InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana
 
Butlletí número 583 (dimecres 04/01/2012) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
Si voleu rebre cada divendres el butlletí InfoMigjorn Cap de Setmana heu de manifestar-ho explícitament en un missatge electrònic que heu d’enviar a l’adreça infomigjorn@telefonica.net en el qual heu de fer constar el vostre nom i cognoms i l’adreça electrònica on voleu rebre’l.
 
El preu de la subscripció al butlletí InfoMigjorn Cap de Setmana corresponent a l'any 2012 és de 25 euros.
 
Els subscriptors d'InfoMigjorn Cap de Setmana podeu llegir tots els butlletins tant d'InfoMigjorn com d'InfoMigjorn Cap de Setmana que s'han enviat fins ara en l'enllaç:
 
 
Sumari
 
 
1) Manuel Pérez Saldanya - Promotors més que traductors
 
2) MILLOR INGLIX: el blog de les nanolliçons d'anglès
 
3) Daniel Mundet - Per la unitat de la llengua
 
 
5) Víctor Alexandre - Prejudicis lingüístics
 
 
7) 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú
 
 
 
1)
 
 
Article publicat en el QUADERN del diari EL PAÍS dijous 22 de desembre del 2011
 
 
 
Promotors més que traductors
 
Manuel Pérez Saldanya
 
    Per tal d’arribar a l’“ús normal i oficial” del valencià que prescriu l’Estatut d’Autonomia, el procés de normalització lingüística ha estat i ha de continuar sent una tasca col·lectiva, on se sumen els esforços i les complicitats de tots. I dic això per les notícies aparegudes en els mitjans de comunicació relatives a les reivindicacions d’un dels col·lectius que ha contribuït de manera decisiva a la normalització en l’àmbit de l’administració autonòmica: els tècnics de promoció lingüística.
 

Les reivindicacions dels tècnics porten al primer pla una qüestió que és clau per a la qualitat de la nostra administració i per al futur de la llengua: quin és el paper que la Generalitat Valenciana dóna a l’ús del valencià com a administració,com a institució valenciana i com a servei al ciutadà. Perquè això revela amb claredat si per a la màxima institució d’autogovern dels valencians els tècnics lingüístics que hi treballen són simples “traductors” del castellà al valencià. És a dir si, per a la Generalitat, la normalitat és que tot es faça en castellà i que aquests tècnics s’encarreguen de traduir al valencià els documents en què la versió valenciana esdevé ineludible. O, al contrari, si, com correspon al nom i a l’esperit amb què es crearen les places, aquests professionals són “tècnics de promoció” i de “normalització”, és a dir, promotors de l’ús normal de la llengua pròpia en l’administració que hi hauria de ser la capdavantera. La qüestió és crucial i, com a tal, s’hauria de resoldre des de la col·laboració i el diàleg entre totes les parts implicades. Decidir si els tècnics han de dependre de manera funcional i orgànica d’una Subdirecció de Política Lingüística o si han d’estar adscrits a cada conselleria entra dins el marge de discrecionalitat i d’organització que la Generalitat té com a administració. De fet, pot ser beneficiosa una coordinació eficaç de tots els tècnics. Però més enllà d’aquest fet organitzatiu, allò que sembla indiscutible és que la millor —si no l’única— manera d’exercir les tasques de promoció en una conselleria o unitat administrativa és integrant-s’hi i entrant en contacte directe amb el personal de cada centre.

 

Quant al model de llengua, un altre punt que s’ha suscitat, hauria de ser flexible i entenedor, i alhora neutre i formal, com fan totes les llengües de cultura i com correspon a l’àmbit de què es tracta. Els Criteris lingüístics de la Generalitat Valenciana, els únics formalment publicats per la institució, compleixen aquest paper i, de fet, foren elaborats conjuntament per tècnics de la Generalitat i d’altres administracions públiques, com la Diputació o les universitats, en un valuós consens i amb una connexió que caldria no malbaratar. No cal dir que els criteris no són estàtics i, si cal, es poden revisar, però sempre comptant, com ja es va fer en el seu moment, amb la participació de tots i amb els consensos necessaris.

 
 
2)
 
 
El blog de les nanolliçons d'anglès
 
 
3)
 
Publicat en elSingulardigital.cat dilluns 26 de desembre del 2011
 
 
 
"Les «Normes de Castelló» poden ser enteses en l'actualitat en dues direccions complementàries: com un símbol de la unitat de la llengua i com una aposta per la normalitat de la llengua"
 
Daniel Mundet
Plataforma per la Llengua
 
En commemoració del 79è aniversari de les Normes de Castelló, dissabte 17 de desembre es van organitzar durant tot el dia diferents actes públics i festius a la ciutat de Castelló de la Plana, al País Valencià, en els quals la Plataforma per la Llengua hi ha participat activament.

Recordem que amb el nom de «Normes de Castelló» o «Normes del 32» es coneix l'acord que signaven, a Castelló de la Plana, el 21 de desembre 1932, representants del món de la cultura i del valencianisme polític i institucions culturals de tot el País Valencià, i que certificava l'adopció amb lleus matisos de la reforma ortogràfica empresa al Principat per l'Institut d'Estudis Catalans, amb Pompeu Fabra al capdavant, i que s'havia materialitzat en les Normes ortogràfiques de 1913, i la Gramàtica catalana, del 1918. Les «Normes de Castelló» poden ser enteses en l'actualitat en dues direccions complementàries: per una banda, com un símbol de la unitat de la llengua; de l'altra, l'aposta per la normalitat de la llengua, ja que la codificació del català era un pas imprescindible perquè pogués acomplir la funció de vertebració de la societat de tot l'àmbit lingüístic.

Es tracta d'un fet de gran importància que cal recordar, celebrar i reivindicar. És per això que trobades i confluències dels darrers mesos han desembocat en la creació d'un espai de treball unitari a Castelló, on la Plataforma per la Llengua hi ha participat activament. Amb la implicació d’entitats cívico-culturals, com ara Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Escola Valenciana o el Centre Excursionista de Castelló, fins a partits i sindicats, s'ha creat la plataforma Castelló per la Llengua.

A través d'aquesta plataforma s'ha impulsat una «Crida a la mobilització» amb reivindicacions bàsiques, d’entre les quals en destaquen algunes (no sé si és això el que volia dir, però és que la frase no tenia sentit). En primer lloc, «una escola valenciana, pública i de qualitat», ja que, en coherència amb la «funció clau de cohesió social» de l’escola, «la llengua dels valencians ha de ser-hi vehicular». En segon lloc, exigim la vehiculació d’«un espai comunicatiu conjunt per al conjunt de la comunitat de llengua catalana», en referència a la voluntat de reemprendre les emissions de TV3 i de possibilitar l’arribada d’IB3 al País Valencià; una reivindicació que s’articula amb la demanda d’un «Canal 9 digne, sense manipulació, que impulse la normalització del valencià i que es puga veure arreu del nostre domini lingüístic». I, evidentment, en darrer lloc també es demana un compromís clar a les institucions pel reconeixement de la unitat de la llengua. Així doncs, l’objectiu de la «Crida» és sumar suports de la societat civil, particulars o entitats, a través d’adhesions que es recullen i publiquen al bloc de la plataforma.

Els actes que es van organitzar aquest dissabte són només el preludi dels que es preparen per l'any vinent, que se celebrarà el 80è aniversari de les Normes de Castelló. Una ocasió que caldrà aprofitar al màxim per reivindicar un cop més la unitat de la llengua.
 
4)
 
Publicat en VilaWeb dimecres 28 de desembre del 2011

Bauzá donarà cobertura legal a la castellanització de topònims de les Illes

La nova llei de la funció pública permetrà que es castellanitzin els noms de pobles, carrers i carreteres

José Ramón Bauzá va dir que no modificaria la llei de normalització lingüística, però el govern balear s'ha empescat ara la manera de buidar de contingut alguns dels preceptes més importants i donar una cobertura legal a la castellanització de topònims que el PP ja ha promogut a Palma i a Maó. L'avantprojecte de modificació de la llei de la funció pública (pdf) implica canvis en la llei de normalització de tal manera que es pugui incloure el castellà en la denominació oficial dels municipis, i que això depengui de cada ajuntament.

El text sotmès ahir a exposició pública estableix que l'objectiu de la llei de normalització és el de 'fer efectiu l'ús normal i oficial de la llengua catalana i de la castellana en l'àmbit oficial i administratiu'. I especifica que els ajuntaments podran decidir els noms dels carrers, si consten en català, o si ho fan en català i castellà. L'ajuntament haurà d'aprovar la denominació en el ple, i els consells insulars decidiran els noms oficials dels municipis, dels nuclis de població i de les vies de comunicació interurbana.

En contradicció amb altres lleis

L'avantprojecte entra en contradicció amb altres lleis, com la de normalització lingüística (llei 3/1986, de 19 d'abril) i la de règim jurídic de l'administració (llei 3/2003, de 26 de març). Per això, el text té disposicions, dues de les quals afecten aquestes altres lleis relacionades amb l'ús i coneixement de la llengua perquè també caldrà modificar-les.

L'avantprojecte també aclareix que els procediments d'accés, selecció de personal interí o laboral temporal que ja hagin començat quan entri en vigor aquesta llei, continuaran la tramitació d'acord amb la normativa vigent en el moment en què hagin començat, llevat que encara no s'hagi publicat la convocatòria corresponent.

L'Obra Cultural Balear ha avisat que l'avantprojecte de la llei és contrari a l'estatut d'autonomia de les Balears, a la igualtat de drets lingüístics i a la plena oficialitat de la llengua pròpia. En un comunicat, l'entitat recorda que l'estatut estableix que el català és la llengua oficial de les Illes i que obliga, entre més, a garantir-ne l'ús normal. També apunta que l'avantprojecte de llei va contra la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, que obliga les institucions a garantir els drets lingüístics dels ciutadans, i qualifica d'inacceptable 'el trencament del consens lingüístic que va suposar l'aprovació per unanimitat de la Llei de Normalització Lingüística'.

Amb aquesta reforma, el català només serà requisit, i en menor mesura, en dos casos concrets:

Per accedir i ocupar llocs de la funció pública docent (que s'ha de regir per la seva normativa reglamentària específica), i per accedir i ocupar llocs del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat d'assessorament lingüístic (en la qual s'exigirà, només, com a requisit el nivell C2 o equivalent).

Per a tots aquells llocs que tinguin com a funció principal la informació i l'atenció al públic el català exigible serà només l'equivalent al nivell B2.

 
5)
 
Article publicat en el blog de Víctor Alexandre dijous 29 de desembre del 2011
 

Prejudicis lingüístics

Una llengua, qualsevol llengua, a banda de ser la prova irrefutable de l'existència d'un poble, explica la manera de ser, de pensar i de sentir d'aquell poble. Sobre això no hi ha cap discussió. Tot i així, encara no hem aconseguit esvair aquell prejudici que ens fa dividir els parlants d'una llengua en funció del seu accent. Per exemple, entre nosaltres és força habitual sentir dir que el millor català és el de Girona o que els barcelonins parlen xava o que els tortosins parlen com els valencians i així successivament. Tot plegat, com dic, són prejudicis absurds.

És cert que tots els pobles tenen regions on la llengua conserva més viva la seva genuïnitat. Són regions que per la seva situació geogràfica o social han rebut poques influències externes i mantenen una pronúncia menys afectada pels efectes d'una altra llengua. Però això no té res a veure amb la qualitat intrínseca de l'accent. Una cosa són els barbarismes o els defectes personals de pronúncia i una altra els localismes i la pronúncia genuïna de cada lloc. En aquest sentit, l'accent mai no és millor en un lloc que en un altre i és injust, a més d'absurd, conceptuar l'accent de la Marina Baixa, posem per cas, menys bonic que el del Baix Camp i el del Baix Camp menys bonic que el de l'Empordà. Totes les comarques dels Països Catalans parlem la mateixa llengua, i la seva riquesa consisteix precisament en la manera que tots plegats, d'acord amb la nostra comarca d'origen, tenim de parlar-la. Sobre aquesta qüestió podem fer tantes consideracions estètiques com vulguem, però sempre seran subjectives i estèrils.

És cert que quan un estudiant d'anglès escolta la BBC entén moltes més coses que quan para l'orella en un mercat de Londres. Això és així perquè els locutors de la BBC parlen un anglès tan acadèmic i ortodoxament vocalitzat que molta gent diu que parlen un accent neutre. Però què vol dir exactament l'accent neutre? Vol dir no tenir accent? I quina persona no té accent en aquest món? Tots en tenim, d'accent. Una altra cosa és que, acostumats com estem a sentir-nos a nosaltres mateixos o influïts pel pes demogràfic que la nostra regió pugui tenir sobre les altres, arribem a creure'ns que el nostre parlar és neutre i que són els altres els qui parlen diferent. Però n'hi haurà prou que reflexionem una mica per adonar-nos que la nostra manera de parlar, per estrany que ens pugui semblar, també sona diferent a l'oïda dels altres.

www.victoralexandre.cat
Twitter: @valex_cat

 
6)
 
Publicat en directe.cat dimarts 27 de desembre del 2011

Un nou conte en pallarès lluita per conservar aquesta parla

L'Associació Cultural Cambuleta edita 'Una de minairons', el sisè volum de la col·lecció de contes infantils

L'Associació Cultural Cambuleta (Pallars Sobirà) ha editat un nou conte en pallarès. 'Una de minairons', escrit per Josep Colom i il·lustrat per Cristina Castellà, és el sisè conte d'aquesta col·lecció que té com a principal objectiu conservar i donar a conèixer la parla del Pallars entre els més petits. Aquests contes, escrits íntegrament en pallarès, inclouen també un vocabulari, una guia de lectura i un cd on els nens poden escoltar la parla del Pallars. 'Una de minairons' explica la història dels minairons, éssers màgics, portada a l'actualitat. Des de l'Associació es vol que aquests contes es converteixin en una eina d'us quotidià tant a casa com a l'escola.
 
La presentació del conte tindrà lloc aquest divendres dia 30 al cinema Els Til·lers de Sort a partir de les 17.00 hores.

L'Associació Cambuleta té editats en pallarès 'Cantallops', 'Un dia amb l'Àssua', 'Lo padrí James. Camí de la llibertat', 'Jep lo llarg i l'estel polar', 'Lo Roïgó. Un col·leccionista de paraules'' i el recent publicat 'Una de minairons'.

Aquests sis contes editats en cinc anys de vida de l'Associació han demostrat que han omplert un buit i que la població, els infants i les escoles els utilitzen. Des de les escoles n'han fet petites obres de teatre, pel·lícules animades o jocs.

Aquests contes volen actuar de contrapunt a la uniformització del català, donar a conèixer el pallarès i contribuir al fet que sigui una parla d'ús quotidià i natural entre infants i gent gran.

L'Associació Cultural Cambuleta té un nou projecte que espera poder presentar durant la primavera del 2012. Es tracta d'una exposició que vol donar a conèixer la parla del Pallars a la gent de la zona i als de la resta de Catalunya. Aquesta mostra vol trencar amb la idea que el pallarès està lligar a feines del camp i gent gran i és vol fer veure que qualsevol persona, de qualsevol edat o professió pot parlar pallarès.
 
 
7)
 
Publicat en el llibre 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú (CCG edicions, Girona, 2011, pàg. 29).
 
 

55. Cada llenguatge és una tradició, cada paraula, un símbol compartit.

 

Jorge Luis Borges

Escriptor argentí

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us preguem encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l’existència del butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací