InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana
 
Butlletí número 622 (dimarts 13/03/2012) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
1) Llengua i seducció: Jornades per la dignificació lingüística
 
2) Manifest dels cronistes d'Ontinyent, Agullent i Xàtiva on demanen que l'Església catòlica parle valencià
 
3) Antoni Maria Piqué - El català, sisplau, el català
 
 
 
 
 
8) Presentació del llibre Domènec Guansé, crític i novel·lista: entre l'exili i el retorn, de Montserrat Corretger
 
 
 
11) Lluís Martínez - Llengua
 
12) 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú
 
 
 
1)
 

Llengua i seducció

Jornades per la dignificació lingüística


Fraga (Baix Cinca)

-Divendres, 16-3-12, Hotel Casanova (Av. Madrid 54).

21:00: Sopar presentació del llibre Llengua i emoció. 7 mirades sobre el goig de ser a cura d'Àngel Velasco i Quim Gibert, coeditors.


-Dissabte, 17-3-12, Palau Montcada (c/ St. Josep de Calassanç, 12).

10:00.- Obertura a càrrec de Francesc Ricart, coordinador del Casal Jaume I de Fraga.

10:15.- Ponència Un món, dues literatures, mil punts de vista a càrrec de Francesc Serés, escriptor. Presentarà: Francesc Ricart.

11:00.- Ponència La antiseducció del genocidi a càrrec de Josep Ma. Prim, assagista i autor del llibre Contra la Franja. Crònica de l'agressió a la llengua, al Bisbat i al Museu de Lleida Presentarà: Quim Gibert, psicòleg.

11:45.- Descans

12:15.- Xerrada sobre «L'experiència d'Escola Valenciana, federació d'associacions per la llengua», a càrrec de Diego Gómez, en representació de l'entitat. Presentarà Àngel Velasco, filòleg.

12:45.- Ponència El renaixement de la llengua hebrea: un procés de seducció lingüística a càrrec de Tessa Calders, directora de l'Institut del Món Juïc. Presentarà: Ma. Eugènia Cabrera, hebraista.


Programa complementari del cap de setmana:


17:00.- Passeig per la Fraga antiga a càrrec de Mari Zapater, costumista, i Joaquim Salleras, historiador. Punt de trobada: rotonda del Sotet.


-Diumenge, 18-3-12

10:00: Eixida Naturalista amb José Luis Escuer, biòleg. Punt de trobada: rotonda del Sotet.


Organització: Casal Jaume I de Fraga, amb el suport d'Òmnium Cultural de Ponent, Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, Fogaril i calaixera i Fundació Reeixida.

 
 
2)
 
Manifest dels cronistes d'Ontinyent, Agullent i Xàtiva on demanen que l'Església catòlica parle valencià
 
 
Rvdm. Sr. Carles Osoro Sierra, Arquebisbe de València:

Introducció
Els cronistes oficiáis de les ciutats i la vila damunt indicades,-que tenim l'encárrec deis nostres ajuntaments de vetlar pel patrimoni dels nostres pobles, reunits en les ciutats i els dies davall indicats, com a valencians cristians católics, amb ànim de col·laborar amb el bisbe i presbiteri de la nostra Església local o particular -una volta mes, -puix ja ho vam fer anteriorment, sense meréixer ni una simple resposta, amb els dos anteriors pastors de la Diòcesi, pel 13-11-1986, 31-08-1993, 18-05-1997, com també d'altres voltes, unint-nos amb grups i associacions de cristians catòlics valencians, pel 1987, 1991 i 1992-, vos manifestem i demanem les mateixes coses, ja que la realitat és la mateixa; pero no igual, sino un tant pitjor, perqué el pas del temps no ha millorat les coses, per no haver-se fet res de positiu:


M A N I F E S T E M
1. Que som sabedors i conscients que formem part d'un Poble i d'una Església que van nàixer al Món de la Historia fa ja 772 anys, en estes terres valencianes, al ser fundat o creat el Regne de València, pel rei Jaume I (Llibre deis Furs, rúbrica I, llibre I), com també la Diòcesi Valentina, pel Privilegi de Croada que li va concedir el papa Gregori IX, incorporant-la a la Tarraconense, l'Església mare, de la qual formava part, fins que a finals del segle XV, Alfons de Borja la va elevar a Arquebisbat i l'erigí en Provincia Eclesiàstica. Un país valencià-i-cristià nou, per tant, amb les seues institucions, civils i religioses, furs, dret civil, cultura i llengua, simbologia... s'incorporava a la Cristiandat, a Europa, amb el naixement inseparable de dos regnes: el de Déu i el dels germans, el de Crist i el de València.

1.1 Que el protagonisme de l'Església, ens diu V. Cárcel Ortí, en "Ha de la Iglesia en Valencia", fou indiscutible en el lent procés de la fundació de València. La qual va contribuir, d'una manera especial, a donar fesomia a la gent i a la terra del nou Regne valencia cristià. El naixement, la historia, la cultura i els costums de la patria valenciana són i estan intensament amerats de cristianisme; el qual continua viu, encara, en sectors molt amples de la nostra societat, tot i ser hui la societat valenciana plural, també religiosament.

1. 2 Que les comunitats cristianes de la nostra Església local no es constitueixen com a tals només per ser unides i reunides pel bisbe en l'Esperit Sant i l'Evangeli, sino per tenir les seues particularitats: una historia, una cultura, una llengua, unes tradicions i costums que ens identifiquen i individualitzen, i que fan que no siguen del tot coincidents i identificables, per exemple, amb les de Villena, Requena, o les d'Albacete, Conca, Terol...

2. Que estes particularitats locals, però, han passat d'ésser entranya del poblé valencià, en l'etapa formativa, constitutiva i esplendorosa del Regne de València (pels segles XIII, XIV, XV i XVI), a iniciar en l'Església, ja pel Sínode de 1650, la castellanització o desvalencianització, durant el pontificat de P. Urbina, per editar, a contrafur, les Constitucions de la Diòcesi valenciana, en castellà; a ser-hi un cos estrany (pels segles XVIII i XIX), al substituir les nostres particularitats, per les castellanes, d'una manera sistemàtica, sobretot, arran de la pèrdua de la nostra sobirania nacional, per la forca de les armes borbòniques, en la Guerra de Successió a la Corona Espanyola (1705-1715); perquè, amb el Decret de Nova Planta, Felipe V, havia sentenciat a mort l'històric, Regne de València amb l'abolició dels nostres Furs, Institucions, Cultura, Dret Civil, Símbols propis, amb els quals ens va fer valencians el rei En Jaume, tot i anexionant-lo al "reyno de Castilla" com una provincia mes. Però sobretot per la prohibició i persecució de l'ús i conreu del valencià, de la llengua propia i històrica del Regne, en l'administració, ensenyament, notaries, etc. Prohibició que també va acatar l'Església, encara que l'abolició deis Furs valencians no l'afectava, i que, al llarg de tot el segle XVIII, i següents, anava substituint el valencia pel castellá: en la liturgia, la catequesi, la predicació, en l'administració eclesiàstica, en les devocions populars, progressivament i sistemàtica. L'Església a Valencia manava: "en adelante escribase todo en lengua y estilos castellanos" (Visita Pastoral a Sta. Maria d'Ontinyent, 1733).

Pero, com hi havia clergat que s'hi resistia, es repetia i s'insistia en la prohibició: "que se pongan las partidas en castellano, como los matrimonios, los bautizos", (1742). A Montaverner, pel 1756, en el Quinqué Libri, f. 4, el rector, mossén Josep Esplugues, hi anota esta observació, referent a l'actitud i estil de l'arquebisbe A. Mayoral:".../ de su propio puño añadió que se continuasen todas las partidas en lengua castellana". Cal dir que l'activisme castellanitzador del llarg pontificat d'aquest arquebisbe (1736-1769) va fer que es traduíren, al castellá, per primera volta, els Rituals dels Sagraments. Les ressistències deis rectors rurals i urbans van durar fins a primeries del segle XIX, com a la Colegiata de Sant Bertomeu Apòstol de València(1803). Del nostre poble, els síndics o diputats valencians s'uniren als altres de l'abolida Corona d'Aragó, per presentar al rei Carlos III, pel 1760, un Memorial de Greuges, en el qual li suplicaven: "Que al tener Valencia, Cataluña y Mallorca una lengua particular era necesario que en la religión la pastoral fuese en su lengua y cultura". I peí 1772, el Capítol Catedral de Valencia suplicava al mateix rei Borbó, inútilment, que els bisbes de les diòcesis valencianes "sean nacionales de este Regno"(sic). Ja al rei, Felipe V, pel 1703, abans de la Guerra de Successió, quan encara era Felip IV de Valencia, la Junta dels Tres Braços o Estaments de les Corts Valencianes, li demava bisbes valencians, per a les diòcesis valencianes, per llur particularitat històrica i cultural. I en el cas de la Diòcesi de Tortosa, pero, li expressaven que fóra proveída, alternativament, "per un subjecte català y un altre valencià, per doble raó: per ser mes convenient per a l'exercici de son offici pastoral, usant uns y altres d'un mateix idioma y llengua materna", i per comprendre una part important del Bisbat de Tortosa terres del Regne de Valencià, C.Pérez Aparicio, Biblio. d'Estu.Universi. ,2008,p.199).

3. Que com a membres de l'Església de JesuCrist sabem que, des del Dia de la Pentecosta, l'Evangeli s'ha d'encarnar en les diferents llengues del món; en el nostre cas, en la llengua històrica i propia de la patria valenciana: el valencià; que, a més té una cultura històricament cristiana. Però, des de fa molts anys, massa!, no s'és conseqüent amb aquest principi evangelic i paulí fonamental. És molt cridaner i escandalós, per exemple, que, llevat de molt poques excepcions, en línies generals, l'Església, a València, no assumisca la llengua autòctona ni en la litúrgia ni en la catequesi ni en la predicació ni en altres activitats de la seua missió pastoral, tret de molt poques (no arriben al 2% les celebracions lítúrgiques en valencia, quan al voltant del 50% de tot el nostre país parla valencia); ni tan sols s'ha comencat a fer el mínim, pel que fa a la recuperació del nom historic propi, valencià, naturalment, del titular de la parroquia, que continúen en castellà, "obeínt, encara!", I'orde injusta, anticatòlica i desvalencianitzadora, colonitzadora, de l'arquebisbe A. Mayoral: Parroquia de San Bartolomé Ap., de S. Blas, S. Vicente Ferrer, San José, S. Miguel, S. Rafael, S. Pedro, S. Francisco, S. Nicolás, de la Virgen del Remedio, de la Asunción de Maria, Basílica de la Virgen de los Desamparados..., després que la gran majoria dels municipis han recuperat, oficialment, llurs noms propis valencians, ja fa bastants anys, com: Ontinyent, Bocairent, Llutxent, la Pobla del Duc, Xàtiva, Atzeneta d'Albaida, Fontanars dels Alforins, Banyeres...,València, Alacant, Castelló, Elx, Alcoi, Vila-real, Llíria, Carcaixent,...com també en la retolació de llurs carrers i places: C/ de Sant Vicent Ferrer, de Sant Antoni, de Sant Bertomeu, de Sant Roc, de St. Francesc, de St. Pere, de la Sta. Creu, Plaça de la Vila, de la Constitució, Plaça d'Espanya, de la Mare de Déu dels Desemparats,...: Vergonyós, indignant!, Sr. arquebisbe. L'Església a Valencia, encara no torna a ser de València. I és que, pel que fa a la inculturació, la redueix o en té prou, només!, en una simple aculturació folclòrica, amb ocasió de certes testes, com: Sant Josep, Sant Vicent Ferrer, la de la Mare de Déu deis Desemparats i el 9 d'Octubre... És incomprensible, intolerable, com també indignant que, encara!, als nostres xiquets i xiquetes dels pobles valenciano-parlans se'ls continué batejant i ensenyant la doctrina cristiana i les oracions fonamentals en castellà, és a dir, que ni tenen ni porten el nom valencià ni saben el Parenostre ni Lavemaria en valencia, encara menys, el Credo, que és molt mes llarg; pero sí que saben blasfemar en valencià. Mes encara, Sr. arquebisbe, hui mateix, encara!, durant la celebració del Dia de Pasqua de Pentecostés, un any mes!, en les nostres parròquies i temples, el prevere que ha presidit l'Eucaristia, "s'ha quedat tan tranquil (!) quan ha llegit, en el llibre dels Fets dels Apóstols, i proclamat com tots els jueus assistents, que provenien dels diversos pobles de la diàspora, moguts per l'Esperit Sant, sentien parlar de les grandeses i meravelles de Déu en la pròpia llengua. És a dir; que les diverses llengües del món s'uneixen per confessar i proclamar l'alegria Pasqual. Sr. arquebisbe, ¿és que eixes grandeses, meravelles i alegría son només per als assistents procedents d'Andalusia, de Castella i de mes lluny encara, de Colòmbia, Equador, i per a minories procedents de Rússia, Bulgària, Romania, Anglaterra, Alemanya..., pero no per als nadius, per als de casa: per als valencians i valencianes? Quousque tándem abutere Eclesia patientia nostra!

4. Que la doctrina de l'Església ens ensenya que Església-i-Poble han d'anar units, perquè és la concepció mateixa de la seua catolicitat, en qualsevol part o lloc del món. Esta catolicitat, este universalisme, esta unitat en la diversitat, uneix en JesuCrist, el Cap, el Cos místic de Crist, la diversitat de dons de cadascun dels batejats i de cadascun dels pobles del món. Que home/poble i cultura son inseparables. No és perqué sí, per tant, que l'Església actual parla, insistentment, d'inculturació de la fe, com un repte indefugible de l'evangelització del nostre temps i de tots els temps. Perquè, en la predicado de l'Evangeli, en la primitiva Església, ja queda ben dar que no s'havia de judaitzar els qui procedien de la gentilitat; ja que els diferents pobles del món s'han de presentar davant el qui és Senyor de l'Univers tal com son; puix tots son heretat de Crist (Ap 21, 24). "Aquest caràcter d'universalitat que ornamenta el Poble de Déu, que és format per tots els pobles, és un do del mateix Senyor; do pel qual l'Església Católica, d'una manera eficaç i continuada s'esforça per recapitular tota la humanitat amb tots els seus béns, sota el Cap, el Crist, en la unitat del seu esperit."(L. G.).

Si quan es realitza esta unió es realitza la catolicitat de l'Església; si com a valencians exigim esta unió, exigim la catolicitat de l'Església; i açó perqué Crist, el nostre Mestre i salvador, ho ha volgut així: és un do del mateix Senyor. Per tant, Sr. arquebisbe, per tal de fer efectiva la catolicitat amb esta unió, l'Església no ha d'estar passiva, sino que per voler i cercar el bé de cada poblé del món, l'Església, com diu el n. 13 de la Lumen Gentium: "purifica, envigoreix i potencia les qualitats, els valors i costums que expressen la personalitat de cada poblé." Davant esta doctrina, que expressa allò que creem, com a cristians valencians, ens preguntem: ¿Ha envigorit i defensat, realment, l'Església a Valencia, allò que és propi del poblé valencià?

És evidentíssim, Sr. arquebisbe, que per a nosaltres, valencians cristians católics, les qualitats, els valors i els costums de cada poblé, i en concret el nostre, no son per a marginar-los, subjectar-los o destruir-los a favor d'un altre, en aquest cas, del castellà. Si es fa açò, si continua fent-se açò, és anticatolicisme, és la substitucíó cultural i lingüística, pròpia, encara!, d'una situació colonial. I l'Església, però, ben clarament diu qué és allò que s'ha de fer, quant a la universalització de les cultures, en el n. 54 de la Gaudium et Spes: "A poc a poc, pren forma un tipus més universal de cultura, el qual com més respecta les característiques de cada cultura, més promou i expressa la unitat del gènere humà." Així que ens diu ben clarament que nosaltres com més valencians serem, més universals serem. Que marginant, despreciant i destruint les característiques lingüístiques i culturals del nostre poble ens colonitzem, no ens universalitzem. Que no es pot ser, doncs, part de l'Església Universal i sentir-se catòlic de veritat, si no és a través d'una Església local, en comunió amb les altres esglésies i amb la de Roma, és clar, pero amb les pròpies concrecions socio-culturals.

4.1 Que com ha dit el papa, Joan Pau II, en el seu discurs, de 2 de juny del 1990, a la UNESCO: ..."la sobirania de la societat es manifesta en la cultura de la nació. Que la nació és... la gran comunitat dels hòmens... units per diversos vincles, però sobretot per la cultura. La nació existeix per la cultura i per a la cultura...¿A cas no hi ha, en el mapa d'Europa i del Món, nacions que tenen una meravellosa sobirania històrica que prové de la seua cultura i, no obstant, son privades, al mateix temps, de la seua plena sobirania?...La cultura de cada nació s'expressa, entre altres coses i més que en cap altra: en la llengua. La llengua és la forma que donem als nostres pensaments. La llengua inclou els trets d'identitat particular d'una nació. I, en certa manera, hi batega el cor de la nació, perqué en la llengua, en la llengua pròpia, hi troba expressió allò de què viu l'ànima humana en la comunitat de la família, de la nació, de la història." En sentir, llegir o escriure açò, Sr, arquebisbe, de seguida ens ha fet pensar en el nostre poble, en la patria valenciana, que comparteix la nacionalitat amb els altres pobles germans de Catalunya, Balears, Andorra, la franja d'Aragó i l'Alguer. I on, en concret, a Catalunya i les Balears, les seues esglésies locals, caminen amb molta més decissió i força que la de València, des de fa bastants anys, en la recuperació de la cultura, llengua i historia que compartim.

En el discurs magistral i magisterial de Joan Pau II, a la UNESCO, 1990, el papa manifestava: "Vos dic: amb tots els mitjans a la vostra disposició, vetleu per aquesta sobirania fonamental que posseix cada nació en virtut de la seua propia cultura. Protegiu-la, com la nineta dels ulls per a l'esdevenidor de la família humana. Protegiu-la! No permeteu que siga víctima dels totalitarismes, dels imperialismes o de les hegemonies...Per a aquests la nació només compta com a objecte de dominació i d'atracció d'interessos diversos i no com a subjecte de la sobirania nascuda de la cultura autèntica que li pertany en sentit propi'. I el mateix papa Joan Pau II, ens ensenya, a l'encíclica Redemptoris missio (52): "Per la inculturació, l'Església s'encarna en les diverses cultures i, al mateix temps, introdueix els pobles amb les seues cultures a la propia comunitat". I a la Instrucció Varietates legitimae, de 25 de gener de 1994, sobre la inculturació dins la liturgia romana, se'ns recorda que: "La tradició misionera de l'Església sempre ha intentat evangelitzar...en la propia llengua. .../ justament, és a través de la llengua materna, vehicle del pensament humà i de la cultura, com arriba a comprendre l'ànima d'un poblé, a formar dins d'ell l'esperit cristiá i a permetre-li una participació mes profunda en la pregària de l'Església" (28). I en Declaracions de la "Conferencia Episcopal Española", 1985, s'hi diu: "Que para que la evangelización sea más creíble y convincente ha de tener como requisito fundamental la aculturación de la fe en el mundo. Que la doctrina y la pastoral han de ser fieles al mensaje del cual son servidores y a los pueblos y personas a los cuales se han de transmitir" (EM.). "Que hay que reconocer las peculiaridades socioculturales y lingüísticas de los pueblos de España. Que ningún pueblo puede permitir ser exclusivo ni excluyente".

I el mateix papa Joan Pau II insistía que és urgent que cada poble: promoga "la sua 'sovranitá spiritual"; afaigone "la propia vita secondo le propie tradizioni"; anima d'augmentar les relacions fraternals i amicals entre els pobles "fondate sul il rispetto deis principio dell'eguaglianza dei diretti..."; de garantir "les droits de toute nation, mém si elle ne pouit pas des prérogatives d'un Etat"; i condemna aquell nacionalisme "que predica il desprezzo per la altra nazioni e culture."

Tot açò que proclama l'Església catòlica, ¿és que no ho és també per a nosaltres els valencians? És que no en formem part?

5. Que l'Església, quan ens parle de Déu, en la pàtria valenciana, cal que respecte la voluntad del Déu Un-i-Comunitari, del Déu que és Pare/Mare de totes les persones i el Senyor Únic de tots els pobles. Perquè creem, també, que en bona lógica, el respecte o no al home/dona valencià, al poble valencia, és respecte o no a Déu. Que l'Església, com a prolongació o continuació del seu Mestre i Fundador, JesuCrist, en l'espai i en el temps, ha de plantar la seua tenda entre nosaltres per a que els valencians no deixem de ser valencians, si som cristians. Ell no és un colonitzador. Ella no ha d'ésser colonitzadora. Perquè la valenciana o el valencià cristiá que renuncia o deixa de ser valencià, per a ser cristià: pot ser un bon cristià? Qui nega o renuncia del seu poblé, ¿no está negant Déu, Creador de tots els pobles? Déu no és un colonitzador. Ell és Alliberador! El colonialisme, l'imperialisme, ens mereixen el mateix anatema. I és un pecat, perquè és desviació, perquè és negació dels pobles. Perquè, així com cada persona és una imatge individual de Déu, també cada poble i cada cultura, el poble valencià no exclós, és una imatge de Déu.

Sr, arquebisne, -germà i pastor nostre en Crist de la nostra Església local o particular porteu ja un any entre nosaltres. Grácies al Déu Un-i-Tri, el Déu Únic i Un en la diversitat, el Déu Comunitari, a imatge del qual hem estat creats-, des del primer moment vostre a València ja heu comengat a "plantar la tenda entre nosaltres", en la nostra terra, història, cultura i llengua; continueu-hi! Ens heu retornat l'esperanga, després que tres dels vostres antecessors han passat del tema o n'estaven en contra. Ja Dom. Marcelino Olaechea Loizaga, per exemple, després de preparada l'edició, amb la seua afectuosa i bella presentació evangèlica de l'Eucologi Missal Valencià i del Catecisme, pel 1950, amb motiu del "V Centenari del Naiximent de Sant Vicent Ferrer", no es va posar en pràctica, després d'estar tot amanit; com tampoc no va ser atesa, més avant, finit el Concili Vaticá II, la petició de 25.000 fidels de la Ciutat de València i part de la periferia, que li van presentar, en mà, una Comissió per demanar-li la Missa en Valencià. Els dos arquebisbes immediats anteriors vostres van passar o congelar el tema. En realitat no van passar, van fer: no van donar la solució que li pertoca. Sr. arquebisbe, Dom. Carles, -encara que no vos ho demanen els seglars, perqué no s'atreveixen, s'han cansat, resignat, desencantat, passen d'un afer que s'ha allargat tant, massa!, com tampoc la majoria del clergat secular i regular, poc mes d'un centenar, segons les darreres noticies-: Continueu parlant-nos valencià; que a parlar, com sabeu, s'aprén parlant. Sempre que presidiu algun acte, celebració, ...sorpreneu-nos parlant-nos en valencià, tant al clergat com als seglars: una oració, monició, reflexió, una salutació,...EI Poblé de Déu més senzill, més autèntic se n'alegrarà i us beneirà; el Senyor, vos ho premiará.

Quan visitareu, a finals d'estiu, pel final d'agost i primeries de setembre, les nostres comunitats i municipis d'Ontinyent i d'Agullent, respectivament, així com quan visiteu les altres -per si als vostres/nostres preveres no se'ls ocorre o no s'atreveixen a dir-vos-ho-, ens agradaria sentir-vos parlar en valencià, i no només en l'homilia, sino també quan ens saludeu, personalment, pel carrer, encara que siguen, de moment, unes quantes paraules, o quan ho feu en els llibres-programa de festes...; com també que animeu i/o inviteu als vostres/nostres bisbes auxiliars sobretot -a Mn. Esteban- i preveres, als instituts religiosos, sobretot els que es dediquen, també, a l'ensenyament, que complisquen amb el deure que tenen pel que fa al respecte dels drels humans i lingüísíics del poble valencià. Perquè l'Església, a València, ens dol dir-ho, com a membres seus que som, però per això vos ho diem, continua, per no parlar valencia, fent mal a la nostra cultura, tant d'obra com d'omissió. El valencià cal que torne a ser present i preferent a l'Església Valenciana. Estem perdent, encara!, molt de temps, massa!, per tal de reparar-ho i remeiar-ho. Probablement, haureu pogut comprovar personalment que els religiosos/ses, el clergat i els fidels, que hauríem d'esser la sal de la terra, la llum del món, el rent de la pasta, precisament, sorprenentment, en general, no mostrem massa o prou adhesió a la nostra llengua i cultura, per tal de reconéixer els nostres drets i de cumplir els nostres deures com a cristians valencians.

D E M A N E M
i 6. Que totes les nostres peticions i aspiracions, Sr, arquebisbe, es basen i es recolzen en la Declaració Universal dels Drets Humans (1948), en la Declaració Universal dels Drets Lingüístics(1996: firmada per l'Estat Espanyol, no pel Francés), en el Concili Vaticá II, en el Magisteri dels papes, sobretot des de fa ja un segle, com també en i pel mateix Sínode de l'Església Valentina, de fa ja uns 25 anys! El qual tot i ser un Sínode, pel que fa a la inculturació, retalla o rebaixa el C. Vaticà II, tot i que hi manifesta una certa voluntat d'assumir i restablir les peculiaritats històriques del poblé valencià: en la seua llengua i cultura: constitucions 3, 703, 744, 754, en la "Facultad de Teología de San Vicente Ferrer (s\c)": ce. 748 i 757, en la catequesi: c. 343, en la predicació: c. 267, en la liturgia: ce. 447, 752, 755 i 693. Perquè negar-Ies, no acceptar-les, equivaldria, naturalment, a negar el dogma de l'Encamació, destruir per complet el testímoni i l'herència mateixa de Pentecostés, no ser, per tant, realment, una Església en tota la seua plenitud. Que, en esta nova etapa d'evangelització, Dom. Carles, juntament amb els vostres germans en l'episcopat de les terres i diòcesis valencianes, seguint la citada Instrucció Varietates legitimae, de 25 de gener de 1994, de Joan Pau II, en doneu una resposta i solució evangèlica ràpida i urgent. Perquè, com allí diu el papa: 7a primera mesura d'inculturació i la mes notable és la traducció dels Texts Litúrgics a la llengua del Poble (53)" I així, sense díscriminacions injustes ni exclussions per a ningú, perquè en amor, en fe i en l'Evangeli no ha d'ésser possible res de tot açò, encaminar, respectar i atendre la realitat de la situació sociocultural de les diòcesis valencianes.

Que la vostra veu, Sr. arquebisbe, i la deis nostres/vostres preveres siga la paraula del Logos que vos ha enviat, la Paraula del Pare de la Vida, Esperit creador de tota cultura, la Paraula de tots els noms i de tots els temps, que volen lloar-lo i donar-li grades, així en la Terra, en la Patria Valenciana, com en la Patria del C e l.

ACOMIADAMENT
Que Santa Maria del Puig, Mare de Jesús i Mare de l'Església i de l'hístóric Regne de Valencia, sota la invocació i protecció de la qual va arrelar, florir i donar fruit la fe, en el seu Fill Jesús, en la pàtria valenciana, i la intercessió de Sant Vicent Ferrer, el nostre Patró, de qui enguany commemorem el VI Centenari de la seua Predicació Evangélica pels nostres pobles, ens ajuden, tot i seguint la seua actitud, a no separar, per mes temps, Poble de Déu i Poble Valencià, perquè son dos amors inseparables que el seguiment de JesuCrist ens demana. I d'esta manera poder dir i viure, en esta etapa de la nova evangelització, la Bona Nova de la salvació a tots.

Dom Carles, ens agradaría poder-vos visitar, saludar-vos i conéixer-nos personalment, quan us siga mes factible. Besen la vostra má,

Ontinyent, 23 de maig, Dia de la Pentecosta, i Xátiva, 27 de juny del 2010.
 
 
3)
 
Article publicat en elSingulardigital.cat dimarts 28 de febrer del 2012
 
 
Antoni Maria Piqué
 
Adobem el país real abans de planificar un país imaginari
 
L'Eduard Voltas formula a l'Ara una proposta molt valenta ("En castellà també, sisplau"): "Defenso -diu- que, en el camí cap a la victòria, el catalanisme ha d'abraçar la llengua castellana". No n'hi ha prou que la independència ofereixi més benestar i progrés, argumenta, perquè "els catalans d'identitat espanyola", es preguntarien a més "si en l'estat català que em proposen jo podré continuar sent jo". Si la resposta és no -o una arronsada d'espatlles-, l'estat català "esdevindrà inviable".

És un fals debat. La raó és ben senzilla: no hi som, aquí. Encara no. Si formular polítiques vol dir proposar les mesures que tenen més probabilitat de corregir els actuals defectes del país i de l'estat, fer-ho demana necessàriament reconèixer aquests defectes. Fer-se càrrec de la realitat. Tocar de peus a terra.

La realitat és una altra i no és tan falaguera. La va retratar molt bé fa gairebé dos anys i mig el filòleg Joan Solà, en una memorable sessió del Parlament. Tant memorable que ja l'hem fet desaparèixer del record. "Som -deia el savi- una comunitat lingüísticament malalta des de fa molts anys, des de segles. ¿Es pot tolerar que una comunitat s'hagi de qüestionar contínuament la bondat, la genuïnitat d'allò que parla? [...] ¿Volem o no volem ser un país normal?".

Així, mentre presentem amb manyagueria els nostres respectes als "catalans d'identitat espanyola", com els anomena Voltas, sobre la seva seguretat lingüística futura -de la que, òbviament, no en tenen cap dubte en vista de la situació present-, els "catalans d'identitat catalana", per mantenir la categoria, continuem "amb la sensació de ser un poble subordinat [que té] interioritzada la sensació d'inseguretat a la vora d'altres espanyols que no tenen vel·leïtats polítiques o no tenen una llengua molesta". Les cites son totes d'En Solà, sempre parlant de la llengua, de la nostra llengua.

En aquest terreny de la llengua, què més podem oferir als "catalans d'identitat espanyola" que no ho tinguin ja, ara i aquí? Quins arguments de la raó, quins valors de la voluntat i del cor? Pregunto, a més, si no fem el ridícul pretenent que els hi podem atorgar unes garanties que ni hem sabut, pogut o volgut guanyar per a la nostra llengua. Allò que el nostre filòleg anomena "les condicions polítiques i socials que facin que el català sigui, als territoris on es parla, una llengua útil i necessària". No som ni aquí i ja estem parlant d'un futur estat català meravellosament respectuós amb la llengua espanyola i els seus parlants? És que no ho som prou encara? És d'això que ens hem de preocupar? És això el que preocupa als "catalans d'identitat espanyola", que saben molt bé que la independència no es farà sense que Espanya l'accepti? De cap manera és aquest el debat. Tot plegat és parlar d'un país irreal: els "forts" no som el "catalans d'identitat catalana". Som els dèbils!

"La llengua -és encara Solà qui parla- no pot ser normal si no ho són els individus i si no ho és la comunitat que la parla. I sembla innegable que una comunitat no pot tenir una vida normal, plena, tranquil·la i optimista mentre se senti subordinada, mentre visqui amb la sensació que hem dit d'inseguretat, de dependència. Mentre d'una manera o altra accepti aquesta situació i en parteixi com a principi polític d'actuació. No: l'actuació, amb aquest punt de partida, serà sempre limitada, insatisfactòria, ineficaç, irritant".

És també insatisfactori, irritant, frustrant, fer volar coloms i planificar un país imaginari. "Negant la realitat no tindrem mai ni voluntat ni recursos per millorar-la i superar-la", hi torna Solà. Algú pensa que la llengua espanyola pateix o patirà algun daltabaix a Catalunya, independent o no? Aquesta és la realitat. Més val que tinguem cura del país de debò, on la llengua que trontolla, la que està malalta, la maltractada, la que recula, és la nostra, la catalana. Entengui'm. En aquestes condicions, sense haver pogut parar bé la botiga, se'm fa difícil començar la temporada de rebaixes.
 
 
4)
 
Publicat en directe.cat dimarts 28 de febrer del 2012

Fabra assegura que hi haurà restabliment de TV3 al País Valencià quan hi hagi 'igualtat de condicions'

El president de la Generalitat Valenciana reitera que si s'obté un nou múltiplex es produirà la reciprocitat d'emissions

El president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha assegurat aquest dimarts que ha arribat a un acord amb el president Artur Mas perquè 'en el cas que tinguem igualtat de condicions podrem arribar a un acord de reciprocitat'. Fabra també ha dit que ja es troba negociant amb el Ministeri d'Indústria la concessió d'un nou múltiplex per al País Valencià i que quan s'obtingui, 'arribarem a un acord amb Catalunya i amb la resta de comunitats limítrofes per poder compartir les nostres televisions i no posar tanques a una cosa que al segle XXI no té sentit'. El president valencià ha fet aquestes declaracions a preguntes dels mitjans després de la reunió que ha mantingut amb el president espanyol, Mariano Rajoy.
 

5)
 
Publicat en tribuna.cat dimarts 28 de febrer del 2012
 
 
Va ser el professor Josep Gifreu el que va teoritzar l'espai nacional de comunicació, un espai de deu milions de lectors, televidents, oients de ràdio i consumidors de productes culturals en català.És a dir un mercat on els productes en la llengua del país tenen camp per créixer si són de qualitat i aconsegueixen atraure el lector o les audiències.
 
TV3 ha demostrat que això és possible i es pot fer amb èxit. I per això és combatuda.

No sempre hi ha bones notícies en aquest terreny, però des de diumenge passat n'hi ha una d'important: el diari ARA ha començat a distribuïr-se a València i a Castelló. Un any i quatre mesos després de néixer, l'ARA ja es pot llegir al Principat, a totes les Illes Balears i a gran part del País Valencià. L'acollida ha estat excel·lent i el primer número es va esgotar a tots els quioscs, cosa que demostra que hi ha demanda de premsa de qualitat, en la llengua pròpia. A la presentació, feta la setmana passada al teatre El Micalet de València, el director del diari, Carles Capdevila, ho va explicar molt clar: "es tracta d'enfortir el nosaltres". El teatre es va omplir de gom a gom, en un acte on també van intervenir Ferran Torrent i Albert Om, i hi van assistir nombrosos representats de Compromís, amb Mònica Oltra al capdavant i també representats del PSPV, d'ERPV i d'EUPV.

Des del seu naixement, l'ARA ha tingut present la realitat valenciana, amb columnistes de presitigi com Ferran Torrent o analistes com Jordi Muñoz, a més de la corresponsalia periodística que pilota Salvador Almenar. De la mateixa manera que es parla amb normalitat de les Illes, on es distribueix juntament amb el Diari de Balears. Es tracta de fer normal allò que malhauradament encara no és. L'èxit del diari a Catalunya ha permès traslladar el diari gairebé arreu dels Països Catalans, potser no tant ràpid com alguns voldrien, però amb pas ferm, sense fer passos en fals que tant mal han fet històricament a la premsa en la nostra llengua. Queda Alacant, queden moltes coses a millorar, més informació, més pàgines, però el primer pas ja està fet. Es tracta d'anar vertebrant el que Josep Gifreu ens va marcar com a fita: l'espai nacional de comunicació.
 
 
6)
 
Publicat en EL PUNT AVUI dissabte 3 de març del 2012

Jornada TIC i Ensenyament del V Congrés d'Escola Valenciana

Especialistes de les TIC i professorat amb experiències interessants il·lustren aquesta jornada

Escola valenciana ha organitzat aquesta jornada que s'hi desenvolupa a la Universitat Politècnica de València. Es tracta d'una activitat gratuïta, que compta amb la professora Laura Borràs, a més de la participació de professorat que realitza experiències als centres educatius.

Amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de València i el suport de la xarxa Un entre tants, Escola Valenciana ha organitzat aquesta jornada per reflexionar sobre les noves tecnologies aplicades al món educatiu.

Un dels reptes de l'ensenyament és l'aplicació de les noves tecnologies al sistema educatiu. L'era digital ha establert noves formes de comunicació social que no són alienes a l'ensenyament i que poden aportar noves maneres d'innovació educativa que afavorisquen una experiència d'aprenentatge personalitzada. Descobrir aquestes possibilitats pot mostrar l'obertura de nous camins dirigits a la qualitat en l'ensenyament que impliquen tota la comunitat educativa.

 
7)
 
Publicat en VilaWeb dilluns 5 de març del 2012
 
 

A mitjan desembre els usuaris de Google Maps van poder observar com en desapareixia el català, substituït per topònims traduïts esperpènticament a l'espanyol. Google, que, de primer, va atribuir l'error al proveïdor principal de dades cartogràfiques del Maps a Europa (TeleAtlas) i després va assumir-ne la responsabilitat, va anunciar a final de mes que ja havia resolt el cas. Però, com va comprovar el blocaire Marc Belzunces, en un altre programa de l'empresa, Google Earth, els errors hi han persistit fins aquest cap de setmana.

A Google Earth, efectivament, els carrers encara eren en espanyol, però Belzunces mateix ha comprovat que des d'ahir ja apareixen en català.

Cal matisar, tot amb tot, que els topònims i noms de carrer traduïts estrafolàriament a l'espanyol es van normalitzar, ajudant-hi la pressió del govern de la Generalitat sobre Google, especialment als mapes de Catalunya. Ara, en els casos del País Valencià i de les Illes, tant a Google Maps com a Google Earth encara hi ha errors i incoherències.

 
8)
 
Presentació del llibre
 
Domènec Guansé, crític i novel·lista: entre l'exili i el retorn
 
de Montserrat Corretger

Dia: dimecres 21 de març del 2012
Hora: 2/4 de 8 del vespre
Lloc: Llibreria La Rambla (Rambla Nova, 99, Tarragona)

La presentació anirà a càrrec de l'autora, de Montserrat Duch (catedràtica d'Història Contemporània de la URV) i de Montserrat Palau (professora de Literatura Catalana de la URV).

 
9)
 
Publicat en VilaWeb dijous 8 de març del 2012

L'Apple TV funciona també en català

Presentació ahir dels nous iPad, amb pantalla d'alta definició

Apple ha presentat a San Francisco la nova generació de la pissarreta iPad, que comptarà amb la tecnologia de pantalla 'Retina Display', amb una resolució de 2048x1536 i 264 punts per polzada. El dispositiu tindrà un nou processador, l'A5X de quatre nuclis dissenyat específicament per la nova pantalla de l'iPad.

El nou iPad més barat, el de 16 GB amb Wifi es vendrà per 499 dòlars. El de 32 GB tindrà un preu de 599 dòlars i el de 64 GB, de 699 dòlars. També hi haurà la versió 4G. El model de 16GB amb 4G costarà 629 dòlars, el de 32 GB costarà 729 dòlars i el de 64 GB, 829 dòlars.

A més, Apple continuarà venent el model iPad 2 i n'abaixarà el preu per a tots els seus models. Un altre dels rumors confirmat ha estat la presentació del nou Apple TV actualitzat.

El Bloc d'Apple en català i Mossegalapoma han fet un seguiment de la presentació via internet, i és previst que publiquin la seva anàlisi en les pròximes hores.

Apple TV en català

En la mateixa presentació es va presentar la nova versió de l'Apple TV. Es tracta d'una màquina nova que es ven al mateix preu que la predecesora i permet la reproducció de vídeo amb una qualitat major. També incorpora una nova versió del sistema operatiu, que es pot usar en les màquines anteriors i que primer vegada està en català.

 

10)
 
 
Una resolució sobre immersió lingüística del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) redactada en castellà deixa bastant clar quin és el grau de fortalesa de la llengua pròpia. Potser en atenció a aquesta evidència l'alt tribunal català va decidir ahir que no li correspon determinar si el model d'immersió lingüística és el que cal a Catalunya i va limitar-se a dictaminar que el sistema educatiu ha de tractar individualment els casos que demanen l'educació en llengua castellana. Una decisió que manté oberta una porta que ja era oberta des de la controvertida sentència del Tribunal Suprem del desembre del 2010, que incorporava la doctrina del cop del Tribunal Constitucional contra l'Estatut, garantint el dret que el castellà s'utilitzi també com a llengua vehicular en el sistema educatiu.
 
Amb aquesta resolució, la situació és on era: la immersió lingüística en català està garantida mentre el Tribunal Suprem no aclareixi l'ambigüitat del significat d'introduir el castellà com a llengua vehicular en el sistema educatiu. No és cap pas enrere, doncs, tot i que manté en fals un model que fa dècades que ha demostrat la seva utilitat i la seva eficàcia en el marc d'un clima de convivència només alterat per l'ultranacionalisme d'una minoria espanyola que no tolera que Catalunya pugui ser un país normal on l'escolarització es faci en la llengua del propi país. Les institucions catalanes, els partits que considerin que el català és alguna cosa més que una relíquia folklòrica i la societat civil han de continuar amb la guàrdia alta fins que s'aconsegueixi definitivament, per la via que convingui, dotar la llengua de la mateixa protecció legal que la de qualsevol altre país.
 
 
 
11)
 
Publicat a
 
 
 
Lluís Martínez
 
Ja ho veuen, com d'enrotllats som en aquest país. Que hi ha tres famílies que voldrien que l'espanyol fos la llengua vehicular de l'ensenyament? Doncs apa: posem en marxa la maquinària judicial, i vinga a abocar-hi temps i recursos, que per això hi som. Si les lleis que institueixen el català a l'escola fossin de fa uns mesos, aquest debat judicial es podria entendre. Però és que les lleis lingüístiques ja fa una trentena d'anys que estan en vigor. És a dir, que els infants que van començar a aprendre en català ja tenen edat de portar els seus propis fills a l'escola on es van educar.

I què ha passat? Vostès veuen que tothom parli en català arreu? L'espanyol ha desaparegut fins a convertir-se en una llengua residual, la pobra? Oi que no? Per tant, o una de dues: o en aquest país ningú aplica la llei de normalització –com de fet passa en alguns instituts, i ningú piula– o si s'aplica no té els efectes malèfics dels quals l'acusen els que només coneixen Catalunya per allò que els expliquen veus interessades, i no precisament en la convivència que diuen defensar.

Fa una trentena d'anys, com a periodista d'educació, vaig cobrir els primers judicis contra la llei de normalització lingüística. El cas va acabar amb tots els pronunciaments judicials favorables. I ja veuen com estem ara.

No creguin que, quan aquest nou cicle de sentències i recursos finalitzi, els que atribueixen a la llei de normalització tots els mals del món es donaran per satisfets. Aprofitaran qualsevol oportunitat per tornar a portar la llengua pròpia de Catalunya als tribunals. I ja cansa.

 
12)
 
 
Publicat en el llibre 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú (CCG edicions, Girona, 2011, pàg. 39).
 
 

94. La llengua és una obra d'art de l'evolució humana.

 

Carles Castellanos

Lingüista i Doctor en Traducció

 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us preguem encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l'existència del butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací