InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.400 membres]
 
Butlletí número 646 (dimarts 24/04/2012) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig i Xavier Marí
 
 
1) 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú
 
 
3) Presentació de la revista anuari Aula de Lletres Valencianes. Revista Valenciana de Filologia, 1
 
 
5) Web BATXILLERAT: apunts, batxillerat, literatura i gramàtica catalanes
 
6) Crida d'articles – Treballs de Sociolingüística Catalana
 
7) Cloenda de l'Any de la Paraula Viva a Vila-real i Castelló (27 i 29 d'abril de 2012)
 
 
 
10) XXV Jornada d'Antroponímia i Toponímia – VII Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística
 
 
 
1)
 
Publicat en el llibre 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú (CCG edicions, Girona, 2011, pàg. 44).
 
 

118. El català i el castellà són llengües oficials a Catalunya i el coneixement d'ambdues és un deure i un dret de tota la ciutadania. El català és la llengua pròpia de Catalunya, la que ens identifica col·lectivament, i constitueix un patrimoni a preservar per a les generacions del futur.

 

Butlletí del Consorci per a la Normalització Lingüística

 
 
2)
 
 
 
Article publicat en EL PUNT dilluns 23 d'abril del 2012
 

¿“Ara sí que l'he feta bona” o “ara sí que l'he fet bona”?

Una concordança que no podem deixar de fer

 

Eugeni S. Reig

 
 
3)
 
Presentació de la revista anuari
 
Aula de Lletres Valencianes. Revista Valenciana de Filologia, 1
 
 

Elaborada per l'associació Taula de Filologia Valenciana i editada i promoguda per la institució Alfons el Magnànim de la Diputació de València, que ha encarregat el disseny de la publicació al pintor i escultor Manuel Boix.

 

Dia i hora: 26 d'abril del 2012 (dijous) a les set de la vesprada.

 

Lloc: València, Museu de la Ciutat (Plaça de l'Arquebisbe, 3; prop de la porta romànica de la Seu, enfront del palau arquebisbal).

 

Hi intervindran:

Ricard Bellveser (director d'Alfons el Magnànim)

Abelard Saragossà (director de la revista)

Àngel Calpe (membre del consell assessor de la revista)

Josep Saborit (autor d'u dels articles publicats en el primer número)

 

 

Objectius de la revista anuari

 

Objectiu general

1.       Aportar mitjans pedagògics, mitjans lingüístics i mitjans socials per a fer que el valencià siga més ben considerat, més estimat i, sobretot, més usat.

 

Objectius específics

1.       Augmentar el rendiment social de l'assignatura de valencià.

a.       Primer mitjà: mostrar que les estructures lingüístiques del valencià parlat deuen ser, en general, el fonament del valencià culte.

b.      Segon mitjà: procurar que l'assignatura de valencià vaja unida a augmentar la consciència de ser valencians i la voluntat de seguir sent valencians.

c.       Objectiu: facilitar que els alumnes que no han tingut el valencià com a llengua materna l'aprenguen i, sobretot, que el facen seu; afavorir que els alumnes que han aprés el valencià en casa l'usen en la vida pública.

2.       Incrementar l'assimilació i l'ús del valencià culte.

a.       Mitjà: millorar el model lingüístic buscant que siga més identificador com a valencians, i més assimilable i més practicable en la comunicació oral pública.

b.      Objectiu a termini mitjà: procurar que el valencià oral culte i el valencià escrit siguen carn i ungla, de tal manera que, en poques dècades, els valencians arribem a escriure com parlem i que, correlativament, sigam capaços de parlar com escrivim.

3.       Estudiar els factors que dificulten l'ús públic del valencià i presentar propostes per a fomentar l'ús de la llengua pròpia dels valencians en qualsevol activitat social.

4.       Contribuir a acabar de superar la fractura social valenciana per la naturalesa del valencià i, en general, per les senyes d'identitat dels valencians.

a.       Necessitat social. Un poble dividit i enfrontat per les seues senyes d'identitat difícilment es recuperarà, ans tot el contrari.

b.      Necessitat lingüística. Si recórrer a la llengua pròpia dels valencians pot ser un conflicte, per a molts valencians serà preferible usar la llengua que no és socialment problemàtica, el castellà.

 

Dos principis bàsics de Taula de Filologia Valenciana i una conseqüència

1.       Si el poble valencià mor, el valencià desapareixerà.

2.       Una de les condicions per a que el valencià tinga futur és que siga percebut com a una senya d'identitat bàsica del poble valencià.

3.       És positiu tot esforç que contribuïxca a cohesionar la societat valenciana; i és necessari fer créixer la conjuminació entre la valencianitat i el valencià.

 

 
Índex del primer número:
 
 
11
AULA DE LLETRES VALENCIANES
Normes de presentació d'originals
 
23
PART PRIMERA. ESTUDIS
25
El valencià modern. Antecedents, formació, assoliments, propostes de millora i aplicacions socials
Taula de Filologia Valenciana
83
Quin valor té el valencià per als joves i com ha canviat amb els anys: un estudi sobre actituds lingüístiques
Raquel Casesnoves Ferrer
Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
113
El lèxic valencià en els estudiants
Francesc Llopis Rodrigo
Universitat de València
137
Alguns canvis intergeneracionals en el valencià de la plana baixa
Josep Saborit Vilar
Centre de Formació de Persones Adultes Josep Pasqual i Tirado. Castelló
 
159
PART SEGONA. DOCUMENTS, EXPERIÈNCIES, PROPOSTES I INFORMES
161
Los valencianos en Buenos Aires y sus descendientes.
Habilidades lingüísticas
María del Carmen Alonso
Universidad Abierta Interamericana (Buenos Aires)
177
Relats interculturals
Josep Lluís Doménech Zornoza, Maria Pilar Doménech Rodríguez,
Jesús Huguet Enguita
Professors d'Educació Secundària
215
La integració des del treball cooperatiu
Carme Martínez i Devesa, Noèlia Soldevila i Cantó
IES L'Almadrava (Benidorm) / IES Pere Maria Orts (Benidorm)
227
Pel matí, per la vesprada i per la nit
Eugeni S. Reig
Director d'InfoMigjorn i administrador de Migjorn (València)
243
ENTRE ELS DRETS HUMANS I EL FUTUR DEL POBLE VALENCIÀ
Abelard Saragossà
Universitat de València
 
267
PART TERCERA. RESSENYES
269
Una obra ben positiva: Valencià en perill d'extinció
Abelard Saragossà
Universitat de València
 
291
PART QUARTA. DOCUMENTS I PARLAMENTS DE LA «I JORNADA SOBRE EL VALENCIÀ»
293
Jornada sobre el valencià
Pedagogia (llengua i literatura), ús social i normativa
Organitzada per l'associació Taula de Filologia Valenciana
 
 
4)
 
Publicat en el diari ARA dimarts 17 d'abril del 2012

 
El Suprem ratifica el rebuig a l'ús preferent del català a l'Ajuntament de Barcelona
 
El TS no accepta el recurs que havia presentat el consistori després de la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de suspendre punts que defensaven l'ús únic o preferent de la llengua catalana a l'administració. Considera que mantenir-los seria un prejudici "difícil o impossible" de reparar per al castellà
 
El Tribunal Suprem ha ratificat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que suspenia de forma cautelar articles referents a l'ús del català del reglament de l'Ajuntament de Barcelona. El Suprem considera que mantenir aquests punts causaria un prejudici de "difícil o impossible reparació" per al castellà. En concret, els punts en qüestió –aprovats el 2010– feien referència, per exemple, al fet que el consistori redacti les seves comunicacions internes en català, així com les actes de les sessions plenàries o de les comissions municipals. A més, també es refereixen als rètols informatius del mateix ajuntament, que s'estipulava que es farien en català.
La suspensió cautelar també s'ha d'aplicar, segons la sentència del TSJC, a l'ús preferencial del català en les intervencions orals del personal del consistori –sempre que l'interlocutor no demani ser atès en castellà–, a la retolació pública o als registres administratius. En total, la suspensió, que estava pendent de la resolució del recurs, afecta set punts del reglament que estipulaven l'ús únic o preferent del català a l'administració. En el moment de redactar-la, l'equip de govern (PSC) va assegurar que es tractava d'una manera d'oficialitzar l'ús "normal" del català a l'Ajuntament de Barcelona. El consistori defensava amb el recurs que ha quedat rebutjat que el manteniment dels articles impugnats no alterava l'efectivitat de la sentència final sobre la legalitat del reglament lingüístic en conjunt.
 
El TSJC va estudiar el text del reglament a instàncies del grup municipal del PP a Barcelona i va basar la seva decisió en la sentència del Tribunal Constitucional per a la retallada de l'Estatut i l'equiparació en ús de català i castellà.
 
 
5)
 
Web
 
 
apunts, BATXILLERAT, literatura i gramàtica catalanes
 
 
6)
 
Crida d'articles – Treballs de Sociolingüística Catalana
 
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/

Número 23 (2013)

Treballs de Sociolingüística Catalana és l'anuari de la Societat Catalana de Sociolingüística. El primer número aparegué el 1977. Des de la seva fundació i fins al número 14/15 (2000) la revista ha estat dirigida per Francesc Vallverdú i publicada per Editorial Tres i Quatre. El número 16 (2002) va estar a càrrec de Francesc Vallverdú i Emili Boix, mentre que a partir del 17 aquest darrer n'és el director.

Els darrers números consten d'una part dedicada a un tema monogràfic. El número 14-15 (2000) va estar dedicat als «Aspectes sociolingüístics de la immigració extraeuropea als Països Catalans», el 16 (2002) a «Llengua i societat al País Valencià», el 17 (2003) a «L'ús oral del català. Dades, reflexions i propostes», el 18 (2004) a «La situació sociolingüística a les Illes Balears», el 19 (2006) a «La situació sociolingüística a Andorra», el 20 (2010) a «Llengua i ensenyament» i el 21 (2011) a «La sociolingüística catalana, balanç i reptes de futur».

Treballs de Sociolingüística Catalana és una revista en format paper i electrònic que actualment té periodicitat anual. En el número 23 (2013), la revista fa una crida d'articles sobre la temàtica de la publicació per a la secció miscel·lània. La data màxima per a la recepció d'articles per al número 23 és el 15 de maig de 2012.
Podeu enviar-los mitjançant el formulari de la pàgina web <http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/information/authors> o enviant un correu a l'adreça tsc@iec.cat.
Trobareu les normes de publicació a la web <http://revistes.iec.cat/revistes224/index.php/TSC/about/submissions>
 
 
7)

L'ANY DE LA PARAULA VIVA

CLOENDA

Abril de 2012

Vila-real (divendres dia 27)

Castelló de la Plana (diumenge dia 29)

L'Any de la Paraula Viva, les Normes de Castelló i Escola Valenciana

 

Amb l'objectiu d'aprofundir i estendre la vitalitat i la creativitat expressiva que la nostra llengua manté dins el món actual, i en honor al centenari de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), hem dut a terme l'Any de la Paraula Viva, a cavall entre el 2011 i el 2012. D'aquesta manera, la commemoració enllaça amb el vuitantè aniversari de les Normes de Castelló, que anuncia directament el centenari de les Normes de l'IEC, promulgades el 1913.

Al País Valencià en concret, l'Any de la Paraula Viva ha estat, a més, un homenatge a tres personatges rellevants del segle xx: Manuel Sanchis Guarner, signatari de les Normes, Teodor Llorente i Enric Valor.

La cloenda de la nostra efemèride (que patrocina l'Ajuntament de Vila-real, així com la inauguració fou patrocinada per l'Ajuntament d'Alcoi) s'uneix als actes commemoratius dels 25 anys dels Col·lectius per la Llengua i la Cultura, Castelló de la Plana, alhora que vol constituir un modest homenatge a Nosaltres els valencians, la reflexió fusteriana que conserva una vigència plena al cap dels seus cinquanta anys.

divendres dia 27

VILA-REAL

18.00 h, sala de plens de l'Ajuntament

(Plaça Major, s/n)

Acte solemne de cloenda de l'Any de la Paraula Viva, amb parlaments de José Benlloch, alcalde de la ciutat, i d'Isidor Marí, president de la Secció Filològica de l'IEC. Presentació a càrrec de Pasqual Batalla, primer tinent d'alcalde i regidor de Normalització Lingüística i Tradicions

19.00 h, sala d'actes de la Caixa Rural

(Plaça Major, 10)

«Viure el Barça en català», a càrrec de l'equip de LaTdP, dirigit per Joaquim M. Puyal. Presentació a càrrec de Vicent Pitarch, delegat a Castelló de l'IEC

diumenge dia 29

CASTELLÓ DE LA PLANA

10.30 h, el Pinar del Grau

Festa per la Llengua, d'Escola Valenciana: 25 anys dels Col·lectius per la Llengua i la Cultura


Organitzen: Delegació de l'IEC a Castelló i Secció Filològica. Patrocina: Ajuntament de Vila-real. Col·laboren: Universitat Jaume I, Escola Valenciana-Federació d'Associacions per la Llengua, Fundació Caixa Rural de Vila-Real i Obra Social “la Caixa”

 
8)
 
Publicat en tribuna.cat dimecres 11 d'abril del 2012
 
 
La comissió d'assumptes institucionals del Parlament balear ha rebutjat aplicar la llei d'IB3 perquè el català sigui la llengua vehicular de l'ens de comunicació.
 
Seguint la política d'aniquilació de la llengua pròpia a les Illes, aquesta setmana la comissió d'assumptes institucionals del Parlament balear ha rebutjat, pels vots contraris del PP, aplicar la llei d'IB3 perquè el català sigui la llengua vehicular de l'ens televisiu.

Després de l'eliminació del català com a llengua de les pel·lícules i les sèries a IB3, ara, el govern de Bauzá ha aconseguit que la televisió pública de les Illes no ofereixi en cap cas el seu servei de promoció i ús de la llengua pròpia del territori.

Sota el paraigües dels ajustaments econòmics, Bauzà ha perseguit el català a les Illes Balears des de la seva arribada al poder. La seva política de destrucció cultural i lingüística ha generat multitudinàries protestes i mobilitzacions de la societat civil.

El nou govern balear ha protagonitzat retallades indiscriminades i no consensuades a les direccions generals de Política Lingüística, a IB3, a Ràdio i Televisió de Mallorca, a les entitats que treballen per la llengua catalana, al decret de mínims i als programes de reciclatge de català per als professors, entre daltres.
 
 
9)
 
Publicat a
 
 
Sergi Sol Bros
 
Deia el més gran dels intel·lectuals catalans del segle XX, el valencià Joan Fuster, que o bé recuperàvem la unitat de la nació o seríem destruïts com a poble. Penosament avui el nacionalisme català és captiu del provincianisme més ridícul i contraproduent. Als llimbs de la imbecil·litat profunda, i pretenent ser pràctics, s'ha instal·lat en el nostre imaginari col·lectiu que això dels Països Catalans fa més nosa que servei. De manera que una gran part del nacionalisme ha decidit que la nació coincideix exactament amb la delimitació de les quatre províncies que s'inspiren en les ínfules de modernitat del jacobinisme francès. Ni un pam més amunt, ni un pam més avall.

Ja és ben curiós que el punt de partida d'alguns nacionalistes abrandats sigui la divisió provincial pensada i executada des de Madrid, per molt que es remunti als segles XVIII i XIX i hagi anat penetrant en el nostre imaginari nacional. Però encara és més delirant que això es faci des d'un nacionalisme que històricament no ha estat independentista. Perquè no oblidem que el gruix d'aquells que s'han declarat nacionalistes al Principat fins fa quatre dies tenien com a objectiu un encaix amable a Espanya.

La paradoxa és que aquest nacionalisme –que no era independentista i en bona mesura se segueix resistint a ser-ho– circumscrivís la nació a les províncies de Tarragona, Barcelona, Lleida i Girona. Precisament quan de nació n'hi ha tanta o més a les Illes Balears o a àmplies regions del País Valencià que en moltes àrees i ciutats del Principat. Només cal passejar per Ciutadella o la Vall d'Albaida per constatar que la nació hi és molt més viva que al Baix Llobregat o al Tarragonès.

Qualsevol nacionalista hauria d'estar tan preocupat per les escomeses al català a Gandia o Palma com a Palafrugell. O és que no té el mateix valor un catalanoparlant a València o a Manacor que a Lleida? O és que torpedinar l'ensenyament en català a les Illes o al País Valencià no persegueix exactament el mateix objectiu que al Principat? O és que no ens adonem que l'objectiu principal del nacionalisme espanyol ha estat i és la destrucció i/o assimilació de la nació catalana? O és que estem idiotitzats i captius d'aquest regionalisme principatí que ens han inoculat i acceptem mansament? Curiosament, l'espanyolisme identifica clarament la nació catalana i s'hi abraona amb una virulència que retrata la seva voluntat d'extermini.

Les Illes, però molt especialment València, són la primera barricada contra el projecte d'assimilació històric de Castella sobre la nació catalana. I un patriota conseqüent el que no pot fer mai és deixar desemparats els compatriotes allí on són més febles que és precisament allí on el nacionalisme espanyol s'hi ha aplicat amb més intensitat i cruesa.

Si abandonem la perifèria de la nació no només perdem una part del país sinó que ens quedem sense barricades i més exposats que mai. I és que el sentit pràctic d'alguns nacionalistes principatins brilla per la seva absència.

 
10)
 
 
XXV Jornada d'Antroponímia i Toponímia – VII Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística


Us informam que el mes de maig de 2012 tindrà lloc la XXV Jornada d'Antroponímia i Toponímia
VII Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística. Enguany, la trobada es durà a terme a la Sala de Graus de l'edifici Ramon Llull del campus universitari, el dia 11 de maig. Així mateix, us fem avinent que el termini de presentació de comunicacions serà obert fins al dia 20 d'abril. Si estau interessats a presentar-ne cap, podeu adreçar-vos al Gabinet d'Onomàstica. Ho podeu fer per correu electrònic a l'adreça següent: <francisca.latorre@uib.cat>. O per correu ordinari, a:

Gabinet d'Onomàstica
Son Lledó
Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma

Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol consulta podeu telefonar al 971 17 27 17, de 9 a 14 h.

Per agilitar l'organització d'aquest acte agrairem a tothom qui vulgui presentar-hi comunicacions o ponències que s'atengui al termini indicat més amunt i que, si hi està interessat, indiqui el títol, juntament amb un resum (d'un màxim de 200 paraules), de la comunicació que presentarà.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us preguem encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l'existència del butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací