InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.400 membres]
 
Butlletí número 643 (dimecres 18/04/2012) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig i Xavier Marí
 
 
1) 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú
 
2) Taula de Filologia Valenciana: Convocatòria de la IV Jornada sobre el valencià
 
3) Presentació del llibre Llengua i emoció a Arenys de Mar
 
4) Presentació del llibre Llengua i emoció a Arenys de Munt
 
 
 
7) Miquel Riera - El miracle nord-català
 
 
9) V Setmana pel Valencià de Petrer
 
10) El TERMCAT publica en línia el Lèxic d'additius alimentaris
 
11) El blog BONA CUINA de Jaume Fàbregas
 
 
1)
 
Publicat en el llibre 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú (CCG edicions, Girona, 2011, pàg. 44).
 
 

115. El català és una llengua necessària per utilitzar-la en els múltiples espais de la vida pública.

 

Butlletí del Consorci per a la Normalització Lingüística

 
 
2)
Taula de Filologia Valenciana
 
Convocatòria de la IV Jornada sobre el valencià
 

 

1.      Convocatòria.

a.       Taula de Filologia Valenciana convoca la «iv Jornada sobre el valencià. Pedagogia (llengua i literatura), ús social i normativa», que es realitzarà el dia 27 d'octubre (dissabte) del 2012 en Catarroja (Biblioteca Pública Municipal Enric Valor, cantó Camí Real / Esteve Paluzié, tf. 96 126 13 01).

b.      Taula és una societat formada per una huitantena de:

                                               i.      docents d'institut i d'escola

                                              ii.      tècnics lingüístics

                                            iii.      escriptors (en el sentit més ample del terme)

                                            iv.      professors de quasi totes les universitats valencianes (la Universitat Jaume I, la Universitat Politècnica de València, la Universitat Literària de València, la Universitat Catòlica de València, la Universitat Cardenal Herrera de València i la Universitat d'Alacant)

                                             v.      persones rellevants de camps específics

 

2.      L'horari de la Jornada serà:

a.       9,30: Recepció dels assistents.

b.      de 10 a 11: Parlaments de les autoritats de la població i de les institucions que patrocinen els premis, lliurament dels premis i intervenció dels autors premiats.

c.       De 11,30 a 12,30, exposició i debat de tres treballs.

d.      De 12,30 a 1,30, exposició i debat de tres treballs.

e.       De 1,30 a 2, 10, exposició de dos treballs.

f.        A les 2,30, dinar de germanor.

Temps màxim d'exposició: quinze minuts.

 

3.      Participants

a.       Les persones que vullguen participar en la Jornada i en la publicació resultant han de presentar una proposta sobre els camps següents:

                                               i.      Algun aspecte pedagògic en l'ensenyament del valencià (siga en llengua o siga en literatura).

                                              ii.      Algun factor que afecte l'ús social del valencià.

                                            iii.      Alguna norma (existent o desitjable).

                                            iv.      Algun aspecte de la formació històrica del valencià culte.

                                             v.      Ressenya d'algun treball publicat, siga un article o siga un llibre

b.      Les propostes han de descriure quin serà l'objecte d'estudi, quina és la causa de l'estudi i quin objectiu busca l'autor. En el desenvolupament del treball, convé desplegar l'estat de la qüestió sempre que siga possible, i és necessari que hi hagen unes conclusions finals.

c.       Com que els estudis han de tractar qüestions específiques del valencià, els treballs presentats a la Jornada deuen ser assequibles per a algun dels tres grups següents: els docents, els tècnics lingüístics i els escriptors (incloent-hi els periodistes). Cal recordar que el rigor i l'accessibilitat no estan renyits. En les ciències humanes, un treball que siga ordenat i que explique els conceptes que usa és entenedor per als lectors de cultura mitjana, siga un docent, siga un tècnic lingüístic, siga un periodista o, fins i tot, un valencià interessat per la seua llengua.

d.      Els participants que vullguen orientació sobre el treball que han de fer poden posar-se en contacte amb el director de la revista (<Abelard.Saragossa@uv.es>), la secretària (<Maribel.Guardiola@ua.es>) o un membre del consell de redacció (<Ximo.Lopez-Rio@uv.es>, <Antoni.Lopez@uv.es>, <jamas@idm.upv.es>, <sifre@fil.uji.es>, <jaime.siles@uv.es>).

e.       També es poden presentar a la Jornada ressenyes de treballs publicats, siguen llibres o siguen articles. Les ressenyes han de contindre una exposició objectiva del tema tractat i de les característiques fonamentals del treball. Si és possible, també hi hauran les aportacions i les limitacions de l'estudi. Sempre que siga factible, convé fer constar les pàgines a què es referixen les afirmacions o les valoracions de la ressenya.

f.        En el cas que hi hagen més de deu propostes, el consell de redacció en triarà deu. El criteri de selecció no serà tant la qualitat dels treballs com la possibilitat de generar debat.

g.       El dia de la Jornada, l'exposició durarà com a màxim quinze minuts. Per tant, els participants s'han de preparar i han de cronometrar la duració de l'exposició. Quan queden tres minuts i el ponent no haja acabat, el president de la taula li comunicarà el temps que li resta.

 

4.      Propostes

a.       Les propostes s'han d'enviar a la secretària de redacció de la revista Aula de Lletres Valencianes:

                                               i.      M. Isabel Guardiola i Savall (Universitat d'Alacant)

                                              ii.      <Maribel.Guardiola@ua.es>

                                            iii.      Dept. Filologia Catalana, Universitat d'Alacant, Ap. 99   03080 Alacant

b.      Si algun treball presentat no s'ajusta a les bases de la convocatòria, el consell de redacció de la revista ho exposarà a l'autor.

c.       Les dades que cal enviar són les següents:

                                               i.      Nom de qui fa la proposta

                                              ii.      Adreça

                                            iii.      Ocupació laboral i lloc en què treballa

                                            iv.      Títol del treball

                                             v.      Descripció de l'objecte d'estudi

                                            vi.      Causa del treball

d.      L'extensió màxima de la proposta serà de 300 paraules o 2.500 caràcters. En canvi, el treball final tindrà l'extensió que siga necessària per al tema estudiat. La data límit per a presentar propostes serà el dia 24 de setembre del 2012.

e.       Les persones que aspiren a aconseguir un premi hauran d'enviar el treball complet abans del dia 24 de setembre del 2012.

f.        Els participants de cada Jornada hauran de presentar el treball acabat abans del 30 de novembre. Cal adequar la presentació a les condicions exposades en les Normes de presentació d'originals, penjat en la pàgina web http://sites.google.com/site/tauladefilologiavalenciana. La remissió serà a M. Isabel Guardiola i Savall (Maribel.Guardiola@ua.es).

 

5.      Premis: Joaquim Garcia Girona (sufragat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua), 1.500 euros; i Jordi Valor (sufragat per la Caixa Popular). Excepcionalment, enguany no s'adjudicarà.

a.       Per a millorar l'assignatura de valencià, és indispensable que participen els professors de valencià, els quals tenen més capacitat reflexiva i investigadora de la que es pensen. A fi d'animar-los a participar, el consell de redacció de la revista Aula de Lletres Valencianes assignarà dos premis entre els treballs presentats a cada Jornada que siguen de mestres de primària, de professors de secundària, de professors universitaris associats o de professionals de la llengua extrauniversitaris. En el cas que els treballs presentats no siguen adequats per als premis, el jurat podrà assignar-los a treballs fets per docents universitaris.

b.      Els premis estan dedicats a dos escriptors valencians de la primera mitat del segle XX, Joaquim Garcia Girona (de Benassal, el Maestrat) i Jordi Valor (d'Alcoi). Garcia Girona és l'autor d'un poema èpic de 262 pàgines sobre l'origen del poble valencià (Seidia. Poema valencià del principi de la reconquista, 1920). Tal és el grau de naturalitat, de riquesa i de dignitat a què arriba el model lingüístic de Garcia Girona, que hauria de ser una obra clàssica per als escriptors valencians. Quant a Jordi Valor, és el primer escriptor que decidix crear regularment novel·les en valencià, activitat que exercí entre 1930 i 1960. Partint ineludiblement de la llengua parlada, s'enfrontà al repte de crear un model lingüístic versemblant, identificador, assimilable i practicable.

 

6.      Publicació en la revista Aula de Lletres Valencianes (http://www.alfonselmagnanim.net)

a.       Feta la Jornada, els autors dels treballs presentats disposaran fins al 30 de novembre per a donar la versió final, que s'haurà d'ajustar a les normes de presentació d'originals que figuren en la pàgina web de Taula de Filologia Valenciana (http://sites.google.com/site/tauladefilologiavalenciana)

b.      Els membres del consell de redacció repartiran cada treball a dos membres del consell assessor de la revista Aula de Lletres Valencianes, que l'hauran d'avaluar.

c.       Si la resolució no és del tot positiva, la secretària de la revista comunicarà el resultat de l'avaluació i, en el cas que s'hagen d'introduir modificacions, els autors tindran tres setmanes per a fer-les.

d.      Els membres de la revista són els següents:

                                               i.      Director: Abelard Saragossà (Universitat de València)

                                              ii.      Secretària de redacció: Maria Isabel Guardiola (Universitat d'Alacant)

                                            iii.      Consell de redacció:

1.      Ximo López (Universitat de València). Didàctica

2.      Antoni López Quiles (Universitat de València). Literatura

3.      Josep À. Mas (Universitat Politècnica de València). Sociolingüística

4.      Manuel Sifre (Universitat Jaume I, Castelló). Llengua

5.      Jaime Siles (Universitat de València). Literatura

                                            iv.      Consell assessor

6.      Robert Archer (King's College, London). Literatura

7.      Vicent Brotons (Universitat d'Alacant). Didàctica

8.      Emili Casanova (Universitat de València). Llengua

9.      Raquel Casesnoves (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona). Sociolingüística

10.  Jordi Colomina (Universitat d'Alacant). Llengua

11.  Joaquim Dolz (Universitat de Ginebra). Didàctica

12.  Albert Hauf (Universitat de València). Literatura

13.  Georg Kremnitz (Universitat de Viena). Sociolingüística

14.  Lluís B. Meseguer (Universitat Jaume I, Castelló). Literatura

15.  Vicent Pascual (assessor de didàctica de la Generalitat Valenciana)

16.  Lluís B. Polanco (Universitat de València). Sociolingüística

17.  Albert Rossich (Universitat de Girona). Literatura i història de la llengua

                                             v.      Revisió dels resums en anglés: Jesús de Prado Plumed (Universidad Complutense de Madrid)

 

7.      Pot assistir a la Jornada qualsevol persona que tinga interés pels temes tractats.

 

8.      Les persones interessades poden demanar un certificat d'assistència (deu hores lectives). Sempre que hi hagen les condicions adequades, també és factible demanar  un certificat d'haver presentat un treball a la Jornada, un certificat d'organització de la Jornada o un certificat de treball en curs de publicació.

 

9.      Més informació

a.       Qui vullga tindre més informació sobre la Jornada o sobre la causa de crear Taula i quins objectius busca, pot consultar la pàgina web http://sites.google.com/site/tauladefilologiavalenciana/

 

 

Com fer-se membre de Taula de Filologia Valenciana

 

Per a fer-se membre de Taula de Filologia Valenciana, cal haver llegit el document «Causes i objectius de Taula de Filologia Valenciana» i estar d'acord amb el contingut.

 

http://sites.google.com/site/tauladefilologiavalenciana/ 

 

En la mateixa web, hi ha un document que exposa d'una manera més profunda les causes i els objectius de Taula: «El valencià modern. Antecedents, formació, assoliments, propostes de millora i aplicacions socials».

La pertinença al grup no comporta que cal realitzar treballs. Només implica que, si un membre en fa, intentarà lligar-los a algun objectiu del document i, si és possible, coordinar-se amb membres del grup que facen estudis semblants. Per una altra banda, l'associació es regix per uns estatuts, que són obligatoris per a aconseguir la legalització. Estan disponibles en la pàgina web citada.

Els qui vullguen adherir-se a Taula han d'enviar l'escrit següent a la secretària de Taula (Estefania Grau estefania.grau@gmail.com) o al president (Abelard.Saragossa@uv.es).:

 

Coneguts i acceptats el document «Causes i objectius de Taula de Filologia Valenciana» i els estatuts de Taula de Filologia Valenciana, sol·licite formar part de l'associació dita.

Nom i cognoms

Adreça

Telèfon(s)

Estudis:

Lloc de treball

 

 

 
 
3)

Arenys de Mar, alt Maresme

Presentació del llibre

Llengua i emoció (Pagès Editors)

a cura d'Assumpció Maresma, periodista; Roser Maresma, activista local; i Jordi Bilbeny i Quim Gibert, coautors


Dia: Dissabte, 21 d'abril 2012

Hora: 6 del capvespre

Lloc: Sala d'actes de la Biblioteca Pública Pare Fidel Fita

Adreça: Carrer de Bonaire 1-3, Arenys de Mar

Organitza: Plataforma per la Llengua-Maresme

Sobre el llibre:

Llengua i emoció. 7 mirades sobre el goig de ser aplega les ponències de les jornades sobre dignificació lingüística convocades a Fraga (Franja de Ponent) el març de 2010 i de 2011 per l'Institut d'Estudis del Baix Cinca.

La major part del pensament contemporani ha volgut separar les emocions de la cultura, de l'ètica, de la saviesa. Sense el batec emocional el raonament esdevé distant i ensopit. La recerca intel·lectual és alhora un espetec de joia. Antoni Gaudí i Pau Casals no només ens irradien bellesa, sinó que també ens regiren l'ànima.

Perdem l'ànima quan renunciem als reptes. Acceptar la injustícia és una manera equivocada de ser en el món: fa trista i indigna la nostra existència. Llengua i emoció és un assaig col·lectiu ((Matthew Tree, Josep Ma. Terricabras, Rosa Calafat, Jordi Bilbeny, Eva Monrós, Josep Borrell i Quim Gibert) pouat arran de les dificultats per viure en català i per decidir el nostre futur. Hi trobareu set mirades lúcides i inconformistes (psicològica, poètica, literària, sociolingüística, semiòtica, històrica, filosòfica) a propòsit d'aquells horitzons que ens estimulen a caminar amb pas ferm.

 
4)
 

Arenys de Munt, alt Maresme

Presentació del llibre

Llengua i emoció (Pagès Editors)

a cura de Jordi Bilbeny i Quim Gibert, coautors


Dia: Diumenge, 22 d'abril 2012

Hora: 12 del migdia

Lloc: Plaça de l'Església


Organitza: Regidoria de Cultura d'Arenys de Munt

Sobre el llibre:

Llengua i emoció. 7 mirades sobre el goig de ser aplega les ponències de les jornades sobre dignificació lingüística convocades a Fraga (Franja de Ponent) el març de 2010 i de 2011 per l'Institut d'Estudis del Baix Cinca.

La major part del pensament contemporani ha volgut separar les emocions de la cultura, de l'ètica, de la saviesa. Sense el batec emocional el raonament esdevé distant i ensopit. La recerca intel·lectual és alhora un espetec de joia. Antoni Gaudí i Pau Casals no només ens irradien bellesa, sinó que també ens regiren l'ànima.

Perdem l'ànima quan renunciem als reptes. Acceptar la injustícia és una manera equivocada de ser en el món: fa trista i indigna la nostra existència. Llengua i emoció és un assaig col·lectiu ((Matthew Tree, Josep Ma. Terricabras, Rosa Calafat, Jordi Bilbeny, Eva Monrós, Josep Borrell i Quim Gibert) pouat arran de les dificultats per viure en català i per decidir el nostre futur. Hi trobareu set mirades lúcides i inconformistes (psicològica, poètica, literària, sociolingüística, semiòtica, històrica, filosòfica) a propòsit d'aquells horitzons que ens estimulen a caminar amb pas ferm.

 
5)
 
Publicat en VilaWeb dimecres 11 d'abril del 2012
 
 

Arran de la multitudinària manifestació en defensa de l'occità del 31 de març a Tolosa han sorgit dues noves iniciatives digitals a la xarxa occitana. L'una és que, a mitjan mes, la Setmana, publicació nascuda el 1995 mercès als esforços del periodista David Grosclaude, va començar a aparèixer també en edició virtual. I l'altra, que el dia abans de la manifestació va néixer Jornalet, el primer diari digital de tot Occitània, de l'Atlàntic a les Valadas alpines, passant per l'Aran. Al darrere hi ha dos occitanòfils catalans, el periodista Jaume Clotet i Ferriol Macip, membres de l'Associacion entara Difusion d'Occitània en Catalonha (ADÒC). Van pensar que calia un diari nacional vertebrador, que expliqués les notícies des d'una òptica nacional i en llengua occitana, amb tota normalitat. El Jornalet, a més de redacció pròpia, té una xarxa creixent de col·laboradors i fr corresponsals voluntaris.

En parlem, a l'Internauta, amb el director, Ferriol Macip.

 
6)
 
Publicat en elSingulardigital.cat dijous 5 d'abril del 2012
 
 
Quim Torra
 
"La lluita pel català és la lluita per un somni. Però també per una supervivència com a poble"
 
Per crear una obra universal cal arrelar-se a un país i a una història, cal militar per una cultura i per una llengua. No és possible parlar de Catalunya sense referir-se a la històrica lluita pel seu territori i a una personalitat avui sotmesa a una pressió límit. La lluita per la supervivència del català -això és, per la seva hegemonia- no és quelcom gratuït, ni un caprici. Ni una raresa en el món. En absolut, al poble català li va en la seva llengua el manteniment de la seva estructura nacional. Perquè una llengua s'escull i es parla com a instrument per a la construcció d'una identitat. Per saber no només d'on som i d'on venim, sinó per què hi volem ésser. Si l'arrel grega d'idioma ve "d'allò propi" on sinó en aquest país llengua i terra poden anar més lligats? La lluita pel català és la lluita per un somni. Però també per una supervivència com a poble.

Una llengua pot morir, però el procés és lent i la brasa crema durant temps, durant generacions senceres en forma de desestructuració nacional. Privat un país de la seva llengua, què li queda? Doncs bé, avui tenim una llengua al pendent del penya-segat, com les parets dels espadats de Siurana. Enguany que commemorem el seu centenari, m'agrada recordar com en un dels seus primers escrits, Joan Sales, el juliol de 1932, a la revista Front, del Bloc Obrer i Camperol, Sales, a propòsit dels mestres catalans, va escriure: “La llengua és el principi i la base de la civilització humana”. No es mouria ni un mil•límetre d'aquí en tota la seva vida. I en la seva defensa, brandaria la ploma i l'espasa. També Sales va escriure, als Quaderns de l'exili, revista que va fundar amb Raimon Galí i Ferran de Pol, entre d'altres: “Tota llibertat és il•lusòria si no es compta amb els mitjans per defensar-la”. Però no només és la llibertat sinó la llengua, també, la que és il•lusòria, si no compta amb els mitjans per defensar-la.

I així estem encara, avui, al segle XXI, amb un bilingüisme que ens porta fatalment a una llengua il•lusòria, una llengua amenaçada, mutilada i menyspreada. Menys del 50% dels catalans l'usen habitualment; està desapareixent dels patis de les escoles; és residual a les empreses, a les llibreries, restaurants i supermercats; i va camí de l'extinció a l'àmbit judicial, al cinema o als videojocs. L'immens aparell de destrucció massiva que és l'Estat espanyol aprofita qualsevol escletxa per posar-hi la banya: a una bona predisposició del president del Parlament europeu d'usar el català segueixen declaracions dels vicepresidents del PSOE i del PP negant-li cap possibilitat; a un Estatut que estableix el català com a llengua pròpia, segueixen desenes d'amenaces a la immersió lingüística; l'Instituto Cervantes fa anys que s'ha oblidat que també ell hauria de promoure els estudis catalans; etc, etc. Per què seguir? La passió i viacrucis del català té dues cares: bilingüisme i Espanya. I només podem assolir la plenitud si combatem i ens alliberem de les dues.

L'amic Ramon Torrents em recordava l'altre dia una frase de Mañé i Flaquer, citada per Maragall: “No som catalans perquè parlem català, sinó que parlem català perquè som catalans”. Josep Pla, que l'esmenta a Notes del capvesprol, afegeix: “Em sembla que és una veritat provinent de l'observació més real i absoluta”. Llengua i ésser. Com podem parlar una altra cosa si som catalans? Formar part de la nació catalana és formar part d'un imaginari col·lectiu, abraçar una història i unes formes de vida catalanes i, es clar, voler compartir un futur en llibertat. Aquesta és la clau: fracassarà qualsevol procés d'emancipació nacional si no es basa en un projecte profundament arrelat a la cultura i la llengua. L'espoli no ens deixa veure el bosc. Parlem massa del dèficit fiscal i massa poc del dèficit cultural i lingüístic.

Aquestes obvietats cal recordar-les de tant en tant, al país on tot s'hi val, on sembla normal parlar en castellà; on hom sent, tranquil•lament “nosotros, los catalanes”; on es suggereix mantenir el bilingüisme per a una Catalunya independent. Perdonin, però no he entès aquest debat: si el bilingüisme autonòmic ens ha portat a una llengua il•lusòria, per què persistir en l'error?

Si la llengua falla, fallarà tot, va dir Mestre Fabra. Doncs bé, som a punt de què falli tot, si aquest país nostre no s'ho creu que la clau de tot és la llengua. I per passar d'una llengua il•lusòria a una llengua plena només hi ha una solució: l'oficialitat del català en una Catalunya independent.

Bona Pasqua.

PS. Els jubilats de Mallorca porten 36 dies en vaga de fam per la llengua. La llengua catalana, per cert. I tots plegats com si això estigués passant a Burundi.
 
 
7)
 
Publicat a
 
 
Miquel Riera
 
Per qui no ho tingui present, el Rosselló i la resta de comarques que conformen l'actual departament francès dels Pirineus Orientals, van ser fins al 1659 Catalunya. Administrativament. Perquè Catalunya ho han estat sempre, malgrat tot. I aquest “malgrat tot” inclou un munt de repressió i un munt de pressions. Repressió perquè la gent deixés d'usar el català. Justament ahir, per exemple, va fer 312 anys de l'edicte del rei Lluís XIV prohibint la llengua catalana. Una repressió que van patir de valent els nens a l'escola, amb pràctiques abominables com aquell anell que es passaven els qui parlaven català. Qui el tenia al final del dia rebia un fort càstig. Els imposaven mestres vinguts del nord, perquè els d'aquí els enviaven ben lluny. Amb una generació en van tenir prou per ensorrar el català. Pel que fa a les pressions han estat, sobretot, demogràfiques, fins que la població autòctona ha quedat reduïda a una quarta part del total dels habitants. En aquestes condicions, i ens en deixem d'altres pel camí, és gairebé un miracle que més de set mil persones participessin dissabte en la gravació d'un vídeo en favor del català. Un miracle i una gran esperança en la reconstrucció del país.
 
8)
 
Publicat en VilaWeb divendres 13 d'abril del 2012
 
 
 
9)
 
V Setmana pel Valencià de Petrer

 

Del 20 al 28 d'abril

 

Sala d'Exposicions Forn Cultural (pl/ Paco López Pina s/n)

Horari de visites: dijous a dissabtes, de 19 a 20.30 h; diumenges, de 18 a 20.30 h
Inauguració; dilluns, 11 - 20 h
EXPOSICIÓ
“Imatges i paraules”, amb poemes de Lluís Alpera i fotografies de Lluís Ferri


Dilluns, 23 d'abril – 19.30 hores

 

Centre Cultural
CONFERÈNCIA
“La dieta mediterrània, llegenda o realitat”, a càrrec de Joan Màrius Domínguez , professor de la Universitat d'Alacant.


Dimecres, 25 d'abril – 19.30 hores

 

Centre Cultural
PRESENTACIÓ DE LLIBRE
“El malalt”, traducció d'"El enfermo", d'Azorín, a càrrec de José Payà, director de la Casa-Museu Azorín, de Monòver. Als assistents a l'acte se'ls entregarà un exemplar del llibre.

Dijous, 26 d'abril – 11 hores


Centre Cultural

CONFERÈNCIA
"Els orígens del valencià", a càrrec de Joan Borja, professor de la Universitat d'Alacant.


Dijous, 26 d'abril – 20 hores

 

Centre Cultural
RECITAL POÈTIC
Vicent Camps recitarà poesies i contarà contes inclosos en el seu nou disc, "Veu nua".

 

Divendres, 27 d'abril – 20.30 hores

Centre Cultural

XV CONCURS DE REDACCIÓ JUVENIL
Acte de lliurament de premis als guanyadors d'este certamen, amb l'actuació del petrerí Lluís Abad.


Diumenge, 29 d'abril – 18 hores


Centre Cultural
CINEMA
Projecció de la pel·lícula de dibuixos animats "Shrek III"


10)
 
El TERMCAT publica en línia el Lèxic d'additius alimentaris
 

El TERMCAT ha publicat el Lèxic d'additius alimentaris, que recull prop de quatre-cents termes que designen els additius alimentaris autoritzats a l'Estat espanyol d'acord amb la normativa vigent.

Cada terme inclou les denominacions en català (acetat de potassi, polidextrosa o sorbitol) i els equivalents en castellà, francès i anglès, a més del número d'identificació (E 311 o E 640) i les seves classes funcionals més habituals (antiaglomerant, estabilitzador o humectant).

L'obra ha estat elaborada a partir d'un corpus terminològic cedit per l'Agència de Protecció de la Salut, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i amb l'assessorament científic de l'Associació de Fabricants i Comercialitzadors d'Additius Alimentaris (AFCA).

Per a més informació podeu consultar la nota de premsa.

Font: http://www.termcat.cat/ca/Actualitat/Noticies/265/

 
 
11)
 
BONA CUINA
 
El blog sobre cuina catalana de Jaume Fàbregas
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us preguem encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l'existència del butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací