InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.400 membres]
 
Butlletí número 664 (dijous 24/05/2012) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig i Xavier Marí
 
 
1) 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú
 
2) Eugeni S. Reig - Una complicació innecessària de la llengua culta
 
3) Joan Tudela - Crítica lingüística
 
4) J. Leonardo Giménez - Mut i au
 
5) Màrius Serra - Tauleta?
 
6) Magí Camps - Els nebots de l'enginyer
 
7) Jaume Vidal - Bé, sí, però no
 
8) Xavier Garcia - Incomprensible
 
9) Germà Capdevila - Català subtitulat
 
10) Demà en InfoMigjorn Cap de Setmana
 
 
 
1)
 
Publicat en el llibre 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú (CCG edicions, Girona, 2011, pàg. 50).
 
 

136. El català és un gran exemple de recuperació de l'ús social d'una llengua, que ja agradaria a centenars de llengües en declivi.

 

John Edwards

Sociolingüista (anglès de naixement i quebequès d'adopció)

 
 
2)
 
Article publicat en EL PUNT dilluns 14 de maig del 2012
 

 

Una complicació innecessària de la llengua culta

Eugeni S. Reig

 

 

En la llengua culta s'acostuma –no sé per què, la veritat– a escriure sempre la forma plena del pronom àton de tercera persona davant dels verbs començats per s-, ce- o ci-, i així, habitualment, s'escriu se sent, se suposa, se sabia, se sol fer, se celebra, se cita, etc., en lloc d'escriure es sent, es suposa, es sabia, es sol fer, es celebra, es cita, etc. És un costum pertorbador sense cap fonament científic ni històric que el justifique. És, simplement, un caprici que no aporta res positiu a la llengua i, en canvi, sí que té una conseqüència negativa: complica innecessàriament la vida –una mica més encara –a qui aprén a escriure la nostra llengua.

No hi ha cap norma lingüística que obligue a emprar sempre la forma plena del pronom feble de tercera persona davant dels verbs començats per s-, ce- o ci-. Els qui defenen que es faça d'eixa manera, diuen que és per a evitar una cacofonia. Si cerquem la paraula cacofonia en el DIEC trobem la definició següent: “So desagradable, especialment el que resulta de la combinació d'uns sons determinats en un mot o en un enunciat.” ¿Quan un so és desagradable? Això és una cosa totalment subjectiva. A unes persones pot semblar-los desagradable el fet de pronunciar es sabia i a unes altres no. A mi, personalment, no em sembla gens desagradable. Es sabia és com ho he dit –i escrit– tota la meua vida i com continue fent-ho. En canvi, la pronúncia se sabia em resulta postissa, artificiosa i, a més, em sona a castellà. Per a mi és desagradable se sabia, no es sabia.

Els qui defenen aquesta arbitrarietat haurien d'explicar per quins motius no s'ha d'actuar de la mateixa manera amb els pronoms febles de primera i de segona persona i, per tant, escriure també me menjaré en lloc de em menjaré o te tiraré en lloc de et tiraré. Dir que es sabia és malsonant i em menjaré o et tiraré no ho són pas, a més de ser una afirmació completament subjectiva em sembla d'una frivolitat impressionat.

Una regla raonable i senzilla és dir que davant totes les formes verbals de tots els verbs s'han d'usar sempre únicament i exclusivament les formes reforçades (o invertides) del pronoms febles (o àtons) em, et, es, ens i us. Jo ho faig sempre d'eixa manera. No use mai la forma plena del pronom feble de tercera persona davant dels verbs començats per s-, ce- o ci-. Les formes plenes me, te, se, nos (o mos, plural analògic de me) i vos les use només ocasionalment, si cal, en algun exemple en què considere que he de reflectir la llengua col·loquial. En els escrits formals no use mai les formes plenes dels pronoms febles. La forma plena vos, tampoc la faig servir mai, encara que el seu ús és normatiu.

 

3)
 
Publicat en el bloc Anys d'aprenentatge del diari digital laMalla, dilluns 14 de maig del 2012

(Publicat al Diari de Barcelona el 30 de juliol del 1992)

El castellà pot esborrar del mapa el català substituint-lo, però també dialectalitzant-lo. Així és que tan important és fomentar l'ús del català com vetllar per la qualitat de la llengua pública.

En els últims anys, ha sorgit a l'àrea de Barcelona una parla nova, el català aparent. Consisteix, fonèticament, en un apitxament general, amb la desaparició de les sonores en tots els contextos: dins d'una paraula o en un enllaç fònic, i la reducció de les vocals neutres a “a” en totes les posicions, i, sintàcticament, en l'eliminació dels pronoms febles i en una equivalència constant amb el castellà, a més de la substitució de les frases fetes catalanes per la traducció literal de les castellanes. És una parla que de català només té el lèxic i l'ortografia, o sigui, l'aparença. És, de fet, un dialecte nou del castellà.

L'aparició del català aparent seria una bona notícia si fos l'hereu del xava; és a dir, el parlar de transició dels castellanoparlants que s'incorporen al català. Però és això i és alhora el contrari: representa també la transició cap al castellà de noves generacions de catalanoparlants.

El més greu és que el català aparent és l'eina de treball de nombrosos professionals dels mitjans de comunicació. Comparem un moment el castellà i el català que fan servir les televisions que rebem a casa nostra. El primer dóna gust; fora d'alguns telefilms o pel·lícules no gaire ben doblats, el castellà de la televisió és de bona qualitat. En canvi, en català hi trobem de tot. Des de productes digníssims, amb una llengua rica i adequada al mitjà, com La granja, fins a espais amb una llengua tan penosa que resultaria intolerable per a l'audiència de qualsevol altra àrea idiomàtica.

A veure si ens entenem. La gent que parli com vulgui a casa seva, al bar, a la botiga o al taller. Però escriptors, periodistes, locutors, guionistes, traductors, cantants, actors i companyia tenim l'obligació professional de dominar la llengua que fem servir d'eina de treball. De la mateixa manera que els metges o els arquitectes n'han de saber, perquè si no en saben és un escàndol, els que treballem amb la llengua també. Hi ha una dotzena d'oficis en què la incompetència lingüística és una indecència professional.

No és la primera vegada que plantejo l'existència del català aparent, i la necessitat que els professionals de la comunicació tinguem la competència lingüística adequada. Però avui voldria anar una mica més enllà i proposar un estímul en aquest sentit. Es tractaria d'instaurar la crítica lingüística. Els diaris i revistes van plens de crítiques de llibres, d'estrenes teatrals, de pel·lícules, d'obres musicals i, d'uns anys ençà, també de ràdio i televisió. Aniria molt bé que d'una manera regular es publiquessin crítiques lingüístiques dels productes culturals i comunicatius.

Així evitaríem la impunitat amb què actuen alguns mals professionals i, sobretot, revaloraríem la llengua entre els professionals de la comunicació. I seria un exercici mil vegades més útil que la discussió normativa sobre barcos, vaixells i altres detalls, que fa que molta gent del carrer digui: això del català és tan difícil que ni els entesos es posen d'acord, i fa també que la majoria de professionals de la comunicació pensin: la llengua és cosa dels lingüistes, quan acabaran de discutir entre ells ja ens diran com ho hem de fer.

Trobo que tot el que dic en aquest article era vàlid fa vint anys –quan el vaig publicar– i és vàlid ara que el reedito.

4)
 
Article publicat en el Levante-EMV divendres 11 d'abril del 2012
 
Mut i au
 
J. Leonardo Giménez
 

                                                     

La nostra llengua té, en molts casos, una gran precisió lèxica i riquesa de significats. Verbs com “empomar”, “encalar” o “redolar” (“regolar”) no tenen una correspondència específica en castellà respecte del significat en valencià. I  tenim parelles verbals que representen accions i sentits diferenciats que el castellà engloba en una sola paraula. Per exemple, en esta llengua doblem i dobleguem, però en castellà només “doblan”; sequem i eixuguem; freguem i escurem; llavem i rentem; netegem i torquem, mentres que en l'idioma veí solament “secan”, “friegan”, “lavan” i “limpian”, respectivament.

 

Però hi ha casos en què el valencià té una capacitat de síntesi que ni la Santíssima Trinitat, que com sabem és una i trina. Fixem-nos en la curtedat i, alhora, en l'expressivitat dels monosíl·labs “mut” i “au”. El primer, com a accepció principal, té el significat de ‘persona privada físicament de l'ús de la paraula'. També ‘es diu de l'animal que no proferix sons, que no té crit'. O en sentit figurat, ‘que no diu paraula'. Però “mut” és també una orde, una expressió molt expeditiva per a exigir o imposar silenci. S'usa principalment amb xiquets, quan al parer d'algun adult emprenyen o donen la llanda més del compte: “Xiquets, ja està bé, mut!”, o també quan en un acte que es requerix silenci se sent el rum-rum d'algun o alguna xarraire llandós o llandosa i un altre assistent pega el crit pertinent de “mut!”. Allà on el castellà necessita una locució o vocables de dos o més síl·labes, nosaltres amb un monosíl·lab de tres lletres en tenim prou. L'idioma veí, per a eixa funció, gasta “a callar”, “mutis”, “chito”, “chitón”, “silencio”, expressions que tenen correspondència en la nostra llengua, però no en té cap, d'equivalent en brevetat, al nostre escàs, però categòric “mut!”.

 

L'altre monosíl·lab esmentat, “au”, encara és més sintètic. En un diftong podem incitar a moure'ns, a anar-nos-en, a exhortar a fer alguna cosa, ordenar, despedir-nos col·loquialment i, fins i tot, despatxar algú d'algun lloc. ”Au”, a banda del significat aviari, valdria per a totes eixes situacions. Més brevetat i més polisèmia, impossible. Si en castellà troben un mot tan curt i tan polivalent, pague una ronda.

 

 

5)
 
Publicat en el suplement de cultura del diari EL PUNT AVUI dijous 17 de maig del 2012
 
Motacions
 

Tauleta?

 
per Màrius Serra

 

Des d'avui tenim una altra manera d'accedir als continguts del DIEC. Fins ara el podíem consultar fullejant-ne l'edició de paper o per internet a dlc.iec.cat. A partir d'ara el tenim també a l'abast en una aplicació per a mòbil (o esmàrfon, que sembla una forma del verb marfondre's): DIEC2. Una App (amb pe geminada) per a iphone i android. Ens podem baixar el DIEC sencer al dispositiu mòbil o bé accedir-hi en línia si tenim cobertura. Naturalment, amb totes les eines de cerca. Aquesta novetat cabdal per facilitar les consultes lingüístiques clou l'any del centenari del IEC, que la secció filològica ha volgut celebrar associat al concepte de Paraula Viva. En aquestes últimes dècades una de les paraules més vives (i, per tant, susceptible de mutacions, i àdhuc motacions) ha estat mòbil, arran de la irrupció abassegadora dels telèfons cel·lulars. La següent pot ser tauleta. La proliferació d'iPads i tauletes d'altres marques així m'ho fan sospitar. Busco tauleta al DIEC i trobo que té quatre accepcions: la de xocolata, una planxa, la gràfica (un perifèric tan integrat als ordinadors que s'ha esvaït) i la tauleta de nit. En falta una. D'aquí quatre dies tots portarem una tauleta a la bossa, i no serà pas cuneïforme.

 

 
6)
 
Publicat en el diari La Vanguardia dilluns 14 de maig del 2012 ( pàg. 26)
 

Els nebots de l'enginyer

Magí Camps

Fa cent anys, la llengua catalana va viure diversos moments fundacionals transcendents

Fa cent anys, Joan Maragall va escriure l'emblemàtic Elogi de la paraula. Eren temps en què els catalanoparlants –pràcticament tothom aleshores a Catalunya–, que vivien en la diglòssia d'haver de fer els estudis només en castellà, prenien consciència de l'anormalitat d'aquesta situació. Calia dotar el català de les eines necessàries perquè fos una llengua d'ús en tots els àmbits. Això no es fa en dos dies, però algun dia s'hi havien de posar. La Renaixença literària del segle XIX havia adobat el terreny perquè es plantegés la necessitat de normalitzar la llengua, amb una ortografia i una gramàtica que fossin reconegudes de manera oficial i popular.

Els terrenys adobats faciliten la germinació de les llavors. En aquest cas, a banda de la literària, que gaudia d'una bona embranzida, va brotar la llavor política i la científica. El 1911, Enric Prat de la Riba, llavors president de la Diputació de Barcelona (la Mancomunitat arribaria el 1913), va impulsar la Secció Filològica dins l'institut d'estudis Catalans, creat quatre anys abans. L'acadèmia de la llengua catalana va tenir una peculiaritat: el principal referent no va ser un lingüista, sinó un enginyer. Per imperatiu familiar, Pompeu Fabra no va fer la carrera de Lletres, que era el que li hauria plagut.

Aquesta formació tècnica és potser la que el va ajudar a mesurar la distància entre la llengua parlada i la llengua escrita. El 1912, fa cent anys, va publicar en castellà la Gramática de la lengua catalana. La paradoxa l'explica Fabra a la introducció, amb una contradicció: “No existe actualmente ninguna gramática catalana para uso de los castellanos; y, en realidad, apenas hace falta, pues contados serán los españoles de lengua castellana que sientan deseos de conocer un idioma que es hablado por más de tres millones y medio de españoles y cuenta con autores como Llull y Auzias March entre los antiguos, y como Maragall y Verdaguer entre los modernos”.

Fabra, als 14 anys, va escriure una carta als seus nebots, que eren de vacances. Hi va posar: “Queridos sobrinos”. Tot seguit, i després de rumiar-hi una mica, va estripar el paper i va tornar-hi: “Benvolguts nebots”. Així va néixer el lingüista. Ahir, a la Fira Modernista de Terrassa, Fabra s'hi va passejar explicant aquestes anècdotes. No m'hi havia fixat mai, però el mestre tenia una retirada a David Paloma, el professor de la UAB.

Des d'aleshores, durant aquests cent anys, la història de la normativa i de l'oficialitat del català ha anat a batzegades. Sort que un enginyer hi va posar els fonaments.

 

7)
 
Publicat a
 
 
Bé, sí, però no
 
Jaume Vidal
 
Riuades de persones joves i grans han passat aquest dies pel Saló del Còmic. El català hi era present amb un mostra de Cavall Fort, un estand del departament de Cultura per promoure la lectura i un altre espai on es venien totes les novetats editorials en català. Bé. Sí, bé, però no. Tot i el voluntarisme de certs editors, el català al còmic no rutlla. Si més no el que va destinat al públic adult. No s'entén que vàries generacions de nens lectors en català donin com a resultat una minsa afició adulta a llegir tebeos en català. No podem carregar les culpes a les multinacionals. Molts dels èxits del còmic en castellà són de collita catalana i les despeses de traducció no són les dels doblatges. Potser cal que després de la llei del cinema ens mirem una mica el que passa al còmic.
 
 
8)
 
Publicat a
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/13-comunicacio/20-comunicacio/537719-incomprensible.html
 
Incomprensible
 
Xavier Garcia
 
Recordo que a mitjan anys noranta del segle passat el 30 minuts de TV3 va visitar la Terra Alta. L'equip el dirigia Carles Bosch (poca broma: Balseros, Setembres i Bicicleta, cullera, poma) i es tractava d'enregistrar un reportatge sobre la comarca més pobra de Catalunya. El resultat, al meu entendre, va ser un bon producte, un bon documental que retratava una comarca rural molt allunyada de la realitat olímpica en la qual s'emmirallava el país en aquelles dates. El programa, però, no va agradar gens a la gent de la Terra Alta, que es va sentir ridiculitzada pel tractament que va fer l'equip televisiu. Tots els capellans de la Terra Alta van signar un manifest de protesta pel plantejament del reportatge.
 
Diumenge passat, el 30 minuts va emetre Entrampats a l'Aldea, un treball de la periodista rapitenca Joana Pardos, amb imatge dels també ebrencs Santi Valldepérez i Guillem Barberà. El tema no podia ser altre que el particular corralito viscut en els darrers mesos a la Secció de Crèdit de la cooperativa hortofructícola de la població del Baix Ebre. Per a mi, altre cop, estem davant d'un bon treball periodístic i televisiu. Com en el cas de la Terra Alta, però, la polèmica està servida. Aquest cop per haver subtitulat –al català!– les declaracions d'alguns dels aldeans que sortien en el reportatge expressant-se en la llengua de Pompeu Fabra i d'Ausiàs March. En fi, jo no sé si la manera de parlar d'aquestes persones era comprensible per a la resta de catalanoparlants del país, però el que no es comprèn de cap manera és que a TV3 hi hagi qui es plantegi seriosament la necessitat de subtitular una persona que parla en català. Incomprensible.
 
 
9)
 
Publicat a
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/538795-catala-subtitulat.html
 
Català subtitulat
 
Germà Capdevila
 
Com en el cas de les caixes d'estalvis catalanes, que han estat esborrades del mapa per una combinació de causes externes (un pla premeditat per fer-les desaparèixer amb l'excusa de la crisi) i internes (una gestió deficient i altament polititzada), de vegades em fa l'efecte que ens passarà el mateix amb TV3.

D'antuvi vull deixar clar que crec que la televisió pública catalana fa i ha fet un gran servei a la llengua i la cultura catalanes, i que genera continguts de gran qualitat. Té, però, alguns defectes, d'origen i sobrevinguts, que la posen en perill i que hauríem de ser capaços de corregir.

El primer gran pecat original de TV3 és haver renunciat voluntàriament als Països Catalans com a marc de referència. Només subsisteixen simbòlicament en un mapa del temps que és probable que també tingui els dies comptats. Per molts dels professionals i directius de la cadena, el mapa mental no és el d'una televisió nacional. Per això un accident de trànsit a Sòria pot sortir al TN però no ho fa un succés igual al Rosselló.

Un altre problema és el que podríem anomenar Barcelonacentrisme. Ho veiem quan Gran Nord presenta la gent de poble com a estúpids, i en l'emissió d'un documental amb el català de les Terres de l'Ebre subtitulat. Estic convençut que no hi ha cap intencionalitat al darrere d'aquesta decisió, però és clara la cosmovisió d'una cadena que subtitula variants dialectals de la seva llengua pròpia, però emet tothora fragments de continguts en castellà (declaracions als TN, convidats i entrevistats a programes de la casa, personatges de sèries i pel·lícules), sense subtítols ni doblatge.

Conec moltíssima gent a la Catalunya del Nord que veuen TV3 –els que poden, perquè l'emissió és força deficient i no arriba a tot el territori– i pateixen de valent quan, per exemple, s'emet un capítol de Caçadors de bolets amb convidats per parlen durant tot el programa en castellà. Senzillament no ho entenen, i han de canviar de canal. Per no parlar dels fills i néts dels catalans de la diàspora que viuen en països no hispans i que no parlen ni entenen el castellà –de fet, aquests no compten perquè ja els hem tallat l'emissió internacional!–. Quan TV3 troba normal subtitular el català de les Terres de l'Ebre, i no el castellà, esdevé una trista televisió regional espanyola.

 
10)
Demà en InfoMigjorn Cap de Setmana
Sumari
 
 
1) Eugeni S. Reig - collero
 
2) Albert Jané - Notes de llenguatge sobre el «Diari 1918», de J. V. Foix (i III)
 
3) Antoni Llull Martí - Supersticions relacionades amb els noms (2)
 
4) Pau Vidal - Mec
 
5) Pere Ortís - Netegem i enriquim la llengua catalana (Barbarismes. Lletra D)
 
6) Articles d'Albert Pla Nualart
 
7) David Vila i Ros - Lliureparlants
 
8) Josep Daniel Climent - Antoni Maria Alcover i els inicis del DCVB al País Valencià
 
9) Sico Fons - Confessions d'un idiota
 
10) Vicent Andrés Estellés - Assumiràs la veu d'un poble
 
11) Ramon Sangles i Moles - La lectura de revistes
 
12) Joan Tudela - El futur del català, 27 anys després: Entrevista de Joan Tudela a Aina Moll (I)
 
 
 
Si voleu rebre cada divendres el butlletí InfoMigjorn Cap de Setmana heu de manifestar-ho explícitament en un missatge electrònic que heu d'enviar a l'adreça infomigjorn@telefonica.net en el qual heu de fer constar el vostre nom i cognoms i l'adreça electrònica on voleu rebre'l.
 
El preu de la subscripció al butlletí InfoMigjorn Cap de Setmana corresponent a l'any 2012 és de 25 euros.
 
Els nous subscriptors podreu llegir en la web tots els butlletins d'InfoMigjorn i d'InfoMigjorn Cap de Setmana que s'han publicat fins ara.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací