InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.400 membres]
 
Butlletí número 652 (dijous 03/05/2012) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig i Xavier Marí
 
 
1) 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú
 
2) Eugeni S. Reig - ¿"Ara sí que l'he feta bona" o "ara sí que l'he fet bona"?: Una concordança que no podem deixar de fer
 
3) Joan Tudela - Estiuejar en català
 
4) J. Leonardo Giménez - El rei derringlat
 
5) Màrius Serra - Andorrà?
 
6) Víctor Alexandre - Voluntariat per la llengua
 
7) Josep Murgades - Aigua al vi
 
8) Joan Vila i Triadú - Monolingüisme
 
 
10) Demà en InfoMigjorn Cap de Setmana
 
 
 
1)
 
Publicat en el llibre 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú (CCG edicions, Girona, 2011, pàg. 46).
 
 

124. Però l'ús social del català no afecta només els nous immigrants. És un repte del conjunt de la societat que sempre s'ha de plantejar en positiu. L'ús de la llengua és un dret que tenen totes les persones i és un factor clau per incorporar-se plenament a la societat.      

 

Joan Coscubiela

Secretari General de CCOO de Catalunya

 
 
2)
 
Article publicat en EL PUNT dilluns 23 d'abril del 2012
 
 

¿“Ara sí que l'he feta bona” o “ara sí que l'he fet bona”?

 

Una concordança que no podem deixar de fer

 

 

Eugeni S. Reig

 

Hi ha una cosa amb la qual estic completament en desacord amb alguns escriptors valencians –afortunadament en són pocs– i és que no fan la concordança del participi passat amb el pronom acusatiu de tercera persona. Tots els valencians hem fet sempre eixa concordança i, actualment, la immensa majoria de nosaltres continuem fent-la. Encara que en el cas del masculí plural l'hem perduda per complet des de fa molt de temps, en el femení singular i en el femení plural continuem fent-la. En canvi alguns autors –com ara Vicent Marqués en la seua novel·la Nit de foc– no la fan mai, amb la qual cosa la llengua que escriuen resulta, al meu parer, postissa, estranya i, a voltes, confusa.
El castellà no fa la concordança, però en eixa llengua no hi ha cap problema. Si dic "lo he visto", sé que em referisc 'a él' i si dic "la he visto" sé que és 'a ella'. En valencià, si dic "l'he vist" quan em referisc a ell i "l'he vista" quant parle d'ella, la cosa és claríssima. Però si dic "l'he vist" en els dos casos, no puc saber de qui parle.
 
En la Gramàtica Normativa Valenciana de l'AVL (pàgina 180, punt 23.2.2.1.) diu: «El participi dels temps composts concorda en gènere i nombre amb els pronoms acusatius de tercera persona lo, la, los, les: –Has vist la meua germana? –No, encara no l'he vista.» La concordança també es dóna en aquells casos en què el temps compost va seguit d'un infinitiu i el pronom s'anteposa al conjunt verbal, amb independència que el pronom siga un complement de l'infinitiu o no: No les he sentides entrar. No l'ha deguda conéixer. No les hem pogudes comentar
La norma de l'AVL és claríssima. S'entén a la primera.
La concordança del participi passat amb el pronom acusatiu de tercera persona, per desgràcia, s'ha perdut per influència del castellà en una part important de la nostra àrea idiomàtica –la major part de Catalunya– però es conserva ben viva en terres valencianes i, també, a les Illes Balears a on, fins i tot, fan la concordança amb el masculí plural. I també es conserva encara en algunes parts de Catalunya. Actualment molts escriptors continuen fent la concordança –com feia la llengua clàssica i com continuem fent valencians, illencs i alguns catalans– però molts dels que no la fan en la llengua parlada tampoc la fan en la llengua escrita i això, que a mi em sembla un error molt gran i molt greu perquè despersonalitza la nostra llengua, es considera normatiu i, per tant, s'admet com a correcte. Tan normatiu es considera dir i escriure “aquestes novel·les ja les he llegides” com “aquestes novel·les ja les he llegit”. I damunt, per a agreujar el problema més encara, els llibres d'estil d'alguns mitjans de comunicació i els correctors d'algunes editorials ho fomenten i, fins i tot, ho imposen. Jo comprenc perfectament –i em sembla molt bé i estic totalment d'acord– que als minusvàlids els donem tota classe de facilitats per a fer-los la vida més fàcil, més còmoda i més agradable, però el que no puc comprendre –ni crec que ho entenga ningú– és que u s'automutile voluntàriament per a convertir-se en minusvàlid i gaudir d'eixes facilitats. Doncs eixa barbaritat tan gran és exactament la que fan els valencians que renuncien a fer la concordança del participi passat amb el pronom acusatiu de tercera persona en la llengua culta quan la immensa majoria de nosaltres la fem en la llengua parlada. És mutilar la llengua d'una manera lamentable. Maltractar-la i empobrir-la d'una manera absurda a canvi de no res. I acostar-la una mica més al castellà.
Actualment, que tanta preocupació hi ha perquè les dones no siguen invisibles tant en la llengua parlada com en l'escrita i, per tal d'aconseguir-ho, usem fórmules moltes voltes absurdes que compliquen les coses d'una manera innecessària, em resulta desconcertant que es deixe de fer la concordança del participi passat amb el pronom acusatiu de tercera persona que dóna visibilitat a la dona d'una manera ben clara i natural. Si parlem d'unes dones i diem “les he vist” en lloc de “les he vistes” considere que, a més d'atemptar contra la integritat de la llengua, atemptem contra la dignitat de les dones. Les menyspreem i les subordinem als hòmens d'una manera gratuïta.

 

3)
 
Publicat en el bloc Anys d'aprenentatge del diari digital laMalla, dilluns 16 d'abril del 2012

Estiuejar en català

Joan Tudela

(Publicat al Diari de Barcelona el 25 de juny del 1992)

Ara que anem de cara al bon temps, els hotels i els càmpings es preparen per fer l'agost. Temporada alta en diuen. I els bars i els restaurants també noten que ha arribat l'estiu, l'època de les vacances dels qui estudien i dels qui treballen. Molta gent metropolitana anirà els caps de setmana i els dies de vacances a la platja o a la muntanya sense sortir de Catalunya. Turisme interior en diuen. I comprovarà, un any més, que estiuejar en català no és pas fàcil.

Tot i que dilluns, al Palau de la Generalitat, es va signar un conveni, precisament, per facilitar que puguem estiuejar al país en català. L'acord per impulsar la normalització als establiments d'hostaleria i de restauració el van firmar Josep Maria Àlvarez (UGT de Catalunya), Ignasi Farreres (Departament de Treball), Lluís Alegre (Departament de Comerç, Consum i Turisme), Joaquim Triadú (Departament de Cultura) i Miquel Reniu (Consorci per a la Normalització Lingüística).

Val la pena d'examinar la cara i la creu d'aquest conveni.

El de dilluns va ser un acte d'afirmació catalanista molt notable en un doble sentit. Un pas endavant en la voluntat de normalitzar el català i, alhora, en la nostra cohesió nacional. El conveni, iniciativa de la UGT, que és el sindicat majoritari en aquest ram, té un to ideològic més explícit del que és habitual.

El primer paràgraf manifesta que “totes les parts comparteixen la voluntat de promoure l'extensió del coneixement i de l'ús de la llengua nacional del poble català com a llengua oficial i pròpia de Catalunya”. A més, Josep Maria Àlvarez, que fa ben pocs anys encara no sabia enraonar en català, dilluns va parlar clar i català a favor de la normalització. Elevant l'anècdota a categoria, podem afirmar que avui dia no solament les nostres institucions polítiques (la democràcia representativa), sinó també el nostre associacionisme (la democràcia participativa) treballen a favor de la plenitud de la llengua territorial. De vegades amb èxit i de vegades amb més bona voluntat que encert, però aquest és un altre tema.

Que també hem de tractar aquí, és clar. La campanya de normalització lingüística als sectors d'hostaleria i restauració, que és el nom de la cosa, no farà cap mal a la llengua catalana, però aconseguirà canviar, els pròxims tres anys, la realitat idiomàtica dels nostres hotels i càmpings, bars i restaurants? Ens fa l'efecte que no. Primer, perquè és molt difícil, a causa de la dispersió; són milers i milers d'establiments, la majoria petites empreses familiars (completar la normalització al sector de banca i estalvi serà més fàcil, perquè tot són grans empreses). A més, als bars, cafeteries i restaurants ja és la tercera campanya que es fa! N'hi va haver una de la Generalitat fa cinc anys, i fa ben poc l'Òmnium Cultural n'ha fet una altra. Ningú no ha analitzat el fracàs –parlem sense eufemismes– de la primera campanya, ni la poca incidència de la segona. Aquesta d'ara té més consistència que les anteriors, però el resultat pot ser si fa no fa el mateix. Fa servir idees tècnicament antiquades (campanya, sensibilització); no defineix una estratègia clara després d'haver estudiat la situació actual; no estableix unes prioritats precises; no permet pensar que del conveni sorgirà un programa d'actuacions ben estructurat. Tant de bo els fruits tangibles del conveni desmenteixin aquesta primera impressió.

Aquest article meu de fa vint anys tracta dos temes diferents.

L'un és la vitalitat de la nostra llengua als hotels, als càmpings, als bars, a les cafeteries, als restaurants, que són àmbits importants pel fet que, entre les persones que hi treballen i la gent que hi va, sumen molta colla i, també, pel fet que la comunicació personal –oral i escrita– és molt intensa. La campanya de normalització de què parla l'article va tenir tan poca incidència com les dues anteriors. Vint anys després, la presència del català en aquest sector no solament no ha avançat, sinó que ha reculat, a causa sobretot de l'impacte lingüístic negatiu de la nova immigració, que treballa en gran part a bars i restaurants.

L'altre tema és la posició del sindicalisme obrer davant la normalització del català. Val a dir que, durant la democràcia republicana, als anys trenta del segle passat, la majoria de la CNT, que era l'organització obrera més forta, era clarament contrària al catalanisme, que considerava burgès, i a l'extensió de l'ús del català, que trobava que era contrària a l'internacionalisme proletari; en canvi, en la democràcia actual, tot el sindicalisme (Comissions Obreres, la UGT, la USO i la CGT), quan fa l'inventari de les causes justes, hi inclou la lluita per la plenitud de la llengua catalana. Per tant, val a dir que el discurs públic del sindicalisme obrer ha canviat positivament a favor de la nostra llengua. Una altra cosa és que, a la pràctica, els nostres sindicats siguin o no prou coherents amb el discurs catalanista que fan. I, encara, una altra cosa és el cas excepcional del sindicalisme dels mossos d'esquadra, incloent-hi els ugetistes i els de Comissions, que durant els últims anys més d'una vegada ha optat per parlar a la feina només en castellà com a mesura de pressió a favor de les seves reivindicacions laborals, una cosa que, des d'una òptica democràtica, catalanista i progressista, s'ha de qualificar senzillament com a repugnant.

4)
 
Article publicat en el Levante-EMV dijous 19 d'abril del 2012
 
El rei derringlat
 
J. Leonardo Giménez
 
Tenim el Rei derringlat. La setmana passada saltà la notícia que, en una d'eixes accions tan edificants i pròpies d'un monarca d'un país en crisi, Joan Carles I s'havia accidentat en una cacera d'elefants a Botswana. Esta família, últimament, va d'alifac en alifac. Quan no pillen els guàrdies un gendre en embolics impropis de tan noble personatge, l'altre, complint la tasca educativa de pare exemplar, deixa una escopeta al seu fill, i l'infantet es dispara una bala al peu. El numeret següent ha sigut pegar el mateix monarca un entropessó, caure una baquinada “selvàtica” i espatlar-se la pelvis. I quedar derringlat. “Derringlar” és ‘posar(-se) malament una cosa per trencament o desaparició de parts o peces de sosteniment, que fan perdre allò que li dóna estabilitat o bona presència', ‘espatlar, estropejar, fer malbé una cosa per trencament total o parcial': “Eixa taula està derringlada, li falta un tros en una pata”, “Quina bicicleta més derringlada que portes, li falta un tros de pedal i el manillar el té tort”. S'aplica també a persones per eixes accions, situacions o estats. És un verb que també s'usa, en sentit figurat, quan u està molt cansat i li costa moure's, quan algú està adolorit, desllomat, mòlt, fet pols per algun esforç o per alguna incidència o accident. Dissabte i diumenge passats jo mateix vaig acabar els matins derringlat, de cansera, traient ramulla de taronger. I és també aplicable a l'estat en què quedà el rebesnét biològic del capità (d'Ontinyent) Enric Puig Moltó (poseupuigmoltejo” en el Google i cliqueu), en l'esmentada activitat cinegètica, substituta de la que tenia fa uns pocs anys, que era caçar óssos (també dits “orsos”) per les estepes russes. “Derringlar” i “derringlat/ada” són ben genuïns, que ja apareixien en reculls del professor i acadèmic Emili Casanova, com tants centenars de termes marginats que ja han vist la llum normativa, i els arrepleguen el DOPV de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el DVAL, el SALT, el DCVB, el DG de Ferrer Pastor i el diccionari de la RACV. Les caceres reials donen per a més termes: “baquinada”, “entropessó”, “espatlar”, “caçar” i “acaçar”, “orso”, però d'estos en parlarem un altre dia.
 
 
5)
 
Publicat en el suplement de cultura del diari EL PUNT AVUI dijous 26 d'abril del 2012
 
Motacions
 
Andorrà?
 
per Màrius Serra
 
Dijous passat recollia un curiós terme per designar algú que no para mai per casa: banderot. La definició de l'Alcover-Moll és clara: “Persona ociosa que va d'una banda a l'altra xerrant inútilment” (Camp de Tarragona). Però resulta que aquest ús no vexil·lològic de les banderes no és privatiu d'aquesta zona. L'alcoià Eugeni S. Reig també el recull al seu sucosíssim llibre Valencià en perill d'extinció. Reig defineix així la paraula bandera: “Persona que sempre va d'ací cap allà sense fer res de profit, que es meneja molt, cap a un lloc i cap a un altre, com es meneja una bandera quan fa vent”. Ho associa a sinònims com ara dardaire o vaiver i hi aporta una cançoneta popular alcoiana que conté el diminutiu: “Ma mare em diu bandereta, /jo li dic que té raó,/ que totes les banderetes/ ixen a la processó”. El llibre de Reig inclou també l'equivalent castellà de cada terme, i a aquesta accepció de bandera li adjudica “andorrero”, un mot que els diccionaris castellans defineixen amb el verb “andar”, tot i que en realitat prové d'un terme que en àrab clàssic volia dir xarlatà. Els catalans tenim una frase feta extraordinària: “fer l'andorrà” (fer l'orni, dissimular). No ens cal anar ni a Suècia ni a Sueca per fer-nos els suecs.
 
 
6)
 
Publicat en el blog de Víctor Alexandre dissabte 21 d'abril del 2012
http://www.victoralexandre.cat/index.php?option=com_content&task=view&id=1664&Itemid=63
 
Voluntariat per la llengua
 
per Víctor Alexandre
 
És molt positiu que aquest any hagi augmentat el nombre de parelles lingüístiques que col·laboren en el programa Voluntariat per la llengua a Sant Cugat. En total són cinquanta les parelles formades per catalanoparlants amb voluntat d'ajudar i per nouvinguts que volen millorar la seva competència en català en l'àmbit de la comunicació verbal. Les motivacions, en aquest sentit, són diverses. Però una de les que més sovintegen és la dels pares i mares que volen ajudar els seus fills en els treballs escolars. Són persones que s'adonen de la necessitat de conèixer la llengua pròpia del país que han triat per viure així com dels beneficis que aquest coneixement aporta a la seva relació amb els fills.

Aquesta és la raó per la qual el Partit Popular té tant d'interès a dinamitar la immersió lingüística i a reintroduir l'espanyol a les escoles, amb el desig inconfés que la llengua catalana esdevingui una llengua domèstica, casolana i marginal i, per tant, una llengua perfectament prescindible. I la prova la tenim en l'operació d'anorreament sistemàtic que està portant a terme en els territoris dels Països Catalans on governa: el País Valencià, les Illes i la Franja de Ponent. L'episodi més recent és el de les Illes, on saber català per treballar a la funció pública ha deixat de ser un requisit i s'ha convertit en un simple mèrit. És a dir, que, a partir d'ara, cap mallorquí, menorquí, eivissenc o formenterenc no té dret a set atès en català a les seves institucions per la senzilla raó que els funcionaris no tenen cap obligació de conèixer aquesta llengua. L'espanyol sí que és una obligació, però el català no.

Per sort, el PP no governa Catalunya i aquí no pot arribar tan lluny. Però ho intenta atacant la immersió lingüística amb la intenció de convertir el català en una llengua residual que desactivi motivacions com la que expressa una santcugatenca nouvinguda anomenada Inés del Prado quan diu: "Aprenc català perquè les meves filles van a l'escola pública i vull ajudar-les quan fan els deures". Doncs bé, per això és tan important la tasca del Voluntariat per la llengua.
 
7)
 
Publicat a
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/532165-aigua-al-vi.html
 
Aigua al vi
 
Josep Murgades
 

Imaginem-nos ara per un moment algú que no pot estar-se del vi. Li n'han fet voler beure'n sempre i tothora. I s'hi ha acabat acostumant. Però no per això tanmateix ha renunciat del tot a l'aigua, sempre avinent en determinades circumstàncies. I ve que li agrada ponderar més la ingesta més o menys ocasional que pugui fer d'aquesta que no pas la prou més habitual que fa d'aquell. Tant és així que s'acaba convencent que, per poc que augmenti el seu consum d'aigua, aquest bastarà a justificar-lo de la seva insuperable addicció encara més creixent al vi, la qual, a l'hora de l'estadística, es complau a ignorar deliberadament.

Doncs bé, semblantment s'esdevé en el món de les enquestes, índexs, tants per cents, etcètera, referits a tot el que concerneix la situació social de la llengua catalana: nombre de parlants, de lectors, d'escrivents, de productes culturals que s'hi vehiculen, de realitzacions que s'hi assoleixen. Xifres totes elles esbiaixades des del mateix moment que no tenen igualment en compte les quantitats homòlogues concernents a l'ús de l'espanyol dins el territori històric de la nació catalana. Quina relació hi ha entre l'increment de funcionalitat de l'una i el de l'altra? A una major oferta televisiva o radiofònica o periodística o editora en català, quina moltíssima major oferta no passa a haver-hi proporcionalment en espanyol?

No voler adonar-se d'aquesta indestriabilitat entre totes dues llengües a l'hora de valorar la dimensió real de la del país, sense prendre també en consideració l'aconseguida per aquella amb què es troba en desigual concurrència, és pecar de llombrigolisme complaent, d'emmirallament autista, d'alienació suïcida.

Si es vol deixar de beure tant de vi, no basta a subratllar que ara es beu també més aigua. O capgirant els termes del símil: importa abocar aigua d'objectivitat al vi del cofoisme.

 
8)
 
Publicat en Nació Digital.cat dimecres 25 d'abril del 2012
http://www.naciodigital.cat/opinionacional/noticiaON/3549/monolinguisme
 
 
Monolingüisme
 
Joan Vila i Triadú
 
 
Ara que ja deixem enrere Sant Jordi i els comentaris eufòrics sobre la venda puntual de llibres durant aquest dia, m'agradaria tornar a parlar d'un estudi aparegut la setmana passada i al qual crec que no hem donat el ressò que es mereixia. Es tracta de l'informe elaborat pel Baròmetre de la Comunicació i la Cultura en col·laboració amb la Cambra del Llibre de Catalunya, que analitza el consum de llibres durant el 2011. Tot i que trobo positiu que el percentatge de lectors de llibres hagi augmentat un 8% en els últims cinc anys i encara més el de lectors de llibres en català (9,5%), en canvi em sembla molt alarmant la dada que diu que els catalanoparlants fem un consum bilingüe de llibres (50% català-49% castellà) i els castellanoparlants, un consum monolingüe en castellà (9%-89%).

Per què em sembla alarmant? Doncs perquè, teòricament portem gairebé 30 anys amb la immersió lingüística a l'escola i això implica que una part molt important de la ciutadania catalana (la que té menys de 45 anys) ha estat educada en la nostra llengua. És a dir, que hauria de poder llegir perfectament tant en català com en castellà i això hauria de reflectir-se en les enquestes. Excloc els més grans de 55 anys. Probablement en aquesta franja d'edat, també molts catalanoparlants tenen dificultats a l'hora de llegir un llibre en la seva llengua perquè no van tenir ocasió d'aprendre-la a l'escola, malgrat que la transmissió oral no va fallar. Tot i ser una franja amb molta població (l'envelliment demogràfic és un fet), crec que no hauria de condicionar tant els resultats globals. Probablement, hi ha una altra explicació.

Les dècades passen, ens hem esforçat a integrar tothom des de l'escola en la llengua i la cultura del país, però tot i així hi ha coses immutables: la majoria de la gent que té com a llengua materna el castellà només llegeix llibres en castellà. En canvi, els que tenim com a llengua materna el català llegim habitualment en les dues llengües sense problemes. Això reflecteix quina és la llengua principal i quina la secundària en l'ecosistema cultural català. El bilingüisme és, doncs, com ja sabíem, una fal·làcia, només funciona des d'una de les bandes. I encara hi ha qui té la barra de dir que el castellà està en perill a Catalunya!

Fixem-nos en una altra dada significativa de l'estudi esmentat i cito textualment de la nota de premsa: “els lectors que tenen altres llengües diferents al català i al castellà com a llengua inicial llegeixen més llibres en català que els lectors castellanoparlants. En concret, el 13% dels primers llegeixen en català davant del 9% dels castellanoparlants que també ho fan”. Què ens indica això? Crec que la integració funciona molt millor quan s'arriba aquí sense saber cap de les dues llengües oficials i has de fer un acte de voluntat escollint en quina vols llegir llibres –perquè segurament t'és igual de difícil en les dues- que no pas quan tens com a llengua materna el castellà i et trobes davant una oferta immensa de lectura sense haver de fer cap esforç suplementari. El català, en aquest cas, és per a ells prescindible. I si els agrada un autor català, sempre podran recórrer a la traducció.

I el pitjor del cas és que no veig cap fórmula possible per revertir aquest situació en el futur.
 
 
9)
 
Publicat en indirecte.cat dimecres 25 d'abril del 2012
http://in.directe.cat/joan-lladonet/blog/7791/governar-atacant-el-poble-estimula-la-resistencia-i-la-defensa
 
Governar atacant el poble estimula la resistència i la defensa
 
Joan Lladonet
 
Quan un govern ignora la història del lloc que ha de regir no pot millorar totes les errades que s'han produït en el passat ni pot tenir en compte el llegat de tots els que l'han precedit, que han format el pòsit i els fonaments de l'edifici que s'està construint, però aquest govern sempre podrà aprendre aquesta història i fer les oportunes rectificacions. El conflicte arriba quan un govern coneix la història, però la modifica per complir uns objectius determinats. La canvia perquè vol que el poble desconegui la seva procedència, el seu origen, el seu tarannà, les seves tradicions, els seus costums, la seva cultura, la seva llengua..., és a dir, tot el que forma la personalitat i la identitat d'un poble.

Aquesta invenció de la història és la que hem sofert les persones que vàrem assistir a escola durant el període que governava el dictador general Franco quan ens varen ensenyar que s'havia aconseguit la unitat d'Espanya amb els Reis Catòlics, durant el segle XV, i sense dir res sobre el fet que els castellans varen ser estrangers aquí fins que el 1715, Felip V va abolir el decret d'estrangeria, o intentant fer desaparèixer la teva llengua, la llengua catalana, aquella que els teus padrins desconeixien i no havien parlat mai durant els segles XIX i XX.

Els governants actuals, tant els que governen a les Illes Balears o a la resta dels Països Catalans, com els que governen a Espanya se n'han adonat que amb una migrada democràcia com la que ens han permès tenir, el nostre poble anava recuperant tots els senyals identitaris: recuperava la vertadera història, el llegat sagrat dels avantpassats, la cultura pròpia i diferent de la que ens havien volgut fer creure i la llengua pròpia, especialment a l'Administració i a l'escola, amb la confiança, que quan totes les generacions vives haguessin après la llengua a l'escola o a altres indrets, aquesta restaria normalitzada i el poble tindria la possibilitat de triar el seu futur reconquerint tota la sobirania perduda de manera injusta per la força de les armes. Per això han estudiat quina seria la manera de fer desaparèixer aquest poble amb més de mil anys d'existència i submergir-lo i diluir-lo dins un altre i han descobert que l'ànima del poble, la pàtria d'aquest i de qualsevol poble era la seva llengua i s'han proposat destruir-la, perquè així destruiran el poble. Per això volen desmantellar tot el que s'havia fet a l'escola i a l'Administració. Al primer lloc, desintegrant la societat i creant una profunda divisió, quan es deixi triar la llengua del primer ensenyament, cosa impossible i que provocarà profundes injustícies que patiran sempre els mateixos, i al segon lloc eliminant la necessitat de conèixer la llengua catalana, per accedir a la funció pública.

Aquests són dos cops mortals, un atac despietat d'un govern que governa contra el propi poble o que ho fa per a uns estranys i per a uns desnaturalitzats. I per això el poble s'ha disposat a defensar-se i oferirà una resistència infinita. El poble sap que la lluita serà llarga com ho ha estat ja, però el govern ha de saber que és l'únic responsable del conflicte social que ha posat en marxa a partir de mentides i promeses falses que no té necessitat de complir, com ja ha demostrat en molts casos. A més dels citats atacs, són múltiples els que ha fet contra la llengua, esmentats en altres articles, però també seran múltiples els actes de defensa i resistència del poble. Només n'enumeraré uns quants:

- 41 dies de vaga de fam duits a terme per Jubilats per Mallorca, i materialitzats per Jaume Bonet (26 dies) i Tomeu Amengual (16 dies), en què varen coincidir plegats un dia i per això no n'he posats 42. Aquesta vaga de fam ha estat una prova de dignitat, exposant la pròpia salut i vida per mor dels atacs d'un grup polític que ha demostrat tenir molt poca o gens de consciència.
- La campanya “Enllaçats per la llengua”, que ha duit a terme un grup de professors i professores en català, l'STEI-i, l'OCB i altres organismes i plataformes per la llengua a tots els Països Catalans, que han provocat que escoles i instituts posassin llaços quadribarrats per la llengua, cosa que ha provocat que el conseller d'Educació ordenàs accions tan vergonyoses com enviar treballadors a llevar els llaços, treballadors que no acudien a fer les feines necessàries que requerien els centres d'ensenyament. La defensa del poble i de les escoles va ser multiplicar els llaços per totes bandes i la darrera acció ha estat enllaçar-se per la llengua la diada de Sant Jordi, acció que s'ha estès com una taca d'oli i que serà difícil que s'aturi, perquè continuarà.
- La campanya “Enllaçats per la paraula serà la propera acció que consisteix a llegir un dia cada setmana a diferents indrets de les Illes Balears durant les 24 hores continuadament, i just una setmana abans de la votació al Parlament de l'eliminació del requisit de conèixer el català als funcionaris, llegir tota la setmana i durant les 24 hores de cada dia. Començarà el primer dia de lectura el divendres, 27 d'abril a les 19 hores i acabarà el dissabte, 28 a la mateixa hora. Us podeu animar a enllaçar-vos per la paraula a qualsevol indret dels Països Catalans.
- Una vegada que s'hagi aprovat la malifeta contra el poble si no és que hi ha hagut diputats i diputades que hagin tingut consciència, es continuaran les accions fins que no rectifiquin, accions que es pretén que arribin a tots els organismes i tribunals internacionals que sigui possible. Una d'aquestes accions podria ser una vaga indefinida de fam (de dejunis) en cadena, canviant la persona cada dia i moltes altres accions més.

Aquest govern ha de saber que quan s'ataca el poble, aquest ofereix resistència, es defensa i contraataca. La pau social l'han destruïda els encarregats de servar-la.
 
 
10)
Demà en InfoMigjorn Cap de Setmana
Sumari
 
 
1) Eugeni S. Reig - cimboriet
 
2) Albert Jané - Notes de llenguatge sobre el «Diari 1918», de J. V. Foix
 
3) Aina Moll - El lèxic eivissenc
 
4) Antoni Llull Martí - El drac-dimoni i Dràcula
 
5) Pau Vidal - Mainadera
 
6) Pere Ortís - Netegem i enriquim la llengua catalana (Barbarismes. Lletra A)
 
7) Articles d'Albert Pla Nualart
 
8) Antoni Llull Martí - Qui és, intel·lectualment, més ric, qui entén i parla dues llengües o qui només en coneix una?
 
9) Pere Ortís - Les llengües aborígens
 
10) David Vila i Ros - La independència necessària
 
11) Ramon Sangles i Moles - El teatre, emblema de bona parla
 
12) El futur del català, 27 anys després: Presentació
 
 
 
Si voleu rebre cada divendres el butlletí InfoMigjorn Cap de Setmana heu de manifestar-ho explícitament en un missatge electrònic que heu d'enviar a l'adreça infomigjorn@telefonica.net en el qual heu de fer constar el vostre nom i cognoms i l'adreça electrònica on voleu rebre'l.
 
El preu de la subscripció al butlletí InfoMigjorn Cap de Setmana corresponent a l'any 2012 és de 25 euros.
 
Els nous subscriptors podreu llegir en la web tots els butlletins d'InfoMigjorn i d'InfoMigjorn Cap de Setmana que s'han publicat fins ara.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us preguem encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l'existència del butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací