InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 91 (divendres 08/06/2012) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
1) Eugeni S. Reig - comare
 
2) Albert Jané - Els noms de les ciències
 
3) Antoni Llull Martí - Del Caesar al Cèsar, el Kàiser i el Tsar
 
4) Pau Vidal - Minyó
 
5)  Pere Ortís - Netegem i enriquim la llengua catalana (Barbarismes. Lletra F)
 
6) Articles d'Albert Pla Nualart
 
7) Màrius Serra - Padellàs?
 
8) J. Leonardo Giménez - Jardí, fangar i regat
 
9) Ramon Sangles i Moles - La lectura digital
 
10) El futur del català, 27 anys després: Entrevista de Joan Tudela a Antoni Badia i Margarit
 
 
1)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

 

(Llibre inèdit)

comare

    Dona que assistix a les parteres.

¡Afanyeu-vos, aviseu a la comare, que açò ja va!

En l'Spill de les dones de Jaume Roig, versos del 1.901 al 1.914, trobem:

Aquella nit
lo fill parit
matex avia
–quant s'atrivia
per fer son fet!–,
del fillolet
propia mare,
tambe comare
fon, e padrina.
Ella madrina
ffon, e partera,
pare çert era
lo capella
qui·l bateja.

 

En valencià també es diu:

La llengua estàndard sol emprar: llevadora

En castellà es diu: comadrona

 
 
2)

Article publicat en el núm. 57 de la revista Llengua Nacional (IV trimestre del 2006)
http://taller.iec.cat/filologica/documents/ajr/Jane,A(2006-4)ElsNomsDeLesCiencies.pdf


Els noms de les ciències

Albert Jané

3)

Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 250)

 

Del Caesar al Cèsar, el Kàiser i el Tsar

 

Antoni Llull Martí

 

Des de temps molt antic, s'ha dit que el sobrenom Caesar que tenia la noble família romana Iulia era degut que un avantpassat seu havia nascut a caeso matris utere, és a dir, mitjançant un tall amb que s'havia obert el ventre de sa mare, operació que amb el temps es coneixeria per cesària, però no hi ha cap evidència històrica de tal fet, cosa que fa pensar en una etimologia popular (i les etimologies populars solen esser més o menys populars però no etimologies) basada en la semblança entre caesar i algunes formes del verb caedo, per exemple caesum, ‘tallat' o ‘xapat', però és molt més probable que el sobrenom Caesar provengui del mot caesaries que significa ‘cabellera', i es donàs a un que tingués una cabellera molt llarga i abundosa, com si diguéssim cabellut. L'agrupament vocàlic ae en aquests mots, que en principi fou un diftong, sembla que amb el temps passaren a pronunciar-se e.

 

La fama de Julius Caesar i de Caesar Augustus feu canviar el sentit d'aqueix mot, que es transformà en nom comú passant a significar ‘rei' o ‘emperador'. Els pobles germànics l'adaptaren a les seves llengües, com fou el cas del gòtic káisar (que deu esser com poc més o menys es pronunciava caesar al començament de l'edat mitjana), i els pobles eslaus també se l'apropiaren amb

la forma tsar (escrita en rus i en búlgar ??? i en polonès csar) I si és així, pensareu, com s'explica que en castellà s'hagi transformat el nom dels reis o emperadors de Rússia de forma que no resulta ni tan sols recognoscible? El primer problema és que en castellà no existeix el so africat ts, però el motiu principal crec que és que agafaren el nom de la transcripció alemanya, ZAR, sense tenir en compte que en alemany la Z sona com a ts, o de la italiana que s'escriu igual, ZAR, però que també es llegeix tsar, com la forma adoptada en francès i en català. Els portuguesos han utilitzat czar, tçar i tzar, transcripcions més acostades a les grafies i pronunciacions eslaves.

 

Per tot això que us he explicat, heu pogut veure clarament com cèsar, kàiser i tsar són mots germans, fills del llatí caesar, que de «cabellut», segons sembla, passà a designar la suprema autoritat a Roma i a molts de països d'Europa.

 

4)
 
Publicat en el llibre EN PERILL D'EXTINCIÓ (100 paraules catalanes per salvar) de Pau Vidal (Editorial Empúries, Barcelona, 2005, pàg. 104 )
 
 
Minyó
 
Pau Vidal
 
 

Temps era temps, de minyons n'eren tots els vailets entre set i catorze anys, si fa no fa (tot i que al Rosselló, per exemple, un home era minyó fins que no es casava); actualment s'han especialitzat: els minyons escoltes van d'excursió, els Minyons de Terrassa fan castells i els bons minyons fan bondat (i encara: el que es porta no és fer bondat sinó, veges tu, portar-se bé). Paral·lelament, les minyones també s'han anat retirant per deixar pas a les dones de fer feines.

 

«Lo minyó no vol callar / dins el bres ni en cadira / sinó que vol reposar / dins los braços de Maria» (cançó popular mallorquina).

 

«El vint-i-cinc desembre, fum, fum fum... etcètera» (nadala popular).

 

Iepa-la!

 

A pesar de la coincidència amb el més viu mignon, minyó no és pas una adaptació del francès sinó que provindria del radical miñ- per donar el sentit de ‘petit, bufó', comú a moltes llengües.

 

 

5) 
Netegem i enriquim la llengua catalana
Pere Ortís

Barbarismes
F

 

Fardar.  Vestir. Lluir.

          Fer-se amb patums vesteix força.

            Fer-se veure.

         Mira, el lleter, com es fa veure amb la raqueta nova!

Fecha.   Data.

         La data de caducitat és escrita al tap.

Ferry.   Transbordador.

         Passarem l'estret en el transbordador.

Fiambre. Talls freds.

         A la cansaladeria venen talls freds.

Fiambrera. Carmanyola.

         La carmanyola és per a emportar-se recapte.

Fiera.   Fera.

         Aquest gos és una fera. La seva dona és una fera.

Financiar. Finançar.

         Finançar un projecte. Ésser un gran financer.

Finca.   El Fabra diu clarament que "finca" és castellà.  Propietat. Hisenda. Mas. Vil×la. Vinya, ametllerar, pineda, oliverar, etc.

         És hereu d'una propietat riquíssima.

Fijo, 'fixe'. Fix, fixos.

         Tenir un treball fix. Sous fixos.

Fletar.  Noliejar.

         Noliejar un vaixell.

Flete.   Noli. Ports.

         Barca parada no guanya nolis.

Florero. Florera.

         Sobre la taula, una florera amb roses.

Follón.  Cacau. Mullader. Enrenou. Poti-poti.

         S'armà un cacau de por.

Frappant,'frapant'. Colpidor. Sorprenent.

         Un cas colpidor.

Fregadera. Aigüera.

         El més calent és a l'aigüera.

Fregona. Baieta. Fregall. Fregadora.

         Passar el fregall pel pis.

Freno.   Fre, frens.

         Pitjar el fre.

Fresó.   Fraga. Maduixot.

         Per darreries, maduixots amb nata. Trobàvem fragues pels marges.

Friolera. Fotesa. Galindaina. Bagatel·la (fins i tot en el seu sentit irònic).

          L'apartament li ha costat la fotesa de cent mil euros!

Fritada. Fregitel·la.

         Fregitel·la de peix.

Fulla.   Full.

         Un full de diari. Un full per a escriure. El Full Diocesà.

Fundición, 'fundició'. Foneria. Fosa.

         La foneria és la principal indústria del poble.

Fútbol.  Futbol.

         El Barça és el millor equip de futbol.

 

6)
 
Articles d'Albert Pla Nualart
 
(del 21 al 26 de maig del 2012)

 
----------------

Publicat en el diari ARA dilluns 21 de maig del 2012

http://www.ara.cat/premium/opinio/Contra-monolinguisme_0_704329574.html

UN TAST DE CATALÀ

Contra el monolingüisme

Albert Pla Nualart

Dilluns passat Albert Branchadell hi tornava (Quan el monolingüisme no és possible), decidit a ser la gota malaia que farà que cali en certs sectors catalanistes una idea que ara rebutgen: que la hipotètica independència no hauria de qüestionar l'actual bilingüisme.

Insisteix en arguments equívocs i boirosos, com si cregués que la reiteració els donarà gruix i consistència. I, com que van apareixent amb sorprenent regularitat en tribunes públiques, alguns ens sentim obligats -per dignitat i a risc d'allargar aquesta irritant cançó de l'enfadós- a reiterar el que en escolàstica se'n deia la refutatio .

Cada dia costa més amagar que el bilingüisme -el terme trampós i ideològic que descriu l'statu quo entre català i castellà a casa nostra- és en realitat un sistema que obliga tota la població a dominar una llengua universal mentre menys de la meitat malda, en inferioritat de condicions, perquè la regional, i pròpia del país, no quedi arraconada o, més ben dit, quedi arraconada prou a poc a poc perquè les estadístiques que en proclamen la salut no semblin un sarcasme.

I potser per això Branchadell disfressa la seva defensa del bilingüisme de crítica al monolingüisme .És una estratègia semblant, mutatis mutandi , a la que fa servir l'espanyolisme més ranci quan pretén ridiculitzar el sobiranisme basc i català dient que és medieval voler aixecar fronteres i aïllar-se en ple segle XXI.

La realitat, només cal mirar-la, és que els sobiranistes bascos i catalans són, en molts sentits, més oberts, cosmopolites i moderns que els carpetovetònics que els acusen de medievals. I que, igualment, els ciutadans de petits estats com Holanda, Dinamarca o Suècia són també més poliglots i tolerants davant la pluralitat lingüística que els bilingüistes , tot i que mai acceptarien que la llengua pròpia del seu país fos cooficial a tots els efectes amb una de molt més forta.

Poques coses aïllen tant, fan tant de barrera per obrir-se al món, com el fet que tota la població d'un país estigui obligada a tenir un domini de nadiu d'una llengua que aspira a la universalitat i en fa bandera. Només cal veure el paupèrrim nivell d'anglès que hi ha a Espanya o el patètic domini de les llengües estrangeres dels anglesos.

Què té a veure no voler això per a Catalunya, em pregunto jo, amb el monolingüisme? Perquè si alguna cosa pot fer que es respecti l'aranès, l'àrab, l'amazic, l'urdu, el guaraní i tantes altres llengües que també es parlen a casa nostra no és precisament l'actual bilingüisme .

El castellà serà sempre una llengua coneguda i valorada a Catalunya, que hi té uns lligams culturals i emocionals poderosíssims; i encara ho serà més quan ja no es vegi com la llengua d'imposició que és i ha sigut (digui el que digui el Borbó).

De la mateixa manera que tot holandès o suec culte vol per a ell i els seus fills un bon domini de l'anglès, tot català culte vol i voldrà un bon domini del castellà... i de l'anglès.

Però un bon domini no s'hauria de confondre mai ni amb un domini de nadiu ni amb un imperatiu legal, perquè la distància que va d'una cosa a l'altra és del tot crítica: és l'espai vital imprescindible per no asfixiar la llengua del país i tenir l'obertura mental que ens fa veure la diversitat lingüística com una riquesa i no pas com una nosa.

Ningú que parli només castellà ha de tenir mai cap problema per comunicar-se a Catalunya, però qui hi vulgui viure amb total plenitud, sent-ne un ciutadà més, s'hauria de sentir empès (sense que calguin coercions ni multes) a aprendre català per aconseguir-ho. I això no serà mai possible amb el bilingüisme .

L'anglès permet sobreviure a Holanda o a Suècia però qui decideix viure-hi sap (sense que ho percebi com una imposició) que no hi viurà bé si no aprèn i fa servir l'holandès o el suec. Això, ara mateix, no passa a Catalunya i el gran obstacle que ho impedeix té un nom que tots sabem i que és l'horitzó que s'han posat la majoria dels nostres polítics: en diem bilingüisme .

Perquè, de fet, si alguna cosa fa possible i fomenta que a Catalunya hi hagi encara bosses de monolingües -si més no, de monolingües funcionals- és l'actual bilingüisme . Encara que sembli una paradoxa, el dia que l'única llengua que estigui obligat a saber un català sigui el català (i un aranès, l'occità), tothom se sentirà obligat a saber altres llengües i el monolingüisme passarà a ser un mal record del passat.

----------------

 
Publicat en el diari ARA dimarts dimarts 22 de maig del 2012

UN TAST DE CATALÀ

En la partició de mots a final de ratlla hi intervenen dos criteris: l'ortogràfic i el tipogràfic. El segon actua sobre el primer aplicant-hi unes restriccions que responen a la tradició, l'estètica i la percepció lectora.

Però el primer ja no és tan simple com sembla. Si feu un petit sondeig amb amics i els pregunteu com partirien a final de ratlla nosaltres , molts optaran per no-sal-tres i no pel normatiu nos-al-tres. I és que, en la partició ortogràfica, hi ha una barreja de fonologia i morfologia.

La fonologia ens diu l'estructura sil·làbica, que acaba de perfilar la convenció que estableix que uns dígrafs els partim, com ara ix , ss , rr o l·l , i d'altres no, com gu , ny o ll . I la morfologia ens ho complica més forçant-nos a partir certs compostos i derivats pels seus constituents.

Separa el nos dels altres violentant la partició sil·làbica. Però el criteri té límits, que l'esborrany de gramàtica de l'IEC formula succintament: "Se solen separar el prefix o els radicals que componen un mot quan resulten evidents".

Però com que l'evident és molt subjectiu, alguns -com els autors del Manual d'estil - demanen que l'IEC faci com la RAE i accepti sempre també com a correcta la partició sil·làbica. L'usuari no és cap erudit.

Un límit clar és que l'arrel del compost sigui un mot lèxic. Millor pa- norama que pan-orama (orama volia dir vista en grec). I també sembla assenyat que sigui com a mínim tan correcte rei-teració com re-iteració , per molt que iteració sigui al DIEC.

---------------------------
 
Publicat en el diari ARA dimecres 23 de maig del 2012

UN TAST DE CATALÀ

El nom de Déu en va

Albert Pla Nualart

El nostre passat religiós fa que tinguem un munt de locucions lexicalitzades amb la paraula déu. Lexicalitzades vol dir que, tot i que les formen dues o més paraules, funcionen com una de sola.

Tota lexicalització passa a ser candidata a l'aglutinació, que reflecteix en la grafia el que la intuïció ja ens diu, i fa més àgil i clar l'ús de la forma. En aquest cas, a més, la fa de més bon pair per als ateus militants enfosquint-ne l'origen.

Adéu i adéu-siau són aglutinacions normatives relativament modernes. La Renaixença arrenca el 1833 amb un "A Déu siau, turons" que si Bonaventura Carles Aribau veiés escrit "Adéu-siau" potser faria un bot de la cadira. Com el fan alguns ara quan es troben escrit deunidó o deu vosguard , dues formes que Joan Solà abona al seu Plantem cara.

Però hi ha encara una altra raó per aglutinar: no fent-ho obrim la porta a mantenir la ja inexistent autonomia dels exmots. El DIEC2 ho fa quan prioritza un molt estrany déu li'n do a déu n'hi do i quan (i aquí plagio Solà) a l'entrada adéu-siau dóna com a únic exemple "Me'n vaig: adéu-siau tots".

No senyor!: "adéu-siau a tots". Si la frase fos "A Déu siau tots", tots seria el subjecte, com ho seria tu a "A Déu sies tu", però si adéu-siau és un mot com hola o bon dia, tots és l'OI que indica el destinatari del salut.

I si avui, a les escoles, nens amb poc o gens català familiar arriben a dir o escriure "Si et plau, el sucre" és, en part, perquè la norma i els llibres de text no han fet el pas de si us plau a sisplau .

----------------

Publicat en el diari ARA dijous 24 de maig del 2012

UN TAST DE CATALÀ

Déu me'n guard

Albert Pla Nualart

Deia ahir que l'aglutinació impedeix que certes locucions lexicalitzades es facin servir erròniament com si els mots que les formen fossin autònoms. Escriure adéu-siau bloqueja que algú digui o escrigui a Déu sigueu o a Déu siguis.

Però de vegades resulta difícil destriar una locució lexicalitzada d'una expressió en què els mots que la formen mantenen la seva llibertat. ¿Hem de dir "déu me'n guard de dir-ho", "déu em guardi de dir-ho" o "déu me'n guardi de dir-ho"?

La forma arcaica guard ja indica un cert grau de lexicalització: si es manté és perquè està encapsulada. Jo, clarament, prefereixo "déu me'n guard de dir-ho", una forma que un dia podríem acabar escrivint com a déu-me'n-guard (o deumenguard ) i que expressa rebuig o por davant una eventual acció.

En aquest punt el DIEC divergeix del GDLC. L'un només recull "Déu em guardi de..." al costat de "Déu no ho vulgui..." A l'altre, en canvi, hi ha "Déu me'n guard d'haver-hi d'anar".

Sembla més coherent el GDLC, perquè les formes del DIEC no són pròpiament formes lèxiques. A més, sona més idiomàtic i genuí déu me'n guard que déu em guardi.

La lexicalització no deixa conjugar el verb i dóna a les formes que s'han salvat fossilitzades sentits específics. Déu vos guard , com bon dia , saluda; déu me'n guard rebutja rotundament fer una cosa; i déu nos en guard vol allunyar un mal possible. En canvi, déu us guardi , déu em guardi i déu ens guardi diuen el mateix i com si et plau són formes estranyes al català d'avui.

----------------

Publicat en el diari ARA divendres 25 de maig del 2012

UN TAST DE CATALÀ

'Traje', trajo i tratge

Albert Pla Nualart

A Barcelona sento molt "amb traje i corbata"; al Baix Camp, "amb tratge i corbata"; i al Bages, "amb trajo i corbata", tot i que traje es va imposant arreu. I al diccionari ortogràfic de l'Acadèmia Valenciana hi trobo trage.

Però l'Eugeni S. Reig, en la seva columna Clar i en valencià de dilluns, afirma -amb raó- que aquest trage ha de ser tratge, perquè és com ho diuen i com apareix en diccionaris del XIX i, sobretot, perquè al final en -aje del castellà hi correspon -atge: paisaje, salvaje, viaje, paraje, etc.

Trajo o tratge tenen diversos sentits, que el DCVB recull, però ens fan falta per a un de molt concret: el conjunt de jaqueta i pantaló (o faldilla) fet de la mateixa roba.

L'hiperònim vestit no l'especifica prou i l'hipònim tern exigeix una armilla que no necessitem.

L'ÉsAdir admet trajo, però només en col·loquial. I, en efecte, trajo té un regust molt popular, d'aquella Barcelona tan faceciosa de Santiago Rusiñol. Però ¿quin sentit tindria omplir el buit només en col·loquial?

Deixeu-me ser agosarat i dir, per si un dia l'Institut es decidís a tapar el forat, que la forma més neutra, que lliga més amb la morfologia del català i és més fàcil d'assimilar per a tot el domini lingüístic un cop t'hi acostumes, és tratge.

De moment, però -sempre vull deixar-ho clar-, ni trajo ni tratge són formes correctes per a l'IEC i els més partidaris de la disciplina normativa n'haurien de prescindir. Ara: seria ben trist que volent-les evitar acabin ficats, com passa sovint, en el traje castellà.

 

7)
 
Publicat en el suplement de cultura del diari EL PUNT AVUI dijous 31 de maig del 2012
 
Motacions
 
Padellàs?
 
per Màrius Serra
 
Les localitats amb una tradició artesanal molt marcada preserven l'argot propi de l'activitat i sovint l'estenen al llenguatge figurat. A Verdú, terra de ceràmica negra en la qual els càntirs són atuells més grossos i dels càntirs de beure aigua en diuen sillons, topo amb un munt d'expressions relacionades amb aquesta activitat. Naturalment, n'hi ha que també circulen per l'àmbit general, com ara “no estar per brocs” o “engegar algú a pastar fang” (“amb lo morro”, afegeixen ells quan la cosa s'agreuja). Però també n'hi ha d'altres de més particulars. Per exemple, “plorar més que els de Verdú” (no pas perquè els verdunins siguin ploramiques, sinó perquè els càntirs ploren en el procés d'elaboració) o bé “ser un padellàs”. Un padellàs és un tros de terrissa que es trenca en el procés d'elaboració. Els padellassos, tot i quedar inservibles per a la seva funció primigènia, tenen molts usos alternatius: per plantar-hi flors al jardí, per fer de runa quan cal emplenar una superfície abans d'enrajolar-la... Pur material de reciclatge. Padellàs, de fet, té el mateix origen que paella, amb aquesta forma augmentativa que inclou un punt despectiu. És per això que si a Verdú et diuen que “ets una mica padellàs” t'estan dient que ets un inútil.
 
 
8)
 
Article publicat en el Levante-EMV divendres 25 de maig del 2012
 
Jardí, fangar i regat
 
J. Leonardo Giménez

 

Les interferències lingüístiques innecessàries ens acacen. Una de les d'última fornada és “estar clavat/ada en un jardí”, amb el significat de ‘estar ficat/ada sense necessitat en una situació complicada'. “El rei s'ha clavat en un bon jardí”, es deia en un article de crítica a propòsit de la cacera selvàtica i “reial” a Botswana, abans de demanar perdó. No seré jo qui blasme contra l'ús de préstecs necessaris per a la comunicació, de fàcil integració en la parla, perquè la llengua ha de ser viva i permeable, si no volem que mora d'indigestions de naftalina identitària, però quan un concepte, una situació o una acció la podem expressar o anomenar amb recursos comunicatius propis i vius, considere innecessari i rebutjable l'ús de termes i expressions com la citada, que, últimament, l'he sentida o llegida en mitjans de comunicació unes quantes vegades. Per a la situació esmentada tenim bons recursos de sentit figurat com “embolic”, “embull”, “bollit”, “cacau” i altres, però també “fangar” i “regat”. En valencià, “ficar-se, introduir-se o estar en un jardí” no té cap connotació negativa. A eixos parterres anem a collir flors, a contemplar-los o a cultivar-los, activitats plaents, lúdiques o necessàries, que no representen ninguna complicació. I en el jardí de l'Edén, si és que n'hi havia, es devia estar com la pera en el tabac, fins que Eva pegà el mos a la figa, que no a la poma, perquè entre el Tigris i l'Eufrates sembla que mai hi han hagut pomeres, sinó figueres i altres fruiters. Amb el dit pecat original, Adam i la seua muller, induïts per Satanàs en forma de serp, es ficaren en un bon “fangar” o en un “regat”, sense que calguera, cosa que ens obliga a molts, eternament, a guanyar-nos el pa amb la suor del nostre front i a alguns, amb la suor del d'enfront. Per tant, fiquem-nos en un jardí sense cap temor, únicament, això sí, proveïts d'uns guants adequats per a protegir-nos de les punxes dels rosers. I no ens clavem en ningun fangar, ni real ni figurat, i si necessitem fang agarrem-lo des de les vores del fanguissar, amb una eina adequada i xafant terra ferma; i tampoc cal que ens fiquem en cap regat, millor que aguardem que la terra s'eixugue o s'eixamore i que tinga bon treballar.

 

9)
 
Publicat en el llibre COMUNICAR-SE, TOT UN ART de Ramon Sangles (2a edició, Edicions SPD, Barcelona, 2010, pàg. 90)
 
La lectura digital
 
Ramon Sangles i Moles
 
 
Per a qui escriu aquest llibre la lectura digital (els e-book) és encara una novetat; de moment no m'entusiasma res de més, però podria ser que qualsevol dia m'hi enganxés. Sóc conscient que aquesta lectura anirà guanyant terreny en l'esdevenidor i que té els seus avantatges: pots descarregar-te un llibre o revista des de qualsevol racó de món, no has de dur el pes del llibre a sobre, es redueixen costos d'impremta, d'emmagatzematge i de distribució, no es consumeix pasta de paper...
 
Suposo que, quant a la lectura, no cansarà la vista i es farà agradable, en un fons adequat. Les lletres es deuen poder engrandir o empetitir.
 
En fi, ja començo a veure les biblioteques amb els llibres empolsinats. Però, a mi, quan sigui al jardí de casa llegint, em veureu amb un llibre de paper a la mà; ei!, si els Reis no em regalen una consola d'aquestes.
 
 
10)
 

El futur del català, 27 anys després

 

Entrevista de Joan Tudela

 a Antoni Badia i Margarit

 

Rector de la Universitat Central de Barcelona

 

El català ha d'obrir-se als continguts culturals universals

 

Llengua i poder, els continguts i les actituds. Aquestes quatre paraules són el resum telegràfic del discurs d'Antoni Badia i Margarit sobre la llengua catalana. El rector de la Universitat Central de Barcelona i catedràtic de Gramàtica Històrica Catalana està convençut que, en principi, totes les llengües són igual de perfectes:

L'evolució de les llengües, tant com lingüística, és sociolingüística, és a dir, política. Si uns idiomes s'han imposat damunt els altres ha estat perquè tenien el suport d'un centre de poder. El llatí, per exemple, al començament era una llengua tosca, primària, amb un vocabulari per a camperols i pastors. Si el llatí es va imposar, primer damunt les altres llengües importants del grup itàlic, l'osc i l'umbre, i després damunt d'altres de més allunyades, va ser perquè es va imposar el poder de Roma.

Encara que la Constitució espanyola afirma que les llengües diferents del castellà seran objecte d'especial respecte i protecció, Antoni Badia i Margarit creu que no ens en podem refiar gaire, del Govern central. En canvi, pensa que els poders autonòmics han de jugar un paper important a favor del català. El fet que la Generalitat de Catalunya pogués fer, en el seu moment, un decret sobre l'ensenyament del català a les escoles i que pogués crear TV3, són vistos pel rector de la Universitat de Barcelona com a demostratius que la llengua catalana necessita com l'aire que respira un poder polític autòcton que li doni suport.

Fins i tot hi ha Estats sobirans que tenen el risc de perdre la llengua pròpia davant l'anglès. És el cas, per exemple, de Dinamarca, Suècia i Noruega. Em consta que a Dinamarca s'esmercen sumes importants de diner públic per protegir la llengua pròpia.

Existeix una equació poca-solta però estesa, segons la qual el català és al localisme el mateix que el castellà és al cosmopolitisme.

Durant molt de temps, a molta gent els ha semblat que ser fidel al català era ser fidel a la cançó popular, a ballar sardanes i a les coses específicament catalanes. Us parla una persona que s'hi sent integrada, en la cultura tradicional. Però si no ens integrem també en els continguts de la cultura actual, que són continguts universals, no ens en sortirem. Avui pesen molt els continguts culturals universals. Si el català, per defensar la seva personalitat, vol tancar-los la porta i limitar-se als continguts locals, seria suïcida...

UNA CULTURA QUE SEMBLA NORMAL

La sociologia lingüística atorga cada cop més importància a la qüestió de les actituds. Antoni Badia i Margarit, en el cas del català, la considera clau.

Sobretot són de la màxima importància les actituds dels catalanoparlants. Encara n'hi ha massa que, no per malvolença, ni per càlcul d'animadversió cap a la llengua catalana, sinó que per peresa, per rutina, per comoditat, no tenen una actitud activa a favor de la normalització del català. Ens hi trobem fins i tot aquí, a la Universitat, amb professors que per peresa de traduir la nomenclatura científica fan la classe en castellà.

Antoni Badia i Margarit explica que els sociolingüistes estrangers queden parats davant la vitalitat del català. Constaten que, de totes les llengües minoritzades d'Europa, és l'única que pot presentar totes les peces d'una cultura que sembla normal. La Gran Enciclopèdia Catalana. La col·lecció Bernat Metge, amb dos-cents volums de traduccions de clàssics grecs i llatins. Diccionaris de diverses llengües. Traduccions de primera categoria d'autors estrangers, de vegades avançant-se a la traducció al castellà, com ha passat en l'últim Nobel de Literatura, el txec Seifert. La premsa. La ràdio. La televisió.

Cap altra de les cultures minoritzades d'Europa no és capaç d'omplir en la llengua pròpia, amb coherència i dignitat, tantes hores de televisió.

EL PAPER DE LA UNIVERSITAT

El català ha tornat a entrar a la Universitat per la porta gran. A les tres universitats: la Central, l'Autònoma i la Politècnica. És obvi que el seu paper en la normalització de la llengua i la cultura catalanes és decisiu.

Penso que no es va al ritme que s'hauria d'anar en la normalització del català a les universitats, però els progressos són evidents. El català cada cop s'estén més en l'administració universitària. Creix el nombre de cursos en català. Els professors dels primers cursos de les diferents carreres constaten que, pel que fa a la llengua catalana, els alumnes que ara comencen estan més ben preparats que fa cinc anys, i no tan sols perquè les proves de selectivitat ara contenen un examen de català, sinó perquè ja vénen preparats del BUP i el COU. Encara falten moltes coses, però. Un que comença Medicina, per exemple, no té un tractat d'anatomia en català. Ni hi ha textos de Química, ni manuals de Dret en català.

Moderadament optimista, tal com es defineix ell mateix, el rector de la Universitat de Barcelona diu que reconeix les dificultats que pesen sobre el futur del català, com sobre l'avenir de les altres llengües minoritzades. Però:

Ens hem de sentir hereus d'aquells que al segle passat van emprendre l'esbojarrada empresa de normalitzar una llengua que semblava condemnada a desaparèixer. Ens en sortirem si conservem l'adhesió de la massa parlant a la llengua i si sabem resoldre allò que jo he anomenat el gran problema, que és l'obertura del català als continguts culturals universals d'avui. A més: què hauria passat si el Franco s'hagués aixecat i hagués començat la gran desgràcia sense tenir el Fabra a punt? Potser ens trobaríem ara com altres llengües minoritzades que encara no han aconseguit ni posar-se d'acord en quina ha de ser l'ortografia...

NORMALITZAR-SE O MORIR

La normalització del català es pot enfocar des de dos punts de vista, l'estàtic i l'evolutiu. Aquesta dicotomia podria correspondre a allò que Ferdinand de Saussure, el pare de la lingüística moderna, en deia la llengua sincrònica (la seva radiografia en un temps determinat) i la llengua diacrònica (la seva evolució a través del temps). La visió que té de l'assumpte l'Antoni Badia i Margarit és més aviat diacrònica:

Cal entendre la normalització del català com un procés en marxa, com la mateixa vida de la llengua tendint a la normalització. És a dir: com una actitud, personal i col·lectiva. Normalitzar una llengua truncada mai no arriba al final. Però, sense la normalització, no cabria més que la desaparició. No hi ha un camí intermedi.

Les llengües són una mica com els humans. Duen una navegació atzarosa cap a una Itaca mitificada, sense adonar-se gaire que allò que compta no és el port somniat, sinó el viatge a Itaca.

Barcelona, 26 d'abril de 1985

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net
 
Si voleu donar-vos de baixa d'aquest butlletí, comuniqueu-ho enviat un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net