InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.400 membres]
 
Butlletí número 638 (dimarts 10/04/2012) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig i Xavier Marí
 
 
1) 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú
 
2) Sumari del núm. 78 de la revista Llengua Nacional (I trimestre del 2012)
 
3) El PEN instarà l'ONU que investigui els atacs contra la llengua
 
4) Víctor Alexandre - "Si demano el full de reclamacions, de què em servirà?"
 
5) El Bloc critica que Dénia continua sense tècnic de Normalització Lingüística
 
6) Laura Borràs - La llengua que molesta: 'avante toda'
 
7) Vicent Partal - Jaume, de Mallorca
 
8) Trenta anys i continua
 
9) Miquel Riera - Menyspreu pel català
 
10) El govern valencià aprova l'esborrany del decret educatiu plurilingüe
 
11) Nou decret de plurilingïsme: Font de Mora no governa però legisla
 
12) El govern valencià impulsa l'anglès a costa del català
 
13) Sal·lus Herrero - Una entrevista a Jordi Pujol a la televisió (I) / Sal·lus Herrero - Una entrevista a Jordi Pujol a la televisió (II)
 
 
1)
 
Publicat en el llibre 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú (CCG edicions, Girona, 2011, pàg. 43).
 
 

110. Una llengua configura un pensament. Una manera de dir és una manera de pensar. La mort d'una llengua és la mort d'una visió del món. I com que allò real no és més que la suma de les seves percepcions (visions), la mort d'una llengua és una pèrdua d'una realitat. Tota la humanitat en resulta empobrida.

 

Narcís Comadira

Poeta

 
 
2)
Sumari del núm. 78 de la revista Llengua Nacional (I trimestre del 2012)
 

editorial

• Fronts oberts

sociolingüística

• Objectius per a una política lingüística efectiva

• D'idioma antic provincial a llengua nacional... Andreu Salom i Mir

• El mascle de l'alga. Andreu Salom i Mir

• Aprendre llengua. Marcel Fité

• Bones intencions i conseqüències fatals. Pere Grau

• Sobre expressions errònies, encara. Pere Ortís

• No hi ha temps que no torni. Josep Espunyes

• Cromos en català. Andreu Bosch i Rodoreda

història

• Guifre el Pelós. Josep M. Alentà

lèxic

• No és gens clar. Jaume Corbera

• Rètols. Maria Eugènia Perea Virgili

• Qui fa un cove fa un cistell? Roser Latorre

• Noves interferències. David Casellas

sintaxi

• No s'hi pensa. Albert Jané

• Sobre la construcció «(no) poder amb». Carles Riera

estilística

• Cacofonies, repeticions i redundància. Josep Ruaix i Vinyet

fonètica

• Fenòmens fonètics... (III). Montserrat Badia i Cardús

amics i mestres

• Des de la Catalunya del Nord: Gentil Puig. Agnès Toda i Bonet

• Antoni Llull Martí (lingüista). David Pagès i Cassú

bibliografia

• La raó trobada. Pere Ortís

• Vull morir d'amor. Marcel Fité

• What Catalans Want. Raymond Wap

• La toponímia de la costa d'Artà. Carles Riera

• Els sons de la marinada. Àngel Alzina

• Independència. David Vila i Ros

• La mestra. Pere Martí i Bertran

 
 
3)
 
Publicat en VilaWeb dimecres 28 de març del 2012
 

Portaran la denúncia a la comissió de drets humans

La presidenta del PEN català, Carme Arenas, i el president del comitè de Traducció i Drets Lingüístics del PEN internacional, Josep Maria Terricabras, han anunciat que, a instàncies del PEN Internacional, demanaran a la comissió de drets humans de l'ONU que investigui els atacs a la llengua en tot el territori lingüístic (denúncia). El document parla de genocidi lingüístic i de vulneracions de drets humans fonamentals.

La denuncia especifica: 'El recent accés al poder del PP al govern d'Espanya ha exacerbat aquesta situació: a Catalunya es pretén acabar amb un model lingüístic escolar que ha estat reconegut i aplaudit per tothom, també pel Parlament Europeu, durant trenta anys; a les escoles del País Valencià i de les Illes Balears el català és una matèria absolutament residual i anecdòtica. Especialment en aquests territoris es fa cada dia més impossible de viure en català, de tenir una escola catalana, algun mitjà de comunicació en català, i ja no diguem una policia o unes institucions que reconeguin al català el caràcter de llengua pròpia del país que li correspon. A les Illes s'està començant a produir fins i tot la substitució lingüística de la toponímia tradicional. De fet, doncs, l'àrea lingüística catalana –de més de deu milions de ciutadans– està vivint des de fa temps, i amb diferents matisos segons el territori, un autèntic genocidi lingüístic, emparat en una legalitat que esclafa la diversitat i imposa una falsa unitat espanyola.'

La denúncia acaba amb una demanda explícita al PEN Internacional que, 'com a membre consultiu de l'ONU, es faci càrrec de la denúncia i la faci arribar a la comissió corresponent del màxim organisme internacional, a fi que aquest investigui les vulneracions dels drets humans fonamentals denunciades i hi actuï en conseqüència.'

Els membres del PEN han empreat la frase 'vulneració dels drets humans fonamentals', per vincular la denúncia amb el 'Manifest de Girona sobre els drets lingüístics' (vídeo), que en el punt desè parla del 'dret a l'ús i protecció de la pròpia llengua ha de ser reconegut per la Nacions Unides com un dels drets humans fonamentals.'

Si el PEN internacional accepta fer-se càrrec de la denúncia (es podria aprovar al juny), aquesta es farà arribar a la comissió de drets humans de l'ONU amb seu a Ginebra, on el PEN Internacional té en el plenari una delegada permanent.

No és la primera vegada que el PEN Català insta el PEN Internacional perquè porti a un plenari de l'ONU els problemes lingüístics. Fa dos anys, el PEN Català va entrar a tràmit una pregunta en relació al poc us del català en l'àmbit de la justícia.

 
 
4)
 
Publicat en el blog de Víctor Alexandre dijous 29 de març del 2012
 
 
Víctor Alexandre
 
És altament positiva la moció presentada per Solidaritat, i aprovada fa pocs dies pel Parlament de Catalunya, en virtut de la qual el govern haurà d'exigir a les empreses l'etiquetatge en català i investigar i multar aquelles que es neguin a fer-ho. La part negativa és que el govern, tot i l'aprovació, no sembla gaire interessat a vetllar per aquest compliment. Val a dir que la Llei del Codi de Consum, malgrat que ja existia, no sols no es complia, sinó que es continua incomplint amb total impunitat. Per això té raó el diputat Uriel Bertran quan diu que la moció no fa res més que "ratificar el dret que tenim els catalans a viure i a consumir en la nostra llengua". La moció, tanmateix, va més lluny i, a banda d'instar el govern a impulsar una campanya que expliqui a les empreses l'obligació que tenen d'etiquetar, com a mínim, en català, fa que el Parlament s'obligui a si mateix a donar exemple comprant productes que estiguin etiquetats en aquesta llengua. Al capdavall, són moltes les empreses que malden per vendre els seus productes a l'administració i és important que aquesta exigeixi, a qui vulgui tenir-la com a clienta, el requisit imprescindible del compliment de la llei.

És vital que el govern entengui que no pot deixar sol el ciutadà en la defensa dels seus drets. Un dret, precisament perquè és un dret, no ha de ser demanat, ha de ser garantit. I la tasca de garantir-lo correspon al govern. És, per tant, el govern català qui ha de vetllar perquè la llengua pròpia de Catalunya no sigui discriminada i qui ha d'acabar amb la sensació d'indefensió que té la societat en aquesta matèria. "Si demano el full de reclamacions, de què em servirà? Com sabré que la Generalitat ha sancionat aquest establiment?", es pregunta molta gent en situacions de greuge lingüístic en llocs comercials. Sobretot tenint en compte que quan el denunciant torna a l'establiment al cap d'uns mesos, per comprovar quins efectes ha tingut el seu tràmit, veu que tot continua exactament igual, la qual cosa resulta molt decebedora.

Però encara bo, si només fos això. El problema és que aboca la societat a la desconfiança en el progrés de la seves denúncies i fa que assumeixi els greuges amb actitud submisa i resignada. I això esdevé un cercle viciós que envalenteix els infractors i fomenta encara més la discriminació. Benvinguda, consegüentment, la moció de Solidaritat i la seva posterior aprovació al Parlament. Ara només cal que el govern, demostrant que es creu allò que aprova, faci complir la llei i que els catalans, gràcies a això, en exigir la presència del català en l'àmbit comercial, demostrin el respecte que senten per la seva llengua i per si mateixos.

www.victoralexandre.cat
Twitter: @valex_cat

 
5)
 
Publicat en EL PUNT AVUI dijous 29 de març del 2012

El Bloc critica que Dénia continua sense tècnic de Normalització Lingüística

La coalició reprova a Chelet el “passotisme” davant l'ús del valencià a l'Ajuntament

El Bloc Compromís per Dénia ha criticat el fet que l'Ajuntament de Dénia continue sense tècnic de Normalització Lingüística, tres mesos després de la destitució de Josep Andrés. Això, per al regidor Josep Crespo, és una “falta de respecte” cap a la nostra llengua. Crespo ha criticat, a més a més, que s'haja presentat en comissió una moció per aprovar un conveni de col·laboració amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), quan ni tan sols hi ha un departament de Promoció del Valencià que se n'encarregue de desenvolupar les tasques corresponents.

Aquesta setmana, el regidor de Normalització Lingüística, Vicente Chelet, va presentar en comissió una moció per tal que el ple de l'Ajuntament signara un conveni de col·laboració entre la Generalitat, l'AVL, Ajuntaments, Mancomunitats de Municipis i altres entitats per la coordinació de les actuacions en matèria de normalització. Aquest conveni no resultaria gens estrany si a Dénia l'Oficina de Promoció del Valencià funcionara com cal.

El regidor del BLOC s'ha queixat de què mesos després de la destitució de l'anterior tècnic encara no hi haja ningú que el substituïsca i que, per tant, desenvolupe les tasques de promoció, defensa i difusió del valencià.

Cal recordar que el Bloc va iniciar fa uns mesos una campanya d'enviaments de queixes al Síndic de Greuges per l'ús que fa l'Ajuntament de Dénia del valencià i a hores d'ara, encara continua rebent respostes.

 
 
6)
 
Publicat en el diari ARA divendres 30 de març del 2012
http://www.ara.cat/premium/debat/llengua-que-molesta-avante-toda_0_673132688.html

La llengua que molesta: 'avante toda'

Laura Borràs
 
7)
 
Editorial publicada en VilaWeb divendres 30 de març del 2012
http://www.vilaweb.cat/editorial/3997543/jaume-mallorca.html
 
 
Vicent Partal
 
Jaume Bonet va acabar ahir la vaga de fam que havia fet a Ca n'Alcover, la casa que fou del poeta que dotà la llengua de Mallorca d'una profunditat i d'una elegància excepcionals, i que avui és de l'Obra Cultural Balear, la institució que defensa que a Mallorca el món passa pel català. L'acció d'en Jaume i dels seus companys jubilats ha estat un colp fortíssim a la consciència ciutadana, un colp que ha fet despertar la solidaritat i el respecte de molts, més enllà del país i tot, però sobretot la mobilització i l'acció.

Una vaga de fam és una cosa molt seriosa. No s'hi val, a especular-hi a sobre. Fins i tot sense arribar a la mort, les conseqüències poden ser irreversibles. I una persona capaç de posar en joc el seu cos i la seua integritat mereix, per damunt de tota altra consideració, tot el nostre respecte. Que el té.

Ha passat sovint en la història: quan un país es troba aclaparat i no sap gaire com reaccionar, l'acció d'un home sol ha esdevingut un clam. Les Illes viuen un atac sense precedents del govern Bauzá. Un atac tan i tan exagerat que fins i tot pesos pesants del PP avisen que podria esquerdar el partit. Un atac que, amb una ferocitat inusitada, no tan sols agredeix la llengua del poeta Alcover, sinó l'essència mateixa de l'illa i del país.

Contra aquest atac, la responsabilitat de la resposta ens correspon a tots. No solament als mallorquins i als menorquins, als eivissencs i als formenterencs. Correspon a tots els qui parlem català --i destaque que allò que en Jaume ha aconseguit amb el seu gest ha estat precisament posar en relleu això. Amb el seu gest ha fet impossible que ningú puga fer l'orni i ha congriat una trama de complicitats humanes que ha tocat, i obliga, molts ciutadans d'aquest país que va de Salses a Guardamar i de Fraga a Ca n'Alcover.

 
8)
 
Publicat a
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/521879-trenta-anys-i-continua.html

Trenta anys i continua

La Llibreria Catalana de Perpinyà assegura el relleu amb Joana Serra

La mítica Llibreria Catalana de Perpinyà estrena llibretera: es tracta de Joana Serra, una jove filòloga perpinyanesa que reemplaça Joan Miquel Touron, vinculat a l'establiment des dels seus inicis fa trenta anys. “Feia dos anys que Touron buscava un relleu i jo estava buscant feina en el món de llibre, així que l'equació va quadrar”, explica Serra.

Centre de referència per al món catalanista rossellonès (durant anys va ser l'únic lloc on es podien comprar llibres en català), la Llibreria Catalana mantindrà el seu esperit reforçant l'oferta del llibre en català, així com també la discografia d'arreu dels PPCC. “Tenim un fons de llibres en català editats a la Catalunya Nord, llibres en francès relacionats amb el nostre territori i també les actualitats literàries catalanes en general.”

Amb tot, Serra vol aportar una “nota personal” a l'establiment i el seu objectiu és desenvolupar la secció d'infantil i juvenil. “Estem vivint un boom de les seccions bilingües de les escoles de primària i la demanda de llibres en català ha augmentat”, comenta.

L'establiment, de 50 metres quadrats, manté la seva fesomia, però la llibretera pretén “airejar” la botiga i donar-li un aire més actual i renovat. Situada a la plaça Joan Payrà, 7 (a dues passes de la plaça Catalunya, on està ubicada la FNAC), la Llibreria Catalana té el seu origen en un llibrebús que va comprar el Grup Cultural de Joventut Catalana (GCJC) l'any 1981. Davant la necessitat de tenir un lloc fix, un any després es va obrir una primera llibreria al Centre Cultural Català de Perpinyà, que poc després es traslladaria a la plaça dels Peluts. Finalment, va trobar un emplaçament fix a la plaça Joan Payrà. Fa uns anys, la seva supervivència estava en perill arran d'una demanda de la propietària, que pretenia multiplicar el lloguer per tres. Finalment, però, es va resoldre.

Joana Serra (Perpinyà, 1985) va cursar la carrera d'Estudis Catalans a la Universitat de Perpinyà i un màster de Sociolingüística. Formada en el si d'una família d'exiliats barcelonins, ha estat molt activa en els cercles catalanistes nord-catalans i està vinculada a diverses associacions culturals com ara Aire Nou de Bao, els Castellers del Riberal i el Casal Jaume I.

 
9)
 
Publicat a
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/524017-menyspreu-pel-catala.html
 
 
Menyspreu pel català
 
Miquel Riera
 
La potent companyia Samsung rectificarà finalment i els seus terminals de gamma més alta amb el sistema operatiu Android inclouran el català. La filial espanyola de l'empresa coreana ha donat unes excuses de mal pagador per justificar el menyspreu cap a la nostra llengua que ha mostrat de manera ben clara no incloent el català als seus mòbils intel·ligents, una operació que els experts en el tema diuen que no és gens complicada. A més, l'Android, que és un sistema operatiu que utilitzen molts altres dispositius mòbils, porta el català inclòs. Sortosament, la mobilització ciutadana ha tornat a fer efecte de nou i la direcció de l'empresa a l'Estat espanyol ha vist que no pot menystenir tan fàcilment els interessos de milers d'usuaris catalanoparlants. Allò trist de tot plegat no és el problema en si, que atribuïm directament a la mala fe d'alguns directius espanyols, sinó que hi hàgim hagut de tornar de nou. Francament, estic convençut que tots plegats estem cansats d'insistir sempre en els mateixos temes, i més quan sabem perfectament que la qüestió s'acabaria ràpidament amb una legislació catalana adequada i punitiva i també, és clar, amb un estat propi. Posem fil a l'agulla?
 
10)
 
Publicat en EL PUNT AVUI dissabte 31 de març del 2012
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/524109-el-govern-valencia-aprova-lesborrany-del-decret-educatiu-plurilinguee.html

El govern valencià aprova l'esborrany del decret educatiu plurilingüe

Assegurà que no reduirà les hores lectives en valencià

El mínim d'assignatures en anglés serà la de llengua anglesa i una altra matèria no lingüística

El programa lingüístic base, en valencià o castellà, el decidirà cada centre

 

El ple del Consell ha aprovat aquest divendres (30 de març) l'esborrany del decret educatiu plurilingüe, que preveu implantar de manera progressiva a partir del curs vinent en el primer curs del segon cicle d'Infantil, a partir dels 3 anys. Així ho ha anunciat el vicepresident i portaveu del govern valencià, José Císcar, que ha indicat que el nou model busca doblar les hores lectives en anglés sense reduir en cap cas el valencià.

Císcar ha assegurat que els actuals programes educatius en llengua pròpia no desapareixeran i que cada centre, a través del consell escolar, decidirà adoptar com a llengua base del programa educatiu el castellà o el valencià. Aquest programa haurà de ser ratificat posteriorment per la conselleria d'Educació.

El desenvolupament del decret preveu l'aplicació a tots els centres públics i concertats als ensenyaments d'Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Formació Professional. Els centres privats es poden acollir al decret de manera voluntària.

José Císcar ha assegurat que l'objectiu és que els alumnes obtinguen la competències en les dos llengües oficials al País Valencià així com donar resposta a la “demanda social creixent “d'avançar cap al plurilingüisme.

El vicepresident ha remarcat que la principal novetat d'aquest esborrany és que qualsevol de les matèries no lingüístiques “són susceptibles” de ser impartides tant en valencià, com en castellà o anglés. Segons que ha explicat serà cada centre a través del seu consell escolar el que propose a la conselleria d'Educació el programa educatiu i la llengua base en què serà impartit, valencià o castellà.

Cada programa educatiu “haurà de garantir en tots els nivells educatius la presència del valencià o del castellà, independentment de la llengua base del model”, ha precisat Císcar. Així, els programes han d'incloure de manera obligatòria una assignatura no lingüística en valencià o castellà i, com a mínim, una altra en anglés. “Només l'anglés pot créixer”, ha dit el vicepresident.

El mínim d'assignatures en anglés així serà de dos, la de llengua anglesa i una altra matèria no lingüística. Císcar ha assenyalat que amb el nou model s'incrementarà un mínim de 980 hores lectives anuals en anglés i ha celebrat que els alumnes com a mínim rebin el doble d'assignatures en llengua anglesa.

El conseller portaveu també ha remarcat que els actuals programes educatius “no desapareixen, es simplifiquen mantenint la seua essència però donant més pes a la llengua anglesa” i ha dit que el govern valencià “vol deixar clar que els nous programes no reduiran la presència del valencià a les aules ja que tindran el màxim respecte a la Llei d'ús i Ensenyament del Valencià”.

Formació dels mestres

Segons que ha explicat, Císcar, el govern valencià preveu capacitar els professors perquè en el termini màxim de tres anys 1 de cada 3 docents puga impartir classes en anglès. El pla de formació preveu que els mestres adquireixin el nivell B2 de llengua estrangera. Aquesta capacitació serà voluntària però es preveuen criteris per premiar tots aquells que s'acullen.

El vicepresident ha remarcat que seran les Escoles Oficials d'Idiomes les que lideren el procés de formació del professorat. Preguntat sobre si a hores d'ara, el cos docent estaria preparat per assumir el nou model, Císcar ha dit que el curs vinent “s'iniciarà amb totes les garanties” i que el decret no s'aplicaria si l'executiu no tingués aquesta seguretat.

Sobre el cost de la formació del professorat, el vicepresident ha assegurat que és “perfectament assumible” donat el caràcter progressiu d'implantació del nou model.

 
11)
 
Nota de premsa d'Acció Cultural del País Valencià
 
Nou decret de plurilingïsme: Font de Mora no governa però legisla
 
La Secció d'Ensenyament d'Acció Cultural del País Valencià (ACPV) considera que el decret presentat per la Conselleria d'Educació manté els eixos fonamentals del projecte inicial de Font de Mora
 

Arran de l'aprovació el passat divendres 30 de març del projecte de decret de trilingüisme per part del Govern valencià, la Secció d'Ensenyament d'ACPV vol fer públiques les següents valoracions:

1ª.- En primer lloc, cal dir que els decrets estan per desenvolupar les Lleis i no per a crear nous objectius socials o lingüístics.

Tant la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià com les lleis d'ordenació del Sistema Educatiu obliguen a l'Administració a que els escolars valencians dominen ambdues llengües oficials en finalitzar l'etapa obligatòria. Així doncs, només es poden garantir els drets lingüístics de tots els catalanoparlants a partir d'aquesta base, que és el coneixement d'ambdues llengües per part de tota la població. El paper que l'Administració educativa té és organitzar el sistema educatiu per tal de garantir aquest domini suficient i equivalent d'ambdues llengües oficials. I, en aquest sentit, totes les avaluacions fetes fins ara per la Conselleria d'Educació en col·laboració amb les universitats valencianes demostren que només aquell alumnat que ha realitzat el seu ensenyament tenint com a llengua base el català té un domini suficient i equivalent d'ambdues llengües oficials. Per tant, a nivell tècnic no hi ha cap dubte.

2ª.- Partir de la premissa implícita que ambdues llengües estan en una situació sociolingüística d'igualtat és una falsedat evident. I, per tant, el coneixement suficient i equivalent de les dues llengües oficials només és realista garantir-lo tenint com a base inicial l'ensenyament en valencià.

3ª.- Pretendre que els models lingüístics existeixen per tal de garantir els suposats drets dels pares a triar la llengua base d'ensenyament és una premissa que obvia que els pares i mares no són els que han de decidir com s'assoleixen els objectius del sistema educatiu. La funció de garantir l'assoliment d'aquests objectius correspon a l'administració educativa amb l'aplicació de models basats en criteris pedagògics elaborats pels professionals de l'ensenyament. En aquest sentit, quan el nou decret de

Plurilingüisme que proposa la Conselleria en el capítol III article 2 estableix que "els programes lingüístics aspiren a que les famílies puguen disposar de l'opció que faça possible que els seus fills i filles estudien en valencià, castellà..." està en realitat obviant tots els estudis i dades que basteixen el consens existent entre els professionals i utilitzant de manera electoralista el sistema educatiu.

4ª.- El procés formal de diàleg obert per l'actual vicepresident quan va ocupar el càrrec de conseller en substitució del polèmic i conflictiu Font de Mora ha estat en realitat un fals diàleg: en l'esborrany aprovat divendres no es contempla cap de les propostes fetes pels representants de l'àmbit educatiu durant el curt període de diàleg i pretén crear la imatge que aquest nou decret no és comparable amb la proposta inicial del conseller Font de Mora que tant de rebuig va provocar el passat curs. Lamentablement, aquesta imatge és falsa, perquè manté vigents les línies d'actuació rincipals rebutjades i no es fonamenta en fets que signifiquen avanços significatius.

 

12)
 
Publicat a

El govern valencià impulsa l'anglès a costa del català

Els principals agents educatius rebutgen l'esborrany del decret de plurilingüisme

Les línies en català s'integren en un sol programa on s'imposa més castellà

Fabra transmet un consens “fals”

Escola Valenciana, els sindicats CCOOPV, FETE-UGT i STEPV –que representen més del 70% del professorat–, Fapa-València, partits de l'esquerra i entitats cíviques com Acció Cultural del País Valencià van mostrar ahir, unitàriament, el seu desacord amb l'esborrany del decret de plurilingüisme aprovat divendres passat pel Consell en considerar que “margina el català”.

L'esborrany preveu dos programes plurilingües, un que té com a llengua base el català (PPEV), amb l'obligatorietat d'impartir com a mínim dues assignatures en castellà i dues en anglès; i un altre en què la llengua base és el castellà (PPEC), amb obligatorietat també d'incloure almenys dues assignatures en català i dues en anglès.

D'aquesta manera, les actuals línies en català, el PEV (Programa d'Ensenyament en Valencià) i el PIL (Programa d'Immersió Lingüística), que només incorporaven el castellà com a assignatura de llengua “desapareixen i es reconverteixen en un programa on la llengua vehicular, el català, estarà menys present”, va recalcar el president d'Escola Valenciana, Vicent Moreno.

També va lamentar “el retrocés real del català en el PPEC (Programa Plurilingüe en Castellà” perquè, si bé s'hi manté el català com a assignatura de llengua, no es garanteix, com fins ara, que siga l'assignatura de Coneixement del Medi –considerada imprescindible pel que suposa d'arrelament al territori– que s'impartisca en català.

El govern valencià manté que l'esborrany ha estat consensuat en les reunions amb els agents educatius. Aquests ho van negar.“El diàleg és fals, no han fet cas dels nostres plantejaments”, van dir.

 

LA FRASE

L'esborrany planteja una retallada en la competència lingüística del valencià de l'alumnat
 
Vicent Moreno
President d'Escola Valenciana
 
 
13)
 
Article publicat en EL PUNT AVUI dimecres 28 de març del 2012
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/522810-una-entrevista-a-jordi-pujol-a-la-televisio-i.html
 
Una entrevista a Jordi Pujol a la televisió (I)
 
Sal·lus Herrero
 
------------------------------
 
Article publicat en EL PUNT AVUI dijous 29 de març del 2012
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/522831-una-entrevista-a-jordi-pujol-a-la-televisio-i-ii.html
 
 
Sal·lus Herrero
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us preguem encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l'existència del butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací