InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 98 (divendres 27/07/2012) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
 
1) Eugeni S. Reig - cossioler
 
2) Albert Jané - Els mots «que» i «què»
 
3) Antoni Llull Martí - Macips i emancipacions
 
4) Pau Vidal - Paperina
 
5)  Pere Ortís - Netegem i enriquim la llengua catalana (Barbarismes. Lletra N)
 
6) Articles d'Albert Pla Nualart
 
7) Mossèn Josep Maria Totosaus - Sant Joan: la flama de la llengua
 
8) J. Leonardo Giménez - Fer figa en el Tour de França
 
9) Tobies Grimaltos - Els dèficits del llenguatge
 
10) David Valls i Botet - Desmarquem-nos
 
11) Ramon Sangles i Moles - Quan el lector vol memoritzar bé
 
12) El futur del català, 27 anys després: Entrevista de Joan Tudela a Eliseu Climent
 
 
 
1)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

 

(Llibre inèdit)

cossioler

   Suport per a posar damunt cossiols amb plantes.

El cossioler aquell de ferro que em va regalar ma mare s'ha rovellat tot.

La paraula cossioler la vaig sentir fa algun temps a Alcoi i em va semblar una solució molt vàlida. És, lògicament, un derivat de cossiol. Cal aclarir que a Alcoi l'única denominació que rep el receptacle de forma troncocònica que, ple de terra, s'usa per a criar-hi una planta, és cossiol. També vull aclarir que la paraula només l'he sentida una única volta a una persona que passava pel carrer parlant amb altres persones. Potser la paraula se la va inventar en eixe moment o potser no. Però això no importa gaire, la veritat, el que importa és que la paraula cossioler és un equivalent valencià adequat de la paraula castellana macetero.
En el Vocabulari castellà-valencià valencià-castellà de Francesc Ferrer Pastor, en el Vocabulari elemental de la llengua d'Enric Valor i en el Diccionari castellà-valencià de la RACV, la paraula castellana macetero no apareix. En el Diccionari Voramar valencià-castellà castellà-valencià sí que apareix i l'equivalent que dóna en la nostra llengua és: «suport per a tests». És a dir, els tres primers diccionaris eludixen el problema i el darrer explica què vol dir la paraula castellana. Cap dels quatre és capaç de donar un equivalent valencià del mot castellà macetero. El Termcat proposa portatestos, paraula que, per ara, no apareix en cap diccionari. Si tenim la paraula cossioler, que és un derivat molt ben format, ¿per quin motiu no l'usem en la llengua culta? ¿Quin problema hi ha per a poder-ho fer?
 
En valencià també es diu:
La llengua estàndard sol emprar: portatestos
En castellà es diu: macetero
 
2)

Article publicat en el núm. 66 de la revista Llengua Nacional (I trimestre del 2009)
http://taller.iec.cat/filologica/documents/ajr/Jane,A(2009-1)ElsMotsQueIQue.pdf

Els mots «que» i «què»


Albert Jané
 
3)
 
Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 256)
 
Macips i emancipacions
 
 
Antoni Llull Martí

 

Un mot ben antic i que fou usual durant molts de segles és macip, que en principi significà ‘esclau' o ‘serf' i amb el temps prengué el sentit de ‘servent', ‘criat' i, pel que fa als oficis, ‘aprenent', ‘bastaix' i també ‘al·lot, jove'. Una significació molt especial i una mica divergent és la que prengué en alguns punts de la costa valenciana, on el macip és o era l'encarregat d'organitzar i dirigir les festes del poble. I a Mallorca el macip era un subaltern que acompanyava els jurats de la Ciutat i del Regne, i després els regidors de l'Ajuntament de Palma en els actes de caràcter solemne. Dins el segle XVIII passaren a dir-los lleonats o uixers, i finament foren suprimits. Com a llinatge, també escrit Massip, està molt estès per totes les terres de parla catalana, i a Mallorca el tenim en alguns noms de lloc, com Son Macip, prop de Lluc, el Rafal Macip, dins el terme de Son Servera, i Can Macip dins el terme de Mancor.

 

El mot macip prové del llatí mancipiu ‘esclau', segons alguns, però Coromines creu que procedeix de homo mancipi, del que s'hauria suprimit homo per acurçar el mot, i transformat, en català, primer en mancip i després en macip (i en castellà en mancebo). Això vendria del costum dels romans, que prescrivien una cerimònia per prendre possessió dels esclaus adquirits, i que consistia a posar-los la mà damunt el cap, com a acte de domini. A aquest acte li digueren mancipium que volia dir ‘prendre en per la mà', mot compost amb el substantiu manus, ‘mà' i el verb capire, variant de capere, ‘agafar, prendre'. En català, el femení macipa no ha tingut mai el significat de ‘amistançada' o ‘concubina' que tingué el seu germà castellà manceba.

 

Quan, pel que fos, un esclau o servent era alliberat, o canviava d'amo, es feia la cerimònia de la emancipatio, mot que amb el prefix e- (variant de ex-) significava el contrari, és a dir, que el subjecte «deixava d'esser macip» d'estar sota el domini de qui fins aleshores havia estat el seu amo, i modernament l'emancipació és l'acte jurídic pel qual es concedeix a un menor d'edat la llibertat de poder disposar de la seva persona i dels seus béns sense la tutela del seu pare o tutor, i per extensió es diu també d'una nació, o d'una empresa, que estava subjecta a una altra i aconsegueix alliberar-se'n.

 

4)
 
Publicat en el llibre EN PERILL D'EXTINCIÓ (100 paraules catalanes per salvar) de Pau Vidal (Editorial Empúries, Barcelona, 2005, pàg. 114)
 
 
Paperina
 
Pau Vidal
 
Al DGEC l'entrada ‘paper' té prop de 90 accepcions, i al darrere encara vénen, agafats de la mà sense cap interrupció, onze derivats, alguns amb tanta personalitat com ‘paperassa' o ‘papereta'. Un dels caganius de la família, paperina, podia contenir tantes menges com accepcions té son pare: veces, tramussos, cacaus i garrapinyades, però també caramels, llegums, sucre, farina i en general tots els productes de mercat que no es compten per unitats. Així com ara el berenar oficial del cinèfag és la dallonses de crispetes (té un nom, aquella mena de con de cartró escuat?), en temps de no-do i sessió doble la canalla s'avituallaven de pinso a la paradeta que solia haver-hi a fora, servit inevitablement en paperines de paper d'estrassa. L'arraconament actual de la paperina no es deu a la falta d'habilitat dels comerciants (com a exercici de papiroflèxia no és especialment sofisticat) sinó a l'extensió de l'ús del plàstic i l'envasat industrial, de manera que el territori li ha quedat reduït pràcticament a dues marginalitats: la de les castanyeres, que en confeccionen un parell de mesos l'any, i la dels toxicòmans, que sí que en fan un ús continuat però d'amagatotis (i, de fet, la unitat de consum d'heroïna, cocaina i altres pólvores no és, en propietat, una paperina, tot i haver-ne pres el nom).

 

«Tomaseta: –Però què tens? [Estevet es treu una paperina d'anissos i els va posant a la boca de Tomaseta.]» (Santiago Rusiñol, L'auca del senyor Esteve, 1917).

 

«Quan li va semblar bé, del peu de l'alzina estant, xiulà tres cops i ho trobà sobiranament ridícul. Els grills emmudiren i l'ombra es va immobilitzar. Ridícul. Tant com aquell dia, no feia gaire, que havia fet el paperina al tren fent de camàlic encara no sabia de què. Probablement era el mateix manso que el volia tornar a enganxar per fer de traginer. Si era això, rai, perquè li pagaven bitllo-bitllo, no feia preguntes i tots contents. L'ombra s'atansava cap a l'alzina i hi reconeixia l'embalum» (Jaume Cabré, La teranyina, 1984).

 

Iepa-la!

 

Qui estudia idiomes sap que no s'ha de refiar dels anomenats ‘falsos amics'. Totes les llengües llatines fan servir paper per escriure (i per prop de 90 coses més, diccionari en mà), menys l'italià, que, més epistolar, tira de carta. Així, el papero i la papera italians no ténen res a veure amb la cel·lulosa sinó que pertanyen al regne animal: ànec i oca, exactament. A més, fare una papera vol dir espifiar-la, esguerrar-la. Pensant-hi bé, no seria gens estrany que aquella expressió tan innòcua però alhora tan incomprensible de ‘fer el paperina' (equivalent a fer el ridícul, a posar en evidència la pròpia ignorància) provingués d'allà, i més concretament de l'ànec Donald i la seva promesa, la Daisy, que a Itàlia es diuen Paperino e Paperina.

 

 

5) 
Netegem i enriquim la llengua catalana
Pere Ortís

Barbarismes
N
 

Niñera.  Minyona. Mainadera.

         La minyona té càrrec dels nens.

Nogal.   Noguer.

         Color noguer.

Nombrar. Nomenar.

         Nomenar algú per a algun càrrec.

Norteamericano, 'nortamericà'. Nord-americà.

         Un natural de l'Amèrica del Nord és un nord-americà.

Novato.  Novell. Novençà. Pipioli. Xitxarel×lo. Passerell.

         Un escriptor novell. Ets un passerell, tu, et rifen.

Novedoso, 'novedós'. Nou. Novell. Innovador. Novençà. Inèdit.

         Un estil nou. Un criteri inèdit.

Novio.   Xicot. Promès. Nuvi. Galindoi.

         Ella és la meva xicota.

         Abans no ho dèiem mai “novio”. Dèiem xicot o promès.

         “Llavors érem novios”, era: Llavors festejàvem.

 

6)
 
Articles d'Albert Pla Nualart
 
(del 9 al 13 de juliol del 2012)

 
----------------

Publicat en el diari ARA dilluns 9 de juliol del 2012

http://www.ara.cat/premium/opinio/insostenible-lleugeresa-dun-hi_0_733726659.html

UN TAST DE CATALÀ

La insostenible lleugeresa d'un 'hi'

Albert Pla Nualart

La Laura m'escriu per plantejar-me un dubte que trobo apassionant, perquè toca un d'aquells punts en què l'obsessió per no perdre identitat pot acabar desenfocant, i empobrint, la rica i sàvia complexitat de la llengua.

El dubte, explicat simplement, és si cal o no cal un pronom hi en un cert context. La cosa va anar així. Havent rebut un correu com aquest, "Si vas, ja m'explicaràs què diuen", la Laura -tipa de deixadesa lingüística- no es va saber estar de respondre: "Posa algun pronom, de tant en tant!"

L'amic li va replicar: "Tens raó, Laura, però tu també te n'has deixat un". I la va intentar convèncer que hauria d'haver escrit "Posa-hi algun pronom, de tant en tant!"

Això va originar una polèmica que s'ha estès i ha acabat implicant parents i coneguts. La Laura mantéque el que va escriure està bé però una amiga entesa en sintaxi afirma, categòrica, que si no hi ha hi no és gramatical. I ara volen el meu parer.

Abans de dir-hi la meva repetiré el que sempre ens deia Joan Solà. La gramàtica és un intent d'explicar la intuïció. N'és un derivat. I, per això, cap parlant pujat en un català genuí ha de permetre mai que una teoria gramatical li corregeixi la intuïció.

Ben al contrari: quan xoquen, cal polir la gramàtica, fer-la prou subtil per acollir el que sembla excepció.

Corregir la intuïció gramaticalment és com dir que la Lluna ha fet tard perquè no ha eclipsat el Sol a l'hora exacta que uns astrònoms van predir que ho faria.

Armat amb aquesta premissa, demà ho remataré.

----------------

 
Publicat en el diari ARA dimarts dimarts 10 de juliol del 2012

UN TAST DE CATALÀ

La intuïció ens diu que "Si vas, ja m'explicaràs com ha anat" necessita un hi per poder ser gramatical. Cal dir "Si hi vas..." Tret, esclar, que estiguem parlant amb un restret.

En canvi, "Posa algun pronom, de tant en tant!" canvia de sentit si hi afegim un hi . Sense hi l'imperatiu només demana posar algun pronom,fent abstracció d'on. Amb hi demana posar-lo en un lloc concret que els que parlen saben quin és.

Els complements fan falta en la mesura que un verb no sigui autosuficient semànticament, però el mateix verb que en una frase necessita un complement en un altre context comunicatiu pot estar prou replegat sobre ell mateix per no exigir-lo.

Li passa a posar però també a anar . Si vull marxar del lloc on sóc sempre puc dir a qui m'acompanya "Va, anem!" i, si m'està empipant o diu ruqueries, "Vés, home, vés". Aquí anem equival a sortim , i vés a calla : dos verbs autosuficients.

La sintaxi sol simplificar i ens diu que cada verb regeix o exigeix uns complements. En el cas d' anar un locatiu i en el de posar un OD i un locatiu. Sovint obvia que cada accepció d'un verb (cada canvi de sentit) pot suposar un canvi de recció (un canvi en els complements que regeix).

El posa de la Laura s'acosta molt a fes servir , un canvi massa subtil i contextual perquè un diccionari el reculli com a accepció, però això no vol dir que escapi a la intuïció.

No esmussem la intuïció per fer-la tan roma com la teoria. Esmolem la teoria perquè pugui penetrar en la intuïció i explicar-la.

---------------------------
 
Publicat en el diari ARA dimecres 11 de juliol del 2012

UN TAST DE CATALÀ

Ensopec, ensopegó i ensopegada

Albert Pla Nualart

Ahir, dinant en un petit local de la rambla del Poblenou, un dels meus carrers favorits de Barcelona, el noi que servia, després de deixar el gaspatxo sobre la taula, va deixar anar en un to confidencial: "Ara us porto els ensopegons".

El vam entendre de seguida i vaig pensar que seria ideal que un neologisme fos això: una paraula que algú diu un dia i els parlants s'encomanen com una benigna pandèmia.

Intentava, esclar, catalanitzar tropezón, fer més nostrat el ja força nostrat gaspatxo, que s'agraeix tant quan el mercuri s'enfila.

Tropezón, amb aquest significat, és gairebé un xenisme, com sushi o falàfel , és a dir, un mot lligat a una cultura forastera que trasplantem amb molt pocs canvis. Però, igual que gazpacho, conté un so estrany a la llengua que el fa de mal integrar.

Analitzem els possibles candidats. Tropessó -una adaptació fonètica com gaspatxo- potser sona massa bàrbar. Ensopegó, l'opció del del bar, cau en la incoherència de tenir arrel catalana i sufix castellà. El seu -ón, que vol dir acció sobtada o violenta, és el nostre -ada .

Però ensopegada, a més de canviar el gènere, comunica molt més la idea d'acció que de cosa, i ja és molt utilitzat en sentit propi. I entrebanc planteja el problema que ja està molt explotat en un sentit figurat.

El meu vot seria per a ensopec : "Ara us porto els ensopecs". El poc ús del mot i el seu caràcter més neutre el fan molt aprofitable gastronòmicament. Jo només us els serveixo, esclar. L'última paraula la teniu vosaltres.

----------------

Publicat en el diari ARA dijous 12 de juliol del 2012

UN TAST DE CATALÀ

En un cul-de-sac

Albert Pla Nualart

Aprofitant l'estretor parlo del cul-de-sac i els maldecaps que comporta arribar a saber amb el DIEC2 el seu plural.

¿És cul-de-sacs, tal com sí que ens diu l'Acadèmia Valenciana, o culs-de-sac? El DIEC2 ho sap però cal arrencar-li la informació tortuosament: si escrivim cul-de-sacs al cercador, no troba res; si hi escrivim culs-de-sac du a cul-de-sac .

És, doncs, culs-de-sac. Però ara tinc dos dubtes: per què el mot precedent, culdellàntia , s'escriu aglutinat i quin és el seu plural?

El culdellàntia , un ornament tipogràfic, dedueixo que s'aglutina perquè fent-ho es llegeix igual, mentre que culdesac pot ser llegit pel neòfit amb una errònia s sonora. És un criteri discutible: perquè bé escrivim sobresortir o asimètric .

El que sembla raonable és que culdellàntia porti a culdellànties , però veig que, al DIEC2, culdellànties no porta enlloc i culsdellàntia et du a culdellàntia . No sé si es tracta d'un error però no té més importància.

El que sí que en té és que una eina que hauria d'estar dissenyada per orientar un usuari mitjà converteixi en una gimcana l'intent de saber el plural d'alguns mots.

----------------

Publicat en el diari ARA divendres 13 de juliol del 2012

UN TAST DE CATALÀ

Plats-i-olles i vetesifils

Albert Pla Nualart

Si ahir vèiem la asimetria que comporta aplicar la nova norma del guionet a compostos com cul-de-sac i culdellàntia, avui veurem què passa quan s'aplica als formats per coordinació copulativa.

És cert que resol asimetries que s'arrossegaven des del Fabra, que escrivia allioli però col-i-flor o cap-i-cua . L'actual norma les evita - allioli, coliflor i capicua -, però per esquivar problemes de lectura preveu excepcions que en creen de noves.

Una de molt curiosa oposa plats-i-olles a vetesifils. Són maneres populars d'anomenar qui ven atuells de cuina o té una merceria i, per extensió, la seva botiga. També se'n diu llauner o terrissaire -en castellà cacharrero - i mercer/a .

L'IEC entén, amb raó, que platsiolles planteja unes dificultats de lectura que no planteja vetesifils, en què la s intervocàlica sona sonora per l'enllaç fonètic, a diferència de la de cul-de-sac , que per això no aglutinem.

Dit això, i respectant el seu criteri -ben defensable-, de vegades tinc la sensació que pequem d'un excés de coherència normativa en detriment de la intuïció. Jo, en ortografia, faria sempre els canvis mínims, encara que suposi ser menys coherent.

En aquest cas, mantenir vetes-i-fils m'hauria semblat més raonable, com també trobo raonable fer excepcions puntuals, i fins i tot discrecionals, quan una aplicació cega de la norma dificulta la lectura, com passa sovint quan s'enganxa el prefix ex .

 
7)

Sant Joan: la flama de la llengua

Mossèn Josep Maria Totosaus

 

 

La flama que davalla des del cim del Canigó i s'escampa per totes les contrades dels Països Catalans recorda una altra flama: la llengua que ens és comuna, que hem de mantenir sempre encesa amb un esforç de cada dia i no d'un cop a l'any i que hem de fer tots: cadascú en el seu lloc, hauria de ser un militant de la llengua.

 

Sí que hi ha figures senyeres. N'assenyalaré dues. El mallorquí Josep Massot i Muntaner, monjo de Montserrat, recent Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que ens honora a tots amb el seu treball amagat, indefallent i extraordinari. I el valencià Josep Lluís Bausset, que moria el dia 3, a tocar dels cent dos anys, amb una llarga militància des de la seva joventut: ja l'any 1932, com a representant de l'Agrupació Valencianista Escolar, s'adherí a la signatura de les Normes de Castelló (versió valenciana de les Normes de Pompeu Fabra a Catalunya). Fou, amic de Sanchis Guarner i de Joan Fuster, i, com Massot, d'una gran discreció, que va fer que Joan Fuster escrivís: «Bausset és un personatge subterrani dels més admirables del País Valencià». Va participar com a tinent farmacèutic en l'exèrcit republicà i va ser  processat l'any 1939 per la Comisión Depuradora de Cooperadores de la Rebelión i empresonat. Vicent Partal, recordava que el Nadal passat va rebre'n una felicitació on deia: «Sóc un home de principis i no deixaré d'estimar-me la llengua i el meu poble fins que Nostre Senyor em lleve l'alè». I Nostre Senyor se'l va endur pocs mesos després de la seva esposa, que estimava amb deler.

 

De Josep Massot només recordaré que en la festa del lliurament del Premi d'Honor va reafirmar que tota la vida ha treballat per a nostra llengua i cultura i es va manifestar al costat d'aquells germans seus que a Mallorca la defensen avui contra les envestides del President Bauzà. I que, tot i que la situació actual és difícil, sobretot a València i a Mallorca, però també al Principat, ell, tanmateix mira el futur amb optimisme. I el Palau va esclatar en uns aplaudiments que van durar uns bons tres minuts.

 

Sant Joan és com una Festa Major dels Països Catalans, que ens agermana a tots. La flama que davalla des del cim del Canigó i s'escampa per totes les nostres conrades recorda una altra flama, la llengua que ens és comuna de Fraga a Maó i de Salses a Guardamar, amb una extensió a l'Alguer, que hem de mantenir sempre encesa, sense plànyer-hi esforç de cap mena. Un esforç constant, que no és cosa d'un cop a l'any, sinó d'un dia a dia, i que no podem delegar en uns especialistes ni en unes institucions, sinó que hem de fer tots: cadascú en el seu lloc, hauria de ser un militant de la llengua.

 

Dos testimonis, tots dos cristians. N'hi afegiré dos altres, aquests del Principat: Antoni M. Badia i Margarit i Josep Maria Ainaud de Lasarte, distingits fa tres mesos amb la medalla d'or de la Generalitat  fer la seva dedicació constant a la llengua, la cultura, la història i la promoció dels millors valors cívics. Tots plegats ens honoren i ens comprometen a sumar també el nostre esforç personal per mantenir encesa i viva la flama de la llengua.

 

 

8)
 
 
Article publicat en el Levante-EMV divendres 13 de juliol del 2012
 
Fer figa en el Tour de França
 
J. Leonardo Giménez
 
En ple Tour de França cobra actualitat el llenguatge del ciclisme. Un dels modismes propis d'eixe esport és allò que en castellà diuen “Coger una pájara”, que consistix en un ‘baixó físic sobtat que impedix el corredor mantindre el ritme de la carrera, o el que ell duia per si sol'. L'equivalència que solen posar a eixa expressió alguns diccionaris és “defalliment”, però este terme representa uns significats d'abast més ampli, perquè es pot defallir de moltes maneres i per causes variades. Per al llenguatge específic del ciclisme tenim una locució molt apropiada que és “fer figa”. Este modisme significa, entre altres accepcions semblants, ‘defallir, perdre les energies', “Les cames li fan figa”, i va com l'anell al dit a la incidència del baixó i pèrdua de forces d'un cicliste en plena carrera. De manera que podem dir que en alguna etapa d'este Tour algun corredor haurà fet o farà figa. Per extensió, “fer figa” també és ‘fallir, deixar de funcionar, destrossar-se, un vehicle, una màquina, etc'., i ‘no reeixir, fracassar': “El negoci ha fet figa”. Pràcticament tots els nostres diccionaris contenen l'esmentat modisme, de manera que el podem usar sense temor als acaçadors d'heretgies. Les figues i les primerenques bacores donen per a molt, i també altres verdures, com ara els moniatos, els naps i més, tant en sentit literal com figurat, però per no ficar-nos en uns procel·losos (o plaents, segons es mire) fangars o regats agroeròtics, o d'una altra índole, reprenem el llenguatge ciclista, que no és tan connotatiu com la producció agrària.
 
Una de les situacions més usuals que es produïx en una etapa és quan el conjunt de corredors o la gran majoria d'ells van junts, formant grup. En castellà, “pelotón”. En el llenguatge del món ciclista, en valencià, s'hi diu, tradicionalment i actualment, “pilot”. Rafa Valls va cinc minuts davant, però el pilot l'alcançarà”, “El belga ha saltat del pilot a dos quilòmetres de la meta”, “Arriben en pilot, per tant la victòria es disputarà a l'esprint”. També es pot dir “gran grup”, però, a més de ser l'usual en l'àmbit esportiu, “pilot” l'inclouen, en eixe sentit, la majoria de diccionaris, així com també l'excel·lent Diccionari ciclista per a les OPV municipals, de Cèsar Mateu, amb la col·laboració d'Eva Vázquez. Per als primmirats, només “gran grup”. Què hi/li farem!
 
   
9)
 
Publicat en el llibre Idees i paraules: Una filosofia de la vida quotidiana (Publicacions de la Universitat de València, València, 2008, pàg. 89)
 
 
 
Els dèficits del llenguatge
Tobies Grimaltos

 

            A voltes em pregunte si no tindria raó Cràtil —el personatge que dóna nom a un diàleg de Plató— i no hi haurà almenys uns sons bàsics, originaris (tot i que siguen diferents en les diferents llengües mares) que designarien unes qualitats com són ara, treta la substància —i tot i que Cràtil, òbviament, no ho diria així—, les concrecions de la resta de categories d'Aristòtil, és a dir: quantitat, qualitat, relació, lloc, temps, situació, posició, acció i passió . Fixeu-vos, “pa”, “roda”, “flor”, noms d'objectes antics i venerables. I són això, noms! Per què anomenar “roda” a la roda i “pa” al pa? Ara bé, és clar que, si hi havia tals sons bàsics, fa temps que s'han perdut, o s'han ignorat. Les noves designacions dels objectes nous, no han sigut noms, sinó descripcions fetes sobre mots, noms, preexistents. Bicicleta, motocicleta, telèfon, telèfon mòbil. Descrivim la cosa, no l'anomenem. Ja no hi ha la màgia del nom. És cert, com diu Fuster a Sagitari, que “el vocabulari es deteriora”, però no es deteriora sols per la raó que ell denucia i que tots sabem: que les paraules perden la seua precisió, la seua semàntica primera, per l'ús maldestre a que són sotmeses; perquè parlem d'oïda. Es deteriora també en les seues funcions. Ara som incapaços de crear noms: termes i sons sense cap connexió prèvia amb la cosa designada, pures creacions. El llenguatge ja no pot crear noves paraules si no és mitjançant la combinació de noms preexistents. Ha perdut la seua funció nominal, nomenadora. Si ara trobàrem de sobte per primera vegada un arbre, com en diríem?, fullam elevat?

 

            La cosa és més greu encara, però. Ja ni les descripcions que fem són suficients. Ramon Lapiedra parla de (suposats) dèficits de la realitat, però qui clarament té avui dèficits és el llenguatge. És el llenguatge actual qui ben palesament és deficitari respecte de la realitat.  No és sols que els objectes nous reben designacions com són ara “MP3”, “USB”, “PDA”;  pures sigles com a noms. Sigles a més que, a diferència de les tradicionals, no sabem de què són sigles, perquè ho són de termes en anglès. Com dic, no sols és aqueix el problema, sinó que fins i tot les descripcions, que usem com a noms i que són ja els únics noms possibles, són ben deficitàries. Diguem “telèfon mòbil” d'uns aparells que a banda de permetre'ns paralar a distància i des de diferents llocs, solen ser càmares fotogràfiques, de video, reproductors i grabadors de música (MP3), rellotges despertadors, agendes electròniques... alguns fins i tot són GPS (GPS!). No sols hem perdut el poder de nomenar, sinó també el de descriure. Diem ordinadors o computadores a uns aparells que la tasca més insignificant (entre les potencialment infinites) que poden fer és ordenar o computar. Tenim un llenguatge ben pobre per tal de designar coses extremadament complexes; un llenguatge que ha perdut el poder d'atrapar la realitat en sons, siga com siga que ho fera. I jo em pregunte: com s'ho feien els antics? Per què ja no és possible? Si a més i per la complexitat de les coses denotades, les descripcions acurades no són possibles, per què no podem anomenar-les, simplement?, designar-les amb uns mots que no tenen cap connexió ni relació prèvia amb elles? Per a mi això constitueix un misteri.

 

 
10)
 
Desmarquem-nos
 
David Valls i Botet
 
"No pot ser que a l'any 2012 el català encara sigui una llengua amb greus mancances d'ús, i tot plegat per una sèrie d'estigmes (marques) dels quals no hem sabut desempallegar-nos"


En lingüística hi ha el concepte anomenat de marca. Així doncs, si diem una paraula com “nen”, veurem que és una paraula no marcada respecte a “nena”. A “nena” hi hem afegit una lletra més, que en lingüística se'n diu un morfema i que en aquest cas ens aporta el significat de femení. Si a “nen” hi afegim una –s, tindrem “nens”, ara hi hem afegit el morfema de plural. Per tant, d'aquí podem deduir, per exemple, que la marca de plural en català és –s, i la del femení és una –a. També podem deduir que el singular i el masculí no presenten cap mena de marca, per tant, la paraula “nen” és una paraula no marcada. Això vol dir que a “nen” no tenim cap marca específica que ens indiqui que és singular i masculina, simplement ho sabem per omissió. Hi ha llengües, com ara el zulu, que tenen una marca per al singular i una per al plural. Així en zulu, tenim l'arrel “ntu”, que vol dir “persona”, però així tal i com l'he escrita no estem indicant si ens referim a una persona o a més d'una. Per tant, si ens referim només al singular, cal posar-hi el prefix: umu-ntu, on “umu” és la marca de singular, i per fer el plural: aba-ntu, on “aba” és la marca de plural. Per tant, en zulu tant el singular com el plural són marcats. Les marques, a les llengües, no només són per designar el gènere o el nombre, sinó que també es troben en els verbs, els pronoms personals, etc.

Un altre tipus de marca, també, es troba en la designació de les llengües en general. Així podem dir que tenim llengües marcades i llengües que no ho són. En molts casos, que una llengua sigui marcada no és un fet gaire positiu, perquè si fins ara hem vist que afegir una marca en una paraula vol dir afegir-hi un morfema que ens dóna un valor afegit a la paraula, en una llengua això vol dir afegir-hi algun tipus d'etiqueta, descripció o qualificatiu que no sempre és bo. Per exemple, a Espanya ens han fet creure que el castellà o l'espanyol és la llengua nacional, la de tots, la que serveix per a qualsevol cosa sense que et mirin estrany, la que ens uneix, però després hi ha les llengües cooficials (en principi hauria de ser un terme igualitari, perquè tant és cooficial el català com l'espanyol), les autonòmiques, les regionals, les que separen perquè no tothom les entén, les que fan pagès, les que no serveixen per a tot, les que depèn d'on les utilitzes et miren malament, les que no serveixen per etiquetar productes, per fer llistes de preus, per fer una carta en un menú, unes instruccions d'un medicament, o les que només parlen els nacionalistes. Llavors, és obvi que ningú vol ser etiquetat o marcat per parlar d'una certa manera, i és llavors quan la gent es vol desfer de certes marques i anar cap a llengües no marcades, o que ens han dit i fet creure que no són marcades. Hi havia un temps que l'alemany s'identificava amb el nazisme, l'afrikaans amb l'apartheid, l'espanyol (a Catalunya) amb el franquisme o els xarnegos, o l'èuscar amb l'ETA. Algunes d'aquestes llengües han aconseguit treure's la marca de sobre, però d'altres encara continuen massa marcades. Les llengües sense parlants no són res, però a més, les llengües no són nazis, ni pageses, ni etarres. Les llengües no tenen ideologia, sinó que són els parlants els qui expressen certes ideologies a través de la llengua. No pot ser que a l'any 2012 el català encara siguin una llengua amb greus mancances d'ús en el sector econòmic i empresarial, com també en d'altres sectors claus del país, i tot plegat per una sèrie d'estigmes (marques) dels quals no hem sabut desempallegar-nos. Convé, doncs, ser lliures i utilitzar la llengua catalana sense embuts; ens convé, per tant, desmarcar-nos.
 
 
 
11)
 
Publicat en el llibre COMUNICAR-SE, TOT UN ART de Ramon Sangles (2a edició, Edicions SPD, Barcelona, 2010, pàg. 93)
 
Quan el lector vol memoritzar bé
 
Ramon Sangles i Moles
 
Tot i que és un mètode no vàlid per a tothom, a alguns els va bé de llegir en veu alta els escrits a fi de retenir-los millor. De fet, són d'admirar els estudiosos que usen aquest mètode –ei!, si no amoïnen ningú–. Alguns dels seus avantatges és que no es pot córrer massa llegint, que el contingut entri tant pels ulls com per les orelles, que s'aprengui a sil·labejar i a recitar...; a més, els músculs de la boca i les cordes vocals s'envigoreixen i tota la ressonància cefàlica estimula la part retentiva del cervell.

 

De fet, en ser aquesta una lectura feta per a nosaltres, ens podem permetre certes llicències: hi podem fer aturades i reculades, alts i baixos contrastats i exagerats, hi podem intercalar grinyols o fer-hi veus com imitant els animals, hi podem estrafer la veu i fer-hi tons musicals..., tot de coses inconcebibles en una lectura feta de cara als altres.

 

De tant en tant, sortir de la norma establerta, tant en expressions com en moviments corporals, i, com diem, en processos de dicció, és saludable. La persona humana té moltes potencialitats en letargia.

 
12)

 

El futur del català, 27 anys després

 

Entrevista de Joan Tudela

a Eliseu Climent

 

editor de “El Temps” i secretari d'Acció Cultural del País Valencià

 

Les classes cultes valencianes han recuperat el català

 

L'Eliseu Climent mira amb ulls tristos de lluitador cansat, però parla amb paraula ferma i riu amb un riure net. Editor (Tres i Quatre), secretari general d'Acció Cultural del País Valencià (7.000 socis), conseller delegat del setmanari “El Temps” (9.000 exemplars) és un home que té, des de sempre, un nord ben clar: la plenitud del català entre els prop de quatre milions de valencians.

BARCELONA NO SAP SER CAPITAL

Barcelona no sap ser capital de tota l'àrea catalana, fins i tot dubte que arribe a ser capital seriosament de Tortosa o de Lleida, i parle de capital des de molts angles, no solament del poder polític de la Generalitat catalana. La gran barbaritat dels barcelonins és que pensen que la pèrdua del català a Perpinyà o a Alacant no els afecta a ells. La salvació de la nostra cultura hauria d'estar dirigida fonamentalment per Barcelona, pel seu pes cultural i polític dins l'àrea catalana. Que Barcelona no vol... ja ens atendrem a les conseqüències.

Açò dels Països Catalans l'única gent que ho creiem sempre som els valencians, mai no són els de Barcelona, probablement perquè des d'ací es veu clar que açò de la llengua o funciona globalment o, a la llarga, ens esfondrarem tots. Açò és una vella tesi molt arrelada a certs nuclis valencians, entre els quals em compte jo.

Per exemple, és gravíssim per a la influència ací de Barcelona capital el canvi substitutiu de la premsa catalana al País Valencià per diaris de Madrid. Ací et trobaves als anys setanta als quioscos amb grans piles de “La Vanguardia” i “Tele/Express”. L'”Avui” venia milers d'exemplars al País Valencià i fins i tot hi tenia una Redacció. “Oriflama” i “Canigó” havien entrat bastant. Ara tot açò ha desaparegut.

Hi ha sis diaris valencians. “Información” i “La Verdad” d'Alacant i “Levante” de València pertanyen a capital foraster i són en castellà. Tampoc no empra el català “Castellón Diario”. “Las Provincias” –el més potent– manté des de València una militància idiomàtica anticatalana. Només el diari “Mediterráneo”, a Castelló, publica força espais en català. Aquesta presència escadussera de la nostra llengua a la premsa valenciana es completa amb el setmanari “El Temps”, la publicació religiosa “Saó”, part de les escasses revistes comarcals i part dels butlletins municipals.

AVANÇ DEL LLIBRE EN CATALÀ

En el món del llibre, en canvi, sí que s'ha aconseguit un avanç molt fort. El 1958 ací es venien llibres en català per un valor de 700 pessetes l'any. Jo he calculat que, durant l'any 84, la venda de llibres en català al País Valencià, produïts ací, al Principat o a les Illes, deu vorejar els 250 milions de pessetes. Avui dia hi ha una sòlida producció editorial valenciana en català, i a totes les comarques hi ha llibreries d'una dinàmica cultural molt forta, que pràcticament són cases del poble en línia catalana.

Els valencians nacionalistes es lamenten que, històricament, han tingut en contra dues classes poderoses, la burgesia i la classe eclesiàstica. Ara la cosa ha canviat. L'Església, que allà continua sent majoritàriament castellanista, ha vist molt limitada la seva antiga influència. La nova burgesia valenciana, exportadora i dinàmica, és un grup social sense partit, que no es troba pas representat per la dreta política. La tecnostructura socialista, que mana a les institucions i al sector públic, considera el català com a llengua normal de cultura. Els tècnics, quadres i professionals que estan sortint de les universitats valencianes llegeixen, escriuen i parlen en el català estàndard del PaÍs Valencià.

Les classes cultes han recuperat el català. És un fenomen importantíssim que no s'ha subratllat prou. Abans el català era només dels llauradors i de les classes populars en general. Les classes cultes valencianes s'havien castellanitzat al segle XVI. Fa quatre dies que encara els grans escriptors valencians del segle XX com Blasco Ibáñez i Azorín ho escrivien tot en castellà sense el menor dubte. Nosaltres, als ans seixanta, vam dur una lluita cultural per transformar la intel·lectualitat valenciana de castellana a catalana. I açò s'està aconseguint.

La Universitat de València, la d'Alacant i la de Castelló han posat als seus estatuts la llengua catalana com a llengua primera i oficial de les universitats valencianes i, a més a més, n'han dit catalana, que encara és més important. Hi ha un ús molt normalitzat ja del català a tota l'àrea universitària. I en el camp de l'ensenyament primari i secundari, el Partit Socialista està fent una bona política normalitzadora. A més, hi ha els cursos de català per a adults d'Acció Cultural, que són enguany més de tres-cents. Hi ha també les manifestacions culturals com els Premis Octubre, que ja tenen catorze anys, i han contribuït a crear una novel·lística catalana al País Valencià que abans no existia.

En conclusió: en l'àmbit de l'ensenyament i de la cultura, jo veig la situació amb optimisme. El drama ací són els grans mitjans de comunicació.

EL PAPER DELS SOCIALISTES

Les ones radiofòniques valencianes parlen poc en català. Ràdiocadena té un cert nombre d'hores en la nostra llengua, i hi ha també alguns espais a d'altres emissores, com Ràdio Gandia o Ràdio Vila-real. Però no existeix cap ràdio parlada íntegrament en català.

A la televisió la situació és pitjor. El circuit valencià de TVE, Aitana, és pràcticament tot en castellà. Ara asseguren que aviat hi haurà quinze minuts en català, però, vaja, s'ha de veure. El tercer canal valencià, personalment, no em fa cap il·lusió, perquè podem tenir una Aitana ampliada. Per molt que diguen que serà en català, en el concurs de vídeos per a la televisió autonòmica, dels cinc que han premiat, quatre són en castellà. S'hauria de rebre TV3 a tot el País Valencià; ara se sintonitza només a la zona de Castelló. És absurd que cada tros d'una mateixa àrea idiomàtica tinga la seva televisió, i que s'haga de doblar el Dallas al català i al valencià. Però hi ha una escletxa i és que la llei de televisió valenciana diu que el govern de la comunitat autònoma pot arribar a acords amb altres governs autonòmics per tal de fer programes conjunts. Per tant, es podria emetre en xarxa part de la programació. Açò seria interessant.

Tot dependrà en gran part dels socialistes. Ací la dreta valenciana està contra l'idioma, i és una sort que no tinga cap poder a les institucions. Unitat del Poble Valencià és encara un moviment minoritari, que pot i ha de fer un bon paper com a revulsiu, però les grans decisions sobre política lingüística no dependran d'UPV, sinó dels socialistes.

El Partit Socialista no té al País Valencià una actitud global prou decidida a favor de l'idioma. Però sí que té un comportament més científic i civilitzat que el de la dreta, i hi ha escletxes dins el Partit Socialista de clara defensa del català, com és un bloc relativament important d'ajuntaments (Alcoi, Xàtiva, etcètera), les diputacions de València i de Castelló i, a la Generalitat, les conselleries de la Presidència i de Cultura i Educació.

València, 14 de juny de 1985

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net
 
Si voleu donar-vos de baixa d'aquest butlletí, comuniqueu-ho enviat un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net