, només és poc adequada, no incorrecta; i, de fet, de l'acció de córrer com a part d'un esport -per exemple, de l'embranzida que prenen saltadors i llançadors- el Termcat opta per dir-ne correguda .

Sí que és clarament inadequat l'ús de cursa en un sentit no competitiu. Per agafar el metro fem corregudes o corredisses, no pas curses.

Pel que fa a carrera, fa uns 25 anys era un castellanisme el seu ús com a sinònim de cursa, però el DIEC el va acceptar potser tenint en compte que, almenys per als cavalls, ja tenia sentit competitiu al Tirant .

El sentit més propi de carrera és el que deriva de camí, perquè ve del llatí via carraria (camí de carro). És un camí figurat: el que fem a la vida, sobretot en un sentit professional i acadèmic. D'aquí que, per extensió d'ús, també signifiqui estudis cursats per obtenir un títol. I també són camins, i per tant carreres, els que es fan a les mitges femenines.

Per contra, cursa -que ve del francès course i l'italià corsa- vol dir acció de córrer i sembla que és el terme més específic i adequat per a una prova que consisteix a cobrir una distància en el mínim temps possible.

----------------

Publicat en el diari ARA dijous 9 d'agost del 2012

Bou, brau i toro

Albert Pla Nualart

Ahir parlàvem de cursa, carrera i correguda i avui parlem d'un trio que s'hi aparella si canviem carrera per corrida. L'ús de correguda de bous , cursa de braus i corrida de toros planteja uns dubtes sobre els quals els llibres d'estil i els diccionaris no es posen d'acord.

Bou, brau i toro són noms del mascle de la vaca, però, en un sentit més específic, el bou és el mascle adult castrat i el brau i el toro -més agressius- el no castrat. Tenim, a més, el toro (o brau) de lídia, que és la raça del sud d'Espanya que es cria per al toreig.

Ens interessa, però, parlar de les festes populars que el tenen com a centre. I el primer que hem de dir és que totes -per més que recorrin al terme bou - fan servir animals no castrats, a més de vaquetes.

D'una banda, tenim el correbou o bous al carrer, típic de les Terres de l'Ebre i del País Valencià, en què l'animal no es mata; i, de l'altra, la corrida de toros , que té lloc en una plaça i comporta sacrificar la bèstia.

Per l'ÉsAdir i el GDLC, correguda de bous és sinònim de bous al carrer, correbou o tancada de bous . Per a l'altre sentit fan servir corrida de to ros . En canvi, el DIEC2 i el Termcat, com que no admeten el mot corrida , donen a correguda de bous el sentit de la festa nacional espanyola, al costat de cursa de braus .

Tot i que bou també pot voler dir toro de lídia -la plaça de València es coneix com la Plaça de Bous-, trobo que és útil en estàndard distingir entre la més catalana correguda de bous i la més espanyola corrida de toros.

----------------

Publicat en el diari ARA divendres 10 d'agost del 2012

UN TAST DE CATALÀ

Ones i onades

Albert Pla Nualart

Els altaveus de les platges de Barcelona es van passar ahir el dia bramant consells davant "l'ona de calor". I propagant, alhora, una onada potser més perillosa: la que iguala català i castellà allà on tenim perfil propi.

La distinció ona/onada és un tret peculiar del català que erosionem tant quan en fem servir només una com quan les utilitzem com si fossin sinònims perfectes.

I és lògic que a la platja les confonguem, perquè totes dues descriuen el moviment del mar, però fins i tot aquí l'ona, més petita, puja i baixa, mentre que l'onada, com un gran llençol, oscil·la en un eix més horitzontal.

En tot cas, cap català sensible pot deixar d'arrufar el nas quan sent coses com "onada expansiva" o "ona de calor". I és un signe d'incultura confondre la longitud d'ona, un fenomen elèctric, amb l'oceanogràfica amplitud d'onada.

En el món invisible de la física, parlem sempre d'ones (en castellà ondas ): de les hertzianes de la ràdio -curtes, mitjanes o llargues- i de totes les relacionades amb la propagació del so en un medi.

Tenim la sísmica, que no podem confondre amb l'onada solitària del tsunami. I també l'ona verda, el sistema de coordinació que permet a un cotxe cobrir un trajecte ple de semàfors sense aturar-se.

Enfront del moviment ondulatori de l'ona, l'onada es mou fent envestides, com certes campanyes de publicitat. Patim, ara mateix, a més de la de calor, una onada de turistes, i seria bo que l'ajuntament no l'accentués parlant un català tan foraster.

7)
 
http://www.ivitra.ua.es/teodorllorente/Llorente_escriptor_valencia.pdf
 
 
Rafael Roca
 
 
8)
Rèquiem pels pronoms adverbials
 
 

 Pere Ortís

 

 

     Amb aquest títol funerari no vull ser pessimista, ni derrotista, però sí que vull fer una clarinada d'alerta. Vull enlairar un SOS, com el vaixell que s'enfonsa l'enlaira, a favor dels pronoms que se'ns enfonsen per moments. I fa l'efecte que enmig d'una grossa irresponsabilitat d'uns i d'altres, també dels que hi tenen una estricta obligació per raó del càrrec que ocupen. Potser que ja es tracti d'una empresa difícil, i amb poca possibilitat d'èxit, però cal empitrar-la, com és difícil d'obtenir la plena sobirania de Catalunya i amb il·lusió i amb decisió n'assumim el llarg esforç.
 
     La supressió dels adverbis pronominals en i hi s'ha efectuat arran de l'arribada a Catalunya dels de parla castellana que, no tenint-los en castellà, tampoc els ha estat fàcil  de fer-los en parlar el català. I com que són tants, han fet que els catalans s'hagin encomanat del vici de suprimir-los, per comptes de ser ells, els catalans, qui els ensenyessin a ells a fer-los com cal.
 
      Una llengua catalana sense aquests pronoms, ja no val la pena; sempre serà una llengua mutilada, mal sonant i que durà dintre seu el germen de la pròpia destrucció; condemnada a portar per sempre més el dogal al coll de la mestressa que l'ha dominada per anys i panys. Els no avesats a l'ús d'aquests dos pronoms, no s'imaginen el pèssim efecte que causa la seva supressió en els qui parlen bé la llengua. I és que són el nervi, són la sang, són la fibra de la llengua catalana. Repeteixo la meva pròpia comparació: sense aquests pronoms, la llengua catalana és una noia bonica sense nas o sense un ull.
 
     Aquest és el pitjor mal que la llengua castellana hagi fet a la catalana. És resultat directe de l'esbatussada del 1936, de la campanya a l'ample contra tot signe de catalanitat dut a terme pels invasors. Perdre  aquests pronoms, serà fer que s'acompleixin l'odi i els intents de Franco, de militars i d'espanyols de suprimir la llengua catalana per tal d'eliminar  la identitat i el nacionalisme catalans. I no se'ls pot atribuir una malícia especial, específica, en aquest cas, puix que ignorants i primitius com eren, no tenien la més remota idea d'allò que en aquest cas destruïen. Ni s'han adonat mai del mal irreparable que ens han causat.
 
     Bé, donar una norma per a col·locar aquests pronoms al lloc que els correspon en l'oració gramatical és cosa que jo no sé fer i vull veure qui és el pintat gramàtic que ho fa. En el meu llibre Netegem i enriquim la llengua catalana, vaig a la casuística, addueixo molts exemples pràctics de la seva supressió, el més comuns. Va de bo que cal haver nascut amb aquests pronoms a la sang per fer-los bé, haver-los heretat d'uns pares i d'un medi catalans.
 
     No puc estar-me d'assenyalar un punt, en el qual no són utilitzats, però tampoc hi són suprimits, que és d'inspiració castellana, i que ha pres carta de naturalesa als nostres mitjans catalans. El cas és aquest: ‘Han estat trobats quatre dels vuit perduts', “Han sido hallados cuatro de los ocho perdidos”, quan en català correcte, elegant i gramatical, i ancestral, cal dir: Dels vuit perduts, n'han estat trobats quatre. Un altre exemple: ‘Ha guanyat dos, dels sis punts en joc' “ha ganado dos, de los seis puntos en juego”, quan etc.,etc., etc., cal dir: Dels sis punts en joc, n'ha guanyat dos.
 
Personalment, em fa tot l'efecte que fan anar aquesta construcció, castellana y castellanitzant, contrària a la llengua, per l'instint de por que porten al pronom adverbial, el qual esdevé un espantall per a molts que intenten de parlar bé el català i tant rebonic que és! Insisteixo en allò que he sentit dir a algun oïdor dels nostres mitjans: Aquell locutor que no parli una llengua neta, o que suprimeixi aquests pronoms, hauria de ser invitat a deixar el lloc de locutor, puix que fa una feina massa transcendent i crítica per fer-la mal feta. No s'hi val a imposar una llengua mutilada als oïdors. És una decisió de sentit comú, i obligada, l'adopta tota empresa amb el treballador que no fa el pes.
 
Veiem també el cas del verb haver que, sempre que és sinònim d'existir, regeix l'impersonal hi. Així, diuen com en castellà: ‘Demà haurà tempestes', “mañana habrá tempestades”, i cal que diguin: Demà hi haurà tempestats.  ‘Havia molt malestar' per Hi havia molt malestar.
 
Dura realitat final: Aquests pronoms molt del jovent ja no els diu i a l'àrea de les ciutats catalanes molts dels adults tampoc els diuen. Crisi i gros dèficit final.
 
 
9)
 
 
 
Josep Miquel Bausset
 
 
10)
 
Publicat en el llibre COMUNICAR-SE, TOT UN ART de Ramon Sangles (2a edició, Edicions SPD, Barcelona, 2010, pàg. 96)

Prestigiar la lectura

Ramon Sangles i Moles
 
Mal m'està haver-ho de dir, però a casa nostra és difícil de trobar bons lectors, encara que, com dic més avall, tenim gent que recita bé, perquè són ja especialistes de l'oratòria, gent professional. Ara apunto a la lectura feta en conferències (de caire lingüístic, cultural, polític, religiós...), en festivals, en celebracions i en homenatges... A vegades veureu una persona que canta molt bé, però, si ha d'improvisar o de llegir quatre paraules, ja no se'n surt com caldria. Segurament que la causa està, d'una banda, en el fet que no hem sabut donar prou prestigi a la lectura, no l'hem cultivada prou. D'altra banda, ni a casa ni els mestres no ens han ensenyat a llegir bé, i no hem sentit mai la necessitat de perfeccionar-nos. Ni els locutors de ràdio i televisió no llegeixen prou bé, simplement perquè poc se'ls ha exigit o perquè poc compromís han dedicat a aquest art.

 

¿Heu vist mai cap dels nostres pobles que a l'estiu, per exemple, a la seva plaça hagi organitzat una vesprada de recitació, de lectura dels nostres poetes, dels nostres immortals escriptors... o fins i tot de textos sagrats de la Bíblia, que donen molt de si? ¿Heu vist mai res de semblant en les nostres televisions, ràdios, esglésies...? A casa nostra la lectura és un art mancat d'atenció i totalment marginat.

 

Una acurada preparació, un bon acompanyament, una treballada expressivitat... serien un magnífic reclam d'espectadors i una admirable manera d'infondre cultura, bellesa, art. Ho he vist en diversos pobles d'Itàlia i és magnífic! Recordem també el gran prestigi d'oradors clàssics com Ciceró. I de casa nostra és d'obligació esmentar persones que reciten molt bé, com Lluís Soler, Celdoni Fonoll, Jordi Boixaderas, Anna Maluquer, Núria Candela, Montserrat Carulla, Enric Major... i tants altres. Però, és clar, són uns professionals que haurien de gaudir de plataformes més àmplies i no haurien de ser l'excepció a recitar bé.

 

I tant èxit que tingueren els nostres rapsodes! Èxit que no ens faltaria pas si ara el bon art de la lectura, com he dit, tingués lloc en la televisió, en les ràdios, en les places, en les esglésies, en els jardins tan acollidors dels nostres poblets. Seria, a més, una bona manera d'integrar la gent vinguda de fora; ei!, si no hi hagués interès, com sempre, a fer barreja de llengües i a soterrar la riquesa típicament nostra. Hem de ser conscients que tenim un patrimoni riquíssim a oferir-nos i a oferir a tot el món.

 

11)

 

El futur del català, 27 anys després

 

 

Entrevista de Joan Tudela

a Josep M. Nadal

 i Modest Prats

 

autors de la Història de la llengua catalana

 

Per al català, els anys trenta van ser la gran oportunitat malaguanyada

 

Josep M. Nadal i Modest Prats, gironins, professors universitaris, van publicar el desembre del 82 el primer volum d'una obra ambiciosa, la Història de la llengua catalana. Comprèn des dels orígens fins al segle XV. Aquest estiu estan treballant per enllestir els altres volums, del Compromís de Casp (1412) fins avui. Es tracta d'un treball laboriós, perquè no hi ha cap precedent global, una feina plena de maldecaps, per tant. Però no és això el que els angoixa com a historiadors de la llengua catalana. El que veuen amb inquietud no és el passat del català, sinó el seu futur.

EL CATALÀ, COSA DE VELLS

Acostumats a expressar-se com a coautors amb una sola veu, fan un discurs ben unitari. Tots dos estan atents al comportament lingüístic dels nens –en Prats com a capellà, en Nadal com a pare– i hi veuen símptomes preocupants per al futur de la nostra llengua.

La filla petita de Pep Nadal, que deu tenir cinc anys, l'altre dia li va fer una pregunta que el va deixar fotut: Per què tots els catalans són vells? Vet aquí la qüestió. De vegades, els ulls d'infant, amb aquella singular lucidesa que els dóna la ignorància de la retòrica establerta, hi veuen més enllà –o més ençà– de les enquestes oficials. Augmenta any rere any la comprensió del català, ens diuen les enquestes. Ben cert. Però quina és la piràmide d'edat dels qui usen com a primera llengua el català i quina la dels qui parlen prioritàriament en castellà? Això no gosen esbrinar-ho les enquestes. Els resultats farien esfereir. Mentre la Catalunya oficial predica el català és cosa de tots, la Catalunya real va imposant el català és cosa de vells. Si no s'hi posa remei, vindrà el dia que els joves tindran el castellà com un dels seus signes distintius, generacionals. Però potser és massa pessimista, tot plegat.

No, no n'és, de pessimista. Des d'un punt de vista històric, la llengua catalana pitjor que ara no ho havia estat mai. Dels actuals problemes de supervivència del català no en tenim cap precedent històric. La concurrència, a l'època medieval, amb el llatí a la vida oficial i amb el provençal en l'art no es poden comparar en absolut amb l'actual amenaça de substitució lingüística per part del castellà.

Tampoc no és comparable amb la situació dels segles que alguna historiografia ha anomenat de decadència nacional: el XVI, el XVII i el XVIII?

Tampoc. Al segle XVI la castellanització afecta, a Catalunya, només l'alta noblesa i prou. Al llarg dels dos segles següents, es castellanitzen només franges concretíssimes de la població. A les parròquies de Girona, per exemple, les inscripcions de baptisme i matrimoni es continuen fent en català fins al 1832, malgrat els decrets que ho prohibien. No és fins al segle XIX que el coneixement del castellà s'estén una mica més, tampoc no pas gaire. La premsa del XIX és en castellà, d'acord, però quanta gent llegeix la premsa? Un 5 per cent de la població? No serien pas més. I s'implanta l'escola. Però quanta gent hi va, a escola? També un petit percentatge. La majoria d'homes del segle passat no entren en contacte amb el castellà fins que van al servei militar. I la majoria de dones del XIX viuen tota la vida sense sentir ni una paraula en castellà.

EL SEGLE XX, CLAU EN LA HISTÒRIA DEL CATALÀ

Els canvis sociolingüístics importants no es produeixen, doncs, fins al segle XX?

Cal concretar-ho més. Durant el primer terç del nostre segle, la situació no varia substancialment. És més, els anys trenta van ser una gran oportunitat –malaguanyadaper a la llengua catalana. Encara que la legislació republicana era més desfavorable per al català que no pas l'actual, hi havia una situació sociolingüística i una empenta col·lectiva que fan suposar que, si la República hagués continuat, s'hauria arribat segurament, en un termini curt, a una plena normalitat idiomàtica del català; que, de tota manera, no ho oblidem, hauria continuat tenint els problemes propis de les llengües d'àmbit restringit, com el danès o el suec. Però vaja, no hauríem arribat al punt de quasi irreversibilitat  en la mort del català en què ens trobàvem fa quinze anys. Si el franquisme dura vint anys més, el català ja no torna a aixecar el cap mai més. Ara hem aconseguit frenar el procés de substitució del català per part del castellà; però això no vol dir que el català ja estigui salvat.

S'ha dit que als anys quaranta, quan més dura era la repressió política del franquisme, el català aguantava millor que no pas ara...

Fins ben entrats els anys cinquanta, la immensa majoria de la població de Catalunya conservava el català com a llengua pròpia. Als pobles de Girona, per exemple, fins i tot els guàrdies civils que hi venien destinats acabaven catalanitzant-se. És en els últims trenta anys que la situació ha fet un tomb. D'una banda, perquè a cada casa va entrar un castellanoparlant molt xerraire, primer la ràdio i després la televisió, a part del cinema i de la generalització de l'escola, tot en castellà. I, d'altra banda, per la massiva immigració castellanoparlant. Amb tots els respectes pels immigrats, des dels punts de vista sociolingüístic i lingüístic han tingut una enorme influència que no es pot ignorar. La llengua catalana, per culpa del franquisme, no podia rebre'ls. I no han estat integrats idiomàticament.

Hi ha altres països amb una situació semblant?

Enlloc més no s'ha produït un fenomen semblant. Si a Occitània la llengua autòctona està tan malament no és perquè hagin baixat a viure-hi massivament francesos del nord, sinó que l'occità ha estat quasi substituït del tot pel francès per altres raons. A Galícia, on la consciència idiomàtica i nacional és menor que aquí, com que no ha rebut immigració, el 80 per cent de la població té com a llengua pròpia el gallec. Al Quebec, un 60 per cent dels habitants són unilingües francesos, és a dir, no saben l'anglès. Per cert, uns professors quebequesos que fa poc van ser a Barcelona van quedar parats tant de la magnitud de la immigració com de la nostra legislació lingüística, que és molt menys favorable per al català del que ho és la quebequesa per al francès. Allà, per dir un exemple significatiu, a les empreses està prohibit d'usar l'anglès.

LES COMARQUES GIRONINES

Des de Girona, també es veuen les comarques gironines com a punta de llança de la catalanització?

És una imatge falsa. En tot cas, potser s'haurien de veure, juntament amb l'Osona, el Bages i algunes altres comarques, com l'últim reducte català davant l'onada castellanitzadora. El cert és que aquí hi ha hagut molta menys immigració i que l'ús del català –privat i públicestà una mica més normalitzat. Però nosaltres donem molta importància als factors ideològics; la consciència idiomàtica és més important, més resistent i influent, que els fets sociolingüístics objectius. I en general la consciència idiomàtica i nacional a Girona no és pas més gran que la que hi ha a Barcelona. Nosaltres pensem que a les zones com Girona, precisament perquè la situació és una mica millor, caldria abocar-hi molts esforços, sense deixar de banda la resta del país, per aconseguir una mena de zona pilot on el català pogués tenir una plena normalització.

Medinyà (el Gironès), 19 de juliol de 1985

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net
 
Si voleu donar-vos de baixa d'aquest butlletí, comuniqueu-ho enviat un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net